O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Polska bankowośc w liczbach - II kw. 2017

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 44 Anúncio

Polska bankowośc w liczbach - II kw. 2017

Przedstawiamy kolejną odsłonę raportu „Polska bankowość w liczbach”. W jednym pliku PDF zebraliśmy 15 zestawień, które opublikowaliśmy w sierpniu i wrześniu na łamach PRNews.pl. W porównaniu do poprzedniej edycji pojawiło się kilka nowości – to konta walutowe, więcej informacji o klientach mobilnych i bankomaty.

Przedstawiamy kolejną odsłonę raportu „Polska bankowość w liczbach”. W jednym pliku PDF zebraliśmy 15 zestawień, które opublikowaliśmy w sierpniu i wrześniu na łamach PRNews.pl. W porównaniu do poprzedniej edycji pojawiło się kilka nowości – to konta walutowe, więcej informacji o klientach mobilnych i bankomaty.

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Semelhante a Polska bankowośc w liczbach - II kw. 2017 (16)

Anúncio

Mais de Wojciech Boczoń (20)

Mais recentes (20)

Anúncio

Polska bankowośc w liczbach - II kw. 2017

 1. 1. POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 2017 2017POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 2017
 2. 2. POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 2017 Spis treści 05 Liczba rachunków walutowych 06 Liczba aktywnych kart debetowych 07 Liczba aktywnych kart kredytowych 08 Liczba aktywnych kart kredytowych dla firm 09 Liczba użytkowników bankowości internetowej 10 Liczba użytkowników bankowości mobilnej 11 Liczbaużytkownikówbankowychaplikacjimobilnych 12 Liczba klientów „mobile only” 13 Liczba mobilnych kart zbliżeniowych HCE 14 Liczba zatrudnionych w sektorze bankowym s. 14 s. 16 s. 18 s. 20 s. 23 s. 26 s. 28 s. 32 s. 34 s. 36 15 Liczba placówek bankowych s. 38 16 Liczba bankomatów w Polsce s. 41 Najważniejsze liczby 02 Aktywa banków 03 Liczba klientów w bankach s. 4 s. 5 s. 8 01 Wstęp s. 2 04 Liczba kont osobistych s. 11
 3. 3. POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 2017 01 Wstęp
 4. 4. POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 2017 W raporcie „Polska bankowość w liczbach – II kw. 2017” znajdą Państwo nowe rozdziały. Część bankówpodzieliłasięznamiliczbą rachunków prowadzonych w wa- lutach obcych, rozbudowaliśmy sekcję dotyczącą bankowości mobilnej oraz dołożyliśmy roz- dział o bankomatach. To jednak nie koniec nowości. Debiut raportu zbiega się ze startem całkiem no- WSTĘP Wstęp 03POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 2017 01 wej wersji serwisu PRNews.pl. Od teraz serwis dostępny jest w wer- sji RWD, dzięki czemu można go wygodnie czytać na urządze- niach mobilnych. Dołożyliśmy kil- ka nowych sekcji, m.in. ogłoszenia o pracę i kalendarium wydarzeń w bankowości. Zapraszam zarówno do lektury raportu, jak i do odwie- dzenia nowego PRNews.pl. Za- pewniam,żewarto! Wojciech Boczoń Wojciech Boczoń Analityk Bankier.pl Redaktor prowadzący PRNews.pl Redaktor Bankier.pl
 5. 5. POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 2017 2017 NAJWAŻNIEJSZE LICZBY Podsumowanie 04 31,5 mln ROR-ów prowadziły banki; to 930 tys. więcej niż rok wcześniej 15,5 mlnklientów korzystało aktywnie z bankowości internetowej; dostęp miało 32,5 mln 8,7mlnosóblogowałosiędobankuzpoziomuurządzeniamobilnego;najwięcejwPKOBP–1,9mln 6,07 mlnkart kredytowych obsługiwały banki; to spadek o 95 tys. rdr 4,8 mlnklientów banków korzystało z aplikacji mobilnej; najwięcej w mBanku – 1 mln 2,9 mln rachunków walutowych miały ankietowane banki; najwięcej BZ WBK - 795 tys. 1,6 mlnklientów było „mobile only”; najwięcej w PKO BP – blisko 0,5 mln 412 tys.kart HCE było zainstalowanych w smartfonach klientów 4,8 tys.etatów ubyło w bankach w okresie od czerwca 2016 r. do czerwca 2017 roku 554placówek własnych zamknęły banki w okresie od czerwca 2016 r. do czerwca 2017 roku
 6. 6. POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 2017 02 Aktywa banków 2017 5 2016 ?
