Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Smartclass+ business summarizing (jan june 2015) man-final(20)

Último(20)

Anúncio

Smartclass+ business summarizing (jan june 2015) man-final

 1. TỔNG KẾT NĂM 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015 & KẾ HOẠCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2015 CHO SẢN PHẨM SMARTCLASS+ ROBOTEL TẠI VIỆT NAM REVIEW OF FIRST 6 MONTHS IN 2015 & PLAN OF LAST 6 MONTHS IN 2015 FOR SMARTCLASS+ ROBOTEL IN VIETNAM
 2. TỔNG KẾT NĂM 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2015 REVIEW OF FIRST 6 MONTHS OF 2015 SAO MAI - VIET NAM
 3. HOẠCH ĐỊNH CƠ CẤU TỔ CHỨC SET UP ORGANIZATION CHART
 4. KÊNH DỰ ÁN DIRECT PROJECT CHANNEL
 5. KÊNH PHÂN PHỐI DISTRIBUTION CHANNEL
 6. Các việc Sao Mai đã triển khai Some works were executed by Sao Mai  Đã hoàn thiện xong kênh phân phối từ Quãng Bình đến Cà Mau  Completed the distribution channel from Quang Binh to Ca Mau  Đã thiết lập Master Dealer tại khu vực phía Bắc với các chính sách và cam kết cụ thể  Established Master Dealer in the North with the policies and specific commitments  Tham gia triển lãm sản phẩm ngày hội giáo dục tại Tp.HCM  Joined the Exhibition 40 years of Education & Trainig Development of HCMC  Thành lập website mới để quảng bá sản phẩm Smartclass+  Established a new website to promote Smartclass + Làm việc mạnh mẽ và hỗ trợ nhiều chi phí cho đội Techteam của đề án 2020. Từ ngày 01/07/2015, thầy Thư- Giám đốc sở giáo dục Kontum sẽ ra Hà Nội để phụ trách Trưởng Ban Quản Lý Dự Án 20120.  Sao Mai Worked out strongly and support many costs for Techteam 2020. From 01-July-2015, Mr.Thu- Director of Kontum Education & Training Dept., will move to Ha Noi to in charge of new assignment as an Director of Project_2020.
 7.  Hoàn thành kênh phân phối Completed the distribution network  Đạt chỉ tiêu doanh số bán hàng Completed the sales target HOÀN THÀNH CÔNG VIỆC MỤC TIÊUHOÀN THÀNH CÔNG VIỆC MỤC TIÊU COMPLETED TARGETCOMPLETED TARGET
 8. HỆ THỐNG PHÂN PHỐI DISTRIBUTION NETWORK  Phát triển mạnh và hỗ trợ các nhà phân phối, các đại lý kinh doanh thiết bị trường học, công ty công nghệ thông tin. Supporting & working with education equipment company or IT company in each province to conduct educational tender and project.  Đã xây dựng cơ bản xong kênh phân phối, tiếp cận các Khách hàng tiềm năng và xây dựng mối quan hệ hợp tác lâu dài. Sao Mai had completed the distribution channels as well as accessing to potential customers and building long-term partnerships.
