EDWARD MÜNCH O BERRO
A PSICOLOXÍA COMO CIENCIA
QUE É A PSICOLOXÍA?
PSIQUE + LOGOS
DISCURSO RACIONAL SOBRE A ALMA OU CONCIENCIA
ESTUDO CIENTÍFICO DA MENTE HUMANA
CIENCIA ...
RAMAS DA PSICOLOXÍA
PSICOLOXÍA
BÁSICA
XERAL
EXPERIMENTAL
PSICOBIOLOXÍA
EVOLUTIVA
SOCIAL
PERSONALIDADE
APRENDIZAXE
DIFERENC...
MÉTODO
CIENTÍFICO
OBSERVACIÓN
HIPÓTESES
MATEMATIZACIÓN
CONTRASTACIÓN
LEIS
MÉTODO
DESCRITIVO
SISTEMÁTICO:
ENQUISAS
CUESTION...
MÉTODO HIPOTETICO-DEDUCTIVO
OBSERVACIÓN DUN FENÓMENO: RECOLLIDA DE DATOS DE FORMA
SISTEMÁTICA A PARTIR DA OBSERVACIÓN DOS ...
MÉTODO DESCRITIVO
A OBSERVACIÓN NATURAL NON EXPLICA A CONDUTA,
OS PSICÓLOGOS OBSERVAN E DESCRIBEN A CONDUTA,
PERO DUN MODO...
MÉTODO EXPERIMENTAL
EXPERIMENTO É TODA OBSERVACIÓN CONTROLADA QUE SERVE
PARA COMPROBAR A VERACIDADE DAS PREDICIÓNS
OBSERVA...
MÉTODOS EN PSICOLOXÍA
ANTECEDENTES
PLATÓN
PSIQUE-SOMA
ARISTÓTELES
HILEMORFISMO
STO. TOMAS
CRISTIANISMO
DESCARTES
RACIONALISMO
RES COGITANS
HUME
...
TEORÍAS EN PSICOLOXÍA
PRIMEIRO LABORATORIO DE PSICOLOXÍA
(LEIPZIG 1879)
ESTUDO DOS CONTIDOS MENTAIS
(REFLEXOS, SENSACIÓNS
...
A CONCIENCIA COMO CONXUNTO
DE FUNCIÓNS BIOLÓXICAS
QUE AUMENTAN A NOSA CAPACIDADE
DE ADAPTACIÓN AO MEDIO
ESTUDO DO FUNCIONA...
O PSIQUISMO NON PODE DESCOMPOÑERSE
EN ELEMENTOS ILLADOS PORQUE
A MENTE FUNCIONA COMO TOTALIDADE
(GESTALT, FORMA OU CONFIGU...
IVAN P. PAVLOV
BURRHUS F. SKINNER
A CONDUTA COMO UNIDADE FÍSICA
DE OBSERVACIÓN E CUANTIFICACIÓN
(MÉTODO EXPERIMENTAL)
COND...
CONDUCTISMO
A.BANDURA, E.L.THORNDIKE
TEORÍAS EN PSICOLOXÍA
SIGMUND FREUD
CARL G. JUNG
ESTUDO DA PERSONALIDADE
A TRAVÉS DOS IMPULSOS OU PULSIÓNS
(EROS E TÁNATOS: AMOR E MORTE)
PROCES...
PSICANÁLISE
TEORÍAS EN PSICOLOXÍA
Inconsciente
Consciente
Preconsciente
SUPERYO
YO
ELLO
MECANISMOS DE DEFENSA
Disociación
...
ABRAHAM MASLOW
BUSCA DA AUTORREALIZACIÓN
A TRAVÉS DUNHA XERARQUÍA DE VALORES
(MOTIVOS, DESEXOS, INTERESES...)
O HOME É UN ...
PSICOLOXÍA HUMANISTA
TEORÍAS EN PSICOLOXÍA
Ideou unha pirámide que contén
as necesidades humanas,
psicolóxicas e físicas.
...
JEAN PIAGET
NOAM CHOMSKY
ESTUDO DO COMPORTAMENTO
E DOS PROCESOS E ESTRUTURAS
MENTAIS QUE O POSIBILITAN
(DINÁMICAS ADAPTATI...
TEORÍAS EN PSICOLOXÍA
ESCOLAS OBJETO TEMAS MÉTODO PERSPECTIVA AUTORES
ESTRUTURALISMO
(1879)
ESTRUTURA DA
CONCIENCIA
SENSAC...
