O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Laerdal PULSE Emergency CPR Aid

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
PULSE EMERGENCY CPR AID
   Kaja Osholm Kjølås
   i samarbeid med Laerdal Medical AS
LAERDAL MEDICAL AS er internasjonal
markedsleder i trenings- og behandlingsutstyr
for livreddende førstehjelp.

Defibrillat...
HVA SKJER NÅR VANLIGE MENNESKER

MÅ REDDE LIV?
SE FOR DEG at du er på den ukentlige fotball-
treningen sammen med gode ven...
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 32 Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Anúncio

Laerdal PULSE Emergency CPR Aid

 1. 1. PULSE EMERGENCY CPR AID Kaja Osholm Kjølås i samarbeid med Laerdal Medical AS
 2. 2. LAERDAL MEDICAL AS er internasjonal markedsleder i trenings- og behandlingsutstyr for livreddende førstehjelp. Defibrillatorer, opplæringsdukker, stabilisatorer og nakkekrager produsert av Laerdal benyttes av sykehus, ambulanser, førstehjelps- organisasjoner og skoler over hele verden.
 3. 3. HVA SKJER NÅR VANLIGE MENNESKER MÅ REDDE LIV? SE FOR DEG at du er på den ukentlige fotball- treningen sammen med gode venner. Uten forvarsel faller en av lagkameratene dine livløs om. Du roper ut navnet hans, men får ingen respons. Ansiktet hans blir blekt og blåaktig, og du kan ikke lenger se at brystkassen hans hever og senker seg for å puste. Når du sjekker pulsen hans finner du ingenting. Du griper desperat etter mobilen og ringer 113... Selv om det heldigvis er liten sjanse for at de fleste av oss kommer til å oppleve dette, er det ikke et utenkelig scenario. Plutselig hjertestans rammer 700.000 mennesker hvert år bare i Europa, og er den vanligste dødsårsaken blant voksne mennesker. I dag overlever bare 5-10 % av de som rammes. Uten umiddelbar hjelp, er nemlig sjansen for å overleve en hjertestans liten. Det vil sjelden være medisinsk personell til stede tidsnok, og o eret er derfor avhengig av at mennesker som befinner seg i nærheten handler raskt. Hjerte-lungeredning (HLR) kan utføres av nærmest hvem som helst, hvor som helst og kan være avgjørende for om o eret overlever eller ikke. For hvert minutt som går etter en hjertestans uten at hjerte- lungeredning startes, faller sjansen for å overleve med 7-10 %. Raskt igangsatt og godt utført HLR kan doble eller tredoble denne sjansen.
 4. 4. DESIGNBRIEF FORSKNING VISER AT hjerte-lungeredning ofte ikke utføres riktig, verken av helsepersonell eller av utrente. Laerdal har utviklet , en teknologi som måler kraft og dybde på hjertekompresjoner og gir umiddelbar tilbakemelding og instruksjoner til den som utfører dem. Tilbakemeldingene gjør det mulig å raskt justere tempo og styrke på kompresjonene og dermed utføre HLR med høyere kvalitet, og med større sjanse for overlev- else. Laerdal ønsker å benytte i produkter for utrente. Folk flest har liten eller ingen trening i livredning, og et produkt som gir stegvis instruksjoner i hva som skal gjøres, hvordan det skal gjøres, og samtidig gir tilbakemelding på om du gjør det riktig, vil være til stor hjelp dersom man skulle havne i en nødsituasjon hvor man må utføre hjerte-lungeredning. Med utgangspunkt i dette har min oppgave vært å utarbeide konsepter for fremtidens HLR-hjelpemiddel for amatører, med tenkt lansering 5-10 år frem i tid. Et slikt hjelpemiddel bør være enkelt å bruke. Det skal sørge for at flere utfører HLR, og at kvaliteten på HLR økes, og dermed redde flere liv. Det bør dessuten være i en slik form at det er lett tilgjengelig i hverdagen, uansett hvor man befinner seg. Et ønske fra Laerdal var å se på muligheten for å integrere hjelpemiddelet i mobiltelefoner.
 5. 5. HVORDAN LAGE ET TILGJENGELIG PRODUKT FOR EN UTENKELIG SITUASJON? Hvordan skal produktet distribueres? Passe for alle og alltid være tilgjengelig? Skal løsningen integreres i noe annet eller være et separat produkt? Sekvensanalyser Workshops Rollespill Scenarios Spørreundersøkelser Personas Brukeranalyser Fremtidsrettet Hvilken form har overlevelse? Hvordan unngå at løsningen blir et ekstra produkt man ikke gidder å ta med seg? Hvordan reagerer man under stress? Hvem vil man ha hjelp av i en nødsituasjon? Hvor detaljerte skal instruksjoner og tilbakemeldinger være? Enkelt og selvforklarende!
