Аналіз виробництва та реалізації продукції.pptx

Department of Economics, Entrepreneurship and Business Administration, SumDU
Department of Economics, Entrepreneurship and Business Administration, SumDUDepartment of Economics, Entrepreneurship and Business Administration, SumDU
АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА І
РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ
Підготувала
студентка групи Е-11/2ек
Трофименко Дар’я Юріївна
Обсяг виробництва й обсяг реалізації продукції є взаємозалежними показниками. В умовах
обмежених виробничих можливостей і необмеженого попиту на перше місце виходить обсяг виробництва
продукції. Але в міру насичення ринку і посилення конкуренції не виробництво визначає обсяг продажів, а
навпаки, можливий обсяг продажів є основою розробки виробничої програми. Підприємство має
виробляти тільки ті товари і в такому обсязі, які воно може реально реалізувати.
Темпи зростання обсягу виробництва і реалізації продукції, поліпшення її якості безпосередньо
впливають на обсяг витрат, на прибуток і рентабельність підприємства. Тому аналіз цих показників має
важливе значення.
Його основні завдання:
• оцінювання ступеня виконання плану і динаміки виробництва та реалізації продукції;
• визначення впливу факторів на зміну величини цих показників;
• виявлення внутрігосподарських резервів збільшення випуску і реалізації продукції;
• розробка рекомендацій із освоєння виявлених резервів.
Об'єкти аналізу:
• обсяг виробництва і реалізації продукції в цілому і за асортиментом;
• якість і конкурентоспроможність продукції;
• структура виробництва і реалізації продукції;
• ритмічність виробництва і реалізації продукції.
Обсяг виробництва і реалізації промислової продукції може виражатися в натуральних, умовно-
натуральних, трудових і вартісних вимірниках. Узагальнюючі показники обсягу виробництва продукції одержують
за допомогою вартісної оцінки. Основними показниками обсягу виробництва є товарна і валова продукція.
Важливе значення для оцінювання виконання виробничої програми мають і натуральні показники
обсягів виробництва та реалізації продукції (штуки, метри, тонни і т. ін.). їх використовують для аналізу обсягів
виробництва і реалізації продукції за окремими видами і групами однорідної продукції.
Аналіз динаміки обсягу виробництва та реалізації продукції проводиться за допомогою наступних
показників:
1) базисних темпів зростання і приросту;
2) ланцюгових темпів зростання і приросту;
3) середньорічних темпів зростання.
Середньорічний (середньоквартальний) темп зростання можна розрахувати за середньою
геометричною або середньою арифметичною зваженою.
Аналізуючи динаміку обсягів виробництва, потрібно обов’язково визначити, які фактори
спричинили таку тенденцію розвитку та відокремити зовнішні і внутрішні.
Аналіз асортименту та якості
Асортимент продукції – це перелік найменувань продукції в межах кожної позиції номенклатури
(перелікпродукції (робіт, послуг) однакового призначення, який формується згідно з класифікацією видів
економічної діяльності) із зазначенням її обсягу за кожним видом продукції, який подається натуральними
(кількість, вага, об’ємта ін.) або вартісними показниками.
Система формування асортименту продукції
- Визначення поточних і перспективних потреб покупців
- Оцінювання рівня конкурентоспроможності продукції, що випускається чи планується до випуску
- Вивчення життєвого циклу виробів і вжиття вчасних заходів для впровадження нових, більш досконалих видів
продукції і вилучення із виробничої програми морально застарілих та економічно неефективних виробів
- Оцінювання економічної ефективності і ступеня ризику змін в асортименті продукції
Етапи аналізу асортименту продукції
• І. Обчислюються показники, що характеризують ступінь виконання плану виробництва продукції за
