O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Projekt BIODIZEL Projekt prikupljanja otpadnog jestivog ulja za proizvodnju biodizela Primorsko–goranska  županija Upravn...
<ul><li>PROVEDBA PROJEKTA: </li></ul><ul><li>Nositelj projekta: Primorsko – goranska županija, Upravni odjel za graditelj...
<ul><li>OPĆI CILJEVI: </li></ul><ul><li>Potaknuti javnost na sudjelovanje u zaštiti </li></ul><ul><li>okoliša, kroz aktivn...
<ul><li>SPECIFIČNI CILJEVI: </li></ul><ul><li>Pružiti stručno mišljenje o prikupljanju ulja, putem studija o njegovom učin...
<ul><li>CILJNE SKUPINE: </li></ul><ul><li>Ugostiteljski i turistički objekti na području Primorsko – goranske županije, k...
<ul><li>AKTIVNOSTI PROJEKTA: </li></ul><ul><li>Promicanje korištenja obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti ...
<ul><li>REALIZIRANE PROJEKTNE AKTIVNOSTI: </li></ul><ul><li>Sakupljeno 1 710 l otpadnog jestivog ulja iz 41 ugostiteljskog...
-Distribuirano 200 brošura o mogućnostima proizvodnje biodizela iz otpadnog jestivog ulja, -Distribuirano 5 000 letaka sa...
-objavljeni članci u medijima: Novi list, Vjesnik, Energetika.net, R1 mreža, Hrvatska matica iseljenika, Dnevnik.hr, web s...
<ul><li>Održana jednodnevna međunarodna konferencija u Karlovcu 19.06.2008. pod nazivom “Mogućnosti i izazovi za proizvodn...
<ul><li>Izrađena analiza svijesti ljudi o sakupljanju otpadnog jestivog ulja, na temelju odgovora 305 ispitanika na područ...
<ul><li>Izrađena analiza o mogućim krajnjim korisnicima biodizela, čija je svrha prikupljanje podataka o korištenju biodiz...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Biodizel - predstavljanje

