Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

Xarxes socials- XS ruben mengual

  1. LES XARXES SOCIALS RUBÉN MENGUAL
  2. QUE SON LES XARXES SOCIALS? Una xarxa social és una estructura social composta per individus anomenats "nodes" que estan lligats per un o més tipus de similitud com ara amistat, parentesc, interessos comuns, intercanvis financers, relacions sexuals, creences, coneixements o prestigi.
  3. TIPUS DE XARXES SOCIALS. Hi han 4 tipus de xarxes socials: - Analogiques → Estan formades per grups de persones que es relacionen sense falta de equips electronics ni xarxes. - Digitals → xarxes on la relacio entre persones es desenvolupa mitjançan internet i les xarxes. - Horitzontals → solen ser les mes utilitzades per els usuaris per que no tenen tematica i estan dirigides a tot tipus de persones - Verticals → son el contrari a les horitzontals ja que estan dirigides a un tema en concret.
  4. Per que poden servir ? Les xarxes socials poden servir per moltes coses, moltes son de temes en concret peró en les xarxes que no son d’un sol tema es pot trobar molts subgrups tractan temes diferents. un altre utilitat de les xarxes socials es la de fer consultes a la gent, moltes grans multinacionals utilitzen aquests metodes per saber que producte vol la gent. l’us mes extens que hi ha en les pagines socials es la publicitat practicament en totes les xarxes socials hi ha publicitat, per aquesta publicitat la pagina web guanya calers.
  5. AVANTATGES I DESVENTATGES AVENTATGES DESVENTATGES - Pots tenir moltes mes relacions - El bullyng - Noticies globals - Suplantacions d’identitat - Molta mes informació de tot - Rumors i noticies falses - Moltes mes opinions que et poden ajudar - Estafes - Coneixements mes específics d’un tema - Adicció a les xarxes socials
  6. INFORMACIÓ DE LES XARXES SOCIALS 2016 - Un 81% dels internautes de 16-55 anys utilitzen xarxes socials, el que representa més de 15 milions usuaris al nostre país. - WhatsApp i Facebook són les xarxes socials que més agraden, concentrant entre les dues un 76% de la preferència. - Facebook segueix sent la principal xarxa per seguir a marques, encara que cau lleugerament, seguit de Twitter. - Les dones i usuaris de 40-55 utilitzen més Facebook, mentre Twitter té un perfil més masculí. Instagram l'utilitzen més dones i joves de 16-30. - WhatsApp i YouTube són les xarxes socials millor valorades, seguida de Spotify, Instagram, Telegram i Facebook.
Anúncio