Док_1_кошовий_Концепція_оподаткування_операцій_з_віртуальними_активами.pdf

The better the question. The better the answer.
The better the world works.
Концепція оподаткування
операцій з віртуальними
активами
ПОПЕРЕДНІЙ ПРОЕКТ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ
Зміст
1.
Визначення віртуальних активів (криптовалют) для цілей
оподаткування
3
2.
Оподаткування доходів від операцій з віртуальними активами
(криптовалютою)
9
3.
Оподаткування операцій з віртуальними активами податком на
додану вартість
21
4. Інші податки з віртуальних активів (криптовалют) 29
5.
Податкова звітність та адміністрування податків при операціях з
віртуальними активами
33
6. Податкові пільги для віртуальних активів (криптовалют) 39
7. Податкові запобіжники щодо операцій з віртуальними активами 44
8.
Загальний огляд оподаткування операцій з віртуальними активами
у зарубіжних країнах
48
9. Перелік основних джерел 57
18 November 2022 Концепція оподаткування операцій з віртуальними активами
Page 2
Визначення віртуальних активів
(криптовалют) для цілей
оподаткування
18 November 2022 Концепція оподаткування операцій з віртуальними активами
Page 3
Податковий режим віртуальних активів (криптовалют)
18 November 2022
Page 4
Нематеріальний
актив
Фінансовий
актив
(інструмент)
Товар Валюта Засіб платежу
Австралія
Франція
Чехія
Чилі
Люксембург
Ліхтенштейн
Іспанія
Швеція
Швейцарія
Великобританія
Німеччина
Колумбія
Тайвань
Тайланд
Аргентина
Бразилія
Хорватія
Данія
Ізраїль
Словаччина
ПАР
Австрія
Канада
Китай
Гонконг
Індонезія
Бельгія
Італія
Польща
Нідерланди
Японія
Підходи до класифікації віртуальних активів для цілей оподаткування
Концепція оподаткування операцій з віртуальними активами
Податковий режим віртуальних активів (криптовалют)
18 November 2022
Page 5
Переважна більшість країн для цілей оподаткування розглядають криптовалюту як форму
майна (нематеріальний або фінансовий актив). Як наслідок, до операцій з криптовалютами
застосовуються загальні правила щодо оподаткування операцій з майном.
!
У деяких країнах (наприклад, США) статус криптовалюти для цілей оподаткування чітко не
визначений. При цьому, до операцій з криптовалютою застосовуються загальні правила
щодо оподаткування операцій з майном (оподаткування приросту капіталу).
Лише обмежена кількість країн (Бельгія, Італія, Польща, Нідерланди) прирівнюють
криптовалюту до звичайної валюти із застосуванням відповідних податкових правил. Такий
режим може поширюватись лише на операції фізичних осіб і не стосуватись юридичних осіб
Таким чином, абсолютна більшість країн прирівнює криптовалюту для податкових цілей до
цінних паперів, нерухомості або інших інвестиційних активів. Відповідно, операції з ними
підлягають оподаткування податком на приріст капіталу або іншим аналогічним податком.
!
Концепція оподаткування операцій з віртуальними активами
Приклади визначення віртуальних активів (криптовалют)
18 November 2022
Page 6
Криптовалюта – це цифрове
представлення вартості, яке
функціонує як засіб обміну,
розрахункова одиниця та / або
засіб збереження вартості
Криптоактиви – це криптографічно
захищені цифрові представлення
вартості або договірних прав, які
можуть передаватись, зберігатись і
продаватись електронним шляхом.
Віртуальні валюти є цифровими
одиницями вартості, які не
випущені та не гарантовані будь-
яким центральним банком чи
державною організацією
Криптовалюта – це цифрове
представлення вартості, яке не є
законним платіжним засобом.
Концепція оподаткування операцій з віртуальними активами
Приклади визначення віртуальних активів (криптовалют)
18 November 2022
Page 7
► Закон Польщі про боротьбу з відмиванням грошей і фінансування тероризму визначає
«віртуальну валюту» як:
як цифрове представлення вартості, яке:
► не є:
► законним платіжним засобом, виданим Національним банком Польщі (NBP), іноземним
центральним банком або іншим органом державного управління;
► міжнародною кліринговою одиницею, створеною міжнародною організацією та прийнятою
окремими країнами, що належать до такої організації або співпрацюють з нею;
► електронними грошима у розумінні Закону про платіжні послуги від 19 серпня 2011 року;
► фінансовим інструментом у розумінні Закону про торгівлю фінансовими інструментами від 29
липня 2005 року; або
► переказним векселем, простим векселем або чеком;
► конвертується в ділових операціях як законний платіжний засіб і приймається як засіб обміну; і
► може зберігатися або передаватись в електронному вигляді або бути об’єктом електронної торгівлі.
► Податкове законодавство Польщі – зокрема, Закон про податок на прибуток підприємств і Закон
про податок з доходів фізичних осіб – визначають «віртуальні валюти» з посиланням на
наведене вище визначення.
Концепція оподаткування операцій з віртуальними активами
Пропозиції щодо концепції оподаткування операцій з
віртуальними активами в Україні
18 November 2022
Page 8
► Визначення «віртуальних активів» міститься в Законі України «Про віртуальні активи».
Відповідно до цього визначення віртуальний актив – це нематеріальне благо, що є об’єктом
цивільних прав, має вартість та виражене сукупністю даних в електронній формі.
► Податкове законодавство України не містить окремих норм, що регулювали б порядок
оподаткування операцій з нематеріальними благами.
► В той же час, Податковий кодекс України містить механізм оподаткування доходів фізичних та
юридичних осіб від операцій з інвестиційними активами, зокрема цінними паперами та
корпоративними правами. Цей механізм по-суті є аналогом податку на приріст капіталу, який
існує у абсолютній більшості розвинутих країн.
► Зважаючи на це, доцільним було б поширити цей механізм також на операції з віртуальними
активами. Тобто, податковий режим віртуальних активів був би аналогічний до цінних
паперів.
► Це б відповідало міжнародному досвіду, оскільки, як було продемонстровано на попередніх
слайдах, у переважній більшості розвинутих країн для цілей оподаткування криптовалюта є
активом, а операції з криптовалютою підлягають оподаткуванню за правилами оподаткування
приросту капіталу.
Концепція оподаткування операцій з віртуальними активами
Оподаткування доходів від
операцій з віртуальними
активами (криптовалютою)
18 November 2022
Page 9 Концепція оподаткування операцій з віртуальними активами
Операції, що підлягають оподаткуванню
18 November 2022
Page 10
► В залежності від положень національного податкового законодавства певної країни
оподаткуванню податком на доходи (індивідуальним та корпоративним) можуть підлягати
доходи від наступних операцій з віртуальними активами (криптовалютами):
Створення криптовалюти, зокрема шляхом майнінгу
1
Продаж криптовалюти за гроші
2
Обмін однієї криптовалюти на іншу
3
Розрахунок криптовалютою за придбані товари / послуги
4
Зростання ринкової вартості криптовалюти
5
Лише дохід від операцій з продажу криптовалюти за гроші підлягає оподаткуванню у всіх
країнах (крім тих, де операції з криптовалютою взагалі звільненні від оподаткування).
Щодо оподаткування доходів від інших операцій з криптовалютою відсутній будь-який
консенсус і це питання врегульовується кожною країною по різному.
Концепція оподаткування операцій з віртуальними активами
Оподаткування доходів від створення криптовалюти
18 November 2022
Page 11
► Оподаткування створеної криптовалюти є одним з найбільш дискусійних питань. Фактично є два
підходи до оподаткування створеної криптовалюти: перший передбачає, що створена
криптовалюта є доходом, що підлягає оподаткуванню в момент створення; за другим підходом
момент оподаткування переноситься до відчуження створеної криптовалюти.
Оподаткування в момент
створення (майнінгу)
Оподаткування в момент
відчуження
В залежності від статусу
платника
Аргентина, Австрія,
Хорватія, Естонія, Фінляндія,
Японія, Люксембург,
Нова Зеландія, Словенія,
ПАР, Великобританія, США,
Колумбія
Хорватія, Чехія, Данія,
Франція, Латвія, Литва,
Польща, Словаччина
Австралія, Канада, Німеччина,
Гонконг, Нідерланди, Норвегія,
Сінгапур, Швеція, Швейцарія
Підходи до оподаткування доходів від створеної криптовалюти
Отже, більшість країн розглядають криптовалюту, отриману платником в результаті
майнінгу, як його дохід, що підлягає оподаткуванню в момент створення криптовалюти.
!
Концепція оподаткування операцій з віртуальними активами
Оподаткування доходів від створення криптовалюти
18 November 2022
Page 12
Оподаткування криптовалюти в момент її створення (майнінгу)
► Отримана в результаті майнінгу криптовалюта розглядається, як правило, або як інший дохід
(якщо платник здійснює майнінг не на регулярній основі), або як бізнес-дохід / торгівельний
дохід (якщо це професійна діяльність платника).
► Платник, як правило, повинен мати можливість зменшити свій дохід на суму витрат, пов’язаних
зі створенням криптовалюти (в першу чергу, витрат на електроенергію). При подальшому
відчуженні криптовалюти збільшення її вартості оподатковується як приріст капіталу.
► Головним аргументом проти цього підходу є те, що сама криптовалюта економічно не є
доходом, а дохід виникає лише при її реалізації. Тобто, платник повинен сплати податок,
фактично не отримавши «реальні» гроші.
Оподаткування криптовалюти в момент її відчуження
► При такому підході оподаткуванню підлягає повна вартість реалізованої криптовалюти.
► Дискусійним є питання щодо можливості вирахування з доходу витрат, пов’язаних зі
створенням криптовалюти.
Оподаткування в залежності від статусу платника
► Якщо майнінг належить до професійної діяльності платника, то дохід від створення
криптовалюти розглядається як бізнес-дохід / торгівельний дохід та підлягає оподаткуванню в
момент отримання криптовалюти. Якщо майнінг не є регулярною діяльністю платника, то
отримана криптовалюта підлягає оподаткуванню в момент її відчуження.
► Проблемним є питання щодо визначення статусу платника. Для цього можуть застосовуватись
різні критерії: кількість операцій на рік, обсяг доходу, наявність дозволів / ліцензій, тощо.
Концепція оподаткування операцій з віртуальними активами
Оподаткування доходів від відчуження криптовалюти
18 November 2022
Page 13
Продаж за гроші Обмін на іншу
віртуальну валюту
Розрахунок за
товари / послуги
► Переважна більшість країн (в тому числі Канада, Німеччина, США, Великобританія,
Словаччина, Хорватія, Чехія, Люксембург) оподатковують доходи від УСІХ таких операцій з
криптовалютою:
У таких країнах як Італія, Нідерланди, Португалія, Швейцарія жодна із зазначених операцій
не призводить до оподаткування.
Однак, якщо торгівля криптовалютою є основною діяльністю, то дохід від таких операцій
може підлягати оподаткуванню як торгівельних дохід.
Концепція оподаткування операцій з віртуальними активами
Оподаткування доходів від відчуження криптовалюти
18 November 2022
Page 14
► Зазначені нижче країни оподатковують доходи лише від окремих операцій з криптовалютою:
Продаж за гроші Обмін на іншу
віртуальну валюту
Розрахунок за придбані
товари / послуги
Чилі
Естонія
Франція
Латвія
Польща
Головним аргументом проти оподаткування доходів від обміну однієї криптовалюти на іншу
є складність адміністрування, оскільки такі операції можуть здійснюватись дуже часто, а
також можливі труднощці з оцінкою вартості валют та визначенняv розміру доходів і витрат.
!
Концепція оподаткування операцій з віртуальними активами
Пропозиції щодо концепції оподаткування операцій з
віртуальними активами в Україні
18 November 2022
Page 15
Тип операції
Пропозиції щодо
оподаткування
Пояснення
Створення віртуальних
активів (майнінг)
Для індивідуальних інвесторів
(коли майнінг не є основною
регулярною діяльністю) –
пропонується
оподатковувати дохід в
момент відчуження
віртуального активу
Для бізнесу (ФОП та
юридичних осіб) – необхідне
політичне рішення щодо
визначення моменту
оподаткування. На наш
погляд, для бізнесу доцільним
буде оподаткування також в
момент відчуження створеної
криптовалюти. При цьому,
фінансовий результат від
відчуження буде визначатись
як різниця між доходом та
історичною вартістю
віртуального активу, без
врахування переоцінок.
Для індивідуальних інвесторів сама по собі
криптовалюта не є доходом з економічної
точки зору. Як правило, фізичні особи
здійснюють майнінг з метою подальшого
продажу криптовалюти та отримання
доходу в майбутньому. Окрім того, в
момент створення криптовалюти у
інвестора може не бути фінансових
ресурсів для сплати податку, оскільки дохід
ще не отриманий. Тому оподаткування в
момент створення криптовалюти може
призвести до того, що індивідуальні
інвестори взагалі не здійснюватимуть
майнінг.
Щодо бізнесу, то це питання є більш
неоднозначним, оскільки юридичні особи
складають фінансову звітність, а
криптовалюта є активом, і відповідно її
створення призводить до виникнення
доходу у бухгалтерському обліку.
Концепція оподаткування операцій з віртуальними активами
Пропозиції щодо концепції оподаткування операцій з
віртуальними активами в Україні
18 November 2022
Page 16
Тип операції
Пропозиції щодо
оподаткування
Пояснення
Продаж віртуальних
активів за гроші
Пропонується
оподатковувати відповідно до
механізму, передбаченого
Податковим кодексом
України для операцій з
інвестиційними активами
(цінними паперами).
Фінансовий результат за
такими операціями має
визначатись як різниця між
отриманих доходом та
історичною вартістю
віртуального активу.
При цьому, оскільки
віртуальні активи не є
ідентифікованими, може
виникнути проблема з
визначенням вартості
віртуальних активів одного
класу, придбаних за різною
ціною.
В абсолютній більшості країн продаж
криптовалюти за гроші призводить до
виникнення оподатковуваного доходу.
Концепція оподаткування операцій з віртуальними активами
Пропозиції щодо концепції оподаткування операцій з
віртуальними активами в Україні
18 November 2022
Page 17
Тип операції
Пропозиції щодо
оподаткування
Пояснення
Тому у Податковому кодексі
необхідно прописати
спеціальний механізм для
визначення вартості певного
віртуального активу. Для
цього пропонується
використовувати метод FIFO.
Обмін одного
віртуального активу на
інший
Пропонується не
оподатковувати такі операції.
Низка країн (в тому числі Польща, Латвія,
Франція) звільняє дохід від таких операцій
від оподаткування. Це може бути
аргументовано складністю процесу
адміністрування за такими операціями. Такі
операції можуть здійснюватись регулярно і
часто, а тому звітування по кожній такій
операції та сплата податку можуть бути
обтяжливими. Також для обчислення
податку необхідно буде здійснити оцінку та
визначити вартість отриманої
криптовалюти, що також створюватиме
складнощі з адмініструванням.
Окрім того, звільнення від оподаткування
таких операцій може бути способом
стимулювання ринку криптовалют.
Концепція оподаткування операцій з віртуальними активами
Пропозиції щодо концепції оподаткування операцій з
віртуальними активами в Україні
18 November 2022
Page 18
Тип операції
Пропозиції щодо
оподаткування
Пояснення
Розрахунок
віртуальними
активами за товари /
послуги
Пропонується прирівняти такі
операції до продажу
криптовалюти та
оподатковувати відповідно до
механізму, передбаченого
Податковим кодексом для
операцій з цінними паперами.
Фактично, розрахунок віртуальною
валютою за придбані товари або послуги є
двома операціями: продажем
криптовалюти за гроші та придбанням
товарів / послуг. Тому оподаткування
доходу від таких операцій є логічним та
відповідає міжнародній практиці (лише в
Естонії такі операції звільняються від
оподаткування).
Зростання ринкової
вартості віртуальних
активів
Пропонується не
оподатковувати за загальним
правилом.
Дуже обмежене коло країн оподатковує
нереалізований приріст капіталу від
криптовалюти. В абсолютній більшості
країн оподаткування здійснюється за
фактом відчуження криптовалюти. Це
пов’язане з тим, що оподаткування таких
операцій вимагатиме від платників податку
регулярно здійснювати оцінку вартості
віртуальних активів. При цьому, визначити
ринкову вартість віртуальних активів, що
не мають активного ринку, може бути
вкрай проблематично.
Концепція оподаткування операцій з віртуальними активами
Пропозиції щодо концепції оподаткування операцій з
віртуальними активами в Україні
18 November 2022
Page 19
Тип операції
Пропозиції щодо
оподаткування
Пояснення
Операції з
віртуальними
активами на єдиному
податку
1. Пропонується заборонити
платникам, що перебувають
на спрощеній системі
оподаткування, приймати
криптовалюту у якості
розрахунку за поставлені
товари / послуги.
2. На наш погляд, платники,
що перебувають на
спрощеній системі
оподаткування, повинні мати
можливість здійснювати
операції з віртуальними
активами (в тому числі
майнінг, обмін, продаж)
3. Необхідне політичне
рішення щодо оподаткування
доходів від операцій з
криптовалютою в межах
єдиного податку або
податком на доходи фізичних
осіб / податком на прибуток
на загальних підставах.
1. Однією з умов перебування на
спрощеній системі оподаткування є
здійснення розрахунків за відвантажені
товари (виконані роботи, надані послуги)
виключно у грошовій формі. Відповідно,
приймання криптовалюти у якості
розрахунку порушуватиме умови
перебування на спрощеній системі
оподаткування.
2. На наш погляд, було б необґрунтованим
обмежувати можливість платників єдиного
податку здійснювати операції з
віртуальними активами. Тобто, здійснення
таких операцій не повинно бути підставою
для втрати права на перебування на
спрощеній системі оподаткування.
3. В той же час, якщо ФОП на єдиному
податку здійснює такі операції, дохід від них
може оподатковуватись ПДФО за
загальними правилами оподаткування
інвестиційного прибутку (за аналогією з
операціями з цінними паперами). Для
юридичних осіб необхідні спеціальні
правила.
Концепція оподаткування операцій з віртуальними активами
Пропозиції щодо концепції оподаткування операцій з
віртуальними активами в Україні
18 November 2022
Page 20
Тип операції
Пропозиції щодо
оподаткування
Пояснення
Операції нерезидентів
з віртуальними
активами
Пропонується не
оподатковувати доходи
нерезидентів від операцій з
віртуальними активами
податком на доходи
нерезидентів
Як правило, віртуальні активи не мають
економічного зв’язку з конкретною
державою. Відповідно, дохід від операцій з
ними не може вважатись доходом з
джерелом походження з України.
Окрім того, відповідно до Конвенцій про
уникнення подвійного оподаткування,
такий дохід, за загальним правилом, буде
підлягати оподаткуванню виключно у країні
резиденства його отримувача.
