La redacció pas a pas

Psicoreeduca
PsicoreeducaPsicòloga infanto-juvenil em Psicoreeduca
LA REDACCIÓ
Passos a seguir per a poder realitzar un bon escrit.


   IMAGINA QUE A CLASSE DE CATALÀ EL PROFESSOR DEMANA QUE REALITZIS UNA
    REDACCIÓ SOBRE EL TEMA, per exemple, de les DROGUES. O què escriguin una
    narració o un conte lliure


1ER PAS: DECIDIR QUE VOLS ESCRIURE. Planteja’t les següents preguntes:


  1) Que em demanen que escrigui? (text lliure, les meves vacances, descriure el meu
    millor amic, que parli sobre les drogues, etc.)
  2) Quin tipus de text vull fer (descripció, carta a un amic, narració, noticia, exposició)2ON PAS: LA PUJA D’IDEES

    Què és?


Consisteix a elaborar una llista d'idees, apuntades de forma ràpida i intuïtiva.


    Per a què serveix?


Serveix per recuperar informació de la memòria. També t'ajudarà a trobar idees noves.


    Com es fa?
        Concentra't en el tema i apunta tot el que se t'acudeixi (brainstorming). No ha de
         durar massa, només uns minuts.
        Cal que ho apuntis tot, encara que sembli absurd.
        No valoris les teves idees ara, ja ho faràs més endavant.
        Apunta les idees molt ràpidament.
        No et preocupis per la correcció.


    Exemple


La llista següent és el resultat d'aplicar la "pluja d'idees" al tema Les drogues:


        La droga mata.
        Atracaments.


                          1
LA REDACCIÓ
Passos a seguir per a poder realitzar un bon escrit.


        Inseguretat ciutadana.
        Els narcotraficants estan molt organitzats.
        Campanyes publicitàries contra la droga. Són suficients?
        Podem considerar el tabac i l'alcohol com a drogues?
        Drogues toves i drogues dures.
        Són necessàries més mesures policials?
        La societat no és suficientment conscient del problema de les drogues.
        Jo conec alguns joves drogoaddictes.
        Se n'hauria de penalitzar el consum?
        Cal il·lusionar la joventut amb altres "paradisos" no artificials.
        Proposar solucions al problema.
        Guariment i reinserció social del drogoaddictes.
    Després, pensa i ordena les idees tenint en compte que un bon text s’estructura en:


    1. TÍTOL


    2. INTRODUCCIÓ


    3. NUS


    4. DESENLLAÇ
3ER PAS: LA TÈCNICA DE L’ESTRELLA


   Què és?

És una técnica que ens serveix de guía. En una redacció hem de saber respondre aquestes
preguntes per a que el nostre escrit sigui complet i tingui lógica.
                          2
LA REDACCIÓ
Passos a seguir per a poder realitzar un bon escrit.
    Totes les preguntes anteriors han de ser contestades tenint en compte
    l’estructura anterior: Títol; Introducció; Nus i Desenllaç

      Què et sembla si ho treballem de la següent manera? OBSERVA!

ESTRUCTUREM EL TEXT:
4RT PAS: ORGANITZEM EL NOSTRE ESCRIT

    Tota descripció, noticia, conte, etc. segueix un ordre. Quin és aquest ordre?


1. Títol:

Molt important. A vegades una paraula, o una sola frase, pot indicar-nos clarament sobre
que és el que llegirem a continuació.(Exemple: Les drogues; Una amenaça pels
adolescents).
Altres vegades, en canvi, el títol no es veu clar fins que s’ha acabat d’escriure.

2. Introducció:

És la situación inicial
      a. Presentació de la situación on passa l’acció
      b. Presentació del personatge

Ha de respondre a les següents preguntes (normalment se segueix aquest ordre):
                         3
LA REDACCIÓ
Passos a seguir per a poder realitzar un bon escrit.


. QUAN?: Quan passa l’acció (present, passat, futur) Exemple: Hi havia una vegada (passat);
Aquest matí (present); En un futur molt llunyà (futur)

. ON?: On passa el conte. Exemple: En un bosc tenebrós; en una ciutat de l’Argentina.

. QUI? Presentem el protagonista i els personatges principals. Exemple: En Joan i la seva
mare; L’esquirol Jump i els seus amics del bosc la guineu i el ratolí…

. QUÈ?: Aquesta pregunta ha de ser resposta amb una sola frase. Ens ha de situar sobre
quin és l’objectiu principal dels personatges en el conte. Exemple: ….volien buscar un tresor
amagat; esperaven l’arribada de una nau especial, etc..


Altres suggeriments:

     Situa l’acció. Ha de crear expectativa, ha de fer venir ganes de continuar llegint.

     Pot incloure:

       -  Descripció del personatge principal: física i de caràcter.

       -  Descripció més resumida d’algun personatge secundari.

       -  Descripció del lloc o de l’ambient.

       -  Indicacions del temps: estació de l’any, matí, tarda, hora del dia més
         precisa...

       -  Indicacions del temps meteorològic: estació de l’any, fred, calor...

3. Nus:

. QUÈ PASSA?

. COM PASSA?

.PER A QUÈ?