 6. 6. PERSONAS HJERTESTANS SCENARIOS BRUKERE SPØRREUNDERSØKELSE RESEARCH PRODUKT TEKNOLOGI LIGNENDE PRODUKTER BRAINSTORMING WORKSHOP IDÉUTVIKLING PROSESS SKISSER ROLLESPILL KONSEPT TESTING FEEDBACK OG INSTRUKSJONER PAPER PROTOTYPING GRAFISK GRENSESNITT FERDIGSTILLING TEKNISKE LØSNINGER VISUALISERINGER
 7. 7. HJERTESTANS KAN RAMME hvem som helst, men den største risikogruppen er menn over 50 år. Noen av de vanligste årsakene til hjertestans er: Slag Hjerteinfarkt Overdose Drukning Kvelning Tap av blod Elektrisk sjokk CO-forgiftning Så mye som 80 % av tilfellene antas å være forsårsaket av hjertesykdom. Mellom 50-80 % av hjertestanstilfellene skjer i hjemmet eller i hverdagen, noe som betyr at de som er i nærheten eller først kommer til ofte vil være familie eller bekjente av den som rammes.
 8. 8. DU HAR JO ALLTID MED DEG MOBILTELEFONEN UTRENTE AMATØRER ER en ny målgruppe for Laerdal, samtidig som og interaktive hjelpemidler også er helt nytt. Jeg har fokusert på å finne en strategi for hvordan man på best måte kan nå disse nye brukerne, hva det nye hjelpe- middelet bør inneholde, og i hvilken form det bør være. Jeg har utarbeidet 3 konsepter som kan være veiledende for hvilke retninger Laerdal bør se nærmere på når de går i gang med å utarbeide produkter for såkalte “bystanders”. PULSE Emergency CPR Aid er et interaktivt hjelpemiddel for livreddende førstehjelp, beregnet for amatørbrukere uten tidligere erfaring. Produktet er tenkt lansert i tre generasjoner innenfor en tiårsperiode. På denne måten kan Laerdal Medical gradvis posisjonere seg i markedet ovenfor en ny målgruppe og med et helt nytt produktkonsept, samtidig som de underveis implementerer ny teknologi og nye funksjoner basert på tilbakemeldinger fra brukerne. Tanken bak PULSE er å gi vanlige mennesker selvsikkerhet nok til å tørre å handle i nødsituasjoner. Ved å ha et hjelpemiddel som tar styringen i en situasjon som oppleves som skremmende og stressende, vil forhåpentligvis terskelen for å gripe inn være lavere. Enkle instruksjoner, ja/nei-spørsmål som krever svært lite av brukeren og fortløpende tilbakemeldinger og oppmun- tringer sørger for at brukeren handler riktig og at o erets sjanse for å overleve blir så god som mulig.
 9. 9. GENERASJON 1 AV PULSE lanseres så fort som mulig, og har som mål å tilgjengeliggjøre basiskunnskaper i HLR på en enkel og tidsriktig måte, og å bane vei for et senere mer avansert produkt. Denne versjonen av PULSE er en enkel mobilapplikasjon som instruerer brukeren i korrekt HLR gjennom illustrasjoner, animasjoner og audio. Applikasjonen gir kun instruksjoner og har ingen direkte tilbakemelding på utførelse.Tanken er at programmet skal få vid distribusjon gjennom holdningskampanjer, utdeling på skoler og i organisasjoner i forbindelse med livredningskurs og gratis eller svært rimelig nedlasting via SMS/WAP. • “Emergency”-modus leder brukeren gjennom stegene i HLR ved hjelp • av enkle ja/nei-spørsmål - “puster pasienten?” • Instruksjoner gis ved hjelp av tale gjennom telefonens høyttalerfunksjon • Antallet steg før hjertekompresjoner startes er få og korte, og sørger for • at livredning starter så fort som mulig hvis brukeren følger instruksjonene • “Training”-modus har funksjoner som lar brukeren teste sine kunnskaper PULSE EMERGENCY CPR AID GENERASJON 2 er tenkt lansert innen 5 år, og består TO ORM CP R: USE THIS CAR D PERF LSE MOBILE SOFTWAR WITH PU E i tillegg til mobilapplikasjonen av en sensor i kreditt- kortstørrelse som utnytter Laerdals teknologi. I en nødsituasjon aktiveres sensoren ved å brekke av den røde delen. Break o red Wait for mobile En lysstripe tennes i den gjenværende delen for å markere at sensoren 1 part to activate 2 phone to connect er aktiv. Den plasseres på pasientens brystkasse, og brukeren plasserer ! så hendene på sensoren før hjertekompresjoner startes. Ved hjelp av Bluetooth kommuniserer sensoren med mobil- 3 Follow guidelines from mobile phone 4 Place this card on patient’s chest and applikasjonen, som så registrerer om kompresjonene utføres riktig, og start compressions forteller deg om du må komprimere raskere eller saktere, kraftigere FORSIDE eller svakere. BAKSIDE
