SlideShare uma empresa Scribd logo
Gabriela i Piotr Rościszewscy
TĘŻNIE, cz. 4
Wieliczka, tężnia z 2014 r.
Gabriela i Piotr Rościszewscy
TĘŻNIE, cz. 4
Tężnie w woj. opolskim i woj. małopolskim
Tężnie w woj. opolskim
1. Tężnie w woj. opolskim w ujęciu alfabetycznym:
– Głuchołazy, Głubczyce, Kędzierzyn-Koźle (3 tężnie), Niezdrowice (koło Ujazdu), Olszanka, Pawłowice,
Tarnów Opolski i Wołczyn
2. Planowane tężnie w woj. opolskim: Opole, Gogolin, Korfantów, Łosiów (Gmina Lewin Brzeski), Namysłów, Nysa,
Olesno, Prudnik i Rudniki
Tężnie w woj. małopolskim
3. Tężnie w woj. małopolskim w ujęciu alfabetycznym:
– duże tężnie: Bochnia i Wieliczka
– pozostałe tężnie: Kraków-Bagry, Kraków-Dębniki, Kraków – Nowa Huta, Alwernia, Bańska Niżna, Bobowa, Brzesko,
Bukowno, Ciężkowice, Gorlice, Iwanowice Włościańskie, Iwkowa, Kalwaria Zebrzydowska, Kocmyrzów-Luborzyca,
Krynica-Zdrój (2 tężnie), Libiąż, Lubień, Łukowica, Łysa Góra, Maków Podhalański, Miechów, Modlnica,
Muszyna (2 tężnie), Nawojowa, Nowy Sącz, Paczółtowice, Pcim, Piwniczna-Zdrój, Podegrodzie, Polanka Wielka,
Poręba Wielka, Rabka Zdrój (2 tężnie), Skawina, Skomielna Biała, Słomniki, Sułoszowa, Tarnów, Trzebinia (2 tężnie),
Wadowice, Wapienne, Wola Rzędzińska, Wolbrom, Zembrzyce i Zubrzyca Górna
4. Planowane tężnie w woj. małopolskim: Kraków – Nowa Huta (druga tężnia), Bartkowa-Posadowa, Brzeszcze, Budzów,
Bukowno (druga tężnia), Chrzanów, Dąbrowa Tarnowska, Kłaj, Koszyce Wielkie, Korzenna, Krzeszowice,
Lipnica Wielka, Myślenice, Nowy Sącz (druga tężnia), Olkusz, Ptaszkowa, Stryszów, Szczawa, Szczucin, Szczurowa,
Szerzyny, Szynwałd, Świątniki Górne, Tarnowiec, Tarnów (druga tężnia), Wysowa-Zdrój i Zabierzów
Wersja II: 15 grudnia 2022 r.
Tężnie w woj. opolskim
Tężnie w woj. opolskim. W grudniu 2022 r. w woj. opolskim działało 10 tężni wybudowanych w latach 2018-2022. W planach jest postawienie
kolejnych 9 tężni. W większość są to niewielkie obiekty. Wyróżniają się wielkością tężnie w Głuchołazach w formie wieży i postawiona ostatnio
tężnia w Wołczynie. W budowie jest duża tężnia w Opolu.
Głuchołazy. Tężnia z 2018 r. [foto PR]
Tężnie w woj. opolskim – Głuchołazy
Tężnia w Głuchołazach. Została uruchomiona w lipcu 2018 r.
w parku obok szpitala przy ul. Lompy, jako pierwsza
w woj. opolskim.
U góry po lewej
Głuchołazy. Tężnia z 2018 r. [foto PR]
U góry po środku
Studnia Jakuba na zboczu Średniej Kopy [foto PR]
U góry po prawej
Fragment Parku Zdrojowego z końca XIX w. [foto PR]
Na dole po lewej
Głuchołazy. Portal wejściowy do kościoła
p.w. św. Wawrzyńca z poł. XIII w. [foto PR]
Na dole po środku
Lipa drobnolistna – pomnik przyrody na Rynku [foto PR]
Tężnie w woj. opolskim – Głubczyce
Tężnia w Głubczycach. Została uruchomiona w październiku 2019 r.
w parku miejskim przy al. Śląskiej 8.
U góry po lewej
Głubczyce. Tężnia uruchomiona w 2018 r. [foto PR]
U góry po prawej
Głubczyce. Fragment parku miejskiego
założonego w 1837 r. [foto PR]
Po lewej
Głubczyce. Dawny dworzec kolejowy z 2 poł. XIX w.,
którego bryła przypomina lokomotywę parową [foto PR]
Tężnie w woj. opolskim – Kędzierzyn-Koźle
Pierwsza tężnia w Kędzierzynie-Koźlu. Została uruchomiona w lipcu
2018 r. w parku przy ul. Augustyna Kośnego na Os. Powstańców
Śląskich. W maju 2022 r. dostawiono do niej kolejną tężnię.
U góry po lewej
Kędzierzyn-Koźle. Tężnia uruchomiona na Os. Powstańców Śląskich
w 2018 r. i 2022 r. [foto PR]
U góry po prawej
Kędzierzyn-Koźle. Stojaki rowerowe w parku obok tężni [foto PR]
Po lewej
Kędzierzyn-Koźle. Skrzyżowanie rzeki Kłodnicy z Kanałem Gliwickim
w Lenartowicach – rzeka przepływa syfonem pod kanałem [foto PR]
Tężnie w woj. opolskim – Kędzierzyn-Koźle
Druga tężnia w Kędzierzynie-Koźlu. Została uruchomiona w kwietniu 2021 r.
na Os. Pogorzelec na skwerze przy ul. Kościuszki 43B w sąsiedztwie Domu
Dziennego Pobytu.
U góry po lewej
Kędzierzyn-Koźle. Tężnia uruchomiona na Os. Pogorzelec w 2021 r. [foto PR]
U góry po środku
Kędzierzyn-Koźle. Pomnik ku czci powstańców śląskich zamordowanych
w Pogorzelcu w maju 1921 r. Pomnik stoi przy ul. Piotra Skargi [foto PR]
U góry po prawej
Kędzierzyn-Koźle. Rzeźba koziołka – powstańca śląskiego dłuta Michała
Misiaszka ustawiona na pl. Jana Surzyckiego we wrześniu 2020 r. [foto PR]
Po lewej
Kędzierzyn-Koźle. Lokomotywa parowa Ty2-2118 ustawiona w październiku 2019
r. w pobliżu dworca kolejowego. Wyprodukowana w 1943 r. w Zakładach
„Henschel & Sohn” w Kassel w Niemczech. Przed remontem znajdowała się
na terenie Kopalni Piasku „Kotlarnia” [foto PR]
Tężnie w woj. opolskim – Kędzierzyn-Koźle
Trzecia tężnia w Kędzierzynie-Koźlu. Została uruchomiona
w październiku 2022 r. w Koźlu na skwerze im. Władysława
Bartoszewskiego przy ul. Kadetów w sąsiedztwie Publicznego
Przedszkola nr 21.
U góry po lewej
Kędzierzyn-Koźle. Zabudowania przedsiębiorstwa wodociągów
z lat 1900-1902 – budynek biurowy i wieża ciśnień [foto PR]
U góry po środku
Kędzierzyn-Koźle. Gotycka baszta i fragment zamku z XIV w. [foto PR]
U góry po prawej
Kędzierzyn-Koźle. Gotycki kościół p.w. św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej
sprzed 1293 r., wielokrotnie przebudowywany [foto PR]
Po lewej
Kędzierzyn-Koźle. Tężnia uruchomiona w Koźlu na skwerze im
Władysława Bartoszewskiego w 2022 r.
Tężnie w woj. opolskim – Niezdrowice
U góry po lewej
Niezdrowice. Tężnię uruchomiono w listopadzie 2022 r.
na skwerku przy ul. Leśnej
U góry po środku
Niezdrowice. Krzyż przydrożny z 1910 r. obok kapliczki
w centrum wsi [foto PR]
U góry po prawej
Niezdrowice. Kapliczka z połowy XIX w. w centrum wsi [foto PR]
Po lewej
Niezdrowice. Tablice edukacyjne poświęcone pszczelarstwu
przy przyczółku pozostałym po moście na Kanale Gliwickim [foto PR]
Tężnie w woj. opolskim – Olszanka
U góry po lewej
Olszanka. Tężnię uruchomiono w czerwcu 2022 r. w sąsiedztwie
boiska sportowego w północno-zachodniej części wsi
[foto Adrian Gajewski]
U góry po prawej
Pogorzela. Gotycki kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa
sprzed 1271 r. [foto S. Milejski]
Po lewej
Olszanka. Dwór z XVIII w. [foto Jerzy Mrozek]
Tężnie w woj. opolskim – Pawłowice
Tężnia w Pawłowicach koło Gorzowa Śląskiego. Została
uruchomiona w grudniu 2018 r. na terenie niedawno otwartego
Domu Seniora „Paulinka”.
U góry po lewej
Pawłowice. Tężnia uruchomiona w 2018 r. [foto PR]
U góry po prawej
Pawłowice. Dom Seniora i kaplica p.w. św. Jana Pawła II
w przebudowanym spichlerzu z XIX w., poświęcona w maju 2019 r.
[foto PR]
Po lewej
Pawłowice. Pałac z XIX w. przebudowany na hotel [foto PR]
Tężnie w woj. opolskim – Tarnów Opolski
Tężnia w Tarnowie Opolskim. Została uruchomiona w lipcu 2019 r.
obok Urzędu Gminy i stacji kolejowej.
U góry po lewej
Tarnów Opolski. Kościół p.w. św. Marcina biskupa z późnogotyckim
prezbiterium z 1. poł. XV w., rozbudowany w latach 1653-1664 [foto PR]
U góry po prawej
Tarnów Opolski. Baszta-kostnica z przełomu XVIII i XIX w. [foto PR]
U góry po prawej
Tarnów Opolski. Głaz narzutowy na skwerze obok Urzędu Gminy [foto PR]
Po lewej
Tarnów Opolski. Tężnia z 2019 r. [foto PR]
Tężnie w woj. opolskim – Wołczyn
Tężnia w Wołczynie. Została uruchomiona w październiku 2021 r. na terenie
Koziego Parku przy ul. Sienkiewicza. Korzysta z lokalnego ujęcia solanki
z odwiertu wykonanego w 1981 r. W parku oprócz tężni wybudowano pawilon
edukacyjny i fontannę oraz wykonano ogród roślin słonolubnych i ścieżkę
sensoryczną.
U góry po lewej
Wołczyn. Tężnia na terenie Koziego Parku przy ul. Sienkiewicza [foto PR]
U góry po prawej
Wołczyn. Tablica informacyjna dotycząca Wołczyńskiej Solanki
ustawiona obok tężni [foto PR]
Po lewej
Wołczyn. Stacja czerpania solanki za wieżą ciśnień przy ul. Poznańskiej [foto PR]
Tężnie w woj. opolskim – Wołczyn
Wołczyn. Pawilon edukacyjny obok tężni [foto PR]
Wołczyn. Jedna z tablic w pawilonie edukacyjnym [foto PR] Wołczyn. Fontanna obok tężni [foto PR]
Tężnie w woj. opolskim – Wołczyn
U góry po lewej
Wołczyn. Ścieżka sensoryczna obok tężni [foto PR]
U góry po prawej i u dołu
Wołczyn. Przyszły ogród halofitowy (roślin słonolubnych) obok tężni [foto PR]
Planowane tężnie w woj. opolskim – Opole i Gogolin
Planowane tężnie w woj. opolskim. Tężnie te znajdują się
na różnych etapach ich realizacji – niektóre posiadają już kompletną
dokumentację projektową, inne są w trakcie projektowania
lub przygotowywania specyfikacji przetargowych, a niektóre dopiero
są na etapie rozważań dotyczących celowości ich budowy
lub lokalizacji.
U góry
Opole. W budowie jest tężnia w dzielnicy Gosławice
obok Parku Sensorycznego przy ul. Tarnopolskiej
Po lewej
Gogolin. Tężnia solankowa powstanie w parku przy ul. Ligonia
Planowane tężnie w woj. opolskim – Korfantów i Łosiów
U góry po lewej
Korfantów. Proponowane jest postawienie tężni w zabytkowym
parku obok Opolskiego Centrum Rehabilitacji
U góry po prawej
Korfantów. Pałac przebudowany z zamku z 1616 r.,
obecnie Opolskie Centrum Rehabilitacji [foto Napoleon2009]
Po lewej
Łosiów (gmina Lewin Brzeski). Proponowane jest postawienie
tężni w parku przy Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego
Planowane tężnie w woj. opolskim – Namysłów, Nysa i Olesno
U góry po lewej
Namysłów. Proponowane jest postawienie tężni
przy Centrum Sportu i Rekreacji „Delfin”
U góry po prawej
Nysa. Projektowane jest wybudowanie tężni na pl. Paderewskiego
Po lewej
Olesno. Proponowane jest wybudowanie tężni przy Promenadzie
nad Młynówką
Planowane tężnie w woj. opolskim – Olszanka, Prudnik i Rudniki
U góry po lewej
Prudnik. Planowane jest wybudowanie tężni w Parku Miejskim
w pobliżu ul. Parkowej
U góry po prawej
Prudnik. Pomnik Stanisława Szozdy według projektu
Agnieszki Świerzowicz-Maślaniec, ustawiony w 2014 r.
przed Cmentarzem Komunalnym [foto PR]
U góry po prawej
Prudnik. Pomnik kolarza Stanisława Szozdy (1950-2013), od 1959 r.
mieszkańca Prudnika, mistrza świata w 1973 r. i 1975 r., odlew
na podstawie rzeźby Przemysława Wolnego ustawiony przed halą sportową
I Liceum Ogólnokształcącego w 2021 r. [foto PR]
Po lewej
Rudniki. Planowane jest wybudowanie tężni
przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym i ośrodku zdrowia
Tężnie w woj. małopolskim
Tężnie w woj. małopolskim. W grudniu 2022 r. w woj. małopolskim działało 50 tężni. Wśród nich są 2 duże tężnie w Bochni i Wieliczce.
Wielkością wyróżniają się jeszcze krakowskie tężnie na Bagrach i w Nowej Hucie. Najstarszą z nich jest tężnia w Rabce. Drugą w kolejności jest
tężnia w Wieliczce. W planach jest postawienie kolejnych 27 tężni.
Rabka Zdrój. Tężnia z 2009 r. [foto PR]
Duże tężnie w woj. małopolskim – Wieliczka
Wieliczka. Najstarsze odnalezione tutaj ślady produkcji soli z solanki
pochodzą sprzed 6 tys. lat. Pierwszy dokument wzmiankujący tutejszą
warzelnię Magna Sal pochodzi z początku XII w., a na początku XIII w.
rozpoczęto wydobywanie soli kamiennej – kopalnie soli nazywano żupami.
W 1724 r. zaprzestano tradycyjnej produkcji soli warzonej, a od 1912 r.
stosowane jest warzenie próżniowe. Od 1838 r., kiedy to wybudowano
łazienki salinarne, w Wieliczce rozwija się lecznictwo uzdrowiskowe. W 1924
r. wprowadzono podziemne ługowanie soli, a w 1964 r. zaprzestano
wydobycia soli kamiennej.
U góry po lewej i po środku
Wieliczka. Zamek Żupny i Dom pośród Żupy – siedziba administracji kopalń soli
od XIII w. do 1945 r., od 1985 r. Muzeum Żup Krakowskich [foto PR]
U góry po prawej
Wieliczka. Baszta z XIV w., jedyna zachowana z 19 baszt w linii murów
miejskich otaczających niegdyś miasto [foto PR]
Po lewej
Wieliczka. Pozostałości po szybie poszukiwawczym z poł. XIII w.,
odkrytym w czasie wykopalisk w 1967 r. [foto PR]
Duże tężnie w woj. małopolskim – Wieliczka
Wieliczka. Wraz z zaprzestaniem wydobycia soli w 1964 r. utworzono
pierwsze na świecie podziemne Sanatorium Alergologiczne „Kinga”, a w 1966
r. udostępniono podziemną ekspozycję Muzeum Żup Krakowskich. W 1978 r.
Kopalnia Soli „Wieliczka” została wpisana na pierwszą Światową Listę
Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturalnego UNESCO, jako jeden
z 12 obiektów, a w 2013 r. lista została rozszerzona o Zamek Żupny i Kopalnię
Soli „Bochnia”. W 1996 r. kopalnia kończy ługowanie soli i poprzestaje
na warzeniu soli z wycieków kopalnianych.
U góry po lewej
Kopalnia Soli „Wieliczka”. Szyb św. Kingi z 1864 r., główny