. QUINES SITUACIONS/PROBLEMES OCÒRREN?

       a. Que vol o quins desitjos té el protagonista?
       b. Amb quins problemes es troba?
       c. Hi ha altres protagonistes que l’ajuden a resoldre el problema?


Ens diu què hi passa. En un escrit, ha de passar alguna cosa, encara que aquesta cosa sigui
mínima; fins i tot pot explicar només un procés mental.


                         4
LA REDACCIÓ
Passos a seguir per a poder realitzar un bon escrit.


Pot incloure:
Descripcions resumides de personatges secundaris.
Descripcions resumides de llocs secundaris.
Diàlegs, directes o indirectes.

4. Desenllaç:

. COM ES SOLUCIONES LES SITUACIONS/PROBLEMES?

      a. Aconsegueix allò que desitjava?
      b. Quina és la situació final del protagonista?

Ens explica com acaba. És indispensable que un conte “acabi”. Hi ha d’haver almenys una
frase que faci de conclusió. És aconsellable no començar a escriure un conte si encara no
tens clar el desenllaç.5É PAS: REVISIÓ FINAL DEL NOSTRE ESCRIT:

    Abans de entregar l’escrit fixa’t en el següent:

  –  La teva historia coincideix amb el tipus de text que et demanen que realitzis? Ex: has fet
    una descripció quan volien que fessis una carta.
  –  Has escrit totes aquelles idees que se t’havien acudit en la pluja d’idees?
  –  Has respost a les preguntes de la tècnica de l’estrella?
  –  Has seguit l’ordre correcte? Títol, Introducció, Nus i DesenllaçRECORDA!!!! REPASSA FRASE PER FRASE:

        1. COINCIDEIXEN ELS TEMPS VERBALS (present, passat, futur)
        2. LES NORMES D’ORTOGRAFIA
        3. HAS POSAT SIGNES DE PUNTUACIÓ?
        4. HAS UTILITZAT CONECTORS? (ajuden a que el teu text sigui més ric!)
                         5
LA REDACCIÓ
Passos a seguir per a poder realitzar un bon escrit.


LLISTAT DE CONECTORS ÚTILS PER A FER UN BON ESCRIT!!!

Per introduir un tema o per situar-nos-hi

   amb referència a
   referent a
   amb relació a
   en relació amb
   pel que fa a
   quant a
   sobre
   respecte a/de
   aquest tema tracta de
   l’objectiu d’aquest/a escrit/redacció, noticiaPer continuar sobre un mateix tema o per afegir-hi elements

   a continuació
   a més
   a més a més
    encara / encara més
   i fins i tot
   així mateix
   com també
   així com
   tot seguit
   tambéPer expressar una causa

   a causa de/que; per causa de/que; de resultes de; arran de; com que
   perquè; ja que; atès que; vist que; atès / atesa
   gràcies a/que
   per culpa de


                          6
LA REDACCIÓ
Passos a seguir per a poder realitzar un bon escrit.   per aquest motiu
   pel fet quePer expressar una conseqüència

   així; així és que
   així doncs
   doncs; per tant
   [com] a conseqüència de
   en conseqüència
   consegüentment; per consegüent
   cosa que; per la qual cosa
   de manera que
   en efecte
   fins al punt que
   per això; és per això que
   per aquest fetPer expressar una finalitat

   a fi de (+ vb.inf.); a fi que
   perquè (+ vb.inf.)
   per a (+ nom); per (+ vb.inf.)
   per tal de (+ vb.inf.); per tal que
   a l'efecte de (+ vb.inf.)
   amb l'objectiu de (+ vb.inf.)/que
   amb la finalitat de (+ vb.inf.)/que
   la finalitat del qualPer expressar una condició o una excepció

   en el cas que/de
   fora que; tret de/que

                       7
LA REDACCIÓ
Passos a seguir per a poder realitzar un bon escrit.   llevat de/que; posat que
   sempre que
   si; si de cas; si fa al cas
   si és necessari
   si fos el cas
   si [molt] convé
   si no és que
   si per cas; si de cas
   si s'escau
   si escau
   tenint en comptePer indicar oposició o objecció

   [això] no obstant; no obstant [això]
   però
   tanmateix
   malgrat [que]; malgrat tot
   així i tot; tot i així; tot i amb això
   al contrari; en/per contra
   altrament
   amb tot; amb tot i això
   ans [al contrari]
   ara bé
   de fet
   de tota manera
   en canvi
   encara que; tot i [que]
   si bé
                        8
LA REDACCIÓ
Passos a seguir per a poder realitzar un bon escrit.


