O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Fornye, forenkle og forbedre 
- en fremtidsrettet forvaltning 
Statssekretær Paul Chaffey 
DFØ Kundeforum, Trondheim 
Komm...
Konkurransekraft for arbeidsplasser 
Bygge landet 
Velferdsløft for eldre og syke 
Trygghet i hverdagen, styrket b...
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
Hvorfor fornye, 
forenkle og forbedre? 
• Langsiktig bærekraft 
• Frigjøre kompe...
Bedre ledelse og styring i staten 
• Tillitsbasert ledelse 
• Resultatstyring, ikke 
detaljstyring. 
Handlingsrom for lede...
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
Fjerne tidstyver 
• Identifisere 
egne og andres 
• Forenkle 
regelverk 
• Enkle...
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
Enklere plan- og 
byggprosesser 
6 
• Forenkle byggeforskriftene 
• Begrense, sa...
Digitalisering i offentlig sektor 
- Mye bra som er besluttet, og gjennomført 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
IKT-problemstillinger 
• Felles spilleregler som følges 
av sektorene 
• Priorit...
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Forenkling i praksis – eDag 
• Samkjøre 
myndighetenes 
krav 
• En rapportering 
• Digital 
rapportering, 
integrerte 
løs...
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
E-faktura 
• Krav om eFaktura fra 
leverandører siden 2012 
• Nytt i 
digitalise...
Samarbeid med KommIT 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
12
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
13
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
1964: 
Skole, skatt, sosial-trygdevesen, 
vei. Plan og bygg i 
byene. 
1969-2014...
Det gjennomføres en kommunereform, 
hvor det sørges for at nødvendige vedtak 
blir fattet i perioden. 
Samarbeidsavtalen H...
Kommunal- og moderniseringsdepartementet 
Reformarbeid i gang: 
• Produktivitetskommisjon 
• Fritt brukervalg i helsesekto...
Takk for oppmerksomheten! 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

En fremtidsrettet forvaltning

879 visualizações

Publicada em

Foredrag og Direktoratet for Økonomistyrings kundemøte, Trondheim 10. september 2014

Publicada em: Governo e ONGs
 • Have u ever tried external professional writing services like ⇒ www.HelpWriting.net ⇐ ? I did and I am more than satisfied.
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui

En fremtidsrettet forvaltning

 1. 1. Fornye, forenkle og forbedre - en fremtidsrettet forvaltning Statssekretær Paul Chaffey DFØ Kundeforum, Trondheim Kommunal- og moderniseringsdepartementet 10. september 2014
 2. 2. Konkurransekraft for arbeidsplasser Bygge landet Velferdsløft for eldre og syke Trygghet i hverdagen, styrket beredskap Styrket sosialt sikkerhetsnett Kunnskap gir mulighet for alle  Levende lokaldemokrati  Enklere hverdag for folk flest Kommunal- og moderniseringsdepartementet 2
 3. 3. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Hvorfor fornye, forenkle og forbedre? • Langsiktig bærekraft • Frigjøre kompetanse – smartere prosesser • Mindre byråkratisk byråkrati • Forvaltning vokser – behov for kritisk blikk. Effektiv pengebruk • Økt gjennomføringskraft 3
 4. 4. Bedre ledelse og styring i staten • Tillitsbasert ledelse • Resultatstyring, ikke detaljstyring. Handlingsrom for ledelse • Strategisk teknologiforståelse • Bedre samhandling på tvers av sektorer • Bedre beslutnings-grunnlag Kommunal- og moderniseringsdepartementet 4
 5. 5. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Fjerne tidstyver • Identifisere egne og andres • Forenkle regelverk • Enklere rapportering • Klart språk • Innovasjon • Medvirkning
 6. 6. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Enklere plan- og byggprosesser 6 • Forenkle byggeforskriftene • Begrense, samordne innsigelser • Raskere planprosesser • Bygge rundt kollektivpunkter • Utnytte IKT, digitale søknader
 7. 7. Digitalisering i offentlig sektor - Mye bra som er besluttet, og gjennomført Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 8. 8. Kommunal- og moderniseringsdepartementet IKT-problemstillinger • Felles spilleregler som følges av sektorene • Prioritering av IT-prosjekter • Finansiering av felleskomponenter • Finne gevinster, hente dem ut • Tilgjengeliggjøring av offentlige data
 9. 9. Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 10. 10. Forenkling i praksis – eDag • Samkjøre myndighetenes krav • En rapportering • Digital rapportering, integrerte løsninger Kommunal- og moderniseringsdepartementet 10
 11. 11. Kommunal- og moderniseringsdepartementet E-faktura • Krav om eFaktura fra leverandører siden 2012 • Nytt i digitaliseringsrundskrivet nå er krav om bruken av ”Elektronisk handelsformat” (EHF). 11
 12. 12. Samarbeid med KommIT Kommunal- og moderniseringsdepartementet 12
 13. 13. Kommunal- og moderniseringsdepartementet 13
 14. 14. Kommunal- og moderniseringsdepartementet 1964: Skole, skatt, sosial-trygdevesen, vei. Plan og bygg i byene. 1969-2014: Niårig grunnskole, beredskap mot forurensing , bosetting av flyktninger, avfall og avløp, kommuneleger, helsestasjon, sykehjem, psykisk utviklingshemmede, miljøvern, undervisning barn i institusjoner, vilt- og naturforvaltning, landbrukskontor, lovfestet rett til 10-årig grunnskole, SFO, musikk- og kulturskoler, LAR, psykisk helse, fastlegeordning, forhandlingsansvar for lærere, veterinærvakt, lovfestet rett til barnehageplass, krisesentre, kvalifiseringsprogrammet, nasjonalparkstyrer, beredskapsansvar, samhandlingsreformen, folkehelseansvar. 14
 15. 15. Det gjennomføres en kommunereform, hvor det sørges for at nødvendige vedtak blir fattet i perioden. Samarbeidsavtalen H, Frp, KrF, V Bedre tjenester Mer makt og myndighet til større og sterkere kommuner Struktur og oppgaver Kommunal- og moderniseringsdepartementet 15
 16. 16. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Reformarbeid i gang: • Produktivitetskommisjon • Fritt brukervalg i helsesektoren • Langtidsplan for forskning • Struktur i høyere utdanning • Gjennomgang av Innovasjon Norge • Endringer i arbeidsmiljøloven på høring • Samferdselsreform • Kommunereform – struktur og oppgaver • Jakten på tidstyver
 17. 17. Takk for oppmerksomheten! Kommunal- og moderniseringsdepartementet

×