O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Changemakers

Presentatie Changemakers - Socius Trefdag 'Iedereen politiek!' (21 november 2013)

Je kan er niet naast kijken: onze samenleving verandert van kleur. De diversiteit kan je niet meer wegdenken uit de straten of pleinen. Etnisch-culturele minderheden vinden echter de weg niet altijd naar plekken die de samenleving vormgeven. Denk maar aan het parlement of de gemeenteraad. Maar ook oudercomités of sportraden blinken niet altijd uit in kleur of diversiteit.

Het Changemakersproject van het Minderhedenforum zet koers op meer etnisch-culture diversiteit in de participatiefora door minderheden vormingstrajecten op maat aan te bieden. De Vormingplus-centra en de ethisch-culturele federaties zijn belangrijke partners in het project.

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Changemakers

 1. 1. CHANGEMAKERS   TREFDAG  SOCIUS  
 2. 2. ! Verloop   ! Voorstellingsrondje   ! Korte  inleiding:  Changemakers!   ! Aan  de  slag!   •  Iedereen  poli@ek?  Wie  is  dat  dan?   •  Empowerment  van  etnisch-­‐culturele  minderheden?   Over  wat  gaat  het  hier?  En  hoe  doe  je  dat?   •  Poli@ek  wegen  /  verandering  realisteren?  Wat  is  dat?   Hoe  doe  je  dat?   ! Vragen  /  opmerkingen?  
 3. 3. !   EIF-­‐project  >  pilootproject  meer  en  betere   beleidspar@cipa@e  van  etnisch-­‐culturele  minderheden   !   Partners:  federa@es  en  Vormingplus  +  andere  lokale   samenwerkingen   !   Lokale  projectmedewerkers  (8)   !   West-­‐Vlaanderen  (1)   !   Oost-­‐Vlaanderen  (2)   !   Limburg  (2)   !   Brabant  (1)   !   Mechelen  (1)   !   Kempen-­‐Antwerpen  (1)   !   Centraal  (3)   !   Administra@ef  medewerker  (1)   !   Inhoudelijk  stafmedewerker  (1)   !   Projectcoördinator  (1)  
 4. 4. WIE  ZIJN  DE   CHANGEMAKERS?   TREFDAG  SOCIUS  
 5. 5. titel van de presentatie > invullen onder footer
 6. 6. !   Iedereen  poli@ek!  Ook  de  etnisch-­‐culturele  minderheden   !   Wie  is  dit  dan?   !   Doelgroep  EIF:  derdelanders   !   Uitbreiding  noodzakelijk   !   >>  ‘mensen  met  talent’  die  verandering  willen  brengen   !   Profiel?   !   EIF  =  prioritaire  doelgroep  derdelanders   !   In  de  prak@jk:  etnisch-­‐culturele  minderheden   (individuen  en  mensen  van  verenigingen)   !   Zeer  divers:  inspireren,  mo@veren  en  versterken  elkaar   !   Engagement  aaankelijk  van  persoonlijke  context  
 7. 7. !   Rekrutering   !   1ste  projectperiode:  breed,  nu  gerichter   !   Uitval  ~  vrijwilligerswerk   !   >  zeer  dynamische  gegeven   !   Inventarisering   !   Talentenpool   !   Gebruik  van  de  talentenpool  
 8. 8. Filmpje:     hfp://www.youtube.com/watch? v=ASmP8XNo5to  
 9. 9. EMPOWERMENT!   -­‐VAN  WAT?   -­‐HOE?   TREFDAG  SOCIUS  
 10. 10. !   Het  versterken  van  de  talenten  van  deelnemers   nemen  we  als  uitgangspunt.  Dat  versterken  wordt   waar  mogelijk  gekoppeld  aan  de  prak@jk   !   Op  maat  werken  van  de   !   Deelnemers   !   Context   !   Leiderschapstrajecten  –  leer/denk/doe  trajecten   !   Vaardigheden   !   Netwerken   !   Kennis  mbt  beleidsthema  /  par@cipa@e  in  het  algemeen   !   Individuele  begeleiding  
 11. 11.   Kick-­‐off  Leuven  –  5  mei  2012  
 12. 12. !   MEI  –  DECEMBER  2012   !   Kick-­‐off  Changemakers  Leuven  (Ontdek  je  talent):  5  mei   !   Hoe  werkt  Leuven?  14  juni   !   Communica@e:  5,  12  en  19  juli   !   Powerpoint:  4,  11  en  18  september  (een  presenta@e  geven)   !   Open  Forumdag  2012   !   Spreken  voor  een  groep:  26  september  en  10  oktober  (een   presenta@e  geven)   !   Vergaderen:  8  november  2012  
 13. 13. Hoe  werkt  Leuven?  –  14  juni  2012  
 14. 14. Flyer  januari  –  juni  2013  