Per marcar ordre

   a continuació
   d'una banda; de l'altra (d'una altra); d'altra banda
   d'entrada; per començar
   en primer lloc; primer; primerament
   en segon lloc; segon; segonament
   al final; en acabat; en darrer lloc/terme; en últim lloc/terme; per fiPer fer aclariments

   això és; o sigui
   és a dir
   a saber; és a saberPer acabar

   finalment; per acabar
   a tall de cloenda; per concloure; a manera de conclusió; en conclusió
   així doncs
   així les coses
   al capdavall
   comptat i debatut
   consegüentment; en conseqüència
   en definitiva; d'una manera definitiva
   en suma
   en darrer terme
   en última instància
   en resum; com a resum; resumint; a manera de resum; recapitulant; en síntesi
                          9

Recomendados

Passos expressió escrita por
Passos expressió escritaPassos expressió escrita
Passos expressió escritaCristina Ibáñez
65K visualizações2 slides
Els adjectius por
Els adjectiusEls adjectius
Els adjectius5amoli
8.1K visualizações7 slides
Rubrica dels nivells de comprensió lectora por
Rubrica dels nivells de comprensió lectoraRubrica dels nivells de comprensió lectora
Rubrica dels nivells de comprensió lectoraBeatriu Palau
13.7K visualizações1 slide
Guió per escriure un conte por
Guió per escriure un conteGuió per escriure un conte
Guió per escriure un conteRedaccions
14.8K visualizações5 slides
Subjecte i predicat por
Subjecte i predicatSubjecte i predicat
Subjecte i predicatIsabel Perea Mir
7K visualizações8 slides
Els dígrafs por
Els dígrafsEls dígrafs
Els dígrafsNombre Apellidos
77.7K visualizações7 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Els adverbis por
Els adverbisEls adverbis
Els adverbisSílvia Montals
38.4K visualizações8 slides
Els determinants por
Els determinantsEls determinants
Els determinantsmjosePardo2
2.6K visualizações9 slides
Preguntes explicites por
Preguntes explicitesPreguntes explicites
Preguntes explicitessilvia
136.6K visualizações19 slides
Targetes comprensió lectora por
Targetes comprensió lectoraTargetes comprensió lectora
Targetes comprensió lectoraBeatriu Palau
26.6K visualizações3 slides
El Paisatge Muntanya por
El Paisatge MuntanyaEl Paisatge Muntanya
El Paisatge Muntanyamalbert1
30.9K visualizações14 slides
Ortografia. síl·laba.accent gràfic.diftongs.hiats.dígrafs por
Ortografia. síl·laba.accent gràfic.diftongs.hiats.dígrafsOrtografia. síl·laba.accent gràfic.diftongs.hiats.dígrafs
Ortografia. síl·laba.accent gràfic.diftongs.hiats.dígrafsMonica Roige Sedo
57.9K visualizações10 slides

Mais procurados(20)

Els adverbis por Sílvia Montals
Els adverbisEls adverbis
Els adverbis
Sílvia Montals38.4K visualizações
Els determinants por mjosePardo2
Els determinantsEls determinants
Els determinants
mjosePardo22.6K visualizações
Preguntes explicites por silvia
Preguntes explicitesPreguntes explicites
Preguntes explicites
silvia136.6K visualizações
Targetes comprensió lectora por Beatriu Palau
Targetes comprensió lectoraTargetes comprensió lectora
Targetes comprensió lectora
Beatriu Palau26.6K visualizações
El Paisatge Muntanya por malbert1
El Paisatge MuntanyaEl Paisatge Muntanya
El Paisatge Muntanya
malbert130.9K visualizações
Ortografia. síl·laba.accent gràfic.diftongs.hiats.dígrafs por Monica Roige Sedo
Ortografia. síl·laba.accent gràfic.diftongs.hiats.dígrafsOrtografia. síl·laba.accent gràfic.diftongs.hiats.dígrafs
Ortografia. síl·laba.accent gràfic.diftongs.hiats.dígrafs
Monica Roige Sedo57.9K visualizações
Determinants por Rosa Rivas Ruiz
DeterminantsDeterminants
Determinants
Rosa Rivas Ruiz8.9K visualizações
78936108 comprensio-6-1 por Psicoreeduca
78936108 comprensio-6-178936108 comprensio-6-1
78936108 comprensio-6-1
Psicoreeduca9.4K visualizações
Les Preposicions por Helena Bosch
Les PreposicionsLes Preposicions
Les Preposicions
Helena Bosch22.5K visualizações
FITXA DE GRAMÀTICA TEMA 11. por mllfl
FITXA DE GRAMÀTICA TEMA 11.FITXA DE GRAMÀTICA TEMA 11.
FITXA DE GRAMÀTICA TEMA 11.
mllfl9.2K visualizações
Tipologies textuals por Sílvia Montals
Tipologies textualsTipologies textuals
Tipologies textuals
Sílvia Montals50.1K visualizações
Pronoms forts i febles por annaasiscar
Pronoms forts i feblesPronoms forts i febles
Pronoms forts i febles
annaasiscar54.5K visualizações
L'apòstrof por ngt1776
L'apòstrofL'apòstrof
L'apòstrof
ngt177653.2K visualizações
L’apòstrof i les contraccions por MariaJose Ariño
L’apòstrof i les contraccionsL’apòstrof i les contraccions
L’apòstrof i les contraccions
MariaJose Ariño19.1K visualizações
Pobles de mar, muntanya i plana por escolaangelsalemany
Pobles de mar, muntanya i planaPobles de mar, muntanya i plana
Pobles de mar, muntanya i plana
escolaangelsalemany4.1K visualizações
Treballem la recepta! por Enric Coll Vilella
Treballem la recepta!Treballem la recepta!
Treballem la recepta!
Enric Coll Vilella5.7K visualizações
Paraules primitives i paraules derivades por neuspm
Paraules primitives i paraules derivadesParaules primitives i paraules derivades
Paraules primitives i paraules derivades
neuspm97.7K visualizações
Com fer una redacció por Aulaoberta2015
Com fer una redaccióCom fer una redacció
Com fer una redacció
Aulaoberta20156.6K visualizações
EL NOM: GÉNERE I NOMBRE por primercatala
EL NOM: GÉNERE I NOMBREEL NOM: GÉNERE I NOMBRE
EL NOM: GÉNERE I NOMBRE
primercatala43.9K visualizações
Caaco dos 1213_mt029_r1_primer_quadern_inicial_la_classe_ por M T
Caaco dos 1213_mt029_r1_primer_quadern_inicial_la_classe_Caaco dos 1213_mt029_r1_primer_quadern_inicial_la_classe_
Caaco dos 1213_mt029_r1_primer_quadern_inicial_la_classe_
M T16.8K visualizações

