O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Rotary Clanstvo - Rade Nedeljkovic - P.E.T.S.

947 visualizações

Publicada em

Rotary Serbia and Montenegro District 2483 P.E.T.S.

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Rotary Clanstvo - Rade Nedeljkovic - P.E.T.S.

 1. 1. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna GoraRotari članstvoPETS STARA PAZOVA 2012 – R. Nedeljković 01
 2. 2. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora Zašto u rotariju?PETS STARA PAZOVA 2012 – R. Nedeljković 02
 3. 3. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna GoraDTT-Opening Plenary Session – N. Obradović 3
 4. 4. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna GoraPETS STARA PAZOVA 2012 – R. Nedeljković 04
 5. 5. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora Kako sačuvati članstvo•Poštovanje pravila•Dobra atmosfera•Dobra predavanja•Korisni rad•Saradnja medju članovima•Vodjenje pažnje o članovima PETS STARA PAZOVA 2012 – R. Nedeljković 05
 6. 6. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora Opšti prilaz•Različit u raznim zemljama•Klub treba da odredi politiku prijema•Slobodni ljudi na dobrom glasu i na upravnimfunkcijama•Poštovanje klasifikacije•Starost članova•Finansije•Broj članova•Probno prisustvo PETS STARA PAZOVA 2012 – R. Nedeljković 06
 7. 7. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora Šta je mogući motiv kandidata•“Šta ja dobijam?”•Pomoć bližnjim•Pripadnost elitnom društvu•Sklapanje poslova•Rešavanje raznih problema•Intelektualni element•Širenje vidika i znanja•Prijatno druženje•Organizacija kulturnog sveta•Veza sa inostranstvom PETS STARA PAZOVA 2012 – R. Nedeljković 07
 8. 8. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora Razvoj članstva• Razvoj vašeg klupskog članstva zahteva iregrutovanje i zadržavanje članstva• Postojeći članovi su ključni zaodržavanje vašeg kluba I nastavak dobrograda kluba.•Novi članovi donose važnu korist klubu,uključujući raznolikosti, sveže ideje inovu energiju.2: Working with Clubs (ADGs) – R. Nedeljković DTT-Session 08
 9. 9. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora FazeIdentifikujte i UpoznajtePozovite i UvediteInformišite / OrijentišiteEdukujte PETS STARA PAZOVA 2012 – R. Nedeljković 09
 10. 10. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna GoraIdentifikujte stvarno kvalifikovane članove uvašoj zajednici.Ti individualci treba da budu profesionalci ililideri u zajednici sa jakom karakternomosobinom posvećenosti služenju. Upitajte ih dabudu vaši gosti na sastanku Rotari kluba.Upoznajte perspektivne članove Rotariijainformišući ih o programima Rotary Internationalo servisnim projektima vašeg kluba PETS STARA PAZOVA 2012 – R. Nedeljković 10
 11. 11. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna GoraPozovite perspektivnog člana da sepridruži vašem klubu tokom lične posete.Istaknite potencijalne oblasti u kojima ćebiti uključen u okviru kluba i RI a baziranona ličnim interesima člana.Uvedite nove članove na dostojanstven iznačajan način. Pozovite supružnike,partnere i članove porodice daprisustvuju. PETS STARA PAZOVA 2012 – R. Nedeljković 11
 12. 12. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna GoraDva su pristupa za edukaciju: samostalnaedukacija i stalna obuka od strane klubaSamostalna edukacija uključuje i proučavanje :•The ABC’s of Rotary (363)•Rotary Foundation Facts (159)•THE ROTARIAN ili regionalnig časopisa imagazina•Proučavanje klupskog, distriktnog i RI Websites•Prisustvo sastancima Upravnog odbora ikomiteta•Prisustvo distriktnim sastancima kao što jeRotary Foundation Seminar PETS STARA PAZOVA 2012 – R. Nedeljković 12
 13. 13. ROTARY INTERNATIONALROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora 13
 14. 14. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora Značaj edukacijeKontinuirana edukacija članstva osiguravada članovi:-osete izazov,-održe motivaciju i-osete zadovoljstvo 14
 15. 15. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna GoraInformišite nove članove o vašem klubu i RI safokusom na: • Mogučnosti za služenje • Rotary politika i procedure • Rotary istorija i dostignućaPodelite prevod Novi Član - New Member Information Kit (426-EN) novičlanovima.Predložite i publikaciju:New Member Orientation: A How-to Guide for Clubs(414-EN PETS STARA PAZOVA 2012 – R. Nedeljković 15
 16. 16. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna GoraUključite odmah nove članove u:• Klupske komitete• Projekte služenja• Nedeljne sastanke kluba• Društvene aktivnosti PETS STARA PAZOVA 2012 – R. Nedeljković 16
