O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

De Alumnos Para Alumnos

706 visualizações

Publicada em

Publicada em: Educação, Tecnologia
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

De Alumnos Para Alumnos

 1. 1. IJ; - ii“*~. Í'. |'I”I“Ii“I*I§ Wu": 5%. ',Ior1-I“¡-*Rtt çltolltlit» « A( F reune¡ ; tílíííi . |i¡_i'-_l1.i3-| _M 71.1 e= « ~_ *kaj nonrftínnotoi r t I I . _r y 'A f l, I i . _r _I , #61 _JC r__LL. -_LÍ1U; › . . : ll s! 1'_. _LL. .ÍL. '.tr L2 ouvir-i'm: »fm _ll'z“'. taii'il'; í-, =4'1II"': í<›: i '¡-›. -t~': r~1;r. n'z'r'›n . ir-a _I)! "“i"vI"i(*Í' “rua ¡Inúanlitgs . !;on, tânl'lei'b: ' ti'- i: *un¡n; s=a¡=1I_vaÍn% * Ían-«nximü - anmnír errar : w312i J tp. nranufur= nu~ no rannÍv;1Lt: mjÍir›§. Chana . -“ 3mm» 101W. " «hu : ãlnnmme i
 2. 2. ¡cúnu : . ? Nm-lo MH¡ . lr. ;naymlnm i_/ _lett2«, f›' Ciel FprweUWJo ^ 'Wllil' : l M; :Ilwllrltu x7 1 : I' l7r| ^'? -I'I*Íl§-lt diluir t] : Ao Íljrllolíw ? '-_l]"-. t . it-Í ou» n» [N11] s¡ r a¡ - l l v o '-_""= .o| tiolL-. '«. _loi* u» r Im»- : oll artupw: m_ i' l, lrli_l:4_i, ll. "., ll I'tià. r~'? .›; ._ à. HZ" I~íI| yI»: 'I"kt›: ;n a: : : Wlltttltñg 'sl null *FF-JT If om_ r *kw-r «hr _mm l: ›:. ¡rumin- *tollafl-t algun-anti:
 3. 3. ¡cñllu : . "muto MH¡ . I _ _L 'riidn-r_ p¡ : I p . leu. po L: ElIJÂÇLCJD rln'~. n'aso"'“". i' jj-Í Ig¡ ¡jtf f, |_" *mma-i @Tlgllílâlllíà . lr. ; duuiinix m ; tar na» u; “HlT-I' «hr _mm kz». i'm-umha. -
 4. 4. Desctglpci ¡iúuu : . ? muito Mil¡ . Er. ;miuuux l UIA : :d-ia p. ii* N: : f( A: li iílu; m» I : hai-lia vi i; : PW Íilrw i; :i l Ziiizwui 11+" ; |””›. I'_ I» i: :iu lili* flu IIÚÊIWI Fiji» ! fi : a Íiiliiê-Vlííiílilil i: ”II. ,L:1~¡. *:. il« »lui : :pit ÍhlÕiâk* : o ~*-= _liic'. l2=_i: =4lr ilwnllltl-, il na i fu : gi : ij M¡ ir-Âl: lfi':4:'$: ., -: l ijifit_ j Ikltt: lílljlly i: *liliIi"rIl1I+: 'i~'liL, i1. ? Iillfgiñlin k”- lí¡ ; taliçm-: ivíi- iiznliiit- Ii. ,¡; i;i« ~ t: : ; LLI-Íilí-fii» i; :i findi» um iiiiizííl'iriri? 'irlÍiÍvPW-ã pirãlfiãi í-t-*ii¡i*llíiê4lnil PRI . .tnti= -l_iii'= -ljíli($-R7 : iii-iziíiiis »fia ; I_i“' lflfll: i-: Íis Ijuí e ; il wr. rt. “Ig ; ;lj-J u. : t; A _A ' 'R131 'iii' : mn "ar k mini dia *llllàlnlil agua-anta Itaim:
