KH ERT Trial PMR 2013

Smk Gelam
Smk Gelamsmk kampung gelam
1
77/2
Kemahiran Hidup Bersepadu
Ekonomi Rumahtangga
Ogos
2013
1 ½ jam
SMK KAMPUNG GELAM MELAKA
PEPERIKSAAN PERCUBAAN
TINGKATAN 3
2013
KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU
EKONOMI RUMAHTANGGA
Satu jam tiga puluh minit
JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU
1. Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan. Jawab semua soalan.
2. Jawab dengan menghitamkan ruangan pada kertas jawapan.
3. Bagi satu soalan, hitamkan satu ruangan sahaja.
4. Jika kamu hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat.
Kemudian hitamkan jawapan yang baru.
5. Kertas ini mengandungi 23 halaman bercetak
Kertas ini mengandungi 23 halaman bercetak
77/2 [Lihat sebelah]
Guru
X
Penolong Formen
AJK
Pengurusan alat dan mesin
Rajah 1 menunjukkan carta organisasi bengkel.
1 Bahagian yang berlabel X ialah
A Formen
B Pengetua
C Ketua kelas
D Pembantu bengkel
Rajah 2 menunjukkan langkah mengendalikan alat pemadam
I
2 Susun langkah itu dengan betul
A I, II, dan III
B I, III, dan II
C II, I, dan III
D III, II, dan I
Rajah 1
2
Penolong Formen
Pengurusan alat dan mesin
menunjukkan carta organisasi bengkel.
X ialah
Rajah 2 menunjukkan langkah mengendalikan alat pemadam api.
I II
Rajah 2
dengan betul
Rajah 1
III
3 Di bawah menunjukkan alatan tangan. Manakah pasangan yang
Alatan tangan
A
B
C
D
Rajah 3 menunjukkan faktor dalam pemilihan idea.
4 Apakah faktor P ?
A Lawatan
B Soal selidik
C Keupayaan kendiri
D Analisis maklumat
Mesra alam
Cara
pembuatan
Kepentingan
produk
3
Di bawah menunjukkan alatan tangan. Manakah pasangan yang betul?
Alatan tangan Nama
Tukul warrington
Tukul bonggol bulat
Gandin kayu
Tukul kuku kambing
Rajah 3 menunjukkan faktor dalam pemilihan idea.
Rajah 3
PEMILIHAN
IDEA
Bahan dan
komponen
Pengetahuan
dan
kemahiran
P
Rajah 4 menunjukkan kaedah mencabut sebatang paku.
Rajah 4
5 Apakah tujuan menggunakan reja
A Mengelakkan hulu tukul patah.
B Mengukuhkan kedudukan tukul.
C Mengelakkan permukaan kayu rosak.
D Mengelakkan paku daripada bengkok
6 Antara berikut , bahan yang manakah akan berkarat jika terkena
A PVC
B Perspek
C Aliminium
D Keluli lembut
7 Pelarut syelek ialah……
A air
B thinner
C turpentin
D spirit metil
Rajah 5 menunjukkan nilai pada meter kWj jenis digital.
Rajah 5
8 Berapakah nilai bacaannya?
A 1714
B 1714.5
C 1715
D 1719
Reja kayu
4
menunjukkan kaedah mencabut sebatang paku.
Rajah 4
Apakah tujuan menggunakan reja kayu?
Mengelakkan hulu tukul patah.
Mengukuhkan kedudukan tukul.
Mengelakkan permukaan kayu rosak.
Mengelakkan paku daripada bengkok
bahan yang manakah akan berkarat jika terkena air?
menunjukkan nilai pada meter kWj jenis digital.
Rajah 5
5
Rajah 6 menunjukkan bahagian utama motor DC
Rajah 6
9 Apakah fungsi bahagian S?
A Membekalkan arus
B Menjadi elektromagnet
C Melindungi berus k
D Menempatkan komponen lain
Rajah 7 menunjukkan IC NE555.
Rajah 7
10 Apakah fungsi pin 2 dan 6?
2
A Bumi
B Ambang
C Picu
D Picu
S
5
Rajah 6 menunjukkan bahagian utama motor DC
Rajah 6
Membekalkan arus
tromagnet
Melindungi berus karbon
Menempatkan komponen lain
Rajah 7 menunjukkan IC NE555.
Rajah 7
6
Nyahcas
Picu
Ambang
Keluaran
11 Antara berikut , yang manakah simbol untuk suis tekan tutup?
A C
B
Rajah 8 menunjukkan satu litar skematik.
Rajah 8
12 Antara yang berikut , yang manakah menunjukkan lukisan bergambar bagi litar itu?
I
A I sahaja
B I dan II
6
Antara berikut , yang manakah simbol untuk suis tekan tutup?
A C
B D
litar skematik.
Rajah 8
Antara yang berikut , yang manakah menunjukkan lukisan bergambar bagi litar itu?
II
C I dan III
D I , II dan III
Antara yang berikut , yang manakah menunjukkan lukisan bergambar bagi litar itu?
III
Rajah 9 menunjukkan satu litar skematik.
Rajah 9
13 Apakah fungsi komponen X?
A Sebagai pemuat
B Mencegah litar pintas
C Mengawal pengaliran arus
D Mengawal bekalan voltan ke komponen
14 Pilih alatan tangan yang sesuai untuk membuka plag buangan pada perangkap ‘S’.
A I dan II
B I dan III
C II dan III
D II dan IV
I
II
7
Rajah 9 menunjukkan satu litar skematik.
Rajah 9
Apakah fungsi komponen X?
Sebagai pemuat
Mencegah litar pintas
Mengawal pengaliran arus
Mengawal bekalan voltan ke komponen-komponen lain
Pilih alatan tangan yang sesuai untuk membuka plag buangan pada perangkap ‘S’.
III
IV
Pilih alatan tangan yang sesuai untuk membuka plag buangan pada perangkap ‘S’.
8
Rajah 10 menunjukkan sejenis penyambung paip.
Rajah 10
15 Apakah jenis penyambung itu?
A Tee sama
B Tee pengecil
C Siku 90º sama
D Siku 90º pengecil
16 Rajah 11 menunjukkan keratan rentas sebuah tangki simbah.
Rajah11
Apakah fungsi bahagian P?
A Menyalurkan air limpahan keluar
B Menolak air keluar dari tiub sifon
C Menolak injap dan menutup alur masuk
D Mengalirkan bekalan air ke dalam tangki
9
17 Susunkan langkah yang betul untuk membersih perangkap jenis ‘S’ yang tersumbat ?
I Longgarkan plag buangan dengan sepana boleh laras
II Gunakan dawai kasar untuk mengeluarkan endapan
III Pasangkan plag buangan setelah selesai kerja pembersihan
IV Letakkan baldi di bawah perangkap yang tersumbat
A I, IV, II dan III
B II, IV, I, dan III
C IV, I, II, dan III
D IV, II, I, dan III
18 Pensel yang manakah digunakan untuk melukis garisan objek?
A
B
C
D
19 Antara berikut , alatan yang manakah digunakan untuk melukis garisan mendatar.
I sesiku T
II Pembaris
III Sesiku set
A I sahaja
B I dan II
C II dan III
D I,II dan III
2H
H
2B
HB
10
