O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Reka bentuk kajian.pptx

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 18 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a Reka bentuk kajian.pptx (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

Reka bentuk kajian.pptx

 1. 1. Reka Bentuk Kajian
 2. 2. • METODOLOGI PENYELIDIKAN • PENYELIDIKAN KUANTITATIF • PENYELIDIKAN KUANTITATIF
 3. 3. •CONTOH REKABENTUK PENYELIDIKAN KUANTITATIF • i. Kajian Eksperimen. • ii. Kajian Kuasi-Eksperimen. • iii. Kajian Tinjauan (Survey)
 4. 4. •Kajian Korelasi • Kajian korelasi menerangkan hubungkait atau hubungan sedia ada antara pembolehubah • Penyelidik dapat menerangkan atau meramalkan sesuatu fenomena • MAKSUDu penyelidikan yang cuba mencari hubungkait atau perhubungan antara pembolehubah dengan menggunakan kaedah statistik kolerasi tanpa mencari sebab dan penyebabnya • Ia juga menilai kekuatan dan arah hubungan atau kaitan antara pembolehubah yang diselidik
 5. 5. • PENYELIDIKAN KUALITATIF • DEFINISI: Kajian ke atas sesuatu sesuatu situasi dan individu untuk mendapatkan maklumat secara terperinci serta mendalam • PENGENALAN: • dijalankan dalam satu kawasan yang kecil, melibatkan individu dalam kawasan berkenaan sahaja • Contoh : kajian etnografi, kajian kes dan kajian sejarah
 6. 6. • PENYELIDIKAN KUALITITATIF • Data dikutip melalui teknik pemerhatian, temubual, penulisan diari dan analisis dokumen • Menjawab persoalan berkaitan “kenapa” dan bagaimana”. • Penyelidikan ini menerangkan proses, langkah dan sebab sesuatu perkara berlaku. • Data kajian kualitatif boleh membantu kajian kuantitatif dengan memberi penjelasan kepada hasil data penyelidikan kuantitatif
 7. 7. • PENYELIDIKAN KUALITITATIF • Data dikutip melalui teknik pemerhatian, temubual, penulisan diari dan analisis dokumen • Menjawab persoalan berkaitan “kenapa” dan bagaimana”. • Penyelidikan ini menerangkan proses, langkah dan sebab sesuatu perkara berlaku. • Data kajian kualitatif boleh membantu kajian kuantitatif dengan memberi penjelasan kepada hasil data penyelidikan kuantitatif
 8. 8. • CONTOH REKABENTUK PENYELIDIKAN KUALITATIF • i. Kajian Etnografi • Merupakan kajian yang dijalankan oleh ahli sosiologi dan antropologi dalam sesuatu masyarakat / komuniti • Kajian deskriptif untuk mengenal pasti aspek : • Budaya • Tingkah laku • Corak interaksi sosial pemikiran • Cara hidup masyarakat
 9. 9. • Kajian Etnografi (samb.) • Dilaksanakan dalam jangka masa yang panjang • Cara pengumpulan data : • Pemerhatian • Temu bual • Kajian dilakukan sehingga pola kehidupan dapat ditentukan dengan jelas
 10. 10. •Kajian Kes • Kajian ini tertumpu kepada individu atau kumpulan dalam sesebuah sekolah, 2 buah sekolah atau 3 buah sekolah yang terletak dalam sesebuah kawasan • Tujuan : Menjawab persoalan kajian “bila”, “bagaimana” dan “mengapa” • Fokus penghuraian yang holistik dan menyeluruh • Dapatan kajian kes memberikan penjelasan kepada sesuatu peristiwa yang berlaku secara mendalam (Yin, 1994) • 2 jenis kajian kes : penerokaan (exploratory) deskriptif (descriptive) Contoh kajian kes: kajian terhadap seorang pelajar yang bermasalah dan pelajar yang cerdik dalam pembelajaran
 11. 11. •Kajian Sejarah • Maklumat utama : diperolehi daripada orang yang mengalami situasi atau peristiwa tersebut • Maklumat sekunder : diperolehi daripada kajian literatur dan orang yang terdekat dengan orang yang mengalami sendiri dan yang berada di tempat kejadian • Dokumen-dokumen berkaitan : surat artikel minit mesyuarat teks dalam majalah rakaman video kaset foto tayangan gambar dsb
 12. 12. •Kualitatif vs Kuantitatif • 1. Tujuan/ Matlamat Kuali: Untuk memahami & mentafsir interaksi sosial .Kuanti: Untuk menguji hipotesis, melihat kesan dan akibat dan membuat ramalan
 13. 13. • Kualitatif vs Kuantitatif • 2. Pendekatan Kualitatif: Pendekatan yang subjektif kerana ia bertujuan untuk memahami tingkah laku manusia dan sebab- sebab yang mengawal tingkah laku itu Kuantitatif: cenderung untuk mengekalkan objektif kajian yang diasingkan daripada subjek atau perkara
 14. 14. • Kualitatif vs Kuantitatif • 5. Instrumen Pengumpulan DataKuali: temubual berstruktur dan tidak berstruktur, kumpulan fokus, kandungan atau analisis dokumentari & peserta pemerhatianKuanti: penggunaan medium seperti borang soal selidik, kaji selidik dan medium lain untuk mengumpul data numerik atau data yang boleh diukur
 15. 15. • Kualitatif vs Kuantitatif • 6. Jenis Data Kuali: perkataan, imej dan objek Kuanti: nombor dan statistik • Kualitatif vs Kuantitatif • 7. Hasil Kuali: Penemuan tertentu atau khusus yang kurang generalisasiKuanti: Hasil penemuan yang
 16. 16. • Kualitatif vs Kuantitatif • 6. Jenis Data Kuali: perkataan, imej dan objek Kuanti: nombor dan statistik • Kualitatif vs Kuantitatif • 7. Hasil Kuali: Penemuan tertentu atau khusus yang kurang generalisasiKuanti: Hasil penemuan yang boleh diaplikasi
 17. 17. • Kualitatif vs Kuantitatif • 8. Soalan yang ditanya Kuali: Kenapa? Bagaimana? Dengan cara yang bagaimana?Kuanti: Berapa banyak? Berapa ramai? Seberapa kerap? Sejauh manakah?
 18. 18. •Sekian, •terima kasih

×