Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Sistemul informational la nivelul firmei(20)

Anúncio
Anúncio

Sistemul informational la nivelul firmei

 1. SISTEMUL INFORMAŢIONAL LA NIVELUL FIRMEI
 2. SISTEMUL COMPONENTELE DE BAZĂ 1. Intrările 2. procesările (prelucrările) 3. ieșirile – rezultatele proceselor care au loc în cadrul sistemelor. În general, sistemul reprezintă un ansamblu de elemente, dependente între ele, care formează un tot organizat și care funcționează împreună în scopul realizarii unui obiectiv final comun.
 3. SISTEMUL INFORMAȚIONAL Sistemul informațional al unei întreprinderi este un sistem care înglobează toate componentele unei organizații. • Culegerea datelor; • Transmiterea datelor la punctele de prelucrare prin canalele informaționale; • Prelucarea datelor în vederea obținerii informațiilor necesare în procesul decizional; • Stocarea datelor; • Adoptarea deciziilor și transmiterea lor la organele de execuție; • Asigurarea controlului și urmărirea înfăptuirii deciziilor. Rolul său ține de derularea următoarelor activități:
 4. ELEMENTELE SISTEMULUI INFORMAȚIONAL MIJLOACE DE TRATARE A INFORMAȚIILOR PROCEDURILE INFORMAȚIONALE FLUXUL INFORMAȚIONAL CIRCUITUL INFORMAȚIONAL INFORMAȚIA DATA DATA-reprezintă descrierea cifrică sau letrică a unor acțiuni, procese, fapte, fenomene referitoare la organizație sau la procesele din afara ei. Informația, din punct de vedere al managementului, reprezintă datele care aduc adresantului un spor de cunoaștere privind direct sau indirect organizația.
 5. Circuitul informaţional este drumul parcurs de informaţie din momentul apariţiei şi/sau generării şi până la clasare, distrugere sau arhivare.
 6.  circuite informaţionale verticale, care asigură transmiterea informaţiei fie ascendent, fie descendent între nivelele care au relaţii informaţionale directe;  circuite informaţionale orizontale, care asigură schimbul de informaţie se realizează între persoane, compartimente şi/sau departamente de pe acelaşi nivel ierarhic;  circuite informaţionale oblice, prin care informaţia se transmite între persoane compartimente şi/sau departamente aflate pe nivele diferite şi care nu au relaţii de subordonare ierarhică. După traiectoria informaţiei, există:
 7.  circuite informaţionale interne- care au atât sursa, cât şi receptorul în interiorul unităţii economice respective;  circuite informaţionale cu emiţător extern, unde informaţia se generează din afara unităţii (de obicei, din suprasisteme sau din mediul economic de colaborare) şi parcurge circuitul informaţional în interiorul unităţii, receptorul final fiind în interiorul unităţii;  circuite informaţionale cu receptor extern, unde informaţia se generează în interiorul unităţii, parcurge circuitul informaţional din interiorul unităţii şi are ca receptor final unul extern (reprezentat de suprasistem sau de un colaborator). După sfera de cuprind ere există:
 8. Fluxul informaţional reprezintă un ansamblu de circuite informaţionale cu caracteristici şi naturi asemănătoare care circulă în cadrul unui sistem informaţional.
 9. După frecvenţa transmiterii informaţiei sunt:  fluxuri informaţionale permanente: permit transmiterea informaţiei zilnic sau de mai multe ori pe zi;  fluxuri informaţionale periodice: permit transmiterea periodică (ex.: cu periodicitate de decadă, lună, trimestru, etc.) a informaţiei, fiind utilizate în procesele economice cu caracter secvenţial;  fluxuri informaţionale ocazionale: apar ocazional, aleator. După direcţia de vehiculare a informaţiei, se disting:  fluxuri informaţionale ascendente: asigură transmiterea informaţiei dinspre factorii executori spre factorii de decizie sau spre factorii de raportare a realizărilor spre suprasisteme;  fluxuri informaţionale descendente: asigură transmiterea informaţiei dinspre nivelele superioare de decizie spre nivelele inferioare de execuţie;  fluxuri informaţionale orizontale: asigură transmiterea informaţiei pe acelaşi nivel ierarhic cu scopul realizării colaborării, cooperării şi informării.