 5. 5. mini- : . "mui- Mil¡ . lr. ;llmuimx l , * _/ ecnologiei 5 lia I I II giz? “Jfiltztiilài li ; illir ; a , › . l v . - 1 - 4 _Italy : o o: : . li= -l,1|ll, _| : o t: : : :JlJ~_t= _i _l _ia Aiíh* ilgiJ; I', ií: =i1l~afã: : . isÍill": -:= ._i7.s¡= ,i: __ : li¡_l_li_ si? ! 'l c. ; r. - - ~f-. igllii-¡ÍJFQ : lui-i i':4l: l*c': :~7t' si: lIImlT-; âi : I i» 117a i J. v'Ã7 l' 17v 7 | T›. T Hi i: j lílêíf-. IÍÍ Ji É» : il if. ; p, , ; avi : Il : illvu ilâ-Ilillilill-*Igliíl fanfic iühivíi: : . WI' lkiflirzfízlzll"l"llê4ilÚ? , LJÉIÍV? Êiillilnli tvfijlçwtktt» ~ »j : siLJiíiÍIi-v Glacial 7* -Hiuar 'ih' mu: ls» axw-. ivnliirmraiin *mma-i ¡llgllllâlllíà
 6. 6. ,influi- : . ? muito Mil¡ . lr. ;duuinux i 9lLlfj: “'i. l'D DC 'Lili o. ;P court-loga. , 4 i'll-till: : ? Ti i». ?n-. ijmczüêii ? r-iiiuhiifl_ * ln *lili '=4~'= ,4f: P. , lli'l'ql~, lí'<l"ÍliV? ?? fl: lv ? tüiíillãiítl all! ? H4: : l iulI~, I_lfI~v: '-. li“"~ ig» fmczíizljilk: Sig-HIJÊLÍÍJ »íifiji Íl-. il LlI"›']gi: %7(l xx ; rw t-t': -1~~ti› : t: *ÍiêRi'-. |"”'i| il7~ : i l irikuiñiaí ílçkjaíi; i1¡ Í'IÍ~Íl-rI: :;Il. If-A~ílf-. i vil; lili: ilvfi'uãli~ll~i7ii'hit, : :H Ê-"Íitriílftlfllfl ; ir "illvi°'ílll ~f= l ; Il. ií: ilic-rzic-i'tiil' ? HI : il j li! L1 L_ 9* Miu-ar »air mm. me ii-mllr-i: *anula-i : itgilil-. ialia
 7. 7. ;clima : . ? muito Mil¡ . lr. ;nuuuux . z iilrzlvtl' v '_l"l“l-: l', r:l Ílm'v': i“l§'-. |°l›: i'«, l ? ll-'gi : l: imji» : i i' Wu 1'( 4: jiu: “i i: iilííílmw: -ri i' ias -: « iiiILIl. ,llK= _IvÇi~ 13!: 'a ; I Ii ; i Iiílê' f-Il lkulüiu. _iur-: :itr-_iifi x* , I~ víizir '. .l3-5C¡". _Í_lr“'“ Iiíli' : i , If 'tum-till an) i« i: lfizifriilii i: ii r-_i i litilílghgl Ll"'= -l3-k”llidllll. li'-, llíl it. , ri 'nltifr-, lc 'i'= ~I~~r: ›: itiifltn »t ; Iir- ? llÃlf-aliíli*líílill*i ; rw i*lí~alf«*§'i›llili"-. l~§' ; v i'”›; “ll. if-« Ê-kfiif-. Rs *Ft*l, 'I"l7l; ll_lÊ? _l*ÍlI* lj"1lÇ« rir vivi; '; I;4gi'li'Iglii"Íl; gIg" : klj Il? !Ílillui ; Ii it ? -]Íi31Al'/1Í. ilÍAÍLi/ . 5 liam-a' win ; nm a im-muiailn: numa. , Cllgllll-lllla u; puiiuailtiiílacllnn