 7. 7. POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 2017 W II kw. 2017 roku nie zaszło wie- lezmianwaktywachbankówde- talicznych w Polsce. Po spekta- kularnych wzrostach niektórych instytucjipoprzejęciachifuzjach, nastrój nieco się uspokoił, a wa- hania wartości sum bilansowych nie przekraczały w relacji kwar- tał do kwartału 5 proc. Raport o aktywach banków PRNews.pl obejmuje wszystkie banki de- taliczne notowane na polskiej Giełdzie Papierów Wartościo- wych w Warszawie. Podobnie jak w poprzednich edycjach raportu, uwzględnione zostały sumy bi- lansowe z kwartalnych raportów jednostkowych. Prezentujemy je w ujęciu kwartalnym i rocznym. AKTYWA BANKÓW Aktywa banków 06 „Najwięcej traci Getin Noble Bank, ale Idea Bank pnie się w górę” 02 Wielkość aktywów banków działających w Polsce - II kw. 2017 r. (w tys. zł) BANK PKO BP Bank Pekao BZ WBK mBank Getin Noble Bank ING Bank Śląski 1. 2. 3. 4. 8. 5. Alior Bank Idea Bank BOŚ Bank Citi Handlowy I kw. 2017 273 742 000 16 612 744 128 550 463 124 949 260 67 707 236 115 003 100 60 352 781 22 343 978 20 204 509 44 421 603 67 972 388 69 727 570BGŻ BNP Paribas6. II kw. 2017 270 789 000 167 543 591 131 274 102 123 939 705 64648486 116 164 900 61 706 204 23 018 465 bd. 44396062 68 394 601 69 606 115 Bank Millennium7. 9. 11. 12. 10. źródło: jednostkowe sprawozdania finansowe banków detalicznych notowanych na GPW za IV kw. 2016 r. „ „ II kw. 2016 266 323 849 162 872455 127 363 932 123 336 035 70 438 183 111 710 400 47052940 21 068544 43 607 675 66 367 332 68 263 657 19 641 769 Zmiana k/k -1,08% 0,85% 2,12% -0,81% -4,52% 1,01% 2,24% bd. -0,06% 1,53% -0,17% 3,02% Zmiana r/r 1,68% 2,87% 3,07% 0,49% -8,22% 3,99% 31,14% bd. 1,81% 1,97% 3,99% 17,19%
 8. 8. POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 2017 Aktywa banków 07 Czołówka zestawienia od roku pozostaje niezmienna. Pierwsze miejsce niepodzielnie zajmuje PKO Bank Polski z aktywami o wartości przekraczającej 270 mld zł. O ok. 100 mld zł mniej posiada z kolei Bank Pekao. Podium zamyka Bank Zachodni WBK z sumą bilansową wynoszącą 131 mld zł w II kw. 2017 roku - to daje mu już prawie 10-miliardową przewagę nad mBankiem, z którym jeszcze kilkanaście miesięcy temu walczył o 3. pozycję. Najwięcej w ujęciu kwartalnym stracił Getin Noble Bank - spadek o 4,52 proc. oznaczał, że suma bilansowa w II kw. 2017 roku wyniosła 64,6 mld zł. Zmiana wynikała głównie z uszczuplenia pozycji instrumentów finansowych dostęp- nych do sprzedaży i utrzymywanych do terminu wymagalności. Opracowanie tego rozdziału: Mateusz Gawin, redaktor Bankier.pl
 9. 9. POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 2017 03 Liczba klientów w bankach BANK
 10. 10. POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 2017 Z danych udostępnionych nam przez banki komercyjne wyni- ka, że obsługują łącznie 46 mln klientów, z czego 43,8 mln to klienci indywidualni. Czołówkę zestawienia okupuje tradycyjnie pięć banków. To PKO Bank Polski (9,3 mln klientów), Bank Pekao (5,3 mln), mBank wraz z Orange Finanse (4,6 mln), Bank Zachod- niWBK(4,4mln)iINGBankŚląski (4,4 mln). Spośród dużych ban- ków danych o liczbie klientów nie podał nam Getin Bank. Ostatnie dostępne dane są z grudnia 2015 roku. Wówczas miał 2 mln klien- tów. LICZBA KLIENTÓW W BANKACH Liczba klientów w bankach 09 03 Getin Noble Bank Liczba klientów ogółem BANK PKO BP i Inteligo Bank Pekao mBank i Orange Finanse BZ WBK Credit Agricole* Alior Bank Santander Consumer Bank eurobank BGŻ BNP Paribas i BGŻ Optima Bank Millennium Bank Pocztowy Raiffeisen Polbank* ING Bank Śląski 29 000 Razem: 45 947 723 * Brak danych za II kw. 2017. Przyjęto stan na koniec I kw. 2017 T-Mobile Usługi Bankowe Deutsche Bank BOŚ* Plus Bank Getin Noble Bank Citi Handlowy 9 346 300 46 132 816 II kw. 2017 5 300 162 4 648 500 4 429 000 2 700 000 2 184 000 2 100 000 3 341 083 1 972 937 1 444 012 1 293 171 784 830 4 445 000 586 232 389 740 240 100 234 349 bd. 693 400 I kw. 2017 9 269 800 5 264 449 4 558 235 4 400 000 2 600 000 2 127 000 2 100 000 3 516 771 1 993 436 1 440 364 1 306 081 776 000 4 379 000 389 733 593 412 302 942 240 100 bd. 690 400 bd. Zmiana k/k 90 265 0 -175 688 -20 499 3 648 -12 910 8 830 185 093 -7 180 0 -68 593 66 000 76 500 35 713 100 000 57000 3 000 źródło: PRNews.pl 7
