Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a פילנתרופיה בקולקטיב אימפקט - הזדמנות לשינוי הפרדיגמה(20)

Anúncio

פילנתרופיה בקולקטיב אימפקט - הזדמנות לשינוי הפרדיגמה

 1. ‫אימפקט‬ ‫בקולקטיב‬ ‫פילנתרופיה‬: ‫הפרדיגמה‬ ‫לשינוי‬ ‫הזדמנות‬ ‫מס‬ ‫מושב‬'4 "‫הרוח‬ ‫נושבת‬ ‫לאן‬?"‫בישראל‬ ‫החברתית‬ ‫ההשתתפות‬ ‫אתגרי‬: ‫התנדבות‬,‫משתנה‬ ‫במציאות‬ ‫אזרחית‬ ‫וחברה‬ ‫פילנתרופיה‬ ‫ירושלים‬,‫אפריל‬2018
 2. The Mind Shift Challenge ‫רונית‬‫סגלמן‬,‫שיתופים‬ "‫הרוח‬ ‫נושבת‬ ‫לאן‬?"‫בישראל‬ ‫החברתית‬ ‫ההשתתפות‬ ‫אתגרי‬: ‫התנדבות‬,‫משתנה‬ ‫במציאות‬ ‫אזרחית‬ ‫וחברה‬ ‫פילנתרופיה‬ ‫ירושלים‬,‫אפריל‬2018
 3. ‫במהלכי‬ ‫תוצאות‬ ‫של‬ ‫סוגים‬ ‫שני‬ ‫אימפקט‬ ‫קולקטיב‬ ‫ברמה‬ ‫שינויים‬ ‫המערכתית‬ Systems Change ‫בקהלי‬ ‫שינויים‬ ‫היעד‬ Population level Impact
 4. Impact‫מדיד‬ ‫מערכתי‬ ‫החלטות‬ ‫קבלת‬"‫חכמה‬" ‫נתונים‬ ‫לפי‬ ‫עבודה‬ ‫לפי‬‫דרכים‬ ‫מפת‬ ‫חסרים‬ ‫זיהוי‬ ‫לפי‬(‫מימון‬ ‫ומקורות‬ ‫תכניות‬) ‫על‬ ‫מקומך‬ ‫הבנת‬‫הרצף‬ ‫הבעיה‬ ‫של‬ ‫מתמיד‬ ‫לימוד‬–‫גורמים‬,Best practices ‫חלוקת‬‫וידע‬ ‫ניסיון‬‫עמיתים‬ ‫עם‬ ‫תשתית‬ ‫חיזוק‬‫מקצועית‬‫של‬‫רשת‬‫של‬ ‫ארגונים‬/‫השדה‬ ‫הצלחה‬ ‫של‬ ‫הקיימות‬ ‫סיכויי‬ ‫את‬ ‫מעלה‬ ‫הזדמנויות‬
 5. ‫תודעתי‬ ‫שינוי‬ ‫מחייב‬: ‫לתוצאה‬ ‫למענק‬ ‫לפרויקט‬ ‫ממענק‬ ‫מחוייבות‬‫ארוך‬ ‫לטווח‬ ‫התנהגותי‬ ‫שינוי‬ ‫דורש‬: ‫ניהול‬–‫בורד‬,‫זמן‬ ‫משאבים‬ ‫הסטת‬‫למיקסום‬‫לתוצאה‬ ‫תרומה‬ ‫של‬ ‫יותר‬ ‫גבוהה‬ ‫דרגה‬ ‫מייצר‬‫אחריותיות‬ ‫של‬ ‫סוג‬"‫פתוח‬ ‫מענק‬"-‫מחייב‬‫בתהליך‬ ‫אמון‬ ‫השותפים‬ ‫וברשת‬ Embracing Emergence–‫בעיות‬ ‫פתרון‬ ‫לטובת‬ ‫גמיש‬ ‫מ‬ ‫מעבר‬-Independence‫ל‬-Interdependency ‫הכוחות‬ ‫במשוואת‬ ‫שינוי‬:‫מהבעיה‬ ‫חלק‬ ‫כולנו‬ ‫מהפתרון‬ ‫וחלק‬ ‫ה‬ ‫שאלת‬‫קרדיט‬:‫ההישג‬ ‫שייך‬ ‫למי‬? ‫אתגרים‬
 6. Conveners ‫יזמים‬,‫את‬ ‫מממנים‬ ‫השדרה‬ ‫ארגון‬, ‫מובילים‬ ‫מענקים‬ ‫תיאום‬ ‫עבודה‬ ‫קבוצת‬ ‫תיאום‬ ‫לצורך‬ ‫משותף‬ ‫ולימוד‬ Pooled Funding ‫בבניין‬ ‫השקעה‬ ‫הרשת‬ ‫של‬ ‫יכולות‬ ‫בניית‬ ‫חברתיים‬ ‫ארגונים‬ ‫השותפים‬ ‫ברשת‬ ‫אימפקט‬ ‫בקולקטיב‬ ‫פילנתרופיה‬: ‫של‬ ‫רצף‬ ‫פני‬ ‫על‬ ‫תפקידים‬ ‫מגוון‬ ‫אפשרויות‬
 7. ‫לדוגמא‬ ‫מקרים‬ ‫שני‬ Aligned Funders Cradle to Career, Seattle Giving kids a great STEM education by adding 100,000 more, excellent STEM teachers by 2021
