O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Entrega del Premi Serret Terra de Cruïlla a Xavier Garcia guanyador d'aquesta edició

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 1 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a Entrega del Premi Serret Terra de Cruïlla a Xavier Garcia guanyador d'aquesta edició (8)

Anúncio

Mais de Camins Serret - Ilercavonia – Centro Cultural y Turístico (20)

Anúncio

Entrega del Premi Serret Terra de Cruïlla a Xavier Garcia guanyador d'aquesta edició

  1. 1. XavierGarciaguanyael premiSerretTerra deCruïlla L’escriptori periodistaXavierGarcia,ambl’obra El sud de nou revisitat, ha estatproclamat guanyadorde la segonaediciódel premi SerretTerrade Cruïllaque convoca la LlibreriaSerret amb lacol·laboraciódel Museude laVidaRural de laFundacióCarulla amb l’objectiude promoure lacreacióliteràriarelacionadaambel mónrural.El lliuramentdel premi tindràlloc divendres29de juliol ados quartsde setde la tarda al Museude la VidaRural.Se n’encarregaranOctavi Serret,impulsordelspremisi del projecte Terrade Cruïlla,i l’escriptor Jordi Llavina,secretari del jurat del premi. El sud de nou revisitat,de XavierGarcia, ésun llibre que formapartd’ungènere híbrid,acavall entre el memorialismei lasemblançaliteràriaque esproposa,conscientment ,no jubilarla memòria. L’autor, veteràperiodistai escriptorreconegut,jaenshaviadonat,enelsúltims anys, uns quants treballs moltvaluososenaquestsentit. A Elsud de nou revisitat, que es publicaràenla col·leccióMuseuVidaRural d’Editorial Barcino, reprènel filde lamemòria personal,que és,també, el de lamemòriacol·lectiva, perquè s’hi vatrenantsubtilment, d’ençà que,essentunjovenet nascutala ciutatmarinerade Vilanovai laGeltrú,a la primeriadels anyssetanta, XavierGarcia va descobrirelspoblesi lesterresde l’Ebre,se’nvaenamorari ja no se’nvadistanciarmai més. En un momentenquè escomençavenainstal·larcentralsnuclearsal nostre país,Garcia formà part de la consciènciaecologistaque clamavaperpreservarel que avui endiríem el territori. PoblescomAscóo Vandellóseren,eminentment,rurals,i corrienel perill de quedar desvirtuats. Aquestésel puntde partidad’El sud de nou revisitat,obra que fa un recorregut pelsllocsi perlesfiguresd’aquestapartde Catalunyade quarantaanysençà. “Es pot dir, doncs,que he conegutelsinteriorsde moltescasespageses,pescadores,pastoresi artesanes, d’unruralisme jamodernitzat,peròentotselscasosambaquell graud’antigasaviesa camperola,que sempre m’haemocionat”,explicaenunfragmentd’aquestaobra tan suggeridora,que ésunprolix registre de lamemòriad’homesi donesque,amblaseva contribució,tansovintanònima,handignificatlamemòriadel paíspetitauna riba i l’altrade l’Ebre,peròtambé del paísque s’expressaenllenguacatalana. El juratde lasegonaediciódel premi SerretTerrade Cruïllaha estatintegratperCarme Martí, Maria Carme Jiménez, JoanPinyol,JosepFrancescMorarega i Emigdi Subirats.

×