AUTORES E DISCIPLINAS AFÍNS
A PSICOLOXÍA É UNHA CIENCIA INTERDISCIPLINAR QUE
SE APOIA NOS DESCUBRIMENTOS DE MOITAS OUTRAS
...
CAMPOS DE ESTUDO
ALGÚNS DOS CAMPOS DE ESTUDO MÁIS
SIGNIFICATIVOS NO MUNDO DA PSICOLOXÍA:
O SER HUMANO COMO PRODUTO DA EVOL...
ESTA PRESENTACIÓN FOI ELABORADA A PARTIR
DOS SEGUINTES MATERIAIS DIDÁCTICOS:
MARINO PÉREZ, PSICOLOXÍA (CEPE)
JOSÉ IGNACIO ...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Psicoloxía 2.Unidade 1.Psicoloxía.Orixes, definición e métodos

471 visualizações

Publicada em

Psicoloxía.Orixes, definición e métodos

Publicada em: Educação
0 comentários
0 gostaram
Estatísticas
Notas
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
471
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
17
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
4
Comentários
0
Gostaram
0
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide

Psicoloxía 2.Unidade 1.Psicoloxía.Orixes, definición e métodos

 1. 1. EDWARD MÜNCH O BERRO A PSICOLOXÍA COMO CIENCIA
 2. 2. QUE É A PSICOLOXÍA? PSIQUE + LOGOS DISCURSO RACIONAL SOBRE A ALMA OU CONCIENCIA ESTUDO CIENTÍFICO DA MENTE HUMANA CIENCIA QUE ESTUDA OS PROCESOS MENTAIS E A FORMA DE ACTUAR E ADQUIRIR EXPERIENCIAS NOS SERES HUMANOS E NOS ANIMAIS CARACTERÍSTICAS EXPERIMENTAL MULTIDISCIPLINAR NIVEIS ANÁLISE CONCEPCIÓNS OBXECTIVOS DESCRIBIR EXPLICAR PREDICIR CONTROLAR Psi: letra grega comunmente asociada coa psicoloxía.
 3. 3. RAMAS DA PSICOLOXÍA PSICOLOXÍA BÁSICA XERAL EXPERIMENTAL PSICOBIOLOXÍA EVOLUTIVA SOCIAL PERSONALIDADE APRENDIZAXE DIFERENCIAL CULTURAL DE XÉNERO CIBERPSICOLOXÍA PSICOLOXÍA APLICADA EDUCATIVA LABORAL INDUSTRIAL ORGANIZACIÓNS FORENSE CLÍNICA BIOLOXÍA ETOLOXÍA SOCIOLOXÍA ANTROPOLOXÍA
 4. 4. MÉTODO CIENTÍFICO OBSERVACIÓN HIPÓTESES MATEMATIZACIÓN CONTRASTACIÓN LEIS MÉTODO DESCRITIVO SISTEMÁTICO: ENQUISAS CUESTIONARIOS MÉTODO CORRELACIONAL PREDITIVO: ESTABLECE PROGNÓSTICOS MÉTODO EXPERIMENTAL BUSCA RELACIÓNS DE CAUSALIDADE MÉTODO CLÍNICO ANÁLISE DE CASOS MÉTODOS EN PSICOLOXÍA
 5. 5. MÉTODO HIPOTETICO-DEDUCTIVO OBSERVACIÓN DUN FENÓMENO: RECOLLIDA DE DATOS DE FORMA SISTEMÁTICA A PARTIR DA OBSERVACIÓN DOS FEITOS FORMULACIÓN DE HIPÓTESES: UNHA EXPLICACIÓN PROVISIONAL DE UN FENÓMENO (SE A, ENTÓN B) DEDUCIÓN DE CONSECUENCIAS QUE PODEREMOS CONTRASTAR MEDIANTE A EXPERIMENTACIÓN CONTRASTACIÓN DE HIPÓTESIS: VERIFICACIÓN: FEITOS EXPERIMENTAIS CONFIRMAN A HIPÓTESE FALSACIÓN: FEITOS EXPERIMENTAIS REFUTAN A HIPÓTESE LEI: ENUNCIADO QUE EXPRESA A REGULARIDADE RELACIONAL ENTRE UN CONXUNTO DE FEITOS OU FENÓMENOS QUE CONFIRMAN QUE A HIPÓTESE ALCANZOU O STATUS DE ACEPTABILIDADE TEORÍA: CONXUNTO DE FEITOS, HIPÓTESE E LEIS SOBRE UN DETERMINADO ÁMBITO DA REALIDADE MÉTODOS EN PSICOLOXÍA
