O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Egorov p v_bilopolska_v_n_universitetska_osvita

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
Обліково-фінансовий факультет
Кафедра «Фінанси і ба...
2
УДК 336 (075)
ББК 65.261
УО
Рекомендовано до видання Вченою Радою
Донецького національного університету
(Протокол № від ...
3
ЗМІСТ
Вступ 6
Розділ 1. Методичні вказівки з виконання завдань модульного контролю 8
Розділ 2. Модульне планування дисци...
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Prezentaciya
Prezentaciya
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 138 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (13)

Semelhante a Egorov p v_bilopolska_v_n_universitetska_osvita (20)

Anúncio

Mais de Ганна Дацко (20)

Mais recentes (20)

Anúncio

Egorov p v_bilopolska_v_n_universitetska_osvita

 1. 1. МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ДОНЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ Обліково-фінансовий факультет Кафедра «Фінанси і банківська справа» Єгоров П.В., д.е.н., професор Білопольська В.М., к.е.н., доцент УНІВЕРСИТЕТСЬКА ОСВІТА Навчальний посібник з модульного контролю знань студентів (для студентів бакалаврату денного і заочного відділень) Галузь знань: 0305 “Економіка та підприємництво” Напрямок підготовки 6.030508 “Фінанси та кредит” Під загальною редакцією д-ра. економ. наук, професора П.В. Єгорова Видавництво „Вебер” Донецька філія Донецьк, 2010
 2. 2. 2 УДК 336 (075) ББК 65.261 УО Рекомендовано до видання Вченою Радою Донецького національного університету (Протокол № від 30.06.2010 року) Автори: Єгоров П.В., д.е.н., професор Білопольска В.Н., к.е.н., доцент. Рецензенти: Омелянович Л.О., д.е.н., професор Дмитриченко Л.І., д.е.н., професор; Скафа О.І., д.п.н., професор. Університетська освіта: навчальний посібник з модульного контролю знань студентів (для студентів спеціальності „Фінанси і кредит”) / Під заг. ред. П.В. Єгорова; [авт. П.В. Єгоров, В.М. Білопольська], Донецький нац. ун-т. – Донецьк: „Вебер” (Донецька філія), 2010. - с. ISBN В посібнику представлені завдання поточного модульного контролю знань студентів; професійної термінології, теоретичних основ організації та функціонування університетської освіти, формування та розвитку логіки мислення, навичок в виконанні творчих завдань та проведення досліджень по проблемі фінансово-економічної освіти, а також питання, які підлягають модульному контролю. Видання підготовлено відповідно навчального плану Спеціальності «Фінанси і кредит», а також програми курсу „Університетська освіта” і „Вступ до фаху” спеціальність „Фінанси і кредит”. Дане видання охоплює всі теми, які передбачені галузевими стандартами, які регламентують механізм вищої (університетської) освіти в Україні: освітньо- професійна програма підготовки бакалаврів з напрямку «Економіка і підприємництво», а також освітньо-кваліфікаційна характеристика (ОКХ) спеціальності «Фінанси і кредит». В посібнику по кожній темі мають місце: глосарій; завдання для самостійної роботи студентів (СРС); зміст індивідуальних творчих завдань (ІТЗ), тести для контролю знань студентів та критерії оцінки знань студентів по усіх видах завдань, які виконують студенти в умовах кредитно-модульної системи (КМС); методичні вказівки з виконання завдань модульного контролю; модульне планування дисципліни; список основної та додаткової літератури. Рекомендовано для студентів університетів та інших вищих навчальних закладів, які навчаються за освітньо-професійною програмою бакалавра з напряму підготовки „Фінанси і кредит” та інших напрямів підготовки бакалаврів в галузі знань „Економіка і підприємництво”, а також для тих, хто цікавиться питаннями модернізації університетської освіти в умовах її інтеграції в Європейськийпростір.
 3. 3. 3 ЗМІСТ Вступ 6 Розділ 1. Методичні вказівки з виконання завдань модульного контролю 8 Розділ 2. Модульне планування дисципліни 2.1 Зміст тем дисципліни 2.2 Опорні конспекти лекцій 11 Розділ 3. Зміст завдань модульного контролю 14 3.1. Перша частина модулю: університетська освіта: її роль та значення в підготовці фахівців для всіх сфер діяльності суспільства Тема 1. Університет - як вищий навчальний заклад: історія створення та розвиток на сучасному етапі 1.1. Форми модульного контролю знань студентів а) складання глосарію б)питання для модульного контролю знань студентів в) складання логіко-структурних схем г) завдання для самостійної роботи студентів д) тести Тема 2. Національна доктрина розвитку освіти в Україні в ХХI столітті: її зміст і стратегія реалізації 2.1 Форми модульного контролю знань студентів а) складання глосарію б)питання для модульного контролю знань студентів в) складання логіко-структурних схем г) завдання для самостійної роботи студентів д) тести Тема 3. Реформування вищої освіти України і Болонський процес 3.1 Форми модульного контролю знань студентів а) складання глосарію б)питання для модульного контролю знань студентів в) складання логіко-структурних схем г) завдання для самостійної роботи студентів д) тести Тема 4. Університетська освіта в контексті Болонського процесу 4.1 Форми модульного контролю знань студентів а) складання глосарію б) питання для модульного контролю знань студентів в) складання логіко-структурних схем г) завдання для самостійної роботи студентів д) тести Тема 5. Фундаменталізація та індивідуалізація підготовки фахівців з вищою освітою 5.1 Форми модульного контролю знань студентів а) складання глосарію б)питання для модульного контролю знань студентів в) складання логіко-структурних схем г) завдання для самостійної роботи студентів
 4. 4. 4 д) тести Тема 6. Організація навчального процесу в університеті 6.1 Форми модульного контролю знань студентів а) складання глосарію б)питання для модульного контролю знань студентів в) складання логіко-структурних схем г) завдання для самостійної роботи студентів д) тести Тема7.УправліннявищоюосвітоювУкраїні:стратегіяйоговдосконалення 7.1 Форми модульного контролю знань студентів а) складання глосарію б)питання для модульного контролю знань студентів в) складання логіко-структурних схем г) завдання для самостійної роботи студентів д) тести Тема 8. Вищи навчальні заклади України та світу 8.1 Форми модульного контролю знань студентів а) складання глосарію б)питання для модульного контролю знань студентів в) складання логіко-структурних схем г) завдання для самостійної роботи студентів д) тести Тема9.СтандартивищоїосвітиУкраїни:змісттанеобхідністьвдосконалення 9.1 Форми модульного контролю знань студентів а) складання глосарію б)питання для модульного контролю знань студентів в) складання логіко-структурних схем г) завдання для самостійної роботи студентів д) тести 3.2. Друга частина модулю: організація фінансово-економічної освіти (вступ до фаху) Тема 10. Фінансово-економічна освіта на сучасному етапі: стан, досягнення, модернізація та проблеми розвитку 10.1 Форми модульного контролю знань студентів а) складання глосарію б)питання для модульного контролю знань студентів в) складання логіко-структурних схем г) завдання для самостійної роботи студентів д) тести Тема 11. Науково-методичне забезпечення вищої фінансово-економічної освіти в Україні: вдосконалення та розвиток його змісту 11.1 Форми модульного контролю знань студентів а) складання глосарію б)питання для модульного контролю знань студентів в) складання логіко-структурних схем г) завдання для самостійної роботи студентів д) тести
