Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Unit 8 (pendidikan di malaysia)(20)

Anúncio
Anúncio

Unit 8 (pendidikan di malaysia)

 1. NAMA RABBANI RIDHWAN BIN FAISAL SHUKRI NO. KAD MATRIK L20192011337 PENSYARAH PROF. DR AMIR HASAN BIN DAWI
 2. DEFINISI PENDIDIKAN Pendidikan ialah usaha sistematik yang disengajakan,yang dibuat oleh sesuatu masyarakat untuk menyampaikan pengetahuan, nilai, sikap dan kemahiran kepada ahlinya, usaha memperkembangkan potensi individu dan perubahan yang berlaku dalam diri manusia . " a preparation for battling with the immediate experiences of life , a preparation by which to qualify each immediate moment with relevant ideas and appropriate actions " Alfred North Whitehead, The Aims of Education ( New York : Macmillan, 1929 )
 3. Sejarah Perkembangan Sistem Pendidikan di Malaysia SEBELUM MERDEKA SELEPAS MERDEKA SEMASA
 4. Sebelum penjajahan British, pendidikan di Malaysia pada ketika itu lebih kepada unsur keagamaan bertujuan melahirkan pelajar bermoral dan berilmu. Tidak ada satu pendidikan yang seragam di tanah Melayu. Selepas kedatang British, sistem yang diwujudkan oleh mereka ialah pendidikan vernakular. Sistem pendidikan ini dilaksanakan mengikut kepentingan kaum tertentu. 5 jenis persekolah yang wujud iaitu Sekolah Vernakular Melayu, Sekolah Vernakular Cina, Sekolah Vernakular India, Sekolah Vernakular Inggeris dan Sekolah Agama (madrasah) PENDIDIKAN SEBELUM MERDEKA
 5. Ciri-ciri Pendidikan Sebelum Merdeka  Setiap sekolah khusus untuk satu kaum tertentu sahaja  Setiap sekolah menggunakan bahasa pengantar, buku teks dan sukatan pelajaran yang berbeza.  Sekolah dibina di kawasan tertentu seperti di ladang, bandar dan kampung.  Tidak menyediakan pelajaran vokasional dan teknikal.
 6. PELAJARAN RENDAH PELAJARAN MENENGAHPELBAGAI SUKATAN PELAJARAN SEKOLAH SEKOLAH MELAYU – didirikan oleh kerajaan SEKOLAH INGGERIS – Dikelolakan mubalgih-mubaligh Kristian SEKOLAH CINA – Dikelolakan oleh masyarakat cina tempatan SEKOLAH TAMIL – Dikelolakan oleh pihak peladang  SEKOLAH INGGERIS  SEKOLAH CINA
 7.  Sebelum wujudnya sekolah Melayu, pelajaran agama dan bahasa Arab sangat dititikberatkan.  Sekolah Melayu pertama ditubuhkan ialah Sekolah Melayu Gelugor pada tahun 1816 di Pulau Pinang.  Matapelajaran yang diajar di sekolah Melayu ialah membaca, menulis dan mengira.
