Mehmet Emi̇n Yurdakul

Buğrahan Dönmez
Buğrahan DönmezStudent with his Geek Skills em Home
MEHMET EMİN YURDAKUL
d. 13 Mayıs 1869, İstanbul
ö. 14 Ocak 1944, İstanbul
MEHMET EMİN YURDAKUL
Türk Milli Edebiyat akımının öncü şairleri arasında yer
almıştır. Ulusçu, halkçı görüşleri savunan şiirler yazan
Yurdakul, Osmanlı Meclis-i Mebusan III. Dönem Musul
Mebusluğu ile TBMM II. Dönem Karahisar-ı Şarkı, III.
Dönem Şebinkarahisar ve IV. Dönem (Ara Seçim), V., VI.
Dönem Urfa ve VII. Dönem İstanbul Milletvekilliği ile II.
Dönem İrşad Encümeni Reisliği yapmıştır .
MEHMET EMİN YURDAKUL
1869 yılında İstanbul’un, Beşiktaş semtinde doğdu. Babası
balıkçılıkla uğraşan Salih Reis, annesi Emine Hatun’dur.
Beşiktaş Askeri Rüştiyesi’nden sonra devam ettiği Mekteb-i
Mülkiye’nin İdadi bölümünden ayrıldı, devlet memurluğuna
başladı. 1899’da kaydolduğu Hukuk Mektebi’ne bir süre devam
ettiyse de öğrenimine ABD’de devam etmek için bu okuldan
ayrıldı, ancak bu isteğini gerçekleştiremedi ve devlet
memurluğuna döndü.
Sadrazam Cevdet Paşa’nın tavsiyesiyle Rusumat Evrak
Dairesi’nde göreve başlayan Mehmet Emin Bey, 1897-1907
yılları arasında Rüsumat Evrak Müdürlüğü yaptı. İlk şiirini
1897’de Yunan Harbi sırasında Selanik’te Asır Gazetesi’nde
yayımladı. “Cenge Giderken” adlı bu şiir ile ünlendi. 1899’da
“Türkçe Şiirler” isimli bir şiir dergisi çıkardı. İstanbul’da
“Servet-i Fünun”’da, Selanik’te “Çocuk Bahçesi” Dergisi’nde,
İzmir’de "Muktebes" adlı dergide şiirlerini yayımlamayı
sürdürdü.
MEHMET EMİN YURDAKUL
İttihat ve Terakki Cemiyeti üyesiydi. Şiirleri ile hükümeti
eleştirince 1907’de İstanbul’dan uzaklaştırılıp Erzurum’da
görevlendirildi; II. Meşrutiyet’in ilanının ardından Trabzon’da
gönderildi. II. Abdülhamit’in tahttan indirilmesi ile sonuçlanan 31
Mart Olayı’ndan sonra İstanbul’a çağrıldı; Bahriye Nezareti
Müsteşarlığı’na atandı ancak bu görevi istemeyince 1909’da
Hicaz, 1910’da Sivas valiliği yaptı. Çalışmasının engellendiği
gerekçesiyle 1910 yılında istifa ederek İstanbul’a geri döndü.
Ahmet Ağaoğlu, Dr. Fuat Salih, Ahmet Ferit Beylerle birlikte “Türk
kültürü, dili ve sanatının geliştirilmesi amacıyla” kurulan Türk
Ocağı adlı örgütün kurucuları arasında yer aldı Örgütün ilk genel
başkanı oldu, çıkarılan Türk Yurdu Dergisi’nin sorumluluğunu
üstlendi. Ancak henüz dergi çıkmadan İttihat ve Terakki Cemiyeti
ile anlaşmazlığa düşünce Erzurum’a vali olarak atandı, 1912’de bu
görevde iken emekliye ayrılmak zorunda bırakıldı[2]. İstanbul’a
dönüp Türkçülük düşüncesini yaymak üzere yayıncılık yapmaya
devam etti.
MEHMET EMİN YURDAKUL
1913’te Osmanlı Meclis-i Mebusanı’nda Musul
milletvekili oldu. Türk Ocakları’nın 1918 tarihli
kongresinde Hamdullah Suphi ve Ziya Gökalp gibi
isimlerle birlikte örgütün “Hars ve İlim Heyeti” üyeliğine
seçildi. 1919 seçimlerine katılan Milli Türk Fırkası'nın
kurucuları arasında yer aldı.
İstanbul’un işgalinden sonra Mayıs 1919'da Sultanahmet
Meydanı'nda düzenlenen mitingde sarfettiği şu sözleri
ünlüdür:
"Demir ve ateş; kardeşler ben bunlarla hiçbir vatan ve
ırkın öldüğünü işitmedim. Şerefli bir tarih ve
medeniyete, sağlam bir fazilet ve ahlâka, zengin bir şiir
ve edebiyata, dinî ve millî ananelere, ırkî ve vatanî
hatıralara mâlik olan bir milletin mahvolduğunu tarih
göstermiyor..."
MEHMET EMİN YURDAKUL
1921’de Milli Mücadele'ye katılmak için Anadolu’ya
geçti. Antalya, Adana, İzmir yörelerinde dolaşarak
halkın ve ordunun manevi gücünü arttırıcı konuşmalar
yaptı. TBMM’de önce Şebinkarahisar, sonra da Urfa ve
İstanbul milletvekili olarak beş dönem görev yaptı.
Milletvekilliğini ölümüne kadar sürdürdü.
Şiir yazmaya Servet-i Fünun Dergisi’nde başlayan
Yurdakul bütün şiirlerinde sade bir dil ve hece ölçüsü
kullandı; konularını toplum dertlerinden, sosyal-epik
hayat sahnelerinden aldı; uyarıcı-öğretici şiirler yazdı.
"Türk Şairi", "Milli Şair" diye anılır. 14 Ocak 1944
tarihinde İstanbul’da öldü. Zincirlikuyu Mezarlığı’na
defnedildi.
MEHMET EMİN YURDAKUL
Türkçe şiirler, 1899
Türk Sazı, 1914
Ey Türk Uyan, 1914
Tan Sesleri, 1915
Zafer Yolunda, 1918
Aydın Kızları, 1919
Dante'ye, 1920
Mustafa Kemal, 1928
Ankara, 1939
Cenge Giderken 1886