Концепція оподаткування операцій з віртуальними активами
Оподаткування операцій з
віртуальними активами податком
на додану вартість
18 November 2022
Page 21 Концепція оподаткування операцій з віртуальними активами
Право ЄС щодо ПДВ на операції з криптовалютою
18 November 2022
Page 22
Стаття 135 (1)
Держави-члени повинні звільняти від оподаткування такі операції:
…
(d) операції, включаючи посередництво, пов’язані з депозитними та поточними рахунками,
платежами, переказами, боргами, чеками та іншими обіговими інструментами, але за
винятком стягнення боргів;
(e) операції, включаючи посередництво, пов’язані з валютою, банкнотами і монетами, які
використовують як законний платіжний засіб, окрім предметів колекціонування, тобто
золотих, срібних та інших металевих монет і банкнот, які зазвичай не використовують як
законний платіжний засіб, або нумізматичних монет;
Директива Ради 2006/112/ЄС від 28 листопада 2006 року про спільну
систему податку на додану вартість
Рішення Суду ЄС у справі «Skatteverket v Hedqvist», 2015 рік
Європейський суд прийшов до висновку, що віртуальні валюти співставні зі
звичайними, оскільки вони є засобом обміну; як віртуальні, так і звичайні валюти
можуть спричинити аналогічні труднощі при визначенні оподатковуваної суми та
суми ПДВ. Суд тому постановив, що транзакції, включаючи обмін звичайної
валюти на віртуальну та навпаки, є операціями, звільненими від оподаткування
ПДВ у розумінні ст.135(1)(e) Директиви ЄС про ПДВ.
Концепція оподаткування операцій з віртуальними активами
ПДВ на операції з криптовалютою у країнах ЄС
18 November 2022
Page 23
Тип операції Приклад ПДВ режим
Створення криптовалюти Майнінг Не є об’єктом оподаткування ПДВ
Поставка без оплати АірДроп Не є об’єктом оподаткування ПДВ
Поставка за оплату
Продаж за гроші
Звільняються від оподаткування
ПДВ
Обмін на іншу криптовалюту
Розрахунок за товари / послуги
Поставка товарів / послуг
з отриманням винагороди
криптовалютою
Розрахунок криптовалютою за
послуги
Оподатковується ПДВ на
загальних підставах
Послуги, пов’язані з
криптовалютою
Послуги гаманців Не є об’єктом оподаткування ПДВ
Посередницькі послуги з обміну
криптовалют
Зазвичай звільняються від
оподаткування, але в деяких
країнах оподатковуються на
загальних підставах.
Оподаткування ПДВ різноманітних операцій з криптовалютою у країнах-членах ЄС
Концепція оподаткування операцій з віртуальними активами
Оподаткування операцій з криптовалютою ПДВ
18 November 2022
Page 24
Підходи від оподаткування
залежать від конкретного штату.
У деяких штатах операції з
криптовалютою, в тому числі
майнінг та АірДроп підлягають
оподаткуванню податком на
продаж та споживання.
У більшості штатів відсутні будь-які
роз’яснення з цього питання.
Поставка криптовалют (за гроші, в
обмін на іншу криптовалюту або
товари / послуги), а також майнінг
криптовалют не є об’єктом
оподаткування ПДВ.
Послуги, пов’язані з
криптовалютою звільнені від
оподаткування ПДВ у межах
звільнення для фінансових послуг.
Якщо криптовалюта відповідає
визначенню «віртуального
платіжного інструменту», операції з
нею не підлягають оподаткуванню
ПДВ. В інших випадках
використання криптовалюти
вважається оподатковуваною
операцією.
Поставка криптовалют (за гроші, в
обмін на іншу криптовалюту або
товари / послуги) звільняються від
оподаткування ПДВ.
Майнінг криптовалют, а також
посередницькі послуги з обміну
криптовалют підлягають
оподаткуванню на загальних
підставах.
Концепція оподаткування операцій з віртуальними активами
Пропозиції щодо концепції оподаткування операцій з
віртуальними активами в Україні
18 November 2022
Page 25
Тип операції
Пропозиції щодо
оподаткування
Пояснення
Створення віртуальних
активів (майнінг)
Не є об’єктом оподаткування Такий підхід відповідає законодавству ЄС, з
яким Україна має гармонізувати своє
податкове законодавство.
Також якщо прирівнювати податковий
статус віртуальних активів до цінних
паперів, то відповідно до чинного
законодавства випуск (емісія) цінних
паперів не є об’єктом оподаткування ПДВ.
Безоплатна поставка
віртуальних активів
Не є об’єктом оподаткування Такий підхід відповідає законодавству ЄС, з
яким Україна має гармонізувати своє
податкове законодавство.
Також оскільки криптовалюта передається
безоплатно, то фактично база
оподаткування відсутня.
Продаж віртуальних
активів за гроші
Не є об’єктом оподаткування Якщо прирівнювати податковий статус
віртуальних активів до цінних паперів, то
відповідно до Податкового кодексу України
операції з продажу та обміну цінних
паперів не є об’єктом оподаткування ПДВ.
Також такі операції звільняються від
оподаткування у ЄС та більшості країн.
Обмін одного
віртуального активу на
інший
Концепція оподаткування операцій з віртуальними активами
Оподаткування ПДВ криптовалют та віртуальних активів, які є фінансовими інструментами
Пропозиції щодо концепції оподаткування операцій з
віртуальними активами в Україні
18 November 2022
Page 26
Тип операції
Пропозиції щодо
оподаткування
Пояснення
Розрахунок
віртуальними
активами за придбані
товари / послуги
Не є об’єктом оподаткування Такий підхід відповідає законодавству ЄС, з
яким Україна має гармонізувати своє
податкове законодавство.
Фактично, розрахунок віртуальною
валютою за придбані товари або послуги є
двома операціями: продажем
криптовалюти та придбанням товарів /
послуг. Відповідно, на продаж
криптовалюти не має нараховуватись ПДВ.
Поставка товарів /
послуг з оплатою
віртуальними
активами
Оподатковується на
загальних підставах
Якщо операція з поставки товарів / послуг
підлягає оподаткуванню ПДВ, то
розрахунок за поставлені товари / послуги
криптовалютою не має впливати на ПДВ
наслідки такої операції. Фактично, у такому
випадку криптовалюта є засобом платежу,
на рівні зі звичайною валютою.
Нами не було ідентифіковано випадків,
коли б такі операції звільнялись від
оподаткування ПДВ лише тому, що
розрахунок відбувається криптовалютою
Послуги гаманців Не є об’єктом оподаткування По-перше, послуги зі зберігання
криптовалюти, як правило, є безоплатними.
Концепція оподаткування операцій з віртуальними активами
Пропозиції щодо концепції оподаткування операцій з
віртуальними активами в Україні
18 November 2022
Page 27
Тип операції
Пропозиції щодо
оподаткування
Пояснення
Послуги гаманців По-друге, такі послуги нерозривно
пов’язані з основною операцією -
операцією з криптовалютою, а тому
повинні мати такий же ПДВ режим як і
основна операція.
Послуги, пов’язані з
обігом віртуальних
активів (обмін та
переказ
криптовалюти, а також
посередницькі
послуги, пов’язані з
криптовалютою)
Необхідне політичне рішення
щодо звільнення таких послуг
від оподаткування
Існують вагомі аргументи для звільнення
таких послуг від оподаткування. По-перше,
відповідно до чинного законодавства
послуги пов’язані з обігом цінних паперів
не є об’єктом оподаткування ПДВ. Тому
оподаткування послуг, пов’язаних з обігом
криптовалют, призведе до нерівного
становища ринку цінних паперів та
криптовалют. По-друге, ці послуги
нерозривно пов’язані з основними
операціями (продаж, обмін криптовалют),
що не є об’єктом оподаткування ПДВ.
Також у більшості країн такі послуги
звільняються від оподаткування ПДВ, хоча
їх податковий режим у деяких країнах не є
таким однозначним як для послуг гаманців.
Концепція оподаткування операцій з віртуальними активами
Пропозиції щодо концепції оподаткування операцій з
віртуальними активами в Україні
18 November 2022
Page 28 Концепція оподаткування операцій з віртуальними активами
Оподаткування ПДВ сервісних токенів та NFT
► Оскільки сервісний токен забезпечений реальними товарами / послугами, необхідно
передбачити спеціальні правила оподаткування операцій з ним.
► При цьому, можливо два підходи:
► придбання сервісного токену є передплатою за товари / послуги і, відповідно, кожен перехід
права власності на токен має супроводжуватись нарахуванням ПДВ та випискою податкової
накладної:
► всі операції з сервісним токеном до його виконання, тобто до фактичної поставки товарів /
послуг не оподатковуються.
► На наш погляд, другий підхід є більш обґрунтованим, оскільки до фактичного погашення токену
він виступає фінансовим інструментом. Окрім того, реальної поставки товарів / послуг за
сервісним токеном може і не бути взагалі. Тому оподатковувати ПДВ слід лише фактичну
поставку товарів / послуг на погашення сервісного токену.
► При цьому, у випадку фактичного погашення токену база оподаткування ПДВ не може бути
нижчою звичайних цін на відповідні товари / послуги, щоб унеможливити зловживання шляхом
штучного заниження вартості токену.
► Оскільки NFT може бути створений шодо об’єкту матеріального світу, операції з його поставки
можуть бути об’єктом оподаткування ПДВ на загальних підставах, в залежності від виду такого
об’єкту.
Інші податки з віртуальних
активів (криптовалют)
18 November 2022
Page 29 Концепція оподаткування операцій з віртуальними активами
Інші податки з віртуальних активів (криптовалют)
18 November 2022
Page 30
► Оскільки переважна більшість країн розглядає криптовалюту як майно, то до неї, окрім податку
на приріст капіталу, можуть застосовуватись також й інші податки на майно (зокрема, податок
на спадкування, податок на подарунки, податок на заможність) у країнах, де вони
запроваджені.
Країна Оподаткування криптовалют іншими податками
Нідерланди
У Нідерландах криптовалюта розглядається як актив. Якщо вартість
усіх активів фізичної особи перевищує певний поріг, така особа
зобов’язана сплатити податок на заможність. Також отримання
криптовалюти як подарунку може підлягати оподаткуванню у
випадку перевищення певного вартісного порогу.
Великобританія Криптовалюта є власністю для цілей податку на спадкування.
Швейцарія
Криптовалюта вважається рухомим активом та оподатковується
податком на заможність на рівні кантонів.
Фінляндія
Віртуальна валюта, отримана у спадок, підлягає оподаткуванню
податком на спадкування.
Люксембург Віртуальна валюта оподатковується податком на заможність.
Приклади країн з іншими податками на криптовалюту
Концепція оподаткування операцій з віртуальними активами
Інші податки з віртуальних активів (криптовалют)
18 November 2022
Page 31
До операцій з криптовалютою не застосовуються будь-які інші спеціальні податки чи збори,
окрім тих, що запроваджені у відповідній юрисдикції для операцій з майном.
В окремих країнах до операцій з криптовалютою може застосовуватись податок,
утримуваний з джерела. Так, в Індії криптоплатформи повинні утримувати 1% податку на
репатріацію при виплаті винагороди з продажу криптовалюти.
Податки на передання майна та державні мита, у країнах де вони запроваджені, як правило,
не застосовуються до операцій з криптовалютою. Лише щодо криптовалют, забезпечених
цінними паперами, у певних країнах (Швейцарія) може застосовуватись державне мито.
В цілому, випадки застосування до операцій з криптовалютою інших податків, окрім податку
на доходи (податку на приріст капіталу), зустрічаються доволі рідко в обмеженому колі
країн.
!
!
Концепція оподаткування операцій з віртуальними активами
Пропозиції щодо концепції оподаткування операцій з
віртуальними активами в Україні
18 November 2022
Page 32
► В українському податковому законодавстві концепція оподаткування майна є вкрай обмеженою
та застосовується лише щодо нерухомого майна та транспортних засобів. В Україні відсутній
податок на цінні папери та інші інвестиційні активи. Відповідно, український податок на майно
не є аналогом податку на заможність (wealth tax), запровадженого в інших європейських
країнах. На наш погляд, розширення податку на майно на віртуальні активи не відповідало б
тій концепції, яка наразі існує в українському податковому законодавстві для інвестиційних
активів (окрім нерухомості)
► Також в Україні відсутні податки на спадщину, подарунки та інші податки на передання майна.
Відповідно, оподаткування операцій по переданню криптовалют було б доцільним лише в
межах існуючого податку на доходи, без запровадження будь-якого іншого спеціального
податку для віртуальних активів.
► Відповідно до існуючої концепції, окремі операції можуть підлягати оподаткуванню в Україні
пенсійним збором. Однак, до таких операцій не належать операції з цінними паперами,
валютою та іншими інвестиційними активами. Відповідно, на наш погляд, пенсійний збір не
повинен застосовуватись до операцій з віртуальними активами.
► Окрім того, запровадження для операцій з віртуальними активами будь-яких спеціальних
податків поставить ринок криптовалют та ринок цінних паперів у нерівне становище.
► Таким чином, на наш погляд, доцільним та логічним є оподаткування операцій з
віртуальними активами лише в межах існуючого податку на доходи фізичних осіб або
податку на прибуток відповідно до механізму, передбаченого для оподаткування операцій з
інвестиційними активами (цінними паперами).
Концепція оподаткування операцій з віртуальними активами
Податкова звітність та
адміністрування податків при
операціях з віртуальними активами
18 November 2022
Page 33 Концепція оподаткування операцій з віртуальними активами
Податкова звітність щодо віртуальних активів
18 November 2022
Page 34
Податковий кодекс США
передбачає обов’язок для
криптоброкерів (в тому числі
криптобірж) звітувати про операції
своїх клієнтів з продажу
віртуальних активів. Також
брокери повинні звітувати у
випадку передання клієнтом
активів до іншого брокера або до
«не брокера».
У ЄС розробляються зміни до
Директиви про адміністративну
співпрацю, спрямовані на
розширення рамок для обміну
податковою інформацією щодо
віртуальних активів. За цими
змінами, криптоброкери та
криптобіржі можуть бути
зобов’язані подавати інформацію
щодо операцій клієнтів з придбання
або продажу криптовалют.
Концепція оподаткування операцій з віртуальними активами
На сьогоднішній день у більшості країн відсутні спеціальні положення, що покладали б на
криптобіржі та інших провайдерів послуг обов’язки щодо подання податкової інформації
про операції своїх клієнтів.
Наразі податкова прозорість операцій з віртуальними активами є актуальним викликом для
країн ЄС.
!
Адміністрування податків при операціях з віртуальними
активами
18 November 2022
Page 35 Концепція оподаткування операцій з віртуальними активами
Лише обмежене коло країн встановлює обов’язок криптобірж або криптоброкерів
утримувати податок при здійсненні виплати на користь своїх клієнтів.
В абсолютній більшості країн (включаючи США, Великобританію та країни ЄС) платники
податків самостійно подають податкові декларації та сплачують податки з операцій з
віртуальними активами.
Відповідно до нещодавніх
змін до податкового
законодавства Австрії, з 1
січня 2023 року
криптоброкери повинні
будуть утримувати податок
на приріст капіталу при
здійсненні платежів на
користь своїх клієнтів.
Відповідно до нещодавніх
змін, що мають вступити в
силу з 2025 року,
криптобіржі повинні будуть
утримувати 20% податку з
доходів від операцій з
криптовалютою, якщо
розмір доходу перевищує
певний поріг.
В Індії криптобіржі повинні
утримувати 1% податку при
виплаті винагороди з
продажу криптовалюти.
Пропозиції щодо концепції оподаткування операцій з
віртуальними активами в Україні
18 November 2022
Page 36
Подання декларації та сплата податку
► Як було продемонстровано на попередніх слайдах, криптоброкери (криптобіржі), як правило,
не є відповідальними за сплату податків з криптовалютних операцій своїми клієнтами. В
абсолютній більшості країн відображення доходу від криптовалютних операцій у податковій
декларації та сплата податку з такого доходу є індивідуальним обов’язком кожного платника
податків.
► Зважаючи на це, покладення на криптоброкерів (криптобіржі) функцій податкового агента
не буде відповідати міжнародній практиці оподаткування операцій з критовалютою.
► Окрім того, це значно гальмуватиме розвиток ринку криптовалют в Україні, оскільки значна
кількість провайдерів послуг у сфері обігу криптовалют будуть не готові виконувати функції
податкового агента.
► Враховуючи викладене, на наш погляд, кожен платник повинен самостійно декларувати
фінансовий результат від операцій з віртуальними активами у річні податковій декларації та
сплачувати податок з доходу від таких операцій.
► Разом із тим, на провайдерів в сфері обігу віртуальних активів можуть бути покладені обов’язки
накопичування (обліку) інформації про операції їх клієнтів, та подання такої інформації до
податкових органів з метою здійснення податкового моніторингу та контролю.
Концепція оподаткування операцій з віртуальними активами
Пропозиції щодо концепції оподаткування операцій з
віртуальними активами в Україні
18 November 2022
Page 37
Подання податкової інформації про криптовалютні операції
► Однією з останніх тенденцій у США та країнах ЄС є спроби досягти максимальної податкової
прозорості щодо криптовалютних операцій. З цією метою вже було реалізовані або
реалізуються пропозиції щодо встановлення обов’язку для криптоброкерів та криптобірж
подавати інформацію про операції своїх клієнтів.
► Відповідно до чинного законодавства України, провайдери послуг у сфері обігу віртуальних
активів визнаються суб’єктами первинного фінансового моніторингу. Таким чином, вони мають
ідентифікувати всіх свої клієнтів відповідно до закону.
► В той же час, чинний Закон України «Про віртуальні активи» прямо не передбачає обов’язок
провайдерів послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів», ввести облік операцій своїх
клієнтів. Однак, законодавство ЄС, імплементацію якого здійснює Україна, встановлює вимогу
для провайдерів послуг забезпечувати облік всіх здійснюваних операцій. Так, відповідно до
пункту 8 статті 61 Регламенту про ринки криптоактивів «постачальники послуг повинні
організувати ведення записів про всі послуги, замовлення та операції, які вони здійснюють.
Цих записів має бути достатньо, щоб дозволити компетентним органам виконувати свої
наглядові завдання».
► Враховуючи таку вимоги, до спеціального закону варто було б внести відповідні зміни щодо
обов’язку провайдерів послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів, забезпечувати систему
обліку всіх операцій. Здійснення такого обліку є необхідним для забезпечення можливості
здійснювати контроль за ринком криптовалют та централізації інформації про криптовалютні
операції.
► Зважаючи на це, встановлення для провайдерів обов’язку щодо подання податкової інформації