 8. Sekolah Melayu Ciri-ciri :  Kemudahan yang disediakan tidak memuaskan.  Hanya menyediakan pendidikan di peringkat rendah  Menyediakan pendidikan setakat darjah enam  Dibina di kawasan luar bandar  Matlamatnya untuk mengekalkan cara hidup tradisional orang Melayu.  Pendidikan yang diberikan hanyalah menjadikan anak-anak orang Melayu petani dan nelayan yang lebih baik daripada ibubapa mereka  Lepasan sekolah Melayu tidak berpeluang memegang jawatan tinggi.  Mereka yang ingin meneruskan pelajaran ke peringkat menengah perlu memasuki latihan perguruan
 9. - Penubuhan sekolah Cina dikelolakan oleh masyarakat Cina tempatan. - Pada awalnya, sistem pendidikan di sekolah Cina tidak teratur. - Sistem pendidikan Cina ini bertujuan memupuk semangat kesetiaan terhadap negara Cina. - Pada 1920, kerajaan British telah meluluskan Enakmen Pendaftaran Sekolah-sekolah. - Mengikut enakmen ini, semua sekolah dan guru wajib didaftarkan. - Tujuannya untuk menghalang murid-murid sekolah diresapi ideologi komunis. Sekolah Cina
 10.  Sekolah Tamil kebanyakannya didirikan di ladang-ladang getah.  Ia dibina oleh pihak majikan dan mubaligh Kristian.  Pada 1912, Enakmen Buruh telah mewajibkan setiap ladang menyediakan sekolah jika terdapat lebih sepuluh anak pekerja yang layak bersekolah.  Pendidikan Tamil yang disediakan bertujuan mengekalkan anak- anak pekerja menjadi buruh di ladang tersebut.  Ciri-ciri sekolah Tamil : - Menggunakan bahasa Tamil sebagai bahasa pengantar - Sukatan Pelajaran dan buku teks diambil dari India. - Menyediakan pendidikan peringkat rendah sahaja. Sekolah Tamil
 11.  Kerajaan British memberi perhatian dan bantuan kewangan kepada sekolah Inggeris  Sekolah ini dibina sama ada oleh kerajaan atau Badan Mubaligh Kristian  Sekolah Inggeris pertama dibina di Tanah Melayu ialah Penang Free School pada 1816.  Matlamat pendidikan Inggeris ialah untuk memenuhi keperluan pentadbiran Britsih seperti kerani.  Bilangan orang Melayu terhad untuk sekolah ini.  Ciri-ciri sekolah Tamil : - Menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantar - Terbuka kepada semua kaum - Menyediakan pendidikan peringkat rendah dan menengah - Jumlah pelajar Melayu, Cina dan India tidak seimbang. Sekolah Inggeris
 12. PENDIDIKAN SELEPAS MERDEKA  Laporan Razak 1956 yang dikuatkuasakan sebagai Ordinan Pelajaran 1957 dan Laporan Rahman Talib 1960 menjadi perintis ke arah pengukuhan sistem pendidikan kebangsaan di Malaysia.  Dasar-dasar penting dalam Laporan Razak 1956 dan Laporan Rahman Talib 1960 dikuatkuasakan melalui Akta Pendidikan 1961.  Akta 1961 dilaksanakan oleh kerajaan demi kepentingan masyarakat Malaysia yang majmuk dan mengembalikan semula kepercayaan rakyat.  Rancangan Malaysia kedua iaitu pada tahun 1971-1975, rancangan pendidikan negara kepada 3 bidang iaitu : - menyatukan sistem pelajaran bagi menggalakkan perpaduan negara - memperluaskan rancangan pelajaran bagi mencapai keperluan negara mengenai tenaga rakyat - memperbaiki mutu pelajaran ke arah mencapai masyarakat yang maju berasaskan sains dan teknologi.
 13. AKTA PELAJARAN Tujuan : untuk menubuhkan satu sistem pendidikan kebangsaan yang akan memupuk perkembangan kebudayaan, ekonomi dan politik. Tahun : 1961
 14. Strategi pelaksanaan Rancangan Malaysia o Melaksanakan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama di semua sekolah secara berperingkat o Meberi peluang pelajaran kepada semua rakyat berbilang kaum dan meningkatkan mutu pelajaran o Kerajaan Malaysia mewujudkan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) untuk dilaksanakan di semua sekolah rendah seluruh negara o Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) dilaksanakan di semua sekolah menengah
 15. PENDIDIKAN SEMASA - Pada tahun 2007, bekas Perdana Menteri Malaysia, Tun Abdullah Ahmad Badawi telah melancarkan Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) 2006- 2010 untuk melonjakkan tahap kecemerlangan sekolah - PIPP tidak hanya memberi fokus kepada satu jenis sekolah dan kaum tetapi untuk semua jenis aliran sekolah - Memperkenalkan Sekolah Wawasan iaitu percubaan yang dilakukan oleh kerajaan bagi membawa perubahan dalam sistem pendidikan negara - Sekolah Wawasan menempatkan tiga buah sekolah berlainan aliran dalam kawasan yang samam iaitu sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina dan Tamil - Pada tahun 2010, kerajaan Malaysia sekali lagi memperkenalkan Sekolah Bestari dan Kluster sebagai perintis perubahan kepada sistem pendidikan di Malaysia - Sekolah Bestari merupakan sekolah yang ditubuhkan dengan teknologi canggih dengan pengubahsuaian selari dengan perkembangan pesat dalam era sains dan teknologi
 16. PRA SEKOLAH/ TADIKA SEKOLAH RENDAH SEKOLAH MENENGAH IPTA/IPTS JENIS SEKOLAH SEMASA
 17. • Sistem persekolahan pelbagai aliran • Pengajaran Pendidikan Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) • Pengisian kurikulum dan ko-kurikulum • Merealisasikan Wawasan 2020 Isu-isu dan Masalah dalam Sistem Pendidikan
 18. Sejarah Pendidikan Moden  Semasa zaman praindustri , sekolah hanya terbuka kepada golongan tertentu sahaja.  Golongan bangsawan mempunyai peluang yang cerah dalam pendidikan manakala rakyat jelata belajar melalui pemerhatian dan pengalaman.  Buku-buku yang asalnya ditulis dengan tangan dan mula dicetak selepas mesin cetak mula diperkenalkan.  Pendidikan formal giat selepas berlaku revolusi perindustrian  Pada awal abad ke-19, rakyat biasa mula mendapat peluang pendidikan  Pada pertengahan abad ke-20, pihak kerajaan mula terlibat secara langsung dalam pembangunan sekolah  Peringkat pendidikan terbahagi kepada pendidikan rendah, pendidikan menengah dan pendidikan peringkat tinggi.
