O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Trenger vi statlig tidligfasefinansiering?

548 visualizações

Publicada em

Innlegg på tidligfasekonferansen til Norsk Venturekapitalforening

  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Trenger vi statlig tidligfasefinansiering?

  1. 1. Trenger vi statlig tidligfasefinansiering?Paul Chaffey, Abelia
  2. 2. Vi har et problem i tidlig fase
  3. 3. Mange mulige løsninger– men problemet vedvarerGründerbedrift i tidlig fase påvei over Dødens dalSåkornfond?Pollenkapital?Tilskudd?• Tosporsøkonomi = sårbarhet• Felles mål om flerekunnskapsbasertevekstbedrifter• Innovasjonsmuskelen måtrenes i gode tider• Ulike enkeltaktører kunopptatt av "sin" løsning
  4. 4. Spiss og bredde i virkemiddelapparatet- offentlige, landsdekkende og gründerrelevante virkemidlerSkatteFUNN:1500 (1,2 mrd/år)IFU/OFU:230 (285 mill/år)Inkubatorprogrammet:130-150 (55 mill/år)BIA: 40-50(385 mill/år)Landsdekkende etablerertilskudd:40-45* (60 mill/år)Landsdekkendesåkornfond: 20-25FORNY2020: 20(117 mill/år)Investinor:8-10- Antall støttedeprosjekter/investeringerper år- årlige budsjetter i parentesKilde: Abelia/Virkemiddelapparatet 2012RettighetsbasertskatteinsentivTilskuddTilskudd tilinnovasjonsinfrastrukturRisikokapital/egenkapital*Antallet etablerertilskudd vil øke i 2013 somfølge av flere, men mindre prosjekter, og større budsjetter
  5. 5. Vi trenger en samhandlingsreform forinnovasjonssystemet!• Delene er evaluert ogfriskmeldt - av Regjeringen• Abelia etterlyser enevaluering avsamhandling, uutnyttetpotensial og hull – vi trengerfunksjonelle økosystemer forinnovasjon• Det operative apparatet iklynger, inkubatorer og TTOermå sees i sammenheng meddet nasjonalevirkemiddelapparatetInnovasjon NorgeForskningsrådetSIVA
  6. 6. Abelias forslag del I• Resultatbasertfinansiering avinkubasjon – vi måpremiere de beste"hjelperne"• Investeringsselskap itidlig fase – Almi Investkombinerer tilskudd ogegenkapital – mobilisererøkt privat risikokapital
  7. 7. Abelias forslag del II• Landsdekkendeetablerertilskudd –Innovasjon Norge baGiske om hagle og rifle– fikk bare haglen• Skattefradrag forinvesteringer i yngrebedrifter (KapitalFUNN)

×