 8. •“Program Rich, System Poor” •‫פתוחה‬ ‫עבודה‬ ‫קבוצת‬‫מממן‬ ‫גורם‬ ‫לכל‬‫באזור‬ •‫להיות‬ ‫יכול‬ ‫מממן‬ ‫גורם‬ ‫האם‬‫שווה‬ ‫שותף‬‫בשיח‬ ‫שווים‬ ‫בין‬ ‫השותפים‬ ‫רשת‬ ‫של‬? •‫מקום‬‫וגדולים‬ ‫לקטנים‬,‫וותיקים‬ ‫חדשים‬,‫ותורמים‬ ‫קרנות‬ ‫פרטיים‬ •‫ללמידה‬ ‫הזדמנות‬,‫משותפת‬ ‫לחשיבה‬,‫להשפעה‬ •‫לכלי‬ ‫או‬ ‫לנושא‬ ‫צוללים‬ ‫פגישה‬ ‫כל‬(‫לשטח‬ ‫הקשבה‬,‫יחסים‬ ‫מוטבים‬ ‫עם‬, ‫משאבים‬ ‫הסטת‬)‫מאפשר‬accountability, adoptive learning •‫יכולות‬ ‫בניית‬‫הארגונים‬ ‫של‬ •‫התפיסתי‬ ‫השינוי‬ ‫בהסברת‬ ‫לשני‬ ‫אחד‬ ‫מסייעים‬‫לבורד‬‫של‬ ‫הקרן‬ •‫יוצרים‬‫פעולה‬ ‫שיתופי‬‫לייזום‬ ‫תורמים‬ ‫בין‬/‫מימון‬ ‫חדשנות‬,‫וכו‬ ‫הרחבה‬'
 9. •‫מצב‬ ‫בנאום‬ ‫אובמה‬ ‫הנשיא‬ ‫של‬ ‫לקריאה‬ ‫כתגובה‬ ‫נולד‬ ‫של‬ ‫האומה‬2011‫להכשיר‬100‫חדשים‬ ‫מורים‬ ‫אלף‬ ‫הקרוב‬ ‫בעשור‬ ‫וטכנולוגיה‬ ‫למדעים‬ •‫חברים‬ ‫השותפים‬ ‫ברשת‬280‫חברתיים‬ ‫ארגונים‬, ‫פילנתרופיה‬,‫עסקים‬,‫בולטות‬ ‫ממשל‬ ‫וזרועות‬ •‫המטרה‬:‫ולהכשיר‬ ‫לגייס‬100‫מצוינים‬ ‫מורים‬ ‫אלף‬ ‫שנים‬ ‫בעשר‬ •‫הישגים‬:‫הכשירו‬ ‫הארגונים‬30‫עשרות‬ ‫ושימרו‬ ‫אלף‬ ‫נוספים‬ ‫אלפים‬,‫פעולה‬ ‫שיתופי‬ ‫עשרות‬,‫גייסו‬90 ‫מיליון‬$ •‫היוזמה‬ ‫של‬ ‫המרכזי‬ ‫התפקיד‬: ‫ארגונים‬ ‫בין‬ ‫לאינטראקציה‬ ‫הזדמנויות‬ ‫פיתוח‬ ‫הדדית‬ ‫למידה‬ ‫שמאפשרת‬,
 10. ‫ל‬ ‫מעל‬-30‫משותפת‬ ‫מטרה‬ ‫למען‬ ‫שעובדות‬ ‫קרנות‬ ‫קרן‬ ‫כל‬ ‫כאשר‬: •‫של‬ ‫להקצאה‬ ‫מתחייבת‬500,000$‫פני‬ ‫על‬3‫לשותפים‬ ‫שנים‬ ‫ברשת‬ •‫השדרה‬ ‫ארגון‬ ‫את‬ ‫מממנת‬ ‫אינה‬ •‫מדיניות‬ ‫על‬ ‫שומרת‬‫עצמאית‬ ‫הקצאה‬(‫גיל‬,‫אזור‬,‫וכו‬') •‫עצמאי‬ ‫באופן‬ ‫השותפים‬ ‫רשת‬ ‫של‬ ‫למענקים‬ ‫בקשות‬ ‫בוחנת‬ •‫בארגון‬ ‫הסתייעות‬ ‫תוך‬ ‫למענקים‬ ‫בקשות‬ ‫לקריאת‬ ‫מתחייבת‬ ‫השדרה‬ •‫מתבקשת‬‫המשאבים‬ ‫הקצאת‬ ‫לשקיפות‬ •‫השותפים‬ ‫רשת‬ ‫של‬ ‫למידה‬ ‫בכנסי‬ ‫שווה‬ ‫חברה‬ •‫חדשים‬ ‫פתרונות‬ ‫מימון‬‫ושותפות‬ ‫ליזמות‬ ‫כזרז‬‫בין‬ ‫תחרויות‬ ‫דרך‬ ‫ארגונית‬Practice your Pitch Sessions ‫הפעולה‬ ‫עקרונות‬ The Funders’ Collaborative Lead Together. Multiply Impact
 11. •‫הזדמנות‬ ‫לפילנתרופיה‬ ‫מציג‬ ‫אימפקט‬ ‫קולקטיב‬ ‫מודל‬ ‫ברמת‬ ‫והן‬ ‫מדיניות‬ ‫ברמת‬ ‫הן‬ ‫מערכתי‬ ‫חברתי‬ ‫לשינוי‬ ‫השטח‬,‫קיימא‬ ‫ובר‬ ‫מחט‬ ‫מזיז‬. •‫הרמות‬ ‫בכל‬ ‫להתרחש‬ ‫צריך‬ ‫שינוי‬ •‫ואדפטיביות‬ ‫שווים‬ ‫של‬ ‫ללמידה‬ ‫פתיחות‬ ‫היא‬‫דרך‬ ‫לפריצות‬ ‫הזדמנות‬,‫של‬ ‫יעיל‬ ‫וניצול‬ ‫דיוק‬ ‫משאבים‬ •Interdependency‫השדה‬ ‫את‬ ‫יעודד‬ ‫כנה‬ ‫לאמץ‬‫תחרות‬ ‫במקום‬ ‫שותפות‬ ‫של‬ ‫תפיסות‬ ‫לסיכום‬
 12. ‫ההקשבה‬ ‫על‬ ‫תודה‬!

