O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Knihovny a připravovaná novela autorského zákona Zdeněk Matušík Národní knihovna České republiky
Autorský zákon - stav <ul><li>Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změ...
Případ eDoDo <ul><li>praxe (formálně) do velké novely AZ 2006 </li></ul><ul><ul><li>fakticky podle řešení v Německu – jak...
Autorský  zákon – novela 201x - 1 <ul><li>bouřlivý rozvoj sféry digitálního užití => potřeba doplnit, konkretizovat řadu...
Autorský  zákon – novela 201x - 2 <ul><li>Náměty NKČR + SKIP ČR na novelu AZ (leden-únor 2010) </li></ul><ul><ul><li>ZL ...
Autorský  zákon – novela 201x - 3 <ul><li>Pracovní návrh Ministerstva kultury  (9. 7. 2010) </li></ul><ul><li>návrhy na...
Pracovní návrh Ministerstva kultury - 1 <ul><li>nový způsob stanovení výše odměny za poskytování kopírovacích služeb za úp...
Odměny držitelům práv: Reprografické kopie <ul><li>Odměna autor + nakladatelé – zastupuje Dilia </li></ul><ul><li>Kopie z...
Údajné výhody a nevýhody <ul><li>Dle počtu zhotovených kopií </li></ul><ul><li>velká administrativní zátěž </li></ul><ul>...
Kolik knihoven odvádí poplatky? <ul><li>Z cca 6000 knihoven odvádějí Dilii poplatky 552 </li></ul><ul><li>181 knihoven pos...
Pracovní návrh Ministerstva kultury - 2 <ul><ul><li>zakotvení a úprava užití tzv. osiřelého díla </li></ul></ul><ul><ul>...
Pracovní návrh Ministerstva kultury - 3 <ul><ul><li>odměna za absenční půjčování rovněž pro nakladatele  </li></ul></ul>...
Pracovní návrh Ministerstva kultury - 4 <ul><li>Návrhy NK + SKIP – většinou odmítnuty </li></ul><ul><ul><li>v rozporu s e...
Pracovní návrh Ministerstva kultury  - 5 <ul><li>Další návrhy významné pro knihovny/školy </li></ul><ul><ul><li>oprávnění...
Nová etapa přípravy novely AZ <ul><li>MK vyzývá k předložení návrhů na novelu do 30. 4. 2011 </li></ul><ul><ul><li>osiřel...
Představy NK a SKIP  - 1 <ul><li>způsob stanovení výše odměny za kopírovací služby za úplatu </li></ul><ul><li>vymezení ...
Národní knihovna ČR, Moravská zemská knihovna Financování IOP + státní rozpočet – 300 mil. Kč Do konce roku 2019 zdigitali...
Chybí politické rozhodnutí <ul><li>Jak stát podpoří přístup k informacím, ke kulturnímu a vědeckému dědictví </li></ul><ul...
Důvody pro takové řešení <ul><li>Knihovny – instituce veřejného zájmu, jsou financovány z veřejných zdrojů </li></ul><ul><...
Představy NK a SKIP  - 2 <ul><li>vyřešit půjčování příloh tištěných publikací </li></ul><ul><ul><li>není řešitelné jinak...