асортиментом.
• ІІ. З'ясовуються причини невиконання плану за асортиментом.
• ІІІ. Визначається, як на підприємстві здійснюються заходи щодо розробки й освоєння випуску нових
виробів, зняття з виробництва чи удосконалення застарілих видів і тих видів продукції, що мають
обмежений попит.
Якість продукції
Якість продукції — це сукупність властивостей продукції, які зумовлюють її придатність задовольняти
певні потреби відповідно до її призначення.
Аналіз якості продукції базується на системі показників, які можна об'єднати в три групи:
узагальнюючі, часткові і ефективності підвищення якості продукції.
Узагальнюючими показниками, які характеризують якість продукції є:
— показники технічного рівня і якості продукції;
— показники відповідності вітчизняним і світовим стандартам;
— питома вага сертифікованої продукції за світовими стандартами;
— освоєння нових видів продукції;
— обсяг і номенклатура продукції на експорт, її питома вага в обсязі виробленої і реалізованої продукції;
— обсяг і номенклатура продукції вищого сорту, його питома вага в обсязі виробленої і реалізованої продукції.
Індивідуальні (одиничні) показники
- корисність (жирність молока, зольність вугілля, вміст білка в продуктах харчування)
- надійність (довговічність, безвідмовність у роботі)
- технологічність, тобто ефективність конструкторських і технологічних рішень (трудомісткість, енерго
місткість)
- естетичність виробів
Непрямі показники
збільшення (зменшення) вартості продукції; рекламацій (їхня кількість і вартість); відсоток повернення продукції
на виправлення дефектів; рівень браку; гарантійний термін роботи; кількість і вартість гарантійних
(безоплатних для споживачів) ремонтів у розрахунку на один виріб; підвищення продуктивності праці,
зниження собівартості продукції, збільшення прибутку і рентабельності продукції тощо.
Аналіз ритмічності виробництва
Ритмічність випуску продукції – це рівномірний її випуск відповідно до виробничої програми.
Ритмічність виробництва ‒ це насамперед чітка, стійка й збалансована діяльність підприємства, яка дає
можливість своєчасно випускати продукцію та належним чином виконувати свої зобов’язання.
Є багато способів розрахунку показників ритмічності роботи підприємства. Однак навіть
найпростіші з них достатньо надійно характеризують це явище.
Основні показники ритмічності такі:
1)коефіцієнт ритмічності;
2)коефіцієнт аритмічності.
Коефіцієнт ритмічності характеризує питому вагу продукції, що виробляється згідно з плановим
графіком. Він визначається як відношення фактичного випуску продукції, що не перевищує планового
завдання, до випуску продукції за плановим графіком.
Коефіцієнт аритмічності характеризує частку продукції, випущеної в результаті порушення графіка
ритмічності. Він розраховується як одиниця мінус коефіцієнт ритмічності.
в'язання перед споживачами.
Ритмічність підприємства значною мірою залежить від ритмічності роботи окремих цехів, виробничих
дільниць, у зв’язку з чим аналогічний аналіз здійснюється по виробничих підрозділах..
Основні причини порушення графіка ритмічності такі: недоліки в матеріально-технічному постачанні,
непередбачений ремонт виробничого обладнання, перебої в енергозабезпеченні.
Неритмічність роботи властива багатьом підприємствам. Тому треба ретельно вивчати не лише причини
цієї хронічної виробничої “хвороби”, а й її наслідки, а саме:
- збільшення кількості браку і відходів сировини й матеріалів;
- погіршення якості продукції;
- підвищення собівартості продукції;
- порушення ритму відвантаження, а отже, затримка реалізації продукції;
- погіршення виробничого клімату і посилення плинності кадрів;
- сплата штрафів за порушення строків поставок продукції, тощо.
1. http://surl.li/gjzgd
2. http://surl.li/gjzhh
Список використаних джерел
1 de 13