 19. Pendidikan Tradisi di Malaysia Sekolah merupakan satu-satunya tempat untuk mendapat pendidikan formal dan merupakan agen budaya Pendidikan yang diberikan bertujuan hanya untuk kembangkan kognitif (akademik) iaitu menumpukan sepenuhnya terhadapa pengetahuan dan maklumat Kurikulum dan sukatan matapelajaran adalah berdasarkan guru dan rancangan pengajaran disusun mengikut topik Pengajaran dan pembelajaran berorientasikan buku teks dan berlaku hanya di bilik darjah Proses PdP berpusatkan kepada guru dan para pelajar pasif
 20. Pendidikan Moden Rumah sebagai institusi pendidikan formal dan sekolah sebagai tempat untuk memajukan masyarakat Pendidikan bersepadu iaitu kognitif, moral dan sosial Kurikulum dan sukatan berasaskan minat pelajar dan keperluan serta rancangan pengajaran disusun mengikut minat dan masalah Pengajaran dan pembelajaran berorientasikan dengan pelbagai bahan dan masyarakat Proses PdP berpusatkan pelajar dan pelajar aktif
 21. Perspektif Teori Pendidikan Moden Perspektif Fungsionalisme menurut Durkheim 1956  Menganalisis pendidikan menghubungkan sekolah dengan keperluan-keperluan masyarakat  Masyarakat Praindustri berasaskan puak dan bersikap individualistik  Masyarakat moden diikatkan oleh solidariti organik  Masyarakat moden mempunyai golongan pakar dan mempunyai bahagian-bahagian yang saling memerlukan antara satu sama lain  Kewujudan institusi pendidikan untuk mempromosi dan mengekalkan ikatan sosial dan perpaduan  Pendidikan dapat mengembangkan nilai-nilai dan keupayaan intelektual yang diperlukan oleh kanak-kanak untuk memainkan peranan-peranan dalam masyarakat  Pendidikan merupakan penerapan pengaruh generasi dewasa untuk memasuki kehidupan sosial
 22. Perspektif Konflik Bowles and Gintis (1976) - Sistem pendidikan adalah satu unsur integrasi dalam reproduksi struktur kelas masyarakat - Sekolah ditubuhkan untuk membentuk sifat hormat kepada autoriti, taat, disiplin dan menepati masa Randal Collins (1971,1974) - Pendidikan untuk mengajarkan status budaya tertentu yang dilakukan di dalam atau luar bilik darjah. - Pensijilan adalah alat untuk mengukur latar belakang sosial dan status sosial. Rumusan : - Perkembangan sistem pendidikan yang dilakukan oleh negara bukan untuk memberikan kanak- kanak peluang yang sama. - Pendidikan hanyalah untuk mengorientasikan kanak-kanak dengan kehendak ekonomi kapitalis Ivan Illich (1971) -Pendidikan untuk mengindoktrinasikan kanak-kanak kepada nilai- nilai ekonomi kapitalisme. - Sekolah menekankan aspek-aspek material dan pengetahuan teknikal. - Pekerjaan dinilai melalui pencapaian di sekolah
 23. Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketrampilan dan sejahtera Memberi peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia Menyediakan modal insan untuk keperluan kemajuan negara
Anúncio