คอมพิวเตอร์

rorsuelee
rorsueleerorsuelee
คอมพิวเตอร์
• ก ก ก F ก F ก
F
F
• F ก ก F
– , , ก ,
• F
– , F F , F ก , F
• F
– , F F, ˅ F, ก , F
• ก F
– , ก F,
Fก F
• " F" F
• ก F " F" F
• ก F F F ก ก F F F
• F ก ก F ก F ก F F F
• F ก ก ก F F
• F ก ก F F ก F
• F ก F F
• F F
• F ก , F ก F F F
• F ก F ก F ก F
• F ก , F ก F F
Fก F
• ก ก F ก F ก F F
• F ก F F F ! ก F ก
˅ F F
• F ก F ˅ F F
• ก ˅ F ˈ ก F F
• ก F ˅ F F ˆ F
• ก F ˅ F ก F
• F F ก ก F F
• F ก F F F ˈ ก F F
• F ก F F ก F F ˆ F กF F
• F ก " F " F
• F ก " " F
• F ก ก F F " F " ก " "
Computer
ˈ
Computer
ʾ . . 2488 F (John Von Neumann)
F ก F ˂ ก
F F F ก ก
F F F ก F ก ก F ˂
F ก F ˂ F F
Computer
– ˆ F ก ก F
F F F F
ก . . 2525 F F ก F F F F
ก F ก ก F F ก F กF ˆ F
F F F
– ก ก F ก ก F F F ˈ
F
–
–
– ก F (analog computer) ˈ ก ก F F F F
F ˈ ก ก F F F ˂ F ˈ
F ก F F F F ˈ ก ก
F ก ก F F ก ก ก
F ก ˈ ก F
F F ก ก F ก ก F
F กก ก ˂ F
– ก F ก ˈ ก ก F ก F F ˈ ก ˈ
ˆ กF F F ก F
ก F F ก ก ก ก ก ก ก F
F F ˈ ก F F ˈ F
˂ F ก F F F ก ˈ ˂ ก F
ก ˈ F ก ก
– ˆ F F ก F F ก ก F
F ก F Fก F F
– F (digital computer) F ˆ ˈ
F F ˈ ก ก F F ก ก
กก F F F F ˈ ก F ก ก
ก F ก F ˈ ก F F กF
F
– F ก F ˈ ก F ก F ˈ
ก F Fก F ก F
ก ก ˈ ˂ F ก ก
F ˈ ก F F F
ก ˈ ก F F Fก ˈ
F F ˈ F F F F F F
F F F F ก ก
F ก F F ก F F ก
ˈ ก ก ˂ F ก ˈ F F ก F
ก F F F (slide rule) ˈ
ก ʾกF F ˈ F F
ˆ F
ก ก F F
F F F ก
. . 2525 F F ก F F
F F ก F ก ก F F
ก F กF ˆ F F F F
ก F (analog computer) ˈ
ก ก F F F F F ˈ ก ก F F F
˂ F ˈ F ก
F F F F ˈ ก ก
F ก ก F F ก
ก ก F ก ˈ ก F
F F
ก ก F ก ก F F กก ก
˂ F
ก F ก ˈ ก ก F ก F F ˈ
ก ˈ ˆ กF F
F ก F ก F F ก ก
ก ก ก ก ก F F F
ˈ ก F F ˈ F ˂
F ก F F F ก ˈ ˂ ก
F ก ˈ F ก ก
ˆ F F ก F F ก ก
F F ก F Fก F F
คอมพิวเตอร์
F (digital computer) F
ˆ ˈ F F
ˈ ก ก F F ก ก กก
F F F F ˈ ก F ก ก
ก F ก F ˈ
ก F F กF F
• F ก F ˈ ก F ก
F ˈ ก F Fก
F ก F ก ก
ˈ ˂ F ก ก
F ˈ ก F
F F ก ˈ ก
F F Fก ˈ F
F ˈ F F F F F F
F ก
F “ ก F ˂ ก
F F F ก ก
F F F ก F ก ก F ˂
F ก F ˂ F F F ก
F F F
ก – F ก ก F ก
Fก ก ก
ก F F F
ก – F ก
F ก
ก F
ก – F ˈ F กF F ก F ก
F F F F
ก F ก ก F F – F F ก F
F F ก
1. F F PC (Personal Computer)
2. F F MAC (Macintosh)
3. F F F (POS)
4. F ก (Notebook)
5. F ก ก (PDA : Personal Digital
Assistance)
1 de 22