 11. 11. POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 2017 10 Danycholiczbieklientówogółem niemożnazestawiaćnaprzykład z liczbą ludności Polski. Cho- ciażby z tego względu, że wielu klientów się dubluje – korzystają z oferty kilku, a nawet kilkunastu banków. Z kolei przypadku liczby klientów instytucjonalnych trze- ba mieć na uwadze, że klientem dla banku są nie tylko firmy, ale także osoby, gminy, miasta, sto- warzyszenia czy szkoły. „ Spośród dużych banków tylko Getin Bank odmówił podaniainformacjioliczbie klientów „ Getin Noble Bank Liczba klientów indywidualnych BANK PKO BP Bank Pekao mBank i OF ING Bank Śląski Credit Agricole* Alior Bank Santander Consumer Bank eurobank BGŻ BNP Paribas i BGŻ Optima Bank Millennium Bank Pocztowy Raiffeisen Polbank* Razem: T-Mobile Usługi Bankowe Deutsche Bank BOŚ* Plus Bank Getin Noble Bank BZ WBK Citi Handlowy II kw. 2017 8 898 300 5 005 633 4 627 000 4052000 2466000 2 119 000 2050000 3 158 508 1 955 562 1 444 012 1 115 460 699 308 43 800 791 586 232 349 913 234 400 231 263 bd. 4 121 000 687 200 I kw. 2017 8 824 100 4 970 829 4 537 000 3 996 000 2 400 000 2 064 000 2050000 3 329 074 1 976 557 1 440 364 1 127 103 691 000 43 561 529 349 983 593 412 293 407 234 400 bd. 4000000 684 300 239 262 -7 180 -70 0 -62144 bd. Zmiana k/k 90 000 56000 55 000 -170 566 -20995 -11 643 8 308 121 000 74 200 34 804 66 000 55 000 2 900 3 648 * Brak danych za II kw. 2017. Przyjęto stan na koniec I kw.2017 źródło: PRNews.pl Liczba klientów w bankach
 12. 12. POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 2017 04 Liczba kont osobistych
 13. 13. POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 2017 Na koniec czerwca 2017 r. dane o liczbie rachunków udostępni- ło nam 20 banków. Łącznie pro- wadzą blisko 31,5 mln kont oso- bistych. Jest to o 281 tys. więcej niż kwartał wcześniej i o 930 tys. więcej niż rok wcześniej. Najwię- cej ROR-ów prowadzi PKO Bank Polski, który wraz z Inteligo ma ich blisko 7 mln. Na drugim miej- scu jest Bank Pekao (3,8 mln), a na trzecim mBank. Tym razem mBank zdecydował się podać dane łącznie z Orange Finanse. Kont prowadzonych w ramach telebanku jest około 350 tys. LICZBA KONT OSOBISTYCH Liczba kont osobistych 12 04 Getin Noble Bank Liczba ROR w złotówkach BANK PKO BP i Inteligo Bank Pekao mBank i Orange Finanse* BZ WBK eurobank ING Bank Śląski Credit Agricole Getin Noble Bank Alior Bank Bank Millennium Bank Pocztowy BGŻ BNP Paribas Raiffeisen Polbank T-Mobile Usługi Bankowe Citi Handlowy BOŚ** Deutsche Bank Plus Bank Bank BPH 30 188 456 II kw. 2017 6 978 400 3 817 764 3 686 766 3 182 563 1 842 991 1 984 785 1 444 012 2 795 967 1 002 898 943 100 816 471 777 824 699308 509 626 265 060 264 000 244 179 231 263 0 31 486 977Razem: I kw. 2017 6 910 000 3 793 302 3 150 000 1 946 721 1 936 729 1 440 364 2 738 000 987 117 966600 3 613 277 821 152 762 825 517 853 641 119 263 700 246 367 260000 0 210 929 31 206 055 II kw. 2016 6 703 000 3 724 391 3 391 530 3 100 550 1 522 431 1 802 047 1 439 975 2 604 000 1 022 211 974 600 863 114 798 506 587 585 558 301 269 495 264 300 258 200 181 664 491 000 30 556 900 * z czego rachunków Orange Finanse jest około 350 tys. źródło: PRNews.pl Zmiana k/k 68 400 24 462 73 489 32 563 -103 730 48 056 3 648 57 967 15 781 -23 500 -4 681 14 999 58 189 -8 227 5060 300 -2 188 20 334 0 280 922 Zmiana r/r 275 400 93 373 295 236 82 013 320 560 182 738 4 037 191 967 -19 313 -31 500 -46643 -20 682 111 723 -48 675 -4435 -300 -14 021 49599 -491 00 930 077 ** BOŚ jeszcze nie podał wyników za II kw. 2017 r. Przyjęto szacunki
 14. 14. POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 2017 Liczba kont osobistych 13 Wykres: Procentowy udział banków w rynku ROR W drugim kwartale kilka banków od- notowało spadki liczby prowadzo- nych kont. Rachunków ubyło w Alior Banku, TMUB, Getin Banku, Deut- sche Banku i Banku Pocztowym. źródło: PRNews.pl LEGENDA Bank PKO BP i Inteligo Bank Pekao mBank i Orange Finanse BZ WBK ING Bank Śląski Alior Bank Bank Millennium eurobank Credit Agricole Getin Noble Bank Bank Pocztowy BGŻ BNP Paribas Raiffeisen Polbank T-Mobile Usługi Bankowe Citi Handlowy BOŚ Deutsche Bank Plus Bank
 15. 15. POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 2017 05 Liczba rachunków walutowych
 16. 16. POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 2017 Dane o liczbie prowadzonych ra- chunkówwalutowychpodałonam osiem banków. Konta walutowe w określane są różną nomenkla- turą. W jednych są to walutowe ROR-y, w innych a vista, a jesz- cze inne mówią o rachunkach bieżących w walutach. W Banku Zachodnim WBK, który jest lide- rem zestawienia, wszystkie te trzy określenia sprowadzają się do walutowych ROR-ów, któ- rych jest blisko 795 tys. Drugie miejsce pod względem liczby prowadzonych kont walutowych zajmuje Alior Bank - ma ich 666 tys. Trzecie miejsce zajmuje ING Bank Śląski, który ma 660 tys. rachunków walutowych. LICZBA RACHUNKÓW WALUTOWYCH Liczba rachunków walutowych 15 05 Getin Noble Bank Liczba rachunków walutowych BANK BZ WBK Alior Bank ING Bank Śląski Bank Pekao TMUB BGŻ BNP Paribas Plus Bank Credit Agricole Getin Noble Bank 30 188 456 konto walutowe 794 617 666000 660 062 492 607 85 124 63 300 52 182 142 133 2 487 2 958 512Razem: konto oszczędnościowe 100 000 10 474 brak 2 865 brak 4 330 480 brak 269 881 388 030 „Odpowiedzi nie udzieliło kilka instytucji – m.in. PKO Bank Polski i Millennium.” źródło: PRNews.pl