 8. 8. .ci t, i"'I'-i 411ml "êliiliífb ; jus- ci; Ivai i«íh'rri« i; :i nm'-i: i'i: ií Hu" "-. lt"IlÍl_= ~|"líI1l? ~ : m: : :i iria¡ + i' n' irríizrrii» ia, il. lifl iÂlãlÍi itaim» n: ;¡3-| ÍÍ¡3-| '*¡ “iii l_í_l'-. _l”: _l; 'l Jill: : : ii l", ,i”3-?7_lilj| ,l= -l'”, l , i'll_li'= .'ii íÍlíÍll-. izr fi H' : Ji j ~Í_l_l'-_L, , Ílait: '-. li"“'i ilkii 'iikquilCrP-Ri : i~~: í."l~i'iiíl-. .ici: +:. _ -r : iñlaiiiii: tlf-lliiçilriii i; Llijtgi '*l, .i, l;-i5f_i ? W iíüiw »iii-i vlr-ii; _lilvl_lfil'í'if, lil' i ii' ; ltla @ia L: t», 1:-i; "]iji'_IÍi(= r I t, lê-kflll *tais* *Í'li"? -?T-. l (ii r ainsi-r. ! inutil-i sign-nani:
 9. 9. jiúiiu : . "mu-i- Álll¡ . lr. ;uimiiiix F'I_i'_i| i_ 1l b u : a n: i: - L iliLiLIr 14': : 17¡ ihir ll i r .1 9* zig. aiii ; mm 'rar m. *lollâlnlil algun-anta risiiauiikiiüi il-. iizillsiiic
 10. 10. _incluiu ; ?muito 'llllY . tr. :diminui: "iii recair" ' “ilNi “e” *vir i l F LJ_-. L$L. J_ . ..l : :Juiza 1-¡ pin) 51,. l 2 . ,2i, le_. icl2i_r_ir; ii"? «R» : ii i: 7 ; iria : i: : it-aiii wii-i; iliai-íli l i: »if ilzifim i: «tra-sli i" jlail Êii» ig, Í| ÍÍl-2T. 'll, i;iíl: i 'a àliil; illçii-: Ífiiii Ci; Íligl? I, i"lll? _l'§*ifi7li' ilún: iii mwzÍi-'iii C a hi i: ilÍie; fili-lic. _.l, ~ Alterar; ;ii . HE : luta ; i9 ; krzféíi ': -ijil~'2i~_~: :_i«íl«: ; ÇIVÍIW¡iÍl"“?1l'I"| l=-lilia i» i-Íii = -lÍ ; li"i*'. ¡:-l“”. (' ~ : ia Wi» '*; i;i, i"f. li: :+. li~; jii ; ii li iii? cílliiu: I,Iií: ;i›:1i; i; 'Çlê-lVíiiiliíÍÍÊÍÉlÊ_ i= ~ii'-~ g; iii. iríllrliili«sti; *É'l'l. l_i'ÍllÍ, ›ÍlhÍi iziir dia › a = ._i_i; li. _iijis i: : il: ls i: a if iiáitlih R5.. ! imail-i êfiglillaiiia
 11. 11. " j. , -' I' : :=›'. :""i 'ff' ~. ituàiolr _ri ÉLCELLEI : sis-r est) aii ° I' ~ l ~' . zàlqjlifnâlflü íwfrrzi: :i i m: ll'i"e*~f1=' mui» wii: '-"'= I': =I= iii il*- i« x; ~,i; i'= _i1i› lnlLiillñÉ~ ; iiii ii: “il iii" i: ilrlêilllllil* i"i: .i›j1i i; :ii"i(; it"i› li'l'l, |§-li'l_ͧ-i, i '_ lâ-li” ~ : í ; INI Íiliii~ i: 34;_i?34"-n'qí:7_l' ê-Ii : l!i'*-_Ifáiii= i : iai *r li'- “h-l* ÍÍ' it <'-: =ii: i": i›: i i: ~ _l§"' iíiluiini: l"i= i.~st_i›ii'= .ivíi~ it. iI#. ii>'Íi« i; i i; i'ii; ii¡i~x: 'i» l'“l? _lñi', l* i; ;iiilçigiflivgiifiiãiçiliâiia, *mma-i : ngm-aiii:

×