გაკვეთილი #19საშინაო დავალების შემოწმება :1.  2Na + 2HCl 2 2NaCl + H2   Mg + 2HCl M MgCl2 + H2   2Al + 6HCl 2 2AlCl3 ...
3Na2SO3 + 2H3PO4 2Na3PO4 + 3H2SO3 (H2O + SO22 )   3K2CO3 + 2H3PO44 2K3PO4 + 3H2CO3 (H2O + CO22 )   Fe2O3 + 6HNO3  2...
ხოლო როცა ეს ნივთიერება რეაგირებს ტუტესთან, მაშინ ის იქცევა როგორცმჟავა.  H2ZnO2 + 2KOH K2ZnO2 + 2H2O          ...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

G 019.doc

664 visualizações

Publicada em

0 comentários
0 gostaram
Estatísticas
Notas
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
664
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
3
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
5
Comentários
0
Gostaram
0
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide

G 019.doc

 1. 1. გაკვეთილი #19საშინაო დავალების შემოწმება :1. 2Na + 2HCl 2 2NaCl + H2 Mg + 2HCl M MgCl2 + H2 2Al + 6HCl 2 2AlCl3 + 3H2 Fe2O3 + 6HCl 2FeCl3 + 3H2O FeO + 2HCl F FeCl2 + H2O CaO + 2HCl C CaCl2 + H2O CuO + 2HCl C CuCl2 + H2O Al2O3 + 6HCl 2AlCl3 + 3H2O KOH + HCl K KCl + H2O Gr(OH)2 + 2HCl CrCl2 + 2H2O Gr(OH)3 + 3HCl CrCl3 + 3H2O Na2S + 2HCl S 2NaCl + H2SS Na2SO3 + 2HCl 2NaCl + H2SO3 (H2O + SO22 ) K2CO3 + 2HCl 2KCl + H2CO3 (H2O + CO22 ) 2Na + H2SO4 Na2SO4 + H2 Mg + H2SO4 MgSO4 + H2 2Al + 3H2SO4 Al2(SO4)3 + 3H2 Fe2O3 + 3H2SO4 Fe2(SO4)3 + 3H2O FeO + H2SO4 FeSO4 + H2O CaO + H2SO4 CaSO4 + H2O CuO + H2SO4 CuSO4 + H2O Al2O3 + 3H2SO4 Al2(SO4)3 + 3H2O 2KOH + H2SO4 K2SO4 + 2H2O Gr(OH)2 + H2SO4 CrSO4 + 2H2O 2Gr(OH)3 + 3H2SO4 Cr2(SO4)3 + 6H2O Na2S + H2SO4 Na2SO4 + H2SS Na2SO3 + H2SO4 Na2SO4 + H2SO3 (H2O + SO22 ) K2CO3 + H2SO44 K2SO4 + H2CO3 (H2O + CO22 ) 6Na + 2H3PO4 2Na3PO4 + 3H2 3Mg + 2H3PO4 Mg3(PO4)2 + 3H2 2Al + 2H3PO4 2AlPO4 + 3H2 Fe2O3 + 2H3PO4 2FePO4 + 3H2O 3FeO + 2H3PO4 Fe3(PO4)2 + 3H2O 3CaO +2H3PO4 Ca3(PO4)2 + 3H2O 3CuO + 2H3PO4 Cu3(PO4)2 + 3H2O Al2O3 + 2H3PO4 2AlPO4 + 3H2O 3KOH + H3PO4 K3PO4 + 3H2O 3Gr(OH)2 + 2H3PO4 Cr3 (PO4)2 + 6H2O Gr(OH)3 +H3PO4 CrPO4 + 3H2O 3Na2S + 2H3PO4 2Na3PO4 + 3H2SS