 17. 17. POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 2017 06 Liczba aktywnych kart debetowych
 18. 18. POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 2017 źródło: PRNews.pl Banki, które wzięły udział w an- kiecie PRNews.pl obsługują łącz- nie 25,7 mln kart płatniczych. Największym wydawcą jest PKO BankPolski,któryma6,7mlnkart debetowych dla klientów indywi- dualnych. Drugie miejsce zajmuje BZ WBK (3,2 mln), a trzecie Pekao (3,1mln).Największywzrostliczby kart debetowych w ujęciu rok do roku odnotował Alior Bank, który wchłonął portfel kart banku BPH. Łączniewciągurokuprzybyłomu 385 tys. kart. Na drugim miejscu znalazł się PKO Bank Polski, który zwiększył stan posiadania o 321 tys. kart, a na trzecim Bank Mil- lennium, któremu przybyło 264 tys. plastików. LICZBA AKTYWNYCH KART DEBETOWYCH Liczba aktywnych kart debetowych 17 06 Liczba aktywnych kart debetowych BANK PKO BP i Inteligo BZ WBK Bank Pekao ING Bank Śląski Getin Noble Bank mBank i Orange Finanse BGŻ BNP Paribas Credit Agricole Bank Millennium Alior Bank Raiffeisen Polbank eurobank Bank Pocztowy Citi Handlowy T-Mobile Usługi Bankowe Plus Bank Deutsche Bank BOŚ Bank BPH Razem: 103 000 II kw. 2017 6 712 500 3 269 773 3 109 765 2975000 1 714 495 1 105 270 736 500 2 776 168 704 200 689 983 516 000 290 977 267 893 252 474 177 689 152 359 149 213 0 25 703 259 I kw. 2017 6640000 3 269 662 2 917 000 1 638 742 1 092 280 680 900 2 713 278 707 329 685 362 3 073 664 514 453 285 878 265 738 188 093 263 509 160 380 102 400 136 233 0 25 334 901 Zmiana k/k 72 500 111 36 101 58 000 75 753 12 990 55 600 62 890 -3 129 4 621 1 547 5099 4 384 -13 264 -10 404 16 126 -11 167 600 0 368 358 Zmiana r/r 321 500 129 773 186 388 200 000 264 385 391 330 -3 500 235 862 433 992 230 351 27 742 14 224 -18 456 -52 953 26 820 -10 287 1 200 -387000 1 558 804 II kw. 2016 6 391 000 3 140 000 2 923 377 2 775 000 1 450 110 713 940 740 000 2 540 306 703 767 688 991 285 649 263 235 253 669 270 930 230 642 125 539 101 800 387 000 24 144 455 159 500
 19. 19. POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 2017 07 Liczba aktywnych kart kredytowych
 20. 20. POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 2017 Na koniec II kwartału 2017 roku banki w Polsce miały 6 mln ak- tywnych kart kredytowych. W porównaniu do danych pre- zentowanych kwartał wcześniej jest to spadek o 65 tys. kart, a do danychsprzedrokuo93tys.kart. Choć w danych prezentowanych przez banki obserwujemy spad- ki, to NBP podaje, że kart kredy- towych przybywa. Różnica może wynikać z przyjętej metodologii – my podajemy wszystkie karty, które zostały wysłane do klien- tów i w każdej chwili mogą zo- stać aktywowane. NBP podaje te karty, które zostały aktywowane. LICZBA AKTYWNYCH KART KREDYTOWYCH Liczba aktywnych kart kredytowych 19 07 Liczba aktywnych w systemie, wydanych kart kredytowych (wszystkich) BANK PKO BP i Inteligo BZ WBK Citi Handlowy Credit Agricole Bank Millennium Bank Pekao mBank i Orange Finanse ING Bank Śląski BGŻ BNP Paribas Santander Consumer Bank Alior Bank Raiffeisen Polbank eurobank Deutsche Bank Getin Noble Bank T-Mobile Usługi Bankowe Bank Pocztowy Plus Bank Bank BPH II kw. 2017 836 800 786 792 702 430 698 903 606 900 446 450 335 890 639 507 301 747 220 000 167 124 140 000 65 291 54 836 33 600 24 116 8 907 6028 0 6 075 321Razem: I kw. 2017 835 600 781 022 723 646 623 676 443 994 332 724 631 353 296 928 219 000 701 313 223 568 140 449 55 167 65 775 19 279 9 138 32000 0 5 781 6 140 413 źródło: PRNews.pl Zmiana k/k 1 200 5 770 1 117 -24 743 -16 776 2 456 3 166 8 154 4 819 1 000 -56444 -449 -484 -331 1 600 4 837 -237 247 0 -65 092 Zmiana r/r 15 000 25 792 4 430 -51 617 -63 834 28 854 5 060 51 352 14 169 6000 86824 -15 508 -320 -1 664 1 000 17 544 -1007 -94 -215000 -93 019 II kw. 2016 821 800 761 000 698000 750 520 670 734 417 596 330 830 588 155 287 578 214 000 80300 155 508 56500 32600 6 572 9 914 6 122 215000 6 168 340 65 611
 21. 21. POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 2017 08 Liczba aktywnych kart kredytowych dla firm
 22. 22. POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 2017 Segmentkartkredytowychdlafirm nie odczuł spadków, jakie w ostat- nichlatachobserwowaliśmyw kar- tach dla detalu. Z kwartału na kwartał przybywa plastików wy- dawanych przedsiębiorcom. Wciąż jest to jednak rynek w skali mikro – na koniec II kw. 2017 ankietowa- ne przez nas banki obsługiwały 119 tys. plastików. Jest to o blisko 2 tys. więcej niż kwartał wcześniej i 8,7 tys. więcej niż rok wcześniej. Dane podało nam 8 banków-wydawców kart kredytowych dla firm. Tego typu plastiki ma w ofercie także BankMillennium,aleniechciałnam podać informacji o liczbie aktyw- nychkartdlaprzedsiębiorców. LICZBA AKTYWNYCH KART KREDYTOWYCH DLA FIRM Liczba aktywnych kart kredytowych dla firm 21 08 BANK Bank Pekao ING Bank Śląski PKO BP Raiffeisen Polbank Alior Bank Credit Agricole* Razem: 116 845 BGŻ BNP Paribas * Bank nie wydaje już tych kart. Karty w obsłudze Bank Millennium ma karty dla firm, ale nie podaje danych o ich liczbie „ „ źródło: PRNews.pl mBank II kw. 2017 43 315 30 067 21 100 2 475 350 241 4 109 118 819 17 162 II kw. 2016 43 496 27 900 15 800 2 055 496 226 3 319 110 122 16 830 I kw. 2017 43 269 29 446 20 200 2 739 498 217 3 435 17 041 Zmiana k/k 46 621 900 -264 -148 24 674 121 1 974 Zmiana r/r -181 2 167 5 300 420 -146 15 790 332 8 697 Liczba aktywnych kart kredytowych dla MSP (bez kart charge)