Recomendados

ใบความรู้ที่2 por
ใบความรู้ที่2ใบความรู้ที่2
ใบความรู้ที่2rorsuelee
572 visualizações8 slides
โครงงานคอม17-45 por
โครงงานคอม17-45โครงงานคอม17-45
โครงงานคอม17-45noeiinoii
339 visualizações28 slides
ใบความรู้ที่ 4 por
ใบความรู้ที่ 4ใบความรู้ที่ 4
ใบความรู้ที่ 4rorsuelee
501 visualizações5 slides
อิสลามศาสน์ดารุสสลาม por
อิสลามศาสน์ดารุสสลามอิสลามศาสน์ดารุสสลาม
อิสลามศาสน์ดารุสสลามabdulkorday
378 visualizações36 slides
การจัการข้อมูล por
การจัการข้อมูลการจัการข้อมูล
การจัการข้อมูลrorsuelee
484 visualizações30 slides
ใบความรู้ที่ 9 por
ใบความรู้ที่ 9ใบความรู้ที่ 9
ใบความรู้ที่ 9rorsuelee
313 visualizações2 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

ต วอย างการศ_กษารายกรณ_ por
ต วอย างการศ_กษารายกรณ_ต วอย างการศ_กษารายกรณ_
ต วอย างการศ_กษารายกรณ_Yaowapha Khankhang
161 visualizações22 slides
ใบความรู้ที่ 5 por
ใบความรู้ที่ 5ใบความรู้ที่ 5
ใบความรู้ที่ 5rorsuelee
473 visualizações12 slides
9789740331308 por
97897403313089789740331308
9789740331308CUPress
1.2K visualizações9 slides
Project IT201 por
Project IT201Project IT201
Project IT201Adul Yimngam
198 visualizações2 slides
ใบความรู้ที่ 8 por
ใบความรู้ที่ 8ใบความรู้ที่ 8
ใบความรู้ที่ 8rorsuelee
497 visualizações18 slides

Mais procurados(20)

ต วอย างการศ_กษารายกรณ_ por Yaowapha Khankhang
ต วอย างการศ_กษารายกรณ_ต วอย างการศ_กษารายกรณ_
ต วอย างการศ_กษารายกรณ_
Yaowapha Khankhang161 visualizações
ใบความรู้ที่ 5 por rorsuelee
ใบความรู้ที่ 5ใบความรู้ที่ 5
ใบความรู้ที่ 5
rorsuelee473 visualizações
9789740331308 por CUPress
97897403313089789740331308
9789740331308
CUPress1.2K visualizações
Project IT201 por Adul Yimngam
Project IT201Project IT201
Project IT201
Adul Yimngam198 visualizações
ใบความรู้ที่ 8 por rorsuelee
ใบความรู้ที่ 8ใบความรู้ที่ 8
ใบความรู้ที่ 8
rorsuelee497 visualizações
บทเรียนการจัดการน้ำท่วมปี 2554 ด้วยความร่วมมือจากภาคประชาชน por freelance
บทเรียนการจัดการน้ำท่วมปี 2554 ด้วยความร่วมมือจากภาคประชาชนบทเรียนการจัดการน้ำท่วมปี 2554 ด้วยความร่วมมือจากภาคประชาชน
บทเรียนการจัดการน้ำท่วมปี 2554 ด้วยความร่วมมือจากภาคประชาชน
freelance432 visualizações
ความคิดเชื่อมโยง อ.ปิง (ชุดปี 2552) por Wisaruta
ความคิดเชื่อมโยง อ.ปิง (ชุดปี 2552)ความคิดเชื่อมโยง อ.ปิง (ชุดปี 2552)
ความคิดเชื่อมโยง อ.ปิง (ชุดปี 2552)
Wisaruta397 visualizações
อินเตอร์เนตไร้พรมแดน por peter dontoom
อินเตอร์เนตไร้พรมแดนอินเตอร์เนตไร้พรมแดน
อินเตอร์เนตไร้พรมแดน
peter dontoom1K visualizações
แผนการสอน por rorsuelee
แผนการสอนแผนการสอน
แผนการสอน
rorsuelee11.3K visualizações
วิธีการทางประวัติศาสตร์ por Pikcolo Pik
วิธีการทางประวัติศาสตร์วิธีการทางประวัติศาสตร์
วิธีการทางประวัติศาสตร์
Pikcolo Pik6.1K visualizações
ความเป็นมาของชนชาติไทย por Pikcolo Pik
ความเป็นมาของชนชาติไทยความเป็นมาของชนชาติไทย
ความเป็นมาของชนชาติไทย
Pikcolo Pik2.7K visualizações
สื่อคอมฯ por rorsuelee
สื่อคอมฯสื่อคอมฯ
สื่อคอมฯ
rorsuelee357 visualizações
ใบความรู้ที่1 por rorsuelee
ใบความรู้ที่1ใบความรู้ที่1
ใบความรู้ที่1
rorsuelee1.7K visualizações
การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ por Pikcolo Pik
การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
การแบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์
Pikcolo Pik6.2K visualizações
Work1 por peetty
Work1Work1
Work1
peetty153 visualizações
บทที่ 5 ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ por Nattapon
บทที่ 5 ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์บทที่ 5 ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์
บทที่ 5 ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์
Nattapon306 visualizações
ใบความรู้ที่ 7 por rorsuelee
ใบความรู้ที่ 7ใบความรู้ที่ 7
ใบความรู้ที่ 7
rorsuelee392 visualizações