szyb kopalni z wieżą wyciągową z 1902 r. [foto PR]
U góry po prawej
Kopalnia Soli „Wieliczka”. Po lewej widoczny Zamek Zupny i kościół
p.w. św. Sebastiana, a po prawej Szyb Daniłowicza z XVII w.,
obecnie Muzeum Żup Krakowskich [foto PR]
Po lewej
Kopalnia Soli „Wieliczka”. Szyb Regis z XIV w., najstarszy z istniejących szybów,
obecnie Muzeum Żup Krakowskich [foto PR]
Duże tężnie w woj. małopolskim – Wieliczka
Kopalnia Soli „Wieliczka”. Tężnia w Parku Kingi wybudowana w 2014 r. Powierzchnia ścian wynosi 7500 m
2
, wysokość ścian 9 m,
a wysokość wieży widokowej 22 m [foto PR]
Duże tężnie w woj. małopolskim – Wieliczka
Wieliczka. W 2000 r. Groty Kryształowe z wyjątkowo dużymi kryształami
halitu zostały uznane za podziemny rezerwat przyrody nieożywionej.
W 2014 r. oddano do użytku tężnię solankową, największy obiekt tego typu
na południu Polski. Od 2016 r. kopalnię odwiedza ponad 1,5 mln turystów
rocznie.
Po lewej
Kopalnia Soli „Wieliczka”. Tężnia w Parku Kingi wybudowana w 2014 r.
Powierzchnia ścian wynosi 7500 m
2
, wysokość ścian 9 m,
a wysokość wieży widokowej 22 m [foto PR]
U góry po prawej
Kopalnia Soli „Wieliczka”. Groty Kryształowe zostały uznane w 2000 r.
za podziemny rezerwat przyrody nieożywionej
Duże tężnie w woj. małopolskim – Bochnia
Bochnia. Najstarsze odnalezione tutaj ślady produkcji soli z solanki
pochodzą sprzed 3,5 tys. lat. W 1248 r. odkryto pokłady soli, a w 1251 r.
rozpoczęto jej wy wydobycie. W 1981 r. kopalnię wpisano do rejestru
zabytków, w 2000 r. na listę Pomników Historii, a w 2013 r. na Światową
Listę Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturalnego UNESCO. W 1990 r.
zaprzestano wydobycia soli kamiennej. Kopalnię odwiedza ponad 200 tys.
turystów rocznie. W dawnym nadszybiu Szybu „Sutoris:” działa Uzdrowisko
Kopalnia Soli Bochnia Sp. z o.o.
W sąsiedztwie Plant Salinarnych do końca 2019 r. powstała tężnia z komorą
solną i zespół boisk Szkoły Podstawowej nr 2. Rozruch tężni nastąpił w maju
2020 r., a uroczystość jej otwarcia dopiero we wrześniu 2020 r.
U góry
Bochnia. Tężnia i zespół boisk wybudowane w 2019 r.
na Plantach Salinarnych nie opodal ul. Regis [foto Tomasz Stodolny i PR]
Po lewej
Bochnia. Jeden z szybów Kopalni Soli „Bochnia” [foto GoogleMaps]
Duże tężnie w woj. małopolskim – Bochnia
U góry
Bochnia. Dziedziniec tężni [foto PR]
Po lewej
Bochnia. Muzeum Motyli Anthropoda
otwarte w 2009 r. Trzon zbiorów stanowi
kolekcja motyli Jacka Kobieli [foto PR]
Tężnie w woj. małopolskim – Kraków-Bagry
U góry po lewej
Kraków-Bagry. Tężnia w Parku Bagry Wielkie uruchomiona
w październiku 2021 r. [foto PR]
U góry po środku
Kraków-Bagry. Flow Park do ćwiczeń wyłącznie z ciężarem własnego ciała
w parku między tężnią a zalewem Bagry [foto PR]
U góry po prawej
Kraków-Bagry. Kładka nad stacja kolejową obok zalewu Bagry [foto PR]
Po lewej
Kraków-Bagry. Plaża nad zalewem Bagry [foto PR]
Tężnie w woj. małopolskim – Kraków-Dębniki
Kraków-Dębniki. Na skwerze
pomiędzy budynkami Osiedla
Bunscha wybudowanymi w I etapie
w 2017 r. postawiono cztery tężnie.
Pierwszą tężnię w kształcie walca
postawiono jeszcze
w grudniu 2016 r. Trzy tężnie
z dwustronnymi ściankami
na planie łuku dostawiono
w styczniu 2018 r.
[foto u góry PR]
Tężnie w woj. małopolskim – Kraków - Nowa Huta
U góry
Kraków - Nowa Huta. W lipcu 2020 r. oddano do użytku
tężnię nad Zalewem Nowohuckim. Stoi w miejscu tężni
spalonej w 2018 r. w trakcie budowy [foto PR]
Po lewej
Kraków - Nowa Huta. Plaża nad Zalewem Nowohuckim
oddana do użytku w 2020 r. [foto PR]
Tężnie w Małopolsce – Alwernia i Bańska Niżna
U góry po lewej
Alwernia. Tężnia zlokalizowana na skwerze
przy ul. Krakowskiej, w pobliżu Urzędu Miejskiego,
oddana do użytku w styczniu 2022 r. [foto PR]
U góry po prawej
Alwernia. Urząd Miejski przy skrzyżowaniu ul. Krakowskiej,
ul. Gęsikowskiego i ul. Skłodowskiej-Curie [foto PR]
Po lewej
Bańska Niżna koło Szaflar. Tężnia znajduje się
przy Apartamentach i Pokojach Przy Termach
Tężnie w Małopolsce – Bobowa, Brzesko i Bukowno
U góry po lewej
Brzesko. Tężnia powstała na terenie Gminnego Parku Wypoczynku i Rekreacji,
pomiędzy dwoma dużymi osiedlami mieszkaniowymi Jagiełły i Ogrodowa,
oddana do użytku w październiku 2022 r.
U góry po prawej
Bobowa. Tężnia powstała na terenie kompleksu rekreacyjno-sportowego
przy ulicy Zielonej, oddana do użytku w grudniu 2021 r.
Po lewej
Bukowno. Tężnia zlokalizowana przy Domu Turysty
na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji,
oddana do użytku w sierpniu 2019 r. [foto PR]
Tężnie w woj. małopolskim – Ciężkowice
Ciężkowice. W okolicy występuje woda siarczkowa. Obecnie
w realizacji jest odwiert Ignacy, który może pozwolić
na przekształcenie miasta w uzdrowisko.
W czerwcu 2021 r. oddano do użytku Park Zdrojowy im. Burmistrza
Zbigniewa Jurkiewicza o pow. 6,5 ha, a obok niego pawilony
do hydroterapii i tężnię solankową. Park z alpinarium i wrzosowiskiem
połączony jest ścieżką z rezerwatem przyrody nieożywionej
„Skamieniałe Miasto”.
U góry
Ciężkowice. Pawilony do hydroterapii i tężnia
obok Parku Zdrojowego
Po lewej
Ciężkowice. Pomnik Ignacego Paderewskiego (1860-1941),
pianisty, kompozytora i działacza niepodległościowego,
który w latach 1897-1903 mieszkał w pobliskiej Kąśnej Dolnej;
autorem odsłoniętego w 2018 r. pomnika jest Ewa Fleszar
Tężnie w woj. małopolskim – Ciężkowice
U góry po lewej
Ciężkowice. Ścieżka w rezerwacie „Skamieniałe Miasto”,
powołanym w 1974 r., uznanym wcześniej w 1931 r.
za zabytek przyrody
U góry po prawej
Ciężkowice. Fragment Parku Zdrojowego
Po lewej
Ciężkowice. Kładka łącząca Park Zdrojowy z rezerwatem
„Skamieniałe Miasto”, w trakcie budowy [foto Dawid Drwal]
Tężnie w woj. małopolskim – Gorlice i Iwanowice Włościańskie
U góry po lewej
Gorlice. Tężnię oddano do użytku w styczniu 2022 r.,
powstała w Parku Miejskim im. Wojciecha Biechońskiego
założonym w 1900 r.
U góry po prawej
Gorlice. Kładka z 1956 r. łącząca centrum miasta z parkiem
U góry po środku
Gorlice. Pomnik Wojciecha Biechońskiego (1839-1926),
powstańca styczniowego, a przez kilka lat burmistrza Gorlic
Po lewej
Iwanowice Włościańskie. Tężnia powstała na terenie Centrum
Turystyki i Rekreacji, oddana do użytku w maju 2021 r.
Tężnie w woj. małopolskim – Iwkowa i Kalwaria Zebrzydowska
U góry po lewej
Kalwaria Zebrzydowska. Tężnia powstała obok placu zabaw,
przy skrzyżowaniu ul. Jagiellońskiej z ul. Nową,
oddana do użytku we wrześniu 2022 r.
U góry po prawej
Kalwaria Zebrzydowska. Muzeum Wojciecha Weissa
przy ul. Jagiellońskiej 43, w domu z 1818 r.
Malarz ekspresjonista Wojciech Weiss (1875-1950).
mieszkał tu od 1906 r. [foto K. Konecka]
Po lewej
Iwkowa. Tężnia powstała przy stadionie klubu sportowego “Iva”,
oddana użytku w lutym 2022 r.
Tężnie w woj. małopolskim – Kocmyrzów-Luborzyca i Libiąż
U góry po lewej
Libiąż. Tężnia powstała przy Parku Wodnym „Libiąż”
przy Al. Jana Pawła II od strony ul. 3 Maja,
oddana do użytku w styczniu 2022 r. [foto PR]
U góry po prawej
Libiąż. Park Wodny „Libiąż” przy Al. Jana Pawła II [foto PR]
Po lewej
Kocmyrzów-Luborzyca. Tężnię uruchomiono w kwietniu 2022 r.
przy budynku świetlicy i biblioteki w Luborzycy
Tężnie w woj. małopolskim – Krynica-Zdrój
Krynica-Zdrój. W 1794 r. otwarto Zdrój Główny. Uzdrowisko zostało
uznane formalnie już w 1806 r. Obecnie czynnych jest kilka zdrojów.
Zabudowę uzdrowiska uzupełnia kilka parków, a w nich dwie tężnie.
U góry po lewej
Krynica-Zdrój. Tężnię uruchomiono w październiku 2019 r.
w Parku Słotwińskim. W tężni stosowana jest solanka z Bochni
U góry po środku
Krynica-Zdrój. Dawna pijalnia wody „Słotwinka” z 1808 r.
w Parku Słotwińskim, pierwotnie do 1863 r. jako ażurowy
Pawilon Chiński nad Zdrojem Głównym
U góry po prawej
Krynica-Zdrój. Dawna cerkiew grekokatolicka p.w. Opieki NMP
a lat 1887-1888 w Słotwinach, obecnie kościół katolicki
Po lewej
Krynica-Zdrój. Restauracja „Koncertowa” na skraju Parku Słotwińskiego,
pierwotnie ażurowy pawilon dla orkiestry z 1870 r. [foto Danuta B.]
Tężnie w woj. małopolskim – Krynica-Zdrój
U góry po lewej
Krynica-Zdrój. Drugą krynicką tężnię uruchomiono
w październiku 2022 r. na terenie kompleksu
sportowo-rekreacyjnego Czarny Potok
U góry po prawej
Krynica-Zdrój. Alejka spacerowa obok kompleksu
sportowo-rekreacyjnego Czarny Potok
Po lewej
Krynica-Zdrój. Kolej gondolowa z doliny Czarnego Potoku
na Jaworzyną Krynicką (1114 m n.p.m.) wybudowana w 1997 r.
Tężnie w woj. małopolskim – Lubień i Łukowica
U góry po lewej
Łukowica koło Limanowej. W lipcu 2019 r. oddano
do użytku tężnię w Parku Podworskim [foto PR]
U góry po prawej
Łukowica koło Limanowej.
Kościół z 1. połowy XVI w. [foto PR]
Po lewej
Lubień. W grudniu 2021 r. oddano do użytku tężnię
obok skate parku i sceny widowiskowej
Tężnie w woj. małopolskim – Łysa Góra i Maków Podhalański
U góry po lewej
Maków Podhalański. W lipcu 2020 r. oddano do użytku
tężnię obok placu zabaw na ul. Jodłowej [foto PR]
U góry po prawej
Maków Podhalański. Fontanna z 2018 r. z rzeźbą Hafciarki,
nawiązującej do założonej tu w 1890 r. Szkoły Hafciarskiej,
a rzeźby maków nawiązują do herbu miasta [foto PR]
Po lewej
Łysa Góra koło Limanowej. W 2019 r. oddano do użytku
tężnię obok restauracji przy górnej stacji wyciągu
Tężnie w woj. małopolskim – Miechów i Modlnica
U góry po lewej
Miechów. W listopadzie 2022 r. oddano do użytku tężnię
obok Domu Pomocy Społecznej przy końcu ul. Warszawskiej
U góry po prawej
Miechów. Kopiec z 1830 r., któremu około 1915 r.
nadano imię Bartosza Głowackiego; nie opodal DPS
U dołu po lewej
Modlnica. Prawdopodobnie w sierpniu 2022 r. oddano do użytku
tężnię obok placu zabaw przy ul. Lipowej.
Na zdjęciu miejsce budowy tężni
U dołu po środku
Modlnica. Wnętrze drewnianego kościoła p.w. św. Wojciecha i Matki
Boskiej Bolesnej z 1553 r.
Tężnie w woj. małopolskim – Muszyna i Nawojowa
Muszyna. Uzdrowisko od lat 20-tych XX w. W 1932 r. dwa pierwsze
ujęcia źródeł mineralnych. W uzdrowisku znajduje się kilka parków
i ogólnodostępna tężnia uruchomiona w listopadzie 2022 r.
U góry po lewej
Muszyna. W grudniu 2022 r. oddano do użytku
tężnię w Ogrodach Zdrowia w Parku Zdrojowym na Zapopradziu
U góry po prawej
Muszyna. Wcześniejsza tężnia należy do Kawiarni „Boże Drzywko”,
założonej w 2017 r., która znajduje się obok Delikatesów Centrum
przy ul. Piłsudskiego 61A [foto Artur Królikowski]
Po lewej
Nawojowa. W grudniu 2022 r. oddano do użytku
tężnię obok Centrum Kultury przy ul. Parkowej
Tężnie w woj. małopolskim – Nowy Sącz i Paczółtowice
U góry po lewej
Paczółtowice. W grudniu 2022 r. oddano do użytku
tężnię obok drewnianej sceny i siłowni plenerowej
U góry po prawej
Paczółtowice. Drewniany kościół p.w. Nawiedzenia NMP
z około 1515 r., obok wolnostojąca wieża z 1968 r.
Po lewej
Nowy Sącz. W grudniu 2021 r. oddano do użytku
tężnię w Parku Strzeleckim
Tężnie w woj. małopolskim – Pcim i Piwniczna-Zdrój
Piwniczna-Zdrój. Pierwsi kuracjusze po odkryciu wód mineralnych
w 1884 r. Uzdrowisko od 1932 r., kiedy wykonano odwiert wody
mineralnej „Piwniczanka”. Obok ujęcia wody mineralnej Park Zdrojowy.
U góry
Piwniczna-Zdrój. Tężnia znajduje się na terenie
ośrodka Beskid Balneo Medical Resort & SPA,
otwartego w sierpniu 2021 r. nie opodal ronda i mostu
na Popradzie z przejściem granicznym na Słowację
Po lewej
Pcim. Tężnię postawiono w grudniu 2020 r.
w nowym parku obok boiska sportowego
Tężnie w woj. małopolskim – Podegrodzie i Polanka Wielka
U góry po lewej
Polanka Wielka. W październiku 2019 r. oddano do użytku tor
pumptruckowy oraz tężnię, zlokalizowane naprzeciw parku [foto PR]
U góry po prawej
Polanka Wielka. Drewniany kościół p.w. św. Mikołaja z 1. połowy XVI w.
[foto PR]
Po lewej
Podegrodzie (koło Nowego Sącza). W grudniu 2022 r. ukończono
budowę tężni za Dziennym Domem Seniora
Tężnie w Małopolsce – Poręba Wielka i Rabka-Zdrój
Rabka. Uzdrowisko działa od 1864 r. Tężnia w Parku Zdrojowym
została uruchomiona w 2009 r. jako trzecia w Polsce. W pobliżu tężni
znajduje się ujęcie solanki „Helena” wydobywanej z głębokości 460 m.
W 2020 r. w centrum Parku Zdrojowego została uruchomiona druga
mniejsza tężnia wraz z Domem Solanki z trzecią mini-tężnią
wewnątrz.
U góry po lewej
Rabka-Zdrój. Ujęcie solanki „Helena” w Parku Zdrojowym,
zmodernizowane w 2011 r. dla potrzeb tężni [foto PR]
U góry po prawej