про операції своїх клієнтів не повинно бути занадто обтяжливим для них. Натомість, це значно
спростить процес адміністрування податків з криптовалютних операцій та контролю за такими
операціями з боку контролюючих органів.
Концепція оподаткування операцій з віртуальними активами
Пропозиції щодо концепції оподаткування операцій з
віртуальними активами в Україні
18 November 2022
Page 38
► Також, враховуючи, що профільний закон передбачатиме можливість діяльності в Україні
авторизованих іноземних провайдерів, для них варто встановити окрему процедуру взяття на
податковий облік в Україні.
► Таким чином, на наш погляд, найбільш зваженим буде наступний підхід:
► платники податку, в тому числі фізичні особу, самостійно подають податкову декларацію у
якій декларують дохід від здійснення операцій з віртуальними активами, та самостійно
сплачують податок;
► провайдери послуг, в тому числі авторизовані іноземні провайдери, ведуть облік всіх
операцій з віртуальними активами та подають відповідну інформацію до податкових органів.
Концепція оподаткування операцій з віртуальними активами
Податкові пільги для віртуальних
активів
18 November 2022
Page 39 Концепція оподаткування операцій з віртуальними активами
Податкові пільги для віртуальних активів
18 November 2022
Page 40
► Лише дуже обмежене коло країн (Білорусь, Сальвадор) повністю звільняють від
оподаткування операції з віртуальними активами.
► У деяких країнах податкові пільги для операцій з віртуальними активами надаються лише
індивідуальним інвесторам (коли трейдинг або інша діяльність з віртуальними активами не є
професійною регулярною діяльністю).
Якщо криптовалюта утримується як
приватна інвестиція, дохід від
операцій з нею не підлягає
оподаткуванню.
Дохід від операцій з
криптовалютою, яка утримується
як капітальний актив, не
оподатковується податком на
приріст капіталу.
Доходи від операцій з
криптовалютою звільняються від
оподаткування, окрім випадків,
коли такі доходи отримані в
результаті основної діяльності.
Транзакції з віртуальними активами
звільняються від оподаткування для
індивідуальних інвесторів, однак
лише тоді, коли вони не є
регулярними або повторюваними.
Концепція оподаткування операцій з віртуальними активами
Податкові пільги для віртуальних активів
18 November 2022
Page 41
Оскільки у переважній більшості країн дохід від операцій з криптовалютою оподатковується
податком на приріст капіталу, до нього застосовуються загальні ліміти та пільги,
передбачені правилами оподаткування приросту капіталу.
У випадку довгострокових
інвестицій (віртуальні
активи утримуються понад
рік) ставка податку на
приріст капіталу становить
0%, 15% або 20%, в
залежності від сукупного
доходу.
У випадку
короткострокових
інвестицій, ставки податку є
значно вищими - від 10% до
37%, в залежності від
сукупного доходу.
У Великобританії
встановлений ліміт річного
неоподатковуваного
доходу. У випадку його
перевищення дохід від
операцій з криптовалютою
підлягає оподаткуванню
податком на приріст
капіталу за ставкою 10%
або 20%, в залежності від
сукупного доходу.
Дохід фізичних осіб від
довгострокових інвестицій
(віртуальні активи
утримуються понад рік)
звільняється від
оподаткування.
Для короткострокових
інвестицій законодавства
встановлює ліміт річного
неоподатковуваного
доходу. У випадку його
перевищення, дохід від
операцій з криптовалютою
підлягає оподаткуванню за
ставкою до 45%, залежно
від сукупного доходу.
Концепція оподаткування операцій з віртуальними активами
!
Податкові пільги для віртуальних активів
18 November 2022
Page 42
Нами не було ідентифіковано податкових пільг у сфері податку на доходи та прибуток, які б
стосувались осіб, що здійснюють професійну діяльність у сфері створення та обігу
криптовалюти (зокрема, майнінг, надання посередницьких послуг з обміну криптовалюти)
Як правило, до операцій з криптовалютою не застосовується пільга у вигляді зниженої
ставки оподаткування податком на доходи або прибуток. В окремих країнах (Франція) до
операцій з криптовалютою може застосовуватись певна фіксована ставка в межах
існуючого діапазону стандартних ставок.
У країнах, де податковий режим криптовалюти залежить від статусу платника, податкові
пільги, як правило, стосуються індивідуальних інвесторів та не поширюються на осіб, які
здійснюють операції з криптовалютою в межах основної діяльності.
Найбільш прийнятною у розвинутих країнах податковою пільгою для операцій з
криптовалютою є ліміт неоподатковуваного доходу, передбачений правилами про
оподаткування приросту капіталу.
!
!
Концепція оподаткування операцій з віртуальними активами
Пропозиції щодо концепції оподаткування операцій з
віртуальними активами в Україні
18 November 2022
Page 43
► Як було продемонстровано на попередніх слайдах, доходи від операцій з криптовалютою у всіх
країнах підлягають оподаткуванню за стандартними ставками. Податкова пільга у вигляді
зниженої ставки податку не застосовується. В Україні до операцій з цінними паперами та
іншими інвестиційними активами застосовується базова ставка податку (18%). Відповідно,
запровадження зниженої ставки податку для операцій з віртуальними активами буде не
логічним та ставитиме інші види інвестиційних активів у нерівне становище.
► Також українське податкове законодавство не передбачає градації ставок податку в залежності
від строків володіння інвестиційним активом, як це реалізовано в багатьох розвинутих країнах
(США, Великобританія, Німеччина). Тому при наявності політичного рішення щодо
стимулювання довгострокових інвестицій громадян у віртуальні активи, це має бути реалізовано
одночасно з іншими інвестиційними активами (зокрема, цінними паперами), а не шляхом
запровадження окремих пільг для віртуальних активів.
► Враховуючи міжнародний досвід, прийнятною пільгою для імплементації її в українське
податкове законодавство може бути встановлення порогу неоподатковуваного доходу (de
minimis exemption) для операцій з віртуальними активами (наприклад, у розмірі 100
мінімальних заробітних плат). Це дозволить звільнити від оподаткування дрібні операції
громадян з віртуальними активами та не матиме суттєвого впливу на обсяг фіскальних
надходжень.
► Окрім того, таке звільнення дозволить уникнути надмірного навантаження на механізм
адміністрування податку. Наразі значна кількість громадян здійснює дрібні операції з
криптовалютою і встановлення для них обов’язку щодо декларування таких операцій і сплати
податку може бути обтяжливим як для громадян, так і для державного апарату.
Концепція оподаткування операцій з віртуальними активами
Податкові запобіжники щодо
операцій з віртуальними
активами
18 November 2022
Page 44 Концепція оподаткування операцій з віртуальними активами
Податкові запобіжники щодо операцій з віртуальними
активами
18 November 2022
Page 45
Оскільки операції з криптовалютами оподатковуються, як правило, в межах загальних
правил щодо оподаткування приросту капіталу, до них застосовуються стандартні правила
щодо обмеження можливості зарахування збитків за такими операціями.
У більшості країн збитки за операціями з криптовалютою можуть бути зараховані проти
прибутку від інших операцій з капітальними активами, але не можуть зменшувати інший
оподатковуваний дохід (з певними винятками).
Податкове законодавство зарубіжних країн не передбачає спеціальних запобіжників проти
штучного заниження податкового навантаження за допомогою операцій з криптовалютами.
Дуже рідко до збитків від операцій з криптовалютою застосовуються більш жорсткі
обмеження. Наприклад, в Індії збитки від операцій з одним видом криптовалюти не можуть
бути зараховані навіть проти прибутку від операцій з іншим видом криптовалюти.
!
!
Концепція оподаткування операцій з віртуальними активами
Податкові запобіжники щодо операцій з віртуальними
активами
18 November 2022
Page 46
► Нижче наведено приклади існуючих обмежень щодо зарахування збитків від операцій з
криптовалютою у різних країнах:
Країна
Обмеження щодо зарахування збитків від операцій з
криптовалютами
США
Збитки від операцій з криптовалютою у розмірі до 3 тисяч доларів
можуть зменшувати загальний дохід платника за відповідний рік.
Збитки, що перевищують цей ліміт можуть бути зараховані проти
прибутку від операцій з іншими капітальними активами або
перенесені на наступні роки.
Великобританія
Збитки від операцій з криптовалютою можуть зменшувати прибуток
від операцій з іншими капітальними активами або можуть бути
перенесені на наступні періоди в межах 4-річного терміну.
Канада
Збитки від операцій з криптовалютою можуть зменшувати прибуток
від операцій з капітальними активами або бути перенесені на
наступні чи попередні роки (в межах 3 років).
Австралія
Збитки від операцій з криптовалютою можуть бути зараховані проти
майбутнього приросту капіталу, але не можуть зменшувати
майбутній дохід.
Концепція оподаткування операцій з віртуальними активами
Пропозиції щодо концепції оподаткування операцій з
віртуальними активами в Україні
18 November 2022
Page 47
► Надання можливості зараховувати збитки від операцій з віртуальними активами у зменшення
загального доходу може призвести до зловживань та штучного заниження податкової бази.
► На наш погляд, найбільш зваженим підходом буде обмежити можливість зарахування таких
збитків іншим інвестиційним прибутком (зокрема, від операцій з цінним паперами), як це
реалізовано у більшості розвинутих країн.
► Однак, за наявності побоювань щодо можливих зловживань платниками, можливо запровадити
більш консервативну опцію, яка передбачатиме наступне:
► За загальним правилом, збитки від операцій з віртуальними активами можуть бути
зараховані лише проти майбутнього прибутку від операцій з віртуальними активами.
► Однак, збитки від операцій з тими видами віртуальних активів, які можуть бути інструментом
маніпуляцій (зокрема, NFT), згортаються в межах одного виду віртуальних активів. Тобто,
збитки від NFT можуть бути зараховані лише проти прибутку від NFT і не можуть
зменшувати прибуток від операцій з іншими віртуальними активами.
Концепція оподаткування операцій з віртуальними активами
Загальний огляд оподаткування
операцій з віртуальними
активами у зарубіжних країнах
18 November 2022
Page 48 Концепція оподаткування операцій з віртуальними активами
Загальний огляд оподаткування операцій з віртуальними
активами у зарубіжних країнах
18 November 2022
Page 49
Країна Пояснення
США Податкова служба США розглядає криптовалюту як капітальний актив (аналогічно до цінних
паперів. Відповідно, дохід від криптовалюти може оподатковуватись або податком на приріст
капіталу, або податком на дохід.
Податок на приріст капіталу
Дохід від операцій з криптовалютою оподатковується як приріст капіталу у таких випадках:
- Продажу криптовалюти за готівку:
- Конвертування однієї криптовалюти в іншу:
- Витрачання криптовалюти на товари та послуги:
Ставки
Не існує окремої ставки податку для криптовалют - вона базується на загальних правилах
оподаткування приросту капіталу. Ставка залежить від того, скільки утримується актив і
розміру загального доходу. У випадку утримання криптовалюти більше року, ставка податку
становитиме 0%, 15% або 20%, в залежності від сукупного доходу.
Податок на дохід
Дохід від операцій з криптовалютою оподатковується як дохід у таких випадках:
- Отримання оплати (заробітної плати) у криптовалюті
- Отримання криптовалюти в обмін на товари або послуги
- Видобування (майнінг) криптовалюти
- Отримання винагороди від стейкінга
- Заробляння інших доходів
НЕ оподатковується криптовалюта у випадках:
- Купівлі криптовалюти готівкою і її утримання
- Надання криптовалюти на благодійність
- Отримання криптовалюти як подарунок
- Дарування криптовалюти як подарунок (до $15,000 на рік)
Концепція оподаткування операцій з віртуальними активами
Загальний огляд оподаткування операцій з віртуальними
активами у зарубіжних країнах
18 November 2022
Page 50
Країна Пояснення
Канада Податкова служба розглядає криптовалюту як товар. Відповідно, дохід від криптовалюти може
оподатковуватись або податком на приріст капіталу, або податком на дохід.
Податок на приріст капіталу
Дохід від криптовалютних операцій оподатковується як приріст капіталу у таких випадках:
- Продаж криптовалюти за гроші
- Обмін однієї криптовалюти на іншу
- Розрахунок криптовалютою за товари і послуги
- Дарування криптовалюти
Ставки
Канада не має специфічної ставки податку на приріст капіталу і не має короткострокової
ставки податку на приріст капіталу або довгострокової ставки податку на приріст капіталу.
Замість цього, оподаткування здійснюється за загальною ставкою податку на доходи.
Податок на дохід
Існує багато криптовалютних транзакцій, які призводять до виникнення доходу, що
оподатковується податком на дохід - в тому числі відчуження криптовалюти у випадку
регулярної торгівлі.
Приклади криптовалютних транзакцій, які призводять до виникнення доходу, що
оподатковується податком на дохід:
- Отримання оплати у криптовалюті
- Видобування криптовалюти
- Винагорода від стейкінга
- Реферальні бонуси.
- Продаж NFT, який ви створили.
Якщо продаж і обмін криптовалюти здійснюється маштабно - як денний трейдер - то дохідвід
таких операцій вважається торгівельним доходом, а не приростом капіталу.
Концепція оподаткування операцій з віртуальними активами
Загальний огляд оподаткування операцій з віртуальними
активами у зарубіжних країнах
18 November 2022
Page 51
Країна Пояснення
Великобританія Податок на приріст капіталу
Оскільки податкова служба Великобританії розглядає криптовалюту як капітальний актив,
дохід від її відчуження оподатковується податком на приріст капіталу. Відчуження
криптовалюти включає:
- Продаж криптовалюти для отримання «твердої» валюти
- Обмін криптовалюти на іншу криптовалюту, в тому числі стейблкойни.
- Витрачання криптовалюти на товари та послуги.
- Дарування криптовалюти (за винятком дружині/чоловікові або цивільному партнеру)
Ставки
На відміну від інших країн, Велика Британія не має градації ставок для короткострокових та
довгострокових інвестицій. Розмір податку на приріст капіталу залежить від розміру сукупного
доходу:
- Якщо загальний дохід менше £ 50,270 ставка податку становить 10%
- Якщо загальний дохід більше £ 50,279 ставка податку становить 20%
Податок на дохід
Загалом, податок на дохід буде поширюватися тільки на дохід від певної професійної
діяльності, пов’язаної з криптовалютою. Так, податком на дохід обкладаються доходи від
стейкінгу, прибуткового майнінгу, кредитування та іншої діяльності.
НЕ оподатковується криптовалюта у випадках:
- Купівлі криптовалюти за «тверду» валюту
- Утримування криптовалюти
- Переведення криптовалюту з одного гаманця в інший
- Дарування криптовалюту партнеру
- Пожертвування криптовалюти на благодійність.
Концепція оподаткування операцій з віртуальними активами
Загальний огляд оподаткування операцій з віртуальними
активами у зарубіжних країнах
18 November 2022
Page 52
Країна Пояснення
Німеччина Податок на дохід
На відміну від багатьох інших країн, криптовалюта розглядається як приватний актив у
Німеччині. Це означає, що дохід від операцій з криптовалютою оподатковується податком на
дохід, а не податком на приріст капіталу.
При розпорядженні приватним активом, в тому числі криптовалютою, податкові правила
змінюються залежно від терміну утримання активу. Якщо актив утримувався менше року,
дохід від його відчуження підлягає оподаткуванню. Відчуження включає в себе:
• продаж криптовалюти за EUR (або будь-яку іншу тверду валюту),
• обмін криптовалюти на іншу криптовалюту або
• витрачання криптовалюту на товари і послуги.
Для короткострокових інвестицій кожному платнику податків дозволяється отримувати дохід
до €600 за календарний рік без сплати податку.
Тим часом, у випадку утримання активу більше року, дохід від його відчуження не підлягає
оподаткуванню.
Існують деякі криптовалютні операції, окрім відчуження криптовалюти, що призводять до
виникнення доходу - наприклад, видобуток (майнінг) або винагорода від стейкінгу.
Ставка
У Німеччині ставка податку на доходи фізичних осіб використовується для оподаткування
короткострокових доходів від криптовалют. Як і податок на дохід, кожен повинен платити
податок на солідарність (Solidaritätszuschlag або 'soli'), який обмежується 5.5% податку на
дохід. Цей додатковий збір стягується у відсотках з усіх податків на дохід.
Концепція оподаткування операцій з віртуальними активами
Загальний огляд оподаткування операцій з віртуальними
активами у зарубіжних країнах
18 November 2022
Page 53
Країна Пояснення
Франція У Франції криптовалюта розглядається Генеральною дирекцією державних фінансів як
рухомий актив. Прибутки від розпорядження рухомими активами (наприклад, цінними
паперами, облігаціями) оподатковуються як звичайні прибутки.
НЕ оподатковується криптовалюта у випадках:
- Купівлі криптовалюти.
- Утримування криптовалюти
- Переказу криптовалюти з одного гаманця в інший
- Обміну криптовалюти на іншу криптовалюту
Оподатковуваний дохід виникає при здійсненні наступних операцій з криптовалютою:
- Конвертації криптовалюти у звичайну валюту
- Відчуження криптовалюти, якщо загальний прибуток від усіх відчужень перевищує €305
за один фінансовий рік.
- Якщо криптовалюта набувається через видобування або будь-яку іншу діяльність
Ставки
Криптовалюта оподатковується таким же чином, що й рухоме майно. Податковий режим
залежить від того, чи є платник податку індивідуальним інвестором, чи здійснює професійну
діяльність, пов’язану з криптовалютою (майнінг, трейдінг, тощо).
Доходи від продажу цифрових активів, біткойнів або інших криптовалют, оподатковуються
наступним чином:
- Випадкові трейдери (інвестори) - податок з фіксованою ставкою 30%
- Професійні трейдери – податок 30%
- Криптомайнери – податок 45%
Концепція оподаткування операцій з віртуальними активами
Док_1_кошовий_Концепція_оподаткування_операцій_з_віртуальними_активами.pdf
Док_1_кошовий_Концепція_оподаткування_операцій_з_віртуальними_активами.pdf
Док_1_кошовий_Концепція_оподаткування_операцій_з_віртуальними_активами.pdf
Док_1_кошовий_Концепція_оподаткування_операцій_з_віртуальними_активами.pdf
Док_1_кошовий_Концепція_оподаткування_операцій_з_віртуальними_активами.pdf
Док_1_кошовий_Концепція_оподаткування_операцій_з_віртуальними_активами.pdf
Док_1_кошовий_Концепція_оподаткування_операцій_з_віртуальними_активами.pdf
Док_1_кошовий_Концепція_оподаткування_операцій_з_віртуальними_активами.pdf
1 de 61