 23. 23. POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 2017 Liczba aktywnych kart kredytowych dla firm 22 Wykres: Procentowy udział banków w rynku kart kredytowych dla firm Rynek kart kredytowych dla firm należy do czterech pierwszych banków w tabeli. Łącznie obsługują 93,95 proc. wydanych kart. źródło: PRNews.pl LEGENDA Bank Pekao ING Bank Śląski PKO BP mBank Raiffeisen Polbank Alior Bank Credit Agricole BGŻ BNP Paribas
 24. 24. POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 2017 09 Liczba użytkowników bankowości internetowej
 25. 25. POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 2017 Na koniec II kwartału 2017 roku liczba klientów indywidualnych mających podpisaną umowę umożliwiającąkorzystaniez ban- kowości internetowej przekro- czyła 32,5 mln. Aktywnie z tego kanału korzystało 15,5 mln klien- tów. Najwięcej klientów ma umo- wy z PKO Bankiem Polskim – po- nad 9,2 mln. Na drugim miejscu jestmBank–4,1mln,a natrzecim ING Bank Śląski – 3,3 mln. W cią- gu roku liczba klientów z dostę- pem do bankowości internetowej wzrosła o 1,5 mln. LICZBA UŻYTKOWNIKÓW BANKOWOŚCI INTERNE- TOWEJ Liczba użytkowników bankowości internetowej 24 09 Getin Noble Bank Liczba klientów indywidualnych mających podpisaną umowę umożliwiającą korzystanie z bankowości internetowej (nie tylko ROR) BANK PKO BP i Inteligo mBank i Orange Finanse ING Bank Śląski Bank Pekao BGŻ BNP Paribas BZ WBK Credit Agricole Raiffeisen Polbank Alior Bank Bank Millennium Citi Handlowy T-Mobile Usługi Bankowe Bank Pocztowy eurobank Deutsche Bank Plus Bank BOŚ Razem: I kw. 2017 9 013 000 3 738 910 3 233 495 2 159 041 1 904 192 996090 2 918 854 792 146 690989 3 237 851 676 741 588 627 465 712 523 773 133 976 132 800 291 229 31 497 426 II kw. 2016 8 333 000 3 799 419 3 045 746 3 019 000 2 863 776 1 693 608 1 227 058 2 811 836 766 538 675 461 660000 643 387 469206 409000 295000 116 642 127800 30 956 477 II kw. 2017 4 117 493 3 304 982 3 286 453 2 210 635 1 963 710 1 036 645 2 965 714 807 683 699 308 679 522 582 299 530 329 483 343 291 592 159 326 132 800 32 515 734 9 263 900 Źródło: PRNews.pl Zmiana k/k 250 900 378 583 67 131 52 958 51 594 59 518 40 555 46860 15 537 8319 2 781 -6328 6556 17 631 363 25350 0 1 018 308 Zmiana r/r 930 900 318 074 267 453 -653 141 270 102 -190413 153 878 41 145 23847 19 522 -61088 61 123 74 343 -3408 42684 5000 1 559 257 259 236
 26. 26. POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 2017 Klientów, którzy z bankowości internetowej korzystają aktyw- nie jest o połowę mniej. Na ko- niec II kwartału liczba aktywnych użytkownikówbankowościinter- netowej, czyli takich którzy przy- najmniej raz w miesiącu logują się do swojego konta, wynosiła w bankach 15,5 mln. Liczba użytkowników bankowości internetowej 25 Getin Noble Bank Liczba klientów indywidualnych, którzy przynajmniej raz w miesiącu logują się do ROR za pomocą bankowości internetowej BANK PKO BP i Inteligo mBank i Orange Finanse ING Bank Śląski BZ WBK Credit Agricole Bank Pekao Citi Handlowy Getin Noble Bank Bank Millennium* Alior Bank BGŻ BNP Paribas Deutshe Bank Raiffeisen Polbank eurobank Bank Pocztowy T-Mobile Usługi Bankowe Plus Bank Razem: 331 950 I kw. 2017 3648000 1 966 314 1800096 1000000 747 863 388 581 1 740 617 332 087 1 873 859 460 513 bd. 203 417 228500 164040 71 916 169422 15 127 175 II kw. 2016 3 475 000 1 903 844 1 784 205 1 732 751 1 000 000 681 499 372 648 1 642 000 320 000 319 200 462 847 180 000 246 756 187 000 157 439 bd. 58 971 14 524 160 * w przypadku danych za poprzednie kwartały przyjęto szacunki II kw. 2017 2 064 123 1 947 076 1 807 631 1 059 687 884 868 390 238 1 764 141 323 388 319 200 299 632 239 910 231 418 206 418 166 616 140 430 68 643 15 566 219 3652800 Źródło: PRNews.pl Zmiana k/k 4 800 97 809 73 217 7 535 59 687 137 005 1 657 23 524 -8699 -12 750 -160 881 bd. 2 918 3 001 -2806 -23 610 -3273 439 044 Zmiana r/r 177 800 160 279 162 871 74 880 59687 203369 17590 122 141 3388 0 -163 215 59 910 -15 338 19 418 9 177 bd. 9672 1 042 059 „ Aktywnie z bankowości internetowej korzysta „ 15,5mln klientów
 27. 27. POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 2017 10 Liczba użytkowników bankowości mobilnej