Rabka-Zdrój. Tężnia i pijalnia wód mineralnych w Parku Zdrojowym,
czynne od czerwca 2009 r. [foto PR]
Po lewej
Poręba Wielka. Tężnia zlokalizowana jest w Parku Wodzickich,
oddana do użytku w marcu 2019 r.
Rabka-Zdrój
U góry po lewej
Rabka-Zdrój. Zabytkowa willa „Liliana” z 1880 r. [foto PR]
U góry po środku
Rabka-Zdrój. Fragment fontanny Siedmiu Słoni z 2006 r.
przed kawiarnią „Zdrojową” i Zakładem Przyrodoleczniczym [foto PR]
U góry po prawej
Rabka-Zdrój. Pomnik św. Mikołaja z 2004 r. przypominający, że Rabka jest
Miastem Dzieci Świata. W tle zabytkowy dworzec kolejowy z 1929 r. [foto PR]
Po lewej
Rabka-Zdrój. Oczko wodne z fontanną „Nerka” w Parku Zdrojowym o pow. 30 ha
założonym w 2 poł. XIX w., po rewitalizacji w latach 2010÷2011[foto PR]
Rabka-Zdrój
U góry po lewej
Rabka-Zdrój. Dawny kościół p.w. św. Marii Magdaleny z 1606 r.,
od 1936 r. Muzeum
U góry po środku
Rabka-Zdrój. Sosna zwyczajna – pomnik przyrody o obw. pnia 370 cm [foto
PR]
U góry po prawej
Rabka-Zdrój. Pomnik Juliana Zubrzyckiego z 2014 r., założyciela uzdrowiska,
z popiersiem autorstwa Piotra Biesa [foto PR]
Po lewej
Rabka-Zdrój. Pomnik papieża Jana Pawła II z 2008 r. ustawiony na początku
Szlaku Papieskiego w Beskidzie Wyspowym i Sądeckim [foto PR]
Tężnie w Małopolsce – Rabka Zdrój - Dom Solanki i Skawina
U góry
Rabka. W czerwcu 2020 r. oddano do użytku Dom Solanki
w Parku Zdrojowym obok kortów tenisowych. W Domu Solanki
znajduje się pijalnia wód i mini-tężnia, a na zewnątrz kolejne
2 mini-tężnie [foto PR]
U dołu po lewej
Skawina. W listopadzie 2022 r. została uruchomiona tężnia
przy Przedszkolu Samorządowym nr 2 „Niebieski Miś”,
na końcu ul. Żwirki i Wigury. Oprócz przedszkolaków
z tężni mogą korzystać członkowie Klubu Seniora
U dołu po środku
Skawina. Ratusz z 1903 r. [foto Januszk57]
Tężnie w Małopolsce – Skomielna Biała i Słomniki
U góry po lewej
Słomniki. Widok Rynku
U góry po środku
Słomniki. Kościół p.w. Bożego Ciała i św. Bartłomieja
z lat 1888-1893 przy Rynku
U góry po prawej
Słomniki. W listopadzie 2022 r. została uruchomiona tężnia na Rynku
Po lewej
Skomielna Biała. Tężnia zlokalizowana jest obok boiska i siłowni
plenerowej, została oddana do użytku w październiku 2022 r.
Tężnie w Małopolsce – Sułoszowa i Tarnów
U góry po lewej
Tarnów. W styczniu 2022 r. ukończono budowę tężni
w Parku na Górze Św. Marcina, naprzeciw
Hotelu i Restauracji „Podzamcze”
U góry po prawej
Tarnów. Ruiny zamku Spytka z Melsztyna z 1. połowy XIV w.
na Górze Św. Marcina [foto Jakub Hałun]
Po lewej
Sułoszowa. W czerwcu 2022 r. została uruchomiona tężnia
obok Szkoły Podstawowej
Tężnie w Małopolsce – Trzebinia
U góry po lewej
Trzebinia. W grudniu 2021 r. została ukończona budowa tężni
po północnej stronie zalewu Chechło, nie opodal plaży [foto PR]
U góry po prawej
Trzebinia. Plaża po północnej stronie zalewu Chechło [foto PR]
Po lewej
Trzebinia-Siersza. We wrześniu 2022 r. została ukończona budowa
drugiej trzebińskiej tężni w parku przy willi NOT-u
Tężnie w Małopolsce – Wadowice
U góry po lewej
Wadowice. Tężnia została postawiona w kwietniu 2022 r.
w pobliżu skrzyżowania ul. Topolowej z ul. Lipową. [foto PR]
U góry po prawej
Wadowice. Kopiec Tadeusza Kościuszki usypany w 1934 r.
w setną rocznicę wydania „Pana Tadeusza. Kopiec stoi
w Parku Miejskim założonym w 1907 r. [foto PR]
Po lewej
Wadowice. Budynek wodociągu miejskiego z 1934 r.
na skraju Parku Miejskiego [foto PR]
Tężnie w Małopolsce – Wapienne
Wapienne (w Gminie Sękowa koło Gorlic). Pierwsze wzmianki
o kuracjuszach pochodzą z XVII w. W 1959 r. został odbudowany
dom zdrojowy. Wieś ma status uzdrowiska od 1986 r. W latach 2010-
2014 wybudowano nowy dom zdrojowy z pijalnią wód i dwa parki.
U góry po lewej
Wapienne. Łazienki z 2014 r. obok basenu kąpielowego
[foto Henryk Bielamowicz]
U góry po prawej
Wapienne. W maju 2020 r. oddano do użytku
Park Zdrojowy, a w nim m.in. uruchomiono tężnię
Po lewej
Wapienne. Cmentarz wojenny nr 83 wybudowany przez wojsko
austriackie w czasie I wojny światowej, spoczywają na nim
wyłącznie żołnierze rosyjscy [foto Henryk Bielamowicz]
Tężnie w Małopolsce – Wola Rzędzińska i Wolbrom
U góry po lewej
Wolbrom. Tężnia Lecha koło Domu Kultury,
oddana do użytku w październiku 2018 r. [foto PR]
U góry po prawej
Wolbrom. Samolot odrzutowy Lim-5 (na licencji MIG-17)
koło Domu Kultury, ustawiony tu w 1980 r. jako dar
jednostki wojskowej w Dęblinie [foto PR]
Po lewej
Wola Rzędzińska. Tężnia na skwerze przed kościołem
p.w. Miłosierdzia Bożego, oddana do użytku w sierpniu 2022 r.
Tężnie w woj. małopolskim – Zembrzyce
U góry po lewej
Zembrzyce. Od maja 2019 r. działa tężnia
w Centrum Rekreacji i Wypoczynku nad potokiem Paleczka,
nie opodal Urzędu Gminy [foto PR]
U góry po prawej
Zembrzyce. Tablica informacyjna Warsztatu Terapii Zajęciowej „Caritas”
[foto PR]
Po lewej
Zembrzyce. Dwór z początku XIX w., obecnie Warsztat Terapii Zajęciowej
„Caritas” [foto PR]
Tężnie w woj. małopolskim – Zubrzyca Górna
Zubrzyca Górna. Tężnia znajduje się przy Pensjonacie Orawski Dwór.
Wewnątrz m.in. Orawska Izba z tradycyjnym piecem kuchennym
i galeria malarstwa na szkle Stanisława Wyrtla
Planowane tężnie w woj. małopolskim – Kraków – Nowa Huta i Bartkowa-Posadowa
Planowane tężnie w woj. małopolskim. Tężnie te znajdują
się na różnych etapach ich realizacji – niektóre posiadają już
kompletną dokumentację projektową, inne są w trakcie
projektowania lub przygotowywania specyfikacji przetargo-
wych, a niektóre dopiero są na etapie rozważań dotyczą-
cych celowości ich budowy lub lokalizacji.
U góry po lewej
Kraków – Nowa Huta. Druga tężnia wznoszona jest
przy ul. bpa Filipa Padniewskiego obok placu zabaw
U góry po prawej
Kraków – Nowa Huta. Ścieżka przyrodnicza
przez użytek ekologiczny „Łąki Nowohuckie”
Po lewej
Bartkowa-Posadowa. Nad Jez. Rożnowskim
zaprojektowano plażę, pomost, plac zabaw i tężnię
Planowane tężnie w woj. małopolskim – Brzeszcze i Budzów
U góry po lewej
Brzeszcze. Projektowane jest postawienie tężni w parku
przy ul. Kościuszki
U góry po prawej
Brzeszcze. Pomnik z 1967 r. ku czci poległych w walce z faszyzmem
w parku przy skrzyżowaniu ul. Ofiar Oświęcimia z ul. Kościuszki
Po lewej
Budzów. Projektowane jest postawienie tężni w sąsiedztwie
ośrodka zdrowia
Planowane tężnie w woj. małopolskim – Bukowno i Chrzanów
U góry po lewej
Bukowno. Wóz Ładująco-odstawczy typu EIMCO 911 LHD
na terenie Kopalni Wiedzy o Cynku przy ul. Kolejowej 37 [foto PR]
U góry po prawej
Bukowno. Projektowane jest postawienie tężni przy ul. Zwycięstwa
obok Miejskiego Ośrodka Kultury
Po lewej
Chrzanów. Projektowana tężnia zlokalizowana jest
na Osiedlu Tysiąclecia niedaleko biblioteki i przedszkola nr 7
Planowane tężnie w woj. małopolskim – Dąbrowa Tarnowska i Kłaj
U góry po lewej
Dąbrowa Tarnowska. Postawienie tężni projektowane jest
obok szpitala od strony ul. Grunwaldzkiej
U góry po prawej
Dąbrowa Tarnowska. Brama wjazdowa z XVII w. na teren
pałacu Lubomirskich
Po lewej
Kłaj. Projektowana tężnia zlokalizowana jest
przy Miejscu Obsługi Rowerzystów koło wiaduktu autostrady A4
między Kłajem a Targowiskiem
Planowane tężnie w woj. małopolskim – Koszyce Wielkie i Korzenna
U góry po lewej
Koszyce Wielkie. Postawienie tężni projektowane jest
przy ul. Pocztowej obok pl. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej
U góry po prawej
Koszyce Wielkie. Teren rekreacyjny – pl. Przyjaźni
Polsko-Węgierskiej przy ul. ks. Stanisława Kędronia
[foto Radlna15]
Po lewej
Korzenna. Projektowana tężnia zlokalizowana jest
w pobliżu dworu w parku z 1. połowy XIX w.
Planowane tężnie w woj. małopolskim – Krzeszowice
U góry
Krzeszowice. Tężnia zostanie wybudowana
przy al. Solidarności [foto PR]
Po lewej
Krzeszowice. Ławeczka z rzeźbą Kazimierza Wyki autorstwa Michała
Batkiewicza ustawiona w 2015 r. na pl. Kulczyckiego obok biblioteki,
której jest patronem. Kazimierz Wyka (1910-1975) był profesorem
Uniwersytetu Jagiellońskiego, historykiem i krytykiem literatury [foto PR]
Planowane tężnie w woj. małopolskim – Lipnica Wielka
U góry po lewej
Lipnica Wielka. Pomnik św. Jana Pawła II
i Mur Ojców Niepodległości na pl. Jana Borowego
między kościołem a stadionem [foto Łukasz Sowiński]
U góry po prawej
Lipnica Wielka. Barokowy kościół p.w. św. Łukasza
Ewangelisty z lat 1762-1770 [foto Łukasz Sowiński]
Po lewej
Lipnica Wielka. Tężnia zaprojektowana
na terenie rekreacyjnym na pl. Piotra Borowego.
Projekt wykonało miejscowe Biuro Projektowe „Moderna”
Planowane tężnie w woj. małopolskim – Myślenice i Nowy Sącz
U góry po lewej
Myślenice. Tężnia stanie na Zarabiu
w Parku Miejskim im. Jana Izydora Sztaudyngera
U góry po prawej
Myślenice. Ruiny zamku z XIII w. na górze Ukleinie,
objęte rezerwatem przyrody „Zamczysko nad Rabą”
[foto Jerzy Strzelecki]
Po lewej
Nowy Sącz. Druga miejska tężnia zostanie zbudowana
na Osiedlu Gorzków obok Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Magazynowej nr 6
Planowane tężnie w woj. małopolskim – Olkusz
U góry po lewej
Olkusz. Zaplanowano budowę tężni w Parku Czarna Góra
koło MOSiR-u
Po lewej
Olkusz. Rynek z reliktami ratusza z 1. połowy XV w., rozebranego w 1825 r.,
w tle znajdują się kamieniczki pośród których wyróżnia się Batorówka
z XV w. z łamanym dachem polskim [foto PR]
Planowane tężnie w woj. małopolskim – Ptaszkowa i Stryszów
U góry po lewej
Stryszów. Tężnia jest jednym z obiektów,
które zostaną wybudowane w ramach modernizacji infrastruktury
Klubu Sportowego „Chełm”
U góry po prawej
Stryszów. Dwór obronny z XVII w., od 1969 r. muzeum – oddział
Zamku Królewskiego na Wawelu
Po lewej
Ptaszkowa. Tężnia zlokalizowana została
przy Centrum Sportów Zimowych
Planowane tężnie w woj. małopolskim – Szczawa i Szczurowa
U góry po lewej
Szczawa. Tężnia stanie przy Pijalni Wód Mineralnych
U góry po prawej
Szczawa. Pijalnia wód mineralnych uruchomiona w 2010 r.
w centrum wsi
Po lewej
Szczurowa. Tężnia zlokalizowana będzie obok dworu Kępińskich
Planowane tężnie w woj. małopolskim – Szczucin i Szerzyny
U góry po lewej
Szczucin. Tandem walców okołkowanych
w Muzeum Drogownictwa utworzonym w 1982 r.
U góry po prawej
Szczucin. Planowana tężnia będzie znajdować się
obok hali widowiskowo-sportowej
Po lewej
Szerzyny. Planowana tężnia będzie znajdować się
nad zalewem
Planowane tężnie w woj. małopolskim – Szynwałd i Świątniki Górne
U góry po lewej
Świątniki Górne. Tężnia ma stanąć na skwerze obok Urzędu Miasta
U góry po prawej
Świątniki Górne. Fragment ekspozycji w Muzeum Ślusarstwa
im. Marcina Mikuły w budynku Zespołu Szkół, kontynuującym
tradycje muzeum założonego w 1893 r.
Po lewej
Szynwałd koło Skrzyszowa. Tężnia ma stanąć
w południowo-wschodniej części wsi
obok wieży widokowej na Świniogórze
Planowane tężnie w woj. małopolskim – Tarnowiec i Tarnów
U góry po lewej
Tarnów. Planowane jest budowa drugiej tężni, która stanie
w Parku Piaskówka założonym w latach 19771979
w miejscu kopalni piasku
U góry po prawej
Tarnów. Mauzoleum gen. artylerii Józefa Bema z 1929 r.
w Parku Strzeleckim. Józef Bem (1794-1850) dowodził artylerią
w czasie powstania listopadowego, potem stał się bohaterem
walki wolnościowej Węgier w latach 1848-1849,
pierwotnie był pochowany w Aleppo w Turcji (obecnie Syrii)
[foto Vineta Reinika]
Po lewej
Tarnowiec. Tężnia powstanie w centrum wsi koło biblioteki
Planowane tężnie w woj. małopolskim – Wysowa-Zdrój i Zabierzów
U góry po lewej
Wysowa-Zdrój. Tężnia planowana jest w Parku Zdrojowym
założonym w 2. połowie XIX w.
U góry po prawej
Wysowa-Zdrój. Pijalnia wód mineralnych z 2006 r. w Parku Zdrojowym,
replika pijalni z około 1930 r., spalonej w 1963 r. [foto PR]
Po lewej
Zabierzów. Tężnia powstanie wraz z wieżą widokową
powyżej zalewu w kamieniołomie i restauracji „Grube Ryby”
Gabriela i Piotr Rościszewscy
Wersja II, 15 grudnia 2022 r.
TĘŻNIE, cz. 4
Tekst został opracowany głównie w oparciu o informacje uzyskane w Internecie ze stron internetowych urzędów,
instytucji, mediów, stowarzyszeń i blogów, a także materiały własne autorów.
Zdjęcia autora zostały oznaczone „PR”. W przypadku pozostałych zdjęć tam, gdzie udało się ustalić ich autorów, zostały
podane nazwiska lub pseudonimy.
W przypadku braku dokładnej lokalizacji planowanych tężni, zostały zamieszczone mapki z OpenStreetMap z położonym
centralnie rejonem, gdzie należy spodziewać się ich wybudowania.