Děkuji za pozornost Zdeněk Matušík Národní knihovna České republiky [email_address] V prezentaci jsou použity části prezen...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Matušík_ knihovny_příprava_novelyaz-ntk-20110420

Livros relacionados

Gratuito durante 30 dias do Scribd

Ver tudo
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Matušík_ knihovny_příprava_novelyaz-ntk-20110420

 1. 1. Knihovny a připravovaná novela autorského zákona Zdeněk Matušík Národní knihovna České republiky
 2. 2. Autorský zákon - stav <ul><li>Zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon) v platném znění (k 29. 5. 2008 – znovuzavedení poplatků za rozhlasové a televizní přijímače v hotelových pokojích) </li></ul><ul><li>úplné znění vyhlášeno po „velké novele“ 2006 – č. 398/2006 Sb. </li></ul><ul><li>K některým autorskoprávním otázkám činnosti knihoven v současnosti (Matušík) http://knihovna.nkp.cz/knihovnaplus101/matus.htm </li></ul><ul><ul><ul><li>velká pozornost stávající úpravě digitálního užití v knihovnách </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>další problémy (trvalé od doby novely) </li></ul></ul></ul><ul><li>Zkušenost pro přípravu nynější novely </li></ul><ul><ul><li>knihovny i kraje podpora stanovisku NK + SKIP </li></ul></ul><ul><ul><li>neidentifikován problém eDoDo – při projednávání implementace rozhořčení nad samotnou právní úpravou </li></ul></ul>
 3. 3. Případ eDoDo <ul><li>praxe (formálně) do velké novely AZ 2006 </li></ul><ul><ul><li>fakticky podle řešení v Německu – jako každá jiná kopie na objednávku (rozsudek Bundesgerichtshof – 1979) </li></ul></ul><ul><ul><li>v ČR – odměna Kč 0,10 za kopii </li></ul></ul><ul><li>novela AZ 2006 (implementace směrnice 29/2001/ES) </li></ul><ul><ul><li>každé sdělování obsahu on-line je službou, vyžaduje souhlas nositele práv (licenci) </li></ul></ul><ul><ul><li>služby informační společnosti – každá transakce se považuje za veřejnou, byť realizována adresně, s chráněným přístupem </li></ul></ul><ul><ul><li>oprávnění KS uzavřít kolektivní smlouvu </li></ul></ul><ul><li>implementace se protahovala </li></ul><ul><ul><li>knihovníci – odmítání zákonné úpravy, měnící se stanoviska na technická řešení </li></ul></ul><ul><ul><li>Smlouva o užití autorských děl zpřístupňováním díla knihovnou jednotlivcům ze strany veřejnosti na požádání podle § 18 odst. 2 AZ pro účely výzkumu a soukromého studia (dále jen „smlouva“) ze dne 29.12.2008 </li></ul></ul><ul><ul><li>sazby: Kč 15,- za stránku, max. Kč 100,- (+ DPH); z knihy max. 25 stran předlohy </li></ul></ul><ul><li>dodatek z 4. 3. 2011 </li></ul><ul><ul><li>diferenciace sazby odměny podle formátu pro konečného uživatele </li></ul></ul><ul><ul><li>elektronická – Kč 5,- papírová – Kč 2,- (+ DPH) </li></ul></ul><ul><ul><li>min. Kč 10,- max. Kč 75,- </li></ul></ul><ul><ul><li>z knihy - max. 20 stran </li></ul></ul>
 4. 4. Autorský zákon – novela 201x - 1 <ul><li>bouřlivý rozvoj sféry digitálního užití => potřeba doplnit, konkretizovat řadu ustanovení, definovat pojmy usnadňující denní praxi </li></ul><ul><ul><li>jemnější granularita parametrů sdělování veřejnosti </li></ul></ul><ul><ul><li>obdobně také potřeby knihoven (zejména rozvoj digitálních knihoven) </li></ul></ul>