 10. 10. PULSE EMERGENCY CPR AID “ Prøv å trykke litt hardere... Bra! Fortsett sånn! “ “ Trykk raskere, prøv å følge denne rytmen... “ GENERASJON 3 ligger 10 år frem i tid, og det er PULSE vanskelig å forestille seg hvordan mobiltelefoner og EMERGENCY CPR AID en eventuell sensor vil kunne se ut i 2018. Research på fremtidsteknologi har vært en del av arbeidet med dette prosjektet, sammen med en strategi om å tenke på hvordan det perfekte hjelpemiddelet ville vært dersom man skulle se bort fra tekniske hindringer. De aller fleste ønsker å slippe å være alene i en nødsituasjon, og at noen er der sammen med dem som har kunnskaper nok til å ta ansvar for hele situasjonen. 113 Medisinsk nødtelefon Utgangspunktet for generasjon 3 av PULSE er derfor at systemet går over til å være en tjeneste man når via trådløst internett på mobilen. Tjenesten drives i samarbeid med nødsentralen, som får opprettet direkte audiell og visuell kontakt med innringeren. Trådløs overføring av større mengder data vil i fremtiden gjøre det mulig å sende informasjon om pasientens status og hvordan innringeren utfører HLR direkte til nødsentralen. Instruksjoner og tilbakemeldinger vil som tidligere være tilpasset brukerens handlinger, men her vil de komme direkte fra en fagperson som observerer situasjonen. Den høye graden av menneskelig kontakt skal skape ekstra trygghet for brukeren.
 11. 11. INTRO // SPLASH SCREEN What is PULSE? PULSE EMERGENCY CPR AID MENU: EMERGENCY TRAINING Do you have the PULSE Emergency CPR sensor? NO YES Break off the red part of the sensor card to activate emergency mode! Activating emergency Sensor detected - mode without card Activating sensor... emergency mode! YES YES Place in stable position Check for responsiveness Does the patient respond? Get help NO YES Watch for 1 minute YES Check for breathing Roll onto side Does the patient breathe? Does the patient still breathe? Get help NO NO Get help - call 911 YES Start compressions Can someone call for you? Place sensor on patient’s chest Position hands NO Push rapidly 4-5 cm down Try to follow the beat PULSE can dial 911 for you YES PULSE contacts 911 Continue until help arrives Dial 911 now? Talk to dispatcher, give neccessary information Continue PULSE with dispatcher still on the line
 12. 12. Øvre plastdeksel Transparent plaststripe som slipper lys gjennom Del som brekkes - tennes når den grønne av for å aktivere brikken brekkes av batteri og bluetooth Kretskort med: - Akselerometer - Trykksensor Kobling mellom batteri - Batteri og aktivator - Lysdiode(r) - Bluetooth Nedre plastdeksel Silikoncoating? Legges mot pasienten, skaper friksjon og hindrer at kortet sklir
 13. 13. INSTRUERE BEROLIGE HJELPE PULSE EMERGENCY CPR AID OPPMUNTRE BEKREFTE
 14. 14. INSTRUERE BEROLIGE HJELPE PULSE EMERGENCY CPR AID OPPMUNTRE BEKREFTE
 15. 15. INSTRUERE BEROLIGE HJELPE PULSE EMERGENCY CPR AID OPPMUNTRE BEKREFTE
 16. 16. INSTRUERE BEROLIGE HJELPE PULSE EMERGENCY CPR AID OPPMUNTRE BEKREFTE
 17. 17. INSTRUERE BEROLIGE HJELPE PULSE EMERGENCY CPR AID OPPMUNTRE BEKREFTE
 18. 18. FINNER IKKE RIKTIG RYTME / HASTIGHET FOR KOMPRESJONER BRUKER IKKE RIKTIG KRAFT, TAR FOR HARDT ELLER FOR LITE UTMATTELSE - GIR OPP GLEMTE KUNNSKAPER REDSEL OG NØLING
 19. 19. FINNER IKKE RIKTIG RYTME / HASTIGHET FOR KOMPRESJONER PULSE inneholder en metronom som gir et lydsignal man kan følge. Signalet hjelper deg å holde takten, men lyden er ikke irriterende. BRUKER IKKE RIKTIG KRAFT, TAR FOR HARDT ELLER FOR LITE UTMATTELSE - GIR OPP GLEMTE KUNNSKAPER REDSEL OG NØLING