 9. DISTRIBUTION CHANNEL DISTRIBUTION NETWORK (MEKONG DELTA)DISTRIBUTION NETWORK (MEKONG DELTA) Province Name of Dealer Long An Anh Viet Tien Giang Sao Nam Ben Tre TH BEN TRE Vinh Long HP VINH LONG Dong Thap THIEN TRUC An Giang TH AN GIANG Can Tho GD MEKONG Tra Vinh E&C Soc Trang GIA HOA Hau Giang NAM PHUONG Bac Lieu AU TRUNG Kien Giang ABC Ca Mau GIA BAOTotal: 13 deales in Q1
 10. DISTRIBUTION CHANNEL DISTRIBUTION NETWORK (HO CHI MINH CITY)DISTRIBUTION NETWORK (HO CHI MINH CITY) District Name of Dealer HCM 24H DAI TRAN GIA PHUC GIA KHANG ROBO VENR VIET TRI HUNG LONG DAI DUONG DAC NHAN TRANG AN HCM SUNDAY TIA SANG Total: 11 dealer in Q1
 11. DISTRIBUTION CHANNEL DISTRIBUTION NETWORK (CENTER)DISTRIBUTION NETWORK (CENTER) Province Name of Dealer Quang Binh Vinh Hoang Quang Tri Duy Long Hue Giai Phap Viet Da Nang Phi Long Quang Nam An Tien Quang Ngai MHQ & Tin Nghia Binh Dinh Quang Vu
 12. DISTRIBUTION CHANNEL DISTRIBUTION NETWORK (HIGHLAND)DISTRIBUTION NETWORK (HIGHLAND) Province Name of Dealer Kontum Kim Thinh Gia Lai Hong Van Dak Lak Quang Anh Dak Nong TSB Da Lat Vien Dong
 13. DISTRIBUTION CHANNEL DISTRIBUTION NETWORK (SOUTH-EAST AREA)DISTRIBUTION NETWORK (SOUTH-EAST AREA) Province Name of Dealer Binh Phuoc THANG LONG Binh Duong Will set up in Q3 Tay Ninh Will set up in Q3 Dong Nai Dong Nam & CHAU MAI LOAN Vung Tau LUONG THANH DANH KHACH DE TUC
 14. DISTRIBUTION CHANNEL DISTRIBUTION NETWORK (SOUTH-CENTER AREA)DISTRIBUTION NETWORK (SOUTH-CENTER AREA) Province Name of Dealer PHU YEN NHAT TAN/ T&H KHANH HOA TOAN TAM NINH THUAN NHAN HUY BINH THUAN THANH LOI/ STB
 15. DISTRIBUTION CHANNEL DEALERS NETWORKDEALERS NETWORK  North Are: Binh Minh & Trang An: (2)  Center & South: Sao Mai distribution channel:  Quang Binh: (1)  Quang Tri: (1)  Hue: (1)  Quang Nam: (1)  Quang Ngai: (2)  Da Nang: (2)  Binh Dinh: (1)  Phu Yen: (1)  Kontum: (1)  Gia Lai: (1)  Daklak: (1)  Khanh Hoa: (1)  Daknong: (1)  Lam Dong: (1)  Ninh Thuan: (1)  Binh Thuan: (1)  Binh Phuoc: (1)  Binh Duong: TBA  Tay Ninh: TBA  Dong Nai: (2)  Vung Tau: (2)  13 Provinces in Mekong Delta & HCM: Note: Sao Mai will build each province at least 01 dealer
 16. Đạt chỉ tiêu doanh số bán hàng (T01- >T06/2015) Completed the sales target (Jan->June/2015)
 17. CÁC DỰ ÁN SẼ TRIỂN KHAI PROJECTS WILL FOLLOW UP IN 2015
 18. CÁC DỰ ÁN SẼ TRIỂN KHAI PROJECTS WILL FOLLOW UP IN 2015
 19. KẾ HOẠCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2015 CHO SẢN PHẨM SMARTCLASS+ ROBOTEL TẠI VIỆT NAM PLAN OF LAST 6 MONTHS OF 2015 FOR SMARTCLASS+ ROBOTEL IN VIETNAM
 20. 1. MỤC TIÊU SAO MAI SAO MAI‘S OBJECTIVES 2. KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG ACTION PLAN 3. TIẾP THỊ SẢN PHẨM MARKETING PLAN NOÄINOÄI DUNGDUNG CONTENTSCONTENTS 4. CHỈ TIÊU BÁN HÀNG SALE OBJECTIVES
 21.  Tiếp tục là nhà phân phối chính thức & duy nhất giải pháp giáo dục của Smartclass+ tại Việt Nam. Continuing to be only official Authorized Distributor of Smartclass+ Solution in Vietnam.  Sản phẩm chính: giải pháp phòng học ngoại ngữ Smartclass+ cho giáo dục. Main products: Smartclass+ languague solution for Education sector. MỤC TIÊU SAO MAI SAO MAI’S OBJECTIVES
 22. KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG ACTION PLAN  Với tư cách là nhà phân phối chính thức của Smartclass+, Sao Mai sẽ tiến hành cụ thể như sau: As a Smartclass+ Authorized Distributor, Sao Mai will be implementing as follows:
 23. KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG ACTION PLAN Ti p t c hoàn thi n kênh phân ph i toàn qu c, đ c bi t nh ng n i Sao Mai ch a cóế ụ ệ ố ố ặ ệ ữ ơ ư văn phòng đ i di n t i đó s h tr t i đa nh ng Đ i Lý t i khu v c đó.ạ ệ ạ ẽ ỗ ợ ố ữ ạ ạ ự  Improving nationwide distribution channels ,especially are where Sao Mai has no representative office, in order to support of dealer in those areas. Tăng c ng Marketing ti p c n Khách Hàng và Demo s n ph mườ ế ậ ả ẩ .  Enhancing Marketing for accessing to Customer and Product Demo. T ch c ngày h i Khách hàng trong năm 2015ổ ứ ộ  Organizing the Customer Event in 2015 T i khu v c phía B c s h tr các Master Dealer đ gia tăng c h i bán hàng & ph iạ ự ắ ẽ ỗ ợ ể ơ ộ ố h p Master Dealer đ hoàn thi n kênh phân ph i t i khu v c phía B c.ợ ể ệ ố ạ ự ắ  Supporting the Master Dealer to increase sales opportunities & Co-operate with Master Dealer to improve the distribution channel at the Northern region.