20 Rajah 12 menunjukkan lukisan oblik sebuah bongkah.
Rajah12
Antara berikut, yang manakah menunjukkan pandangan dari X?
A C
B D
Rajah 13 menunjukkan sebuah mesin jahit.
Rajah 13
21 Apakah fungsi bahagian X?
A Mengawal gerakan jarum jahitan
B Mengawal pergerakan mesin jahit
C Melaraskan mata jahitan mesin jahit
D Mengisikan gelendung dengan benang
X
Rajah 14 ialah satu artikel mudah
22 Apakah jahitan hiasan ’X’.
A Jahitan Insang Pari
B Jahitan Suji Bilang
C Jahitan Jelujur
D Jahitan Silang Pangkah
23 Susun langkah memasang jarum pada mesin jahit mengikut urutan yang betul.
I Pegang bahagian rata jarum menghadap skru
II Longgarkan skru pemegang jarum
III Letakkan jarum di atas skru dan ketatkan skru pemegang jarum
IV Pusingkan roda imbangan untuk
A I, II, III dan IV
B I, II, IV dan III
C II, I, III dan IV
D II, III, IV dan I
24 Antara berikut, alatan manakah digunakan semasa memasak ?
I
A I, II dan III
B I, II dan IV
C I, III dan IV
D II, III dan IV
11
ialah satu artikel mudah.
Rajah 14
Jahitan Insang Pari
Jahitan Suji Bilang
Jahitan Jelujur Kasar
Jahitan Silang Pangkah
Susun langkah memasang jarum pada mesin jahit mengikut urutan yang betul.
Pegang bahagian rata jarum menghadap skru.
Longgarkan skru pemegang jarum.
Letakkan jarum di atas skru dan ketatkan skru pemegang jarum
Pusingkan roda imbangan untuk menurunkan jarum.
I, II, III dan IV
, IV dan III
dan IV
II, III, IV dan I
Antara berikut, alatan manakah digunakan semasa memasak ?
II III
Susun langkah memasang jarum pada mesin jahit mengikut urutan yang betul.
Letakkan jarum di atas skru dan ketatkan skru pemegang jarum.
IV
25 Selain daripada menapis cecair, kain maslin juga digunakan untuk
A mengelap tangan
B menutup makanan
C membungkus makanan
D mengesat pinggan mangkuk
26 Antara penyataan berikut , yang manakah tatasusila semasa makan ?
I Jangan meletakkan siku di atas meja semasa makan
II Tidak bercakap semasa mulut penuh
III Minum dengan perlahan
IV Menyungkil gigi di hadapan orang
A I, II dan III
B I, II dan IV
C II , III dan IV
D I, II, III dan IV
27 Apakah jenis pencahayaan yang diperoleh daripada lampu pendarfluor?
A Pencahayaan am
B Pencahayaan terus
C Pencahayaan langsung
D Pencahayaan tidak langsung
28 Antara susun atur ruang dapur yang
A
B
12
Selain daripada menapis cecair, kain maslin juga digunakan untuk
mengelap tangan
menutup makanan
membungkus makanan
mengesat pinggan mangkuk
yang manakah tatasusila semasa makan ?
etakkan siku di atas meja semasa makan.
ercakap semasa mulut penuh.
Minum dengan perlahan-lahan tanpa bunyi.
ungkil gigi di hadapan orang.
Apakah jenis pencahayaan yang diperoleh daripada lampu pendarfluor?
Pencahayaan am
Pencahayaan terus
Pencahayaan langsung
Pencahayaan tidak langsung
Antara susun atur ruang dapur yang berikut, yang manakah berbentuk H?
C
D
Rajah 15 menunjukkan bahan-
29 Apakah bahan X?
A Baja
B Kapur
C Tanah liat
D Bahan organik
Rajah 16 menunjukkan sebuah pasu
Rajah 16
30 Apakah bahan yang sesuai digunakan untuk menutup bahagian yang bertanda
A Batu
B Daun
C Simen
D Serpihan pasu
Rajah 17 menunjukkan satu kaedah memasak.
31 Apakah kaedah memasak itu?
A Menggril
B Membakar
C Memanggang
D Menggoreng tohor
13
-bahan untuk medium memasu
Rajah 15
Rajah 16 menunjukkan sebuah pasu.
16
Apakah bahan yang sesuai digunakan untuk menutup bahagian yang bertanda
Rajah 17 menunjukkan satu kaedah memasak.
Rajah 17
?
Menggoreng tohor
Apakah bahan yang sesuai digunakan untuk menutup bahagian yang bertanda X?
14
32 Apakah kaedah yang digunakan untuk memasak makanan di atas?
A Mengukus
B Menggoreng tohor
C Menggoreng kering
D Menggoreng dalam minyak banyak
33 Apakah maksud makanan bekal?
A Makanan yang dimasak untuk dijual
B Makanan yang dibekalkan kepada restoran
C Makanan yang disediakan oleh pengusaha kantin
D Makanan yang dimasak dan dibungkus untuk dimakan di tempat lain
34 Antara berikut, yang manakah faktor-faktor yang mempengaruhi perancangan menu?
I Kegemaran
II Perbelanjaan
III Sumber makanan semasa
IV Kepelbagaian dalam hidangan
A I dan II
B I, III dan IV
C II, III dan IV
D I, II, III dan IV
 Kelapa
 Kacang tanah
15
Rajah 18 ialah menu sajian makan malam.
RAJAH 18
Rajah 18
35 Pilih susunan kerja yang sesuai untuk memasak menu di atas.
Awal Akhir
A Kastard caramel Air kopi
B Air kopi Ikan masam manis
C Ikan masam manis Nasi putih
D Sayur campur Kastard caramel
Senarai di bawah ialah kos pengeluaran bagi satu hidangan sajian.
36 Kirakan jumlah kos pengeluaran jika masa yang diambil ialah 3 jam.
A RM 11.70
B RM 17.20
C RM 17.70
D RM 27.10
Menu
 Nasi putih
 Kastard karamel
 Air kopi
 Ikan masam manis
 Sayur campur
 Kos bahan mentah RM 4.20
 Kos bahan kering RM 2.50
 Kos Overhed RM 1.50
 Kos upah RM 3.00 sejam
16
37 Makanan yang disadur dengan bater pekat selalunya dimasak dengan cara
A Merebus
B Mencelur
C Mengukus
D Menggoreng minyak penuh
38 Antara yang berikut, manakah sukatan asas untuk membuat bater pekat?
Sukatan tepung Sukatan cecair
A 100 g 125 ml
B 100 g 250 ml
C 250 g 100 ml
D 250 g 125 ml
39 Kuih apakah yang dihasilkan daripada bater cair?
I Skon titis
II Kuih rengas
III Kuih ketayap
IV Kuih lompang
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III dan IV
40 Antara kuih tempatan berikut, yang manakah menggunakan keledek sebagai sumber
utamanya?
A Kuih kosui
B Abuk-abuk
C Ondeh-ondeh
D Kuih lapis
Rajah 19 menunjukkan proses membungkus sejenis kuih tempatan.
41 Apakah kuih itu?
A Buah melaka
B Kuih lapis
C Abuk-abuk
D Lepat pisang