Recomendados

PERT por
PERTPERT
PERTMallikarjun Vastrad
305 visualizações13 slides
Unidad 4 general por
Unidad 4 generalUnidad 4 general
Unidad 4 generalVirtualITNL
130 visualizações32 slides
Why Projects Fail: Obstacles and Solutions por
Why Projects Fail: Obstacles and SolutionsWhy Projects Fail: Obstacles and Solutions
Why Projects Fail: Obstacles and SolutionsMichael Krigsman
18.7K visualizações40 slides
ICT Project Management - Study Notes por
ICT Project Management - Study NotesICT Project Management - Study Notes
ICT Project Management - Study NotesOxfordCambridge
10.1K visualizações36 slides
Project Risk Management por
Project Risk ManagementProject Risk Management
Project Risk ManagementMartin Sillaots
6.1K visualizações39 slides
Project Management (PMP Material) por
Project Management (PMP Material)Project Management (PMP Material)
Project Management (PMP Material)VR M
25.8K visualizações1749 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Schedule Risk Analysis (SRA) by Pedram Daneshmand 14-Jan-2011 por
Schedule Risk Analysis (SRA) by Pedram Daneshmand 14-Jan-2011Schedule Risk Analysis (SRA) by Pedram Daneshmand 14-Jan-2011
Schedule Risk Analysis (SRA) by Pedram Daneshmand 14-Jan-2011Pedram Danesh-Mand
5.6K visualizações40 slides
Gantt PERT and CPM por
Gantt PERT and CPMGantt PERT and CPM
Gantt PERT and CPMGurbakash Phonsa
4.5K visualizações28 slides
DCMA 14 Point Assessment by Karim Ragab.pdf por
DCMA 14 Point Assessment by Karim Ragab.pdfDCMA 14 Point Assessment by Karim Ragab.pdf
DCMA 14 Point Assessment by Karim Ragab.pdfKarim Ragab
117 visualizações30 slides
Project Scheduling & Controls por
Project Scheduling & ControlsProject Scheduling & Controls
Project Scheduling & ControlsProcept Associates
7.3K visualizações76 slides
project planning-estimation por
project planning-estimationproject planning-estimation
project planning-estimationReetesh Gupta
2.7K visualizações38 slides
BOOT, BOT, Management Contracts & Turnkey PROJECTS por
BOOT, BOT, Management Contracts & Turnkey PROJECTSBOOT, BOT, Management Contracts & Turnkey PROJECTS
BOOT, BOT, Management Contracts & Turnkey PROJECTSaly_ayk
19.8K visualizações31 slides

Mais procurados(19)

Schedule Risk Analysis (SRA) by Pedram Daneshmand 14-Jan-2011 por Pedram Danesh-Mand
Schedule Risk Analysis (SRA) by Pedram Daneshmand 14-Jan-2011Schedule Risk Analysis (SRA) by Pedram Daneshmand 14-Jan-2011
Schedule Risk Analysis (SRA) by Pedram Daneshmand 14-Jan-2011
Pedram Danesh-Mand5.6K visualizações
Gantt PERT and CPM por Gurbakash Phonsa
Gantt PERT and CPMGantt PERT and CPM
Gantt PERT and CPM
Gurbakash Phonsa4.5K visualizações
DCMA 14 Point Assessment by Karim Ragab.pdf por Karim Ragab
DCMA 14 Point Assessment by Karim Ragab.pdfDCMA 14 Point Assessment by Karim Ragab.pdf
DCMA 14 Point Assessment by Karim Ragab.pdf
Karim Ragab117 visualizações
Project Scheduling & Controls por Procept Associates
Project Scheduling & ControlsProject Scheduling & Controls
Project Scheduling & Controls
Procept Associates7.3K visualizações
project planning-estimation por Reetesh Gupta
project planning-estimationproject planning-estimation
project planning-estimation
Reetesh Gupta2.7K visualizações
BOOT, BOT, Management Contracts & Turnkey PROJECTS por aly_ayk
BOOT, BOT, Management Contracts & Turnkey PROJECTSBOOT, BOT, Management Contracts & Turnkey PROJECTS
BOOT, BOT, Management Contracts & Turnkey PROJECTS
aly_ayk19.8K visualizações
Project cost management por PALLA NARASIMHUDU
Project cost management Project cost management
Project cost management
PALLA NARASIMHUDU1.8K visualizações
Adult toys market in China by daxue consulting por Daxue Consulting
Adult toys market in China by daxue consultingAdult toys market in China by daxue consulting
Adult toys market in China by daxue consulting
Daxue Consulting9.3K visualizações
Process of Project Planning por Ashish Mittal
Process of Project PlanningProcess of Project Planning
Process of Project Planning
Ashish Mittal2.9K visualizações
Construction Delay Analysis, Simplified por Michael Pink
Construction Delay Analysis, SimplifiedConstruction Delay Analysis, Simplified
Construction Delay Analysis, Simplified
Michael Pink14.8K visualizações
Mitigating cost and schedule risk with oracle primavera risk analysis - Oracl... por p6academy
Mitigating cost and schedule risk with oracle primavera risk analysis - Oracl...Mitigating cost and schedule risk with oracle primavera risk analysis - Oracl...
Mitigating cost and schedule risk with oracle primavera risk analysis - Oracl...
p6academy1.8K visualizações
IGNOU PERT CPM por Lohit Matani
IGNOU PERT CPMIGNOU PERT CPM
IGNOU PERT CPM
Lohit Matani5.2K visualizações
PDM - Precedence Diagram Method por phantai24
PDM - Precedence Diagram MethodPDM - Precedence Diagram Method
PDM - Precedence Diagram Method
phantai2417.4K visualizações
Constraints & Contingency por Rachel Heyes
Constraints & ContingencyConstraints & Contingency
Constraints & Contingency
Rachel Heyes2.4K visualizações
Critical Path Method por Mr. Ramesh Nayaka
Critical Path MethodCritical Path Method
Critical Path Method
Mr. Ramesh Nayaka13.9K visualizações
Scedule feasibility por Udara Seneviratne
Scedule feasibilityScedule feasibility
Scedule feasibility
Udara Seneviratne23.9K visualizações

Similar a Док_1_кошовий_Концепція_оподаткування_операцій_з_віртуальними_активами.pdf

Назар Поливка - "Правовой статус криптовалют в Украине и мире" por
Назар Поливка - "Правовой статус криптовалют в Украине и мире"Назар Поливка - "Правовой статус криптовалют в Украине и мире"
Назар Поливка - "Правовой статус криптовалют в Украине и мире"Timetogrowup
2.2K visualizações30 slides
 Читайте огляд змін законодавства у сфері міжнародної торгівлі та інвестування. por
 Читайте огляд змін законодавства у сфері міжнародної торгівлі та інвестування. Читайте огляд змін законодавства у сфері міжнародної торгівлі та інвестування.
 Читайте огляд змін законодавства у сфері міжнародної торгівлі та інвестування.Ирина Березницкая
308 visualizações5 slides
Налог на прибыль и трансфертное ценообразование в 2015 году por
Налог на прибыль и трансфертное ценообразование в 2015 годуНалог на прибыль и трансфертное ценообразование в 2015 году
Налог на прибыль и трансфертное ценообразование в 2015 годуDmitriy Garniy
1.4K visualizações36 slides
Податковий кодекс "Успішної країни" por
Податковий кодекс "Успішної країни"Податковий кодекс "Успішної країни"
Податковий кодекс "Успішної країни"Правозащитная платформа «Успішна варта»
2.6K visualizações24 slides
IT in 2015 por
IT in 2015IT in 2015
IT in 2015Juscutum
512 visualizações60 slides
Податок з криптовалюти por
Податок з криптовалютиПодаток з криптовалюти
Податок з криптовалютиMinfinDocs
6.7K visualizações5 slides