 24. Tập trung mạnh vào các trung tâm đào tạo, hệ thống các trường đại học, cao đẳng, THCN Strongly focus to training center, universities, colleges, technical secondary schools. Hệ thống Các trường quốc tế tại Việt Nam The system of international schools in Vietnam  Trung tâm Ngoại ngữ - Foreign Language Centers  Các trường sư phạm - The pedagogical universities & colleges  Khối trường chuyên, trường chuẩn - Specialized, standard schools KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG ACTION PLAN
 25. Sao Mai cũng sẽ phối hợp với Smartclass+ thực hiện một số chương trình quảng bá như sau: Sao Mai is also going to coordinating with Smartclass+ to conduct some program such as Quảng cáo Advertisement Viết 1 số bài PR trên một số báo chuyên nghành như PC Word, báo giáo dục… PR on specialized newspaper as Educational newspaper, PC Word… Thực hiện các video clip về phòng hoặc các buổi học thực tế trong các phòng LAB mà Sao Mai đã triển khai lắp đặt Smartclass+ cho khách hàng để làm tư liệu Marketing trên Website, Youtube và các mạng xã hội. .v.v Quảng cáo định kỳ trên các trang tìm kiếm như Google, yahoo, các trang mạng xã hội… Make some Video Clip for smart class or real class traing in LAB that Sao Mai have been done & using this for upload on our website, youtube, facebook... Advertising in website as google, yahoo & social network is periodically. TIẾP THỊ SẢN PHẨM MARKETING PLAN
 26. Làm việc chặt chẽ với đội Techteam của BQL đề án 2020 nhằm nắm bắt định hướng trang thiết bị về ngoại ngữ trong tương lai.  Working closely with TechTeam of the Management Board -National foreign language project 2020 to capture orientation about equipment for foreign language in the future.  Tiếp tục tài trợ cho các hoạt động của đội Techteam đề án 2020.  Continue to sponsor for the activities of Teachteam of project 2020.  Cài đặt các license Smartclass+ miễn phí cho các giáo viên ngoại ngữ tại các Trường ….để thực hiện các chương trình giảng dạy của Trường.  To sponsor some licenses Smartclass+ for the teacher… in order that they do their activities or for teaching. TIẾP THỊ SẢN PHẨM MARKETING PLAN
 27.  Tiếp tục thực hiện việc Demo, tổ chức giới thiệu giải pháp Smartclass+ đến các trường, phòng giáo dục, sở giáo dục ….  To demonstrate and introduce the Smartclass+ solution to education offices, education and training departments, universities, college, schools…  Làm rõ hình ảnh và tính năng kỹ thuật của giải pháp Smartclass+ nhằm cung cấp cho các đại lý, các nhà phân phối, các đối tác bán lẻ.  Make clearly about image & specification of Smartclass+ solution to support to dealers…  Dự kiến trong năm 2015 sẽ tổ chức hội nghị đại lý tại Tp.HCM để đẩy mạnh truyền thông bán hàng sản phẩm Smartclass+ tại Việt Nam.  Expected plan: Will hold dealers meeting in Ho Chi Minh City in 2015 to boost communications and support product sales Smartclass + in Vietnam. TIẾP THỊ SẢN PHẨM MARKETING PLAN