 17. 17. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora Uloga komiteta za članstvo•razviti i implementirati CLP•Da bi bio uspesan, Rotary klubu su potrebni članovi•Uvećanje sposobnosti kluba da služi zajednici•Podršku Rotary Foundation•Razviti vođe sposobne za sluzenje iznad klupskog nivoa PETS STARA PAZOVA 2012 – R. Nedeljković 17
 18. 18. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora Odgovornosti komiteta za članstvo• Razviti komitete za postizanje ciljeva kluba zauvecanje članstvа•Proceniti i odrediti prednosti i nedostatke.•Radom sa odborom za javnost stvoritipozitivnu sliku kluba koji je podjednakoatraktivan potencijalnim i sadašnjim članovima• Razviti programe za edukaciju i obuku novih iaktuelnih članova kluba.• Sponzorisati nove klubove u vašem okrugu, ako je moguće. PETS STARA PAZOVA 2012 – R. Nedeljković 18
 19. 19. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora SLIKA KLUBA•Efikasnost kluba je direktno povezana sasposobnošcu za regrutovanje novih članova.•Ako klub ima visoke kvalitete, pojedinciće tražiti lokalne klubove i biti skloniji daprihvate poziv da se pridruže.•Odbor za članstvo u klubu bi trebaoraditi s komitetom za odnose s javnošću napromociji kluba I rotarija PETS STARA PAZOVA 2012 – R. Nedeljković 19
 20. 20. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora Zahtevi• Zahtevi za sponzorisanje novih Rotaryklubovi su:• Saradnja sa mentorom za najmanje•da je u dobrom finansijskom stanju• najmanje 25 aktivnih članova• Provođenje dobro osmišljenihprogram Rotary služenja PETS STARA PAZOVA 2012 – R. Nedeljković 20
 21. 21. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna GoraSponzorisanje novog RCAko vaš klub sponzoriše novi Rotary klub,vaš komitet može:• Pomoći posebnog predstavnika u planiranjui organizaciji administrativnih procesa novog kluba.• Pomoći novi klub u organizaciji I realizaciji projekata.• Izveštava DG kako je predvidjeno tokom prve godine• služiti kao mentor novom klubu najmanje dvegodine nakon pristupa članstvu u RI PETS STARA PAZOVA 2012 – R. Nedeljković 21
 22. 22. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora Kao predsedavajući komiteta za članstvo•Da biste se pripremili za svoj mandat kaopredsedavajući komiteta, naučite štaočekuju od vas i vašeg komiteta upravniodbor,distrikt i Rotary International.•Preporučuje se da vam pomoć pružeodlazeći funkcioneri kluba pre nego štopreuzmete dužnost da biste boljerazumeli svoju ulogu. Postavljajtepitanja poput 22 PETS STARA PAZOVA 2012 – R. Nedeljković
 23. 23. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora Pitanja• Koja je vaša uloga?• Kako komitet za članstvo da regrutuju i zadrži članove?• Koje su mogućnosti kontrole da bi se obezbedilo dabudu informisani i uključeni novi članovi?• Kako možete pomoći članovima odbora da rade svojposao ?• Koji su dugoročni i godišnji ciljevi vašeg komiteta ? PETS STARA PAZOVA 2012 – R. Nedeljković 23
 24. 24. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora Aktivnosti pre stupanjaPredsedavajući komiteta je odgovoran za uspešan rad komiteta.Postoji nekoliko stvari koje bi trebali učiniti pre nego štopreuzmete dužnost:• Pregledajte priručnike• Pregledajte svoje klupske akte da se upoznate sa propisima• Odaberite svoje članove komiteta sa budućim predsednikom• Pripremite svoje članove za narednu godinu• Stvaranje podkomiteta po potrebi• Razviti komitet za postizanje ciljeva kluba za razvoj članstva• Izraditi komunikacijski plan za godinu dana• Pregledati i postaviti dugoročne i godišnje ciljeve sapredsednikom-(CLP) PETS STARA PAZOVA 2012 – R. Nedeljković 24
 25. 25. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora Izbor članova•Profesionalno iskustvo u organizaciji, marketingu ili prodaji• Dobro poznavanje Rotary• Komunikativni i društveni PETS STARA PAZOVA 2012 – R. Nedeljković 25
 26. 26. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora Formiran odbor• Informisanje novih članova komiteta o tekućimaktivnostima i planovima•Podsticanje na timski rad•Podsticanje na komunikaciju sa…..•Podeliti materijale•Podeliti program aktivnosti distrikta i sastanaka PETS STARA PAZOVA 2012 – R. Nedeljković 26
 27. 27. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna Gora RESURSI• Membership Development Resource Guide(417-EN)• District directory•New Member Orientation: A How-to Guide forClubs (414-EN)• www.rotary.org•Sajt districta PETS STARA PAZOVA 2012 – R. Nedeljković 27
 28. 28. ROTARY INTERNATIONAL ROTARI DISTRIKT 2483 – Srbija i Crna GoraHVALA NA PAŽNJI! PETS STARA PAZOVA 2012 – R. Nedeljković 28

×