Fazilet ve Adalet (1890)
Ordunun Destanı (The Legend of the
Army, 1915)
Dicle Önünde (In Front of Tigris, 1916)
İsyan ve Dua (The Uprising and the
Prayers, 1918)
Turan'a Doğru (Towards Turan, 1918)
Türk'ün Hukuku (The Law of Turk,
1919)
Kral Corc'a (To King George, 1928)
CENGE GİDERKEN
Ben bir Türk'üm; dinim, cinsim uludur;
Sinem, özüm ateş ile doludur.
İnsan olan vatanının kuludur.
Türk evladı evde durmaz giderim.
Muhammed'in kitabını kaldırtmam;
Osmancık'ın bayrağını aldırtmam;
Düşmanımı vatanıma saldırtmam.
Tanrı evi viran olmaz, giderim.
Bu topraklar ecdadımın ocağı;
Evim, köyüm hep bu yerin bucağı;
İşte vatan, işte Tanrı kucağı.
Ata yurdun, evlat bozmaz, giderim.
Tanrım şahit, duracağım sözümde;
Milletimin sevgileri özümde;
Vatanımdan başka şey yok gözümde.
Yâr yatağın düşman almaz, giderim.
Ak gömlekle gözyaşımı silerim;
Kara taşla bıçağımı bilerim;
Vatanımçin yücelikler dilerim.
Bu dünyada kimse kalmaz, giderim.
VUR
Ey Türk vur, vatanın bakirlerine
Günahkar gömleği biçenleri vur
Kemikten taslarla şarap yerine
Şehitler kanını içenleri vur
Vur güzel aşıklar cenazesinden
Kırmızı meşaleler yakanları vur
Şehvetin raksına yetim sesinden
Besteler şarkılar yapanları vur

Vur o katlin kızıl sapanlarıyla
Dünyaya ölümler ekenleri vur
Vur zulmün o kanlı urganlarıyla
Bir kavmi iplere çekenleri vur