 5. 5. 5 Тема 12. Сфери професійної діяльності фахівців з фінансів, грошового обігу та кредиту 12.1 Форми модульного контролю знань студентів а) складання глосарію б)питання для модульного контролю знань студентів в) складання логіко-структурних схем г) завдання для самостійної роботи студентів д) тести 3.3. Третя частина модулю: студентське самоврядування та соціально- культурна інфраструктура університету Тема 13. Бібліотека університету: порядок та правила користування її фондами 13.1 Форми модульного контролю знань студентів а) складання глосарію б)питання для модульного контролю знань студентів в) складання логіко-структурних схем г) завдання для самостійної роботи студентів д) тести Тема 14. Соціально-культурна інфраструктура університету 14.1 Форми модульного контролю знань студентів а) складання глосарію б)питання для модульного контролю знань студентів в) складання логіко-структурних схем г) завдання для самостійної роботи студентів д) тести Тема 15. Студентське самоврядування як невід’ємна складова демократизації вищої освіти України 15.1 Форми модульного контролю знань студентів а) складання глосарію б)питання для модульного контролю знань студентів в) складання логіко-структурних схем г) завдання для самостійної роботи студентів д) тести 3.4. Контрольні питання по дисципліні 3.5. Теми контрольних робіт для студентів першого курсу бакалаврату заочного відділення напрямку «Фінанси і кредит» по дисципліні «Університетська освіта» і методичні вказівки по їх виконанню Розділ 4. Критерії оцінки знань студентів з усіх видів завдань в умовах кредитно- модульної системи Методичні вказівки та тематика контрольних робіт „Університетська освіта” для студентів заочної та дистанційної форми навчання, які навчаються в бакалавраті по спеціальності 0508 „Фінанси і кредит” Висновки Література Додатки
 6. 6. 6 ВСТУП Загальновідомо, що суттєвою ознакою зрілості будь-якої держави є наявність системи відтворення національної освіти. Як підкреслюють в своїх роботах академіки НАН України Віктор Бар’яхтар і Володимир Шевченко «Саме національні провідники освіти, являючи собою відносно тонкий прошарок суспільства, практично формують і репрезентують образ своєї держави в світі і її майбутнє». Як раз в цьому і полягає місія університету і університетської освіти в цілому. Слід зазначити, що університетська освіта – найголовніша складова вищої освіти України. Університет – це найстаріша і в той же час сучасна форма навчального закладу вищої якості, яка дає людині високий рівень освіти. На думку провідних вчених України, університет – це дух творчості, дух гуманізму, просвітництва і високої культури, це новаторство, поєднання педагогіки з науковими досягненнями сучасного рівня. І з цим не можна не погодитись. Нова місія університетської освіти полягає в відтворенні належних умов для досягнення в суспільстві більшої справедливості і соціальної стабільності за рахунок забезпечення громадянам рівних прав в одержані вищої освіти і доступу до знань, яких потребує кожна людина, а також формування якісно нового інноваційного потенціалу молодого покоління, якому належить майбутнє нашої незалежної держави. Ми розуміємо, що університетська освіта і її ключова роль на сучасному етапі полягає в відтворенні і збільшенні інтелектуального капіталу держави, використання якого дасть їй можливість стати одною з провідних держав Європи і світу. Сучасному суспільству потрібен високорозвинений громадянин, який міг би самостійно і критично мислити, бути освіченим фахівцем і своєчасно приймати на якісній професійній основі управлінські рішення. А це під силу тільки сильній особистості, яка розуміє, що освіта це те від чого завжди залежав і залежить рівень соціально-економічного розвитку будь-якої держави світу. Дисципліна «Університетська освіта», яка є однією з нормативних дисциплін циклу гуманітарної підготовки, і яку вивчають студенти на першому
 7. 7. 7 курсі в бакалавраті, покликана розкрити методологічні, теоретичні і історичні основи університетської освіти в державі і обґрунтувати з наукової точки зору її роль, місце і значення в підготовці фахівців вищого ґатунку в сфері «Фінансів і кредиту». Вивчення курсу «Університетська освіта» з урахуванням вимог Міністерства освіти і науки України базується на вивченні таких нормативних актів, як: Конституція України, Закони України «Про освіту» і «Про вищу освіту»; «Національна доктрина розвитку вищої освіти в Україні в ХХІ столітті»; Концепція реформування вищої освіти в Україні в умовах Болонського процесу; Послання Президента України до української спільноти від 3 червня 2010 року та інших нормативно-правових актах, у яких викладена стратегія по модернізації і розвитку вітчизняної вищої освіти на сучасному етапі, інструменти і механізми її реалізації. Мета вивчення курсу: формування у студентів глибокого розуміння суті університетської освіти і їх підготовка до безпосередньої участі в сучасних інтеграційних процесах вітчизняної освіти в Європейський простір в контексті Болонської декларації і Концепції розвитку економічної освіти в Україні до 2020 року. Завдання вивчення курсу:  сформувати у студентів систему знань щодо суті й соціального значення вищої (університетської) освіти, а також розуміння сучасних тенденцій її реформування, модернізації і розвитку;  прищепити студентам навички самостійного й ефективного навчання в університеті з урахуванням світових освітніх тенденцій;  сформувати у майбутніх фахівців, які навчаються в бакалавраті, а потім будуть навчатися в магістратурі професійне усвідомлення ролі і значення університетської освіти у формування високоінтелектуального прошарку українського суспільства;  глибоко усвідомити історію розвитку університетської освіти в світі і Україні та використовувати ці знання для інтелектуального збагачення свого
 8. 8. 8 народу;  сформувати у студентів першого курсу високу мотивацію самостійно і відповідально працювати над вивченням дисциплін, які передбачені навчальним планом;  усвідомити студентами основні напрямки реформування університетської (вищої освіти) в Україні в умовах Болонського процесу, сутність кредитно- модульної системи та критерії оцінки знань студентів за 100 бальною системою;  навчити майбутніх фахівців добре розуміти зміст фінансово-економічної освіти і ті завдання, які вона ставить в сфері підготовки висококваліфікованих економістів, фінансистів і банкірів;  знати стандарти вищої освіти України та зміст державної політики в сфері освіти в умовах її модернізації;  надати таку систему знань, використання якої дасть змогу майбутньому фахівцю добре орієнтуватись в освітньо кваліфікаційних рівнях (бакалавр, спеціаліст, магістр) та в навичках, уміннях і завданнях, які вони в майбутньому повинні виконувати на своїх посадах;  довести до кожного студента фундаментальні принципи забезпечення якості університетської освіти та відповідальність викладача і студента за їх виконання;  основі тісного спілкування з провідними фахівцями, вченими, викладачами університету, сформувати у студентів уяву про свою майбутню професійну діяльність в сфері фінансів, грошового обігу та кредиту. Предметом курсу є відношення, які виникають в системі організації , управління і навчально-методичного забезпечення професійної підготовки майбутніх фахівців в сфері економіки, фінансів і кредиту в університеті в умовах кредитно- модульної системи. На сучасному етапі велика увага приділяється фундаменталізації та індивідуалізації підготовки майбутніх фахівців. Як стверджує в своїй роботі доктор педагогічних. наук Семеріков О.С.: „Нова освітня парадигма, в основі якої лежить фундаменталізація навчання, передбачає якісно нові цілі вищої освіти, нові