Similar a Док_1_кошовий_Концепція_оподаткування_операцій_з_віртуальними_активами.pdf(20)

Назар Поливка - "Правовой статус криптовалют в Украине и мире" por Timetogrowup
Назар Поливка - "Правовой статус криптовалют в Украине и мире"Назар Поливка - "Правовой статус криптовалют в Украине и мире"
Назар Поливка - "Правовой статус криптовалют в Украине и мире"
Timetogrowup2.2K visualizações
 Читайте огляд змін законодавства у сфері міжнародної торгівлі та інвестування. por Ирина Березницкая
 Читайте огляд змін законодавства у сфері міжнародної торгівлі та інвестування. Читайте огляд змін законодавства у сфері міжнародної торгівлі та інвестування.
 Читайте огляд змін законодавства у сфері міжнародної торгівлі та інвестування.
Ирина Березницкая308 visualizações
Налог на прибыль и трансфертное ценообразование в 2015 году por Dmitriy Garniy
Налог на прибыль и трансфертное ценообразование в 2015 годуНалог на прибыль и трансфертное ценообразование в 2015 году
Налог на прибыль и трансфертное ценообразование в 2015 году
Dmitriy Garniy1.4K visualizações
IT in 2015 por Juscutum
IT in 2015IT in 2015
IT in 2015
Juscutum512 visualizações
Податок з криптовалюти por MinfinDocs
Податок з криптовалютиПодаток з криптовалюти
Податок з криптовалюти
MinfinDocs6.7K visualizações
pdf24_merged.pdf por ssuser8425d2
pdf24_merged.pdfpdf24_merged.pdf
pdf24_merged.pdf
ssuser8425d2401 visualizações
Вибір юрисдикції для реєстрації іноземної компанії - Анна Кухар por UBA-komitet
Вибір юрисдикції для реєстрації іноземної компанії - Анна КухарВибір юрисдикції для реєстрації іноземної компанії - Анна Кухар
Вибір юрисдикції для реєстрації іноземної компанії - Анна Кухар
UBA-komitet830 visualizações
Особливості оподаткування нерезидентів в Україні por Hanna Filatova
Особливості оподаткування нерезидентів в УкраїніОсобливості оподаткування нерезидентів в Україні
Особливості оподаткування нерезидентів в Україні
Hanna Filatova8 visualizações
Офшорний бізнес por FinTech Department
Офшорний бізнесОфшорний бізнес
Офшорний бізнес
FinTech Department65 visualizações
Податок з криптовалюти por MinfinDocs
Податок з криптовалютиПодаток з криптовалюти
Податок з криптовалюти
MinfinDocs6.6K visualizações
 Читайте огляд змін законодавства у сфері міжнародної торгівлі та інвестування. por Ирина Березницкая
 Читайте огляд змін законодавства у сфері міжнародної торгівлі та інвестування. Читайте огляд змін законодавства у сфері міжнародної торгівлі та інвестування.
 Читайте огляд змін законодавства у сфері міжнародної торгівлі та інвестування.
Ирина Березницкая240 visualizações
Податковий потенціал України та Польщі por FinTech Department
Податковий потенціал України та ПольщіПодатковий потенціал України та Польщі
Податковий потенціал України та Польщі
FinTech Department6 visualizações
ТОП-10 зарубежных банков. Счета в иностранных банках и другие финансовые услу... por ICF Legal Service
ТОП-10 зарубежных банков. Счета в иностранных банках и другие финансовые услу...ТОП-10 зарубежных банков. Счета в иностранных банках и другие финансовые услу...
ТОП-10 зарубежных банков. Счета в иностранных банках и другие финансовые услу...
ICF Legal Service583 visualizações
Oблік реалізації через інтернет por Nasya Stepanova
Oблік реалізації через інтернетOблік реалізації через інтернет
Oблік реалізації через інтернет
Nasya Stepanova246 visualizações
оподаткування в туризмі тема 8.pptx.ppt [автосохраненный] por cit-cit
оподаткування в туризмі тема 8.pptx.ppt [автосохраненный]оподаткування в туризмі тема 8.pptx.ppt [автосохраненный]
оподаткування в туризмі тема 8.pptx.ppt [автосохраненный]
cit-cit1.4K visualizações
Концепція реформування платіжного законодавства України por VYacheslav Sadovnychyi
Концепція реформування платіжного законодавства УкраїниКонцепція реформування платіжного законодавства України
Концепція реформування платіжного законодавства України
VYacheslav Sadovnychyi1.4K visualizações
НБУ презентовал концепцию новой модели регулирования рынка платежей por MinfinDocs
НБУ презентовал концепцию новой модели регулирования рынка платежейНБУ презентовал концепцию новой модели регулирования рынка платежей
НБУ презентовал концепцию новой модели регулирования рынка платежей
MinfinDocs729 visualizações

Mais de ssusere51484

i3.pdf por
i3.pdfi3.pdf
i3.pdfssusere51484
48 visualizações2 slides
dokument_2-1.pdf por
dokument_2-1.pdfdokument_2-1.pdf
dokument_2-1.pdfssusere51484
44 visualizações2 slides
dokument_3-1.pdf por
dokument_3-1.pdfdokument_3-1.pdf
dokument_3-1.pdfssusere51484
30 visualizações2 slides
dokument_4.pdf por
dokument_4.pdfdokument_4.pdf
dokument_4.pdfssusere51484
23 visualizações2 slides
Ніколов_Кононуч__документ.pdf por
Ніколов_Кононуч__документ.pdfНіколов_Кононуч__документ.pdf
Ніколов_Кононуч__документ.pdfssusere51484
170K visualizações5 slides
рішення ЧОАС.pdf por
рішення ЧОАС.pdfрішення ЧОАС.pdf
рішення ЧОАС.pdfssusere51484
5.4K visualizações7 slides

Mais de ssusere51484(20)

i3.pdf por ssusere51484
i3.pdfi3.pdf
i3.pdf
ssusere5148448 visualizações
dokument_2-1.pdf por ssusere51484
dokument_2-1.pdfdokument_2-1.pdf
dokument_2-1.pdf
ssusere5148444 visualizações
dokument_3-1.pdf por ssusere51484
dokument_3-1.pdfdokument_3-1.pdf
dokument_3-1.pdf
ssusere5148430 visualizações
dokument_4.pdf por ssusere51484
dokument_4.pdfdokument_4.pdf
dokument_4.pdf
ssusere5148423 visualizações
Ніколов_Кононуч__документ.pdf por ssusere51484
Ніколов_Кононуч__документ.pdfНіколов_Кононуч__документ.pdf
Ніколов_Кононуч__документ.pdf
ssusere51484170K visualizações
рішення ЧОАС.pdf por ssusere51484
рішення ЧОАС.pdfрішення ЧОАС.pdf
рішення ЧОАС.pdf
ssusere514845.4K visualizações
Ісаченко_док_4.pdf por ssusere51484
Ісаченко_док_4.pdfІсаченко_док_4.pdf
Ісаченко_док_4.pdf
ssusere5148423.8K visualizações
Ісаченко_док_3.pdf por ssusere51484
Ісаченко_док_3.pdfІсаченко_док_3.pdf
Ісаченко_док_3.pdf
ssusere5148439.5K visualizações
Ісаченко_док_2.pdf por ssusere51484
Ісаченко_док_2.pdfІсаченко_док_2.pdf
Ісаченко_док_2.pdf
ssusere5148450.8K visualizações
Ісаченко_док_1.pdf por ssusere51484
Ісаченко_док_1.pdfІсаченко_док_1.pdf
Ісаченко_док_1.pdf
ssusere51484180.9K visualizações
Док.4_ самаєва_сбєр.pdf por ssusere51484
Док.4_ самаєва_сбєр.pdfДок.4_ самаєва_сбєр.pdf
Док.4_ самаєва_сбєр.pdf
ssusere514845.7K visualizações
Док.2_самаєва_сбєр.docx por ssusere51484
Док.2_самаєва_сбєр.docxДок.2_самаєва_сбєр.docx
Док.2_самаєва_сбєр.docx
ssusere5148410.9K visualizações
Док.1_самаєва_сбєр.pdf por ssusere51484
Док.1_самаєва_сбєр.pdfДок.1_самаєва_сбєр.pdf
Док.1_самаєва_сбєр.pdf
ssusere5148411.5K visualizações
ДОК_2.pdf por ssusere51484
ДОК_2.pdfДОК_2.pdf
ДОК_2.pdf
ssusere514842.4K visualizações
ДОК_1.pdf por ssusere51484
ДОК_1.pdfДОК_1.pdf
ДОК_1.pdf
ssusere514842.5K visualizações
Лист_БЕБ_про_КП_щодо_Prozorro_–_Prozorro_Sale.pdf por ssusere51484
Лист_БЕБ_про_КП_щодо_Prozorro_–_Prozorro_Sale.pdfЛист_БЕБ_про_КП_щодо_Prozorro_–_Prozorro_Sale.pdf
Лист_БЕБ_про_КП_щодо_Prozorro_–_Prozorro_Sale.pdf
ssusere51484924 visualizações
Corruption illegal logging Ukraine EMBARGOED 4 APR.pdf por ssusere51484
Corruption illegal logging Ukraine EMBARGOED 4 APR.pdfCorruption illegal logging Ukraine EMBARGOED 4 APR.pdf
Corruption illegal logging Ukraine EMBARGOED 4 APR.pdf
ssusere514845.4K visualizações
trap_agressor_rosatom.pdf por ssusere51484
trap_agressor_rosatom.pdftrap_agressor_rosatom.pdf
trap_agressor_rosatom.pdf
ssusere514841.2K visualizações
доки геп.pdf por ssusere51484
доки геп.pdfдоки геп.pdf
доки геп.pdf
ssusere514844.3K visualizações
доки склероз.pdf por ssusere51484
доки склероз.pdfдоки склероз.pdf
доки склероз.pdf
ssusere514849.5K visualizações