42 Antara berikut, pasangan yang manakah
Nama kuih
A Pulut panggang
B Ondeh-ondeh
C Bingka ubi
D Kuih keria
Pernyataan di bawah menerangkan tentang
43 Apakah bahan itu?
A Sagu
B Kelapa
C Keledek
D Gula Melaka
 Dihasilkan daripada nira pokok kelapa
 Berwarna perang
 Mempunyai rasa yang manis
17
Rajah 19 menunjukkan proses membungkus sejenis kuih tempatan.
Rajah 19
Antara berikut, pasangan yang manakah betul?
Kaedah memasak
Mengukus
Membakar
Merebus
Menggoreng
Pernyataan di bawah menerangkan tentang bahan untuk membuat kuih tempatan.
Dihasilkan daripada nira pokok kelapa
Berwarna perang
Mempunyai rasa yang manis
bahan untuk membuat kuih tempatan.
44 Antara fabrik-fabrik berikut, yang
I kapas
II linen
III polyester
IV benang sayat
A I ,II dan III
B I , II dan IV
C I , III dan IV
D I , II , III dan IV
45 Antara yang berikut, manakah yang sesuai untuk Azura yang berbadan
A fabrik bercorak kecil
B fabrik berwarna gelap
C fabrik berjalur melintang
D fabrik yang berjalur menegak
46 Antara berikut, padanan manakah yang
Simbol
A
B
C
D
18
yang manakah gentian asli?
I , II , III dan IV
Antara yang berikut, manakah yang sesuai untuk Azura yang berbadan langsing
fabrik bercorak kecil
berwarna gelap
fabrik berjalur melintang
fabrik yang berjalur menegak
Antara berikut, padanan manakah yang betul?
Maksud
Kering di ampaian
Pengeringan secara balik kuang
Kering di permukaan rata
Titis kering
langsing?
Rajah 20 menunjukkan satu stail pakaian.
47 Pilih bahagian yang sesuai untuk wanita yang berbadan
A I dan II
B I dan III
C II dan IV
D III dan IV
Rajah 21 menunjukkan sepasang blaus.
48 Kancing yang manakah sesuai untuk blaus itu
A velkro
B butang katup
C cangkuk dan mata
D butang dan lubang bu
I Garis Leher ‘V’
19
Rajah 20 menunjukkan satu stail pakaian.
Rajah 20
yang sesuai untuk wanita yang berbadan gempal?
sepasang blaus.
Rajah 21
Kancing yang manakah sesuai untuk blaus itu?
cangkuk dan mata
butang dan lubang butang
III Garisan puteri
IV Kocek tampal
II Lengan gelembungI Garis Leher ‘V’
III Garisan puteri
IV Kocek tampal
II Lengan gelembung
Rajah 22 menunjukkan satu artikel untuk penyimpanan.
Rajah 22
49 Apakah jenis-jenis jahitan hiasan
I renda
II kuilting
A I dan II
B II dan III
Rajah 23 ialah sejenis jahitan tangan.
50 Apakah kegunaan jahitan itu?
A menjahit butang
B menetapkan kelepet
C mengemas tepi
D mencantumkan dua helai
20
Rajah 22 menunjukkan satu artikel untuk penyimpanan.
Rajah 22
jahitan hiasan , yang digunakan pada artikel itu?
III tampal hias
IV tampal cantum
C I, II, dan III
D II, III, dan IV
Rajah 23 ialah sejenis jahitan tangan.
Rajah 23
menjahit butang
menetapkan kelepet
mengemas tepi fabrik
kan dua helai fabrik
IV
21
51 Manakah antara yang berikut, fungsi penekan jahitan pada mesin jahit?
I memandu jahitan lurus
II melaraskan mata jahitan
III mengawal gerakan jarum
IV menetapkan kedudukan fabrik
A I dan II C I dan IV
B I dan III D II dan IV
52 Perniagaan antarabangsa terdiri daripada...
I perniagaan runcit.
II perniagaan import.
III perniagaan eksport.
IV perniagaan entrepot.
A I, II, dan III
B I, II, dan IV
C I, III, dan IV
D II, III, dan IV
53 Kebolehan usahawan mengubahsuai barangan atau perkhidmatan yang sedia ada
di pasaran ialah….
A kreatif.
B inovatif.
C proaktif.
D produktif.
54 Agensi kerajaan yang menyediakan
A I dan II
B I dan III
55 Antara berikut, yang manakah bidang ekstraktif?
A perhutanan
B penternakan
C pengiklanan
D perindustrian
56 Mengikut Akta Label 1980 , m
I berat.
II ramuan bahan.
III kos pengeluaran.
IV alamat pengeluar.
A I dan II
B II dan III
C I, II dan III
D I, II, dan IV
I PKEN
III UDA
22
ediakan prasarana kepada usahawan ialah...
C II dan III
D III dan IV
manakah bidang ekstraktif?
980 , maklumat yang wajib terdapat pada label makanan
kos pengeluaran.
alamat pengeluar.
IV MEDEC
II MARDI
terdapat pada label makanan ialah...
MEDEC
57 Bahulu gulung disediakan dengan kaedah...
A enjut.
B putar.
C gaul dan ramas.
D enjut yang variasikan.
58 Bagaimanakah cara untuk memasukkan
I mengenjut telur
II menambah cecair
III mengayak bahan
IV menggunakan serbuk penaik
A I, II, dan III
B I, III, dan IV
C II, III, dan IV
D I, II, III, dan IV
Rajah 24 ialah satu aktiviti dalam membuat kek.
Rajah 24
59 Apakah langkah kerja yang berkaitan dengan aktiviti itu?
A Mengadun tepung bersama cecair.
B Mengaup dan membalikkan tepung.
C Memecahkan lemak kepada ketulan kecil.
D Membahagikan adunan kepada beberapa bahagian.
23
ulu gulung disediakan dengan kaedah...
gaul dan ramas.
enjut yang variasikan.
cara untuk memasukkan udara ke dalam adunan kek?
mengenjut telur
menambah cecair
ayak bahan-bahan
gunakan serbuk penaik
I, II, III, dan IV
Rajah 24 ialah satu aktiviti dalam membuat kek.
Apakah langkah kerja yang berkaitan dengan aktiviti itu?
Mengadun tepung bersama cecair.
Mengaup dan membalikkan tepung.
Memecahkan lemak kepada ketulan kecil.
Membahagikan adunan kepada beberapa bahagian.
24
60 Apakah bahan-bahan asas yang digunakan untuk membuat biskut kaedah gaul dan ramas?
I gula
II telur
III lemak
IV tepung
A I dan II
B I dan IV
C II dan III
D III, dan IV
KERTAS SOALAN TAMAT
25
NO.
SOALAN
JAWAPAN
NO.
SOALAN
JAWAPAN
NO.
SOALAN
JAWAPAN
1 A 21 C 41 C
2 D 22 B 42 D
3 D 23 C 43 D
4 C 24 B 44 B
5 C 25 B 45 C
6 D 26 A 46 B
7 D 27 A 47 B
8 A 28 C 48 D
9 D 29 D 49 B
10 C 30 D 50 C
11 A 31 B 51 D
12 A 32 C 52 D
13 D 33 D 53 B
14 C 34 A 54 A
15 D 35 B 55 A
16 B 36 B 56 D
17 C 37 D 57 D
18 C 38 A 58 B
19 A 39 D 59 B
20 C 40 C 60 D