 9. 9. 9 принципи добору та систематизації знань: на базі цих принципів не стільки розширюється обсяг професійних та загальнонаукових знань, скільки визначаються їх зв’язки та способи формування і функціонування в практичній діяльності„ [113; 114]. Фундаменталізація предметної підготовки майбутніх економістів, фінансистів, банкірів є актуальною задачею сучасної університетської освіти, оскільки характерною ознакою інформаційного суспільства є те, що в ньому покоління речей та ідей змінюються швидше, ніж покоління людей. Підготовка фінансистів та банкірів за суттю є професійною освітою, проте в сучасних соціально-економічних умовах традиційне протиріччя між фундаментальним та професійним навчанням набуває нового і достатньо гострого змісту: якщо в минулому вузька профілізація була показником високої соціальної захищеності, то сьогодні таким показником стає мобільність, якої може набути лише широко освічена людина, здатна гнучко реагувати на зміну технологій і механізмів. Орієнтація на вузьких професіоналів, характерна для минулого століття, поступово зникає з виробничої сфери: у ХХІ столітті потрібен спеціаліст, здатний гнучко перебудовувати напрям та зміст своєї діяльності у зв’язку зі зміною життєвих орієнтирів чи вимог ринку. Досягнення мобільності (зокрема, навчальної та професійної) є однією з найважливіших задач Болонського процесу, розв’язання якої можливе лише за умови фундаментального характеру вищої освіти. Ми спостерігаємо, як вузькопрофесійна підготовка фахівців поступово витісняється з системи вищої освіти України. Проявом вказаної тенденції є заходи Міністерства освіти та науки України, спрямовані на зближення вищої педагогічної та класичної університетської освіти [113; 114]. Питаннюфундаменталізаціїнавчанняувищійшколіприсвяченіроботи А.А.Аданнікова, С.І.Архангельського, Т.О.Адрєєва, О.В.Балахонова, С.А.Баляєвої, С.У.Гончаренка, А.П. Загнітко, Г.Я.Дутки, Л.І.Дмитриченко, О.В.Євця, Л.С.Йолгіної, С.Я.Казанцева, В.Г.Кінельова, В.В.Кондратьєва, Н.Г.Кошелевої, О.Г.Кучерявого, С.В.Носирєва, А.Б.Ольневої, Л.О. Омелянович, М.В.Садовнікова, С.О. Семерікова, О.І. Скафи, О.В.Сергєєва, Н.Ф.Тализіної, В.Д. Шадрикова, В.П.Шевченка, М.О.Читалінатаін.[113;114]. Фундаменталізація фінансово-економічної вищої освіти впливає на всі компоненти системи навчання фінансово-економічних дисциплін: цілі, зміст,
 10. 10. 10 методи, засоби, форми організації навчання. Це визначає два основних напрями модифікації методичної системи навчання таких дисциплін. Перший – фундаменталізацію змісту навчання через надання йому властивостей стійкості, стабільності, збережуваності, тривалості. Другий – підвищення мобільності (навчальної, професійної, технологічної) [113; 114].. Основними напрямами фундаменталізації фінансово-економічної освіти є: 1) інноваційність змісту навчання та розвиток нових моделей фінансово-економічної освіти в умовах кредитно-модульної системи; 2) методологічне забезпечення фінансово-економічної освіти в університеті з урахуванням Болонського процесу. Досягнення цілі фундаменталізації фінансово-економічної освіти можливе через організовану цілеспрямовану високоінтелектуальну діяльність учасників освітнього процесу, що забезпечить реалізацію функцій фундаменталізації освіти. Опанування методологічно важливими та інваріантними знаннями з довгим терміном життя, необхідними для професійної діяльності фахівця в галузі економіки, фінансів і кредиту – є методологічна функція [113; 114].. В умовах Болонського процесу, який передбачає впровадження кредитно- модульної системи вивчення дисципліни „Університетська освіта” супроводжується лекціями, проведенням проблемних семінарів, міні-конференцій, семінарів- дискусій, виконанням індивідуальних творчих завдань, творчим обговоренням актуальних проблем теорії і практики університетської освіти як в аудиторії та і поза нею. Різні активні методи навчання дають змогу в повному обсязі засвоїти програму та своєчасно пройти поточний і підсумковий модульний контроль знань з дисципліни. Вважаємо, що пропонований алгоритм вивчення такої важливої в професійному відношенні дисципліни буде всіляко сприяти підвищенню якості підготовки фахівців в сфері економіки, фінансів і кредиту, а компетентісний підхід стане одним із ефективних засобів реалізації і індивідуальної їх підготовки. РОЗДІЛ 1. Методичні вказівки по виконанню завдань модульного контролю
 11. 11. 11 Вивчення в університеті студентами першого курсу бакалаврату дисципліни «Університетська освіта» здійснюється шляхом відвідування лекцій, семінарських занять, участі в міні-конференціях, олімпіадах, круглих столах із проблем освіти, а також виконання цілого ряду завдань, що передбачені навчальним планом конкретної спеціальності 6.030508 „Фінанси і кредит”. Модернізація університетської освіти в рамках Болонської конвенції, припускає, що якість вищої професійної освіти повинна забезпечуватися комплексом таких складових як: рівень викладання, високою мотивацією тих, хто навчається, до знань; ефективним механізмом контролю знань студентів, а також сучасним менеджментом у сфері організації, навчально-методичного забезпечення і проведення навчального процесу. Особлива увага повинна приділятися самостійній роботі студента: її організації, методичній забезпеченості, використанню сучасних інформаційних систем і технологій. Контроль знань студентів по досліджуваній дисципліні здійснюється протягом усього курсу по одному модулю, який складається з трьох частин та 15 тем, а саме: Перша частина модуля: „Університетська освіта: її роль та значення в підготовці фахівців для всіх сфер діяльності суспільства” (теми 1 - 9); Друга частина модуля: „Організація фінансово-економічної освіти (вступ до фаху)” (теми 10 – 12); Третя частина модуля: „Студентське самоврядування та соціально- культурна інфраструктура університету” (теми 13 - 15). Контроль протягом кожної частини модуля повинен бути системним та об’єктивним, і відтворювати своєчасно перевірку засвоєння студентом навчального матеріалу, одержаних навичок, здібностей в осмисленні ролі впровадження Болонського процесу та кредитно-модульної системи в вітчизняний освітянський простір, уміння презентувати аудиторії підготовлені проекти і індивідуальні творчі завдання (ІТЗ), тощо.
