O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Storbypolitikk

725 visualizações

Publicada em

Innledning om storbypolitikk
Stavanger, 17. oktober 2014

Publicada em: Governo e ONGs
 • Login to see the comments

Storbypolitikk

 1. 1. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Hva er regjeringens storbypolitikk? Statssekretær Paul Chaffey Greater Stavangers årskonferanse, 17. oktober 2014
 2. 2. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Styrke veksten der den er - Prosentandel bosatt i tettsted 2 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 1900 1910 1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 Danmark Finland Sverige Island Norge
 3. 3. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Agglomerasjonsfordeler 3
 4. 4. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Regjeringens storbypolitikk 1. Konkurransekraft for verdiskaping 2. Kompetanse 3. Infrastruktur 4. Effektiv og samordnet planlegging 5. Kommunereform 4
 5. 5. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Verdiskaping Bruttoprodukt per innbygger 2000 og 2012 (mill kr.) 5 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 Oslo Kristiansand Stavanger Bergen Trondheim Tromsø Resten av landet MillionerNOK 2000 2012 Kilde: SSB og Menon
 6. 6. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Kompetanse Andel med lang høyere utdanning 2014 6
 7. 7. Kommunal- og moderniseringsdepartementet OECD Skills Strategy Aktører i kompetansesystemet
 8. 8. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Infrastruktur 8 Regjeringen vil bygge landet
 9. 9. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Handlingsplan for kollektivtransport Omfatter kollektiv- transport med • Buss • Tog • T-bane • Trikk • Bybane • Passasjerbåt 9
 10. 10. Kommunal- og moderniseringsdepartementet God planlegging er viktig 10
 11. 11. Kommunal- og moderniseringsdepartementet 1964: Skole, skatt, sosial- trygdevesen, vei. Plan og bygg i byene. 1969-2014: Niårig grunnskole, beredskap mot forurensing , bosetting av flyktninger, avfallshåndtering og avløp, kommuneleger, helsestasjon, somatiske sykehjem, psykisk utviklingshemmede, miljøvern, undervisning barn i institusjoner, vilt- og naturforvaltning, landbrukskontorene, lovfestet rett til 10-årig grunnskole, SFO, musikk- og kulturskoler, LAR, psykisk helse, fastlegeordning, forhandlingsansvar for lærere, klinisk veterinærvakt, lovfestet rett til barnehageplass, krisesentre, kvalifiseringsprogrammet, nasjonalparkstyrer, beredskapsansvar, samhandlingsreformen, folkehelseansvar. 11
 12. 12. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Regjeringens storbypolitikk 1. Konkurransekraft for verdiskaping 2. Kompetanse 3. Infrastruktur 4. Effektiv og samordnet planlegging 5. Kommunereform 12

×