Destaque

การสอนพิมพ์สัมผัส1 por
การสอนพิมพ์สัมผัส1การสอนพิมพ์สัมผัส1
การสอนพิมพ์สัมผัส1Business educator - HRD.
2.6K visualizações18 slides
การใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงาน por
การใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานการใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงาน
การใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานPrapaporn Boonplord
1.3K visualizações17 slides
lucksud por
lucksudlucksud
lucksudrorsuelee
439 visualizações29 slides
ปฎิทิน por
ปฎิทินปฎิทิน
ปฎิทินrorsuelee
469 visualizações10 slides
Trendy por
TrendyTrendy
TrendyEuro
278 visualizações5 slides
Informácie vo vybraných spoločenských webových portáloch por
Informácie vo vybraných spoločenských webových portálochInformácie vo vybraných spoločenských webových portáloch
Informácie vo vybraných spoločenských webových portálochEuro
258 visualizações10 slides

Destaque(13)

การสอนพิมพ์สัมผัส1 por Business educator - HRD.
การสอนพิมพ์สัมผัส1การสอนพิมพ์สัมผัส1
การสอนพิมพ์สัมผัส1
Business educator - HRD.2.6K visualizações
การใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงาน por Prapaporn Boonplord
การใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงานการใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงาน
การใช้งานคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์สำนักงาน
Prapaporn Boonplord1.3K visualizações
lucksud por rorsuelee
lucksudlucksud
lucksud
rorsuelee439 visualizações
ปฎิทิน por rorsuelee
ปฎิทินปฎิทิน
ปฎิทิน
rorsuelee469 visualizações
Trendy por Euro
TrendyTrendy
Trendy
Euro278 visualizações
Informácie vo vybraných spoločenských webových portáloch por Euro
Informácie vo vybraných spoločenských webových portálochInformácie vo vybraných spoločenských webových portáloch
Informácie vo vybraných spoločenských webových portáloch
Euro258 visualizações
Trendy por Euro
TrendyTrendy
Trendy
Euro219 visualizações
แผนกลยุทธ์ por rorsuelee
แผนกลยุทธ์แผนกลยุทธ์
แผนกลยุทธ์
rorsuelee651 visualizações
การใช้เครื่องใช้สำนักงาน por Prapisee Nilawongse
การใช้เครื่องใช้สำนักงานการใช้เครื่องใช้สำนักงาน
การใช้เครื่องใช้สำนักงาน
Prapisee Nilawongse18.9K visualizações
บุคลากร por rorsuelee
บุคลากรบุคลากร
บุคลากร
rorsuelee505 visualizações
บทนำ por Apitsara Kaewkerd
บทนำบทนำ
บทนำ
Apitsara Kaewkerd4.7K visualizações
วัฒนธรรมไทย por Chatchdaporn Pomanee
วัฒนธรรมไทยวัฒนธรรมไทย
วัฒนธรรมไทย
Chatchdaporn Pomanee4.9K visualizações
Presentationการผลิตเอกสาร por Prapisee Nilawongse
PresentationการผลิตเอกสารPresentationการผลิตเอกสาร
Presentationการผลิตเอกสาร
Prapisee Nilawongse12.8K visualizações