 12. 12. 12 Організація модульного контролю знань студентів по курсу «Університетська освіта» передбачає виконання студентами завдань по кожній з досліджуваних тем у формі: Виконання глосарію передбачене по кожній темі курсу. Термінологічний словник ключових понять складається студентом у зошиті для самостійної роботи з обов'язковим посиланням на інформаційне джерело: підручник, монографію, словник, Інтернет, журнали, енциклопедії та інші джерела. Усне опитування (УО) проводиться на кожній лекції і кожному семінарському занятті. При цьому важливо продемонструвати здатність у повному обсязі передати максимально вірний зміст відповіді на питання. Результати оцінки знань студентів повинні бути доведені до кожного з них, що дозволить тому, хто навчається, відслідковувати процес накопичення балів по всьому курсу і співставляти їх суму з оцінками за 100-бальною шкалою, а потім – 5-бальною. «Логіко-структурні схеми (ЛСС)» можуть виконуватися письмово як в аудиторії, так і у виді домашнього завдання. Вони передбачають перевірку здатності студентів самостійно осмислити матеріал і за допомогою логіко- структурної схеми передати зміст окремих механізмів, їх склад; показати механізм взаємодії окремих складових в сфері управління освітою; зміст класифікацій, форм і видів навчального процесу, окремих ланок ВНЗ, хронологію Болонського процесу, складових КТС, а також інших систем, елементів і принципів, що вивчаються в цьому курсі. «Індивідуальне творче завдання (ІТЗ)» припускає виконання конкретних розрахунків з розгорнутим коментарієм виявлених тенденцій і закономірностей і  глосарію;  усної відповіді;  контрольних диктантів;  логіко-структурних схем;  індивідуальних творчих завдань;  тестів.
 13. 13. 13 поясненням отриманих оцінок того або іншого механізму, або системи в цілому. особливу увагу слід приділити тому. як при його виконаннф проявляються творчі здібності студента. Тести виконуються як в аудиторії, так і у виді домашнього завдання. При цьому з 4 - 6 варіантів пропонованих відповідей студент повинен вибрати один або декілька вірних відповідей. Правильний варіант обраної відповіді варто науково обґрунтувати або довести рішенням. Тести виконуються письмово в зошиті для самостійної роботи. Викладач веде облік виконання студентами усіх видів завдань модульного контролю в спеціальній відомості (див. табл. 1.1) Таблиця 1.1 Відомість обліку і контролю виконання завдань у системі модульного контролю № з/п П.І.Б. студента, спеціальність, курс, група Види завдання / теми Глосарій УО ЛСС ІТЗ КД Тести Інші види контролю Т.1 Т.2 і т.д. Т.1 Т.2 і т.д. Т.1 Т.2 і т.д. Т.1 Т.2 Т.1 Т.2 Т.1 Т.2 Т.3 і т.д. Співбесіда Захист ІТЗ, яке носить комплексний характер 1. Шевченко Т.Г. У кожного студента повинна бути аналогічна відомість для ведення свого обліку і контролю його результатів у системі вивчення курсу. Крім зазначених видів контролю знань студентів можуть використовуватися й інші. Наприклад, тест на ерудицію, диктант, ЕSSЕ, презентація проектів, підготовка: анотацій на статті в наукових журналах і монографіях, рефератів. Виконання таких завдань підвищує рейтинг студента. Варто пам'ятати про те, що максимальна кількість балів по першій частині
 14. 14. 14 модулю - 50, по другій – 30, і по третій – 20. Усього за результатами модулю студент може набрати 100 балів. Наприкінці вивчення курсу студент в залежності від набраної кількості балів отримує залік з дисципліни „Університетська освіта” може отримати залік, якщо він протягом модуля одержав не менше 50 балів. Студенти мають бути заохочені в якості своїх знань, що буде підвищувати їх рейтинг і як наслідок – суму одержаних балів. Максимальна кількість балів за шкалою – 100, мінімальна – 50. За високу активність в обговоренні дискусійних питань; за оригінальність і змістовність відповідей; за якість оформлення ІТЗ та оригінальність в презентаціях проектів по кращим АНЗ України і світу; за відсутність пропусків лекційних і семінарських занять без поважних причин студент може підвищити свій рейтинг на 1-3 бали. У той же час рейтинг студента буде знижений на 0,2 бали за кожне пропущене лекційне або семінарське заняття без поважних причин. У цілому, пропуски занять без поважних причин значно знизять результати модульного контролю, що для студента зовсім не бажано. Слід зазначити, що семінарські заняття можуть проводитися не тільки за розкладом, але і у день самостійної роботи студента, який зазначений в розкладі занать. Загальні результати модульного контролю виставляється згідно розкладу на тому тижні семестру, на якому вони повинні виставлятися відповідно до календарного графіка проведення модульного контролю. У випадку пропуску занять з поважної причини студент може надолужити пропущене заняття під час консультації викладача відповідно графіка, який затверджено кафедрою, яка відповідає за дисципліну. У разі невиконання передбачених завдань модульного контролю з об'єктивної причини, студент має право з дозволу завідуючого кафедрою, декана, або його заступника підготувати та здати їх до останнього семінарського заняття. Час і порядок здачі визначають деканат і викладачі, які проводять лекційні і семінарські заняття з цієї дисципліні.
 15. 15. 15 Підсумковий модульний контроль (ПМК) передбачає здачу заліку. В процесі модульного контролю знань студента викладачами враховуються якість, зміст і оформлення виконаних завдань в системі поточного модульного контролю, які заохочуються додатковими балами (1-3 бали). Студент, який не набрав 30 балів по модулю, отримує оцінку „незадовільно” та обов’язково повторно вивчає дисципліну „Університетська освіта”. При отриманні студентом від 30 до 49 балів, також виставляється оцінка „незадовільно”, однак, на рівні кафедри і деканату надається можливість підготуватися, підвищити свій рейтинг і отримати залік. При отриманні студентом більш більш ніж 50 балів, - студент отримує залік з дисципліни „Університетська освіта”. Загальна підсумкова оцінка по дисципліні «Університетська освіта» виставляється відповідно до методики накопичення балів за результатами поточного модульного контролю знань. Підсумкова оцінка заноситься у відомість обліку поточної і підсумкової успішності з урахуванням критеріїв оцінки знань студентів по 100-бальній шкалі, що відповідає вимогам кредитно- модульної системи. Кожен студент повинен знати і пам’ятати, що висока відповідальність і мотивація навчання принесуть бажаний результат – високий професіоналізм і компетентність в майбутній професії. Бажаємо успіху!