 5. 5. Autorský zákon – novela 201x - 2 <ul><li>Náměty NKČR + SKIP ČR na novelu AZ (leden-únor 2010) </li></ul><ul><ul><li>ZL zhotovit rozmnoženinu vydaného notového záznamu, jenž není dostupný na trhu (a související vymezení díla nedostupného na trhu) </li></ul></ul><ul><ul><li>ZL zhotovit elektronickou rozmnoženinu díla/záznamu v počtu a formátu nezbytných pro dlouhodobé uchování obsahu </li></ul></ul><ul><ul><li>ZL na zpřístupňování rozmnoženin děl šířených na volném Internetu knihovnami-příjemkyněmi povinného výtisku na místě samém, včetně sdílení mezi nimi (WebArchiv společně v knihovnách s právem pv) </li></ul></ul><ul><ul><li>Zákonná licence na sdílení rozmnoženin tzv. osiřelých děl a děl nedostupných na trhu při jejich zpřístupňování oprávněnými knihovnami (tj. pokud je některá knihovna má ve fondu, může je zpřístupňovat z centrálního repozitáře) </li></ul></ul><ul><ul><li>Zákonná licence na absenční půjčování elektronických příloh tištěných publikací, pokud obsahují zvukový či zvukově obrazový záznam </li></ul></ul><ul><ul><li>Výslovné zakotvení zákonné licence na meziknihovní výpůjční služby </li></ul></ul><ul><ul><li>Stanovení pravděpodobného počtu tiskových rozmnoženin autorských děl zhotovených v rámci poskytování rozmnožovacích služeb </li></ul></ul>
 6. 6. Autorský zákon – novela 201x - 3 <ul><li>Pracovní návrh Ministerstva kultury (9. 7. 2010) </li></ul><ul><li>návrhy na desítky změn od 25-30 subjektů </li></ul><ul><li>pro knihovny významné zejména: </li></ul><ul><ul><li>nový způsoby stanovení výše odměny za poskytování kopírovacích služeb za úplatu </li></ul></ul><ul><ul><li>zakotvení a úprava užití tzv. osiřelého díla </li></ul></ul><ul><ul><li>odměna za absenční půjčování rovněž pro nakladatele </li></ul></ul><ul><li>práce na novele zastaveny v důsledku změn vlády, ale také v očekávání vývoje na evropské úrovni </li></ul>
 7. 7. Pracovní návrh Ministerstva kultury - 1 <ul><li>nový způsob stanovení výše odměny za poskytování kopírovacích služeb za úplatu (Ministerstvo kultury, DILIA, Asociace poskytovatelů kopírovacích služeb) </li></ul><ul><li>v prostorách knihoven, muzeí, galerií, školských a vzdělávacích zařízení, v případě, že je v nich umístěn </li></ul><ul><ul><li>1 přístroj ……………. 700,- Kč měsíčně </li></ul></ul><ul><ul><li>2-3 přístroje………… 2 100,- Kč měsíčně </li></ul></ul><ul><ul><li>3-5 přístrojů………… 5 600,- Kč měsíčně </li></ul></ul><ul><ul><li>více než 5 přístrojů…. 9 800,- Kč měsíčně </li></ul></ul><ul><li>jednání NK a DILIA (8. 4. 2011) </li></ul><ul><ul><li>sazebník nerealizovatelný </li></ul></ul><ul><ul><li>za přechodem na paušální sazby stojí MK (rovněž z jednání na MK) </li></ul></ul><ul><ul><li>jaké kritérium pro vytvoření alternativních kategorií knihoven, pro něž by se vyjednaly specifické, přiměřené sazby </li></ul></ul>
 8. 8. Odměny držitelům práv: Reprografické kopie <ul><li>Odměna autor + nakladatelé – zastupuje Dilia </li></ul><ul><li>Kopie za úplatu zhotovené na rozmnožovacích zařízeních (kopírky, tiskárny ) </li></ul><ul><li>Sazba (bez ohledu na formát) + 20% DPH </li></ul><ul><ul><li>černobílé kopie – Kč 0,20 </li></ul></ul><ul><ul><li>barevné kopie – Kč 0,40 </li></ul></ul><ul><li>Započítává se 70 % zhotovených kopií </li></ul><ul><ul><ul><li>v mnoha případech příliš tvrdé, obecní úřad 20% </li></ul></ul></ul>
 9. 9. Údajné výhody a nevýhody <ul><li>Dle počtu zhotovených kopií </li></ul><ul><li>velká administrativní zátěž </li></ul><ul><li>obtížná kontrolovatelnost a vymahatelnost </li></ul><ul><li>nedostatečná vynutitelnost - upřednostňování „šedé zóny“ </li></ul><ul><li>technologický vývoj - scannování, tisku z digitálního podkladu apod. </li></ul><ul><li>Paušál </li></ul><ul><li>jednoduchost výpočtu odměny a relativní administrativní nenáročnost </li></ul><ul><li>zlepšení kontrolovatelnosti a  vymahatelnosti odměn </li></ul><ul><li>transparentnost, právní jistota </li></ul><ul><li>možnost odhadovat náklady na náhradní odměny pro budoucí období. </li></ul>Paušál: vždy někoho zvýhodňuje nebo poškozuje