Док_1_кошовий_Концепція_оподаткування_операцій_з_віртуальними_активами.pdf

 • 1. The better the question. The better the answer. The better the world works. Концепція оподаткування операцій з віртуальними активами ПОПЕРЕДНІЙ ПРОЕКТ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ
 • 2. Зміст 1. Визначення віртуальних активів (криптовалют) для цілей оподаткування 3 2. Оподаткування доходів від операцій з віртуальними активами (криптовалютою) 9 3. Оподаткування операцій з віртуальними активами податком на додану вартість 21 4. Інші податки з віртуальних активів (криптовалют) 29 5. Податкова звітність та адміністрування податків при операціях з віртуальними активами 33 6. Податкові пільги для віртуальних активів (криптовалют) 39 7. Податкові запобіжники щодо операцій з віртуальними активами 44 8. Загальний огляд оподаткування операцій з віртуальними активами у зарубіжних країнах 48 9. Перелік основних джерел 57 18 November 2022 Концепція оподаткування операцій з віртуальними активами Page 2
 • 3. Визначення віртуальних активів (криптовалют) для цілей оподаткування 18 November 2022 Концепція оподаткування операцій з віртуальними активами Page 3
 • 4. Податковий режим віртуальних активів (криптовалют) 18 November 2022 Page 4 Нематеріальний актив Фінансовий актив (інструмент) Товар Валюта Засіб платежу Австралія Франція Чехія Чилі Люксембург Ліхтенштейн Іспанія Швеція Швейцарія Великобританія Німеччина Колумбія Тайвань Тайланд Аргентина Бразилія Хорватія Данія Ізраїль Словаччина ПАР Австрія Канада Китай Гонконг Індонезія Бельгія Італія Польща Нідерланди Японія Підходи до класифікації віртуальних активів для цілей оподаткування Концепція оподаткування операцій з віртуальними активами
 • 5. Податковий режим віртуальних активів (криптовалют) 18 November 2022 Page 5 Переважна більшість країн для цілей оподаткування розглядають криптовалюту як форму майна (нематеріальний або фінансовий актив). Як наслідок, до операцій з криптовалютами застосовуються загальні правила щодо оподаткування операцій з майном. ! У деяких країнах (наприклад, США) статус криптовалюти для цілей оподаткування чітко не визначений. При цьому, до операцій з криптовалютою застосовуються загальні правила щодо оподаткування операцій з майном (оподаткування приросту капіталу). Лише обмежена кількість країн (Бельгія, Італія, Польща, Нідерланди) прирівнюють криптовалюту до звичайної валюти із застосуванням відповідних податкових правил. Такий режим може поширюватись лише на операції фізичних осіб і не стосуватись юридичних осіб Таким чином, абсолютна більшість країн прирівнює криптовалюту для податкових цілей до цінних паперів, нерухомості або інших інвестиційних активів. Відповідно, операції з ними підлягають оподаткування податком на приріст капіталу або іншим аналогічним податком. ! Концепція оподаткування операцій з віртуальними активами
 • 6. Приклади визначення віртуальних активів (криптовалют) 18 November 2022 Page 6 Криптовалюта – це цифрове представлення вартості, яке функціонує як засіб обміну, розрахункова одиниця та / або засіб збереження вартості Криптоактиви – це криптографічно захищені цифрові представлення вартості або договірних прав, які можуть передаватись, зберігатись і продаватись електронним шляхом. Віртуальні валюти є цифровими одиницями вартості, які не випущені та не гарантовані будь- яким центральним банком чи державною організацією Криптовалюта – це цифрове представлення вартості, яке не є законним платіжним засобом. Концепція оподаткування операцій з віртуальними активами
 • 7. Приклади визначення віртуальних активів (криптовалют) 18 November 2022 Page 7 ► Закон Польщі про боротьбу з відмиванням грошей і фінансування тероризму визначає «віртуальну валюту» як: як цифрове представлення вартості, яке: ► не є: ► законним платіжним засобом, виданим Національним банком Польщі (NBP), іноземним центральним банком або іншим органом державного управління; ► міжнародною кліринговою одиницею, створеною міжнародною організацією та прийнятою окремими країнами, що належать до такої організації або співпрацюють з нею; ► електронними грошима у розумінні Закону про платіжні послуги від 19 серпня 2011 року; ► фінансовим інструментом у розумінні Закону про торгівлю фінансовими інструментами від 29 липня 2005 року; або ► переказним векселем, простим векселем або чеком; ► конвертується в ділових операціях як законний платіжний засіб і приймається як засіб обміну; і ► може зберігатися або передаватись в електронному вигляді або бути об’єктом електронної торгівлі. ► Податкове законодавство Польщі – зокрема, Закон про податок на прибуток підприємств і Закон про податок з доходів фізичних осіб – визначають «віртуальні валюти» з посиланням на наведене вище визначення. Концепція оподаткування операцій з віртуальними активами
 • 8. Пропозиції щодо концепції оподаткування операцій з віртуальними активами в Україні 18 November 2022 Page 8 ► Визначення «віртуальних активів» міститься в Законі України «Про віртуальні активи». Відповідно до цього визначення віртуальний актив – це нематеріальне благо, що є об’єктом цивільних прав, має вартість та виражене сукупністю даних в електронній формі. ► Податкове законодавство України не містить окремих норм, що регулювали б порядок оподаткування операцій з нематеріальними благами. ► В той же час, Податковий кодекс України містить механізм оподаткування доходів фізичних та юридичних осіб від операцій з інвестиційними активами, зокрема цінними паперами та корпоративними правами. Цей механізм по-суті є аналогом податку на приріст капіталу, який існує у абсолютній більшості розвинутих країн. ► Зважаючи на це, доцільним було б поширити цей механізм також на операції з віртуальними активами. Тобто, податковий режим віртуальних активів був би аналогічний до цінних паперів. ► Це б відповідало міжнародному досвіду, оскільки, як було продемонстровано на попередніх слайдах, у переважній більшості розвинутих країн для цілей оподаткування криптовалюта є активом, а операції з криптовалютою підлягають оподаткуванню за правилами оподаткування приросту капіталу. Концепція оподаткування операцій з віртуальними активами
 • 9. Оподаткування доходів від операцій з віртуальними активами (криптовалютою) 18 November 2022 Page 9 Концепція оподаткування операцій з віртуальними активами
 • 10. Операції, що підлягають оподаткуванню 18 November 2022 Page 10 ► В залежності від положень національного податкового законодавства певної країни оподаткуванню податком на доходи (індивідуальним та корпоративним) можуть підлягати доходи від наступних операцій з віртуальними активами (криптовалютами): Створення криптовалюти, зокрема шляхом майнінгу 1 Продаж криптовалюти за гроші 2 Обмін однієї криптовалюти на іншу 3 Розрахунок криптовалютою за придбані товари / послуги 4 Зростання ринкової вартості криптовалюти 5 Лише дохід від операцій з продажу криптовалюти за гроші підлягає оподаткуванню у всіх країнах (крім тих, де операції з криптовалютою взагалі звільненні від оподаткування). Щодо оподаткування доходів від інших операцій з криптовалютою відсутній будь-який консенсус і це питання врегульовується кожною країною по різному. Концепція оподаткування операцій з віртуальними активами
 • 11. Оподаткування доходів від створення криптовалюти 18 November 2022 Page 11 ► Оподаткування створеної криптовалюти є одним з найбільш дискусійних питань. Фактично є два підходи до оподаткування створеної криптовалюти: перший передбачає, що створена криптовалюта є доходом, що підлягає оподаткуванню в момент створення; за другим підходом момент оподаткування переноситься до відчуження створеної криптовалюти. Оподаткування в момент створення (майнінгу) Оподаткування в момент відчуження В залежності від статусу платника Аргентина, Австрія, Хорватія, Естонія, Фінляндія, Японія, Люксембург, Нова Зеландія, Словенія, ПАР, Великобританія, США, Колумбія Хорватія, Чехія, Данія, Франція, Латвія, Литва, Польща, Словаччина Австралія, Канада, Німеччина, Гонконг, Нідерланди, Норвегія, Сінгапур, Швеція, Швейцарія Підходи до оподаткування доходів від створеної криптовалюти Отже, більшість країн розглядають криптовалюту, отриману платником в результаті майнінгу, як його дохід, що підлягає оподаткуванню в момент створення криптовалюти. ! Концепція оподаткування операцій з віртуальними активами
 • 12. Оподаткування доходів від створення криптовалюти 18 November 2022 Page 12 Оподаткування криптовалюти в момент її створення (майнінгу) ► Отримана в результаті майнінгу криптовалюта розглядається, як правило, або як інший дохід (якщо платник здійснює майнінг не на регулярній основі), або як бізнес-дохід / торгівельний дохід (якщо це професійна діяльність платника). ► Платник, як правило, повинен мати можливість зменшити свій дохід на суму витрат, пов’язаних зі створенням криптовалюти (в першу чергу, витрат на електроенергію). При подальшому відчуженні криптовалюти збільшення її вартості оподатковується як приріст капіталу. ► Головним аргументом проти цього підходу є те, що сама криптовалюта економічно не є доходом, а дохід виникає лише при її реалізації. Тобто, платник повинен сплати податок, фактично не отримавши «реальні» гроші. Оподаткування криптовалюти в момент її відчуження ► При такому підході оподаткуванню підлягає повна вартість реалізованої криптовалюти. ► Дискусійним є питання щодо можливості вирахування з доходу витрат, пов’язаних зі створенням криптовалюти. Оподаткування в залежності від статусу платника ► Якщо майнінг належить до професійної діяльності платника, то дохід від створення криптовалюти розглядається як бізнес-дохід / торгівельний дохід та підлягає оподаткуванню в момент отримання криптовалюти. Якщо майнінг не є регулярною діяльністю платника, то отримана криптовалюта підлягає оподаткуванню в момент її відчуження. ► Проблемним є питання щодо визначення статусу платника. Для цього можуть застосовуватись різні критерії: кількість операцій на рік, обсяг доходу, наявність дозволів / ліцензій, тощо. Концепція оподаткування операцій з віртуальними активами
 • 13. Оподаткування доходів від відчуження криптовалюти 18 November 2022 Page 13 Продаж за гроші Обмін на іншу віртуальну валюту Розрахунок за товари / послуги ► Переважна більшість країн (в тому числі Канада, Німеччина, США, Великобританія, Словаччина, Хорватія, Чехія, Люксембург) оподатковують доходи від УСІХ таких операцій з криптовалютою: У таких країнах як Італія, Нідерланди, Португалія, Швейцарія жодна із зазначених операцій не призводить до оподаткування. Однак, якщо торгівля криптовалютою є основною діяльністю, то дохід від таких операцій може підлягати оподаткуванню як торгівельних дохід. Концепція оподаткування операцій з віртуальними активами
 • 14. Оподаткування доходів від відчуження криптовалюти 18 November 2022 Page 14 ► Зазначені нижче країни оподатковують доходи лише від окремих операцій з криптовалютою: Продаж за гроші Обмін на іншу віртуальну валюту Розрахунок за придбані товари / послуги Чилі Естонія Франція Латвія Польща Головним аргументом проти оподаткування доходів від обміну однієї криптовалюти на іншу є складність адміністрування, оскільки такі операції можуть здійснюватись дуже часто, а також можливі труднощці з оцінкою вартості валют та визначенняv розміру доходів і витрат. ! Концепція оподаткування операцій з віртуальними активами
 • 15. Пропозиції щодо концепції оподаткування операцій з віртуальними активами в Україні 18 November 2022 Page 15 Тип операції Пропозиції щодо оподаткування Пояснення Створення віртуальних активів (майнінг) Для індивідуальних інвесторів (коли майнінг не є основною регулярною діяльністю) – пропонується оподатковувати дохід в момент відчуження віртуального активу Для бізнесу (ФОП та юридичних осіб) – необхідне політичне рішення щодо визначення моменту оподаткування. На наш погляд, для бізнесу доцільним буде оподаткування також в момент відчуження створеної криптовалюти. При цьому, фінансовий результат від відчуження буде визначатись як різниця між доходом та історичною вартістю віртуального активу, без врахування переоцінок. Для індивідуальних інвесторів сама по собі криптовалюта не є доходом з економічної точки зору. Як правило, фізичні особи здійснюють майнінг з метою подальшого продажу криптовалюти та отримання доходу в майбутньому. Окрім того, в момент створення криптовалюти у інвестора може не бути фінансових ресурсів для сплати податку, оскільки дохід ще не отриманий. Тому оподаткування в момент створення криптовалюти може призвести до того, що індивідуальні інвестори взагалі не здійснюватимуть майнінг. Щодо бізнесу, то це питання є більш неоднозначним, оскільки юридичні особи складають фінансову звітність, а криптовалюта є активом, і відповідно її створення призводить до виникнення доходу у бухгалтерському обліку. Концепція оподаткування операцій з віртуальними активами
 • 16. Пропозиції щодо концепції оподаткування операцій з віртуальними активами в Україні 18 November 2022 Page 16 Тип операції Пропозиції щодо оподаткування Пояснення Продаж віртуальних активів за гроші Пропонується оподатковувати відповідно до механізму, передбаченого Податковим кодексом України для операцій з інвестиційними активами (цінними паперами). Фінансовий результат за такими операціями має визначатись як різниця між отриманих доходом та історичною вартістю віртуального активу. При цьому, оскільки віртуальні активи не є ідентифікованими, може виникнути проблема з визначенням вартості віртуальних активів одного класу, придбаних за різною ціною. В абсолютній більшості країн продаж криптовалюти за гроші призводить до виникнення оподатковуваного доходу. Концепція оподаткування операцій з віртуальними активами
 • 17. Пропозиції щодо концепції оподаткування операцій з віртуальними активами в Україні 18 November 2022 Page 17 Тип операції Пропозиції щодо оподаткування Пояснення Тому у Податковому кодексі необхідно прописати спеціальний механізм для визначення вартості певного віртуального активу. Для цього пропонується використовувати метод FIFO. Обмін одного віртуального активу на інший Пропонується не оподатковувати такі операції. Низка країн (в тому числі Польща, Латвія, Франція) звільняє дохід від таких операцій від оподаткування. Це може бути аргументовано складністю процесу адміністрування за такими операціями. Такі операції можуть здійснюватись регулярно і часто, а тому звітування по кожній такій операції та сплата податку можуть бути обтяжливими. Також для обчислення податку необхідно буде здійснити оцінку та визначити вартість отриманої криптовалюти, що також створюватиме складнощі з адмініструванням. Окрім того, звільнення від оподаткування таких операцій може бути способом стимулювання ринку криптовалют. Концепція оподаткування операцій з віртуальними активами
 • 18. Пропозиції щодо концепції оподаткування операцій з віртуальними активами в Україні 18 November 2022 Page 18 Тип операції Пропозиції щодо оподаткування Пояснення Розрахунок віртуальними активами за товари / послуги Пропонується прирівняти такі операції до продажу криптовалюти та оподатковувати відповідно до механізму, передбаченого Податковим кодексом для операцій з цінними паперами. Фактично, розрахунок віртуальною валютою за придбані товари або послуги є двома операціями: продажем криптовалюти за гроші та придбанням товарів / послуг. Тому оподаткування доходу від таких операцій є логічним та відповідає міжнародній практиці (лише в Естонії такі операції звільняються від оподаткування). Зростання ринкової вартості віртуальних активів Пропонується не оподатковувати за загальним правилом. Дуже обмежене коло країн оподатковує нереалізований приріст капіталу від криптовалюти. В абсолютній більшості країн оподаткування здійснюється за фактом відчуження криптовалюти. Це пов’язане з тим, що оподаткування таких операцій вимагатиме від платників податку регулярно здійснювати оцінку вартості віртуальних активів. При цьому, визначити ринкову вартість віртуальних активів, що не мають активного ринку, може бути вкрай проблематично. Концепція оподаткування операцій з віртуальними активами
 • 19. Пропозиції щодо концепції оподаткування операцій з віртуальними активами в Україні 18 November 2022 Page 19 Тип операції Пропозиції щодо оподаткування Пояснення Операції з віртуальними активами на єдиному податку 1. Пропонується заборонити платникам, що перебувають на спрощеній системі оподаткування, приймати криптовалюту у якості розрахунку за поставлені товари / послуги. 2. На наш погляд, платники, що перебувають на спрощеній системі оподаткування, повинні мати можливість здійснювати операції з віртуальними активами (в тому числі майнінг, обмін, продаж) 3. Необхідне політичне рішення щодо оподаткування доходів від операцій з криптовалютою в межах єдиного податку або податком на доходи фізичних осіб / податком на прибуток на загальних підставах. 1. Однією з умов перебування на спрощеній системі оподаткування є здійснення розрахунків за відвантажені товари (виконані роботи, надані послуги) виключно у грошовій формі. Відповідно, приймання криптовалюти у якості розрахунку порушуватиме умови перебування на спрощеній системі оподаткування. 2. На наш погляд, було б необґрунтованим обмежувати можливість платників єдиного податку здійснювати операції з віртуальними активами. Тобто, здійснення таких операцій не повинно бути підставою для втрати права на перебування на спрощеній системі оподаткування. 3. В той же час, якщо ФОП на єдиному податку здійснює такі операції, дохід від них може оподатковуватись ПДФО за загальними правилами оподаткування інвестиційного прибутку (за аналогією з операціями з цінними паперами). Для юридичних осіб необхідні спеціальні правила. Концепція оподаткування операцій з віртуальними активами
 • 20. Пропозиції щодо концепції оподаткування операцій з віртуальними активами в Україні 18 November 2022 Page 20 Тип операції Пропозиції щодо оподаткування Пояснення Операції нерезидентів з віртуальними активами Пропонується не оподатковувати доходи нерезидентів від операцій з віртуальними активами податком на доходи нерезидентів Як правило, віртуальні активи не мають економічного зв’язку з конкретною державою. Відповідно, дохід від операцій з ними не може вважатись доходом з джерелом походження з України. Окрім того, відповідно до Конвенцій про уникнення подвійного оподаткування, такий дохід, за загальним правилом, буде підлягати оподаткуванню виключно у країні резиденства його отримувача. Концепція оподаткування операцій з віртуальними активами