 16. 16. 16 РОЗДІЛ 2. Модульне планування дисципліни «Університетська освіта» СПЕЦІАЛЬНІСТЬ „ФІНАНСИ І КРЕДИТ” ОКР 6.030508 Усього годин за навчальним планом – 36 ПМК залік – 2 семестр у тому числі: Модуль 1 – 100 балів Лекції - 28 годин; Семінарські заняття - 8 годин; СРС – 19,66 годин. Порядковий номер і назва модулю Короткий зміст модуля (назва тем, що включені у модуль) Кількість годин Форми модульного контролю знань студентів Лекції Семінарські заняття СРС Перша частина модуля: «Університет ська освіта: її роль та значення в підготовці фахівців для всіх сфер діяльності суспільства» Тема 1: Університет - як вищий навчальний заклад: історія створення та розвиток на сучасному етапі 2 0,5 2 Перевірка глосарію, оцінка усного і письмового опитувань; тестування Тема 2: Національна доктрина розвитку освіти в Україні в ХХI столітті: її зміст і стратегія реалізації 2 0,5 1 Бліц-опитування; контрольна письмова робота; складання логіко- структурних схем Тема 3: Реформування вищої освіти Україні і Болонський процес 2 0,5 2 Перевірка глосарію, проведення усного і письмового опитування в аудиторії; складання логіко-структурних схем; тестування Тема 4: Університетська освіта в контексті Болонського процесу 2 0,5 1,66 Перевірка глосарію, усне і письмове опитування в аудиторії; складання логіко- структурних схем за темою; тестування Тема 5: Фундаменталізація та індивідуалізація підготовки фахівців з вищою освітою 2 0,5 1 Усне опитування; тестування Тема 6: Організація навчального процесу в університеті 2 0,5 1 Бліц-опитування; тестування; письмове контрольне опитування Тема 7: Управління вищою освітою в Україні: стратегія його вдосконалення 2 0,5 1 Тестування; усне опитування; критичний огляд літератури та інформаційних баз даних Тема 8: Вищі навчальні заклади України та світу 2 0,3 2 Усне опитування; тестування; заслуховування інформації студентів за проблемами фінансів підприємств України на етапі, що діє нині Тема 9: Стандарти вищої освіти України: зміст та необхідність 2 0,2 1 Перевірка глосарію, усне і письмове опитування в аудиторії;
 17. 17. 17 вдосконалення складання логіко- структурних схем за темою; тестування Друга частина модуля: «Організація фінансово- економічної освіти (вступ до фаху)» Тема 10: Фінансово-економічна освіта на сучасному етапі: стан, досягнення, модернізація та проблеми розвитку 2 0,5 1 Тестування; реферат, доповіді; контрольне письмове опитування Тема 11: Науково-методичнезабезпечення вищоїфінансово-економічноїосвіти в Україні: вдосконалення та розвитокйого змісту 2 0,5 1 Усне опитування в аудиторії; тестування; підготовка доповідей за темою, що вивчається, на прикладі Україні та країн з високо розвиненою ринковою економікою Тема 12: Сфери професійної діяльності фахівців з фінансів, грошового обігу та кредиту 2 1 2 Тестування; міні- конференція по проблемам працевлаштування випускників університету та встановлення взаємозв’язку між роботодавцем, університетом (випускниками) і суспільством Третя частина модуля: «Студентське самоврядуванн я та соціально- культурна інфраструкту ра університету» Тема 13: Бібліотека університету: порядок та правила користування її фондами 1 0,5 1 Бліц-опитування; тестування; підготовка доповідей Тема 14: Соціально-культурна інфраструктура університету 1 0,5 1 Тести; реферати; контрольне письмове опитування в аудиторії Тема 15: Студентське самоврядування як невід’ємна складова демократизації вищої школи України 2 1 1 Економічна оцінка нині діючого механізму, контрольна позааудиторна робота М1 Разом 28 8 19,66 2.1. Зміст тем дисципліни №навчального тижня Короткий зміст модуля (назва тем, що включені у модуль) Кількість годин Форми модульног о контролю знань студентів Лекції Семінарські заняття СРС Перша частина модуля: «Університетська освіта: її роль та значення в підготовці фахівців для всіх сфер діяльності суспільства» Лекція 1: Університет - як вищий навчальний заклад: історія створення та розвиток на сучасному етапі 2 0,5 2 Перевірка глосарію, оцінка усного і письмового
 18. 18. 18 Університет як стародавня і в той же час сучасна форма навчального закладу вищого ґатунку. Історія університетської освіти в Україні та в інших країнах світу. Національний характер вищої освіти – велика перевага українського суспільства. Конституція України про освіту. Механізм управління університетською освітою в Україні: Закон України „Про освіту” від 23.05.1991 (зі змінами): його втілення в освітянську практику; Закон України „Про вищу освіту” від 17.01.2002 № 2984-ІІІ/Відомості Верховної Ради – 2003р., його зміст і механізми реалізації; Національна доктрина розвитку освіти в Україні в ХХІ столітті: її зміст і стратегія реалізації; Болонський процес: основна стратегія в модернізації вищої освіти в Україні; Концепція Державної програми розвитку вищої освіти в Україні на 2006-2010 роки; наказ МОНУ за № 49 від 23 січня 2004 року «Про затвердження Програми дій щодо реалізації в системі вищої освіти і науки України на 2010-2005 роки»: її зміст і оцінка реалізації. Комплексна цільова програма (ЦКП) розвитку єдиної освітньої інформаційної сфери 2010-2015 роки на прикладі України, Росії та США. Стратегія розвитку кращих університетів України: інструменти і механізми її реалізації; наказ МОН України за № 414 від 21 травня 2004 року „Про затвердження Програми у вищих навчальних закладах навчальної дисципліни „Вища освіта і Болонський процес”. опитувань; тестування Лекція 2: Національна доктрина розвитку освіти в Україні в ХХI столітті: її зміст і стратегія реалізації Освіта – стратегічний ресурс поліпшення добробуту людей, забезпечення національних інтересів, зміцнення авторитету і конкурентоспроможності держави на міжнародній арені. «Національна доктрина розвитку освіти» про систему концептуальних ідей та поглядів на стратегію і основні напрями розвитку освіти на початку XXI століття. Мета, пріоритети і принципи розвитку освіти в Україні. Національний характер освіти та рівновеликий доступ до якісної української освіти. Неприривність освіти та механізми її забезпечення. Освіта і наука: їх взаємозв’язок. Управління вищою освітою в Україні: оцінка його ефективності на сучасному етапі. Міністерство освіти і науки України: його функції, завдання, права та обов’язки в сфері управління вищою освітою в Україні. Механізм фінансування 2 0,5 1 Бліц- опитування; контрольна письмова робота; складання логіко- структурних схем