Recomendados

Math k1 spm trial 2013 por
Math k1 spm trial 2013Math k1 spm trial 2013
Math k1 spm trial 2013Smk Gelam
14.1K visualizações20 slides
LATIHAN BERFOKUS.pdf por
LATIHAN BERFOKUS.pdfLATIHAN BERFOKUS.pdf
LATIHAN BERFOKUS.pdfMinistry of Education Malaysia
104 visualizações16 slides
MATEMATIK K2 TRIAL PMR TAHUN 2013 por
MATEMATIK K2 TRIAL PMR TAHUN 2013MATEMATIK K2 TRIAL PMR TAHUN 2013
MATEMATIK K2 TRIAL PMR TAHUN 2013Smk Gelam
14.5K visualizações27 slides
Add maths p2 trial spm 2013 por
Add maths p2 trial spm 2013Add maths p2 trial spm 2013
Add maths p2 trial spm 2013Smk Gelam
14.3K visualizações29 slides
Set 1 por
Set 1Set 1
Set 1share with me
540 visualizações19 slides
Math k2 spm trial 2013 por
Math k2 spm trial 2013Math k2 spm trial 2013
Math k2 spm trial 2013Smk Gelam
16.2K visualizações34 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

MATH TRIAL PMR paper 1 TAHUN 2013 por
MATH TRIAL PMR paper 1 TAHUN 2013MATH TRIAL PMR paper 1 TAHUN 2013
MATH TRIAL PMR paper 1 TAHUN 2013Smk Gelam
14.1K visualizações30 slides
2014 pt3 50_mathematics por
2014 pt3 50_mathematics2014 pt3 50_mathematics
2014 pt3 50_mathematicsFarouk Adilah ZAINAL ABIDIN
747 visualizações24 slides
50 Item Contoh Matematik PT3 por
50 Item Contoh Matematik PT350 Item Contoh Matematik PT3
50 Item Contoh Matematik PT3Michael Chin
685 visualizações11 slides
Kertas 1 Set 2 cakno kelantan 2015 por
Kertas 1 Set 2 cakno kelantan 2015Kertas 1 Set 2 cakno kelantan 2015
Kertas 1 Set 2 cakno kelantan 2015Aziz Mamat
1.6K visualizações20 slides
Pra upsr 2 math jpd baram julai 2013 k1 por
Pra upsr 2 math jpd baram julai 2013 k1Pra upsr 2 math jpd baram julai 2013 k1
Pra upsr 2 math jpd baram julai 2013 k1share with me
738 visualizações23 slides
02 modul matematik por
02 modul matematik02 modul matematik
02 modul matematikSyuk Mohd
3.8K visualizações100 slides

Mais procurados(16)

MATH TRIAL PMR paper 1 TAHUN 2013 por Smk Gelam
MATH TRIAL PMR paper 1 TAHUN 2013MATH TRIAL PMR paper 1 TAHUN 2013
MATH TRIAL PMR paper 1 TAHUN 2013
Smk Gelam14.1K visualizações
50 Item Contoh Matematik PT3 por Michael Chin
50 Item Contoh Matematik PT350 Item Contoh Matematik PT3
50 Item Contoh Matematik PT3
Michael Chin685 visualizações
Kertas 1 Set 2 cakno kelantan 2015 por Aziz Mamat
Kertas 1 Set 2 cakno kelantan 2015Kertas 1 Set 2 cakno kelantan 2015
Kertas 1 Set 2 cakno kelantan 2015
Aziz Mamat1.6K visualizações
Pra upsr 2 math jpd baram julai 2013 k1 por share with me
Pra upsr 2 math jpd baram julai 2013 k1Pra upsr 2 math jpd baram julai 2013 k1
Pra upsr 2 math jpd baram julai 2013 k1
share with me738 visualizações
02 modul matematik por Syuk Mohd
02 modul matematik02 modul matematik
02 modul matematik
Syuk Mohd3.8K visualizações
Soalan matematik PT3 por Min Aj
Soalan matematik PT3Soalan matematik PT3
Soalan matematik PT3
Min Aj394.6K visualizações
Pksr2 mt k1 t4 por Ezah Ilias
Pksr2 mt k1 t4Pksr2 mt k1 t4
Pksr2 mt k1 t4
Ezah Ilias278 visualizações
Kertas Ujian Matematik Kertas 1 Tahun 5 KSSR por ar-rifke.com
Kertas Ujian Matematik Kertas 1 Tahun 5 KSSRKertas Ujian Matematik Kertas 1 Tahun 5 KSSR
Kertas Ujian Matematik Kertas 1 Tahun 5 KSSR
ar-rifke.com33.2K visualizações
Matematik tingkatan 3 paper 20170413221507 por Nur Fatihah Abdullah Eno
Matematik tingkatan 3 paper 20170413221507Matematik tingkatan 3 paper 20170413221507
Matematik tingkatan 3 paper 20170413221507
Nur Fatihah Abdullah Eno358 visualizações
Set 2 por Syuk Mohd
Set 2Set 2
Set 2
Syuk Mohd147 visualizações
Latihan Ithink and kbat math form 3 por Cikgu Nanie
Latihan Ithink and kbat math form 3Latihan Ithink and kbat math form 3
Latihan Ithink and kbat math form 3
Cikgu Nanie47.4K visualizações
Pecahan 2 por share with me
Pecahan 2Pecahan 2
Pecahan 2
share with me516 visualizações
015 mt krtas 1 pro pa 4_ogos1 por Syahmi Zakaria
015 mt krtas 1 pro pa 4_ogos1015 mt krtas 1 pro pa 4_ogos1
015 mt krtas 1 pro pa 4_ogos1
Syahmi Zakaria133 visualizações
Matematik tingkatan 3 modul 1 2016 por azmi majid
Matematik tingkatan 3 modul 1 2016Matematik tingkatan 3 modul 1 2016
Matematik tingkatan 3 modul 1 2016
azmi majid1.1K visualizações

Similar a KH ERT Trial PMR 2013

Percubaan pmr khb pk 2013 por
Percubaan pmr khb pk 2013Percubaan pmr khb pk 2013
Percubaan pmr khb pk 2013norlizajais
13.3K visualizações14 slides
Perbincangan ppt kh pk 2013 por
Perbincangan ppt kh pk 2013Perbincangan ppt kh pk 2013
Perbincangan ppt kh pk 2013norlizajais
5K visualizações20 slides
Soalan percubaan pmr khb kt 2013 por
Soalan percubaan pmr khb kt 2013Soalan percubaan pmr khb kt 2013
Soalan percubaan pmr khb kt 2013norlizajais
20.6K visualizações19 slides
Soalan Kemahiran teknikal mac 2013 por
Soalan Kemahiran teknikal mac 2013Soalan Kemahiran teknikal mac 2013
Soalan Kemahiran teknikal mac 2013Rohana Jantan
1K visualizações18 slides
Set 1 soalan kemahiran hidup PK por
Set 1 soalan kemahiran hidup PKSet 1 soalan kemahiran hidup PK
Set 1 soalan kemahiran hidup PKMohd Zakaria Mohd Said
1.3K visualizações16 slides
Soalan akhir tahun form 2 2013 por
Soalan akhir tahun form 2 2013Soalan akhir tahun form 2 2013
Soalan akhir tahun form 2 2013Rohana Jantan
2.7K visualizações11 slides

Similar a KH ERT Trial PMR 2013(20)

