Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Destaque(20)

Anúncio

El WRITING.pptx

  1. EL WRITING POWERPOINT DEDICAT EXCLUSIVAMENT AL WRITING Anglès
  2. EL WRITING A LES PAU El writing té un pes del 40% respecte el còmput global. PERCENTATGE ESTRUCTURA PUNTUACIÓ PER ÀMBITS 1p Has d’escollir un tòpic d’entre tres proposats. Cadascun és un writing amb un format diferent. Ha de tenir una longitud d’entre 125-150 paraules. 1p 1p 1p GRAMÀTICA LÈXIC ESTRUCTURACIÓ DISCURSIVA RAONAMENT Anglès
  3. TIPS PER ARRIBAR ALS QUATRE PUNTS QUÈ AGRADA ALS CORRECTORS I QUÈ NO? Anglès
  4. QUÈ AGRADA MOLT ALS CORRECTORS ? Anglès
  5. EXPRESSIONS/PARAULES SINÒNIMES A LES COMUNES SEGUIR L’ESTRUCTURA DEL TIPUS DE WRITING ++ BONA LLETRA I PRESENTACIÓ CONNECTORS INDICAR L’ESTRUCTURA QUE HAS SEGUIT + RESPECTA EL MARGE DE PARAULES QUE DEMANEN +++ Anglès
  6. QUÈ NO AGRADA ALS CORRECTORS ? Anglès
  7. LONGITUD INSUFICIENTS: menys de 120 paraules. Penalització d’1 punt màxim. PARAFRASEJAR / PLAGIAR del text no es comptabilitzarà com a part de la redacció. -- MALA LLETRA I PRESENTACIÓ Repetir expressions i termes. NO seguir l’ESTRUCTURA demanada.Penalització d’1 punt màxim. - ERRADES ORTOGRÀFIQUES / SINTÀCTIQUES LLEUS ERRADES ORTOGRÀFIQUES / SINTÀCTIQUES GREUS No s’ha seguit el tema de la redacció. La nota serà un 0 al writing. --- Anglès
  8. COM L’ESTUDIO DE CARA A LES PAU? Anglès
  9. LLEGEIX ENTREVISTES, DIARIS, ARTICLES EN ANGLÈS PRACTICA FENT ELS WRITINGS DE CONVOCATÒRIES ANTERIORS INTENTA PLASMAR ELS TEMPS.COMPTA QUE TENS 60 MIN PER FER EL WRITING I EL READING. Anglès
  10. https://sites.google.com/a/xtec.cat/pau-angles/llistat writings DE CONVOCATÒRIES PASSADES (2005-2021) Anglès
Anúncio