 28. 28. POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 2017 Na koniec II kwartału 2017 roku liczba użytkowników bankowo- ści mobilnej w 16 ankietowanych przez nas bankach wynosiła 8,7 mln. Są to osoby, które logują się do swojego konta z różnych urządzeń mobilnych – smartfo- nów i tabletów. Poniższe dane obejmują więc nie tylko użyt- kowników aplikacji, ale także klientów korzystających z serwi- sów lite, RWD, a nawet podsta- wowych wersji standardowych systemów transakcyjnych (np. dużego iPKO w PKO BP). LICZBA UŻYTKOWNIKÓW BANKOWOŚCI MOBILNEJ Liczba użytkowników bankowości mobilnej 27 10 Getin Noble Bank Liczba użytkowników bankowości mobilnej, którzy minimum raz w miesiącu logują się do banku z poziomu urządzenia mobilnego BANK PKO BP i Inteligo Bank Pekao mBank i Orange Finanse ING Bank Śląski eurobank BZ WBK Citi Handlowy T-Mobile Usługi Bankowe Bank Millennium Alior Bank Raiffeisen Polbank Credit Agricole BGŻ BNP Paribas Plus Bank Razem: I kw. 2017 1 774 224 1 616 743 1 188 108 606000 149 823 117 310 1 017 671 99508 75 172 1 387 408 71 264 52182 31390 49071 8 235 874 II kw. 2016 1 394 953 1 243 029 1 172 025 575 000 474 000 95 713 102 000 883 467 83 146 bd. 70 535 29 878 165 354 25882 6 314 982 II kw. 2017 1 679 852 1488669 1 260 494 615 420 174 950 124 672 1 066 467 109 062 83 930 73 904 59 299 58 439 36 994 8 734 904 1 902 752 Źródło: PRNews.pl Zmiana k/k 128 528 63 109 101 261 72 386 9 420 25 127 7 362 48 796 9 554 8758 2640 7 117 9368 5604 499 030 Zmiana r/r 507 799 436 823 316 644 685 494 141 420 79 237 22 672 183 000 25 916 3 369 -106 915 11 112 2 419 922 29 421 1,9 Najwięcej użytkowników bankowości „ „ mobilnejmaPKOBankPolski- mln
 29. 29. POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 2017 11 Liczba użytkowników bankowych aplikacji mobilnych
 30. 30. POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 2017 Liczba użytkowników bankowych aplikacji mobilnych 29 Liczba aktywnych użytkowników aplikacji mobilnej na telefon komórkowy BANK mBank PKO BP ING Bank Śląski BZ WBK eurobank Bank Pekao T-Mobile Usługi Bankowe Raiffeisen Polbank Bank Millennium Alior Bank Credit Agricole BGŻ BNP Paribas Citi Handlowy Plus Bank Razem: II kw. 2017 1 004 363 873 934 705 227 604 190 377 091 159 375 84 985 653000 83 930 73 904 59299 58 439 58329 21 935 4 818 001 I kw. 2017 920 926 749 806 574 423 334 259 135 411 79 741 600000 75 172 71 264 667 293 52 182 49071 18 144 49457 4 377 149 Zmiana k/k 83 437 124 128 37 934 29 767 42 832 23 964 5 244 53000 8 758 2640 7 117 9368 8872 3 791 440 852 użytkowników aplikacji mobilnej „ Źródło: PRNews.pl Na koniec II kwartału 2017 roku liczba użytkowników bankowości mobilnej wynosiła 8,7 mln osób. Jest to jednak szeroka definicja, któraobejmujenietylkoużytkow- ników aplikacji, ale także osoby korzystającezserwisówlite,RWD czy nawet standardowych sys- temów bankowości internetowej, jeśli logują się z urządzeń mo- bilnych. Użytkowników aplikacji mobilnej na telefony komórkowe jest mniej. Z danych PRNews.pl wynika, że 16 banków ma łącznie 4,8 mln klientów korzystających z aplikacji. Jeden z graczy może sięjużpochwalićprzekroczeniem bariery miliona – to mBank. LICZBAUŻYTKOWNIKÓW BANKOWYCHAPLIKACJI MOBILNYCH 11 „ 1 mlnmBank ma Liczba użytkowników bankowych aplikacji mobilnych
 31. 31. POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 2017 Użytkownicy aplikacji mobilnych wykonali w drugim kwartale po- nad 33 mln transakcji finanso- wych. Najbardziej aktywnych klientów ma ING Bank Śląski – wykonali oni w ciągu 3 miesięcy blisko 11 mln transakcji. Klienci PKO BP i Inteligo wykonali blisko 8 mln, Banku Millennium 6,5 mln transakcji. Liczba użytkowników bankowych aplikacji mobilnych 30 Liczba transakcji finansowych wykonanych z poziomu aplikacji mobilnej BANK ING Bank Śląski PKO BP Bank Millennium BZ WBK eurobank Raiffeisen Polbank Credit Agricole Alior Bank Citi Handlowy Plus Bank źródło: PRNews.pl T-Mobile Usługi Bankowe BGŻ BNP Paribas Zmiana k/k 1 525 208 1 426 576 928468 653 916 58 582 21 934 86 272 186 176 8 373 -24866 bd. 84789 Zmiana r/r 2 878 454 bd. 4 260 757 2 275 891 225 582 117 272 369203 395 479 25 171 -76412 bd. 264 417 Razem: II kw. 2016 7 902 450 bd. 2205700 2 873 734 410 000 465389 88 143 301 031 285 000 28 850 bd. 78621 14 638 918 297 698 343 038 II kw. 2017 10 780 904 7 981 278 6466457 5 149 625 635 582 582 661 457 346 696 510 54 021 208 588 33 653 708 5 253 126 19 014 790 4495709 I kw. 2017 9 255 696 6 554 702 5 537 989 577 000 560 727 371 074 510 334 233 454 45 648 bd. 258 249 28 400 582