Mais conteúdo relacionado

Semelhante a PrelekcjaTeznie22_cz4_w2.pdf

PrelekcjaLaweczki22_cz2_op_w4.pdf
PrelekcjaLaweczki22_cz2_op_w4.pdfPrelekcjaLaweczki22_cz2_op_w4.pdf
PrelekcjaLaweczki22_cz2_op_w4.pdf
Piotr Rościszewski
 
PrelekcjaTeznie22_cz5_w5.pdf
PrelekcjaTeznie22_cz5_w5.pdfPrelekcjaTeznie22_cz5_w5.pdf
PrelekcjaTeznie22_cz5_w5.pdf
Piotr Rościszewski
 
Prelekcja laweczki21 cz2_op_w3
Prelekcja laweczki21 cz2_op_w3Prelekcja laweczki21 cz2_op_w3
Prelekcja laweczki21 cz2_op_w3
Piotr Rościszewski
 
PrelekcjaTeznie23_cz5_w6_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz5_w6_new.pdfPrelekcjaTeznie23_cz5_w6_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz5_w6_new.pdf
Piotr Rościszewski
 
PrelekcjaTeznie22_cz2A_w6.pdf
PrelekcjaTeznie22_cz2A_w6.pdfPrelekcjaTeznie22_cz2A_w6.pdf
PrelekcjaTeznie22_cz2A_w6.pdf
Piotr Rościszewski
 
PrelekcjaLaweczki24_cz5_podk.pdf
PrelekcjaLaweczki24_cz5_podk.pdfPrelekcjaLaweczki24_cz5_podk.pdf
PrelekcjaLaweczki24_cz5_podk.pdf
Piotr Rościszewski
 
Rowerem przez historię - przewodnik po miejscowościach gminy Kobierzyce
Rowerem przez historię - przewodnik po miejscowościach gminy KobierzyceRowerem przez historię - przewodnik po miejscowościach gminy Kobierzyce
Rowerem przez historię - przewodnik po miejscowościach gminy Kobierzyce
gckis
 
PrelekcjaTeznie23_cz2_w7_B_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz2_w7_B_new.pdfPrelekcjaTeznie23_cz2_w7_B_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz2_w7_B_new.pdf
Piotr Rościszewski
 
PrelekcjaTrolle22.pdf
PrelekcjaTrolle22.pdfPrelekcjaTrolle22.pdf
PrelekcjaTrolle22.pdf
Piotr Rościszewski
 
Prelekcja laweczki20 cz3_dsl_w2
Prelekcja laweczki20 cz3_dsl_w2Prelekcja laweczki20 cz3_dsl_w2
Prelekcja laweczki20 cz3_dsl_w2
Piotr Rościszewski
 
Koziegłowy, kolasa mateusz
Koziegłowy, kolasa mateuszKoziegłowy, kolasa mateusz
Koziegłowy, kolasa mateusz
Mateusz Kolasa
 
PrelekcjaLaweczki23_cz1_sl_w4.pdf
PrelekcjaLaweczki23_cz1_sl_w4.pdfPrelekcjaLaweczki23_cz1_sl_w4.pdf
PrelekcjaLaweczki23_cz1_sl_w4.pdf
Piotr Rościszewski
 
PrelekcjaGaski21.pdf
PrelekcjaGaski21.pdfPrelekcjaGaski21.pdf
PrelekcjaGaski21.pdf
Piotr Rościszewski
 
PrelekcjaTeznie22_cz1_w6.pdf
PrelekcjaTeznie22_cz1_w6.pdfPrelekcjaTeznie22_cz1_w6.pdf
PrelekcjaTeznie22_cz1_w6.pdf
Piotr Rościszewski
 
Prezentacja strzelce opolskie
Prezentacja strzelce opolskiePrezentacja strzelce opolskie
Prezentacja strzelce opolskie
ErwinWsb
 
Koprzywnica OdkrywaMy_pocztowki historii
Koprzywnica OdkrywaMy_pocztowki historiiKoprzywnica OdkrywaMy_pocztowki historii
Koprzywnica OdkrywaMy_pocztowki historii
Koprzywnica_PatrzyMy
 
Patryk Cichos - Prezentacja (Kleczew i okolice)
Patryk Cichos - Prezentacja (Kleczew i okolice)Patryk Cichos - Prezentacja (Kleczew i okolice)
Patryk Cichos - Prezentacja (Kleczew i okolice)sebastiancichos
 
Prezentacja bielat
Prezentacja bielatPrezentacja bielat
Prezentacja bielat
patrycja bielat
 
Prezentacja bartosz pater
Prezentacja bartosz paterPrezentacja bartosz pater
Prezentacja bartosz pater
bpater
 
Lubochnia dawniej i dziś w fotografii
Lubochnia dawniej i dziś w fotografiiLubochnia dawniej i dziś w fotografii
Lubochnia dawniej i dziś w fotografii
felice30
 

Semelhante a PrelekcjaTeznie22_cz4_w2.pdf (20)

PrelekcjaLaweczki22_cz2_op_w4.pdf
PrelekcjaLaweczki22_cz2_op_w4.pdfPrelekcjaLaweczki22_cz2_op_w4.pdf
PrelekcjaLaweczki22_cz2_op_w4.pdf
 
PrelekcjaTeznie22_cz5_w5.pdf
PrelekcjaTeznie22_cz5_w5.pdfPrelekcjaTeznie22_cz5_w5.pdf
PrelekcjaTeznie22_cz5_w5.pdf
 
Prelekcja laweczki21 cz2_op_w3
Prelekcja laweczki21 cz2_op_w3Prelekcja laweczki21 cz2_op_w3
Prelekcja laweczki21 cz2_op_w3
 
PrelekcjaTeznie23_cz5_w6_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz5_w6_new.pdfPrelekcjaTeznie23_cz5_w6_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz5_w6_new.pdf
 
PrelekcjaTeznie22_cz2A_w6.pdf
PrelekcjaTeznie22_cz2A_w6.pdfPrelekcjaTeznie22_cz2A_w6.pdf
PrelekcjaTeznie22_cz2A_w6.pdf
 
PrelekcjaLaweczki24_cz5_podk.pdf
PrelekcjaLaweczki24_cz5_podk.pdfPrelekcjaLaweczki24_cz5_podk.pdf
PrelekcjaLaweczki24_cz5_podk.pdf
 
