O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Vertaistuesta voimaa

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 28 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a Vertaistuesta voimaa (20)

Anúncio

Mais recentes (15)

Vertaistuesta voimaa

 1. 1. VERTAISTUESTA MOTIVAATIOTA OMAAN HOITOON Diabetesliiton Järjestöpäivät 2013 Saara Pajunpää VVV-projekti Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry
 2. 2. Taustalla vuosien kokemus • Viestintä ja vertaistoiminta verkkoon – projektin projektipäällikkö • Tietojenkäsittelyn FM • Vuodesta 2007 alkaen mukana erilaisissa järjestöjen tietoteknologian hyödyntämiseen ja viestintään liittyvissä hankkeissa ja verkostoissa • 10 vuoden kokemus tietojärjestelmien kehittämisestä yksityisellä sektorilla • Vapaaehtoisena luottamustehtävissä paikallisella ja valtakunnallisella tasolla
 3. 3. Sisältö: Sisältöä • Miksi? • Muotoja • Toteutuspaikkoja • Tukitoimet • Tiedotus
 4. 4. MIKSI? Vapauttava tunne, kun huomaa ettei ole itse vain näiden ajatusten ja kokemusten kanssa. Vertaistuessa keskeisintä on kokemus, ettei ole yksin elämäntilanteensa tai Mukana vertaistapaamisissa olen siksi, että ongelmiensa kanssa. Jokainen tarvitsemaani tietoa palveluista ei muuta kautta osallistuja tulee hyväksytyksi ja kunnolla saa. Ajatusten jakaminen eli vertaistuki kuulluksi tasavertaisesti. Vertaistuki sinällään jää siis toissijaiseksi asiaksi minulle, on vastavuoroista kokemustenvaihtoa, vaikka sekin on (silloin tällöin) tärkeää. jossa ihmiset tukevat toinen toisiaan. (THL) Onnistuessaan vertaistukiryhmät voivat tukea jäsentensä muutosta, voimaannuttaa heitä sekä tarjota käytännöllistä ja tunneperäistä tukea. (THL) Vertaisryhmässä nojataan mm. kokemustietoon, vastavuoroisuuteen, Suurin osa teksteistä on lainauksia vertaistuki yksilöllisen kokemuksen muuntumiseen ryhmien osallistujilta yhteiseksi sekä autettavien toimimiseen toisten auttajina. Kokemuksia Joensuusta: http://www.youtube.com/watch?v=j3kMPThAr2g
 5. 5. MIKSI? • Vertaistuki on yhdistys- toiminnan perusta • Keino vaikuttaa jäsenten arjen hyvinvointiin • Tuen ja osaamisen vaihdon kanava • Monipuolistaa yhdistyksen toimintaa • Tuo uusia toimijoita • On toimintamuoto, jossa on vähiten ns. kilpailevaa tarjontaa
 6. 6. MIKSI VERTAISRYHMÄÄN KANNATTAA OHJATA? • Asiakas saa vertaistuen kautta kuuntelijoita ja tukea itsestään huolehtimiseen • Vertaisryhmissä jaetaan käytännön neuvoja arjen helpottamiseksi • Saman kokeneen henkilön antamat neuvot vaikuttavat • Vertaistoiminta tukee ammat- tilaisen antamaa hoitoa ja ohjausta
 7. 7. RYHMÄSSÄ ANNETTAVAA TUKEA • ryhmässä annettava ohjaus ja neuvonta kasvokkain • ryhmämuotoinen ohjaus ja neuvonta puhelimitse • ryhmämuotoinen ohjaus ja neuvonta netissä tai videoteitse • sopeutumisvalmennus • sosiaalinen leiri- ja lomatoiminta • Vertaistoiminta kasvokkain ja netissä
 8. 8. RYHMÄMUOTOINEN TUKI AIHEEN MUKAAN LUOKITELTUNA www.ihimiset.fi/fi/toimintaa/tukea
 9. 9. HARRASTUSKERHO VAI VERTAISRYHMÄ? Mikä erona? Vertaisryhmässä tärkeintä on samassa elämäntilanteessa olevien tuki esim. arjen haasteista selviytymiseen liittyen.
 10. 10. VERTAISTOIMINNAN MUOTOJA • Suljettu • Avoin • Täydentyvä • Jäsenille • Yhdessäolo- ja • Kaikille oleskeluryhmiä • Rajatulle joukolle, • Aktiviteettiryhmiä asianosaisille • Ongelmanratkaisuryhmiä
 11. 11. ONGELMANRATKAISURYHMIÄ
 12. 12. MISSÄ? Kasvokkain Netissä Puhelimitse Videoneuvottelulla