 32. 32. POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 2017 31 BANK Bank Millennium PKO BP BZ WBK Alior Bank Credit Agricole źródło: PRNews.pl Raiffeisen Polbank eurobank T-Mobile Usługi Bankowe Plus Bank BGŻ BNP Paribas II kw. 2016 42 800 37 263 21 300 4 727 2 813 11 383 bd. bd. 918 bd. 2 270Citi Handlowy II kw. 2017 81 643 55 628 23 748 9 350 4 117 3695 4 388 4 191 952 bd. 1 597 Liczba założonych lokat Liczba użytkowników bankowych aplikacji mobilnych Zmiana k/k 18 228 -21 240 -5 124 -1 515 bd. -942 bd. bd. 4 bd. -663 Zmiana r/r 38 843 18 365 2 448 -2 033 -610 882 bd. bd. 34 bd. -673 Klienci Banku Millennium zało- żyli w II kwartale najwięcej lokat w aplikacji mobilnej. Może to wy- nikać z faktu, że lokaty mobilne w tym banku są znacznie lepiej oprocentowane niż standardowa oferta. I kw. 2017 63 415 76868 28 872 bd. 4 637 10 865 bd. bd. 948 1 072 2260 5 5 1 55 5 1 5
 33. 33. POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 2017 12 Liczba klientów „mobile only”
 34. 34. POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 2017 „Mobile only” to w żargonie ban- kowym klienci, którzy korzysta- ją z bankowości elektronicznej wyłącznie w urządzeniach mo- bilnych. Z danych, które zebrał PRNews.pl wynika, że na koniec II kwartału 2017 roku tak defi- niowanych klientów banki miały już 1,6 mln. Osoby te w II kwarta- le 2017 r. logowały się do banku przynajmniej raz na miesiąc. Ta liczba może być jeszcze więk- sza, bo informacji na ten temat nie udzielił nam Bank Pekao. LICZBA KLIENTÓW „MOBILE ONLY” Liczba klientów „mobile only” 33 Liczba klientów „mobile only” BANK PKO BP mBank ING Bank Śląski BZ WBK Alior Bank eurobank Citi Handlowy Bank Millennium Credit Agricole BGŻ BNP Paribas Plus Bank Najwięcej klientów „mobile only”ma PKO Bank Polski - blisko pół miliona 12 „ „ T-Mobile Usługi Bankowe Raiffeisen Polbank II kw. 2017 494 392 271 563 246 785 248632 29 283 31 912 26 292 235 711 10 377 14 539 23 269 11 398 9200 Razem: 1 653 353 źródło: PRNews.pl Klienci „mobile only” to nowy segment użytkowników ban- kowości elektronicznej. Do tego grona możemy zaliczyć prawdo- podobnie najmłodszych klientów banków, którzy przeskoczyli etap bankowania z użyciem kompu- terów PC. W grupie tej niewąt- pliwie są też osoby najbardziej zaawansowane technologicznie, które świadomie zrezygnowały z korzystania z bankowości inter- netowej. Dziś nie jest to zresztą takie trudne, bo bankowe apli- kacje mobilne z powodzeniem mogą zastąpić wersje desktopo- we – coraz częściej mają te same funkcje.
 35. 35. POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 2017 13 Liczba mobilnych kart zbliżeniowych HCE
 36. 36. POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 2017 Na koniec czerwca liczba mobil- nych kart zbliżeniowych prze- kroczyła w bankach 400 tys. Trzy banki–PKOBP,BZWBKiBankPe- kao – mają 65 proc. całego tortu. Największym wydawcą kart HCE jest PKO Bank Polski. Na koniec czerwcamiałjuż93tys.mobilnych kartzbliżeniowych.Niewielemniej, bo 89 tys. ma BZ WBK. Z tej licz- by karty podpięte do Android Pay stanowią18,6tys.Podiumzamyka Bank Pekao z blisko 83 tys. kart w chmurze. W pozostałych bankach liczba wirtualnych kart zbliżenio- wychjestjużznacznieniższa. LICZBA MOBILNYCH KART ZBLIŻENIOWYCH HCE Liczba mobilnych kart zbliżeniowych HCE 35 13 Getin Noble Bank Liczba aktywnych kart HCE BANK PKO BP BZ WBK Bank Pekao Bank Millennium mBank* Alior Bank eurobank T-Mobile Usługi Bankowe Getin Bank Raiffeisen Polbank ING Bank Śląski Razem: Największym wydawcą kart HCE jest PKO Bank Polski „ „ Grupa SGB* Nest Bank Orange Finanse I kw. 2017 75 657 72 684 73 180 31 100 14 400 12 054 0 0 8900 2 723 6 176 297 374 500 bd. 0 11 500 9 000 3 240 II kw. 2017 89 181 82 751 43 972 18 985 15 119 30 000 93 351 14 420 412 319 800 bd. bd. Zmiana k/k 17 694 16 497 9 571 12 872 4 585 3065 30000 11500 100 517 8 244 114 945 300 bd. bd. Zmiana r/r 29 351 53 181 38 588 43 972 18 985 9562 30000 11 500 4000 14 420 257 599 3240 800 bd. bd. * szacunki Źródło: PRNews.pl II kw. 2016 64 000 36 000 0 0 5 557 0 44 163 0 5000 0 0 154 720 0 0 0
 37. 37. POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 2017 14 Liczba zatrudnionych w sektorze bankowym
 38. 38. POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 2017 Dane udostępniło nam 20 ban- ków o profilu komercyjnym. Łącznie zatrudniają na blisko 118 tys. etatach. Niemal wszystkie w ciągu ostatniego roku zmniej- szyłystanzatrudnienia.Najwięk- sze cięcia objęły Bank BPH, który został wchłonięty przez Aliora. W ciągu roku Bankowi BPH ubyło 4,3 tys. etatów, ale Alior zwięk- szył stan zatrudnienia tylko o 2,8 tys. Po fuzji ubyło 1,5 tys. etatów. LICZBA ZATRUDNIONYCH W SEKTORZE BANKOWYM Liczba zatrudnionych w sektorze bankowym 37 14 Liczba etatów Getin Noble Bank BGŻ BNP ParibasBANK PKO BP Bank Pekao BZ WBK Alior Bank mBank ING Bank Śląski Getin Noble Bank Credit Agricole BGŻ BNP Paribas* Bank Millennium Raiffeisen Polbank** Citi Handlowy*** eurobank Santander Consumer Bank Deutsche Bank Idea Bank* BOŚ Razem: Bank Pocztowy Plus Bank Bank BPH I kw. 2017 25095 