O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Замърсяване на водата и въздуха и опазване на1

24.725 visualizações

Publicada em

 • Follow the link, new dating source: ♥♥♥ http://bit.ly/2u6xbL5 ♥♥♥
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Dating for everyone is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2u6xbL5 ❤❤❤
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • !!!!
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui

Замърсяване на водата и въздуха и опазване на1

 1. 1. Човекът, животните и растенията не могат да съществуват без въздух и вода.
 2. 2. Водата и въздухът могат дабъдат замърсени, ако във тяхпопадат вредни газове илиотровни вещества.
 3. 3. Основните замърсители наводата са отпдъците, които сехвърлят безразборно. Водатаможе да разтвори вредни илиотровни вещества.
 4. 4. Дъждовете разтварят някоиотровни вещества и ги отнасят вреките и морето.
 5. 5. Водата, която се използва вдомовете, фабриките,заводите и фермите сезамърсява и е отпадъчна.Попадне ли във воднитебасейни, тя ги замърсява.
 6. 6. Разлетите нефтени петна водятдо катастрофа в районите,където са попаднали. Умиратвсички растения и животни.
 7. 7. За да се опази водата чиста, сесъздават закони, строят сепречиствателни станции.Отпадъчнте води преди да бъдатпуснати във водните басейни,преминават през пречиствателнистанции, където се отделятзамърсителите.
 8. 8. За живота на земята е нуженчист въздух.
 9. 9. Със своята дейност човекзамърсява въздуха.1. Изгорелите газове от превозните средства са един от основните замърсители.2. Отпадъчните газове при изгаряне на горива, за да работят машините във фабриките и заводите.3. Отпадъчните газове и частици при изгаряне на горива за добиване на електроенергия4. Изгарянето на горива за отопление на
 10. 10. За да остане въздухът чист се строятпречиствателни станции, които даулавят вредните газове и частици,замърсяващи въздуха. Поставят сеспециални филтри към комините назаводите, които улавят и задържатвредните частици. Филтри сепоставят и на автомобилите, коитоспират вредните газове.Ученитеизмислят нови горива, които неотделят вредни газове.
 11. 11. Огромно значение за чистотатана въздуха и водата иматзелените пояси – горите,парковете. Колкото по-голямаплощ заемат, толкова въздухъте по-чист. Затова казваме, чегорите са белите дробове нанашата родина.
 12. 12. Нека да пазимприродата!

×