 • 21. Оподаткування операцій з віртуальними активами податком на додану вартість 18 November 2022 Page 21 Концепція оподаткування операцій з віртуальними активами
 • 22. Право ЄС щодо ПДВ на операції з криптовалютою 18 November 2022 Page 22 Стаття 135 (1) Держави-члени повинні звільняти від оподаткування такі операції: … (d) операції, включаючи посередництво, пов’язані з депозитними та поточними рахунками, платежами, переказами, боргами, чеками та іншими обіговими інструментами, але за винятком стягнення боргів; (e) операції, включаючи посередництво, пов’язані з валютою, банкнотами і монетами, які використовують як законний платіжний засіб, окрім предметів колекціонування, тобто золотих, срібних та інших металевих монет і банкнот, які зазвичай не використовують як законний платіжний засіб, або нумізматичних монет; Директива Ради 2006/112/ЄС від 28 листопада 2006 року про спільну систему податку на додану вартість Рішення Суду ЄС у справі «Skatteverket v Hedqvist», 2015 рік Європейський суд прийшов до висновку, що віртуальні валюти співставні зі звичайними, оскільки вони є засобом обміну; як віртуальні, так і звичайні валюти можуть спричинити аналогічні труднощі при визначенні оподатковуваної суми та суми ПДВ. Суд тому постановив, що транзакції, включаючи обмін звичайної валюти на віртуальну та навпаки, є операціями, звільненими від оподаткування ПДВ у розумінні ст.135(1)(e) Директиви ЄС про ПДВ. Концепція оподаткування операцій з віртуальними активами
 • 23. ПДВ на операції з криптовалютою у країнах ЄС 18 November 2022 Page 23 Тип операції Приклад ПДВ режим Створення криптовалюти Майнінг Не є об’єктом оподаткування ПДВ Поставка без оплати АірДроп Не є об’єктом оподаткування ПДВ Поставка за оплату Продаж за гроші Звільняються від оподаткування ПДВ Обмін на іншу криптовалюту Розрахунок за товари / послуги Поставка товарів / послуг з отриманням винагороди криптовалютою Розрахунок криптовалютою за послуги Оподатковується ПДВ на загальних підставах Послуги, пов’язані з криптовалютою Послуги гаманців Не є об’єктом оподаткування ПДВ Посередницькі послуги з обміну криптовалют Зазвичай звільняються від оподаткування, але в деяких країнах оподатковуються на загальних підставах. Оподаткування ПДВ різноманітних операцій з криптовалютою у країнах-членах ЄС Концепція оподаткування операцій з віртуальними активами
 • 24. Оподаткування операцій з криптовалютою ПДВ 18 November 2022 Page 24 Підходи від оподаткування залежать від конкретного штату. У деяких штатах операції з криптовалютою, в тому числі майнінг та АірДроп підлягають оподаткуванню податком на продаж та споживання. У більшості штатів відсутні будь-які роз’яснення з цього питання. Поставка криптовалют (за гроші, в обмін на іншу криптовалюту або товари / послуги), а також майнінг криптовалют не є об’єктом оподаткування ПДВ. Послуги, пов’язані з криптовалютою звільнені від оподаткування ПДВ у межах звільнення для фінансових послуг. Якщо криптовалюта відповідає визначенню «віртуального платіжного інструменту», операції з нею не підлягають оподаткуванню ПДВ. В інших випадках використання криптовалюти вважається оподатковуваною операцією. Поставка криптовалют (за гроші, в обмін на іншу криптовалюту або товари / послуги) звільняються від оподаткування ПДВ. Майнінг криптовалют, а також посередницькі послуги з обміну криптовалют підлягають оподаткуванню на загальних підставах. Концепція оподаткування операцій з віртуальними активами
 • 25. Пропозиції щодо концепції оподаткування операцій з віртуальними активами в Україні 18 November 2022 Page 25 Тип операції Пропозиції щодо оподаткування Пояснення Створення віртуальних активів (майнінг) Не є об’єктом оподаткування Такий підхід відповідає законодавству ЄС, з яким Україна має гармонізувати своє податкове законодавство. Також якщо прирівнювати податковий статус віртуальних активів до цінних паперів, то відповідно до чинного законодавства випуск (емісія) цінних паперів не є об’єктом оподаткування ПДВ. Безоплатна поставка віртуальних активів Не є об’єктом оподаткування Такий підхід відповідає законодавству ЄС, з яким Україна має гармонізувати своє податкове законодавство. Також оскільки криптовалюта передається безоплатно, то фактично база оподаткування відсутня. Продаж віртуальних активів за гроші Не є об’єктом оподаткування Якщо прирівнювати податковий статус віртуальних активів до цінних паперів, то відповідно до Податкового кодексу України операції з продажу та обміну цінних паперів не є об’єктом оподаткування ПДВ. Також такі операції звільняються від оподаткування у ЄС та більшості країн. Обмін одного віртуального активу на інший Концепція оподаткування операцій з віртуальними активами Оподаткування ПДВ криптовалют та віртуальних активів, які є фінансовими інструментами
 • 26. Пропозиції щодо концепції оподаткування операцій з віртуальними активами в Україні 18 November 2022 Page 26 Тип операції Пропозиції щодо оподаткування Пояснення Розрахунок віртуальними активами за придбані товари / послуги Не є об’єктом оподаткування Такий підхід відповідає законодавству ЄС, з яким Україна має гармонізувати своє податкове законодавство. Фактично, розрахунок віртуальною валютою за придбані товари або послуги є двома операціями: продажем криптовалюти та придбанням товарів / послуг. Відповідно, на продаж криптовалюти не має нараховуватись ПДВ. Поставка товарів / послуг з оплатою віртуальними активами Оподатковується на загальних підставах Якщо операція з поставки товарів / послуг підлягає оподаткуванню ПДВ, то розрахунок за поставлені товари / послуги криптовалютою не має впливати на ПДВ наслідки такої операції. Фактично, у такому випадку криптовалюта є засобом платежу, на рівні зі звичайною валютою. Нами не було ідентифіковано випадків, коли б такі операції звільнялись від оподаткування ПДВ лише тому, що розрахунок відбувається криптовалютою Послуги гаманців Не є об’єктом оподаткування По-перше, послуги зі зберігання криптовалюти, як правило, є безоплатними. Концепція оподаткування операцій з віртуальними активами
 • 27. Пропозиції щодо концепції оподаткування операцій з віртуальними активами в Україні 18 November 2022 Page 27 Тип операції Пропозиції щодо оподаткування Пояснення Послуги гаманців По-друге, такі послуги нерозривно пов’язані з основною операцією - операцією з криптовалютою, а тому повинні мати такий же ПДВ режим як і основна операція. Послуги, пов’язані з обігом віртуальних активів (обмін та переказ криптовалюти, а також посередницькі послуги, пов’язані з криптовалютою) Необхідне політичне рішення щодо звільнення таких послуг від оподаткування Існують вагомі аргументи для звільнення таких послуг від оподаткування. По-перше, відповідно до чинного законодавства послуги пов’язані з обігом цінних паперів не є об’єктом оподаткування ПДВ. Тому оподаткування послуг, пов’язаних з обігом криптовалют, призведе до нерівного становища ринку цінних паперів та криптовалют. По-друге, ці послуги нерозривно пов’язані з основними операціями (продаж, обмін криптовалют), що не є об’єктом оподаткування ПДВ. Також у більшості країн такі послуги звільняються від оподаткування ПДВ, хоча їх податковий режим у деяких країнах не є таким однозначним як для послуг гаманців. Концепція оподаткування операцій з віртуальними активами
 • 28. Пропозиції щодо концепції оподаткування операцій з віртуальними активами в Україні 18 November 2022 Page 28 Концепція оподаткування операцій з віртуальними активами Оподаткування ПДВ сервісних токенів та NFT ► Оскільки сервісний токен забезпечений реальними товарами / послугами, необхідно передбачити спеціальні правила оподаткування операцій з ним. ► При цьому, можливо два підходи: ► придбання сервісного токену є передплатою за товари / послуги і, відповідно, кожен перехід права власності на токен має супроводжуватись нарахуванням ПДВ та випискою податкової накладної: ► всі операції з сервісним токеном до його виконання, тобто до фактичної поставки товарів / послуг не оподатковуються. ► На наш погляд, другий підхід є більш обґрунтованим, оскільки до фактичного погашення токену він виступає фінансовим інструментом. Окрім того, реальної поставки товарів / послуг за сервісним токеном може і не бути взагалі. Тому оподатковувати ПДВ слід лише фактичну поставку товарів / послуг на погашення сервісного токену. ► При цьому, у випадку фактичного погашення токену база оподаткування ПДВ не може бути нижчою звичайних цін на відповідні товари / послуги, щоб унеможливити зловживання шляхом штучного заниження вартості токену. ► Оскільки NFT може бути створений шодо об’єкту матеріального світу, операції з його поставки можуть бути об’єктом оподаткування ПДВ на загальних підставах, в залежності від виду такого об’єкту.
 • 29. Інші податки з віртуальних активів (криптовалют) 18 November 2022 Page 29 Концепція оподаткування операцій з віртуальними активами
 • 30. Інші податки з віртуальних активів (криптовалют) 18 November 2022 Page 30 ► Оскільки переважна більшість країн розглядає криптовалюту як майно, то до неї, окрім податку на приріст капіталу, можуть застосовуватись також й інші податки на майно (зокрема, податок на спадкування, податок на подарунки, податок на заможність) у країнах, де вони запроваджені. Країна Оподаткування криптовалют іншими податками Нідерланди У Нідерландах криптовалюта розглядається як актив. Якщо вартість усіх активів фізичної особи перевищує певний поріг, така особа зобов’язана сплатити податок на заможність. Також отримання криптовалюти як подарунку може підлягати оподаткуванню у випадку перевищення певного вартісного порогу. Великобританія Криптовалюта є власністю для цілей податку на спадкування. Швейцарія Криптовалюта вважається рухомим активом та оподатковується податком на заможність на рівні кантонів. Фінляндія Віртуальна валюта, отримана у спадок, підлягає оподаткуванню податком на спадкування. Люксембург Віртуальна валюта оподатковується податком на заможність. Приклади країн з іншими податками на криптовалюту Концепція оподаткування операцій з віртуальними активами
 • 31. Інші податки з віртуальних активів (криптовалют) 18 November 2022 Page 31 До операцій з криптовалютою не застосовуються будь-які інші спеціальні податки чи збори, окрім тих, що запроваджені у відповідній юрисдикції для операцій з майном. В окремих країнах до операцій з криптовалютою може застосовуватись податок, утримуваний з джерела. Так, в Індії криптоплатформи повинні утримувати 1% податку на репатріацію при виплаті винагороди з продажу криптовалюти. Податки на передання майна та державні мита, у країнах де вони запроваджені, як правило, не застосовуються до операцій з криптовалютою. Лише щодо криптовалют, забезпечених цінними паперами, у певних країнах (Швейцарія) може застосовуватись державне мито. В цілому, випадки застосування до операцій з криптовалютою інших податків, окрім податку на доходи (податку на приріст капіталу), зустрічаються доволі рідко в обмеженому колі країн. ! ! Концепція оподаткування операцій з віртуальними активами
 • 32. Пропозиції щодо концепції оподаткування операцій з віртуальними активами в Україні 18 November 2022 Page 32 ► В українському податковому законодавстві концепція оподаткування майна є вкрай обмеженою та застосовується лише щодо нерухомого майна та транспортних засобів. В Україні відсутній податок на цінні папери та інші інвестиційні активи. Відповідно, український податок на майно не є аналогом податку на заможність (wealth tax), запровадженого в інших європейських країнах. На наш погляд, розширення податку на майно на віртуальні активи не відповідало б тій концепції, яка наразі існує в українському податковому законодавстві для інвестиційних активів (окрім нерухомості) ► Також в Україні відсутні податки на спадщину, подарунки та інші податки на передання майна. Відповідно, оподаткування операцій по переданню криптовалют було б доцільним лише в межах існуючого податку на доходи, без запровадження будь-якого іншого спеціального податку для віртуальних активів. ► Відповідно до існуючої концепції, окремі операції можуть підлягати оподаткуванню в Україні пенсійним збором. Однак, до таких операцій не належать операції з цінними паперами, валютою та іншими інвестиційними активами. Відповідно, на наш погляд, пенсійний збір не повинен застосовуватись до операцій з віртуальними активами. ► Окрім того, запровадження для операцій з віртуальними активами будь-яких спеціальних податків поставить ринок криптовалют та ринок цінних паперів у нерівне становище. ► Таким чином, на наш погляд, доцільним та логічним є оподаткування операцій з віртуальними активами лише в межах існуючого податку на доходи фізичних осіб або податку на прибуток відповідно до механізму, передбаченого для оподаткування операцій з інвестиційними активами (цінними паперами). Концепція оподаткування операцій з віртуальними активами
 • 33. Податкова звітність та адміністрування податків при операціях з віртуальними активами 18 November 2022 Page 33 Концепція оподаткування операцій з віртуальними активами
 • 34. Податкова звітність щодо віртуальних активів 18 November 2022 Page 34 Податковий кодекс США передбачає обов’язок для криптоброкерів (в тому числі криптобірж) звітувати про операції своїх клієнтів з продажу віртуальних активів. Також брокери повинні звітувати у випадку передання клієнтом активів до іншого брокера або до «не брокера». У ЄС розробляються зміни до Директиви про адміністративну співпрацю, спрямовані на розширення рамок для обміну податковою інформацією щодо віртуальних активів. За цими змінами, криптоброкери та криптобіржі можуть бути зобов’язані подавати інформацію щодо операцій клієнтів з придбання або продажу криптовалют. Концепція оподаткування операцій з віртуальними активами На сьогоднішній день у більшості країн відсутні спеціальні положення, що покладали б на криптобіржі та інших провайдерів послуг обов’язки щодо подання податкової інформації про операції своїх клієнтів. Наразі податкова прозорість операцій з віртуальними активами є актуальним викликом для країн ЄС. !
 • 35. Адміністрування податків при операціях з віртуальними активами 18 November 2022 Page 35 Концепція оподаткування операцій з віртуальними активами Лише обмежене коло країн встановлює обов’язок криптобірж або криптоброкерів утримувати податок при здійсненні виплати на користь своїх клієнтів. В абсолютній більшості країн (включаючи США, Великобританію та країни ЄС) платники податків самостійно подають податкові декларації та сплачують податки з операцій з віртуальними активами. Відповідно до нещодавніх змін до податкового законодавства Австрії, з 1 січня 2023 року криптоброкери повинні будуть утримувати податок на приріст капіталу при здійсненні платежів на користь своїх клієнтів. Відповідно до нещодавніх змін, що мають вступити в силу з 2025 року, криптобіржі повинні будуть утримувати 20% податку з доходів від операцій з криптовалютою, якщо розмір доходу перевищує певний поріг. В Індії криптобіржі повинні утримувати 1% податку при виплаті винагороди з продажу криптовалюти.
 • 36. Пропозиції щодо концепції оподаткування операцій з віртуальними активами в Україні 18 November 2022 Page 36 Подання декларації та сплата податку ► Як було продемонстровано на попередніх слайдах, криптоброкери (криптобіржі), як правило, не є відповідальними за сплату податків з криптовалютних операцій своїми клієнтами. В абсолютній більшості країн відображення доходу від криптовалютних операцій у податковій декларації та сплата податку з такого доходу є індивідуальним обов’язком кожного платника податків. ► Зважаючи на це, покладення на криптоброкерів (криптобіржі) функцій податкового агента не буде відповідати міжнародній практиці оподаткування операцій з критовалютою. ► Окрім того, це значно гальмуватиме розвиток ринку криптовалют в Україні, оскільки значна кількість провайдерів послуг у сфері обігу криптовалют будуть не готові виконувати функції податкового агента. ► Враховуючи викладене, на наш погляд, кожен платник повинен самостійно декларувати фінансовий результат від операцій з віртуальними активами у річні податковій декларації та сплачувати податок з доходу від таких операцій. ► Разом із тим, на провайдерів в сфері обігу віртуальних активів можуть бути покладені обов’язки накопичування (обліку) інформації про операції їх клієнтів, та подання такої інформації до податкових органів з метою здійснення податкового моніторингу та контролю. Концепція оподаткування операцій з віртуальними активами
 • 37. Пропозиції щодо концепції оподаткування операцій з віртуальними активами в Україні 18 November 2022 Page 37 Подання податкової інформації про криптовалютні операції ► Однією з останніх тенденцій у США та країнах ЄС є спроби досягти максимальної податкової прозорості щодо криптовалютних операцій. З цією метою вже було реалізовані або реалізуються пропозиції щодо встановлення обов’язку для криптоброкерів та криптобірж подавати інформацію про операції своїх клієнтів. ► Відповідно до чинного законодавства України, провайдери послуг у сфері обігу віртуальних активів визнаються суб’єктами первинного фінансового моніторингу. Таким чином, вони мають ідентифікувати всіх свої клієнтів відповідно до закону. ► В той же час, чинний Закон України «Про віртуальні активи» прямо не передбачає обов’язок провайдерів послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів», ввести облік операцій своїх клієнтів. Однак, законодавство ЄС, імплементацію якого здійснює Україна, встановлює вимогу для провайдерів послуг забезпечувати облік всіх здійснюваних операцій. Так, відповідно до пункту 8 статті 61 Регламенту про ринки криптоактивів «постачальники послуг повинні організувати ведення записів про всі послуги, замовлення та операції, які вони здійснюють. Цих записів має бути достатньо, щоб дозволити компетентним органам виконувати свої наглядові завдання». ► Враховуючи таку вимоги, до спеціального закону варто було б внести відповідні зміни щодо обов’язку провайдерів послуг, пов’язаних з обігом віртуальних активів, забезпечувати систему обліку всіх операцій. Здійснення такого обліку є необхідним для забезпечення можливості здійснювати контроль за ринком криптовалют та централізації інформації про криптовалютні операції. ► Зважаючи на це, встановлення для провайдерів обов’язку щодо подання податкової інформації про операції своїх клієнтів не повинно бути занадто обтяжливим для них. Натомість, це значно спростить процес адміністрування податків з криптовалютних операцій та контролю за такими операціями з боку контролюючих органів. Концепція оподаткування операцій з віртуальними активами