 6. 6. MÉTODO DESCRITIVO A OBSERVACIÓN NATURAL NON EXPLICA A CONDUTA, OS PSICÓLOGOS OBSERVAN E DESCRIBEN A CONDUTA, PERO DUN MODO OBXECTIVO E SISTEMÁTICO, MEDIANTE A OBSERVACIÓN, AS ENQUISAS E O ESTUDO DE CASOS MÉTODOS EN PSICOLOXÍA MÉTODO CORRELACIONAL CORRELACIÓN POSITIVA INDICA UNHA RELACIÓN DIRECTA: DÚAS COUSAS AUMENTAN OU DIMINÚEN AO MESMO TEMPO (COMO A CALOR E COMER XEADOS, POR EXEMPLO) CORRELACIÓN NEGATIVA REFLICTE UNHA RELACIÓN INVERSA POIS SE UNHA AUMENTA, A OUTRA DIMINÚE, E VICEVERSA (COMO A DEPRESIÓN E A BAIXA AUTOESTIMA)
 7. 7. MÉTODO EXPERIMENTAL EXPERIMENTO É TODA OBSERVACIÓN CONTROLADA QUE SERVE PARA COMPROBAR A VERACIDADE DAS PREDICIÓNS OBSERVACIONAIS QUE SE DERIVAN DUNHA HIPÓTESE SUPÓN CREAR UNHA SITUACIÓN NO LABORATORIO QUE PERMITA COMPROBAR AS RELACIÓNS CAUSA-EFECTO ENTRE A VARIABLE INDEPENDENTE (VI) E A DEPENDENTE (VD) MÉTODOS EN PSICOLOXÍA ELABORAR UN EXPERIMENTO MANIPULAR A VARIABLE SELECCIONAR A RESPOSTA CONTROL DE INFLUENCIAS ELABORAR UN MUESTREO SELECCIONADO AO AZAR SELECCIÓN ESTRATIFICADA CONTROL DE VARIABLES
 8. 8. MÉTODOS EN PSICOLOXÍA
 9. 9. ANTECEDENTES PLATÓN PSIQUE-SOMA ARISTÓTELES HILEMORFISMO STO. TOMAS CRISTIANISMO DESCARTES RACIONALISMO RES COGITANS HUME EMPIRISMO IMPRESIONES DARWIN EVOLUCIONISMO SELECCIÓN NATURAL
 10. 10. TEORÍAS EN PSICOLOXÍA PRIMEIRO LABORATORIO DE PSICOLOXÍA (LEIPZIG 1879) ESTUDO DOS CONTIDOS MENTAIS (REFLEXOS, SENSACIÓNS SENTIMENTOS E IMAXES) MEDIANTE O MÉTODO INTROSPECTIVO E A EXPERIMENTACIÓN ESTUDO DA PSICOFISIOLOXÍA DA SENSACIÓN, AS RELACIÓNS PSICOFÍSICAS ENTRE OS ESTÍMULOS EXTERNOS E A PERCEPCIÓN INTERNA E A DESCRICIÓN ANALÍTICA DA CONCIENCIA SENSORIAL WILHELM WUNDT PSICOLOXÍA ESTRUTURALISTA TITCHENER
 11. 11. A CONCIENCIA COMO CONXUNTO DE FUNCIÓNS BIOLÓXICAS QUE AUMENTAN A NOSA CAPACIDADE DE ADAPTACIÓN AO MEDIO ESTUDO DO FUNCIONAMENTO DOS PROCESOS MENTAIS ANÁLISE DAS EMOCIÓNS (SENSACIÓNS PRODUCIDAS POLA PERCEPCIÓN DE ESTÍMULOS EXTERNOS) INTERESE POLA OBSERVACIÓN OBXECTIVA E A UTILIZACION DE GRUPOS (ABRE O CAMIÑO PARA O DESENVOLVEMENTO DA PSICOLOXÍA APLICADA) WILLIAM JAMES JOHN DEWEY PSICOLOXÍA FUNCIONALISTA TEORÍAS EN PSICOLOXÍA