Destaque

Expressió escrita imatges 4art por
Expressió escrita imatges 4artExpressió escrita imatges 4art
Expressió escrita imatges 4artCristina Ibáñez
48.7K visualizações2 slides
92238639 expressio-escrita-amb-imatges por
92238639 expressio-escrita-amb-imatges92238639 expressio-escrita-amb-imatges
92238639 expressio-escrita-amb-imatgesPsicoreeduca
29.7K visualizações4 slides
92296973 paraules-importants 1 por
92296973 paraules-importants 192296973 paraules-importants 1
92296973 paraules-importants 1Psicoreeduca
33.9K visualizações1 slide
92297051 al-i-el por
92297051 al-i-el92297051 al-i-el
92297051 al-i-elPsicoreeduca
34.7K visualizações2 slides
PPT Daniel Rius i Joan Pujol por
PPT Daniel Rius i Joan PujolPPT Daniel Rius i Joan Pujol
PPT Daniel Rius i Joan Pujolalope3752
7.3K visualizações18 slides
Millorar la redacció la revisió por
Millorar la redacció la revisióMillorar la redacció la revisió
Millorar la redacció la revisióAntònia Travé
3.3K visualizações12 slides

Destaque(20)

Expressió escrita imatges 4art por Cristina Ibáñez
Expressió escrita imatges 4artExpressió escrita imatges 4art
Expressió escrita imatges 4art
Cristina Ibáñez48.7K visualizações
92238639 expressio-escrita-amb-imatges por Psicoreeduca
92238639 expressio-escrita-amb-imatges92238639 expressio-escrita-amb-imatges
92238639 expressio-escrita-amb-imatges
Psicoreeduca29.7K visualizações
92296973 paraules-importants 1 por Psicoreeduca
92296973 paraules-importants 192296973 paraules-importants 1
92296973 paraules-importants 1
Psicoreeduca33.9K visualizações
92297051 al-i-el por Psicoreeduca
92297051 al-i-el92297051 al-i-el
92297051 al-i-el
Psicoreeduca34.7K visualizações
PPT Daniel Rius i Joan Pujol por alope3752
PPT Daniel Rius i Joan PujolPPT Daniel Rius i Joan Pujol
PPT Daniel Rius i Joan Pujol
alope37527.3K visualizações
Millorar la redacció la revisió por Antònia Travé
Millorar la redacció la revisióMillorar la redacció la revisió
Millorar la redacció la revisió
Antònia Travé3.3K visualizações
L’ofici d’escriptor por selegna curso
L’ofici d’escriptorL’ofici d’escriptor
L’ofici d’escriptor
selegna curso2.5K visualizações
Síntesi de tècniques de redacció por Diverses
Síntesi de tècniques de redaccióSíntesi de tècniques de redacció
Síntesi de tècniques de redacció
Diverses2.3K visualizações
Esquema text narratiu por montseval
Esquema text narratiuEsquema text narratiu
Esquema text narratiu
montseval6.7K visualizações
Jocs de lèxit i expressió àlber por Montserrat Bertran
Jocs de lèxit i expressió  àlberJocs de lèxit i expressió  àlber
Jocs de lèxit i expressió àlber
Montserrat Bertran8.1K visualizações
Onomatopeies por pompeufabrasalt
OnomatopeiesOnomatopeies
Onomatopeies
pompeufabrasalt1.7K visualizações
El llenguatge del còmic por maboir
El llenguatge del còmicEl llenguatge del còmic
El llenguatge del còmic
maboir12.5K visualizações
Bafarades por pompeufabrasalt
BafaradesBafarades
Bafarades
pompeufabrasalt5.5K visualizações
El Garbell D’EratòStenes por Elies Villalonga
El Garbell D’EratòStenesEl Garbell D’EratòStenes
El Garbell D’EratòStenes
Elies Villalonga22.1K visualizações
L'energia por Joan Camps Pons
L'energiaL'energia
L'energia
Joan Camps Pons5.4K visualizações
El còmic 1. conceptes generals. orígens. estructura. elements textuals jmc por Jordi Monteagudo
El còmic 1. conceptes generals. orígens. estructura. elements textuals  jmcEl còmic 1. conceptes generals. orígens. estructura. elements textuals  jmc
El còmic 1. conceptes generals. orígens. estructura. elements textuals jmc
Jordi Monteagudo30.2K visualizações
Los topónimos y los gentilicios por angely25
Los topónimos y los gentiliciosLos topónimos y los gentilicios
Los topónimos y los gentilicios
angely2516.7K visualizações

