O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

6 Prezentace Hlasný Procesní bezpečnost- BV BOZP 2022.pdf

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 42 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Mais de pavelborek (20)

Mais recentes (13)

Anúncio

6 Prezentace Hlasný Procesní bezpečnost- BV BOZP 2022.pdf

 1. 1. Benchmark Visits BOZP 2022 Procesní bezpečnost v chemickém průmyslu Ing. Marek Hlasný, Svazový inspektor BP při OS ECHO Kralupy nad Vltavou 29. 11. 2022
 2. 2. Procesní bezpečnost v chemickém průmyslu • BOZP – se zaměřuje na prevenci rizik prostřednictvím pracovních systémů zaměřených na minimalizaci rizika vzniku pracovních úrazů • Procesní bezpečnost – se zaměřuje na prevenci a zmírňování dopadů např. požárů, výbuchů, úniku nebezpečných látek a jiných potencionálně velkých nehod spojených s chemicko – fyzikální podstatou výrobního procesu • Události procesní bezpečnosti mají potenciál být velmi závažné a mít nepříznivý vliv na mnoho lidí, stejně jako životní prostředí a majetek. Závažná nehoda procesní bezpečnosti může mít dopad i na komunitu mimo závod
 3. 3. Procesní bezpečnost v chemickém průmyslu Co má BOZP a Procesní bezpečnost společné??? HODNOCENÍ RIZIK Bez dokonalé znalosti rizik nelze zajistit bezpečnost zaměstnanců a výrobních zařízení
 4. 4. BEZPEČNOST VE FIRMĚ OCHRANA A OSTRAHA VSTUPY - VÝSTUPY OSOB VJEZDY - VÝJEZDY AUTOMOBILŮ PROVOZNÍ INSTRUKCE - PI PŘEDPISY A NORMY PREVENCE STUDIE HAZOP A JINÉ BEZPEČNOST TECHNOLOGIÍ KONTROLA PERIMETRU VNITŘNÍ KONTROLA AREÁLU ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY BEZPEČNOST ZAMĚSTNANCŮ ŠKOLENÍ, LÉKAŘSKÉ PROHLÍDKY BOZP - OOPP DODRŽOVÁNÍ TECHNOLOGICKÉ KÁZNĚ KONTROLNÍ ČINNOST
 5. 5. OCHRANA A OSTRAHA BEZPEČNOST ZAMĚSTNANCŮ BEZPEČNOST TECHNOLOGIÍ DISPEČINK
 6. 6. PROVOZNÍ INSTRUKCE - PI PŘEDPISY A NORMY PREVENCE STUDIE HAZOP A JINÉ BEZPEČNOST TECHNOLOGIÍ ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY • Prevence začíná již při projektování nových provozů a technologií • Již při projektování se provádí různé studie včetně HAZOPu • Prevence nikdy nekončí – během celé životnosti zařízení je nutno provádět revize, testy a zkoušky všech druhů zařízení • Prevence platí i při školení zaměstnanců v oblastech bezpečnosti práce, technologických předpisů, v požární ochraně a podobně • Změny – všechny změny v technologiích musí projít studiemi (HAZOP), zda změna nebude mít negativní vliv na technologii, bezpečnost, životní prostředí
 7. 7. PROVOZNÍ INSTRUKCE - PI PŘEDPISY A NORMY PREVENCE STUDIE HAZOP A JINÉ BEZPEČNOST TECHNOLOGIÍ ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY • Předpisy a normy jsou živé „organismy“, které žijí změnami v technologiích či řídících procesech • Předpisy či normy (pro technologický celek) vznikají již při budování nové výroby a při jejím zajíždění musí být hotové a schválené k používání • Každá změna musí být v předpisech neprodleně uvedena • Se všemi změnami musí být také neprodleně seznámena obsluha zařízení či provozu • V průmyslových podnicích fungují předpisy nejen uvnitř firmy (vnitřní předpisy), ale fungují i směrem ven z firmy (orgány státní správy a podobně)
 8. 8. PROVOZNÍ INSTRUKCE - PI PŘEDPISY A NORMY PREVENCE STUDIE HAZOP A JINÉ BEZPEČNOST TECHNOLOGIÍ ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY • PI – provozní instrukce, je soubor informací, které slouží obsluze zařízení jako návod ke správnému řízení výrobní jednotky • PI – obsahují tyto informace: ➢ Princip výroby ➢ Reakční schéma ➢ Schéma výroby ➢ Používané látky, média a jejich charakteristiky ➢ Seznam zařízení ➢ Technologické postupy výroby (nájezd zařízení, plynulé provozování, odstavení zařízení) ➢ Postupy pro činnosti při havarijních stavech nebo poruše zařízení ➢ Kontrola výroby měření a regulací
 9. 9. PROVOZNÍ INSTRUKCE - PI PŘEDPISY A NORMY PREVENCE STUDIE HAZOP A JINÉ BEZPEČNOST TECHNOLOGIÍ ŘÍDÍCÍ SYSTÉMY • Řídící systémy – pokroky v technologiích PC a MaR (měření a regulace), nové metody řízení výrobních jednotek • Postupný přechod od ručního MaR s pohonem jednotek vzduchem, na MaR s elektronickým pohonem s ovládáním přes PC • Řídící systémy používají podstatně větší množství blokážních systémů – proto složitější příprava (HAZOP, SIL klasifikace – určení požadované integrity bezpečnosti), nutná větší kontrola zařízení a testy blokací • Rovněž u ŘS platí, že každá změna v technologii musí být provedena i v ŘS a v jeho dokumentaci, popřípadě musí proběhnout nové posouzení (HAZOP)
 10. 10. Procesní bezpečnost v chemickém průmyslu Příklady možných havárií a nehod ve firmách chemického průmyslu
 11. 11. Ohrožení technologií a procesů • Vliv klimatických podmínek: • Povodeň, větrná smršť, mráz • Porucha zařízení: • Strojní zařízení, zařízení MaR a elektro • Lidský faktor: • Nesprávná manipulace, nedodržení pracovních instrukcí, omyl při manipulaci • Faktory mimo firmu: • Přerušení dodávek plynu, elektrické energie, vody
 12. 12. Vliv klimatických podmínek • Povodeň v roce 1997
 13. 13. Vliv klimatických podmínek • Mráz v roce 2012
 14. 14. Porucha zařízení • Požár na výrobně BC MCHZ Ostrava
 15. 15. Porucha zařízení • Požár na výrobně ORLEN Unipetrol RPA Litvínov
 16. 16. Faktory mimo firmu • Přerušení dodávky zemního plynu – zamrznutí a poškození zařízení předávací stanice v Děhylově (2010)
 17. 17. Faktory mimo firmu • Přerušení dodávky vody z řeky Odry při poškození Jezu Lhotka (2012)
 18. 18. Lidský faktor • Úmyslné poškození objektu trhavinou
 19. 19. Preventivní opatření • Nácvik havarijní připravenosti – sklad čpavku (Amoniaku) s účastí IZS (2012)
 20. 20. Děkuji za pozornost

×