 2. 2. 3Na2SO3 + 2H3PO4 2Na3PO4 + 3H2SO3 (H2O + SO22 ) 3K2CO3 + 2H3PO44 2K3PO4 + 3H2CO3 (H2O + CO22 ) Fe2O3 + 6HNO3 2Fe(NO3)3 + 3H2O FeO + 2HNO3 3 Fe(NO3)2 + H2O CaO + 2HNO3 3 Ca(NO3)2 + H2O CuO + 2HNO3 Cu(NO3)2 + H2O Al2O3 + 6HNO3 2Al(NO3)3 + 3H2O KOH + HNO3 K NO3 + H2O Gr(OH)2 + 2HNO3 Cr(NO3)2 + 2H2O Gr(OH)3 + 3HNO3 Cr(NO3)3 + 3H2O Na2S + 2HNO3 2NaNO3 + H2SS Na2SO3 + 2HNO3 2NaNO3l + H2SO3 (H2O + SO22 ) K2CO3 + 2HNO3 2KNO3 + H2CO3 (H2O + CO22 ) ამფოტერული ოქსიდები და ჰიდროქსიდები ამფოტერულია ოქსიდი, რომელიც რეაგირებს როგორც მჟავეებთან (ფუძეოქსიდების მსგავსად), ისე ტუტეებთან (მჟავური ოქსიდების მსგავსად). ამფოტერული ოქსიდებია: ZnO, Al2O3, BeO, Cr2O3, SnO2, PbO2 და ა.შ. ამფოტერულ ოქსიდებს შეესაბამება ამფოტერული ჰიდროქსიდები: Zn(OH)2,Al(OH)3, Be(OH)2, Cr(OH)3, Sn(OH)4, Pb(OH)4. ეს ჰიდროქსიდები რეაგირებენროგორც მჟავებთან, ისე ტუტეებთან. მჟავებთან ისინი შედიან რეაქციაშიროგორც მეტალთა ჰიდროქსიდები (ფუძეები), ხოლო ტუტეებთან – როგორცმჟავები. ZnO-ს შეესაბამება ჰიდროქსიდი, რომელიც შეიძლება განვიხილოთ როგორცფუძე Zn(OH)2 და როგორც მჟავა H2ZnO2. ასე რომ როცა ZnO შედის რეაქციაში მჟავასთან ის ავლენს ფუძე ოქსიდისთვისებას. ZnO + 2HNO3 Zn(NO3)2 + H2O როცა რეაგირებს ტუტესთან (მაგ: NaOH) მიიღება Na-ის და შესაბამისი მჟავას(H2ZnO2 2 ZnO2 (II) ) მარილი. ე.ი. ZnO აქ ავლენს მჟავური ოქსიდის თვისებას. 2NaOH + ZnO 2 Na2ZnO2 + H2O ნატრიუმის ცინკატი როცა Zn(OH)2 რეაგირებს მჟავასთან ის იქცევა როგორც მეტალისჰიდროქსიდი Zn(OH)2 + 2HCl + ZnCl2 +2H2O
 3. 3. ხოლო როცა ეს ნივთიერება რეაგირებს ტუტესთან, მაშინ ის იქცევა როგორცმჟავა. H2ZnO2 + 2KOH K2ZnO2 + 2H2O კალიუმის ცინკატი ანალოგიურად: ამფოტერულ ოქსიდს Al2O3-ს შეესაბამება ამფოტერულიჰიდროქსიდი, რომელიც შეგვიძლია განვიხილოთ როგორც ფუძე Al(OH)3 დაროგორც მჟავა H3AlO3, რომელიც შეიძლება ადვილად გარდაიქმნას შედარებითუფრო ძლიერ მჟავად HAlO2-ად შემდეგი გარდაქმნის საფუძველზე. H3AlO3 HAlO2 + H2O შესაბამისად a. Al2O3 + 6HCl 2AlCl3 + 3H2O b. Al2O3 + 2KOH 2KAlO2 + H2O a. ამ რეაქციაში Al2O3 ავლენს ფუძე ოქსიდის თვისებას. b. ამ რეაქციაში Al2O3 ავლენს მჟავური ოქსიდის თვისებას. a. Al(OH)3 + 3HCl 2AlCl3 + 3H2O b. H3AlO3 + KOH KAlO2 + 2H2O a. ამ რეაქციაში Al(OH)3 ავლენს ფუძის თვისებას. b. ამ რეაქციაში Al(OH)3 ავლენს მჟავის თვისებას. საშინაო დავალება : 1. დაწერეთ: ა) Al2O3-ის და Al(OH)3-ის ბ) ZnO-ს და Zn(OH)2-ის ურთიერთქმედების რეაქციები შემდეგ მჟავებთან და ტუტეებთან: HNO3,, HBr, LiOH, Ba(OH)2. 2. წინა გაკვეთილის მასალის გამეორებისათვის დავწეროთ შემდეგ რეაქციათა ტოლობები: 3. გაითვალისწინეთ, რომ ყველა რეაქცია არ მიდის.

×