Percubaan pmr khb pk 2013 por norlizajais
Percubaan pmr khb pk 2013Percubaan pmr khb pk 2013
Percubaan pmr khb pk 2013
norlizajais13.3K visualizações
Perbincangan ppt kh pk 2013 por norlizajais
Perbincangan ppt kh pk 2013Perbincangan ppt kh pk 2013
Perbincangan ppt kh pk 2013
norlizajais5K visualizações
Soalan percubaan pmr khb kt 2013 por norlizajais
Soalan percubaan pmr khb kt 2013Soalan percubaan pmr khb kt 2013
Soalan percubaan pmr khb kt 2013
norlizajais20.6K visualizações
Soalan Kemahiran teknikal mac 2013 por Rohana Jantan
Soalan Kemahiran teknikal mac 2013Soalan Kemahiran teknikal mac 2013
Soalan Kemahiran teknikal mac 2013
Rohana Jantan1K visualizações
Set 1 soalan kemahiran hidup PK por Mohd Zakaria Mohd Said
Set 1 soalan kemahiran hidup PKSet 1 soalan kemahiran hidup PK
Set 1 soalan kemahiran hidup PK
Mohd Zakaria Mohd Said1.3K visualizações
Soalan akhir tahun form 2 2013 por Rohana Jantan
Soalan akhir tahun form 2 2013Soalan akhir tahun form 2 2013
Soalan akhir tahun form 2 2013
Rohana Jantan2.7K visualizações
Soalan f1 por peh suat
Soalan f1Soalan f1
Soalan f1
peh suat992 visualizações
Soalan Percubaan PMR por anis_idris
Soalan Percubaan PMRSoalan Percubaan PMR
Soalan Percubaan PMR
anis_idris2.4K visualizações
Kh tahun 5 akhir tahun por Mohd Azhar CS
Kh tahun 5 akhir tahunKh tahun 5 akhir tahun
Kh tahun 5 akhir tahun
Mohd Azhar CS5.2K visualizações
Soalan por Nurul Villa
SoalanSoalan
Soalan
Nurul Villa2.8K visualizações
Soalan kh5 por Asri Jale
Soalan kh5Soalan kh5
Soalan kh5
Asri Jale1.2K visualizações
Rbt tahun 4 pertengahan tahun por Rafiah Fiah
Rbt tahun 4 pertengahan tahunRbt tahun 4 pertengahan tahun
Rbt tahun 4 pertengahan tahun
Rafiah Fiah138 visualizações
UPSR: Matematik Kertas 1 por IMSHA LEARNING
UPSR: Matematik Kertas 1UPSR: Matematik Kertas 1
UPSR: Matematik Kertas 1
IMSHA LEARNING221 visualizações
Trial penang sains k1 2017 set 1 por surita mamat
Trial penang sains k1 2017 set 1Trial penang sains k1 2017 set 1
Trial penang sains k1 2017 set 1
surita mamat160 visualizações
PEP PERCUBAAN PERAK K12015 por norlelarazali
PEP PERCUBAAN PERAK K12015PEP PERCUBAAN PERAK K12015
PEP PERCUBAAN PERAK K12015
norlelarazali1.5K visualizações
Sains tahun 5 paper2 por fatimah Baharin
Sains tahun 5 paper2Sains tahun 5 paper2
Sains tahun 5 paper2
fatimah Baharin1.4K visualizações
Sains tahun 5 por Elly Yana
Sains tahun 5Sains tahun 5
Sains tahun 5
Elly Yana2.5K visualizações
Rbt tahun 5 pep. pertengahan tahun por Adly Hisham
Rbt tahun 5 pep. pertengahan tahunRbt tahun 5 pep. pertengahan tahun
Rbt tahun 5 pep. pertengahan tahun
Adly Hisham24.9K visualizações
Rbt1 por Kiasan Andrea
Rbt1Rbt1
Rbt1
Kiasan Andrea90 visualizações

Mais de Smk Gelam

Model Grow 3 satu pendekatan por
 Model Grow 3 satu pendekatan Model Grow 3 satu pendekatan
Model Grow 3 satu pendekatanSmk Gelam
14.3K visualizações51 slides
Kimia kertas 2 trial spm 2013 por
Kimia kertas 2 trial spm 2013 Kimia kertas 2 trial spm 2013
Kimia kertas 2 trial spm 2013 Smk Gelam
25.2K visualizações32 slides
Kimia kertas 1 trial spm 2013 por
Kimia kertas 1 trial spm 2013Kimia kertas 1 trial spm 2013
Kimia kertas 1 trial spm 2013Smk Gelam
13.8K visualizações24 slides
Fizik paper 3 spm trial 2013 por
Fizik paper 3 spm trial 2013Fizik paper 3 spm trial 2013
Fizik paper 3 spm trial 2013Smk Gelam
29.7K visualizações19 slides
Fizik paper 2 spm trial 2013 por
Fizik paper 2 spm trial 2013Fizik paper 2 spm trial 2013
Fizik paper 2 spm trial 2013Smk Gelam
24.9K visualizações35 slides
Fizik paper 1 spm trial 2013 por
Fizik paper 1 spm trial 2013Fizik paper 1 spm trial 2013
Fizik paper 1 spm trial 2013Smk Gelam
16.6K visualizações34 slides

Mais de Smk Gelam(20)

Model Grow 3 satu pendekatan por Smk Gelam
 Model Grow 3 satu pendekatan Model Grow 3 satu pendekatan
Model Grow 3 satu pendekatan
Smk Gelam14.3K visualizações
Kimia kertas 2 trial spm 2013 por Smk Gelam
Kimia kertas 2 trial spm 2013 Kimia kertas 2 trial spm 2013
Kimia kertas 2 trial spm 2013
Smk Gelam25.2K visualizações
Kimia kertas 1 trial spm 2013 por Smk Gelam
Kimia kertas 1 trial spm 2013Kimia kertas 1 trial spm 2013
Kimia kertas 1 trial spm 2013
Smk Gelam13.8K visualizações
Fizik paper 3 spm trial 2013 por Smk Gelam
Fizik paper 3 spm trial 2013Fizik paper 3 spm trial 2013
Fizik paper 3 spm trial 2013
Smk Gelam29.7K visualizações
Fizik paper 2 spm trial 2013 por Smk Gelam
Fizik paper 2 spm trial 2013Fizik paper 2 spm trial 2013
Fizik paper 2 spm trial 2013
Smk Gelam24.9K visualizações
Fizik paper 1 spm trial 2013 por Smk Gelam
Fizik paper 1 spm trial 2013Fizik paper 1 spm trial 2013
Fizik paper 1 spm trial 2013
Smk Gelam16.6K visualizações
Sains spm trial kertas 2 2013 por Smk Gelam
Sains spm trial kertas 2 2013 Sains spm trial kertas 2 2013
Sains spm trial kertas 2 2013
Smk Gelam39K visualizações
Sains spm trial kertas 1 2013 por Smk Gelam
Sains spm trial kertas 1 2013 Sains spm trial kertas 1 2013
Sains spm trial kertas 1 2013
Smk Gelam24.1K visualizações
Sejarah k2 spm trial 2013 baru por Smk Gelam
Sejarah k2 spm trial 2013 baruSejarah k2 spm trial 2013 baru
Sejarah k2 spm trial 2013 baru
Smk Gelam16.1K visualizações
Sejarah k1 spm trial 2013 por Smk Gelam
Sejarah k1 spm trial 2013Sejarah k1 spm trial 2013
Sejarah k1 spm trial 2013
Smk Gelam13.9K visualizações
Bi paper 2 spm trial 2013 por Smk Gelam
Bi paper 2 spm trial 2013Bi paper 2 spm trial 2013
Bi paper 2 spm trial 2013
Smk Gelam118.9K visualizações
Bi paper 1 spm trial 2013 por Smk Gelam
Bi paper 1 spm trial 2013Bi paper 1 spm trial 2013
Bi paper 1 spm trial 2013
Smk Gelam20.2K visualizações
Bm k 2 spm trial 2013 por Smk Gelam
Bm k 2 spm trial 2013Bm k 2 spm trial 2013
Bm k 2 spm trial 2013
Smk Gelam16.8K visualizações
Paper 1 add mth trial spm 2013 por Smk Gelam
Paper 1 add mth trial spm 2013Paper 1 add mth trial spm 2013
Paper 1 add mth trial spm 2013
Smk Gelam13.5K visualizações
SEJARAH SPM SET 1 por Smk Gelam
SEJARAH SPM SET 1 SEJARAH SPM SET 1
SEJARAH SPM SET 1
Smk Gelam2K visualizações
Jadual waktu peperiksan bertulis pmr tahun 2013 por Smk Gelam
Jadual waktu peperiksan bertulis pmr tahun 2013Jadual waktu peperiksan bertulis pmr tahun 2013
Jadual waktu peperiksan bertulis pmr tahun 2013
Smk Gelam421 visualizações
Penyelesaian masalah sains (f1) por Smk Gelam
Penyelesaian masalah sains (f1)Penyelesaian masalah sains (f1)
Penyelesaian masalah sains (f1)
Smk Gelam1.5K visualizações
Latih tubi kertas 1 kimia ting 4 por Smk Gelam
Latih tubi kertas 1 kimia ting 4Latih tubi kertas 1 kimia ting 4
Latih tubi kertas 1 kimia ting 4
Smk Gelam8.5K visualizações
LATIH TUBI Sejarah trial PMR set 2 ,2013 por Smk Gelam
LATIH TUBI Sejarah trial PMR set 2 ,2013LATIH TUBI Sejarah trial PMR set 2 ,2013
LATIH TUBI Sejarah trial PMR set 2 ,2013
Smk Gelam16.6K visualizações
Latih tubi MATEMATIK PMR por Smk Gelam
Latih tubi MATEMATIK PMRLatih tubi MATEMATIK PMR
Latih tubi MATEMATIK PMR
Smk Gelam16.6K visualizações