Similar a คอมพิวเตอร์

Prof kanok speech por
Prof kanok speechProf kanok speech
Prof kanok speechสุรพล ศรีบุญทรง
287 visualizações25 slides
รากเหง้าเราคือทุกข์ por
รากเหง้าเราคือทุกข์รากเหง้าเราคือทุกข์
รากเหง้าเราคือทุกข์Panda Jing
4K visualizações237 slides
องค์ประกอบคอมฯ por
องค์ประกอบคอมฯองค์ประกอบคอมฯ
องค์ประกอบคอมฯrorsuelee
966 visualizações38 slides
ตัวอย่างแผนธุรกิจCoffee shop por
ตัวอย่างแผนธุรกิจCoffee shopตัวอย่างแผนธุรกิจCoffee shop
ตัวอย่างแผนธุรกิจCoffee shopNattakorn Sunkdon
4.1K visualizações27 slides
ตัวอย่างแผนธุรกิจCoffee shop por
ตัวอย่างแผนธุรกิจCoffee shopตัวอย่างแผนธุรกิจCoffee shop
ตัวอย่างแผนธุรกิจCoffee shopBobin tanboriBUnphum
236 visualizações27 slides
ข้อสอบภาษาไทย O net ปี 2553 (ครูลิลลี่) por
ข้อสอบภาษาไทย O net ปี 2553 (ครูลิลลี่)ข้อสอบภาษาไทย O net ปี 2553 (ครูลิลลี่)
ข้อสอบภาษาไทย O net ปี 2553 (ครูลิลลี่)Review Wlp
1.5K visualizações17 slides

Similar a คอมพิวเตอร์(18)

รากเหง้าเราคือทุกข์ por Panda Jing
รากเหง้าเราคือทุกข์รากเหง้าเราคือทุกข์
รากเหง้าเราคือทุกข์
Panda Jing4K visualizações
องค์ประกอบคอมฯ por rorsuelee
องค์ประกอบคอมฯองค์ประกอบคอมฯ
องค์ประกอบคอมฯ
rorsuelee966 visualizações
ตัวอย่างแผนธุรกิจCoffee shop por Nattakorn Sunkdon
ตัวอย่างแผนธุรกิจCoffee shopตัวอย่างแผนธุรกิจCoffee shop
ตัวอย่างแผนธุรกิจCoffee shop
Nattakorn Sunkdon4.1K visualizações
ตัวอย่างแผนธุรกิจCoffee shop por Bobin tanboriBUnphum
ตัวอย่างแผนธุรกิจCoffee shopตัวอย่างแผนธุรกิจCoffee shop
ตัวอย่างแผนธุรกิจCoffee shop
Bobin tanboriBUnphum236 visualizações
ข้อสอบภาษาไทย O net ปี 2553 (ครูลิลลี่) por Review Wlp
ข้อสอบภาษาไทย O net ปี 2553 (ครูลิลลี่)ข้อสอบภาษาไทย O net ปี 2553 (ครูลิลลี่)
ข้อสอบภาษาไทย O net ปี 2553 (ครูลิลลี่)
Review Wlp1.5K visualizações
เฉลยข้อสอบภาษาไทย O net ปี 2553 (ครูลิลลี่) por Supitcha Promsampan
เฉลยข้อสอบภาษาไทย O net ปี 2553 (ครูลิลลี่)เฉลยข้อสอบภาษาไทย O net ปี 2553 (ครูลิลลี่)
เฉลยข้อสอบภาษาไทย O net ปี 2553 (ครูลิลลี่)
Supitcha Promsampan760 visualizações
Thai53 por IRainy Cx'cx
Thai53Thai53
Thai53
IRainy Cx'cx353 visualizações
เฉลยข้อสอบภาษาไทย O net ปี 2553 (ครูลิลลี่) por viewil
เฉลยข้อสอบภาษาไทย O net ปี 2553 (ครูลิลลี่)เฉลยข้อสอบภาษาไทย O net ปี 2553 (ครูลิลลี่)
เฉลยข้อสอบภาษาไทย O net ปี 2553 (ครูลิลลี่)
viewil13.5K visualizações
เฉลยข้อสอบภาษาไทย O net ปี 2553 (ครูลิลลี่) por Nattichat Thonton
เฉลยข้อสอบภาษาไทย O net ปี 2553 (ครูลิลลี่)เฉลยข้อสอบภาษาไทย O net ปี 2553 (ครูลิลลี่)
เฉลยข้อสอบภาษาไทย O net ปี 2553 (ครูลิลลี่)
Nattichat Thonton259 visualizações
Full por Nirut Uthatip
FullFull
Full
Nirut Uthatip2K visualizações
โครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ por abdulkorday
โครงการสานใจไทย สู่ใจใต้โครงการสานใจไทย สู่ใจใต้
โครงการสานใจไทย สู่ใจใต้
abdulkorday217 visualizações
ตัวอย่างชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์ por Jiraporn
ตัวอย่างชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์ตัวอย่างชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์
ตัวอย่างชื่อโครงงานวิทยาศาสตร์
Jiraporn406.6K visualizações
25012556 1518465615 por faisupak
25012556 151846561525012556 1518465615
25012556 1518465615
faisupak157 visualizações
See angkor wat and cry por privategold
See angkor wat and crySee angkor wat and cry
See angkor wat and cry
privategold448 visualizações