Rowerem przez historię - przewodnik po miejscowościach gminy Kobierzyce
Rowerem przez historię - przewodnik po miejscowościach gminy KobierzyceRowerem przez historię - przewodnik po miejscowościach gminy Kobierzyce
Rowerem przez historię - przewodnik po miejscowościach gminy Kobierzyce
 
PrelekcjaTeznie23_cz2_w7_B_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz2_w7_B_new.pdfPrelekcjaTeznie23_cz2_w7_B_new.pdf
PrelekcjaTeznie23_cz2_w7_B_new.pdf
 
PrelekcjaTrolle22.pdf
PrelekcjaTrolle22.pdfPrelekcjaTrolle22.pdf
PrelekcjaTrolle22.pdf
 
Prelekcja laweczki20 cz3_dsl_w2
Prelekcja laweczki20 cz3_dsl_w2Prelekcja laweczki20 cz3_dsl_w2
Prelekcja laweczki20 cz3_dsl_w2
 
Koziegłowy, kolasa mateusz
Koziegłowy, kolasa mateuszKoziegłowy, kolasa mateusz
Koziegłowy, kolasa mateusz
 
PrelekcjaLaweczki23_cz1_sl_w4.pdf
PrelekcjaLaweczki23_cz1_sl_w4.pdfPrelekcjaLaweczki23_cz1_sl_w4.pdf
PrelekcjaLaweczki23_cz1_sl_w4.pdf
 
PrelekcjaGaski21.pdf
PrelekcjaGaski21.pdfPrelekcjaGaski21.pdf
PrelekcjaGaski21.pdf
 
PrelekcjaTeznie22_cz1_w6.pdf
PrelekcjaTeznie22_cz1_w6.pdfPrelekcjaTeznie22_cz1_w6.pdf
PrelekcjaTeznie22_cz1_w6.pdf
 
Prezentacja strzelce opolskie
Prezentacja strzelce opolskiePrezentacja strzelce opolskie
Prezentacja strzelce opolskie
 
Koprzywnica OdkrywaMy_pocztowki historii
Koprzywnica OdkrywaMy_pocztowki historiiKoprzywnica OdkrywaMy_pocztowki historii
Koprzywnica OdkrywaMy_pocztowki historii
 
Patryk Cichos - Prezentacja (Kleczew i okolice)
Patryk Cichos - Prezentacja (Kleczew i okolice)Patryk Cichos - Prezentacja (Kleczew i okolice)
Patryk Cichos - Prezentacja (Kleczew i okolice)
 
Prezentacja bielat
Prezentacja bielatPrezentacja bielat
Prezentacja bielat
 
Prezentacja bartosz pater
Prezentacja bartosz paterPrezentacja bartosz pater
Prezentacja bartosz pater
 
Lubochnia dawniej i dziś w fotografii
Lubochnia dawniej i dziś w fotografiiLubochnia dawniej i dziś w fotografii
Lubochnia dawniej i dziś w fotografii
 

Mais de Piotr Rościszewski

Szlak Beboków w Katowicach - 45 figurek beboków w 40 miejscach
Szlak Beboków w Katowicach - 45 figurek beboków w 40 miejscachSzlak Beboków w Katowicach - 45 figurek beboków w 40 miejscach
Szlak Beboków w Katowicach - 45 figurek beboków w 40 miejscach
Piotr Rościszewski
 
PrelekcjaLaweczki24_cz6_lodz.pdf
PrelekcjaLaweczki24_cz6_lodz.pdfPrelekcjaLaweczki24_cz6_lodz.pdf
PrelekcjaLaweczki24_cz6_lodz.pdf
Piotr Rościszewski
 
PrelekcjaBeboki23_2.pdf
PrelekcjaBeboki23_2.pdfPrelekcjaBeboki23_2.pdf
PrelekcjaBeboki23_2.pdf
Piotr Rościszewski
 
Przepisy22-UwagiPR.pdf
Przepisy22-UwagiPR.pdfPrzepisy22-UwagiPR.pdf
Przepisy22-UwagiPR.pdf
Piotr Rościszewski
 
Schemat 20150212
Schemat 20150212Schemat 20150212
Schemat 20150212
Piotr Rościszewski
 
Audyt zawiercie1
Audyt zawiercie1Audyt zawiercie1
Audyt zawiercie1
Piotr Rościszewski
 
Audyt konclk
Audyt konclkAudyt konclk
Audyt konclk
Piotr Rościszewski
 
Audyt kozlepolcerekiew1
Audyt kozlepolcerekiew1Audyt kozlepolcerekiew1
Audyt kozlepolcerekiew1
Piotr Rościszewski
 
Prelekcja teznie20 cz1_w5
Prelekcja teznie20 cz1_w5Prelekcja teznie20 cz1_w5
Prelekcja teznie20 cz1_w5
Piotr Rościszewski
 
Audyt prudnikmoszna
Audyt prudnikmosznaAudyt prudnikmoszna
Audyt prudnikmoszna
Piotr Rościszewski
 
Uwagi dostandardynowegzm uzup
Uwagi dostandardynowegzm uzupUwagi dostandardynowegzm uzup
Uwagi dostandardynowegzm uzup
Piotr Rościszewski
 

Mais de Piotr Rościszewski (11)

Szlak Beboków w Katowicach - 45 figurek beboków w 40 miejscach
Szlak Beboków w Katowicach - 45 figurek beboków w 40 miejscachSzlak Beboków w Katowicach - 45 figurek beboków w 40 miejscach
Szlak Beboków w Katowicach - 45 figurek beboków w 40 miejscach
 
PrelekcjaLaweczki24_cz6_lodz.pdf
PrelekcjaLaweczki24_cz6_lodz.pdfPrelekcjaLaweczki24_cz6_lodz.pdf
PrelekcjaLaweczki24_cz6_lodz.pdf
 
PrelekcjaBeboki23_2.pdf
PrelekcjaBeboki23_2.pdfPrelekcjaBeboki23_2.pdf
PrelekcjaBeboki23_2.pdf
 
Przepisy22-UwagiPR.pdf
Przepisy22-UwagiPR.pdfPrzepisy22-UwagiPR.pdf
Przepisy22-UwagiPR.pdf
 
Schemat 20150212
Schemat 20150212Schemat 20150212
Schemat 20150212
 
Audyt zawiercie1
Audyt zawiercie1Audyt zawiercie1
Audyt zawiercie1
 
Audyt konclk
Audyt konclkAudyt konclk
Audyt konclk
 
Audyt kozlepolcerekiew1
Audyt kozlepolcerekiew1Audyt kozlepolcerekiew1
Audyt kozlepolcerekiew1
 
Prelekcja teznie20 cz1_w5
Prelekcja teznie20 cz1_w5Prelekcja teznie20 cz1_w5
Prelekcja teznie20 cz1_w5
 
Audyt prudnikmoszna
Audyt prudnikmosznaAudyt prudnikmoszna
Audyt prudnikmoszna
 
Uwagi dostandardynowegzm uzup
Uwagi dostandardynowegzm uzupUwagi dostandardynowegzm uzup
Uwagi dostandardynowegzm uzup
 