Notas do Editor

 1. האתגר למנהל הקרן: מחשבה ופעולה לטווח ארוך, גוזלת זמן, קשה לתפעול מול הבורד, קושי במדידה, מייצר איום על Pet Project ומערכות יחסים ותיקות
 2. פילנתרופיה נמצאת במקומות מאד שונים על הרצף של האינטראקציה בינה לבין רשת השותפים © Copyrght PresentationGo.com – The free PowerPoint template library
 3. https://100kin10.org/ http://www.roadmapproject.org/ 100Kin10 is a national network committed to solving one of our country’s most pressing challenges – giving kids a great STEM education – by adding 100,000 more, excellent STEM teachers to America’s classrooms by 2021. תפקיד המרכזי: פיתוח הזדמנויות לאינטראקציה בין ארגונים שמאפשרת למידה הדדית, יצירת פתרונות חדשים וחדשניים, ושיפור מתמיד בביצועים
 4. אסטרטגיות פעולה: הארגונים החברים ברשת נבחרים (best-in-class organizations) ארגונים לומדים, מפתחים פתרונות, מיישמים רעיונות פורצי דרך, עוקבים אחר התקדמות, מחפשים שיפור מתמיד. מפגשי למידה משותפת ארצי שנתי אזורי תקופתי פורמלי/בלתי פורמלי "Steal This" – מפגשים אישיים ווירטואלים מבוססי נתונים/חוזקות/חולשות מחקר אין סופי לזיהוי "זרז" (אתגר בעל השפעה מירבית על שינוי מערכתי) “The Funders’ Collaborative - Targeted Co-Funding”
Anúncio