Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a BFL genom RUC Högskolan i Halmstad(20)

Anúncio

BFL genom RUC Högskolan i Halmstad

 1. BFL Högskolan i Halmstad Tillfälle 1 av 3, 22/10 sandra.svensson@grkom.se kristoffer.creutz@grkom.se
 2. Introduktion - Vad är GR? - Pedagogiskt Centrum - Och vem är vi?
 3. Vilka är ni? Jag heter… Och arbetar på… Mitt förhållande till BFL är… Hur ska denna fortbildning komma skolan till gagn?... (kollegialt lärande) Det bästa med att vara lärare är...
 4. Utbildningsinsatsens upplägg - Tre heldagar - BFL utifrån fem nyckelstrategier - Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet - Förmiddag inspiration och eftermiddag fortsatt arbete i lärgrupp - Aktivt prova mellan tillfällena (uppgift) - Kollegialt lärande på enheten? - Digitala verktyg - Samtal- och erfarenhetsutbyte
 5. BFL – ett förhållningssätt Summativ Bedömningen har en summerande karaktär: - Betygssättning - Poängsammanställningar Formativ Bedömning syftar till att forma och utveckla – både elevens kunskaper, men också lärarens undervisning. Detta kommer dagen att handla om!
 6. En utgångspunkt: ”Undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.” - Skollagen (2010:800) Fundera: Vad ska vi lära oss i skolan idag och vilken kunskap är viktig? Vilka förmågor behöver eleverna i framtiden?
 7. En bakgrund: - Vi behöver förbättra elevers prestationer - Detta kräver förbättrad lärarskicklighet - Förbättra nya lärares skicklighet tar för lång tid - Vi måste därför förbättra de lärare vi har - Flera sätt att nå förändring - Vissa kommer eleverna tillgodo, andra inte. - De som gör det innebär förändringar i lärares undervisning - Att förändra undervisning kräver en ny typ av lärande för lärare - Dylan Wiliam
 8. BFL och nyckelstrategierna
 9. De tre frågorna - Bedömning för lärande på två minuter
 10. Den stora idén
 11. Tydliggöra mål och kunskapskrav - att synliggöra kunskaper och förmågor …mål med mål, liksom...
 12. Tydliggöra mål och kunskapskrav- Att synliggöra kunskapskrav och förmågor ● Läroplan, kursplan, ämnesplan ● Centralt innehåll, kunskapskrav, förmågor progressionen i värdeorden ● Tydliga exempel, elevexempel ● Matriser Samsyn? På skolan? I arbetslaget? Med eleverna?
 13. Ett exempel…. Samma skola, två klassrum Idag ska vi: 1. Läsa i (15 min) 2. Arbeta vidare med vår novell (40 min) 3. Avsluta genom att läsa igenom det vi skrivit Idag ska vi träna och bli bättre på person-och miljöbeskrivningar, vi vill ju kunna ge bilder i huvudet åt en läsare av våra noveller. Uppgifter: 1. Läsa 15 min – Fokus: Hur beskriver författaren personer och miljöer? 2. Arbeta med novellen 3. Avsluta genom att läsa en kamrats text för att se hur hen har beskrivit.
 14. Ett annat exempel…. …Självmodellering Exempel: - Skrivuppgift kring undervisat ämne med utgångspunkt i tongivande förmåga - Läraren gör snabb genomläsning och väljer ut texter där förmågan syns på olika kunskapsnivåer - Eleverna får självskatta sin egna text mot de tre bedömningsexempel som valts ut.
 15. Tvåminuterssamtal Hur arbetar ni med att tydliggöra målen med undervisningen för eleverna idag? Prata med din granne
 16. BFL och nyckelstrategierna
 17. Skapa aktiviteter som synliggör lärandet - 0,9 sekunder? - Att ställa frågor - Öppna - Diagnostiska - Påståenden - Bordsfrågor “Läraren måste skapa aktiviteter som tar eleven från det aktuella tillståndet till det önskvärda tillståndet.” - Dylan Wiliam
 18. Mentimeter Diagnostisk fråga Vändpunktsfråga (hinge questions) Vändpunktsfrågor baseras på de viktiga begrepp i en lektion som är kritiska för eleverna att förstå innan du går vidare i lektionen. Mentimeter
 19. Skapa aktiviteter som synliggör lärandet - ”No hands up” - ”glasspinnar” - “miniwhiteboard” - “trafikljus”
 20. E-P-A Vilka tankar har du fått av dagens innehåll? Enskilt Par Alla
 21. Kollegialt lärande www.bedomningforlarande.se Vår facebookgrupp You tube - Christian Lundahl
 22. Eftermiddagens arbete i lärgrupp
 23. Frågor kring filmerna - Hur vet du att eleverna har förstått vad du vill att de ska lära sig? - Hur vet dina elever vad du bedömer och vad du förväntar dig av dem? - Hur säkerställer du att ALLA elever förstår? - Hur synliggör du läroplanens ämnesförmågor för eleverna? - Hur kan ni använda exempel för att tydliggöra mål och kunskapskrav? T ex Elevexempel - Vilka styrkor och svagheter finns med de metoder som Mi och Christian använder i filmerna från Lilla Edet? - Hur gör du för att skapa engagemang, intresse och motivation i klassrummet? - Övrigt som du vill diskutera i lärguppen.
 24. Eftermiddagens arbete i lärgrupp Uppgift: metoder som synliggör lärandet - Kom överens och välj en av de metoder som synliggör lärandet, exempelvis No Hands Up, miniwhiteboards, eller stoppljus. - Planera för hur du/ni ska använda denna metod i er dagliga undervisning, i ert ämne. - Glöm inte att informera eleverna. Uppgift: elevexempel - Till nästa tillfälle 5/11 tar du med dig elevexempel på tre olika nivåer - Har du redan uppgifter eller behöver du skapa ett moment?
Anúncio