 19. 19. 19 вищої освіти в Україні: необхідність його вдосконалення. Основні джерела фінансування вищої освіти в Україні: кошти Державного бюджету; кошти фізичних, юридичних осіб та громадських організацій і фондів; спонсорські та доброчинні внески та пожертвування; гранти; кошти галузей народного господарства, плата за додаткові освітні послуги та інші послуги, що надаються вищими навчальним закладами. Мовна стратегія в освіті в Україні – задача національної ваги. Лекція 3: Реформування вищої освіти Україні і Болонський процес Основні задачі розвитку вищої освіти Україні в контексті Болонського процесу. Підходи та етапи формування зони Європейської вищої освіти. Хронологія подій Болонського процесу та основні тенденції щодо створення зони Європейської вищої освіти: Сорбонська декларація від 25 травня 1998 року (м. Париж). Болонська конвенція: спільна заява європейських Міністрів освіти 18-19 червня 1999 року м. Болон’я; конференція вищих навчальних закладів і освітніх організацій 29-30 березня 2001 року, м. Саламанка; комюніке зустрічі європейських Міністрів, відповідальних за вищу освіту, 19-20 вересня 2003 року, м. Берлін; 19 травня 2005 року - дата підписання згоди про перехід Донецького національного університету на кредитно-модульну систему в умовах Болонського процесу (Італія). Матеріали Міністерства освіти і науки України, які регламентують процес впровадження кредитно-модульної системи в підготовку: бакалаврів, спеціалістів та магістрів. Положення МОН України про організацію навчального процесу в умовах кредитно-модульної системи підготовки фахівців: наказ МОН № 49 від 23.01.2004 р. „Про затвердження Програми дій щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України на 2004-2005 роки”; Програма дій щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України; заходи щодо реалізації положень Болонської декларації в системі вищої освіти і науки України на 2005-2010 роки. Концепція розвитку вищої освіти України до 2020 року: механізм та інструменти її реалізації. Накази МОН України про реформування процесу підготовки бакалаврів, спеціалістів та магістрів в сучасних умовах і на середньострокову перспективу. 2 0,5 2 Перевірка глосарію, проведення усного і письмового опитування в аудиторії; складання логіко- структурних схем; тестування Лекція 4: Університетська освіта в контексті Болонського процесу 2 0,5 1,66 Перевірка глосарію, усне
 20. 20. 20 Євроінтеграція України як чинник соціально- економічного розвитку держави. Роль вищої освіти (зокрема економічної) у побудові соціально орієнтованої ринкової економіки України та при входженні до ЄС. Сучасні принципи побудови та завдання вищої освіти в країнах Європи. Болонський процес як засіб інтеграції систем вищої освіти європейських країн. Хронологія подій та основні документи Болонського процесу. Основні цілі, завдання, принципи формування європейського освітнього простору та дії з їх практичної реалізації. Сутність Європейської кредитно-трансфертної та акумулюючої системи (ECTS) і школа оцінювання навчальних досягнень. Зміст кредитно-модульної системи організації навчального процесу та її запровадження у ВНЗ України. Безперервна освіта як одна з провідних вимог Болонського процесу, її необхідність та роль у житті сучасної людини. і письмове опитування в аудиторії; складання логіко- структурних схем за темою; тестування Лекція 5: Фундаменталізація та індивідуалізація підготовки фахівців з вищою освітою Сучасні основні тенденції розвитку світової вищої освіти (глобалізація, інтеграція, демократизація, фундаменталізація, гуманізація та особистісна орієнтація тощо). Сучасне трактування освіти як загальнолюдської цінності, еволюція парадигм вищої освіти; гуманістична парадигма як основа вищої освіти в XXI столітті: її суть, роль, функції і значення. Національна доктрина розвитку освіти в Україні – цілі і пріоритети: національний характер освіти; інтеграція вітчизняної освіти в європейській і світовій простір; очікувані результати. Гуманістично орієнтована модель підготовки фахівців у віщій школі як база для розвитку особистісного,інтелектуального і професійного потенціалу майбутніх економістів. Зміст та основоположні принципи особистісно орієнтованого навчання економістів у вищій школі. Методологія та методика використання особистісно орієнтованого підходу в освітньому процесі ВНЗ. Проектування майбутньої фахової діяльності як системо утворюючий елемент моделі професійної підготовки фінансистів та банкірів в університеті. 2 0,5 1 Усне опитування; тестування Лекція 6: Організація навчального процесу в університеті Статут та структура університету: ректор; проректори; навчально-методичне управління; планово-економічне управління; фінансове управління; 2 0,5 1 Бліц- опитування; тестування; письмове контрольне опитування
 21. 21. 21 кадрове управління тощо. Факультет – основний організаційний і навчально-науковий структурний підрозділ ВНЗ. Деканати. Кафедра – базовий структурний підрозділ ВНЗ. Випускаючи кафедри. Учасники навчального процесу в університеті: викладачі, куратори співробітники, студенти. Графік навчального процесу, бюджет часу, особливості навчально-виховної роботи в семестрі. Види навчальної діяльності: лекції, практичні, семінарські та лабораторні заняття, самостійна робота студентів, виконання індивідуальних творчих завдань (ІТЗ), консультації. Модульний контроль, підготовка і захист дипломних та магістерських робіт; специфіка складання сесії; держіспити; проходження виробничої та переддипломної практик. Лекція 7: Управління вищою освітою в Україні: стратегія його вдосконалення Система управління вищою освітою та її складові. Модель управління у галузі вищої освіти. Органи управління вищою освітою і наукою в Україні: Верховна Рада України; Уряд України;обласні державні адміністрації; Міністерство освіти і науки України: його департаменти і управління; Вища атестаційна комісія України; Вчена рада вищого навчального закладу; Управління організацією навчального процесу в ВНЗ; управління про впровадження кредитно-модульної системи в умовах Болонського процесу; Деканати та кафедри на факультетах. 2 0,5 1 Тестування; усне опитування; критичний огляд літератури та інформаційних баз даних Лекція 8: Вищі навчальні заклади України та світу Мета і головні завдання діяльності вищого навчального закладу. Правовий статус вищого навчального закладу. Рівні акредитації. Типи ВНЗ: університет; академія; інститут; консерваторія; коледж; технікум (училище). Національний вищий навчальний заклад, його завдання та пріоритети. Структура управління в вищому навчальному закладі. Сучасний фінансовий менеджмент в національному закладі та інструменти його впровадження. Флагмани української освіти: Київський Національний університет імені Т.Г. Шевченка; Національний університет «Київська політехніка»; Києво-Могилянська академія (НАУКМА); Львівська політехніка; Київський національний економічний університет (КНЕУ); Харківський національний університет (ХНУ); Донецький Національний університет; Одеський національний економічний університет (ОНЕУ) та інші. 2 0,3 2 Усне опитування; тестування; заслуховуванн я інформації студентів за проблемами фінансів підприємств України на етапі, що діє нині