Recomendados

Виробнича програма підприємства por
Виробнича програма підприємстваВиробнича програма підприємства
Виробнича програма підприємстваPavlo Syrvatka
4.3K visualizações11 slides
Standardization-and-certification-14.pptx por
Standardization-and-certification-14.pptxStandardization-and-certification-14.pptx
Standardization-and-certification-14.pptxssuser8584b1
16 visualizações20 slides
Лекція 3 основні етапи вітчизняної та зарубіжної практики управління якістю п... por
Лекція 3 основні етапи вітчизняної та зарубіжної практики управління якістю п...Лекція 3 основні етапи вітчизняної та зарубіжної практики управління якістю п...
Лекція 3 основні етапи вітчизняної та зарубіжної практики управління якістю п...Pavlo Syrvatka
2.5K visualizações16 slides
тема 3 por
тема 3тема 3
тема 3Настя Корабахина
509 visualizações31 slides
Тема 13. Управління якістю продукції (послуг) por
Тема 13. Управління якістю продукції (послуг)Тема 13. Управління якістю продукції (послуг)
Тема 13. Управління якістю продукції (послуг)Victor Step
7.8K visualizações32 slides
л9 уя 2012 por
л9  уя 2012л9  уя 2012
л9 уя 2012Юлия Томащук
2.2K visualizações94 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a Аналіз виробництва та реалізації продукції.pptx

