O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
SirahNabawiyahdanTamadun Islam<br />Tingkatan 4<br />IMAM SYAFIERAHIMAHULLAH<br />“Setiap kali bertambahnyailmuku, makaber...
RiwayatHidup<br />Muhammad bin Idris bin AbbasbinUsman bin Syafi’ bin as-Saib.<br />KeturunanRasulullah = Datuknya Abdul M...
DatangkePalestinketikabeliaumasihdalamkandungan<br />Bapanyameninggaldisana<br />Semasaberumur 2 tahun – kembalikeMekah<br...
Kuatingatan, teranghati, rajinsertamempunyaiperibadi yang tinggi<br />MenetapdiMesiruntukmenuntutilmu<br />Meninggalduniap...
PendidikandanKeistimewaan<br />5 tahun: belajar al-Quran<br />Menghafalkeseluruhan al-Quran: 9 tahun<br />Giatbelajarwalau...
Mempunyaiingatan yang kuat, berkebolehantinggi, dandapatmengingatisemuapelajaran yang diajar<br />Menggantikangurunyaapabi...
Sukamengembaramendalamiilmu<br />Iraq, Parsi, Palestin, Yaman<br />Sangatberdisiplintentangmasa<br />1/3: Menulisilmu<br /...
BidangIlmu<br />Ilmu al-Quran<br />Hadis<br />Bahasa Arab<br />Menguasaisemualahjahbahasadankebudayaan Arab<br />8<br />Si...
Penulisan<br />Menggubahsyairdansajak<br />BapaUsulFiqh: Orangpertamamenulisbukuberkenaanusulfiqhiaituar-Risalah<br />9<br...
Guru<br />Sufian bin Uyainah<br />Muslim bin Khalid al-Zanji<br />Said bin Salam al-Qidahi<br />Daud bin Abdul Rahman al-‘...
SUMBANGAN<br />Mengasaskankaedahdalammensabitkanhukum. <br />Cth: Hadissahihuntukistinbathukum<br />Menolakistihsan<br />M...
Ijtihadmengikuttempatdansuasana<br />Bukti: Kaulal-Qadim (Baghdad) & Kaul al-Jadid (Mesir)<br />Berhujahdengan anti hadis<...
HasilTulisan<br />Ar-Risalah<br />Al-Umm<br />IkhtilafHadis<br />Al-Musnad<br />13<br />Sirah Nabawiyah dan Tamadun Islam<...
PengasasMazhabSyafie<br />MazhabSyafie: Aliranpendapat Imam Syafie<br />Pelajar yang berusahamengembangkanmazhab:<br />Abu...
Pengikutmasakini: <br />Malaysia<br />Indonesia<br />Brunei<br />Thailand<br />15<br />Sirah Nabawiyah dan Tamadun Islam<b...
WASSALAMTERIMA KASIH<br />
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Imam Syafie