Vur aşkın ve hakkın zaferi için
Vur dünya bak senden bunu istiyor
Vur yerde bak tarih senin seyircin
Vur gökten bak Allah sana vur
diyor
Vur çelik kolların kopana kadar
Olanca aşkınla şiddetinle vur
Son düşman son kızıl ölene kadar
Olanca aşkınla kuvvetinle vur
YA GAZI OL YA ŞEHIT
Hadi yavrum ben seni bugün için doğurdum Git evladım yıllarca ben oğulsuz kalayım
Hamurumu yiğitlik duygusuyla yoğurdum Şu yaralı bağrıma kara taşlar çalayım
Türk evladı odur ki yurdu olan toprağı
Ana ırzı bilerek yad ayağı bastırtmaz
Bir yabancı bayrağı ezan sesi duyulan
Hiçbir yere astırtmaz

Git evladım yıllarca ben oğulsuz kalayım
Şu yaralı bağrıma kara taşlar çalayım
Hadi yavrum hadi git ya gazi ol ya şehit
Hadi yavrum köyüne, nişanlına veda et
Sabanını tarlanı herşeyini feda et

Hadi yavrum hadi git ya gazi ol ya şehit

Hadi yavrum kendine sende yiğit er dedir
Büyüdüğün gaziler ocağına can getir
O cenkleri kazan ki senin büyük Türk adın
Yedi iklim dört bucak içersine ün salsın
Beş yüz yıllık ecdadın kabirlerde titreyen
Kemikleri öç alsın
Git evladım yıllarca ben oğulsuz kalayım
Şu yaralı bağrıma kara taşlar çalayım
Hadi yavrum hadi git ya gazi ol ya şehit

Hadi yavrum bugünde dertli ninen ağlasın
Ayrılığın oduyla yüreğini dağlasın
O silaha sarıl ki böyle günde bir erkek
Bir dualı demirden başka birşey kullanmaz O yaşları saçsın ki senin aslan göğsünde
Benim kanlı gözyaşım düşman için kin
Bunu tutan bir bilek köleliğin
olsun
Uğursuz zincirine uzanmaz
Kara yerin yüzünde ayağının bastığı
Dağlar beller leş olsun
Mehmet Emi̇n Yurdakul
1 de 11

Recomendados

The Enneagram por
The EnneagramThe Enneagram
The EnneagramManage Train Learn
395 visualizações28 slides
Maslow's Hierarchy of Needs por
Maslow's Hierarchy of NeedsMaslow's Hierarchy of Needs
Maslow's Hierarchy of NeedsBrittney Gaines
4.7K visualizações10 slides
Oğuzhan özdemir por
Oğuzhan özdemirOğuzhan özdemir
Oğuzhan özdemirŞaban Yıldız
1.7K visualizações51 slides
Emin Bülent SERDAROĞLU por
Emin Bülent SERDAROĞLUEmin Bülent SERDAROĞLU
Emin Bülent SERDAROĞLUozerfurkan
4K visualizações11 slides
Mi̇lli̇ edebi̇yat dönemi̇ şi̇i̇r 3. sunum por
Mi̇lli̇ edebi̇yat dönemi̇ şi̇i̇r 3. sunumMi̇lli̇ edebi̇yat dönemi̇ şi̇i̇r 3. sunum
Mi̇lli̇ edebi̇yat dönemi̇ şi̇i̇r 3. sunumMümin Yılmaz
22.1K visualizações53 slides
11 dva sunum por
11 dva sunum11 dva sunum
11 dva sunumBerkay Ertuğrul
38.3K visualizações179 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a Mehmet Emi̇n Yurdakul