 12. 12. O PSIQUISMO NON PODE DESCOMPOÑERSE EN ELEMENTOS ILLADOS PORQUE A MENTE FUNCIONA COMO TOTALIDADE (GESTALT, FORMA OU CONFIGURACIÓN) COMPLEXA E ORGANIZADA ESTUDO SOBRE A PERCEPCIÓN NON COMO UN CONXUNTO DE SENSACIÓNS SENÓN COMO UN CONXUNTO DE ESTÍMULOS QUE INTÉGRASE GRAZAS AS ESTRUTURAS PSÍQUICAS DO SISTEMA NERVIOSO NAS QUE O TODO ESTA EN FUNCIÓN DAS PARTES (LEIS DE PERCEPCIÓN) M. WERTHEIMER PSICOLOXÍA DA GESTALT W.KOHLER, K.KOFFKA, K.LEWIN TEORÍAS EN PSICOLOXÍA WOLFGANG KÖHLER
 13. 13. IVAN P. PAVLOV BURRHUS F. SKINNER A CONDUTA COMO UNIDADE FÍSICA DE OBSERVACIÓN E CUANTIFICACIÓN (MÉTODO EXPERIMENTAL) CONDICIONAMIENTO CLÁSICO: PROCESOS DE APRENDIZAXE DENDE O ESQUEMA ESTÍMULO-RESPUESTA (REFLEXO CONDICIONADO) CONDICIONAMIENTO OPERANTE: TÉCNICAS DE MODIFICACIÓN DO COMPORTAMIENTO A TRAVÉS DE REFORZOS POSITIVOS OU NEGATIVOSOS ANÁLISE DE MODELOS DE CONDUTA CONDUTISMO A.BANDURA, E.L.THORNDIKE TEORIAS EN PSICOLOXÍA
 14. 14. CONDUCTISMO A.BANDURA, E.L.THORNDIKE TEORÍAS EN PSICOLOXÍA
 15. 15. SIGMUND FREUD CARL G. JUNG ESTUDO DA PERSONALIDADE A TRAVÉS DOS IMPULSOS OU PULSIÓNS (EROS E TÁNATOS: AMOR E MORTE) PROCESOS INCONSCIENTES QUE DETERMINAN A CONDUTA BÚSQUEDA DO PRINCIPIO DO PRACER FRONTE AO PRINCIPIO DE REALIDADE CONFLICTO ENTRE A LÍBIDO (A NOSA ENERXÍA PSÍQUICA) A REPRESIÓN SOCIAL, QUE ACTIVA OS MECANISMOS DE DEFENSA RELÁXASE A DISTINCIÓN ENTRE SAUDE E ENFERMIDADE MENTAL G.ADLER, T.ERICKSON, J.LACAN, E.FROMM PSICANÁLISE TEORÍAS EN PSICOLOXÍA
 16. 16. PSICANÁLISE TEORÍAS EN PSICOLOXÍA Inconsciente Consciente Preconsciente SUPERYO YO ELLO MECANISMOS DE DEFENSA Disociación Proxección Negación Introxección Regresión Illamento Desprazamento Racionalización Sublimación
 17. 17. ABRAHAM MASLOW BUSCA DA AUTORREALIZACIÓN A TRAVÉS DUNHA XERARQUÍA DE VALORES (MOTIVOS, DESEXOS, INTERESES...) O HOME É UN SER AUTÓNOMO RESPONSABLE DAS SÚAS DECISIÓNS OS PENSAMENTOS, SENTIMENTOS E ACCIÓNS HUMANAS FORMAN UN TODO INTEGRADO ANÁLISE DO CONTEXTO INTERPERSOAL A BUSCA DA DO SENTIDO DA EXISTENCIA E OS VALORES HUMANOS SON ASPECTOS FUNDAMENTAIS G.ALLPORT, C.ROGERS PSICOLOXÍA HUMANISTA TEORIAS EN PSICOLOXÍA
 18. 18. PSICOLOXÍA HUMANISTA TEORÍAS EN PSICOLOXÍA Ideou unha pirámide que contén as necesidades humanas, psicolóxicas e físicas. No cumio da pirámide atópase a autorrealización. As necesidades de nivel superior non poden ser satisfeitas se non o son antes as de nivel inferior ABRAHAM MASLOW
 19. 19. JEAN PIAGET NOAM CHOMSKY ESTUDO DO COMPORTAMENTO E DOS PROCESOS E ESTRUTURAS MENTAIS QUE O POSIBILITAN (DINÁMICAS ADAPTATIVAS) O HOME NON É UN EXECUTOR PASIVO DE CONDUTAS SENÓN UN PROCESADOR ACTIVO DA INFORMACIÓN METÁFORA DO ORDENADOR (INPUTS QUE XERA OUTPUTS) AS ESTRUTURAS SON O HARDWARE O SOPORTE FÍSICO E OS PROCESOS SON AS OPERACIÓNS MENTAIS (PERCEPCIÓN, PENSAMENTO...) PSICOLOXÍA COGNITIVA MILLER, PRIBRAM, FODOR TEORÍAS EN PSICOLOXÍA