KH ERT Trial PMR 2013

 • 1. 1 77/2 Kemahiran Hidup Bersepadu Ekonomi Rumahtangga Ogos 2013 1 ½ jam SMK KAMPUNG GELAM MELAKA PEPERIKSAAN PERCUBAAN TINGKATAN 3 2013 KEMAHIRAN HIDUP BERSEPADU EKONOMI RUMAHTANGGA Satu jam tiga puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU 1. Kertas soalan ini mengandungi 60 soalan. Jawab semua soalan. 2. Jawab dengan menghitamkan ruangan pada kertas jawapan. 3. Bagi satu soalan, hitamkan satu ruangan sahaja. 4. Jika kamu hendak menukar jawapan, padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudian hitamkan jawapan yang baru. 5. Kertas ini mengandungi 23 halaman bercetak Kertas ini mengandungi 23 halaman bercetak 77/2 [Lihat sebelah]
 • 2. Guru X Penolong Formen AJK Pengurusan alat dan mesin Rajah 1 menunjukkan carta organisasi bengkel. 1 Bahagian yang berlabel X ialah A Formen B Pengetua C Ketua kelas D Pembantu bengkel Rajah 2 menunjukkan langkah mengendalikan alat pemadam I 2 Susun langkah itu dengan betul A I, II, dan III B I, III, dan II C II, I, dan III D III, II, dan I Rajah 1 2 Penolong Formen Pengurusan alat dan mesin menunjukkan carta organisasi bengkel. X ialah Rajah 2 menunjukkan langkah mengendalikan alat pemadam api. I II Rajah 2 dengan betul Rajah 1 III
 • 3. 3 Di bawah menunjukkan alatan tangan. Manakah pasangan yang Alatan tangan A B C D Rajah 3 menunjukkan faktor dalam pemilihan idea. 4 Apakah faktor P ? A Lawatan B Soal selidik C Keupayaan kendiri D Analisis maklumat Mesra alam Cara pembuatan Kepentingan produk 3 Di bawah menunjukkan alatan tangan. Manakah pasangan yang betul? Alatan tangan Nama Tukul warrington Tukul bonggol bulat Gandin kayu Tukul kuku kambing Rajah 3 menunjukkan faktor dalam pemilihan idea. Rajah 3 PEMILIHAN IDEA Bahan dan komponen Pengetahuan dan kemahiran P
 • 4. Rajah 4 menunjukkan kaedah mencabut sebatang paku. Rajah 4 5 Apakah tujuan menggunakan reja A Mengelakkan hulu tukul patah. B Mengukuhkan kedudukan tukul. C Mengelakkan permukaan kayu rosak. D Mengelakkan paku daripada bengkok 6 Antara berikut , bahan yang manakah akan berkarat jika terkena A PVC B Perspek C Aliminium D Keluli lembut 7 Pelarut syelek ialah…… A air B thinner C turpentin D spirit metil Rajah 5 menunjukkan nilai pada meter kWj jenis digital. Rajah 5 8 Berapakah nilai bacaannya? A 1714 B 1714.5 C 1715 D 1719 Reja kayu 4 menunjukkan kaedah mencabut sebatang paku. Rajah 4 Apakah tujuan menggunakan reja kayu? Mengelakkan hulu tukul patah. Mengukuhkan kedudukan tukul. Mengelakkan permukaan kayu rosak. Mengelakkan paku daripada bengkok bahan yang manakah akan berkarat jika terkena air? menunjukkan nilai pada meter kWj jenis digital. Rajah 5 5
 • 5. Rajah 6 menunjukkan bahagian utama motor DC Rajah 6 9 Apakah fungsi bahagian S? A Membekalkan arus B Menjadi elektromagnet C Melindungi berus k D Menempatkan komponen lain Rajah 7 menunjukkan IC NE555. Rajah 7 10 Apakah fungsi pin 2 dan 6? 2 A Bumi B Ambang C Picu D Picu S 5 Rajah 6 menunjukkan bahagian utama motor DC Rajah 6 Membekalkan arus tromagnet Melindungi berus karbon Menempatkan komponen lain Rajah 7 menunjukkan IC NE555. Rajah 7 6 Nyahcas Picu Ambang Keluaran
 • 6. 11 Antara berikut , yang manakah simbol untuk suis tekan tutup? A C B Rajah 8 menunjukkan satu litar skematik. Rajah 8 12 Antara yang berikut , yang manakah menunjukkan lukisan bergambar bagi litar itu? I A I sahaja B I dan II 6 Antara berikut , yang manakah simbol untuk suis tekan tutup? A C B D litar skematik. Rajah 8 Antara yang berikut , yang manakah menunjukkan lukisan bergambar bagi litar itu? II C I dan III D I , II dan III Antara yang berikut , yang manakah menunjukkan lukisan bergambar bagi litar itu? III
 • 7. Rajah 9 menunjukkan satu litar skematik. Rajah 9 13 Apakah fungsi komponen X? A Sebagai pemuat B Mencegah litar pintas C Mengawal pengaliran arus D Mengawal bekalan voltan ke komponen 14 Pilih alatan tangan yang sesuai untuk membuka plag buangan pada perangkap ‘S’. A I dan II B I dan III C II dan III D II dan IV I II 7 Rajah 9 menunjukkan satu litar skematik. Rajah 9 Apakah fungsi komponen X? Sebagai pemuat Mencegah litar pintas Mengawal pengaliran arus Mengawal bekalan voltan ke komponen-komponen lain Pilih alatan tangan yang sesuai untuk membuka plag buangan pada perangkap ‘S’. III IV Pilih alatan tangan yang sesuai untuk membuka plag buangan pada perangkap ‘S’.
 • 8. 8 Rajah 10 menunjukkan sejenis penyambung paip. Rajah 10 15 Apakah jenis penyambung itu? A Tee sama B Tee pengecil C Siku 90º sama D Siku 90º pengecil 16 Rajah 11 menunjukkan keratan rentas sebuah tangki simbah. Rajah11 Apakah fungsi bahagian P? A Menyalurkan air limpahan keluar B Menolak air keluar dari tiub sifon C Menolak injap dan menutup alur masuk D Mengalirkan bekalan air ke dalam tangki
 • 9. 9 17 Susunkan langkah yang betul untuk membersih perangkap jenis ‘S’ yang tersumbat ? I Longgarkan plag buangan dengan sepana boleh laras II Gunakan dawai kasar untuk mengeluarkan endapan III Pasangkan plag buangan setelah selesai kerja pembersihan IV Letakkan baldi di bawah perangkap yang tersumbat A I, IV, II dan III B II, IV, I, dan III C IV, I, II, dan III D IV, II, I, dan III 18 Pensel yang manakah digunakan untuk melukis garisan objek? A B C D 19 Antara berikut , alatan yang manakah digunakan untuk melukis garisan mendatar. I sesiku T II Pembaris III Sesiku set A I sahaja B I dan II C II dan III D I,II dan III 2H H 2B HB