2.703 visualizações

Publicada em

Prikupljanje otpadnog jestivog ulja za proizvodnju biodizela

Publicada em: Negócios
 • Seja o primeiro a comentar

Biodizel - predstavljanje

 1. 1. Projekt BIODIZEL Projekt prikupljanja otpadnog jestivog ulja za proizvodnju biodizela Primorsko–goranska županija Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša
 2. 2. <ul><li>PROVEDBA PROJEKTA: </li></ul><ul><li>Nositelj projekta: Primorsko – goranska županija, Upravni odjel za graditeljstvo i zaštitu okoliša </li></ul><ul><li>Partneri: Udruga Centar za civilne inicijative Zagreb, Veleučilište u Karlovcu </li></ul><ul><li>Financiranje: </li></ul><ul><li>Delegacija Europske komisije u Republici Hrvatskoj; Program za susjedstvo Slovenija-Hrvatska-Mađarska Interreg III A 2004-2006; </li></ul><ul><li>CBC PHARE 2005 </li></ul><ul><li>Trajanje: 29.09.2007. – 31.08.2008. </li></ul>
 3. 3. <ul><li>OPĆI CILJEVI: </li></ul><ul><li>Potaknuti javnost na sudjelovanje u zaštiti </li></ul><ul><li>okoliša, kroz aktivno prikupljanje otpadnog </li></ul><ul><li>jestivog ulja u ugostiteljskim objektima i </li></ul><ul><li>njihovo pretvaranje u pogonsko gorivo, </li></ul><ul><li>Podignuti svijest javnosti o održivom korištenju prirodnih i ekološki prihvatljivih resursa, koji su temeljeni na mogućnostima eksploatacije energetske vrijednosti otpadnog jestivog ulja i prednostima biogoriva, odnosno zamjene fosilnih goriva biogorivom. </li></ul>
 4. 4. <ul><li>SPECIFIČNI CILJEVI: </li></ul><ul><li>Pružiti stručno mišljenje o prikupljanju ulja, putem studija o njegovom učinku na zaštitu okoliša, te potencijalima za njegovu proizvodnju iz uljane repice, odnosno preradu u biogorivo iz otpadnog jestivog ulja, </li></ul><ul><li>Razmijeniti znanja i iskustva među inozemnim i domaćim stručnjacima, </li></ul><ul><li>Informirati javnost i ugostiteljske objekte o prednostima sakupljanja otpadnog jestivog ulja i njegove prerade u biodizel, </li></ul><ul><li>Implementirati pilot projekt prikupljanja otpadnog jestivog ulja na 30 turističkih i ugostiteljskih objekata u Primorsko – goranskoj županiji. </li></ul>
 5. 5. <ul><li>CILJNE SKUPINE: </li></ul><ul><li>Ugostiteljski i turistički objekti na području Primorsko – goranske županije, koji će sudjelovati u prikupljanju otpadnog jestivog ulja </li></ul><ul><li>Cjelokupna javnost, koja će biti informirana o projektu i prednostima korištenja biodizela </li></ul>
 6. 6. <ul><li>AKTIVNOSTI PROJEKTA: </li></ul><ul><li>Promicanje korištenja obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti kroz distribuciju promotivnih letaka, brošura, jumbo plakata i radio objava, </li></ul><ul><li>Održavanje edukativnih radionica za ugostiteljske i turističke objekte u kojima će se sakupljati otpadno jestivo ulje, </li></ul><ul><li>Aktivno sakupljanje otpadnog jestivog ulja u minimalno 30 ugostiteljskih i turističkih objekata na području Primorsko-goranske županije, </li></ul><ul><li>Anketiranje javnosti o njihovoj spremnosti za sakupljanjem otpadnog jestivog ulja i njihovim saznanjima o prednostima korištenja biodizela, </li></ul><ul><li>Održavanje međunarodne konferencije o biodizelu, zaštiti okoliša i održivom razvoju, </li></ul><ul><li>Formiranje pilot postrojenja za proizvodnju biodizela. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>REALIZIRANE PROJEKTNE AKTIVNOSTI: </li></ul><ul><li>Sakupljeno 1 710 l otpadnog jestivog ulja iz 41 ugostiteljskog i turističkog objekta na području Primorsko-goranske županije, </li></ul><ul><li>Educirane 53 osobe, koje su bile zadužene za sakupljanje otpadnog jestivog ulja. Sudionicima radionica bile su podijeljene upute za sakupljanje otpadnog jestivog ulja. </li></ul><ul><li>Informirana javnost o projektu, koristima i mogućnostima korištenja otpadnog jestivog ulja kao obnovljivog izvora energije: </li></ul><ul><li>-Distribuirano 15 000 promotivnih letaka o projektu, </li></ul><ul><li>-Distribuirano 15 000 letaka sa rezultatima sakupljanja otpadnog jestivog ulja, </li></ul><ul><li>-Distribuirano 1 500 brošura sa rezultatima sakupljanja otpadnog jestivog ulja, </li></ul>
 8. 8. -Distribuirano 200 brošura o mogućnostima proizvodnje biodizela iz otpadnog jestivog ulja, -Distribuirano 5 000 letaka sa rezultatima anketa o saznanjima i korištenju otpadnih sirovina za proizvodnju biogoriva u domaćinstvima, -Postavljeno 8 jumbo plakata na području Primorsko-goranske i Karlovačke županije tijekom tri mjeseca,
 9. 9. -objavljeni članci u medijima: Novi list, Vjesnik, Energetika.net, R1 mreža, Hrvatska matica iseljenika, Dnevnik.hr, web stranice PGŽ, grada Rijeke, Centra za civilne inicijative, -objavljene reportaže na televiziji: kontakt emisija na Kanalu Ri, reportaža na podnevnim vijestima HRT-a, -300 objava na lokalnoj radio mreži, - predstavljen projekt na raznim manifestacijama: Sjevernojadranski sajam u Rijeci, Ekonomski sajam u Vojniću, okrugli stol pod nazivom “Implementacija biodizela u Karlovačkog županiji” u Karlovcu, Dani otvorenih vrata u Bruxellesu
 10. 10. <ul><li>Održana jednodnevna međunarodna konferencija u Karlovcu 19.06.2008. pod nazivom “Mogućnosti i izazovi za proizvodnju biodizela i njegovo korištenje u Republici Hrvatskoj”. Konferenciji je prisustvovao 101 sudionik. Na konferenciji je održano i nekoliko okruglih stolova: “Ekološke udruge i iskustva s biogorivom”, “Prikupljanje otpadnog jestivog ulja i zakonodavstvo RH”, “Biodizel u okviru održivog razvoja”. </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Izrađena analiza svijesti ljudi o sakupljanju otpadnog jestivog ulja, na temelju odgovora 305 ispitanika na području Karlovačke županije. Na području Primorsko-goranske županije također je napravljeno anketiranje građana o njihovim saznanjima o koristima biodizela. Anketirane su 102 osobe. </li></ul><ul><li>Rezultati su sljedeći: </li></ul><ul><li>-u kućanstvima se proizvede tjedno oko 0,2-0,5 l otpadnog jestivog ulja, </li></ul><ul><li>-više od 60% ljudi otpadno jestivo ulje baca u kanalizaciju, </li></ul><ul><li>-gotovo 100% ljudi nije nikada ponovno koristilo otpadno jestivo ulje, </li></ul><ul><li>-oko 90% ljudi nije nikad koristilo biodizel, </li></ul><ul><li>-oko 35% ljudi bi koristilo biodizel zbog smanjenja štetnog utjecaja na okoliš, </li></ul><ul><li>- gotovo 100% ljudi nema saznanja o postojanju tvornica i pogona za proizvodnju biodizela </li></ul><ul><li>ali, </li></ul><ul><li>-više od 70% ljudi bilo bi spremno sakupljati otpadno jestivo ulje, na način da dobiju </li></ul><ul><li>određenu naknadu za to, ili bez naknade, ali uz dobru organizaciju, odnosno da imaju </li></ul><ul><li>svoj kućni spremnik. </li></ul>
 12. 12. <ul><li>Izrađena analiza o mogućim krajnjim korisnicima biodizela, čija je svrha prikupljanje podataka o korištenju biodizela kao alternativnog goriva među prijevoznicima i ostalim poduzećima na području Karlovačke županije. </li></ul><ul><li>-10 poduzeća uključena u istraživanje: Modibit d.o.o., Komunalno d.o.o., Građevinski obrt </li></ul><ul><li>Haušić, Autotransport Karlovac d.o.o., Asfalti Karlovac d.o.o., Uprava šuma Karlovac, Čistoća </li></ul><ul><li>d.o.o., Niskogradnja d.o.o., IGM d.o.o., Bartol d.o.o.. </li></ul><ul><li>Rezultati su sljedeći: </li></ul><ul><li>-6 poduzeća koristi biodizel, </li></ul><ul><li>-2 poduzeća ne koriste biodizel, ali jedan od njih koristi ulje za podmazivanje radnih strojeva na </li></ul><ul><li>bazi bio sirovine, </li></ul><ul><li>-jedno poduzeće prestalo je s korištenjem biodizela, zbog čestih kvarova strojeva, povećane </li></ul><ul><li>potrošnje ove vrste goriva i visoke cijene, </li></ul><ul><li>-jedno poduzeće se nije odazvalo pozivu za sudjelovanjem u istraživanju. </li></ul>

×