 10. PROCEDURILE INFORMAȚIONALE Procedurile informaționale reprezintă ansamblul elementelor prin care se stabilesc modalitățile de culegere, înregistrare, transmitere, prelucrare și arhivare a unei categorii de informații, cu precizarea operațiilor de efectuart și succesiunea lor, a suporților, formularelor, modelelor și mijloacelor de tratare a informațiilor folosite.
 11. MIJLOACE DE TRATARE A INFORMAȚIEI Mijloacele de tratare a informațiilor sunt totalitatea elementelor utilizate pentru culegerea, înregistrarea, transmiterea, prelucrarea, interpretarea și stocarea datelor și informațiilor. MIJLOACE MANUALE INSTRUMEN TE CLASICE MAȘINA DE SCRIS INSTRUMENTE MECANIZATE ECHIPAMENTE MECANOGRAFI CE- MAȘINA CU CARTELE PERFORATE AUTOMATIZATE COMPUTER SERVER
 12. TIPURI DE SISTEME INFORMAȚIONALE 1.Sistemul informațional contabil; 1.Sistemul informațional financiar; 1.Sistemul informațional de resurse umane; 1.Sistemul informațional de vânzări și marketing; 1.Sistemul informațional de producție și servicii.
 13. TIPURI DE SISTEME INFORMAȚIONALE Sistemul informațional contabil • este un set de resurse umane și de capital care se ocupă de pregătirea informațiilor contabile și de informațiile obținute prin colectarea și prelucrarea tranzacțiilor economice (ex. WinMentor, Ciel, SmartBill). Sistemul informațional financiar • este un set de resurse umane și de capital care se ocupă de corelarea informației contabile cu decizia financiară.
 14. TIPURI DE SISTEME INFORMAȚIONALE Într-o succesiune logică, activitățile vizează:  selecția și recrutarea salariaților, evaluarea pregătirii și competențelor acestora pentru posturile disponibile;  salarizarea personalului;  pregătirea și perfecționarea personalului;  recompensarea și premierea personalului;  activități specifice în cazul terminării contractelor de muncă prin demisie, concediere ori pensionare. Sistemul informațional de resurse umane acoperă, ca arie, salarizarea și politica de personal a firmei. Funcțiunea de personal (resurse umane) are în vedere angajarea, instruirea (pregătirea), salarizarea și recompensarea angajaților unei organizații.
 15. TIPURI DE SISTEME INFORMAȚIONALE În aria sistemului informațional de vânzări și de marketing se regăsesc urmatoarele activități:  publicitatea și promovarea;  studiile de piață;  managementul pe produs;  previziunea și direcționarea vânzărilor . Sistemul informațional de producție și de servicii sprijină:  planificarea și urmărirea producției;  planificarea necesarului de materiale;  planificarea și urmărirea consumurilor și costurilor;  proiectarea și fabricația asistată pe calculator;  gestiunea stocurilor.
 16. EXEMPLUL 1 OFERTA DE PRODUSE Criteriile de evaluare a ofertelor sunt: calitatea produselor, nivelul prețurilor, termenul de livrare, perioada de garanție, termenul de plată, experiența ofertantului.
 17. REZOLVAȚI: Circuitele documentelor reprezintă traseeele parcurse de documentele economice de la întocmirea lor până la arhivare. Documentele justificative parcurg urmatoarele etape: o întocmirea, o prelucrarea, o analiza contabilă, o înregistrarea în contabilitate, o clasarea, o arhivarea. Prelucrarea presupune la rândul ei următoarele etape:  sortarea,  exprimarea valorică,  centralizarea datelor,  verificarea. Înregistrarea în contabilitate se face în ordine cronologică şi sistematică. Întocmiți fluxul informațional pentru circuitelele documentelor de evidență operativă și contabilă într-o organizație.
Anúncio