Emin bülent serdaroğlu por
Emin bülent serdaroğluEmin bülent serdaroğlu
Emin bülent serdaroğluozerfurkan
1.6K visualizações11 slides
Ahmet köklügiller şairler ve yazarlar por
Ahmet köklügiller  şairler ve yazarlarAhmet köklügiller  şairler ve yazarlar
Ahmet köklügiller şairler ve yazarlarSavaş Erdoğan
4.6K visualizações309 slides
Orhan Veli Kanık por
Orhan Veli KanıkOrhan Veli Kanık
Orhan Veli Kanıkdilaybulut
560 visualizações25 slides
Murat uzunalioğlu nihal atsız biyografisi ve mektupları 92 por
Murat uzunalioğlu nihal atsız biyografisi ve mektupları 92Murat uzunalioğlu nihal atsız biyografisi ve mektupları 92
Murat uzunalioğlu nihal atsız biyografisi ve mektupları 92Fdgalgjadg Fhaldfad
1.2K visualizações92 slides
Nazım Hikmet Ran por
Nazım Hikmet RanNazım Hikmet Ran
Nazım Hikmet RanUmutcan
9.3K visualizações56 slides
Murat uzunalioğlu nihal atsız biyografisi ve mektupları 92 por
Murat uzunalioğlu nihal atsız biyografisi ve mektupları 92Murat uzunalioğlu nihal atsız biyografisi ve mektupları 92
Murat uzunalioğlu nihal atsız biyografisi ve mektupları 92Fdgalgjadg Fhaldfad
2.6K visualizações92 slides

Similar a Mehmet Emi̇n Yurdakul(20)

Emin bülent serdaroğlu por ozerfurkan
Emin bülent serdaroğluEmin bülent serdaroğlu
Emin bülent serdaroğlu
ozerfurkan1.6K visualizações
Ahmet köklügiller şairler ve yazarlar por Savaş Erdoğan
Ahmet köklügiller  şairler ve yazarlarAhmet köklügiller  şairler ve yazarlar
Ahmet köklügiller şairler ve yazarlar
Savaş Erdoğan4.6K visualizações
Orhan Veli Kanık por dilaybulut
Orhan Veli KanıkOrhan Veli Kanık
Orhan Veli Kanık
dilaybulut560 visualizações
Murat uzunalioğlu nihal atsız biyografisi ve mektupları 92 por Fdgalgjadg Fhaldfad
Murat uzunalioğlu nihal atsız biyografisi ve mektupları 92Murat uzunalioğlu nihal atsız biyografisi ve mektupları 92
Murat uzunalioğlu nihal atsız biyografisi ve mektupları 92
Fdgalgjadg Fhaldfad1.2K visualizações
Nazım Hikmet Ran por Umutcan
Nazım Hikmet RanNazım Hikmet Ran
Nazım Hikmet Ran
Umutcan9.3K visualizações
Murat uzunalioğlu nihal atsız biyografisi ve mektupları 92 por Fdgalgjadg Fhaldfad
Murat uzunalioğlu nihal atsız biyografisi ve mektupları 92Murat uzunalioğlu nihal atsız biyografisi ve mektupları 92