PrelekcjaTeznie22_cz4_w2.pdf

 • 1. Gabriela i Piotr Rościszewscy TĘŻNIE, cz. 4 Wieliczka, tężnia z 2014 r.
 • 2. Gabriela i Piotr Rościszewscy TĘŻNIE, cz. 4 Tężnie w woj. opolskim i woj. małopolskim Tężnie w woj. opolskim 1. Tężnie w woj. opolskim w ujęciu alfabetycznym: – Głuchołazy, Głubczyce, Kędzierzyn-Koźle (3 tężnie), Niezdrowice (koło Ujazdu), Olszanka, Pawłowice, Tarnów Opolski i Wołczyn 2. Planowane tężnie w woj. opolskim: Opole, Gogolin, Korfantów, Łosiów (Gmina Lewin Brzeski), Namysłów, Nysa, Olesno, Prudnik i Rudniki Tężnie w woj. małopolskim 3. Tężnie w woj. małopolskim w ujęciu alfabetycznym: – duże tężnie: Bochnia i Wieliczka – pozostałe tężnie: Kraków-Bagry, Kraków-Dębniki, Kraków – Nowa Huta, Alwernia, Bańska Niżna, Bobowa, Brzesko, Bukowno, Ciężkowice, Gorlice, Iwanowice Włościańskie, Iwkowa, Kalwaria Zebrzydowska, Kocmyrzów-Luborzyca, Krynica-Zdrój (2 tężnie), Libiąż, Lubień, Łukowica, Łysa Góra, Maków Podhalański, Miechów, Modlnica, Muszyna (2 tężnie), Nawojowa, Nowy Sącz, Paczółtowice, Pcim, Piwniczna-Zdrój, Podegrodzie, Polanka Wielka, Poręba Wielka, Rabka Zdrój (2 tężnie), Skawina, Skomielna Biała, Słomniki, Sułoszowa, Tarnów, Trzebinia (2 tężnie), Wadowice, Wapienne, Wola Rzędzińska, Wolbrom, Zembrzyce i Zubrzyca Górna 4. Planowane tężnie w woj. małopolskim: Kraków – Nowa Huta (druga tężnia), Bartkowa-Posadowa, Brzeszcze, Budzów, Bukowno (druga tężnia), Chrzanów, Dąbrowa Tarnowska, Kłaj, Koszyce Wielkie, Korzenna, Krzeszowice, Lipnica Wielka, Myślenice, Nowy Sącz (druga tężnia), Olkusz, Ptaszkowa, Stryszów, Szczawa, Szczucin, Szczurowa, Szerzyny, Szynwałd, Świątniki Górne, Tarnowiec, Tarnów (druga tężnia), Wysowa-Zdrój i Zabierzów Wersja II: 15 grudnia 2022 r.
 • 3. Tężnie w woj. opolskim Tężnie w woj. opolskim. W grudniu 2022 r. w woj. opolskim działało 10 tężni wybudowanych w latach 2018-2022. W planach jest postawienie kolejnych 9 tężni. W większość są to niewielkie obiekty. Wyróżniają się wielkością tężnie w Głuchołazach w formie wieży i postawiona ostatnio tężnia w Wołczynie. W budowie jest duża tężnia w Opolu. Głuchołazy. Tężnia z 2018 r. [foto PR]
 • 4.
 • 5. Tężnie w woj. opolskim – Głuchołazy Tężnia w Głuchołazach. Została uruchomiona w lipcu 2018 r. w parku obok szpitala przy ul. Lompy, jako pierwsza w woj. opolskim. U góry po lewej Głuchołazy. Tężnia z 2018 r. [foto PR] U góry po środku Studnia Jakuba na zboczu Średniej Kopy [foto PR] U góry po prawej Fragment Parku Zdrojowego z końca XIX w. [foto PR] Na dole po lewej Głuchołazy. Portal wejściowy do kościoła p.w. św. Wawrzyńca z poł. XIII w. [foto PR] Na dole po środku Lipa drobnolistna – pomnik przyrody na Rynku [foto PR]
 • 6. Tężnie w woj. opolskim – Głubczyce Tężnia w Głubczycach. Została uruchomiona w październiku 2019 r. w parku miejskim przy al. Śląskiej 8. U góry po lewej Głubczyce. Tężnia uruchomiona w 2018 r. [foto PR] U góry po prawej Głubczyce. Fragment parku miejskiego założonego w 1837 r. [foto PR] Po lewej Głubczyce. Dawny dworzec kolejowy z 2 poł. XIX w., którego bryła przypomina lokomotywę parową [foto PR]
 • 7. Tężnie w woj. opolskim – Kędzierzyn-Koźle Pierwsza tężnia w Kędzierzynie-Koźlu. Została uruchomiona w lipcu 2018 r. w parku przy ul. Augustyna Kośnego na Os. Powstańców Śląskich. W maju 2022 r. dostawiono do niej kolejną tężnię. U góry po lewej Kędzierzyn-Koźle. Tężnia uruchomiona na Os. Powstańców Śląskich w 2018 r. i 2022 r. [foto PR] U góry po prawej Kędzierzyn-Koźle. Stojaki rowerowe w parku obok tężni [foto PR] Po lewej Kędzierzyn-Koźle. Skrzyżowanie rzeki Kłodnicy z Kanałem Gliwickim w Lenartowicach – rzeka przepływa syfonem pod kanałem [foto PR]
 • 8. Tężnie w woj. opolskim – Kędzierzyn-Koźle Druga tężnia w Kędzierzynie-Koźlu. Została uruchomiona w kwietniu 2021 r. na Os. Pogorzelec na skwerze przy ul. Kościuszki 43B w sąsiedztwie Domu Dziennego Pobytu. U góry po lewej Kędzierzyn-Koźle. Tężnia uruchomiona na Os. Pogorzelec w 2021 r. [foto PR] U góry po środku Kędzierzyn-Koźle. Pomnik ku czci powstańców śląskich zamordowanych w Pogorzelcu w maju 1921 r. Pomnik stoi przy ul. Piotra Skargi [foto PR] U góry po prawej Kędzierzyn-Koźle. Rzeźba koziołka – powstańca śląskiego dłuta Michała Misiaszka ustawiona na pl. Jana Surzyckiego we wrześniu 2020 r. [foto PR] Po lewej Kędzierzyn-Koźle. Lokomotywa parowa Ty2-2118 ustawiona w październiku 2019 r. w pobliżu dworca kolejowego. Wyprodukowana w 1943 r. w Zakładach „Henschel & Sohn” w Kassel w Niemczech. Przed remontem znajdowała się na terenie Kopalni Piasku „Kotlarnia” [foto PR]
 • 9. Tężnie w woj. opolskim – Kędzierzyn-Koźle Trzecia tężnia w Kędzierzynie-Koźlu. Została uruchomiona w październiku 2022 r. w Koźlu na skwerze im. Władysława Bartoszewskiego przy ul. Kadetów w sąsiedztwie Publicznego Przedszkola nr 21. U góry po lewej Kędzierzyn-Koźle. Zabudowania przedsiębiorstwa wodociągów z lat 1900-1902 – budynek biurowy i wieża ciśnień [foto PR] U góry po środku Kędzierzyn-Koźle. Gotycka baszta i fragment zamku z XIV w. [foto PR] U góry po prawej Kędzierzyn-Koźle. Gotycki kościół p.w. św. Zygmunta i św. Jadwigi Śląskiej sprzed 1293 r., wielokrotnie przebudowywany [foto PR] Po lewej Kędzierzyn-Koźle. Tężnia uruchomiona w Koźlu na skwerze im Władysława Bartoszewskiego w 2022 r.
 • 10. Tężnie w woj. opolskim – Niezdrowice U góry po lewej Niezdrowice. Tężnię uruchomiono w listopadzie 2022 r. na skwerku przy ul. Leśnej U góry po środku Niezdrowice. Krzyż przydrożny z 1910 r. obok kapliczki w centrum wsi [foto PR] U góry po prawej Niezdrowice. Kapliczka z połowy XIX w. w centrum wsi [foto PR] Po lewej Niezdrowice. Tablice edukacyjne poświęcone pszczelarstwu przy przyczółku pozostałym po moście na Kanale Gliwickim [foto PR]
 • 11. Tężnie w woj. opolskim – Olszanka U góry po lewej Olszanka. Tężnię uruchomiono w czerwcu 2022 r. w sąsiedztwie boiska sportowego w północno-zachodniej części wsi [foto Adrian Gajewski] U góry po prawej Pogorzela. Gotycki kościół p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa sprzed 1271 r. [foto S. Milejski] Po lewej Olszanka. Dwór z XVIII w. [foto Jerzy Mrozek]
 • 12. Tężnie w woj. opolskim – Pawłowice Tężnia w Pawłowicach koło Gorzowa Śląskiego. Została uruchomiona w grudniu 2018 r. na terenie niedawno otwartego Domu Seniora „Paulinka”. U góry po lewej Pawłowice. Tężnia uruchomiona w 2018 r. [foto PR] U góry po prawej Pawłowice. Dom Seniora i kaplica p.w. św. Jana Pawła II w przebudowanym spichlerzu z XIX w., poświęcona w maju 2019 r. [foto PR] Po lewej Pawłowice. Pałac z XIX w. przebudowany na hotel [foto PR]
 • 13. Tężnie w woj. opolskim – Tarnów Opolski Tężnia w Tarnowie Opolskim. Została uruchomiona w lipcu 2019 r. obok Urzędu Gminy i stacji kolejowej. U góry po lewej Tarnów Opolski. Kościół p.w. św. Marcina biskupa z późnogotyckim prezbiterium z 1. poł. XV w., rozbudowany w latach 1653-1664 [foto PR] U góry po prawej Tarnów Opolski. Baszta-kostnica z przełomu XVIII i XIX w. [foto PR] U góry po prawej Tarnów Opolski. Głaz narzutowy na skwerze obok Urzędu Gminy [foto PR] Po lewej Tarnów Opolski. Tężnia z 2019 r. [foto PR]
 • 14. Tężnie w woj. opolskim – Wołczyn Tężnia w Wołczynie. Została uruchomiona w październiku 2021 r. na terenie Koziego Parku przy ul. Sienkiewicza. Korzysta z lokalnego ujęcia solanki z odwiertu wykonanego w 1981 r. W parku oprócz tężni wybudowano pawilon edukacyjny i fontannę oraz wykonano ogród roślin słonolubnych i ścieżkę sensoryczną. U góry po lewej Wołczyn. Tężnia na terenie Koziego Parku przy ul. Sienkiewicza [foto PR] U góry po prawej Wołczyn. Tablica informacyjna dotycząca Wołczyńskiej Solanki ustawiona obok tężni [foto PR] Po lewej Wołczyn. Stacja czerpania solanki za wieżą ciśnień przy ul. Poznańskiej [foto PR]
 • 15. Tężnie w woj. opolskim – Wołczyn Wołczyn. Pawilon edukacyjny obok tężni [foto PR] Wołczyn. Jedna z tablic w pawilonie edukacyjnym [foto PR] Wołczyn. Fontanna obok tężni [foto PR]
 • 16. Tężnie w woj. opolskim – Wołczyn U góry po lewej Wołczyn. Ścieżka sensoryczna obok tężni [foto PR] U góry po prawej i u dołu Wołczyn. Przyszły ogród halofitowy (roślin słonolubnych) obok tężni [foto PR]
 • 17. Planowane tężnie w woj. opolskim – Opole i Gogolin Planowane tężnie w woj. opolskim. Tężnie te znajdują się na różnych etapach ich realizacji – niektóre posiadają już kompletną dokumentację projektową, inne są w trakcie projektowania lub przygotowywania specyfikacji przetargowych, a niektóre dopiero są na etapie rozważań dotyczących celowości ich budowy lub lokalizacji. U góry Opole. W budowie jest tężnia w dzielnicy Gosławice obok Parku Sensorycznego przy ul. Tarnopolskiej Po lewej Gogolin. Tężnia solankowa powstanie w parku przy ul. Ligonia
 • 18. Planowane tężnie w woj. opolskim – Korfantów i Łosiów U góry po lewej Korfantów. Proponowane jest postawienie tężni w zabytkowym parku obok Opolskiego Centrum Rehabilitacji U góry po prawej Korfantów. Pałac przebudowany z zamku z 1616 r., obecnie Opolskie Centrum Rehabilitacji [foto Napoleon2009] Po lewej Łosiów (gmina Lewin Brzeski). Proponowane jest postawienie tężni w parku przy Opolskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego
 • 19. Planowane tężnie w woj. opolskim – Namysłów, Nysa i Olesno U góry po lewej Namysłów. Proponowane jest postawienie tężni przy Centrum Sportu i Rekreacji „Delfin” U góry po prawej Nysa. Projektowane jest wybudowanie tężni na pl. Paderewskiego Po lewej Olesno. Proponowane jest wybudowanie tężni przy Promenadzie nad Młynówką
 • 20. Planowane tężnie w woj. opolskim – Olszanka, Prudnik i Rudniki U góry po lewej Prudnik. Planowane jest wybudowanie tężni w Parku Miejskim w pobliżu ul. Parkowej U góry po prawej Prudnik. Pomnik Stanisława Szozdy według projektu Agnieszki Świerzowicz-Maślaniec, ustawiony w 2014 r. przed Cmentarzem Komunalnym [foto PR] U góry po prawej Prudnik. Pomnik kolarza Stanisława Szozdy (1950-2013), od 1959 r. mieszkańca Prudnika, mistrza świata w 1973 r. i 1975 r., odlew na podstawie rzeźby Przemysława Wolnego ustawiony przed halą sportową I Liceum Ogólnokształcącego w 2021 r. [foto PR] Po lewej Rudniki. Planowane jest wybudowanie tężni przy kompleksie sportowo-rekreacyjnym i ośrodku zdrowia
 • 21. Tężnie w woj. małopolskim Tężnie w woj. małopolskim. W grudniu 2022 r. w woj. małopolskim działało 50 tężni. Wśród nich są 2 duże tężnie w Bochni i Wieliczce. Wielkością wyróżniają się jeszcze krakowskie tężnie na Bagrach i w Nowej Hucie. Najstarszą z nich jest tężnia w Rabce. Drugą w kolejności jest tężnia w Wieliczce. W planach jest postawienie kolejnych 27 tężni. Rabka Zdrój. Tężnia z 2009 r. [foto PR]
 • 22.
 • 23. Duże tężnie w woj. małopolskim – Wieliczka Wieliczka. Najstarsze odnalezione tutaj ślady produkcji soli z solanki pochodzą sprzed 6 tys. lat. Pierwszy dokument wzmiankujący tutejszą warzelnię Magna Sal pochodzi z początku XII w., a na początku XIII w. rozpoczęto wydobywanie soli kamiennej – kopalnie soli nazywano żupami. W 1724 r. zaprzestano tradycyjnej produkcji soli warzonej, a od 1912 r. stosowane jest warzenie próżniowe. Od 1838 r., kiedy to wybudowano łazienki salinarne, w Wieliczce rozwija się lecznictwo uzdrowiskowe. W 1924 r. wprowadzono podziemne ługowanie soli, a w 1964 r. zaprzestano wydobycia soli kamiennej. U góry po lewej i po środku Wieliczka. Zamek Żupny i Dom pośród Żupy – siedziba administracji kopalń soli od XIII w. do 1945 r., od 1985 r. Muzeum Żup Krakowskich [foto PR] U góry po prawej Wieliczka. Baszta z XIV w., jedyna zachowana z 19 baszt w linii murów miejskich otaczających niegdyś miasto [foto PR] Po lewej Wieliczka. Pozostałości po szybie poszukiwawczym z poł. XIII w., odkrytym w czasie wykopalisk w 1967 r. [foto PR]
 • 24. Duże tężnie w woj. małopolskim – Wieliczka Wieliczka. Wraz z zaprzestaniem wydobycia soli w 1964 r. utworzono pierwsze na świecie podziemne Sanatorium Alergologiczne „Kinga”, a w 1966 r. udostępniono podziemną ekspozycję Muzeum Żup Krakowskich. W 1978 r. Kopalnia Soli „Wieliczka” została wpisana na pierwszą Światową Listę Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturalnego UNESCO, jako jeden z 12 obiektów, a w 2013 r. lista została rozszerzona o Zamek Żupny i Kopalnię Soli „Bochnia”. W 1996 r. kopalnia kończy ługowanie soli i poprzestaje na warzeniu soli z wycieków kopalnianych. U góry po lewej Kopalnia Soli „Wieliczka”. Szyb św. Kingi z 1864 r., główny szyb kopalni z wieżą wyciągową z 1902 r. [foto PR] U góry po prawej Kopalnia Soli „Wieliczka”. Po lewej widoczny Zamek Zupny i kościół p.w. św. Sebastiana, a po prawej Szyb Daniłowicza z XVII w., obecnie Muzeum Żup Krakowskich [foto PR] Po lewej Kopalnia Soli „Wieliczka”. Szyb Regis z XIV w., najstarszy z istniejących szybów, obecnie Muzeum Żup Krakowskich [foto PR]