 • 10. 10 20 Rajah 12 menunjukkan lukisan oblik sebuah bongkah. Rajah12 Antara berikut, yang manakah menunjukkan pandangan dari X? A C B D Rajah 13 menunjukkan sebuah mesin jahit. Rajah 13 21 Apakah fungsi bahagian X? A Mengawal gerakan jarum jahitan B Mengawal pergerakan mesin jahit C Melaraskan mata jahitan mesin jahit D Mengisikan gelendung dengan benang X
 • 11. Rajah 14 ialah satu artikel mudah 22 Apakah jahitan hiasan ’X’. A Jahitan Insang Pari B Jahitan Suji Bilang C Jahitan Jelujur D Jahitan Silang Pangkah 23 Susun langkah memasang jarum pada mesin jahit mengikut urutan yang betul. I Pegang bahagian rata jarum menghadap skru II Longgarkan skru pemegang jarum III Letakkan jarum di atas skru dan ketatkan skru pemegang jarum IV Pusingkan roda imbangan untuk A I, II, III dan IV B I, II, IV dan III C II, I, III dan IV D II, III, IV dan I 24 Antara berikut, alatan manakah digunakan semasa memasak ? I A I, II dan III B I, II dan IV C I, III dan IV D II, III dan IV 11 ialah satu artikel mudah. Rajah 14 Jahitan Insang Pari Jahitan Suji Bilang Jahitan Jelujur Kasar Jahitan Silang Pangkah Susun langkah memasang jarum pada mesin jahit mengikut urutan yang betul. Pegang bahagian rata jarum menghadap skru. Longgarkan skru pemegang jarum. Letakkan jarum di atas skru dan ketatkan skru pemegang jarum Pusingkan roda imbangan untuk menurunkan jarum. I, II, III dan IV , IV dan III dan IV II, III, IV dan I Antara berikut, alatan manakah digunakan semasa memasak ? II III Susun langkah memasang jarum pada mesin jahit mengikut urutan yang betul. Letakkan jarum di atas skru dan ketatkan skru pemegang jarum. IV
 • 12. 25 Selain daripada menapis cecair, kain maslin juga digunakan untuk A mengelap tangan B menutup makanan C membungkus makanan D mengesat pinggan mangkuk 26 Antara penyataan berikut , yang manakah tatasusila semasa makan ? I Jangan meletakkan siku di atas meja semasa makan II Tidak bercakap semasa mulut penuh III Minum dengan perlahan IV Menyungkil gigi di hadapan orang A I, II dan III B I, II dan IV C II , III dan IV D I, II, III dan IV 27 Apakah jenis pencahayaan yang diperoleh daripada lampu pendarfluor? A Pencahayaan am B Pencahayaan terus C Pencahayaan langsung D Pencahayaan tidak langsung 28 Antara susun atur ruang dapur yang A B 12 Selain daripada menapis cecair, kain maslin juga digunakan untuk mengelap tangan menutup makanan membungkus makanan mengesat pinggan mangkuk yang manakah tatasusila semasa makan ? etakkan siku di atas meja semasa makan. ercakap semasa mulut penuh. Minum dengan perlahan-lahan tanpa bunyi. ungkil gigi di hadapan orang. Apakah jenis pencahayaan yang diperoleh daripada lampu pendarfluor? Pencahayaan am Pencahayaan terus Pencahayaan langsung Pencahayaan tidak langsung Antara susun atur ruang dapur yang berikut, yang manakah berbentuk H? C D
 • 13. Rajah 15 menunjukkan bahan- 29 Apakah bahan X? A Baja B Kapur C Tanah liat D Bahan organik Rajah 16 menunjukkan sebuah pasu Rajah 16 30 Apakah bahan yang sesuai digunakan untuk menutup bahagian yang bertanda A Batu B Daun C Simen D Serpihan pasu Rajah 17 menunjukkan satu kaedah memasak. 31 Apakah kaedah memasak itu? A Menggril B Membakar C Memanggang D Menggoreng tohor 13 -bahan untuk medium memasu Rajah 15 Rajah 16 menunjukkan sebuah pasu. 16 Apakah bahan yang sesuai digunakan untuk menutup bahagian yang bertanda Rajah 17 menunjukkan satu kaedah memasak. Rajah 17 ? Menggoreng tohor Apakah bahan yang sesuai digunakan untuk menutup bahagian yang bertanda X?
 • 14. 14 32 Apakah kaedah yang digunakan untuk memasak makanan di atas? A Mengukus B Menggoreng tohor C Menggoreng kering D Menggoreng dalam minyak banyak 33 Apakah maksud makanan bekal? A Makanan yang dimasak untuk dijual B Makanan yang dibekalkan kepada restoran C Makanan yang disediakan oleh pengusaha kantin D Makanan yang dimasak dan dibungkus untuk dimakan di tempat lain 34 Antara berikut, yang manakah faktor-faktor yang mempengaruhi perancangan menu? I Kegemaran II Perbelanjaan III Sumber makanan semasa IV Kepelbagaian dalam hidangan A I dan II B I, III dan IV C II, III dan IV D I, II, III dan IV  Kelapa  Kacang tanah
 • 15. 15 Rajah 18 ialah menu sajian makan malam. RAJAH 18 Rajah 18 35 Pilih susunan kerja yang sesuai untuk memasak menu di atas. Awal Akhir A Kastard caramel Air kopi B Air kopi Ikan masam manis C Ikan masam manis Nasi putih D Sayur campur Kastard caramel Senarai di bawah ialah kos pengeluaran bagi satu hidangan sajian. 36 Kirakan jumlah kos pengeluaran jika masa yang diambil ialah 3 jam. A RM 11.70 B RM 17.20 C RM 17.70 D RM 27.10 Menu  Nasi putih  Kastard karamel  Air kopi  Ikan masam manis  Sayur campur  Kos bahan mentah RM 4.20  Kos bahan kering RM 2.50  Kos Overhed RM 1.50  Kos upah RM 3.00 sejam
 • 16. 16 37 Makanan yang disadur dengan bater pekat selalunya dimasak dengan cara A Merebus B Mencelur C Mengukus D Menggoreng minyak penuh 38 Antara yang berikut, manakah sukatan asas untuk membuat bater pekat? Sukatan tepung Sukatan cecair A 100 g 125 ml B 100 g 250 ml C 250 g 100 ml D 250 g 125 ml 39 Kuih apakah yang dihasilkan daripada bater cair? I Skon titis II Kuih rengas III Kuih ketayap IV Kuih lompang A I dan II B I dan IV C II dan III D III dan IV 40 Antara kuih tempatan berikut, yang manakah menggunakan keledek sebagai sumber utamanya? A Kuih kosui B Abuk-abuk C Ondeh-ondeh D Kuih lapis