Murat uzunalioğlu nihal atsız biyografisi ve mektupları 92
Fdgalgjadg Fhaldfad2.6K visualizações
19080 SONRASI TÜRK ŞİİRİ por Ali Sarıoğlu
19080 SONRASI TÜRK ŞİİRİ19080 SONRASI TÜRK ŞİİRİ
19080 SONRASI TÜRK ŞİİRİ
Ali Sarıoğlu1.1K visualizações
109 yücel hacaloğlu doğumunun 100. yılında h. nihâl atsız por Fdgalgjadg Fhaldfad
109 yücel hacaloğlu  doğumunun 100. yılında h. nihâl atsız109 yücel hacaloğlu  doğumunun 100. yılında h. nihâl atsız
109 yücel hacaloğlu doğumunun 100. yılında h. nihâl atsız
Fdgalgjadg Fhaldfad1.2K visualizações
Turkish Reading Books - Turkish Biographies 2 (Pre-intermediate) por Ali Akpinar Dem Turkish Center
Turkish Reading Books - Turkish Biographies 2 (Pre-intermediate)Turkish Reading Books - Turkish Biographies 2 (Pre-intermediate)
Turkish Reading Books - Turkish Biographies 2 (Pre-intermediate)
Ali Akpinar Dem Turkish Center423 visualizações
Atatürk ve dört şehir22 por tugrulandtugrul
Atatürk ve dört şehir22Atatürk ve dört şehir22
Atatürk ve dört şehir22
tugrulandtugrul1.5K visualizações
Edebiyat sunum (2) por emrh143
Edebiyat sunum (2)Edebiyat sunum (2)
Edebiyat sunum (2)
emrh143405 visualizações
FALİH RIFKI ATAY HAYATI VE ESERLERİ por ERAY ŞEN
FALİH RIFKI ATAY HAYATI VE ESERLERİFALİH RIFKI ATAY HAYATI VE ESERLERİ
FALİH RIFKI ATAY HAYATI VE ESERLERİ
ERAY ŞEN366 visualizações
Nazım hikmet2 por duygu135
Nazım hikmet2Nazım hikmet2
Nazım hikmet2
duygu1352.6K visualizações
Nazım+hik.. por savaş kayar
Nazım+hik..Nazım+hik..
Nazım+hik..
savaş kayar10K visualizações
1980 Sonrası Türk Şiiri por İlhan Gül
1980 Sonrası Türk Şiiri1980 Sonrası Türk Şiiri
1980 Sonrası Türk Şiiri
İlhan Gül2.1K visualizações
Dersiyad por dersiyad
DersiyadDersiyad
Dersiyad
dersiyad2.1K visualizações
1980 sonrası türk şiiri por slayturk
1980 sonrası türk şiiri1980 sonrası türk şiiri
1980 sonrası türk şiiri
slayturk8K visualizações
orhan-veli-kanik-ve-oyhan-hasan-bildirki (1).ppt por Emre964386
orhan-veli-kanik-ve-oyhan-hasan-bildirki (1).pptorhan-veli-kanik-ve-oyhan-hasan-bildirki (1).ppt
orhan-veli-kanik-ve-oyhan-hasan-bildirki (1).ppt
Emre96438620 visualizações
Deniz Som por Ufuk
Deniz SomDeniz Som
Deniz Som
Ufuk527 visualizações
drgdrgdrg por tugaypat
drgdrgdrgdrgdrgdrg
drgdrgdrg
tugaypat326 visualizações