15 775 9 778 7 978 5506 5 352 7 563 5 011 5 034 11 900 4400 3 607 2 438 2 903 1 934 1 380 2002 120 012 1 339 837 180 II kw. 2017 15 663 11 500 9 488 7 510 5 517 5 363 7 580 5054 4 971 4000 3 546 2884 2 462 1 956 1 937 1 380 117 860 24 725 1 304 840 180 Zmiana k/k -370 -112 -400 -290 -468 11 11 17 43 -63 -400 -61 -19 24 -46 3 0 -2 152 -35 3 0 Zmiana r/r -718 -595 300 2 801 -675 -37 4 -200 262 -219 -500 -229 -84 -38 -278 -61 -133 -4 794 -75 -33 -4286 Źródło: PRNews.pl II kw. 2016 25 443 16 258 11 200 6 687 8 185 5 554 5 359 7 780 4 792 5 190 4 500 3 775 2968 2500 2 234 1 998 1 513 122 654 1 379 4466 873 * Brak danych za I kw. 2017. Przyjęto dane z końca 2016 ** Raiffeisen podaje dane o zatrudnieniu na koniec roku. Szacunki redakcji *** Zatrudnienie dla całej grupy
 39. 39. POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 2017 15 Liczba placówek bankowych
 40. 40. POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 2017 Na naszą ankietę odpowiedziało 19 banków o profilu uniwersal- nym. Łącznie na koniec II kwar- tału miały 6207 oddziałów wła- snych. To o 136 mniej niż kwartał wcześniej i aż o 554 mniej niż rok temu. Najwięcej oddziałów stracił Bank BPH, który dokonał restrukturyzacji, a następnie zo- stał wchłonięty przez Alior Bank. Bank Zachodni WBK zamknął w tym czasie 68 oddziałów wła- snych, Bank Pocztowy 63 pla- cówki, Raiffeisen Polbank – 54, a PKO Bank Polski – 47. Jeśli jednak spojrzymy wstecz o dwa lata, to redukcje w niektórych bankach są znacznie większe. LICZBA PLACÓWEK BANKOWYCH Liczba placówek bankowych 39 15 Getin Noble Bank Liczba placówek własnych BANK PKO BP Bank Pekao BZ WBK BGŻ BNP Paribas Alior Bank Credit Agricole eurobank Getin Noble Bank ING Bank Śląski Bank Millennium Bank Pocztowy Raiffeisen Polbank Santander Consumer Bank Deutsche Bank Plus Bank mBank BOŚ Razem: Idea Bank Citi Handlowy Bank BPH I kw. 2017 1 230 922 484 381 365 281 408 266 257 631 216 274 113 161 82 76 95 7 109 75 26 0 II kw. 2017 918 598 482 374 360 284 405 265 252 215 212 161 113 95 83 76 6 207 1220 68 26 0 Zmiana k/k -10 -4 -33 -2 -7 -5 3 -3 -1 -5 -1 -62 0 0 0 1 0 -1 36 -7 0 0 Zmiana r/r -47 -29 -68 -5 -17 -34 -15 -11 -15 -19 -63 -54 -3 -8 -1 7 -14 -554 5 -10 -153 Źródło: PRNews.pl II kw. 2016 1 267 947 666 487 391 394 299 416 280 271 278 266 164 121 96 76 90 6 761 63 153 36
 41. 41. POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 2017 Kilka banków ograniczyła też sieć sprzedaży partnerskiej. PKO Bank Polski w ciągu ostatniego roku zamknął 67 agencji, a BGŻ BNP Paribas – 24. W tym przy- padku placówkami partnerski- mi są punkty przejęte po Sygma Banku. Największy wzrost od- notował natomiast Alior Bank, który wchłonął sieć banku BPH. Liczba placówek bankowych 40 Getin Noble Bank Liczba placówek partnerskich BANK Bank Pocztowy Plus Bank PKO BP Alior Bank BGŻ BNP Paribas eurobank BZ WBK Bank Pekao Getin Noble Bank Santander Consumer Bank mBank Credit Agricole Raiffeisen Polbank Źródło: PRNews.pl Bank BPH II kw. 2016 4 600 1 300 857 505 197 143 140 201 112 bd. 61 49 24 226 II kw. 2017 1 200 790 676 188 153 116 222 112 68 56 50 24 4600 0 I kw. 2017 4600 1 215 7 1 1 187 152 216 108 bd. 819 56 50 24 0 Zmiana k/k 0 -15 -29 -35 1 1 116 6 4 bd. 0 0 0 0 Zmiana r/r 0 -100 -67 171 -9 10 -24 21 0 -5 1 -1 0 -226 BANK
 42. 42. POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 2017 16 Liczba bankomatów
 43. 43. POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 2017 Na koniec czerwca 2017 r. w Pol- sce działało 23,5 tys bankomatów. W ciągu kwartału rynek urósł o 108 maszyn. Niezmiennie największą sieciąurządzeńdysponujeEuronet, którymaokoło7500bankomatów. NadrugimmiejscujestPKOBP(3,2 tys.), a trzecie zajmuje IT Card (2,5 tys.). W sektorze spółdzielczym działa blisko 3,8 tys. bankomatów. 2300 urządzeń należy do ban- ków zrzeszonych z Bankiem BPS, a 1399 do konkurencyjnego zrze- szenia SGB. Działający niezależnie Krakowski Bank Spółdzielczy ma 89 bankomatów – o 5 więcej niż kwartałwcześniej. LICZBA BANKOMATÓW Liczba bankomatów 42 16 Liczba bankomatów własnych Właściciel urządzenia Euronet PKO BP Planet Cash Bank BPS i banki zrzeszone Raiffeisen Polbank* SKOK 24 i Global Cash CashZone eurobank ING Bank Śląski Bank Millennium Krakowski Bank Spółdzielczy Cashline Citi Handlowy Razem: Bank Pekao BZ WBK SGB i banki zrzeszone I kw. 2017 7 500 3 155 2 503 2 316 773 491 278 900 195 177 84 83 58 23 416 1762 1734 1407 Zmiana k/k 0 58 72 -16 -5 -8 0 -5 -20 -6 0 35 -1 5 -1 0 108 * Obsługę bankomatów Raiffeisen Polbanku przejeła firma Euronet Źródło: PRNews.pl II kw. 2017 7 500 3 213 2 575 2 300 1 729 1 399 900 1 757 753 485 278 230 176 89 82 58 23 524
 44. 44. POLSKA BANKOWOŚĆ W LICZBACH II KW. 2017 Wojciech Boczoń e-mail: KONTAKT 796 099 932 w.boczon@bankier.pl tel. opracowanie graficzne: Angelika Kukioła twitter: @wboczon

×