 15. 15. !   JANUARI  –  JUNI  2013   !   Een  goed  gesprek  met  de  juiste  personen  +  nieuwjaarsrecep@e   Changemakers:  15  en  22  januari  2013   !   Externe  ac@viteit:  Informa@eavond  en  nieuwjaarsrecep@e   Cultuurkoepel  Leuven:  24  januari  2013   !   Externe  ac@viteit:  Nieuwjaarsrecep@e  Minderhedenforum:  31  januari   2013   !   Inspraak  in  Leuven:  19  februari  2013   !   In  gesprek  met  de  adviesraden:  28  februari  2013   !   Voortraject  CVO  –  ‘stad’  en  ‘school’:  12  maart  2013   !   Helpen  aan  beter  onderwijs  voor  je  kind:  19  maart  2013   !   Externe  ac@viteit:  Je  kind  inschrijven  en  de  structuur  van  het  onderwijs:   31  maart  2013  
 16. 16. In  gesprek  met  de  adviesraden  –  28  februari  2013  
 17. 17. !   JANUARI  –  JUNI  2013   !   In  gesprek  met  de  adviesraden  –  acOe!:  18  april  2013   !   Externe  ac@viteit:  Inspraakforum  ‘gezondheid’:  25  april  2013   !   Kom  op  voor  jezelf!:  30  april  2013   !   Ouders  in  interac@e,  ouderbetrokkenheid:  7  mei  en  6  juni   2013   !   Mama  Mundi  –  hoofddoekenverbod  GO!:  22  en  29  mei  en  12   en  26  juni  2013   !   Al  Ihsaan  -­‐  hoofddoekenverbod  GO!:  11  juni  2013   !   Feest:  één  jaar  Changemakers  (Hoe  slaag  ik  in  mijn  doel?):  15   juni  2013  
 18. 18. In  gesprek  met  de  adviesraden  –  28  februari  2013  
 19. 19. VERANDERING   REALISEREN?   TREFDAG  SOCIUS  
 20. 20. !   Enerzijds:  aan  de  slag  met  changemakers   !   Anderzijds:  Belang  van  sensibilisering  van   organen   !   Is  een  project  op  zich  >  toch  nemen  we  dit  gericht  op   !   Werkbrochure  @ps  en  tricks  voor  diversiteit  (ism  DWB)   !   Deelnemers  zelf  zijn  de  beste  sensibilisering!  
 21. 21. !   Verandering  realiseren   !   Proces  -­‐  geen  vast  stappenplan!   !   We  houden  het  bewust  breed:  focus  op  innova@eve  en  klassieke   vormen!   !   Spanningsveld  beleidspar@cipa@e  –  vrijwilligerswerk   !   84  matchings  (link  met  adviesraad,  structureel  of  ad  hoc)   !   Vb.  klassieke  adviesraad  (cultuurraad,  integra@eraad)  >  vaak  een   nieuwe  start   !   Vb.  traject  rond  religieuze  kentekens  in  Leuven   !   Te  nuanceren:   !   Ac@viteiten  die  een  vorm  van  matching  zijn,  niet  inbegrepen   !   Effecten  die  niet  geregistreerd  worden  
 22. 22. !   Slotmomenten   !   Feestelijke  afsluit   !   Erkenning  talenten/competen@es  >  Oscar  afesten   !   Belang  van  doorverwijzingen   !   Externe  ac@viteiten   !   Rich@ng  vrijwilligerswerk   !   Niet  geregistreerde  effecten  
 23. 23. SAMENGEVAT Het  project  zet  in  op  MEER  en  BETERE  BELEIDSPARTICIPATIE     CHANGEMAKERS  zijn:  MENSEN  met  TALENT  die  VERANDERING  willen  in  hun  omgeving!  Ze  hebben  ETNISCH-­‐ CULTURELE  ROOTS!  We  focussen  bij  voorkeur  op  de  mensen  die  we  reeds  in  de  eerste  projectperiode  bereikt   hebben  en  gaan  vooral  gericht  op  zoek  naar  NIEUWE  CHANGEMAKERS    HOE  zefen  we  in  op  meer  en  betere  beleidspar@cipa@e?    We  organiseren  LEIDERSCHAPSTRAJECTEN  om  mensen  te  VERSTERKEN     !  Dit  zijn  alle  ac@viteiten  die  georganiseerd  worden  binnen  het  project.  We  focussen  hierbij  op  groepsprocessen  en  op  individuele  begeleiding.  Op   maat  werken  staat  centraal!   We  sensibiliseren  PARTICIPATIEORGANEN   !  Door  middel  van  GERICHT  contact  met  adviesraden   !  Dor  middel  van  STRATEGISCHE  samenwerkingen  op  centraal  en  lokaal  niveau.  We  focussen  hierbij  op  poten@ële  partners  waarvan  sensibilisering   bij  hun  hoofdopdracht  behoort!    We  willen  dat  mensen  MEER  en  BETER  deelnemen  op  de  plaatsen  waar  de  samenleving  vorm  gegeven  wordt.     !  Zowel  op  KLASSIEKE  vormen  van  par@cipa@e  (vb.  adviesraden)   !  Zowel  op  INNOVATIEVE  vormen  van  par@cipa@e   !  Zowel  op  STRUCTURELE  als  AD  HOC  deelname    Alle  ac@es  vertrekken  steeds  vanuit  voldoende  aandacht  voor  de  DIVERSITEIT  van  de  mensen  &  verenigingen  die   we  bereiken!    
 24. 24. VRAGEN?   TREFDAG  SOCIUS  
 25. 25. titel van de presentatie > invullen onder footer

×