O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Sociaal beleid en innovatie - Hans van Ewijk

Presentatie van Hans van Ewijk tijdens het Innovatiefestival van Socius (22 mei 2014).

De welvaartsstaat is aan het veranderen. Deze transformatie krijgt op verschillende manieren vorm. Ze wordt niet helder geregisseerd, maar is een gevolg van verschillende internationale en nationale verschuivingen en ontwikkelingen: privatisering van een aantal overheidstaken en –diensten; het overlaten van een aantal maatschappelijke opdrachten aan ‘de samenleving’ of de burgers; een verschuiving van een universele naar een meer contextuele benadering; een decentralisatie en lokalisering van de overheid ... Deze ontwikkelingen zijn ook van invloed op de vernieuwingsbeweging in de sociale sector en veroorzaken ook heel wat spanning in de sturing van de sociale opgaven. De toenemende complexiteit dwingt ons om een ander sociaal beleid te maken en ook in het sociaal werk anders aan de slag te gaan. Hoe moeten overheid, maatschappelijk middenveld, individuele burgers en de marktpartijen op elkaar afgestemd zijn en hoe geven we dit vorm?

Hans van Ewijk is bijzonder hoogleraar Grondslagen van het Maatschappelijk Werk, Universiteit voor Humanistiek en was lector Sociaal beleid, Innovatie en Beroepsontwikkeling aan de Hogeschool Utrecht en oud-voorzitter van het Kenniscentrum Sociale Innovatie.

Meer informatie via www.socius.be/tag/innovatie.

Audiolivros relacionados

Gratuito durante 30 dias do Scribd

Ver tudo
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Sociaal beleid en innovatie - Hans van Ewijk

 1. 1. m Hans van Ewijk Bijzonder hoogleraar Grondslagen van het maatschappelijk werk
 2. 2. Sociaal cultureel werk Verbindt zich met sociale doeleinden Versterkt mensen in hun sociaal functioneren en particpatie. Door hen bij de samenleving te houden en te betrekken. Door middel van culturele en sociale activiteiten.
 3. 3. Plaats zettende samenleving Op grond van afkomst Op grond van gender Op grond van geloof Op grond van plaats Kerkhof als metafoor Alles was gericht om mensen op hun plaats te houden
 4. 4. Plaats zoekende samenleving Werken is voortdurend zoeken en aanpassen Gender rollen en sekse voorkeuren is keuze Onderwijs is een zoektocht Relaties zijn eerder lichte verbindingen dan zware banden Geloven doe je in iets of niets Het crematorium als mefatoor
 5. 5. Alles stroomt We leven in de tijd van processen, beweging, transformaties, netwerken, complexiteit, superdiversiteit zonder absoluutheden Innovatie, verandering, loslaten, activering is de norm Alles is discontinue Alles vraagt snelle oplossingen en acties
 6. 6. Positioneren, profileren, verbinden Het komt er op aan dat je je makkelijk positioneert, laat zien wie je bent, wat je kunt. Het komt er op aan dat je je makkelijk verbindt en aanpast. Je moet meedoen.
 7. 7. Sociale capiciteit Als sociale complexiteit toeneemt en claims vanuit burgers, overheden, organisaties, wetenschap en professie groter worden, hoe zorgen we dan dat onze capaciteit meegroeit?
 8. 8. Nieuwe noden? Wat als je je niet zo makkelijk verbindt? Wat als je zelfwerkzaamheid niet op kan tegen de complexiteit, de claims, het sociaal doen? Wat als je in een plaats zoekende samenleving geen plaats vindt? Wiens zorg is dat?
 9. 9. Bij de samenleving houden Gaat het niet vooral om de vraag hoe we mensen bij de samenleving houden, hoe ze een steungevende inbedding vinden die tegelijk een activerende omgeving is? Ik wil niet terug naar ‘ons dorp’ maar in een open plaats zoekende samenleving moeten we wel zoeken naar vormen om sociale kwetsbaarheid te dempen.
 10. 10. Inbedding als innovatie sturend concept Activering zonder inbedding is water naar de zee dragen. Inbedding is creëren van ruimte voor er zijn met anderen en samen te werken aan iets. Sociaal cultureel werk is essentiëler dan ooit. Zekere verschuiving van vorming en emancipatiedoelstellingen naar vorming van steunende verbanden. Dichter bij elkaar komen van individueel maatschappelijk werk en sociaal cultureel werk.
 11. 11. Bij de zaak houden Oog voor inbedding en kwetsbaarheid Bij de samenleving houden door mensen bij de zaak te betrekken en te houden. Sociale innovatie is co-creatie. Leren van doen, leren van materiaal, leren met elkaar. Het inbeddingsvraagstuk is een vraagstuk van de samenleving. De overheid en de professional helpt daarbij als het nodig is.
 12. 12. Afschermen, reduceren of verbreden en verdiepen Als de eisen aan het capaciteit van een professie of sector toenemen kunnen we muren optrekken. Of we kunnen ons domein en professie verder inengen, kleiner en preciezer maken Of we hebben de moed en het vermogen om ons juist opener te stellen, te verbreden,te verdiepen en te verbinden. Dat vraagt wel investeringen in kunde en kennis, een hoger niveau van ‘kunstmanschap’

×