 • 38. Пропозиції щодо концепції оподаткування операцій з віртуальними активами в Україні 18 November 2022 Page 38 ► Також, враховуючи, що профільний закон передбачатиме можливість діяльності в Україні авторизованих іноземних провайдерів, для них варто встановити окрему процедуру взяття на податковий облік в Україні. ► Таким чином, на наш погляд, найбільш зваженим буде наступний підхід: ► платники податку, в тому числі фізичні особу, самостійно подають податкову декларацію у якій декларують дохід від здійснення операцій з віртуальними активами, та самостійно сплачують податок; ► провайдери послуг, в тому числі авторизовані іноземні провайдери, ведуть облік всіх операцій з віртуальними активами та подають відповідну інформацію до податкових органів. Концепція оподаткування операцій з віртуальними активами
 • 39. Податкові пільги для віртуальних активів 18 November 2022 Page 39 Концепція оподаткування операцій з віртуальними активами
 • 40. Податкові пільги для віртуальних активів 18 November 2022 Page 40 ► Лише дуже обмежене коло країн (Білорусь, Сальвадор) повністю звільняють від оподаткування операції з віртуальними активами. ► У деяких країнах податкові пільги для операцій з віртуальними активами надаються лише індивідуальним інвесторам (коли трейдинг або інша діяльність з віртуальними активами не є професійною регулярною діяльністю). Якщо криптовалюта утримується як приватна інвестиція, дохід від операцій з нею не підлягає оподаткуванню. Дохід від операцій з криптовалютою, яка утримується як капітальний актив, не оподатковується податком на приріст капіталу. Доходи від операцій з криптовалютою звільняються від оподаткування, окрім випадків, коли такі доходи отримані в результаті основної діяльності. Транзакції з віртуальними активами звільняються від оподаткування для індивідуальних інвесторів, однак лише тоді, коли вони не є регулярними або повторюваними. Концепція оподаткування операцій з віртуальними активами
 • 41. Податкові пільги для віртуальних активів 18 November 2022 Page 41 Оскільки у переважній більшості країн дохід від операцій з криптовалютою оподатковується податком на приріст капіталу, до нього застосовуються загальні ліміти та пільги, передбачені правилами оподаткування приросту капіталу. У випадку довгострокових інвестицій (віртуальні активи утримуються понад рік) ставка податку на приріст капіталу становить 0%, 15% або 20%, в залежності від сукупного доходу. У випадку короткострокових інвестицій, ставки податку є значно вищими - від 10% до 37%, в залежності від сукупного доходу. У Великобританії встановлений ліміт річного неоподатковуваного доходу. У випадку його перевищення дохід від операцій з криптовалютою підлягає оподаткуванню податком на приріст капіталу за ставкою 10% або 20%, в залежності від сукупного доходу. Дохід фізичних осіб від довгострокових інвестицій (віртуальні активи утримуються понад рік) звільняється від оподаткування. Для короткострокових інвестицій законодавства встановлює ліміт річного неоподатковуваного доходу. У випадку його перевищення, дохід від операцій з криптовалютою підлягає оподаткуванню за ставкою до 45%, залежно від сукупного доходу. Концепція оподаткування операцій з віртуальними активами !
 • 42. Податкові пільги для віртуальних активів 18 November 2022 Page 42 Нами не було ідентифіковано податкових пільг у сфері податку на доходи та прибуток, які б стосувались осіб, що здійснюють професійну діяльність у сфері створення та обігу криптовалюти (зокрема, майнінг, надання посередницьких послуг з обміну криптовалюти) Як правило, до операцій з криптовалютою не застосовується пільга у вигляді зниженої ставки оподаткування податком на доходи або прибуток. В окремих країнах (Франція) до операцій з криптовалютою може застосовуватись певна фіксована ставка в межах існуючого діапазону стандартних ставок. У країнах, де податковий режим криптовалюти залежить від статусу платника, податкові пільги, як правило, стосуються індивідуальних інвесторів та не поширюються на осіб, які здійснюють операції з криптовалютою в межах основної діяльності. Найбільш прийнятною у розвинутих країнах податковою пільгою для операцій з криптовалютою є ліміт неоподатковуваного доходу, передбачений правилами про оподаткування приросту капіталу. ! ! Концепція оподаткування операцій з віртуальними активами
 • 43. Пропозиції щодо концепції оподаткування операцій з віртуальними активами в Україні 18 November 2022 Page 43 ► Як було продемонстровано на попередніх слайдах, доходи від операцій з криптовалютою у всіх країнах підлягають оподаткуванню за стандартними ставками. Податкова пільга у вигляді зниженої ставки податку не застосовується. В Україні до операцій з цінними паперами та іншими інвестиційними активами застосовується базова ставка податку (18%). Відповідно, запровадження зниженої ставки податку для операцій з віртуальними активами буде не логічним та ставитиме інші види інвестиційних активів у нерівне становище. ► Також українське податкове законодавство не передбачає градації ставок податку в залежності від строків володіння інвестиційним активом, як це реалізовано в багатьох розвинутих країнах (США, Великобританія, Німеччина). Тому при наявності політичного рішення щодо стимулювання довгострокових інвестицій громадян у віртуальні активи, це має бути реалізовано одночасно з іншими інвестиційними активами (зокрема, цінними паперами), а не шляхом запровадження окремих пільг для віртуальних активів. ► Враховуючи міжнародний досвід, прийнятною пільгою для імплементації її в українське податкове законодавство може бути встановлення порогу неоподатковуваного доходу (de minimis exemption) для операцій з віртуальними активами (наприклад, у розмірі 100 мінімальних заробітних плат). Це дозволить звільнити від оподаткування дрібні операції громадян з віртуальними активами та не матиме суттєвого впливу на обсяг фіскальних надходжень. ► Окрім того, таке звільнення дозволить уникнути надмірного навантаження на механізм адміністрування податку. Наразі значна кількість громадян здійснює дрібні операції з криптовалютою і встановлення для них обов’язку щодо декларування таких операцій і сплати податку може бути обтяжливим як для громадян, так і для державного апарату. Концепція оподаткування операцій з віртуальними активами
 • 44. Податкові запобіжники щодо операцій з віртуальними активами 18 November 2022 Page 44 Концепція оподаткування операцій з віртуальними активами
 • 45. Податкові запобіжники щодо операцій з віртуальними активами 18 November 2022 Page 45 Оскільки операції з криптовалютами оподатковуються, як правило, в межах загальних правил щодо оподаткування приросту капіталу, до них застосовуються стандартні правила щодо обмеження можливості зарахування збитків за такими операціями. У більшості країн збитки за операціями з криптовалютою можуть бути зараховані проти прибутку від інших операцій з капітальними активами, але не можуть зменшувати інший оподатковуваний дохід (з певними винятками). Податкове законодавство зарубіжних країн не передбачає спеціальних запобіжників проти штучного заниження податкового навантаження за допомогою операцій з криптовалютами. Дуже рідко до збитків від операцій з криптовалютою застосовуються більш жорсткі обмеження. Наприклад, в Індії збитки від операцій з одним видом криптовалюти не можуть бути зараховані навіть проти прибутку від операцій з іншим видом криптовалюти. ! ! Концепція оподаткування операцій з віртуальними активами
 • 46. Податкові запобіжники щодо операцій з віртуальними активами 18 November 2022 Page 46 ► Нижче наведено приклади існуючих обмежень щодо зарахування збитків від операцій з криптовалютою у різних країнах: Країна Обмеження щодо зарахування збитків від операцій з криптовалютами США Збитки від операцій з криптовалютою у розмірі до 3 тисяч доларів можуть зменшувати загальний дохід платника за відповідний рік. Збитки, що перевищують цей ліміт можуть бути зараховані проти прибутку від операцій з іншими капітальними активами або перенесені на наступні роки. Великобританія Збитки від операцій з криптовалютою можуть зменшувати прибуток від операцій з іншими капітальними активами або можуть бути перенесені на наступні періоди в межах 4-річного терміну. Канада Збитки від операцій з криптовалютою можуть зменшувати прибуток від операцій з капітальними активами або бути перенесені на наступні чи попередні роки (в межах 3 років). Австралія Збитки від операцій з криптовалютою можуть бути зараховані проти майбутнього приросту капіталу, але не можуть зменшувати майбутній дохід. Концепція оподаткування операцій з віртуальними активами
 • 47. Пропозиції щодо концепції оподаткування операцій з віртуальними активами в Україні 18 November 2022 Page 47 ► Надання можливості зараховувати збитки від операцій з віртуальними активами у зменшення загального доходу може призвести до зловживань та штучного заниження податкової бази. ► На наш погляд, найбільш зваженим підходом буде обмежити можливість зарахування таких збитків іншим інвестиційним прибутком (зокрема, від операцій з цінним паперами), як це реалізовано у більшості розвинутих країн. ► Однак, за наявності побоювань щодо можливих зловживань платниками, можливо запровадити більш консервативну опцію, яка передбачатиме наступне: ► За загальним правилом, збитки від операцій з віртуальними активами можуть бути зараховані лише проти майбутнього прибутку від операцій з віртуальними активами. ► Однак, збитки від операцій з тими видами віртуальних активів, які можуть бути інструментом маніпуляцій (зокрема, NFT), згортаються в межах одного виду віртуальних активів. Тобто, збитки від NFT можуть бути зараховані лише проти прибутку від NFT і не можуть зменшувати прибуток від операцій з іншими віртуальними активами. Концепція оподаткування операцій з віртуальними активами
 • 48. Загальний огляд оподаткування операцій з віртуальними активами у зарубіжних країнах 18 November 2022 Page 48 Концепція оподаткування операцій з віртуальними активами
 • 49. Загальний огляд оподаткування операцій з віртуальними активами у зарубіжних країнах 18 November 2022 Page 49 Країна Пояснення США Податкова служба США розглядає криптовалюту як капітальний актив (аналогічно до цінних паперів. Відповідно, дохід від криптовалюти може оподатковуватись або податком на приріст капіталу, або податком на дохід. Податок на приріст капіталу Дохід від операцій з криптовалютою оподатковується як приріст капіталу у таких випадках: - Продажу криптовалюти за готівку: - Конвертування однієї криптовалюти в іншу: - Витрачання криптовалюти на товари та послуги: Ставки Не існує окремої ставки податку для криптовалют - вона базується на загальних правилах оподаткування приросту капіталу. Ставка залежить від того, скільки утримується актив і розміру загального доходу. У випадку утримання криптовалюти більше року, ставка податку становитиме 0%, 15% або 20%, в залежності від сукупного доходу. Податок на дохід Дохід від операцій з криптовалютою оподатковується як дохід у таких випадках: - Отримання оплати (заробітної плати) у криптовалюті - Отримання криптовалюти в обмін на товари або послуги - Видобування (майнінг) криптовалюти - Отримання винагороди від стейкінга - Заробляння інших доходів НЕ оподатковується криптовалюта у випадках: - Купівлі криптовалюти готівкою і її утримання - Надання криптовалюти на благодійність - Отримання криптовалюти як подарунок - Дарування криптовалюти як подарунок (до $15,000 на рік) Концепція оподаткування операцій з віртуальними активами
 • 50. Загальний огляд оподаткування операцій з віртуальними активами у зарубіжних країнах 18 November 2022 Page 50 Країна Пояснення Канада Податкова служба розглядає криптовалюту як товар. Відповідно, дохід від криптовалюти може оподатковуватись або податком на приріст капіталу, або податком на дохід. Податок на приріст капіталу Дохід від криптовалютних операцій оподатковується як приріст капіталу у таких випадках: - Продаж криптовалюти за гроші - Обмін однієї криптовалюти на іншу - Розрахунок криптовалютою за товари і послуги - Дарування криптовалюти Ставки Канада не має специфічної ставки податку на приріст капіталу і не має короткострокової ставки податку на приріст капіталу або довгострокової ставки податку на приріст капіталу. Замість цього, оподаткування здійснюється за загальною ставкою податку на доходи. Податок на дохід Існує багато криптовалютних транзакцій, які призводять до виникнення доходу, що оподатковується податком на дохід - в тому числі відчуження криптовалюти у випадку регулярної торгівлі. Приклади криптовалютних транзакцій, які призводять до виникнення доходу, що оподатковується податком на дохід: - Отримання оплати у криптовалюті - Видобування криптовалюти - Винагорода від стейкінга - Реферальні бонуси. - Продаж NFT, який ви створили. Якщо продаж і обмін криптовалюти здійснюється маштабно - як денний трейдер - то дохідвід таких операцій вважається торгівельним доходом, а не приростом капіталу. Концепція оподаткування операцій з віртуальними активами
 • 51. Загальний огляд оподаткування операцій з віртуальними активами у зарубіжних країнах 18 November 2022 Page 51 Країна Пояснення Великобританія Податок на приріст капіталу Оскільки податкова служба Великобританії розглядає криптовалюту як капітальний актив, дохід від її відчуження оподатковується податком на приріст капіталу. Відчуження криптовалюти включає: - Продаж криптовалюти для отримання «твердої» валюти - Обмін криптовалюти на іншу криптовалюту, в тому числі стейблкойни. - Витрачання криптовалюти на товари та послуги. - Дарування криптовалюти (за винятком дружині/чоловікові або цивільному партнеру) Ставки На відміну від інших країн, Велика Британія не має градації ставок для короткострокових та довгострокових інвестицій. Розмір податку на приріст капіталу залежить від розміру сукупного доходу: - Якщо загальний дохід менше £ 50,270 ставка податку становить 10% - Якщо загальний дохід більше £ 50,279 ставка податку становить 20% Податок на дохід Загалом, податок на дохід буде поширюватися тільки на дохід від певної професійної діяльності, пов’язаної з криптовалютою. Так, податком на дохід обкладаються доходи від стейкінгу, прибуткового майнінгу, кредитування та іншої діяльності. НЕ оподатковується криптовалюта у випадках: - Купівлі криптовалюти за «тверду» валюту - Утримування криптовалюти - Переведення криптовалюту з одного гаманця в інший - Дарування криптовалюту партнеру - Пожертвування криптовалюти на благодійність. Концепція оподаткування операцій з віртуальними активами
 • 52. Загальний огляд оподаткування операцій з віртуальними активами у зарубіжних країнах 18 November 2022 Page 52 Країна Пояснення Німеччина Податок на дохід На відміну від багатьох інших країн, криптовалюта розглядається як приватний актив у Німеччині. Це означає, що дохід від операцій з криптовалютою оподатковується податком на дохід, а не податком на приріст капіталу. При розпорядженні приватним активом, в тому числі криптовалютою, податкові правила змінюються залежно від терміну утримання активу. Якщо актив утримувався менше року, дохід від його відчуження підлягає оподаткуванню. Відчуження включає в себе: • продаж криптовалюти за EUR (або будь-яку іншу тверду валюту), • обмін криптовалюти на іншу криптовалюту або • витрачання криптовалюту на товари і послуги. Для короткострокових інвестицій кожному платнику податків дозволяється отримувати дохід до €600 за календарний рік без сплати податку. Тим часом, у випадку утримання активу більше року, дохід від його відчуження не підлягає оподаткуванню. Існують деякі криптовалютні операції, окрім відчуження криптовалюти, що призводять до виникнення доходу - наприклад, видобуток (майнінг) або винагорода від стейкінгу. Ставка У Німеччині ставка податку на доходи фізичних осіб використовується для оподаткування короткострокових доходів від криптовалют. Як і податок на дохід, кожен повинен платити податок на солідарність (Solidaritätszuschlag або 'soli'), який обмежується 5.5% податку на дохід. Цей додатковий збір стягується у відсотках з усіх податків на дохід. Концепція оподаткування операцій з віртуальними активами
 • 53. Загальний огляд оподаткування операцій з віртуальними активами у зарубіжних країнах 18 November 2022 Page 53 Країна Пояснення Франція У Франції криптовалюта розглядається Генеральною дирекцією державних фінансів як рухомий актив. Прибутки від розпорядження рухомими активами (наприклад, цінними паперами, облігаціями) оподатковуються як звичайні прибутки. НЕ оподатковується криптовалюта у випадках: - Купівлі криптовалюти. - Утримування криптовалюти - Переказу криптовалюти з одного гаманця в інший - Обміну криптовалюти на іншу криптовалюту Оподатковуваний дохід виникає при здійсненні наступних операцій з криптовалютою: - Конвертації криптовалюти у звичайну валюту - Відчуження криптовалюти, якщо загальний прибуток від усіх відчужень перевищує €305 за один фінансовий рік. - Якщо криптовалюта набувається через видобування або будь-яку іншу діяльність Ставки Криптовалюта оподатковується таким же чином, що й рухоме майно. Податковий режим залежить від того, чи є платник податку індивідуальним інвестором, чи здійснює професійну діяльність, пов’язану з криптовалютою (майнінг, трейдінг, тощо). Доходи від продажу цифрових активів, біткойнів або інших криптовалют, оподатковуються наступним чином: - Випадкові трейдери (інвестори) - податок з фіксованою ставкою 30% - Професійні трейдери – податок 30% - Криптомайнери – податок 45% Концепція оподаткування операцій з віртуальними активами