18.878 visualizações

Publicada em

Publicada em: Espiritual

Imam Syafie

 1. 1. SirahNabawiyahdanTamadun Islam<br />Tingkatan 4<br />IMAM SYAFIERAHIMAHULLAH<br />“Setiap kali bertambahnyailmuku, makabertambahlahkejahilanku.”<br />
 2. 2. RiwayatHidup<br />Muhammad bin Idris bin AbbasbinUsman bin Syafi’ bin as-Saib.<br />KeturunanRasulullah = Datuknya Abdul Manaf<br />LahirdiGhazzah, daerahAsqalan, Palestin<br />150H bersamaan 767M<br />IbubapanyaberasaldariMekah<br />Ibu: Fatimah binti Abdullah bin Hassan bin Ali bin Abu Talib<br />2<br />Sirah Nabawiyah dan Tamadun Islam<br />
 3. 3. DatangkePalestinketikabeliaumasihdalamkandungan<br />Bapanyameninggaldisana<br />Semasaberumur 2 tahun – kembalikeMekah<br />MenetapdiSya’b al-Hanif<br />As-Syafie = namadatuknyaSyafi’ bin as-Saib<br />3<br />Sirah Nabawiyah dan Tamadun Islam<br />
 4. 4. Kuatingatan, teranghati, rajinsertamempunyaiperibadi yang tinggi<br />MenetapdiMesiruntukmenuntutilmu<br />Meninggalduniapada 29 Rejab 204H = 820M diMesir<br />Makam Imam Syafie<br />4<br />SirahNabawiyahdanTamadun Islam<br />
 5. 5. PendidikandanKeistimewaan<br />5 tahun: belajar al-Quran<br />Menghafalkeseluruhan al-Quran: 9 tahun<br />Giatbelajarwalaupunmiskin<br />Sentiasaberadadisamping guru semasa guru mengajar<br />5<br />Sirah Nabawiyah dan Tamadun Islam<br />
 6. 6. Mempunyaiingatan yang kuat, berkebolehantinggi, dandapatmengingatisemuapelajaran yang diajar<br />Menggantikangurunyaapabilaperlu<br />Menghafalkitabal-Muwatta’ ketikaberumur 10 tahun<br />Mengajarhadisdaripadaal-Muwatta’<br />6<br />Sirah Nabawiyah dan Tamadun Islam<br />
 7. 7. Sukamengembaramendalamiilmu<br />Iraq, Parsi, Palestin, Yaman<br />Sangatberdisiplintentangmasa<br />1/3: Menulisilmu<br />1/3: Beribadah<br />1/3: Berehat<br />7<br />SirahNabawiyahdanTamadun Islam<br />
 8. 8. BidangIlmu<br />Ilmu al-Quran<br />Hadis<br />Bahasa Arab<br />Menguasaisemualahjahbahasadankebudayaan Arab<br />8<br />Sirah Nabawiyah dan Tamadun Islam<br />
 9. 9. Penulisan<br />Menggubahsyairdansajak<br />BapaUsulFiqh: Orangpertamamenulisbukuberkenaanusulfiqhiaituar-Risalah<br />9<br />Sirah Nabawiyah dan Tamadun Islam<br />
 10. 10. Guru<br />Sufian bin Uyainah<br />Muslim bin Khalid al-Zanji<br />Said bin Salam al-Qidahi<br />Daud bin Abdul Rahman al-‘Atar<br />Abdul Majid bin Abdul Aziz<br />Ibrahim Yahya<br />Imam Malik<br />Ismail bin Qastantin<br />10<br />Sirah Nabawiyah dan Tamadun Islam<br />
 11. 11. SUMBANGAN<br />Mengasaskankaedahdalammensabitkanhukum. <br />Cth: Hadissahihuntukistinbathukum<br />Menolakistihsan<br />Mengurangkanpenggunaanakaldalammengeluarkanhukum.<br />11<br />Sirah Nabawiyah dan Tamadun Islam<br />
 12. 12. Ijtihadmengikuttempatdansuasana<br />Bukti: Kaulal-Qadim (Baghdad) & Kaul al-Jadid (Mesir)<br />Berhujahdengan anti hadis<br />Telitidalammengutarakanpandangan<br />12<br />Sirah Nabawiyah dan Tamadun Islam<br />
 13. 13. HasilTulisan<br />Ar-Risalah<br />Al-Umm<br />IkhtilafHadis<br />Al-Musnad<br />13<br />Sirah Nabawiyah dan Tamadun Islam<br />
 14. 14. PengasasMazhabSyafie<br />MazhabSyafie: Aliranpendapat Imam Syafie<br />Pelajar yang berusahamengembangkanmazhab:<br />Abu Ibrahim Ismail bin Yahya al-Mazni<br />Rabi’ bin Sulaiman bin Abdul Jabar al-Marawi<br />Abu Thur<br />Ibrahim bin Khalid bin al-Yamani al-Kalbi al-Baghdadi<br />Hassan bin Muhammad al-Sobah al-Za’faroni al-Baghdadi<br />14<br />Sirah Nabawiyah dan Tamadun Islam<br />
 15. 15. Pengikutmasakini: <br />Malaysia<br />Indonesia<br />Brunei<br />Thailand<br />15<br />Sirah Nabawiyah dan Tamadun Islam<br />
 16. 16. WASSALAMTERIMA KASIH<br />

×