Similar a La redacció pas a pas

ASOCEU SPAIN - Lesson 2 - How to Write an Article por
ASOCEU SPAIN - Lesson 2 - How to Write an ArticleASOCEU SPAIN - Lesson 2 - How to Write an Article
ASOCEU SPAIN - Lesson 2 - How to Write an ArticleA Scuola di OpenCoesione
16 visualizações21 slides
Guia per a la realització d'un article d'opinió por
Guia per a la realització d'un article d'opinióGuia per a la realització d'un article d'opinió
Guia per a la realització d'un article d'opiniókondemasti
7.8K visualizações7 slides
T e e_inici por
T e e_iniciT e e_inici
T e e_iniciJaume Marfany
343 visualizações20 slides
Carmel2 por
Carmel2Carmel2
Carmel2Jordi de Miguel Capell
359 visualizações15 slides
Com escriure un text argumentatiu? Pautes i exercicis por
Com escriure un text argumentatiu? Pautes i exercicisCom escriure un text argumentatiu? Pautes i exercicis
Com escriure un text argumentatiu? Pautes i exercicislurdessaavedra
17.4K visualizações7 slides
Entrenamiento en-autoinstrucciones-para-crear-historias-en-catalan por
Entrenamiento en-autoinstrucciones-para-crear-historias-en-catalanEntrenamiento en-autoinstrucciones-para-crear-historias-en-catalan
Entrenamiento en-autoinstrucciones-para-crear-historias-en-catalanlogopedia09
587 visualizações9 slides

Similar a La redacció pas a pas(20)

ASOCEU SPAIN - Lesson 2 - How to Write an Article por A Scuola di OpenCoesione
ASOCEU SPAIN - Lesson 2 - How to Write an ArticleASOCEU SPAIN - Lesson 2 - How to Write an Article
ASOCEU SPAIN - Lesson 2 - How to Write an Article
A Scuola di OpenCoesione16 visualizações
Guia per a la realització d'un article d'opinió por kondemasti
Guia per a la realització d'un article d'opinióGuia per a la realització d'un article d'opinió
Guia per a la realització d'un article d'opinió
kondemasti7.8K visualizações
T e e_inici por Jaume Marfany
T e e_iniciT e e_inici
T e e_inici
Jaume Marfany343 visualizações
Com escriure un text argumentatiu? Pautes i exercicis por lurdessaavedra
Com escriure un text argumentatiu? Pautes i exercicisCom escriure un text argumentatiu? Pautes i exercicis
Com escriure un text argumentatiu? Pautes i exercicis
lurdessaavedra17.4K visualizações
Entrenamiento en-autoinstrucciones-para-crear-historias-en-catalan por logopedia09
Entrenamiento en-autoinstrucciones-para-crear-historias-en-catalanEntrenamiento en-autoinstrucciones-para-crear-historias-en-catalan
Entrenamiento en-autoinstrucciones-para-crear-historias-en-catalan
logopedia09587 visualizações
Seqüències didàctiques per aprendre llengua por Guida Allès Pons
Seqüències didàctiques per aprendre llenguaSeqüències didàctiques per aprendre llengua
Seqüències didàctiques per aprendre llengua
Guida Allès Pons5.1K visualizações
Elecció tema tr por dolors
Elecció tema trElecció tema tr
Elecció tema tr
dolors 412 visualizações
Elecció tema tr por dolors
Elecció tema trElecció tema tr
Elecció tema tr
dolors 502 visualizações
Exàmens jqcv por conxarovira
Exàmens jqcvExàmens jqcv
Exàmens jqcv
conxarovira408 visualizações
Tècniques d'estudi por guest93c8b1
Tècniques d'estudiTècniques d'estudi
Tècniques d'estudi
guest93c8b17.1K visualizações
Com fer una entrevista por guestfeb8a2
Com fer una entrevistaCom fer una entrevista
Com fer una entrevista
guestfeb8a27K visualizações
Conjunt pautes revisió por mercecies
Conjunt pautes revisióConjunt pautes revisió
Conjunt pautes revisió
mercecies1K visualizações
Descriure 2. pdf por esperanto2
Descriure 2. pdfDescriure 2. pdf
Descriure 2. pdf
esperanto21.2K visualizações
Conjunt de pautes de revisió por mercecies
Conjunt de pautes de revisióConjunt de pautes de revisió
Conjunt de pautes de revisió
mercecies314 visualizações
Expressió escrita.docx por fmart3
Expressió escrita.docxExpressió escrita.docx
Expressió escrita.docx
fmart3108 visualizações
Comentari de text por Mmarjs
Comentari de textComentari de text
Comentari de text
Mmarjs257 visualizações
Escrivim textos - La Fira por sise-claret
Escrivim textos - La FiraEscrivim textos - La Fira
Escrivim textos - La Fira
sise-claret874 visualizações