 20. 20. TEORÍAS EN PSICOLOXÍA ESCOLAS OBJETO TEMAS MÉTODO PERSPECTIVA AUTORES ESTRUTURALISMO (1879) ESTRUTURA DA CONCIENCIA SENSACION IMAXINACION INTROSPECCION MENTALISTA W.WUNDT TITCHENER FUNCIONALISMO (1890) FUNCIONAMENTO CONCIENCIA HÁBITOS EMOCIÓNS INTROSPECCION MENTALISTA W.JAMES J.DEWEY PSICO GESTALT (1895) CONCIENCIA PERCEPCION MEMORIA PENSAMENTO INTROSPECCION OBSERVACION MENTALISTA WERTHEIME W.KÖHLER K.KOFFKA PSICOANÁLISE (1895) INCONSCIENTE NEUROSE PERSONALIDADE MOTIVACION AFECTIVIDAD CLINICO MENTALISTA S.FREUD C.JUNG G.ADLER CONDUCTISMO (1912) CONDUTA OBSERVABLE APRENDIZAJE MODIFICACION DE CONDUTA EXPERIMENTAL TERAPIA DA CONDUTA CONDUCTISTA J.WATSON I.PAVLOV B.F.SKINNER PSICO HUMANISTA (1950-60) SER HUMANO MOTIVACION PERSONALIDAD PSICOTERAPIA PERSONALISTA A.MASLOW C.ROGERS PSICO COGNITIVA (1960) ESTRUTURAS PROCESOS MENTAIS MEMORIA RAZONAMIENTO PERCEPCION EXPERIMENTAL MODELO ORDENADOR RACIONALISTA MILLER PRIBRAM FODOR PSICO CULTURAL (1990) INFLUENCIA DA CULTURA NA VIDA PSICOLOGICA SOCIALIZACION SUBJETIVIDAD INTERPRETATIVA HISTORICA CULTURAL SOCIAL J.BRUNER M.COLE R.SHWEDER
 21. 21. AUTORES E DISCIPLINAS AFÍNS A PSICOLOXÍA É UNHA CIENCIA INTERDISCIPLINAR QUE SE APOIA NOS DESCUBRIMENTOS DE MOITAS OUTRAS CIENCIAS ALGÚNS EXEMPLOS: RAMON Y CAJAL HISTOLOXÍA J.ERLANGER FISIOLOXÍA K.LORENZ ETOLOXÍA PATRICIA HIGHSMITH LITERATURA TEORÍAS EN PSICOLOXÍA
 22. 22. CAMPOS DE ESTUDO ALGÚNS DOS CAMPOS DE ESTUDO MÁIS SIGNIFICATIVOS NO MUNDO DA PSICOLOXÍA: O SER HUMANO COMO PRODUTO DA EVOLUCIÓN BASES FISIOLÓXICAS DA CONDUTA SENSACIÓN E PERCEPCIÓN ESTADOS DE CONCIENCIA A APRENDIZAXE A MEMORIA HUMANA O PENSAMENTO A INTELIXENCIA COMUNICACIÓN E LINGUAXE MOTIVACIÓN E EMOCIÓN PERSONALIDADE E TRASTORNOS EMOCIONAIS PSICOLOXÍA SOCIAL
 23. 23. ESTA PRESENTACIÓN FOI ELABORADA A PARTIR DOS SEGUINTES MATERIAIS DIDÁCTICOS: MARINO PÉREZ, PSICOLOXÍA (CEPE) JOSÉ IGNACIO ALONSO, PSICOLOXÍA (McGRAW HILL) JESÚS RAMÍREZ CABAÑAS, PSICOLOXÍA (ALMADRABA) JOSÉ MARÍA GARCÍA GUITIÉRREZ, PSICOLOXÍA (LABERINTO) ANTONIO GARRIDO GONZÁLEZ, FILOSOFÍA Y CIUDADANÍA (EDEBE) ALBERTO FERNÁNDEZ, http://blog.educastur.es/lacasadeelrond MATERIALES GRÁFICOS Y AUDIOVISUALES EXTRAIDOS DE: WIKIPEDIA, LA ENCICLOPEDIA LIBRE GOOGLE (GALERÍA DE IMAXES NA REDE) A PSICOLOXÍA COMO CIENCIA

×