 • 25. Duże tężnie w woj. małopolskim – Wieliczka Kopalnia Soli „Wieliczka”. Tężnia w Parku Kingi wybudowana w 2014 r. Powierzchnia ścian wynosi 7500 m 2 , wysokość ścian 9 m, a wysokość wieży widokowej 22 m [foto PR]
 • 26. Duże tężnie w woj. małopolskim – Wieliczka Wieliczka. W 2000 r. Groty Kryształowe z wyjątkowo dużymi kryształami halitu zostały uznane za podziemny rezerwat przyrody nieożywionej. W 2014 r. oddano do użytku tężnię solankową, największy obiekt tego typu na południu Polski. Od 2016 r. kopalnię odwiedza ponad 1,5 mln turystów rocznie. Po lewej Kopalnia Soli „Wieliczka”. Tężnia w Parku Kingi wybudowana w 2014 r. Powierzchnia ścian wynosi 7500 m 2 , wysokość ścian 9 m, a wysokość wieży widokowej 22 m [foto PR] U góry po prawej Kopalnia Soli „Wieliczka”. Groty Kryształowe zostały uznane w 2000 r. za podziemny rezerwat przyrody nieożywionej
 • 27. Duże tężnie w woj. małopolskim – Bochnia Bochnia. Najstarsze odnalezione tutaj ślady produkcji soli z solanki pochodzą sprzed 3,5 tys. lat. W 1248 r. odkryto pokłady soli, a w 1251 r. rozpoczęto jej wy wydobycie. W 1981 r. kopalnię wpisano do rejestru zabytków, w 2000 r. na listę Pomników Historii, a w 2013 r. na Światową Listę Dziedzictwa Przyrodniczego i Kulturalnego UNESCO. W 1990 r. zaprzestano wydobycia soli kamiennej. Kopalnię odwiedza ponad 200 tys. turystów rocznie. W dawnym nadszybiu Szybu „Sutoris:” działa Uzdrowisko Kopalnia Soli Bochnia Sp. z o.o. W sąsiedztwie Plant Salinarnych do końca 2019 r. powstała tężnia z komorą solną i zespół boisk Szkoły Podstawowej nr 2. Rozruch tężni nastąpił w maju 2020 r., a uroczystość jej otwarcia dopiero we wrześniu 2020 r. U góry Bochnia. Tężnia i zespół boisk wybudowane w 2019 r. na Plantach Salinarnych nie opodal ul. Regis [foto Tomasz Stodolny i PR] Po lewej Bochnia. Jeden z szybów Kopalni Soli „Bochnia” [foto GoogleMaps]
 • 28. Duże tężnie w woj. małopolskim – Bochnia U góry Bochnia. Dziedziniec tężni [foto PR] Po lewej Bochnia. Muzeum Motyli Anthropoda otwarte w 2009 r. Trzon zbiorów stanowi kolekcja motyli Jacka Kobieli [foto PR]
 • 29. Tężnie w woj. małopolskim – Kraków-Bagry U góry po lewej Kraków-Bagry. Tężnia w Parku Bagry Wielkie uruchomiona w październiku 2021 r. [foto PR] U góry po środku Kraków-Bagry. Flow Park do ćwiczeń wyłącznie z ciężarem własnego ciała w parku między tężnią a zalewem Bagry [foto PR] U góry po prawej Kraków-Bagry. Kładka nad stacja kolejową obok zalewu Bagry [foto PR] Po lewej Kraków-Bagry. Plaża nad zalewem Bagry [foto PR]
 • 30. Tężnie w woj. małopolskim – Kraków-Dębniki Kraków-Dębniki. Na skwerze pomiędzy budynkami Osiedla Bunscha wybudowanymi w I etapie w 2017 r. postawiono cztery tężnie. Pierwszą tężnię w kształcie walca postawiono jeszcze w grudniu 2016 r. Trzy tężnie z dwustronnymi ściankami na planie łuku dostawiono w styczniu 2018 r. [foto u góry PR]
 • 31. Tężnie w woj. małopolskim – Kraków - Nowa Huta U góry Kraków - Nowa Huta. W lipcu 2020 r. oddano do użytku tężnię nad Zalewem Nowohuckim. Stoi w miejscu tężni spalonej w 2018 r. w trakcie budowy [foto PR] Po lewej Kraków - Nowa Huta. Plaża nad Zalewem Nowohuckim oddana do użytku w 2020 r. [foto PR]
 • 32. Tężnie w Małopolsce – Alwernia i Bańska Niżna U góry po lewej Alwernia. Tężnia zlokalizowana na skwerze przy ul. Krakowskiej, w pobliżu Urzędu Miejskiego, oddana do użytku w styczniu 2022 r. [foto PR] U góry po prawej Alwernia. Urząd Miejski przy skrzyżowaniu ul. Krakowskiej, ul. Gęsikowskiego i ul. Skłodowskiej-Curie [foto PR] Po lewej Bańska Niżna koło Szaflar. Tężnia znajduje się przy Apartamentach i Pokojach Przy Termach
 • 33. Tężnie w Małopolsce – Bobowa, Brzesko i Bukowno U góry po lewej Brzesko. Tężnia powstała na terenie Gminnego Parku Wypoczynku i Rekreacji, pomiędzy dwoma dużymi osiedlami mieszkaniowymi Jagiełły i Ogrodowa, oddana do użytku w październiku 2022 r. U góry po prawej Bobowa. Tężnia powstała na terenie kompleksu rekreacyjno-sportowego przy ulicy Zielonej, oddana do użytku w grudniu 2021 r. Po lewej Bukowno. Tężnia zlokalizowana przy Domu Turysty na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, oddana do użytku w sierpniu 2019 r. [foto PR]
 • 34. Tężnie w woj. małopolskim – Ciężkowice Ciężkowice. W okolicy występuje woda siarczkowa. Obecnie w realizacji jest odwiert Ignacy, który może pozwolić na przekształcenie miasta w uzdrowisko. W czerwcu 2021 r. oddano do użytku Park Zdrojowy im. Burmistrza Zbigniewa Jurkiewicza o pow. 6,5 ha, a obok niego pawilony do hydroterapii i tężnię solankową. Park z alpinarium i wrzosowiskiem połączony jest ścieżką z rezerwatem przyrody nieożywionej „Skamieniałe Miasto”. U góry Ciężkowice. Pawilony do hydroterapii i tężnia obok Parku Zdrojowego Po lewej Ciężkowice. Pomnik Ignacego Paderewskiego (1860-1941), pianisty, kompozytora i działacza niepodległościowego, który w latach 1897-1903 mieszkał w pobliskiej Kąśnej Dolnej; autorem odsłoniętego w 2018 r. pomnika jest Ewa Fleszar
 • 35. Tężnie w woj. małopolskim – Ciężkowice U góry po lewej Ciężkowice. Ścieżka w rezerwacie „Skamieniałe Miasto”, powołanym w 1974 r., uznanym wcześniej w 1931 r. za zabytek przyrody U góry po prawej Ciężkowice. Fragment Parku Zdrojowego Po lewej Ciężkowice. Kładka łącząca Park Zdrojowy z rezerwatem „Skamieniałe Miasto”, w trakcie budowy [foto Dawid Drwal]
 • 36. Tężnie w woj. małopolskim – Gorlice i Iwanowice Włościańskie U góry po lewej Gorlice. Tężnię oddano do użytku w styczniu 2022 r., powstała w Parku Miejskim im. Wojciecha Biechońskiego założonym w 1900 r. U góry po prawej Gorlice. Kładka z 1956 r. łącząca centrum miasta z parkiem U góry po środku Gorlice. Pomnik Wojciecha Biechońskiego (1839-1926), powstańca styczniowego, a przez kilka lat burmistrza Gorlic Po lewej Iwanowice Włościańskie. Tężnia powstała na terenie Centrum Turystyki i Rekreacji, oddana do użytku w maju 2021 r.
 • 37. Tężnie w woj. małopolskim – Iwkowa i Kalwaria Zebrzydowska U góry po lewej Kalwaria Zebrzydowska. Tężnia powstała obok placu zabaw, przy skrzyżowaniu ul. Jagiellońskiej z ul. Nową, oddana do użytku we wrześniu 2022 r. U góry po prawej Kalwaria Zebrzydowska. Muzeum Wojciecha Weissa przy ul. Jagiellońskiej 43, w domu z 1818 r. Malarz ekspresjonista Wojciech Weiss (1875-1950). mieszkał tu od 1906 r. [foto K. Konecka] Po lewej Iwkowa. Tężnia powstała przy stadionie klubu sportowego “Iva”, oddana użytku w lutym 2022 r.
 • 38. Tężnie w woj. małopolskim – Kocmyrzów-Luborzyca i Libiąż U góry po lewej Libiąż. Tężnia powstała przy Parku Wodnym „Libiąż” przy Al. Jana Pawła II od strony ul. 3 Maja, oddana do użytku w styczniu 2022 r. [foto PR] U góry po prawej Libiąż. Park Wodny „Libiąż” przy Al. Jana Pawła II [foto PR] Po lewej Kocmyrzów-Luborzyca. Tężnię uruchomiono w kwietniu 2022 r. przy budynku świetlicy i biblioteki w Luborzycy
 • 39. Tężnie w woj. małopolskim – Krynica-Zdrój Krynica-Zdrój. W 1794 r. otwarto Zdrój Główny. Uzdrowisko zostało uznane formalnie już w 1806 r. Obecnie czynnych jest kilka zdrojów. Zabudowę uzdrowiska uzupełnia kilka parków, a w nich dwie tężnie. U góry po lewej Krynica-Zdrój. Tężnię uruchomiono w październiku 2019 r. w Parku Słotwińskim. W tężni stosowana jest solanka z Bochni U góry po środku Krynica-Zdrój. Dawna pijalnia wody „Słotwinka” z 1808 r. w Parku Słotwińskim, pierwotnie do 1863 r. jako ażurowy Pawilon Chiński nad Zdrojem Głównym U góry po prawej Krynica-Zdrój. Dawna cerkiew grekokatolicka p.w. Opieki NMP a lat 1887-1888 w Słotwinach, obecnie kościół katolicki Po lewej Krynica-Zdrój. Restauracja „Koncertowa” na skraju Parku Słotwińskiego, pierwotnie ażurowy pawilon dla orkiestry z 1870 r. [foto Danuta B.]
 • 40. Tężnie w woj. małopolskim – Krynica-Zdrój U góry po lewej Krynica-Zdrój. Drugą krynicką tężnię uruchomiono w październiku 2022 r. na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego Czarny Potok U góry po prawej Krynica-Zdrój. Alejka spacerowa obok kompleksu sportowo-rekreacyjnego Czarny Potok Po lewej Krynica-Zdrój. Kolej gondolowa z doliny Czarnego Potoku na Jaworzyną Krynicką (1114 m n.p.m.) wybudowana w 1997 r.
 • 41. Tężnie w woj. małopolskim – Lubień i Łukowica U góry po lewej Łukowica koło Limanowej. W lipcu 2019 r. oddano do użytku tężnię w Parku Podworskim [foto PR] U góry po prawej Łukowica koło Limanowej. Kościół z 1. połowy XVI w. [foto PR] Po lewej Lubień. W grudniu 2021 r. oddano do użytku tężnię obok skate parku i sceny widowiskowej
 • 42. Tężnie w woj. małopolskim – Łysa Góra i Maków Podhalański U góry po lewej Maków Podhalański. W lipcu 2020 r. oddano do użytku tężnię obok placu zabaw na ul. Jodłowej [foto PR] U góry po prawej Maków Podhalański. Fontanna z 2018 r. z rzeźbą Hafciarki, nawiązującej do założonej tu w 1890 r. Szkoły Hafciarskiej, a rzeźby maków nawiązują do herbu miasta [foto PR] Po lewej Łysa Góra koło Limanowej. W 2019 r. oddano do użytku tężnię obok restauracji przy górnej stacji wyciągu
 • 43. Tężnie w woj. małopolskim – Miechów i Modlnica U góry po lewej Miechów. W listopadzie 2022 r. oddano do użytku tężnię obok Domu Pomocy Społecznej przy końcu ul. Warszawskiej U góry po prawej Miechów. Kopiec z 1830 r., któremu około 1915 r. nadano imię Bartosza Głowackiego; nie opodal DPS U dołu po lewej Modlnica. Prawdopodobnie w sierpniu 2022 r. oddano do użytku tężnię obok placu zabaw przy ul. Lipowej. Na zdjęciu miejsce budowy tężni U dołu po środku Modlnica. Wnętrze drewnianego kościoła p.w. św. Wojciecha i Matki Boskiej Bolesnej z 1553 r.
 • 44. Tężnie w woj. małopolskim – Muszyna i Nawojowa Muszyna. Uzdrowisko od lat 20-tych XX w. W 1932 r. dwa pierwsze ujęcia źródeł mineralnych. W uzdrowisku znajduje się kilka parków i ogólnodostępna tężnia uruchomiona w listopadzie 2022 r. U góry po lewej Muszyna. W grudniu 2022 r. oddano do użytku tężnię w Ogrodach Zdrowia w Parku Zdrojowym na Zapopradziu U góry po prawej Muszyna. Wcześniejsza tężnia należy do Kawiarni „Boże Drzywko”, założonej w 2017 r., która znajduje się obok Delikatesów Centrum przy ul. Piłsudskiego 61A [foto Artur Królikowski] Po lewej Nawojowa. W grudniu 2022 r. oddano do użytku tężnię obok Centrum Kultury przy ul. Parkowej
 • 45. Tężnie w woj. małopolskim – Nowy Sącz i Paczółtowice U góry po lewej Paczółtowice. W grudniu 2022 r. oddano do użytku tężnię obok drewnianej sceny i siłowni plenerowej U góry po prawej Paczółtowice. Drewniany kościół p.w. Nawiedzenia NMP z około 1515 r., obok wolnostojąca wieża z 1968 r. Po lewej Nowy Sącz. W grudniu 2021 r. oddano do użytku tężnię w Parku Strzeleckim
 • 46. Tężnie w woj. małopolskim – Pcim i Piwniczna-Zdrój Piwniczna-Zdrój. Pierwsi kuracjusze po odkryciu wód mineralnych w 1884 r. Uzdrowisko od 1932 r., kiedy wykonano odwiert wody mineralnej „Piwniczanka”. Obok ujęcia wody mineralnej Park Zdrojowy. U góry Piwniczna-Zdrój. Tężnia znajduje się na terenie ośrodka Beskid Balneo Medical Resort & SPA, otwartego w sierpniu 2021 r. nie opodal ronda i mostu na Popradzie z przejściem granicznym na Słowację Po lewej Pcim. Tężnię postawiono w grudniu 2020 r. w nowym parku obok boiska sportowego
 • 47. Tężnie w woj. małopolskim – Podegrodzie i Polanka Wielka U góry po lewej Polanka Wielka. W październiku 2019 r. oddano do użytku tor pumptruckowy oraz tężnię, zlokalizowane naprzeciw parku [foto PR] U góry po prawej Polanka Wielka. Drewniany kościół p.w. św. Mikołaja z 1. połowy XVI w. [foto PR] Po lewej Podegrodzie (koło Nowego Sącza). W grudniu 2022 r. ukończono budowę tężni za Dziennym Domem Seniora
 • 48. Tężnie w Małopolsce – Poręba Wielka i Rabka-Zdrój Rabka. Uzdrowisko działa od 1864 r. Tężnia w Parku Zdrojowym została uruchomiona w 2009 r. jako trzecia w Polsce. W pobliżu tężni znajduje się ujęcie solanki „Helena” wydobywanej z głębokości 460 m. W 2020 r. w centrum Parku Zdrojowego została uruchomiona druga mniejsza tężnia wraz z Domem Solanki z trzecią mini-tężnią wewnątrz. U góry po lewej Rabka-Zdrój. Ujęcie solanki „Helena” w Parku Zdrojowym, zmodernizowane w 2011 r. dla potrzeb tężni [foto PR] U góry po prawej Rabka-Zdrój. Tężnia i pijalnia wód mineralnych w Parku Zdrojowym, czynne od czerwca 2009 r. [foto PR] Po lewej Poręba Wielka. Tężnia zlokalizowana jest w Parku Wodzickich, oddana do użytku w marcu 2019 r.