 22. 22. 22 Лекція 9: Стандарти вищої освіти України: зміст та необхідність вдосконалення Система стандартів вищої освіти – основа оцінки якості вищої освіти та професійної підготовки фахівців, якості освітньої діяльності вищих навчальних закладів незалежно від їх типів, рівнів акредитації та форм навчання. Складові державного стандарту вищої освіти в Україні. Галузеві стандарти вищої освіти в Україні. Освітньо- кваліфікаційні характеристики та освітньо- професійні програми підготовки фахівців. Паспорт спеціальності. Науково-методичне забезпечення вищої освіти. 2 0,2 1 Перевірка глосарію, усне і письмове опитування в аудиторії; складання логіко- структурних схем за темою; тестування Друга частина модуля: «Організація фінансово-економічної освіти (вступ до фаху)» Лекція 10: Фінансово-економічна освіта на сучасному етапі: стан, досягнення, модернізація та проблеми розвитку Основні характеристики потенціалу сучасного фахівця в сфері фінансів, грошового обігу та кредиту, підготовленого університетом. Зміст сучасної фінансово-економічної підготовки: відповідність державним (соціальним), професійним вимогам в умовах ринкового середовища, вимогам часу до особистості майбутнього фахівця; задоволення основних потреб особистості у професійній самореалізації. Створення в державі передумов для побудови студентами індивідуальної освітньої траєкторії психолого-педагогічна діагностика особистих та потенційних професійних якостей студента економіста - фінансиста та банкіра, діагностика та узагальнення результатів. Формування та розвиток навчальної та професійної мотивації студентів- економістів. Формування системи професійних пріоритетів та цінностей. Актуалізація майбутньої професійної діяльності для тих, хто має стати гарним, високопрофесійним фахівцем. Формування державницької позиції в своїй професії та вміння захищати і відстоювати свої рішення. 2 0,5 1 Тестування; реферат, доповіді; контрольне письмове опитування Лекція 11: Науково-методичнезабезпеченнявищої фінансово-економічної освіти в Україні: вдосконалення та розвиток його змісту Стандартизація вищої економічної освіти та напрямки її розвитку. Розвиток науково-методичного забезпечення навчального процесу. Активізація навчального процесу на основі запровадження сучасних методик навчання. Упровадження кредитно- 2 0,5 1 Усне опитування в аудиторії; тестування; підготовка доповідей за темою, що вивчається, на прикладі Україні та країн з високо
 23. 23. 23 модульної системи організації навчального процесу. Інформатизація навчального процесу та розвиток дистанційних технологій навчання. Діагностика знань студентів в умовах кредитно-модульної системи та способи підвищення її об’єктивності. Використання кращих результатів наукових досліджень у навчальному процесі. Поглиблення зв’язків між фінансово-економічною освітою та практикою. Підвищення конкурентоспроможності випускників на ринку праці та розвиток системи їх працевлаштування. Розвиток підготовки та видання навчальної літератури для фінансово-економічних спеціальностей. Підвищення ролі науково-методичних комісій університетів, факультетів у розвитку змісту та якості економічної (фінансової) освіти. Розвиток наукових досліджень в сфері фінансів, грошового обігу і кредиту та залучення до їх проведення талановитої молоді. Впровадження нових підходів на рівні Уряду України та МОН України до забезпечення університетів місцями для проходження студентами виробничої та переддипломної практики. розвиненою ринковою економікою Лекція 12: Сфери професійної діяльності фахівців з фінансів, грошового обігу та кредиту Фінансова система: Уряд України. Верховна рада України. Міністерство фінансів України та його підрозділи на місцях; Міністерство праці; Міністерство економіки та інші міністерства та відомства народногосподарського комплексу України; Державне казначейство України та його підрозділи на місцях; Державна податкова адміністрація України та її підрозділи на місцях; Страхові товариства та компанії; Українська фондова біржа; Рахункова палата України; Аудиторські палати; Фінансовий ринок; Консалтингові фірми; Підприємства всіх форм власності; Контрольно-ревізійна служба України та її підрозділи на місцях; Обласні та місцеві адміністрації; Пенсійний фонд України та його підрозділи на місцях; Фонд соціального страхування від нещасних випадків; Фонд державного майна України; Бюджетні установи. Грошово-кредитна система України: Уряд України. Верховна рада України. НБУ і комерційні банки. Консалтингові компанії та фірми. Інвестиційні компанії, корпорації і холдинги. Лізингові компанії. Аудиторська палата України. Контрольно-ревізійна служба України. Міністерства та відомства народногосподарського комплексу України. Фінансовий та фондовий ринок. Міжнародні організації. Валютна біржа. Вищі навчальні заклади, 2 1 2 Тестування; міні- конференція по проблемам працевлаштува ння випускників університету та встановлення взаємозв’язку між роботодавцем, університетом (випускниками ) і суспільством
 24. 24. 24 які готують економістів, фінансистів, банкірів, менеджерів. Науково-дослідницькі інститути економічного профілю. Рахункова палата України та інші. Третя частина модуля: «Студентське самоврядування та соціально-культурна інфраструктура університету» Лекція 13: Бібліотека університету: порядок та правила користування її фондами Правила користування бібліотекою університету та науковими бібліотеками. Основи бібліотечно-бібліографічних знань: складання бібліографічного опису літературних джерел. Робота з абетковим та систематичним каталогами бібліотеки, абетково-предметний покажчик, довідковий апарат книги, оформлення чи татської вимоги. Електронний каталог. Сутність роботи з навчальною та спеціальною літературою: правильна постановка цілей роботи. Пошук інформації в довідковій літературі. Специфіка роботи з періодичними виданнями. Орієнтування в книзі та швидкий пошук потрібної інформації (раціональне читання). Рекомендації щодо використання методів «активного читання». Пошук інформації в Internet. Найбільші пошукові сервери та правила користування ними; отримання та збереження інформації. Бібліотечні web-сайти та правила користування ними. 1 0,5 1 Бліц- опитування; тестування; підготовка доповідей Лекція 14: Соціально-культурна інфраструктура університету Організація діяльності студентів у поза аудиторний час. Наявність умов для розвитку творчих здібностей, культурного відпочинку, спортивно-масових заходів, самостійної роботи, спілкування, дозвілля. Концепція виховної роботи в Донецькому національному університеті: механізми, методи і інструменти її реалізації. Редакційна колегія журналу «Учфиновская страна». Виховна місія газети «Університетські вісті». Участь молоді у конкурсах студентської творчості, спортивних змаганнях. Бібліотека, читальні зали, редакційно-видавнича лабораторія, комп’ютерні класи, спортивні зали, буфети-їдальні, тренажерні зали, гуртожитки – складові інфраструктури Донецького національного університету. 1 0,5 1 Тести; реферати; контрольне письмове опитування в аудиторії Лекція 15: Студентське самоврядування як 2 1 1 Економічна оцінка нині