 10. 10. Kolik knihoven odvádí poplatky? <ul><li>Z cca 6000 knihoven odvádějí Dilii poplatky 552 </li></ul><ul><li>181 knihoven posílá hlášení do 100 kopií/rok = do 20 Kč/rok. </li></ul><ul><li>312 knihoven hlásí méně než 1000/kopií/rok = pod 100/měsíc = do 150 Kč/rok, tj. více než polovina evidovaných v naší databázi. </li></ul><ul><li>mnohé knihovny hlásí okrouhlé částky („100 Kč“) </li></ul><ul><li>Je to důkaz, že knihovny podvádí? </li></ul><ul><li>Kopírování v knihovnách je doplňková, příležitostná služby </li></ul><ul><li>Obecný trend = klesá počet zhotovovaných kopií </li></ul>
 11. 11. Pracovní návrh Ministerstva kultury - 2 <ul><ul><li>zakotvení a úprava užití tzv. osiřelého díla </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>dílo, jehož autor není znám nebo znám je, ale nelze zjistit jeho bydliště nebo pobyt </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>jeho práva spravuje příslušný kolektivní správce </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>délka trvání majetkových práv jako u anonymního díla (70 let od vydání) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>rejstřík osiřelých děl (vytváří a spravuje kolektivní správce) </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>po marném uplynutí doby depozita se příjmy převedou do Státního fondu kultury České republiky, resp. Státního fondu České republiky pro podporu a rozvoj české kinematografie </li></ul></ul></ul>
 12. 12. Pracovní návrh Ministerstva kultury - 3 <ul><ul><li>odměna za absenční půjčování rovněž pro nakladatele </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>zvýšení odměny na Kč 1 za výpůjčku </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>fakticky zejména veřejné knihovny </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><ul><li>45% autoři literárních, vč. vědeckých a kartografických děl, 15% autoři výtvarných děl, 40% nakladatelé </li></ul></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>50 let od vydání </li></ul></ul></ul><ul><li>NK+SKIP: </li></ul><ul><ul><li>akceptovatelné, pokud bude hrazeno státem nikoli na úkor položek pro knihovny </li></ul></ul><ul><ul><li>předpokládá se vstřícný postoj nakladatelů k otázkám zpřístupňování obsahu digitálních knihoven </li></ul></ul>
 13. 13. Pracovní návrh Ministerstva kultury - 4 <ul><li>Návrhy NK + SKIP – většinou odmítnuty </li></ul><ul><ul><li>v rozporu s evropskou AP legislativou nebo nepotřebné </li></ul></ul><ul><ul><li>třeba vyčkat na vývoj EU </li></ul></ul><ul><li>detailizace/granularizace se nám nejeví jako zbytečná – ať už s ohledem na legislativní praxi dalších evropských zemí, ale i USA, k níž se koneckonců AZ postupnými novelizacemi přibližuje </li></ul>
 14. 14. Pracovní návrh Ministerstva kultury - 5 <ul><li>Další návrhy významné pro knihovny/školy </li></ul><ul><ul><li>oprávnění kolektivního správce získávat informace z registru obyvatel (v souvislosti se správou problému osiřelých děl) </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>žádoucí, aby obdobné oprávnění získala i Národní knihovna pro vytváření souboru národních autorit </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>oprávnění kolektivního správce uzavřít hromadnou smlouvu na základě rozšířené kolektivní licence </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>promítání či zhotovování kopií děl za hranice použití při vyučování </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>pro vytváření sbírek pro studium </li></ul></ul></ul>