 • 17. Rajah 19 menunjukkan proses membungkus sejenis kuih tempatan. 41 Apakah kuih itu? A Buah melaka B Kuih lapis C Abuk-abuk D Lepat pisang 42 Antara berikut, pasangan yang manakah Nama kuih A Pulut panggang B Ondeh-ondeh C Bingka ubi D Kuih keria Pernyataan di bawah menerangkan tentang 43 Apakah bahan itu? A Sagu B Kelapa C Keledek D Gula Melaka  Dihasilkan daripada nira pokok kelapa  Berwarna perang  Mempunyai rasa yang manis 17 Rajah 19 menunjukkan proses membungkus sejenis kuih tempatan. Rajah 19 Antara berikut, pasangan yang manakah betul? Kaedah memasak Mengukus Membakar Merebus Menggoreng Pernyataan di bawah menerangkan tentang bahan untuk membuat kuih tempatan. Dihasilkan daripada nira pokok kelapa Berwarna perang Mempunyai rasa yang manis bahan untuk membuat kuih tempatan.
 • 18. 44 Antara fabrik-fabrik berikut, yang I kapas II linen III polyester IV benang sayat A I ,II dan III B I , II dan IV C I , III dan IV D I , II , III dan IV 45 Antara yang berikut, manakah yang sesuai untuk Azura yang berbadan A fabrik bercorak kecil B fabrik berwarna gelap C fabrik berjalur melintang D fabrik yang berjalur menegak 46 Antara berikut, padanan manakah yang Simbol A B C D 18 yang manakah gentian asli? I , II , III dan IV Antara yang berikut, manakah yang sesuai untuk Azura yang berbadan langsing fabrik bercorak kecil berwarna gelap fabrik berjalur melintang fabrik yang berjalur menegak Antara berikut, padanan manakah yang betul? Maksud Kering di ampaian Pengeringan secara balik kuang Kering di permukaan rata Titis kering langsing?
 • 19. Rajah 20 menunjukkan satu stail pakaian. 47 Pilih bahagian yang sesuai untuk wanita yang berbadan A I dan II B I dan III C II dan IV D III dan IV Rajah 21 menunjukkan sepasang blaus. 48 Kancing yang manakah sesuai untuk blaus itu A velkro B butang katup C cangkuk dan mata D butang dan lubang bu I Garis Leher ‘V’ 19 Rajah 20 menunjukkan satu stail pakaian. Rajah 20 yang sesuai untuk wanita yang berbadan gempal? sepasang blaus. Rajah 21 Kancing yang manakah sesuai untuk blaus itu? cangkuk dan mata butang dan lubang butang III Garisan puteri IV Kocek tampal II Lengan gelembungI Garis Leher ‘V’ III Garisan puteri IV Kocek tampal II Lengan gelembung
 • 20. Rajah 22 menunjukkan satu artikel untuk penyimpanan. Rajah 22 49 Apakah jenis-jenis jahitan hiasan I renda II kuilting A I dan II B II dan III Rajah 23 ialah sejenis jahitan tangan. 50 Apakah kegunaan jahitan itu? A menjahit butang B menetapkan kelepet C mengemas tepi D mencantumkan dua helai 20 Rajah 22 menunjukkan satu artikel untuk penyimpanan. Rajah 22 jahitan hiasan , yang digunakan pada artikel itu? III tampal hias IV tampal cantum C I, II, dan III D II, III, dan IV Rajah 23 ialah sejenis jahitan tangan. Rajah 23 menjahit butang menetapkan kelepet mengemas tepi fabrik kan dua helai fabrik IV
 • 21. 21 51 Manakah antara yang berikut, fungsi penekan jahitan pada mesin jahit? I memandu jahitan lurus II melaraskan mata jahitan III mengawal gerakan jarum IV menetapkan kedudukan fabrik A I dan II C I dan IV B I dan III D II dan IV 52 Perniagaan antarabangsa terdiri daripada... I perniagaan runcit. II perniagaan import. III perniagaan eksport. IV perniagaan entrepot. A I, II, dan III B I, II, dan IV C I, III, dan IV D II, III, dan IV 53 Kebolehan usahawan mengubahsuai barangan atau perkhidmatan yang sedia ada di pasaran ialah…. A kreatif. B inovatif. C proaktif. D produktif.
 • 22. 54 Agensi kerajaan yang menyediakan A I dan II B I dan III 55 Antara berikut, yang manakah bidang ekstraktif? A perhutanan B penternakan C pengiklanan D perindustrian 56 Mengikut Akta Label 1980 , m I berat. II ramuan bahan. III kos pengeluaran. IV alamat pengeluar. A I dan II B II dan III C I, II dan III D I, II, dan IV I PKEN III UDA 22 ediakan prasarana kepada usahawan ialah... C II dan III D III dan IV manakah bidang ekstraktif? 980 , maklumat yang wajib terdapat pada label makanan kos pengeluaran. alamat pengeluar. IV MEDEC II MARDI terdapat pada label makanan ialah... MEDEC
 • 23. 57 Bahulu gulung disediakan dengan kaedah... A enjut. B putar. C gaul dan ramas. D enjut yang variasikan. 58 Bagaimanakah cara untuk memasukkan I mengenjut telur II menambah cecair III mengayak bahan IV menggunakan serbuk penaik A I, II, dan III B I, III, dan IV C II, III, dan IV D I, II, III, dan IV Rajah 24 ialah satu aktiviti dalam membuat kek. Rajah 24 59 Apakah langkah kerja yang berkaitan dengan aktiviti itu? A Mengadun tepung bersama cecair. B Mengaup dan membalikkan tepung. C Memecahkan lemak kepada ketulan kecil. D Membahagikan adunan kepada beberapa bahagian. 23 ulu gulung disediakan dengan kaedah... gaul dan ramas. enjut yang variasikan. cara untuk memasukkan udara ke dalam adunan kek? mengenjut telur menambah cecair ayak bahan-bahan gunakan serbuk penaik I, II, III, dan IV Rajah 24 ialah satu aktiviti dalam membuat kek. Apakah langkah kerja yang berkaitan dengan aktiviti itu? Mengadun tepung bersama cecair. Mengaup dan membalikkan tepung. Memecahkan lemak kepada ketulan kecil. Membahagikan adunan kepada beberapa bahagian.
 • 24. 24 60 Apakah bahan-bahan asas yang digunakan untuk membuat biskut kaedah gaul dan ramas? I gula II telur III lemak IV tepung A I dan II B I dan IV C II dan III D III, dan IV KERTAS SOALAN TAMAT
 • 25. 25 NO. SOALAN JAWAPAN NO. SOALAN JAWAPAN NO. SOALAN JAWAPAN 1 A 21 C 41 C 2 D 22 B 42 D 3 D 23 C 43 D 4 C 24 B 44 B 5 C 25 B 45 C 6 D 26 A 46 B 7 D 27 A 47 B 8 A 28 C 48 D 9 D 29 D 49 B 10 C 30 D 50 C 11 A 31 B 51 D 12 A 32 C 52 D 13 D 33 D 53 B 14 C 34 A 54 A 15 D 35 B 55 A 16 B 36 B 56 D 17 C 37 D 57 D 18 C 38 A 58 B 19 A 39 D 59 B 20 C 40 C 60 D