тема 3 por
тема 3тема 3
тема 3Настя Корабахина
11.5K visualizações31 slides
тема 4 por
тема 4тема 4
тема 4Настя Корабахина
12.1K visualizações20 slides
3. обігові кошти por
3. обігові кошти3. обігові кошти
3. обігові коштиBilovus
1.3K visualizações27 slides
тема 4 por
тема 4тема 4
тема 4Настя Корабахина
590 visualizações20 slides
аналіз фінансових результатів por
аналіз фінансових результатіваналіз фінансових результатів
аналіз фінансових результатівДмитро Резніченко
1.5K visualizações23 slides
Тема 7. Оперативне планування у виробничих системах por
Тема 7. Оперативне планування у виробничих системахТема 7. Оперативне планування у виробничих системах
Тема 7. Оперативне планування у виробничих системахVictor Step
10.4K visualizações34 slides

Similar a Аналіз виробництва та реалізації продукції.pptx(20)

3. обігові кошти por Bilovus
3. обігові кошти3. обігові кошти
3. обігові кошти
Bilovus1.3K visualizações
Тема 7. Оперативне планування у виробничих системах por Victor Step
Тема 7. Оперативне планування у виробничих системахТема 7. Оперативне планування у виробничих системах
Тема 7. Оперативне планування у виробничих системах
Victor Step10.4K visualizações
продуктивність праці por cit-cit
продуктивність праціпродуктивність праці
продуктивність праці
cit-cit16.8K visualizações
Собівартість продукції por Pavlo Syrvatka
Собівартість продукціїСобівартість продукції
Собівартість продукції
Pavlo Syrvatka1.6K visualizações
Модуль_1_Генеральний_директор_місія_і_роль_в_компанії.pptx por RostyslavDmytruk
Модуль_1_Генеральний_директор_місія_і_роль_в_компанії.pptxМодуль_1_Генеральний_директор_місія_і_роль_в_компанії.pptx
Модуль_1_Генеральний_директор_місія_і_роль_в_компанії.pptx
RostyslavDmytruk20 visualizações
опер менедж (1) por Ира Томаш
опер менедж (1)опер менедж (1)
опер менедж (1)
Ира Томаш119 visualizações
Экономика предприятия Лекция 4 por kucheriaviy
Экономика предприятия Лекция 4Экономика предприятия Лекция 4
Экономика предприятия Лекция 4
kucheriaviy256 visualizações
Оборотні кошти підприємства. Персонал підприємства. Фінансові та нематеріальн... por Pavlo Syrvatka
Оборотні кошти підприємства. Персонал підприємства. Фінансові та нематеріальн...Оборотні кошти підприємства. Персонал підприємства. Фінансові та нематеріальн...
Оборотні кошти підприємства. Персонал підприємства. Фінансові та нематеріальн...
Pavlo Syrvatka1.6K visualizações
Productivnictb por metallurg056
ProductivnictbProductivnictb
Productivnictb
metallurg056319 visualizações
Prodyktivnictb por metallurg056
ProdyktivnictbProdyktivnictb
Prodyktivnictb
metallurg056219 visualizações
робоча програма навч. дисц.організ. вир. і кд. 2016 por cdecit
робоча програма навч. дисц.організ. вир. і кд. 2016робоча програма навч. дисц.організ. вир. і кд. 2016
робоча програма навч. дисц.організ. вир. і кд. 2016
cdecit342 visualizações
Тема 4. Методи ситуаційного аналізу SWOT, SNW, PEST por NinaDrokina
Тема 4. Методи ситуаційного аналізу SWOT, SNW, PESTТема 4. Методи ситуаційного аналізу SWOT, SNW, PEST
Тема 4. Методи ситуаційного аналізу SWOT, SNW, PEST
NinaDrokina9.2K visualizações
тема 9 por Nata_iv
тема 9тема 9
тема 9
Nata_iv810 visualizações
Zagalna harakteristika por metallurg056
Zagalna harakteristikaZagalna harakteristika
Zagalna harakteristika
metallurg056367 visualizações
Презентація вебінару "Моніторинг процесів: як встановити правильні KPI", 31.1... por Improve Medical LLC
Презентація вебінару "Моніторинг процесів: як встановити правильні KPI", 31.1...Презентація вебінару "Моніторинг процесів: як встановити правильні KPI", 31.1...
Презентація вебінару "Моніторинг процесів: як встановити правильні KPI", 31.1...
Improve Medical LLC119 visualizações