Mehmet Emi̇n Yurdakul

 • 1. MEHMET EMİN YURDAKUL d. 13 Mayıs 1869, İstanbul ö. 14 Ocak 1944, İstanbul
 • 2. MEHMET EMİN YURDAKUL Türk Milli Edebiyat akımının öncü şairleri arasında yer almıştır. Ulusçu, halkçı görüşleri savunan şiirler yazan Yurdakul, Osmanlı Meclis-i Mebusan III. Dönem Musul Mebusluğu ile TBMM II. Dönem Karahisar-ı Şarkı, III. Dönem Şebinkarahisar ve IV. Dönem (Ara Seçim), V., VI. Dönem Urfa ve VII. Dönem İstanbul Milletvekilliği ile II. Dönem İrşad Encümeni Reisliği yapmıştır .
 • 3. MEHMET EMİN YURDAKUL 1869 yılında İstanbul’un, Beşiktaş semtinde doğdu. Babası balıkçılıkla uğraşan Salih Reis, annesi Emine Hatun’dur. Beşiktaş Askeri Rüştiyesi’nden sonra devam ettiği Mekteb-i Mülkiye’nin İdadi bölümünden ayrıldı, devlet memurluğuna başladı. 1899’da kaydolduğu Hukuk Mektebi’ne bir süre devam ettiyse de öğrenimine ABD’de devam etmek için bu okuldan ayrıldı, ancak bu isteğini gerçekleştiremedi ve devlet memurluğuna döndü. Sadrazam Cevdet Paşa’nın tavsiyesiyle Rusumat Evrak Dairesi’nde göreve başlayan Mehmet Emin Bey, 1897-1907 yılları arasında Rüsumat Evrak Müdürlüğü yaptı. İlk şiirini 1897’de Yunan Harbi sırasında Selanik’te Asır Gazetesi’nde yayımladı. “Cenge Giderken” adlı bu şiir ile ünlendi. 1899’da “Türkçe Şiirler” isimli bir şiir dergisi çıkardı. İstanbul’da “Servet-i Fünun”’da, Selanik’te “Çocuk Bahçesi” Dergisi’nde, İzmir’de "Muktebes" adlı dergide şiirlerini yayımlamayı sürdürdü.
 • 4. MEHMET EMİN YURDAKUL İttihat ve Terakki Cemiyeti üyesiydi. Şiirleri ile hükümeti eleştirince 1907’de İstanbul’dan uzaklaştırılıp Erzurum’da görevlendirildi; II. Meşrutiyet’in ilanının ardından Trabzon’da gönderildi. II. Abdülhamit’in tahttan indirilmesi ile sonuçlanan 31 Mart Olayı’ndan sonra İstanbul’a çağrıldı; Bahriye Nezareti Müsteşarlığı’na atandı ancak bu görevi istemeyince 1909’da Hicaz, 1910’da Sivas valiliği yaptı. Çalışmasının engellendiği gerekçesiyle 1910 yılında istifa ederek İstanbul’a geri döndü. Ahmet Ağaoğlu, Dr. Fuat Salih, Ahmet Ferit Beylerle birlikte “Türk kültürü, dili ve sanatının geliştirilmesi amacıyla” kurulan Türk Ocağı adlı örgütün kurucuları arasında yer aldı Örgütün ilk genel başkanı oldu, çıkarılan Türk Yurdu Dergisi’nin sorumluluğunu üstlendi. Ancak henüz dergi çıkmadan İttihat ve Terakki Cemiyeti ile anlaşmazlığa düşünce Erzurum’a vali olarak atandı, 1912’de bu görevde iken emekliye ayrılmak zorunda bırakıldı[2]. İstanbul’a dönüp Türkçülük düşüncesini yaymak üzere yayıncılık yapmaya devam etti.
 • 5. MEHMET EMİN YURDAKUL 1913’te Osmanlı Meclis-i Mebusanı’nda Musul milletvekili oldu. Türk Ocakları’nın 1918 tarihli kongresinde Hamdullah Suphi ve Ziya Gökalp gibi isimlerle birlikte örgütün “Hars ve İlim Heyeti” üyeliğine seçildi. 1919 seçimlerine katılan Milli Türk Fırkası'nın kurucuları arasında yer aldı. İstanbul’un işgalinden sonra Mayıs 1919'da Sultanahmet Meydanı'nda düzenlenen mitingde sarfettiği şu sözleri ünlüdür: "Demir ve ateş; kardeşler ben bunlarla hiçbir vatan ve ırkın öldüğünü işitmedim. Şerefli bir tarih ve medeniyete, sağlam bir fazilet ve ahlâka, zengin bir şiir ve edebiyata, dinî ve millî ananelere, ırkî ve vatanî hatıralara mâlik olan bir milletin mahvolduğunu tarih göstermiyor..."