 15. 15. Nová etapa přípravy novely AZ <ul><li>MK vyzývá k předložení návrhů na novelu do 30. 4. 2011 </li></ul><ul><ul><li>osiřelá díla – zavedení systému jejich licencování </li></ul></ul><ul><ul><li>zvýšení transparentnosti kolektivních správců a zpřísnění kritérií pro udělení oprávnění k výkonu kolektivní správy práv </li></ul></ul><ul><ul><li>zjednodušení a zpřesnění úpravy výpočtu odměn u kopírovacích služeb </li></ul></ul><ul><ul><li>další náměty </li></ul></ul>
 16. 16. Představy NK a SKIP - 1 <ul><li>způsob stanovení výše odměny za kopírovací služby za úplatu </li></ul><ul><li>vymezení „díla, jež není komerčně dostupné“ („out-of-commerce work“) </li></ul><ul><ul><li>obecně (OoCW označí nositel práv) </li></ul></ul><ul><ul><li>periodický tisk či alespoň noviny do konce 1989 (resp. jiná hranice) </li></ul></ul><ul><ul><li>rozebrané vydání </li></ul></ul><ul><ul><li>vytvořit resjtřík </li></ul></ul><ul><li>oprávnění knihoven et al. zhotovovat archivní/konzervační kopie v technologicky a konzervačně odůvodněném počtu, jakož i migrovat dílo (obsah) v důsledku technologických změn na nové platformy </li></ul><ul><li>zpřístupňování obsahu Národní digitální knihovny </li></ul><ul><ul><li>ve všech knihovnách na místě samém („terminálové zpřístupnění“) </li></ul></ul><ul><ul><li>další varianty </li></ul></ul><ul><ul><li>různé možnosti řešení – jednání s DILIA </li></ul></ul>
 17. 17. Národní knihovna ČR, Moravská zemská knihovna Financování IOP + státní rozpočet – 300 mil. Kč Do konce roku 2019 zdigitalizovat více než 50 mil. stran, cca 300 000 svazků z 19. až 21. století Budou digitalizované texty zpřístupněny?
 18. 18. Chybí politické rozhodnutí <ul><li>Jak stát podpoří přístup k informacím, ke kulturnímu a vědeckému dědictví </li></ul><ul><li>Jak podpoří vzdělávání, výzkum a zpřístupnění kulturních? </li></ul><ul><li>Možné varianty: </li></ul><ul><ul><li>Volně na internetu – licenci hradí stát – příklad Norsko </li></ul></ul><ul><ul><li>Na internetu za úplatu – platí individuální uživatel – žádná podpora </li></ul></ul><ul><ul><li>Bezplatně prostřednictvím knihovny na místě samém – bezúplatná zákonná licence </li></ul></ul><ul><ul><li>Bezplatně prostřednictvím knihovny na místě samém – licenční poplatek hradí stát (analogie u výpůjček) </li></ul></ul><ul><ul><li>Bezplatně prostřednictvím knihovny na místě samém – licenční poplatek hradí knihovna </li></ul></ul>
 19. 19. Důvody pro takové řešení <ul><li>Knihovny – instituce veřejného zájmu, jsou financovány z veřejných zdrojů </li></ul><ul><ul><li>Respektování autorských práv </li></ul></ul><ul><li>Tradiční funkce: </li></ul><ul><ul><li>Rovný (bezplatný) přístup k informacím, vzdělávání a kulturním hodnotám </li></ul></ul><ul><ul><li>Trvalé uchování a zpřístupnění kulturního a vědeckého dědictví </li></ul></ul><ul><li>Stejné úlohy v digitálním světě </li></ul><ul><ul><li>Legální využití digitálních dokumentů </li></ul></ul><ul><ul><li>Kontrola využití digitálních dokumentů z hlediska AZ </li></ul></ul><ul><ul><li>Úhrady odměn držitelům práv </li></ul></ul>
 20. 20. Představy NK a SKIP - 2 <ul><li>vyřešit půjčování příloh tištěných publikací </li></ul><ul><ul><li>není řešitelné jinak než zákonnou licencí </li></ul></ul><ul><li>zpřístupňování „e-pv“ („povinného výtisku“) </li></ul><ul><ul><li>výsledky webharvestingu </li></ul></ul><ul><li>veřejné instituce by za užití osiřelých děl platily, až pokud by se nositel práva přihlásil </li></ul>
 21. 21. Děkuji za pozornost Zdeněk Matušík Národní knihovna České republiky [email_address] V prezentaci jsou použity části prezentace Víta Richtera (snímky bez loga Národní knihovny ČR)

×