Mais de Department of Economics, Entrepreneurship and Business Administration, SumDU(20)

Аналіз виробництва та реалізації продукції.pptx

 • 1. АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ Підготувала студентка групи Е-11/2ек Трофименко Дар’я Юріївна
 • 2. Обсяг виробництва й обсяг реалізації продукції є взаємозалежними показниками. В умовах обмежених виробничих можливостей і необмеженого попиту на перше місце виходить обсяг виробництва продукції. Але в міру насичення ринку і посилення конкуренції не виробництво визначає обсяг продажів, а навпаки, можливий обсяг продажів є основою розробки виробничої програми. Підприємство має виробляти тільки ті товари і в такому обсязі, які воно може реально реалізувати. Темпи зростання обсягу виробництва і реалізації продукції, поліпшення її якості безпосередньо впливають на обсяг витрат, на прибуток і рентабельність підприємства. Тому аналіз цих показників має важливе значення.
 • 3. Його основні завдання: • оцінювання ступеня виконання плану і динаміки виробництва та реалізації продукції; • визначення впливу факторів на зміну величини цих показників; • виявлення внутрігосподарських резервів збільшення випуску і реалізації продукції; • розробка рекомендацій із освоєння виявлених резервів. Об'єкти аналізу: • обсяг виробництва і реалізації продукції в цілому і за асортиментом; • якість і конкурентоспроможність продукції; • структура виробництва і реалізації продукції; • ритмічність виробництва і реалізації продукції.
 • 4. Обсяг виробництва і реалізації промислової продукції може виражатися в натуральних, умовно- натуральних, трудових і вартісних вимірниках. Узагальнюючі показники обсягу виробництва продукції одержують за допомогою вартісної оцінки. Основними показниками обсягу виробництва є товарна і валова продукція. Важливе значення для оцінювання виконання виробничої програми мають і натуральні показники обсягів виробництва та реалізації продукції (штуки, метри, тонни і т. ін.). їх використовують для аналізу обсягів виробництва і реалізації продукції за окремими видами і групами однорідної продукції.
 • 5. Аналіз динаміки обсягу виробництва та реалізації продукції проводиться за допомогою наступних показників: 1) базисних темпів зростання і приросту; 2) ланцюгових темпів зростання і приросту; 3) середньорічних темпів зростання. Середньорічний (середньоквартальний) темп зростання можна розрахувати за середньою геометричною або середньою арифметичною зваженою. Аналізуючи динаміку обсягів виробництва, потрібно обов’язково визначити, які фактори спричинили таку тенденцію розвитку та відокремити зовнішні і внутрішні.
 • 6. Аналіз асортименту та якості Асортимент продукції – це перелік найменувань продукції в межах кожної позиції номенклатури (перелікпродукції (робіт, послуг) однакового призначення, який формується згідно з класифікацією видів економічної діяльності) із зазначенням її обсягу за кожним видом продукції, який подається натуральними (кількість, вага, об’ємта ін.) або вартісними показниками.
 • 7. Система формування асортименту продукції - Визначення поточних і перспективних потреб покупців - Оцінювання рівня конкурентоспроможності продукції, що випускається чи планується до випуску - Вивчення життєвого циклу виробів і вжиття вчасних заходів для впровадження нових, більш досконалих видів продукції і вилучення із виробничої програми морально застарілих та економічно неефективних виробів - Оцінювання економічної ефективності і ступеня ризику змін в асортименті продукції
 • 8. Етапи аналізу асортименту продукції • І. Обчислюються показники, що характеризують ступінь виконання плану виробництва продукції за асортиментом. • ІІ. З'ясовуються причини невиконання плану за асортиментом. • ІІІ. Визначається, як на підприємстві здійснюються заходи щодо розробки й освоєння випуску нових виробів, зняття з виробництва чи удосконалення застарілих видів і тих видів продукції, що мають обмежений попит.
 • 9. Якість продукції Якість продукції — це сукупність властивостей продукції, які зумовлюють її придатність задовольняти певні потреби відповідно до її призначення. Аналіз якості продукції базується на системі показників, які можна об'єднати в три групи: узагальнюючі, часткові і ефективності підвищення якості продукції. Узагальнюючими показниками, які характеризують якість продукції є: — показники технічного рівня і якості продукції; — показники відповідності вітчизняним і світовим стандартам; — питома вага сертифікованої продукції за світовими стандартами; — освоєння нових видів продукції; — обсяг і номенклатура продукції на експорт, її питома вага в обсязі виробленої і реалізованої продукції; — обсяг і номенклатура продукції вищого сорту, його питома вага в обсязі виробленої і реалізованої продукції.
 • 10. Індивідуальні (одиничні) показники - корисність (жирність молока, зольність вугілля, вміст білка в продуктах харчування) - надійність (довговічність, безвідмовність у роботі) - технологічність, тобто ефективність конструкторських і технологічних рішень (трудомісткість, енерго місткість) - естетичність виробів Непрямі показники збільшення (зменшення) вартості продукції; рекламацій (їхня кількість і вартість); відсоток повернення продукції на виправлення дефектів; рівень браку; гарантійний термін роботи; кількість і вартість гарантійних (безоплатних для споживачів) ремонтів у розрахунку на один виріб; підвищення продуктивності праці, зниження собівартості продукції, збільшення прибутку і рентабельності продукції тощо.
 • 11. Аналіз ритмічності виробництва Ритмічність випуску продукції – це рівномірний її випуск відповідно до виробничої програми. Ритмічність виробництва ‒ це насамперед чітка, стійка й збалансована діяльність підприємства, яка дає можливість своєчасно випускати продукцію та належним чином виконувати свої зобов’язання. Є багато способів розрахунку показників ритмічності роботи підприємства. Однак навіть найпростіші з них достатньо надійно характеризують це явище. Основні показники ритмічності такі: 1)коефіцієнт ритмічності; 2)коефіцієнт аритмічності. Коефіцієнт ритмічності характеризує питому вагу продукції, що виробляється згідно з плановим графіком. Він визначається як відношення фактичного випуску продукції, що не перевищує планового завдання, до випуску продукції за плановим графіком. Коефіцієнт аритмічності характеризує частку продукції, випущеної в результаті порушення графіка ритмічності. Він розраховується як одиниця мінус коефіцієнт ритмічності. в'язання перед споживачами.
 • 12. Ритмічність підприємства значною мірою залежить від ритмічності роботи окремих цехів, виробничих дільниць, у зв’язку з чим аналогічний аналіз здійснюється по виробничих підрозділах.. Основні причини порушення графіка ритмічності такі: недоліки в матеріально-технічному постачанні, непередбачений ремонт виробничого обладнання, перебої в енергозабезпеченні. Неритмічність роботи властива багатьом підприємствам. Тому треба ретельно вивчати не лише причини цієї хронічної виробничої “хвороби”, а й її наслідки, а саме: - збільшення кількості браку і відходів сировини й матеріалів; - погіршення якості продукції; - підвищення собівартості продукції; - порушення ритму відвантаження, а отже, затримка реалізації продукції; - погіршення виробничого клімату і посилення плинності кадрів; - сплата штрафів за порушення строків поставок продукції, тощо.
 • 13. 1. http://surl.li/gjzgd 2. http://surl.li/gjzhh Список використаних джерел