Mais de rorsuelee

แฟ้มประวัติ por
แฟ้มประวัติแฟ้มประวัติ
แฟ้มประวัติrorsuelee
45.5K visualizações33 slides
ใบความรู้ที่ 6 por
ใบความรู้ที่ 6ใบความรู้ที่ 6
ใบความรู้ที่ 6rorsuelee
436 visualizações8 slides
data1 por
data1data1
data1rorsuelee
453 visualizações49 slides
data por
datadata
datarorsuelee
1K visualizações24 slides
สารสนเทศ por
สารสนเทศสารสนเทศ
สารสนเทศrorsuelee
380 visualizações11 slides
องค์ประกอบของเทคโนโลยีสื่อประสม por
องค์ประกอบของเทคโนโลยีสื่อประสมองค์ประกอบของเทคโนโลยีสื่อประสม
องค์ประกอบของเทคโนโลยีสื่อประสมrorsuelee
774 visualizações26 slides

Mais de rorsuelee(13)

แฟ้มประวัติ por rorsuelee
แฟ้มประวัติแฟ้มประวัติ
แฟ้มประวัติ
rorsuelee45.5K visualizações
ใบความรู้ที่ 6 por rorsuelee
ใบความรู้ที่ 6ใบความรู้ที่ 6
ใบความรู้ที่ 6
rorsuelee436 visualizações
data1 por rorsuelee
data1data1
data1
rorsuelee453 visualizações
data por rorsuelee
datadata
data
rorsuelee1K visualizações
สารสนเทศ por rorsuelee
สารสนเทศสารสนเทศ
สารสนเทศ
rorsuelee380 visualizações
องค์ประกอบของเทคโนโลยีสื่อประสม por rorsuelee
องค์ประกอบของเทคโนโลยีสื่อประสมองค์ประกอบของเทคโนโลยีสื่อประสม
องค์ประกอบของเทคโนโลยีสื่อประสม
rorsuelee774 visualizações
วิจัย por rorsuelee
วิจัยวิจัย
วิจัย
rorsuelee954 visualizações
pankanson por rorsuelee
pankansonpankanson
pankanson
rorsuelee278 visualizações
วิจัย por rorsuelee
วิจัยวิจัย
วิจัย
rorsuelee3.3K visualizações
ข้อมูลนักเรียน por rorsuelee
ข้อมูลนักเรียนข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน
rorsuelee185 visualizações
แผนที่ por rorsuelee
แผนที่แผนที่
แผนที่
rorsuelee275 visualizações
โครงการพระราชดำริ por rorsuelee
โครงการพระราชดำริโครงการพระราชดำริ
โครงการพระราชดำริ
rorsuelee833 visualizações
การสร้าง selection por rorsuelee
การสร้าง selectionการสร้าง selection
การสร้าง selection
rorsuelee279 visualizações