 • 6. MEHMET EMİN YURDAKUL 1921’de Milli Mücadele'ye katılmak için Anadolu’ya geçti. Antalya, Adana, İzmir yörelerinde dolaşarak halkın ve ordunun manevi gücünü arttırıcı konuşmalar yaptı. TBMM’de önce Şebinkarahisar, sonra da Urfa ve İstanbul milletvekili olarak beş dönem görev yaptı. Milletvekilliğini ölümüne kadar sürdürdü. Şiir yazmaya Servet-i Fünun Dergisi’nde başlayan Yurdakul bütün şiirlerinde sade bir dil ve hece ölçüsü kullandı; konularını toplum dertlerinden, sosyal-epik hayat sahnelerinden aldı; uyarıcı-öğretici şiirler yazdı. "Türk Şairi", "Milli Şair" diye anılır. 14 Ocak 1944 tarihinde İstanbul’da öldü. Zincirlikuyu Mezarlığı’na defnedildi.
 • 7. MEHMET EMİN YURDAKUL Türkçe şiirler, 1899 Türk Sazı, 1914 Ey Türk Uyan, 1914 Tan Sesleri, 1915 Zafer Yolunda, 1918 Aydın Kızları, 1919 Dante'ye, 1920 Mustafa Kemal, 1928 Ankara, 1939 Cenge Giderken 1886 Fazilet ve Adalet (1890) Ordunun Destanı (The Legend of the Army, 1915) Dicle Önünde (In Front of Tigris, 1916) İsyan ve Dua (The Uprising and the Prayers, 1918) Turan'a Doğru (Towards Turan, 1918) Türk'ün Hukuku (The Law of Turk, 1919) Kral Corc'a (To King George, 1928)
 • 8. CENGE GİDERKEN Ben bir Türk'üm; dinim, cinsim uludur; Sinem, özüm ateş ile doludur. İnsan olan vatanının kuludur. Türk evladı evde durmaz giderim. Muhammed'in kitabını kaldırtmam; Osmancık'ın bayrağını aldırtmam; Düşmanımı vatanıma saldırtmam. Tanrı evi viran olmaz, giderim. Bu topraklar ecdadımın ocağı; Evim, köyüm hep bu yerin bucağı; İşte vatan, işte Tanrı kucağı. Ata yurdun, evlat bozmaz, giderim. Tanrım şahit, duracağım sözümde; Milletimin sevgileri özümde; Vatanımdan başka şey yok gözümde. Yâr yatağın düşman almaz, giderim. Ak gömlekle gözyaşımı silerim; Kara taşla bıçağımı bilerim; Vatanımçin yücelikler dilerim. Bu dünyada kimse kalmaz, giderim.
 • 9. VUR Ey Türk vur, vatanın bakirlerine Günahkar gömleği biçenleri vur Kemikten taslarla şarap yerine Şehitler kanını içenleri vur Vur güzel aşıklar cenazesinden Kırmızı meşaleler yakanları vur Şehvetin raksına yetim sesinden Besteler şarkılar yapanları vur Vur o katlin kızıl sapanlarıyla Dünyaya ölümler ekenleri vur Vur zulmün o kanlı urganlarıyla Bir kavmi iplere çekenleri vur Vur aşkın ve hakkın zaferi için Vur dünya bak senden bunu istiyor Vur yerde bak tarih senin seyircin Vur gökten bak Allah sana vur diyor Vur çelik kolların kopana kadar Olanca aşkınla şiddetinle vur Son düşman son kızıl ölene kadar Olanca aşkınla kuvvetinle vur
 • 10. YA GAZI OL YA ŞEHIT Hadi yavrum ben seni bugün için doğurdum Git evladım yıllarca ben oğulsuz kalayım Hamurumu yiğitlik duygusuyla yoğurdum Şu yaralı bağrıma kara taşlar çalayım Türk evladı odur ki yurdu olan toprağı Ana ırzı bilerek yad ayağı bastırtmaz Bir yabancı bayrağı ezan sesi duyulan Hiçbir yere astırtmaz Git evladım yıllarca ben oğulsuz kalayım Şu yaralı bağrıma kara taşlar çalayım Hadi yavrum hadi git ya gazi ol ya şehit Hadi yavrum köyüne, nişanlına veda et Sabanını tarlanı herşeyini feda et Hadi yavrum hadi git ya gazi ol ya şehit Hadi yavrum kendine sende yiğit er dedir Büyüdüğün gaziler ocağına can getir O cenkleri kazan ki senin büyük Türk adın Yedi iklim dört bucak içersine ün salsın Beş yüz yıllık ecdadın kabirlerde titreyen Kemikleri öç alsın Git evladım yıllarca ben oğulsuz kalayım Şu yaralı bağrıma kara taşlar çalayım Hadi yavrum hadi git ya gazi ol ya şehit Hadi yavrum bugünde dertli ninen ağlasın Ayrılığın oduyla yüreğini dağlasın O silaha sarıl ki böyle günde bir erkek Bir dualı demirden başka birşey kullanmaz O yaşları saçsın ki senin aslan göğsünde Benim kanlı gözyaşım düşman için kin Bunu tutan bir bilek köleliğin olsun Uğursuz zincirine uzanmaz Kara yerin yüzünde ayağının bastığı Dağlar beller leş olsun