 28.  Hỗ trợ công tác đào tạo nhân viên bán hàng cho các đại lý.  Supporting sales training for dealers.  Hỗ trợ công tác lắp đặt & demo sản phẩm.  Supporting installation and demonstration of product.  Hỗ trợ đại lý thuyết trình giải pháp cho khách hàng.  Supporting to dealer to present Smartclass+ solution for their customer.  Lập trang web chuyên về các giải pháp về ngoại ngữ và tiếp thị trực tiếp đến các đối tượng này.  Make website specializing in foreign language solutions and direct marketing to these objects. TIẾP THỊ SẢN PHẨM MARKETING PLAN
 29.  Theo k ho ch cam k t v i Robotel, Sao Mai s hoàn thành ch tiêu doanh s trongế ạ ế ớ ẽ ỉ ố năm 2015 là: 200,000USD (6 tháng đ u năm: 50,000USD và 6 tháng cu i năm:ầ ố 150,000USD). Nh v y 6 tháng đ u năm Sao Mai đã th c hi n đ cam k t v chư ậ ầ ự ệ ủ ế ề ỉ tiêu doanh s và m c tiêu 6 tháng cu i năm là 150,000USD.ố ụ ố As planned commitments Robotel, Sao Mai will complete sales target in 2015 is: 200,000USD (first 6 months: 50,000USD and last 6 months: 150,000USD). So, in first 6 months Sao Mai has done enough commitment of sales targets and the target of the last 6 months is 150,000USD. Tuy nhiên t ngày 01/07/2015 đ n 31/12/2015, chính ph Vi t Nam đã ra Nghừ ế ủ ệ ị Quy t (ế 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 c a CP)ủ v h n ch mua s m cho t t c các h ngề ạ ế ắ ấ ả ạ m c trang thi t b .ụ ế ị (http://www.moj.gov.vn/ct/tintuc/Pages/quan-ly-chi-dao-dieu-hanh.aspx?ItemID=6849 ) However from 01st July, 2015 to 31st December, 2015, the government of Vietnam has issued Resolution No. (01 / NQ-CP dated 03rd January, 2015) to restrict shopping for all categories equipment. (http://www.moj.gov.vn/ct/tintuc/Pages/quan-ly-chi-dao-dieu-hanh.aspx?ItemID=6849 ) CHỈ TIÊU BÁN HÀNG SALE OBJECTIVES
 30.  Do tình hình căng th ng t i Bi n Đông chính ph Vi t Nam ph i th tẳ ạ ể ủ ệ ả ắ ch t chi tiêu đ t p trung vào ngân sách Qu c Phòng đ đ i phó v iặ ể ậ ố ể ố ớ Trung Qu cố Due to the tense situation in the South China Sea, Vietnam government to tighten spending to focus on the defense budget to deal with China Vi c trang b cho m t phòng Lab ngo i ng đa ph ng ti n là khá t nệ ị ộ ạ ữ ươ ệ ố kém, v i ngân sách h n ch nh v y vi c mua s m các phòng Lab ngo iớ ạ ế ư ậ ệ ắ ạ ng r t h n ch trong giai đo n 6 tháng cu i năm.ữ ấ ạ ế ạ ố To purchase the multimedia language lab is so expensive, with limited budget so the procurement of foreign language laboratory is very limited in the last 6 months period. CHỈ TIÊU BÁN HÀNG SALE OBJECTIVES
 31. Vì nh ng lý do nêu trên vi c th c hi n ch tiêu 150,000USD trong 6ữ ệ ự ệ ỉ tháng cu i năm là r t khó th c hi n, Sao Mai s c g ng n l c h t khố ấ ự ệ ẽ ố ắ ỗ ự ế ả năng có th đ thúc đ y vi c kinh doanh bán hàng t i Vi t Nam.ể ể ẩ ệ ạ ệ For the above reasons stated, the performance of sale objectives in the last 6 months (150,000USD) is very difficult to implement, Sao Mai will try our possible effort to promote the sales business in Vietnam. Sao Mai đ xu t đi u ch nh l i m c tiêu bán hàng cho 6 tháng cu i nămề ấ ề ỉ ạ ụ ố là t 50,000USD đ n 100,000USD.ừ ế Sao Mai propose to adjust the sales target for 6 months in 2015 from 50,000USD to 100,000USD. CHỈ TIÊU BÁN HÀNG SALE OBJECTIVES
 32. XIN CẢM ƠN QUÝ VỊ THANK YOU
Anúncio