คอมพิวเตอร์

 • 2. • ก ก ก F ก F ก F
 • 3. F • F ก ก F – , , ก , • F – , F F , F ก , F • F – , F F, ˅ F, ก , F • ก F – , ก F,
 • 4. Fก F • " F" F • ก F " F" F • ก F F F ก ก F F F • F ก ก F ก F ก F F F • F ก ก ก F F • F ก ก F F ก F • F ก F F • F F • F ก , F ก F F F • F ก F ก F ก F • F ก , F ก F F
 • 5. Fก F • ก ก F ก F ก F F • F ก F F F ! ก F ก ˅ F F • F ก F ˅ F F • ก ˅ F ˈ ก F F • ก F ˅ F F ˆ F • ก F ˅ F ก F • F F ก ก F F • F ก F F F ˈ ก F F • F ก F F ก F F ˆ F กF F • F ก " F " F • F ก " " F • F ก ก F F " F " ก " "
 • 7. ˈ Computer ʾ . . 2488 F (John Von Neumann)
 • 8. F ก F ˂ ก F F F ก ก F F F ก F ก ก F ˂ F ก F ˂ F F Computer
 • 9. – ˆ F ก ก F F F F F ก . . 2525 F F ก F F F F ก F ก ก F F ก F กF ˆ F F F F – ก ก F ก ก F F F ˈ F – – – ก F (analog computer) ˈ ก ก F F F F F ˈ ก ก F F F ˂ F ˈ F ก F F F F ˈ ก ก F ก ก F F ก ก ก F ก ˈ ก F F F ก ก F ก ก F F กก ก ˂ F – ก F ก ˈ ก ก F ก F F ˈ ก ˈ ˆ กF F F ก F ก F F ก ก ก ก ก ก ก F F F ˈ ก F F ˈ F ˂ F ก F F F ก ˈ ˂ ก F ก ˈ F ก ก – ˆ F F ก F F ก ก F F ก F Fก F F – F (digital computer) F ˆ ˈ F F ˈ ก ก F F ก ก กก F F F F ˈ ก F ก ก ก F ก F ˈ ก F F กF F – F ก F ˈ ก F ก F ˈ ก F Fก F ก F ก ก ˈ ˂ F ก ก F ˈ ก F F F ก ˈ ก F F Fก ˈ F F ˈ F F F F F F F F F F ก ก F ก F F ก F F ก ˈ ก ก ˂ F ก ˈ F F ก F ก F F F (slide rule) ˈ ก ʾกF F ˈ F F
 • 10. ˆ F ก ก F F F F F ก . . 2525 F F ก F F F F ก F ก ก F F ก F กF ˆ F F F F
 • 11. ก F (analog computer) ˈ ก ก F F F F F ˈ ก ก F F F ˂ F ˈ F ก F F F F ˈ ก ก F ก ก F F ก ก ก F ก ˈ ก F F F ก ก F ก ก F F กก ก ˂ F
 • 12. ก F ก ˈ ก ก F ก F F ˈ ก ˈ ˆ กF F F ก F ก F F ก ก ก ก ก ก ก F F F ˈ ก F F ˈ F ˂ F ก F F F ก ˈ ˂ ก F ก ˈ F ก ก ˆ F F ก F F ก ก F F ก F Fก F F
 • 14. F (digital computer) F ˆ ˈ F F ˈ ก ก F F ก ก กก F F F F ˈ ก F ก ก ก F ก F ˈ ก F F กF F
 • 15. • F ก F ˈ ก F ก F ˈ ก F Fก F ก F ก ก ˈ ˂ F ก ก F ˈ ก F F F ก ˈ ก F F Fก ˈ F F ˈ F F F F F F
 • 16. F ก F “ ก F ˂ ก F F F ก ก F F F ก F ก ก F ˂ F ก F ˂ F F F ก
 • 17. F F F ก – F ก ก F ก Fก ก ก ก F F F ก – F ก F ก ก F ก – F ˈ F กF F ก F ก F F F F ก F ก ก F F – F F ก F F F ก
 • 18. 1. F F PC (Personal Computer)
 • 19. 2. F F MAC (Macintosh)
 • 20. 3. F F F (POS)
 • 21. 4. F ก (Notebook)
 • 22. 5. F ก ก (PDA : Personal Digital Assistance)