Mais de Psicoreeduca

El so de la ix ig x . consciència fonologica bo por
El so de la ix ig x . consciència fonologica boEl so de la ix ig x . consciència fonologica bo
El so de la ix ig x . consciència fonologica boPsicoreeduca
3.4K visualizações2 slides
Consciencia fonologica x ix. Cortar-pegar por
Consciencia fonologica x ix. Cortar-pegarConsciencia fonologica x ix. Cortar-pegar
Consciencia fonologica x ix. Cortar-pegarPsicoreeduca
22K visualizações3 slides
Consciencia fonologica x ix por
Consciencia fonologica x ixConsciencia fonologica x ix
Consciencia fonologica x ixPsicoreeduca
823 visualizações4 slides
Lectures comprensives peques por
Lectures comprensives pequesLectures comprensives peques
Lectures comprensives pequesPsicoreeduca
29.9K visualizações10 slides
Lectures comprensives peques por
Lectures comprensives pequesLectures comprensives peques
Lectures comprensives pequesPsicoreeduca
1.4K visualizações10 slides
Oca br bl por
Oca br blOca br bl
Oca br blPsicoreeduca
15.2K visualizações2 slides

Mais de Psicoreeduca(20)

El so de la ix ig x . consciència fonologica bo por Psicoreeduca
El so de la ix ig x . consciència fonologica boEl so de la ix ig x . consciència fonologica bo
El so de la ix ig x . consciència fonologica bo
Psicoreeduca3.4K visualizações
Consciencia fonologica x ix. Cortar-pegar por Psicoreeduca
Consciencia fonologica x ix. Cortar-pegarConsciencia fonologica x ix. Cortar-pegar
Consciencia fonologica x ix. Cortar-pegar
Psicoreeduca22K visualizações
Consciencia fonologica x ix por Psicoreeduca
Consciencia fonologica x ixConsciencia fonologica x ix
Consciencia fonologica x ix
Psicoreeduca823 visualizações
Lectures comprensives peques por Psicoreeduca
Lectures comprensives pequesLectures comprensives peques
Lectures comprensives peques
Psicoreeduca29.9K visualizações
Lectures comprensives peques por Psicoreeduca
Lectures comprensives pequesLectures comprensives peques
Lectures comprensives peques
Psicoreeduca1.4K visualizações
Oca br bl por Psicoreeduca
Oca br blOca br bl
Oca br bl
Psicoreeduca15.2K visualizações
Domino ny ll por Psicoreeduca
Domino ny llDomino ny ll
Domino ny ll
Psicoreeduca11.4K visualizações
Discriminar ny ll por Psicoreeduca
Discriminar ny llDiscriminar ny ll
Discriminar ny ll
Psicoreeduca14.5K visualizações
92238977 castellano-normas-g-i-j-5e por Psicoreeduca
92238977 castellano-normas-g-i-j-5e92238977 castellano-normas-g-i-j-5e
92238977 castellano-normas-g-i-j-5e
Psicoreeduca3.1K visualizações
93757238 veig-veig por Psicoreeduca
93757238 veig-veig93757238 veig-veig
93757238 veig-veig
Psicoreeduca7.1K visualizações
93882931 articulo-sustantivo-adjetivo-2 por Psicoreeduca
93882931 articulo-sustantivo-adjetivo-293882931 articulo-sustantivo-adjetivo-2
93882931 articulo-sustantivo-adjetivo-2
Psicoreeduca15.1K visualizações
96817542 signes-de-puntuacio-verbs-apostrof-1 por Psicoreeduca
96817542 signes-de-puntuacio-verbs-apostrof-196817542 signes-de-puntuacio-verbs-apostrof-1
96817542 signes-de-puntuacio-verbs-apostrof-1
Psicoreeduca18.2K visualizações
97069118 metode-per-tenir-fills-lectors por Psicoreeduca
97069118 metode-per-tenir-fills-lectors97069118 metode-per-tenir-fills-lectors
97069118 metode-per-tenir-fills-lectors
Psicoreeduca156.6K visualizações
96817630 paraules-mal-escrites por Psicoreeduca
96817630 paraules-mal-escrites96817630 paraules-mal-escrites
96817630 paraules-mal-escrites
Psicoreeduca18.4K visualizações
97677937 tipo-oracion-y-signos-puntuacion-2o-eso por Psicoreeduca
97677937 tipo-oracion-y-signos-puntuacion-2o-eso97677937 tipo-oracion-y-signos-puntuacion-2o-eso
97677937 tipo-oracion-y-signos-puntuacion-2o-eso
Psicoreeduca1.9K visualizações
Complemento directo por Psicoreeduca
Complemento directoComplemento directo
Complemento directo
Psicoreeduca2.1K visualizações
Analisis por Psicoreeduca
AnalisisAnalisis
Analisis
Psicoreeduca3.1K visualizações
97677746 repaso-gramatica-castellano-2º-eso-pel-final por Psicoreeduca
97677746 repaso-gramatica-castellano-2º-eso-pel-final97677746 repaso-gramatica-castellano-2º-eso-pel-final
97677746 repaso-gramatica-castellano-2º-eso-pel-final
Psicoreeduca2.2K visualizações
Cf b,p por Psicoreeduca
Cf b,pCf b,p
Cf b,p
Psicoreeduca9.7K visualizações
Cf c, ç por Psicoreeduca
Cf c, çCf c, ç
Cf c, ç
Psicoreeduca9.6K visualizações