 13. 13. SÄHKÖPOSTISSA • Vertaistukea jaetaan sähkö- postiviestissä • Ryhmällä yhteinen sähkö- postiosoite jota käyttämällä viesti menee kaikille ryhmän jäsenille • Usein sovitut pelisäännöt kirjoittamiseen • Voi olla suljettu tai avoin • Ei vaadi taakseen omaa organisaatiota vaan on helppo hoitaa myös vapaamuotoisesti
 14. 14. KESKUSTELUPALSTOILLA JA FOORUMEISSA
 15. 15. AKTIVITEETTIRYHMIÄ VIRTUAALIMAAILMASSA http://vimeo.com/35556262 www.puoltaja.fi
 16. 16. PUHELIMITSE • Ryhmäpuhelu • Kaikki osallistujat ovat linjalla yhtä aikaa • Ikä-ESKOn ryhmissä: – ohjaaja + 5 osallistujaa – Kokoontuminen 1krt/vk 1h, kokoontumisia 6-8 – Osallistuminen ryhmäläiselle maksutonta – Osallistua voi myös lankapuhelimella – Ikä-ESKO-hanke järjestää Oulussa puhelinrinkiohjaajien koulutusta. Lisää tietoa koulutuksesta: Projektityöntekijä Saara Haajanen, 044 786 7090.
 17. 17. VIDEOTEITSE • Maantieteellinen riippumattomuus • Läsnäolo (ilmeet, eleet, ..) • Materiaalien työstäminen yhdessä (ryhmätehtävät) http://www.sytytanaan.fi
 18. 18. VIRTUAALISUUDEN TUOMIA LISÄMÄÄRITTEITÄ JA HAASTEITA • Omistajuus • Pelisäännöt – Toimitaanko omalla nimellä vai • Ylläpitäjät nimimerkillä – Kuka saa lisätä ryhmäläisiä? • Maantieteellisten – Missä mainostetaan – Kuka saa tuoda sisältöä ja mitä rajojen puute – Ohjaajan rooli (vrt. ammattiminä ja siviiliiminä netissä) • Aktiivisuus • Aloituksen tukitoimet • Avoimuus: • Markkinointikanavoiden laajuus • Ennakkokäsitykset • Suosittujen ympäristöjen vaihtuvuus • Läsnäolo ja aktiivisuus • Kaveruus käsite
 19. 19. Tukitoimet
 20. 20. Missä? RYHMÄN VETÄJÄ Osaamisen ja tiedon pohjana omakohtainen • vertainen kokemus Koulutus, tutkimus ja • ammattilainen ammatillisessa työssä saatu kokemus Koulutuksen kautta • vapaaehtoinen tietoa ryhmää yhdistävästä aihealueesta ja siihen liittyvistä ilmiöistä • erilaiset työpari vaihtoehdot • Opiskelijoiden rooli? • Virtuaalisissa ryhmissä voi lisäksi olla tekninen ylläpitäjä ja perustaja
 21. 21. TUKEA JÄRJESTÄMISEEN Seuraava tapaaminen Oulussa 13.2. http://verkosto.purot.net/
 22. 22. Vastuu vertaisryhmästä on organisaation johdolla Yhdistys on vastuussa mm. siitä, että - Ohjaaja saa riittävän tuen - Ohjaajalla on riittävä osaaminen - Toiminta pyörii vaikka ohjaaja ei pääsisi paikalle - Toiminta on riittävästi vakuutettu Yhdistyksen johdon on siis tiedettävä mitä heidän vertaisryhmissä tehdään ja milloin ryhmät kokoontuvat.
 23. 23. Tiedotus
 24. 24. TIEDOTUKSESSA HUOMIOITAVAA
 25. 25. Toimeksi.fi jakaa järjestöjen toiminnan muihin verkkopalveluihin • Käytettävissä Lapissa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Espoossa • Tarjoaa järjestöjen toiminnan luokiteltuna toiminnan tyypeittäin • Toiminnat upotettavissa muihin verkkopalveluihin • Järjestöille ilmainen tiedotuskanava • Tarjoaa myös alueelliset uutiskirjeet
 26. 26. LÄHTEET • THL: www.thl.fi/fi_FI/web/fi/aiheet/tietopaketit/pelihaitat/rahapeliongelman_hoito_ja_tuki/ap u/vertaisryhmat/vertaistuki ja www.thl.fi/fi_FI/web/neuvoa-antavat-fi/vertaistuki, luettu 4.2.2013 • Rauni Karppinen ja Hanna Paananen, Vertaistuki verkossa, Tutkimus internetin vertaistukipalvelujen ominaisuuksista osana Tietoteknologia järjestöosaamisen välineeksi –projektia • Vertaistoiminta kannattaa, www.versova.fi/media/Vertaistoiminta_kannattaa.pdf, luettu 4.2.2013 • www.toimeksi.fi ja www.ihimiset.fi
 27. 27. Kiitos! Saara Pajunpää Pohjois-Pohjanmaan sosiaali- ja terveysturvayhdistys ry saara.pajunpaa@kumppanuuskeskus.fi p. 050 33 11184

×