O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Beweging in recordtempo: de transgenderwerking - çavaria

Presentatie van çavaria tijdens het Innovatiefestival van Socius (22 mei 2014).

Hoe slaag je erin om in korte tijd een nieuwe beweging en dynamiek te laten ontstaan? çavaria, de koepelorganisatie en belangenbehartiger van holebi’s en transgenders in Vlaanderen en Brussel, deed het met haar transgenderwerking. Dit is het verhaal van een mislukking én van een succes dat er zonder die mislukking niet was gekomen.

Meer informatie via http://www.socius.be/tag/innovatie/.

 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Beweging in recordtempo: de transgenderwerking - çavaria

 1. 1. Beweging in recordtempo: de transgenderwerking
 2. 2. Beweging in recordtempo 1. Over transgenders 2. T-day als katalysator                    
 3. 3. Over transgenders
 4. 4. Over transgenders •  Transgender  =  koepelterm  voor  traves2e,   transgenderisme  en  transseksualiteit     •  Genderiden2teit  of  genderexpressie  wijkt  af  van   de  verwach2ngen  die  aan  iemands  sekse   verbonden  wordt  
 5. 5. Over transgenders •  Hetero  /  holebi   •  Aantal:  ?  (1-­‐5%  gendervariant)   •  >  65%  contact  transgenderverenigingen  
 6. 6. Beweging in recordtempo 1. Over transgenders 2. T-day als katalysator                  
 7. 7. T-day - aanloop "   Historisch perspectief: 1969 Stonewall riots "   2005: transgenderverenigingen kunnen aansluiten bij çavaria "   2007: oprichting samenwerkingsverband T- werkgroep door transgenderverenigingen "   2009: nieuwe missie en naam çavaria "   2010: oproep project Prisma "   2011: T-day als doorstart beweging
 8. 8. Missie  2009:      “Çavaria  inspireert,  s2muleert  en  ondersteunt   verenigingen  en  individuen  die  opkomen  voor  een   brede  kijk  op  seksuele  oriënta2e,  genderexpressie   en  genderiden2teit.  Ze  streeT  het  welzijn  na  en   komt  op  voor  de  rechten  van  homo's,  lesbiennes,   bi's  en  transgenders  in  alle  aspecten  van  het   dagelijkse  leven.“     Naamsverandering:  van  Holebifedera2e  naar  çavaria  
 9. 9. T-day - enquête Prisma "   De enquête vormde de basis voor de T-day en wilde de basis zijn voor de toekomst van de transgenderbeweging. "   147  respondenten   •  28  vrienden  van    transgenders     •  9  partners  van  transgenders     •  7  personen  traves2et  
 10. 10. T-day - enquête Prisma "   Engagement/noden •  138  personen:  ac2viteiten  ondernemen  met   lotgenoten     •  43  personen:  andere  kinderen,  ouders  of   transgenders  met  kinderen  ontmoeten     •  45  personen:  betere  doorverwijzing     •  99  personen:  transgendervriendelijkere  maatschappij     •  63  personen:  groepsgesprekken  met  andere   transgenders       •  51  personen:  meer  poli2ek  lobbywerk  
 11. 11. T-day - programma •  Mo2va2onal  speech     •  Algemene  introduca2e   •  Werkgroepen   -­‐  werkgroep  omgeving,  familie,  vrienden   -­‐  werkgroep  poli2ek  lobbywerk   -­‐  werkgroep  vorming   -­‐  open  werkgroep   Opvolging:  laat  /  weinig  respons:  terug  naar  af?  
 12. 12. T-day - vervolg •  Oprich2ng  transgendergroepenoverleg  (trekkers   verenigingen)   •  Opname  themagroep  binnen  werkgroep  poli2ek  (intussen   geïntegreerd)   •  T-­‐day  new  style  2013  /  Transgender  Day  of  Remembrance  
 13. 13. T-day - evaluatie Geslaagd   •  Bevraging  noden  én  engagement     •  Verzamelen  en  enthousiasmeren  van  mensen   •  Çavaria  meer  en  meer  gezien  als  aanspreekpunt     Uitdaging   •  Individuele  transgenders    betrekken   •  Trekkers  vinden   •  Specificiteit  doelgroep    
 14. 14. Samen staan we sterk! Op naar een bloeiende transgenderbeweging!
 15. 15. Toemaatje Zelfde  methodiek  toegepast  ifv  nieuwe  dynamiek  in  de   provincie(s)  

×