 • 49. Rabka-Zdrój U góry po lewej Rabka-Zdrój. Zabytkowa willa „Liliana” z 1880 r. [foto PR] U góry po środku Rabka-Zdrój. Fragment fontanny Siedmiu Słoni z 2006 r. przed kawiarnią „Zdrojową” i Zakładem Przyrodoleczniczym [foto PR] U góry po prawej Rabka-Zdrój. Pomnik św. Mikołaja z 2004 r. przypominający, że Rabka jest Miastem Dzieci Świata. W tle zabytkowy dworzec kolejowy z 1929 r. [foto PR] Po lewej Rabka-Zdrój. Oczko wodne z fontanną „Nerka” w Parku Zdrojowym o pow. 30 ha założonym w 2 poł. XIX w., po rewitalizacji w latach 2010÷2011[foto PR]
 • 50. Rabka-Zdrój U góry po lewej Rabka-Zdrój. Dawny kościół p.w. św. Marii Magdaleny z 1606 r., od 1936 r. Muzeum U góry po środku Rabka-Zdrój. Sosna zwyczajna – pomnik przyrody o obw. pnia 370 cm [foto PR] U góry po prawej Rabka-Zdrój. Pomnik Juliana Zubrzyckiego z 2014 r., założyciela uzdrowiska, z popiersiem autorstwa Piotra Biesa [foto PR] Po lewej Rabka-Zdrój. Pomnik papieża Jana Pawła II z 2008 r. ustawiony na początku Szlaku Papieskiego w Beskidzie Wyspowym i Sądeckim [foto PR]
 • 51. Tężnie w Małopolsce – Rabka Zdrój - Dom Solanki i Skawina U góry Rabka. W czerwcu 2020 r. oddano do użytku Dom Solanki w Parku Zdrojowym obok kortów tenisowych. W Domu Solanki znajduje się pijalnia wód i mini-tężnia, a na zewnątrz kolejne 2 mini-tężnie [foto PR] U dołu po lewej Skawina. W listopadzie 2022 r. została uruchomiona tężnia przy Przedszkolu Samorządowym nr 2 „Niebieski Miś”, na końcu ul. Żwirki i Wigury. Oprócz przedszkolaków z tężni mogą korzystać członkowie Klubu Seniora U dołu po środku Skawina. Ratusz z 1903 r. [foto Januszk57]
 • 52. Tężnie w Małopolsce – Skomielna Biała i Słomniki U góry po lewej Słomniki. Widok Rynku U góry po środku Słomniki. Kościół p.w. Bożego Ciała i św. Bartłomieja z lat 1888-1893 przy Rynku U góry po prawej Słomniki. W listopadzie 2022 r. została uruchomiona tężnia na Rynku Po lewej Skomielna Biała. Tężnia zlokalizowana jest obok boiska i siłowni plenerowej, została oddana do użytku w październiku 2022 r.
 • 53. Tężnie w Małopolsce – Sułoszowa i Tarnów U góry po lewej Tarnów. W styczniu 2022 r. ukończono budowę tężni w Parku na Górze Św. Marcina, naprzeciw Hotelu i Restauracji „Podzamcze” U góry po prawej Tarnów. Ruiny zamku Spytka z Melsztyna z 1. połowy XIV w. na Górze Św. Marcina [foto Jakub Hałun] Po lewej Sułoszowa. W czerwcu 2022 r. została uruchomiona tężnia obok Szkoły Podstawowej
 • 54. Tężnie w Małopolsce – Trzebinia U góry po lewej Trzebinia. W grudniu 2021 r. została ukończona budowa tężni po północnej stronie zalewu Chechło, nie opodal plaży [foto PR] U góry po prawej Trzebinia. Plaża po północnej stronie zalewu Chechło [foto PR] Po lewej Trzebinia-Siersza. We wrześniu 2022 r. została ukończona budowa drugiej trzebińskiej tężni w parku przy willi NOT-u
 • 55. Tężnie w Małopolsce – Wadowice U góry po lewej Wadowice. Tężnia została postawiona w kwietniu 2022 r. w pobliżu skrzyżowania ul. Topolowej z ul. Lipową. [foto PR] U góry po prawej Wadowice. Kopiec Tadeusza Kościuszki usypany w 1934 r. w setną rocznicę wydania „Pana Tadeusza. Kopiec stoi w Parku Miejskim założonym w 1907 r. [foto PR] Po lewej Wadowice. Budynek wodociągu miejskiego z 1934 r. na skraju Parku Miejskiego [foto PR]
 • 56. Tężnie w Małopolsce – Wapienne Wapienne (w Gminie Sękowa koło Gorlic). Pierwsze wzmianki o kuracjuszach pochodzą z XVII w. W 1959 r. został odbudowany dom zdrojowy. Wieś ma status uzdrowiska od 1986 r. W latach 2010- 2014 wybudowano nowy dom zdrojowy z pijalnią wód i dwa parki. U góry po lewej Wapienne. Łazienki z 2014 r. obok basenu kąpielowego [foto Henryk Bielamowicz] U góry po prawej Wapienne. W maju 2020 r. oddano do użytku Park Zdrojowy, a w nim m.in. uruchomiono tężnię Po lewej Wapienne. Cmentarz wojenny nr 83 wybudowany przez wojsko austriackie w czasie I wojny światowej, spoczywają na nim wyłącznie żołnierze rosyjscy [foto Henryk Bielamowicz]
 • 57. Tężnie w Małopolsce – Wola Rzędzińska i Wolbrom U góry po lewej Wolbrom. Tężnia Lecha koło Domu Kultury, oddana do użytku w październiku 2018 r. [foto PR] U góry po prawej Wolbrom. Samolot odrzutowy Lim-5 (na licencji MIG-17) koło Domu Kultury, ustawiony tu w 1980 r. jako dar jednostki wojskowej w Dęblinie [foto PR] Po lewej Wola Rzędzińska. Tężnia na skwerze przed kościołem p.w. Miłosierdzia Bożego, oddana do użytku w sierpniu 2022 r.
 • 58. Tężnie w woj. małopolskim – Zembrzyce U góry po lewej Zembrzyce. Od maja 2019 r. działa tężnia w Centrum Rekreacji i Wypoczynku nad potokiem Paleczka, nie opodal Urzędu Gminy [foto PR] U góry po prawej Zembrzyce. Tablica informacyjna Warsztatu Terapii Zajęciowej „Caritas” [foto PR] Po lewej Zembrzyce. Dwór z początku XIX w., obecnie Warsztat Terapii Zajęciowej „Caritas” [foto PR]
 • 59. Tężnie w woj. małopolskim – Zubrzyca Górna Zubrzyca Górna. Tężnia znajduje się przy Pensjonacie Orawski Dwór. Wewnątrz m.in. Orawska Izba z tradycyjnym piecem kuchennym i galeria malarstwa na szkle Stanisława Wyrtla
 • 60. Planowane tężnie w woj. małopolskim – Kraków – Nowa Huta i Bartkowa-Posadowa Planowane tężnie w woj. małopolskim. Tężnie te znajdują się na różnych etapach ich realizacji – niektóre posiadają już kompletną dokumentację projektową, inne są w trakcie projektowania lub przygotowywania specyfikacji przetargo- wych, a niektóre dopiero są na etapie rozważań dotyczą- cych celowości ich budowy lub lokalizacji. U góry po lewej Kraków – Nowa Huta. Druga tężnia wznoszona jest przy ul. bpa Filipa Padniewskiego obok placu zabaw U góry po prawej Kraków – Nowa Huta. Ścieżka przyrodnicza przez użytek ekologiczny „Łąki Nowohuckie” Po lewej Bartkowa-Posadowa. Nad Jez. Rożnowskim zaprojektowano plażę, pomost, plac zabaw i tężnię
 • 61. Planowane tężnie w woj. małopolskim – Brzeszcze i Budzów U góry po lewej Brzeszcze. Projektowane jest postawienie tężni w parku przy ul. Kościuszki U góry po prawej Brzeszcze. Pomnik z 1967 r. ku czci poległych w walce z faszyzmem w parku przy skrzyżowaniu ul. Ofiar Oświęcimia z ul. Kościuszki Po lewej Budzów. Projektowane jest postawienie tężni w sąsiedztwie ośrodka zdrowia
 • 62. Planowane tężnie w woj. małopolskim – Bukowno i Chrzanów U góry po lewej Bukowno. Wóz Ładująco-odstawczy typu EIMCO 911 LHD na terenie Kopalni Wiedzy o Cynku przy ul. Kolejowej 37 [foto PR] U góry po prawej Bukowno. Projektowane jest postawienie tężni przy ul. Zwycięstwa obok Miejskiego Ośrodka Kultury Po lewej Chrzanów. Projektowana tężnia zlokalizowana jest na Osiedlu Tysiąclecia niedaleko biblioteki i przedszkola nr 7
 • 63. Planowane tężnie w woj. małopolskim – Dąbrowa Tarnowska i Kłaj U góry po lewej Dąbrowa Tarnowska. Postawienie tężni projektowane jest obok szpitala od strony ul. Grunwaldzkiej U góry po prawej Dąbrowa Tarnowska. Brama wjazdowa z XVII w. na teren pałacu Lubomirskich Po lewej Kłaj. Projektowana tężnia zlokalizowana jest przy Miejscu Obsługi Rowerzystów koło wiaduktu autostrady A4 między Kłajem a Targowiskiem
 • 64. Planowane tężnie w woj. małopolskim – Koszyce Wielkie i Korzenna U góry po lewej Koszyce Wielkie. Postawienie tężni projektowane jest przy ul. Pocztowej obok pl. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej U góry po prawej Koszyce Wielkie. Teren rekreacyjny – pl. Przyjaźni Polsko-Węgierskiej przy ul. ks. Stanisława Kędronia [foto Radlna15] Po lewej Korzenna. Projektowana tężnia zlokalizowana jest w pobliżu dworu w parku z 1. połowy XIX w.
 • 65. Planowane tężnie w woj. małopolskim – Krzeszowice U góry Krzeszowice. Tężnia zostanie wybudowana przy al. Solidarności [foto PR] Po lewej Krzeszowice. Ławeczka z rzeźbą Kazimierza Wyki autorstwa Michała Batkiewicza ustawiona w 2015 r. na pl. Kulczyckiego obok biblioteki, której jest patronem. Kazimierz Wyka (1910-1975) był profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, historykiem i krytykiem literatury [foto PR]
 • 66. Planowane tężnie w woj. małopolskim – Lipnica Wielka U góry po lewej Lipnica Wielka. Pomnik św. Jana Pawła II i Mur Ojców Niepodległości na pl. Jana Borowego między kościołem a stadionem [foto Łukasz Sowiński] U góry po prawej Lipnica Wielka. Barokowy kościół p.w. św. Łukasza Ewangelisty z lat 1762-1770 [foto Łukasz Sowiński] Po lewej Lipnica Wielka. Tężnia zaprojektowana na terenie rekreacyjnym na pl. Piotra Borowego. Projekt wykonało miejscowe Biuro Projektowe „Moderna”
 • 67. Planowane tężnie w woj. małopolskim – Myślenice i Nowy Sącz U góry po lewej Myślenice. Tężnia stanie na Zarabiu w Parku Miejskim im. Jana Izydora Sztaudyngera U góry po prawej Myślenice. Ruiny zamku z XIII w. na górze Ukleinie, objęte rezerwatem przyrody „Zamczysko nad Rabą” [foto Jerzy Strzelecki] Po lewej Nowy Sącz. Druga miejska tężnia zostanie zbudowana na Osiedlu Gorzków obok Zespołu Szkół nr 5 przy ul. Magazynowej nr 6
 • 68. Planowane tężnie w woj. małopolskim – Olkusz U góry po lewej Olkusz. Zaplanowano budowę tężni w Parku Czarna Góra koło MOSiR-u Po lewej Olkusz. Rynek z reliktami ratusza z 1. połowy XV w., rozebranego w 1825 r., w tle znajdują się kamieniczki pośród których wyróżnia się Batorówka z XV w. z łamanym dachem polskim [foto PR]
 • 69. Planowane tężnie w woj. małopolskim – Ptaszkowa i Stryszów U góry po lewej Stryszów. Tężnia jest jednym z obiektów, które zostaną wybudowane w ramach modernizacji infrastruktury Klubu Sportowego „Chełm” U góry po prawej Stryszów. Dwór obronny z XVII w., od 1969 r. muzeum – oddział Zamku Królewskiego na Wawelu Po lewej Ptaszkowa. Tężnia zlokalizowana została przy Centrum Sportów Zimowych
 • 70. Planowane tężnie w woj. małopolskim – Szczawa i Szczurowa U góry po lewej Szczawa. Tężnia stanie przy Pijalni Wód Mineralnych U góry po prawej Szczawa. Pijalnia wód mineralnych uruchomiona w 2010 r. w centrum wsi Po lewej Szczurowa. Tężnia zlokalizowana będzie obok dworu Kępińskich
 • 71. Planowane tężnie w woj. małopolskim – Szczucin i Szerzyny U góry po lewej Szczucin. Tandem walców okołkowanych w Muzeum Drogownictwa utworzonym w 1982 r. U góry po prawej Szczucin. Planowana tężnia będzie znajdować się obok hali widowiskowo-sportowej Po lewej Szerzyny. Planowana tężnia będzie znajdować się nad zalewem
 • 72. Planowane tężnie w woj. małopolskim – Szynwałd i Świątniki Górne U góry po lewej Świątniki Górne. Tężnia ma stanąć na skwerze obok Urzędu Miasta U góry po prawej Świątniki Górne. Fragment ekspozycji w Muzeum Ślusarstwa im. Marcina Mikuły w budynku Zespołu Szkół, kontynuującym tradycje muzeum założonego w 1893 r. Po lewej Szynwałd koło Skrzyszowa. Tężnia ma stanąć w południowo-wschodniej części wsi obok wieży widokowej na Świniogórze
 • 73. Planowane tężnie w woj. małopolskim – Tarnowiec i Tarnów U góry po lewej Tarnów. Planowane jest budowa drugiej tężni, która stanie w Parku Piaskówka założonym w latach 19771979 w miejscu kopalni piasku U góry po prawej Tarnów. Mauzoleum gen. artylerii Józefa Bema z 1929 r. w Parku Strzeleckim. Józef Bem (1794-1850) dowodził artylerią w czasie powstania listopadowego, potem stał się bohaterem walki wolnościowej Węgier w latach 1848-1849, pierwotnie był pochowany w Aleppo w Turcji (obecnie Syrii) [foto Vineta Reinika] Po lewej Tarnowiec. Tężnia powstanie w centrum wsi koło biblioteki
 • 74. Planowane tężnie w woj. małopolskim – Wysowa-Zdrój i Zabierzów U góry po lewej Wysowa-Zdrój. Tężnia planowana jest w Parku Zdrojowym założonym w 2. połowie XIX w. U góry po prawej Wysowa-Zdrój. Pijalnia wód mineralnych z 2006 r. w Parku Zdrojowym, replika pijalni z około 1930 r., spalonej w 1963 r. [foto PR] Po lewej Zabierzów. Tężnia powstanie wraz z wieżą widokową powyżej zalewu w kamieniołomie i restauracji „Grube Ryby”
 • 75. Gabriela i Piotr Rościszewscy Wersja II, 15 grudnia 2022 r. TĘŻNIE, cz. 4 Tekst został opracowany głównie w oparciu o informacje uzyskane w Internecie ze stron internetowych urzędów, instytucji, mediów, stowarzyszeń i blogów, a także materiały własne autorów. Zdjęcia autora zostały oznaczone „PR”. W przypadku pozostałych zdjęć tam, gdzie udało się ustalić ich autorów, zostały podane nazwiska lub pseudonimy. W przypadku braku dokładnej lokalizacji planowanych tężni, zostały zamieszczone mapki z OpenStreetMap z położonym centralnie rejonem, gdzie należy spodziewać się ich wybudowania.