La redacció pas a pas

 • 1. LA REDACCIÓ Passos a seguir per a poder realitzar un bon escrit.  IMAGINA QUE A CLASSE DE CATALÀ EL PROFESSOR DEMANA QUE REALITZIS UNA REDACCIÓ SOBRE EL TEMA, per exemple, de les DROGUES. O què escriguin una narració o un conte lliure 1ER PAS: DECIDIR QUE VOLS ESCRIURE. Planteja’t les següents preguntes: 1) Que em demanen que escrigui? (text lliure, les meves vacances, descriure el meu millor amic, que parli sobre les drogues, etc.) 2) Quin tipus de text vull fer (descripció, carta a un amic, narració, noticia, exposició) 2ON PAS: LA PUJA D’IDEES  Què és? Consisteix a elaborar una llista d'idees, apuntades de forma ràpida i intuïtiva.  Per a què serveix? Serveix per recuperar informació de la memòria. També t'ajudarà a trobar idees noves.  Com es fa?  Concentra't en el tema i apunta tot el que se t'acudeixi (brainstorming). No ha de durar massa, només uns minuts.  Cal que ho apuntis tot, encara que sembli absurd.  No valoris les teves idees ara, ja ho faràs més endavant.  Apunta les idees molt ràpidament.  No et preocupis per la correcció.  Exemple La llista següent és el resultat d'aplicar la "pluja d'idees" al tema Les drogues:  La droga mata.  Atracaments. 1
 • 2. LA REDACCIÓ Passos a seguir per a poder realitzar un bon escrit.  Inseguretat ciutadana.  Els narcotraficants estan molt organitzats.  Campanyes publicitàries contra la droga. Són suficients?  Podem considerar el tabac i l'alcohol com a drogues?  Drogues toves i drogues dures.  Són necessàries més mesures policials?  La societat no és suficientment conscient del problema de les drogues.  Jo conec alguns joves drogoaddictes.  Se n'hauria de penalitzar el consum?  Cal il·lusionar la joventut amb altres "paradisos" no artificials.  Proposar solucions al problema.  Guariment i reinserció social del drogoaddictes.  Després, pensa i ordena les idees tenint en compte que un bon text s’estructura en: 1. TÍTOL 2. INTRODUCCIÓ 3. NUS 4. DESENLLAÇ 3ER PAS: LA TÈCNICA DE L’ESTRELLA  Què és? És una técnica que ens serveix de guía. En una redacció hem de saber respondre aquestes preguntes per a que el nostre escrit sigui complet i tingui lógica. 2
 • 3. LA REDACCIÓ Passos a seguir per a poder realitzar un bon escrit.  Totes les preguntes anteriors han de ser contestades tenint en compte l’estructura anterior: Títol; Introducció; Nus i Desenllaç Què et sembla si ho treballem de la següent manera? OBSERVA! ESTRUCTUREM EL TEXT: 4RT PAS: ORGANITZEM EL NOSTRE ESCRIT  Tota descripció, noticia, conte, etc. segueix un ordre. Quin és aquest ordre? 1. Títol: Molt important. A vegades una paraula, o una sola frase, pot indicar-nos clarament sobre que és el que llegirem a continuació.(Exemple: Les drogues; Una amenaça pels adolescents). Altres vegades, en canvi, el títol no es veu clar fins que s’ha acabat d’escriure. 2. Introducció: És la situación inicial a. Presentació de la situación on passa l’acció b. Presentació del personatge Ha de respondre a les següents preguntes (normalment se segueix aquest ordre): 3
 • 4. LA REDACCIÓ Passos a seguir per a poder realitzar un bon escrit. . QUAN?: Quan passa l’acció (present, passat, futur) Exemple: Hi havia una vegada (passat); Aquest matí (present); En un futur molt llunyà (futur) . ON?: On passa el conte. Exemple: En un bosc tenebrós; en una ciutat de l’Argentina. . QUI? Presentem el protagonista i els personatges principals. Exemple: En Joan i la seva mare; L’esquirol Jump i els seus amics del bosc la guineu i el ratolí… . QUÈ?: Aquesta pregunta ha de ser resposta amb una sola frase. Ens ha de situar sobre quin és l’objectiu principal dels personatges en el conte. Exemple: ….volien buscar un tresor amagat; esperaven l’arribada de una nau especial, etc.. Altres suggeriments:  Situa l’acció. Ha de crear expectativa, ha de fer venir ganes de continuar llegint.  Pot incloure: - Descripció del personatge principal: física i de caràcter. - Descripció més resumida d’algun personatge secundari. - Descripció del lloc o de l’ambient. - Indicacions del temps: estació de l’any, matí, tarda, hora del dia més precisa... - Indicacions del temps meteorològic: estació de l’any, fred, calor... 3. Nus: . QUÈ PASSA? . COM PASSA? .PER A QUÈ? . QUINES SITUACIONS/PROBLEMES OCÒRREN? a. Que vol o quins desitjos té el protagonista? b. Amb quins problemes es troba? c. Hi ha altres protagonistes que l’ajuden a resoldre el problema? Ens diu què hi passa. En un escrit, ha de passar alguna cosa, encara que aquesta cosa sigui mínima; fins i tot pot explicar només un procés mental. 4