 20. 20. FINNER IKKE RIKTIG RYTME / HASTIGHET FOR KOMPRESJONER PULSE inneholder en metronom som gir et lydsignal man kan følge. Signalet hjelper deg å holde takten, men lyden er ikke irriterende. BRUKER IKKE RIKTIG KRAFT, TAR FOR HARDT ELLER FOR LITE PULSE gir automatisk tilbakemelding på kraft ved hjelp av en trykksensor og et akselerometer i sensorkortet. I generasjon 3 sendes dataene direkte til nødsentralen som overvåker dem og veileder brukeren. UTMATTELSE - GIR OPP GLEMTE KUNNSKAPER REDSEL OG NØLING
 21. 21. FINNER IKKE RIKTIG RYTME / HASTIGHET FOR KOMPRESJONER PULSE inneholder en metronom som gir et lydsignal man kan følge. Signalet hjelper deg å holde takten, men lyden er ikke irriterende. BRUKER IKKE RIKTIG KRAFT, TAR FOR HARDT ELLER FOR LITE PULSE gir automatisk tilbakemelding på kraft ved hjelp av en trykksensor og et akselerometer i sensorkortet. I generasjon 3 sendes dataene direkte til nødsentralen som overvåker dem og veileder brukeren. UTMATTELSE - GIR OPP PULSE oppmuntrer deg til å fortsette, og bekrefter at det du gjør er riktig og faktisk nytter. I generasjon 2 og 3 får man ved hjelp av GPS informasjon om hvor langt unna ambulansen er. GLEMTE KUNNSKAPER REDSEL OG NØLING
 22. 22. FINNER IKKE RIKTIG RYTME / HASTIGHET FOR KOMPRESJONER PULSE inneholder en metronom som gir et lydsignal man kan følge. Signalet hjelper deg å holde takten, men lyden er ikke irriterende. BRUKER IKKE RIKTIG KRAFT, TAR FOR HARDT ELLER FOR LITE PULSE gir automatisk tilbakemelding på kraft ved hjelp av en trykksensor og et akselerometer i sensorkortet. I generasjon 3 sendes dataene direkte til nødsentralen som overvåker dem og veileder brukeren. UTMATTELSE - GIR OPP PULSE oppmuntrer deg til å fortsette, og bekrefter at det du gjør er riktig og faktisk nytter. I generasjon 2 og 3 får man ved hjelp av GPS informasjon om hvor langt unna ambulansen er. GLEMTE KUNNSKAPER Tidligere trente i HLR vil raskere finne riktig rytme og kraft ved hjelp av tilbakemeldingene PULSE gir. REDSEL OG NØLING
 23. 23. FINNER IKKE RIKTIG RYTME / HASTIGHET FOR KOMPRESJONER PULSE inneholder en metronom som gir et lydsignal man kan følge. Signalet hjelper deg å holde takten, men lyden er ikke irriterende. BRUKER IKKE RIKTIG KRAFT, TAR FOR HARDT ELLER FOR LITE PULSE gir automatisk tilbakemelding på kraft ved hjelp av en trykksensor og et akselerometer i sensorkortet. I generasjon 3 sendes dataene direkte til nødsentralen som overvåker dem og veileder brukeren. UTMATTELSE - GIR OPP PULSE oppmuntrer deg til å fortsette, og bekrefter at det du gjør er riktig og faktisk nytter. I generasjon 2 og 3 får man ved hjelp av GPS informasjon om hvor langt unna ambulansen er. GLEMTE KUNNSKAPER Tidligere trente i HLR vil raskere finne riktig rytme og kraft ved hjelp av tilbakemeldingene PULSE gir. REDSEL OG NØLING PULSE skal gi brukeren selvsikkerhet til å handle i en nødsituasjon - man har et hjelpemiddel som instruerer og tar avgjørelser for seg, og både terskelen for å gripe inn og redselen for å gjøre feil blir dermed mindre.
 24. 24. OPPSUMMERING • PULSE er en strategi og en samling konsepter som viser hvordan QCPR kan implementeres i enkle produkter og tjenester som kan benyttes av utrente. • Konseptene er fremtidsrettede og til en viss grad avhengig av ny teknologi, fokus har vært på å gjøre opplevelsen enklest mulig for brukeren. • For å være enkelt tilgjengelig for flest mulig mennesker, gir PULSE instruksjoner og tilbakemeldinger både visuelt og audielt. Produktet har også taktile egen- skaper, formen på sensorkortet er lett gjenkjennelig, og handlingen med å brekke løs en del av kortet for å aktivere det minner om lignende handlinger i andre nødsituasjoner, for eksempel det å dra i en nødbremse eller utløse en brannalarm. • Målet var fra begynnelsen av å skape konsepter som være retningsgivende hvor hvordan man bør tenke i forhold til en ny målgruppe og en ny type hjelpemiddel innen livredning.

×