Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Último(20)

Anúncio

Huong dan xay dung CT tuan thu PLCT-TrangHTT.pptx

 1. chưa vi phạm GIẢM UY TÍN, HÌNH ẢNH CHỊU CHẾ TÀI XỬ LÝ Ngăn ngừa rủi ro
 2. đã vi phạm CHẾ TÀI XỬ LÝ Giảm thiểu rủi ro CHÍNH SÁCH KHOAN HỒNG
 3. vi phạm THÔNG BÁO CHO CƠ QUAN CẠNH TRANH phát BẢO VỆ QUYỀN LỢI CHÍNH ĐÁNG CỦA DOANH NGHIỆP, TĂNG CƯỜNG HIỆU QUẢ CẠNH TRANH hiện
 4. Quy trình nội bộ Chương trình hành động Tài liệu hướng dẫn
 5. Mục tiêu Góp phần đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp không bị xâm hại Tăng cường uy tín, hình ảnh của doanh nghiệp Ngăn ngừa hoặc giảm thiểu rủi ro
 6. Xác định rủi ro 1 Quản lý rủi ro 3 Đánh giá rủi ro 2 Theo dõi rủi ro 4 CAM KẾT TUÂN THỦ
 7. XÁC ĐỊNH RỦI RO Quy mô doanh nghiệp Phạm vi hoạt động Đặc thù sản phẩm Vị trí doanh nghiệp Đặc điểm nguồn cung Cơ sở hạ tầng Quyền SHTT Chính sách với NCC, NPP, KH Sự hiện diện của Hiệp hội Quan hệ với đối thủ CT Phân tích đặc điểm của doanh nghiệp 1 Xác định lĩnh vực rủi ro
 8. XÁC ĐỊNH RỦI RO 1 BẢNG HỎI ĐỂ XÁC ĐỊNH RỦI RO Rủi ro Con người Quá trình Tài liệu  Khách hàng của DN có phải là đối thủ cạnh tranh không?  Nhân viên kinh doanh của DN có liên hệ với các đối thủ cạnh tranh không?  Nhân viên của DN có thường xuyên chuyển đổi giữa các hoạt động kinh doanh trong cùng lĩnh vực hay không? Rủi ro vi phạm quy định về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh theo chiều ngang  Các đối thủ cạnh tranh có thảo luận với nhau về giá cả, sản lượng, khách hàng hoặc thị trường tiêu thụ hay không?  Các thông tin nhạy cảm có được chia sẻ giữa các đổi thủ cạnh tranh với nhau không?  Trong quá khứ đã từng có cuộc điều tra nào liên quan đến hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh trên thị trường mà doanh nghiệp đang kinh doanh hay chưa?  Có bất kỳ thỏa thuận nào (bằng miệng hoặc bằng văn bản) với đối thủ cạnh tranh về giá cả/sản lượng/thị trường chưa?  Có bất kỳ thỏa thuận nào liên quan đến thông đồng đấu thầu (chẳng hạn, không tham gia hoặc bỏ gói thầu)?  Có bất kỳ thỏa thuận hoặc văn bản hợp tác nào hay không (công khai hoặc ngầm)? XÁC ĐỊNH RỦI RO 1
 9. XÁC ĐỊNH RỦI RO 1 BẢNG HỎI ĐỂ XÁC ĐỊNH RỦI RO Rủi ro Con người Quá trình Tài liệu XÁC ĐỊNH RỦI RO 1  Sản phẩm có được bán thông qua các nhà phân phối độc lập?  Có mối quan hệ phân phối độc quyền nào hay không?  Có bất kỳ sự hạn chế nào về khách hàng hoặc khu vực địa lý hay không? Rủi ro vi phạm quy định về thỏa thuận hạn chế cạnh tranh theo chiều dọc  Có sự khác biệt đáng kể nào về giá bán giữa quốc gia này với quốc gia khác hay không?  Có bất kỳ sự hạn chế nào về xuất khẩu/nhập khẩu tư nhân không?  Có bất kỳ thỏa thuận nào làm hạn chế việc bán lại (chẳng hạn, về giá hoặc khu vực địa lý) của nhà phân phối hay không?  Có bất kỳ hợp đồng phân phối độc quyền nào hay không?
 10. XÁC ĐỊNH RỦI RO 1 BẢNG HỎI ĐỂ XÁC ĐỊNH RỦI RO Rủi ro Con người Quá trình Tài liệu XÁC ĐỊNH RỦI RO 1  Khách hàng (KH) của DN có bị phân biệt đối xử mà không có lý do chính đáng không?  KH có bị từ chối giao dịch không?  KH có thu lợi từ chương trình khách hàng trung thành không?  KH giao dịch với đối thủ cạnh tranh có bị phân biệt đối xử không? Rủi ro vi phạm quy định về lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường  Có thị phần lớn (VD: >40%) liên tục trên TTLQ không?  Có mở rộng hoạt động kinh doanh trong thời gian gần đây không?  Có mở rộng kinh doanh trên thị trường liên quan không?  Có từ chối giao dịch mà không có lý do khách quan không?  Có đề xuất các mức giá hoặc điều kiện khác nhau cho các khách hàng tương tự không?  Có thực hiện hệ thống giảm giá (không liên quan đến chi phí) không?  Có thực hiện chiến lược nào trực tiếp chống lại các đối thủ cạnh tranh không?  Có chương trình khách hàng trung thành nào đang được thực hiện không?
 11. 4 8 12 16 3 6 9 12 2 4 6 8 1 2 3 4 Khả năng Tác động MA TRẬN ĐÁNH GIÁ RỦI RO Mức độ rủi ro cao Mức độ rủi ro TB Mức độ rủi ro thấp 1 ĐÁNH GIÁ RỦI RO 2
 12. Chính sách Thủ tục Đào tạo Phụ thuộc vào loại rủi ro và khả năng xảy ra rủi ro 1 QUẢN LÝ RỦI RO 3
 13. 1 QUẢN LÝ RỦI RO 3 Cam kết tuân thủ từ lãnh đạo cấp cao Thiết lập đầu mối chịu trách nhiệm tuân thủ Quy tắc đạo đức ứng xử Quy chế báo cáo, phê duyệt nội bộ Đào tạo nhân viên Ghi lại liên hệ, giao dịch, hợp tác với đối thủ cạnh tranh Tư vấn pháp lý đối với HĐTM trước khi ký kết Cơ chế hợp tác với cơ quan thực thi BIỆN PHÁP
 14. 1 THEO DÕI RỦI RO 4 TRÁNH các rủi ro vi phạm tiềm ẩn NGĂN NGỪA rủi ro mới từ những vấn đề phát sinh MỤC TIÊU BIỆN PHÁP Thường xuyên kiểm tra nhận thức PLCT Công cụ tuân thủ trực tuyến Tư vấn pháp lý để xem xét lại các giao dịch có rủi ro cao Giám sát nội bộ/bên ngoài Hộp thư báo cáo nặc danh về hành vi, thỏa thuận đáng nghi ngờ Phát hành báo cáo tuân thủ PLCT (hàng năm)
Anúncio