 • 5. LA REDACCIÓ Passos a seguir per a poder realitzar un bon escrit. Pot incloure: Descripcions resumides de personatges secundaris. Descripcions resumides de llocs secundaris. Diàlegs, directes o indirectes. 4. Desenllaç: . COM ES SOLUCIONES LES SITUACIONS/PROBLEMES? a. Aconsegueix allò que desitjava? b. Quina és la situació final del protagonista? Ens explica com acaba. És indispensable que un conte “acabi”. Hi ha d’haver almenys una frase que faci de conclusió. És aconsellable no començar a escriure un conte si encara no tens clar el desenllaç. 5É PAS: REVISIÓ FINAL DEL NOSTRE ESCRIT:  Abans de entregar l’escrit fixa’t en el següent: – La teva historia coincideix amb el tipus de text que et demanen que realitzis? Ex: has fet una descripció quan volien que fessis una carta. – Has escrit totes aquelles idees que se t’havien acudit en la pluja d’idees? – Has respost a les preguntes de la tècnica de l’estrella? – Has seguit l’ordre correcte? Títol, Introducció, Nus i Desenllaç RECORDA!!!! REPASSA FRASE PER FRASE: 1. COINCIDEIXEN ELS TEMPS VERBALS (present, passat, futur) 2. LES NORMES D’ORTOGRAFIA 3. HAS POSAT SIGNES DE PUNTUACIÓ? 4. HAS UTILITZAT CONECTORS? (ajuden a que el teu text sigui més ric!) 5
 • 6. LA REDACCIÓ Passos a seguir per a poder realitzar un bon escrit. LLISTAT DE CONECTORS ÚTILS PER A FER UN BON ESCRIT!!! Per introduir un tema o per situar-nos-hi  amb referència a  referent a  amb relació a  en relació amb  pel que fa a  quant a  sobre  respecte a/de  aquest tema tracta de  l’objectiu d’aquest/a escrit/redacció, noticia Per continuar sobre un mateix tema o per afegir-hi elements  a continuació  a més  a més a més  encara / encara més  i fins i tot  així mateix  com també  així com  tot seguit  també Per expressar una causa  a causa de/que; per causa de/que; de resultes de; arran de; com que  perquè; ja que; atès que; vist que; atès / atesa  gràcies a/que  per culpa de 6
 • 7. LA REDACCIÓ Passos a seguir per a poder realitzar un bon escrit.  per aquest motiu  pel fet que Per expressar una conseqüència  així; així és que  així doncs  doncs; per tant  [com] a conseqüència de  en conseqüència  consegüentment; per consegüent  cosa que; per la qual cosa  de manera que  en efecte  fins al punt que  per això; és per això que  per aquest fet Per expressar una finalitat  a fi de (+ vb.inf.); a fi que  perquè (+ vb.inf.)  per a (+ nom); per (+ vb.inf.)  per tal de (+ vb.inf.); per tal que  a l'efecte de (+ vb.inf.)  amb l'objectiu de (+ vb.inf.)/que  amb la finalitat de (+ vb.inf.)/que  la finalitat del qual Per expressar una condició o una excepció  en el cas que/de  fora que; tret de/que 7
 • 8. LA REDACCIÓ Passos a seguir per a poder realitzar un bon escrit.  llevat de/que; posat que  sempre que  si; si de cas; si fa al cas  si és necessari  si fos el cas  si [molt] convé  si no és que  si per cas; si de cas  si s'escau  si escau  tenint en compte Per indicar oposició o objecció  [això] no obstant; no obstant [això]  però  tanmateix  malgrat [que]; malgrat tot  així i tot; tot i així; tot i amb això  al contrari; en/per contra  altrament  amb tot; amb tot i això  ans [al contrari]  ara bé  de fet  de tota manera  en canvi  encara que; tot i [que]  si bé 8
 • 9. LA REDACCIÓ Passos a seguir per a poder realitzar un bon escrit. Per marcar ordre  a continuació  d'una banda; de l'altra (d'una altra); d'altra banda  d'entrada; per començar  en primer lloc; primer; primerament  en segon lloc; segon; segonament  al final; en acabat; en darrer lloc/terme; en últim lloc/terme; per fi Per fer aclariments  això és; o sigui  és a dir  a saber; és a saber Per acabar  finalment; per acabar  a tall de cloenda; per concloure; a manera de conclusió; en conclusió  així doncs  així les coses  al capdavall  comptat i debatut  consegüentment; en conseqüència  en definitiva; d'una manera definitiva  en suma  en darrer terme  en última instància  en resum; com a resum; resumint; a manera de resum; recapitulant; en síntesi 9