 25. 25. 25 невід’ємна складова демократизації вищої школи України Актуальність студентського самоврядування. Питання студентського самоврядування у законодавчих та нормативно-правових документах з вищої освіти: стратегія їх вирішення. Організація студентського самоврядування на рівні області, вищого навчального закладу, факультету, гуртожитку. Обласна студентська рада, Студентська рада Донецького національного університету. Мета та завдання, права та обов’язки органів студентського самоврядування. Участь лідерів студентства у роботі Вченої ради ДонНУ; Вчених рад факультетів. Положення ДонНУ «Про студентську раду». Склад студентської ради Донецького національного університету: сектори, форми і напрями роботи. План роботи студентської ради в університеті та на факультетах. діючого механізму, контрольна позааудиторна робота М1 Разом 28 8 19,66 2.2. Опорні конспекти лекцій Лекція 1: Університет - як вищий навчальний заклад: історія створення та розвиток на сучасному етапі План Лекція 2: Національна доктрина розвитку освіти в Україні в ХХI столітті: її зміст і стратегія реалізації План Лекція 3. Реформування вищої освіти України і Болонський процес План
 26. 26. 26 Концепція розвитку економічної освіти в Україні виходить із необхідності підготовки висококваліфікованих фахівців з фінансово-банківських спеціальностей, здатних професійно аналізувати проблеми, правильно ухвалювати рішення й прогнозувати їхнього наслідку, грамотно здійснювати банківський і фінансовий менеджмент в умовах ринкової економіки. У результаті перетворень Україна дуже сильно змінилася. Тому від економістів потрібне вміння керувати й управляти по-новому фінансовою, грошовою, кредитною, банківською, валютною системою, використовуючи ринкові й державні методи її регулювання. При цьому нові знання й уміння сучасних студентів повинні бути підкріплені серйозним фундаментом минулого досвіду попередніх поколінь економістів. Відомо, що перипетії політичного життя в ХХI столітті прямо впливали на фінансово-економічну освіту в Україні. У кінці 20 століття відношення суспільства до фінансистів, банкірів і аудиторам було неоднозначним, у чинність чого підготовка фахівців з економічних спеціальностей на обліково-фінансовому факультеті в роки реформ розширювалася. Останній етап радикальних перетворень в Україні пов'язаний з перехід до ринкової економіки, зростанням ролі фінансових механізмів у керуванні економічними процесами. Сьогодні очевидно, що економічна міць і безпека держави в ХХI столітті значною мірою будуть забезпечені інтелектуальним потенціалом, рівнем професійної освіти його громадян. Академік Патон Б.Е. у своєму посланні Верховній Раді України відзначив, що країна маємо гостру потребу а кадрах нової генерації й насамперед у сучасних менеджерах, економістах ринкового типу, фінансових аналітиках, фахівцях, що володіють новими міжнародними стандартами обліку й аудита, а також у вчених, які могли б здійснювати теоретичні й методологічні розробки в сфері керування економічною( фінансовою) базою нашої держави. Цю ж стратегію підтримує й академік Геєць В.М., який так багато зробив і робить для економічної ( фінансової науки) і який завжди визначав стратегію на інтеграцію
 27. 27. 27 академічної й вузівської науки, а його постійний зв'язок з обліково-фінансовим факультетом свідчить про те, що ведучий учений чітко усвідомлює роль науки в освіті й підготовці кадрів для вищої школи й народногосподарського комплексу нашої країни. Серед найбільш важливих і перспективних професій в умовах ринкової економіки можна назвати фінансиста, банкіра, аналітика, менеджера, аудитора, фахівця в області обліку, антикризового керування. Понад 50% вузів України готовлять працівників цього профілю. На обліково-фінансовому факультеті в цей час здійснюється підготовка студентів на рівні бакалаврату по таких спеціальностях як: «Фінанси й кредит», «Облік і аудит», «Прикладна статистика» і «Економічна теорія». У липні 2009 року перед випускниками бакалаврату денної, заочної й прискореної форм навчання відкриє свої двері магістратура. Девізом XXI століття з повним правом можна вважати боротьбу за високу якість: якість продукції, якість освіти, якість життя, якість управління. Якість служить задоволенню потреб людей, але вона й створюється людьми. Не випадково головне завдання державної освітньої політики України на сучасному етапі сформована як забезпечення високої якості освіти на основі її відповідності актуальним і перспективним потребам особистості, суспільства й держави. Підвищення якості економічної освіти є найважливішою цільовою настановою всього колективу обліково-фінансового факультету, що сполучається зі стратегією підйому нашої держави. Не менш важливим завданням є забезпечення сприятливих умов для розвитку творчого потенціалу студентства й насамперед магістрів, від рівня освіченості яких залежить ефективність прийняття управлінських рішень по стабілізації економіки, фінансової й банківської систем. Економічна,фінансова криза, яка в умовах глобалізації вибухнула майже у всіх країнах високорозвиненої ринкової економіки перед ученими-економістами, провідними спеціалістами в різних сферах діяльності було порушено питання: «Якою
 28. 28. 28 може бути економіка нового миру ? І що треба зробити для того, щоб у світі й нашій країні зокрема почалося поступове оздоровлення економіки й настала стабілізація фінансової й банківської системи. Економісти, керівники, фінансисти, менеджери задають собі питання: «Якою буде економіка й фінанси нового миру?». И на багато цих питань, я сподіваюся, спробують дати відповідь наші магістри, які в цей час під керівництвом своїх наукових керівників уже приступилися до написання своїх магістерських дисертацій і проводять дослідження в сфері економіки, фінансів, банківської справи, страхового, фінансового й фондового ринку, обліку, аудита й прикладної статистики. Сьогодні в центрі уваги вузівської громадськості перебувають актуальні проблеми підготовки економістів у світлі реалізації» «Концепції реформування й модернізації української освіти на період до 2020 року». Обговорюється досвід вузів, що реалізують багаторівневу систему підготовки кадрів: бакалавр – фахівець - магістр. Підвищений інтерес викликають питання, пов'язані із приєднанням України до Європейської конвенції створення єдиного освітнього простору . Саме ця тенденція червоною ниткою проходить через усі документи Болонського процесу, у числі провідних принципів якого – забезпечення високої якості освіти (Quality Assurance) за допомогою введення єдиної методології й технології керування якістю, розвитку зв'язків у рамках Європейської асоціації по забезпеченню якості вищої освіти (European Network for Quality Assurance in Higher Education). На великий жаль, така тенденція в цей час простежується не зовсім чітко. Важливо всім нам взяти участь у модернізації вітчизняної освіти, з тою метою, щоб ми не втратили тих більших досягнень, придбань які є у вітчизняній системі освіти й обов'язково привнести те краще, передове, що нагромадило попереднє покоління в освітній сфері. Вважаємо, що українська освіта повинна бути доступною, відкритою, високоякісною і ефективною. Ми повинні вписатися у світове освітнє середовище, і

×