O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Sumienie Katecheza Cz1

 • Entre para ver os comentários

Sumienie Katecheza Cz1

 1. 1. Sumienie — moralne oczy człowieka
 2. 2. W podejmowaniu decyzji moralnych człowiek posiada indywidualne rozeznanie tego, co dobre i co złe. Rozeznanie to powszechnie nazywane jest sumieniem.
 3. 3. Biblia o sumieniu ! Pismo święte określa sumienie terminem „serce”, które pełni funkcję poznawczą i normatywną. W sercu realizują się akty: - Dyspozycja ta jest ogólnoludzką właściwością i potwierdzeniem moralnego prawa istniejącego w każdym człowieku (Rz 2, 14 n.).
 4. 4. Sumienie może być prawidłowe lub błędne, zależnie od jego zgodności lub niezgodności z obiektywną normą moralną: - sumienie prawe i dobre - Syr 14,1; Dz 23,1; 2Kor 5,11; - błędne i przewrotne - Mdr 2,12; 1Tm 4,2; Tt 1,15; 1 Kor 8, 7; - zakłamane i faryzejskie - Łk 11, 46; Mk 8, 15). Aby sumienie prawidłowo działało, musi być formowane poprzez zdobywanie wiedzy moralnej i moralnych sprawności (tzn. cnót moralnych).
 5. 5. „Sumienie jest najtajniejszym ośrodkiem i sanktuarium człowieka, gdzie przebywa on sam z Bogiem, którego głos w jego wnętrzu rozbrzmiewa.” GAUDIUM ET SPES (16) II SOBÓR WATYKAŃSKI „KONSTYTUCJA DUSZPASTERSKA O KOŚCIELE W ŚWIECIE WSPÓŁCZESNYM”
 6. 6. Pojęcie „sumienia” w sensie potocznym używamy w różnorakich zwrotach, takich jak: „zagwarantować każdemu wolność sumieniaquot;, „mieć czyste sumieniequot;, „działać zgodnie z sumieniemquot;, „obudzić czyjeś sumieniequot;, „przemówić do sumieniaquot;, „brać coś na swoje sumieniequot;. Mówi się też, że sumienie kogoś: „gryziequot;, „dręczyquot;, „trapiquot;, „niepokoiquot;.
 7. 7. „Przez sumienie dziwnym sposobem staje się wiadome to prawo, które wypełnia się miłowaniem Boga i bliźniego.” GAUDIUM ET SPES (16)
 8. 8. Nasze słowa i czyny są ciągle oceniane przez innych ludzi. Ich sądy i opinie mogą być słuszne, błędne lub częściowo prawdziwe. Dążąc do prawdziwej oceny, trzeba szukać odpowiedzi na kluczowe pytanie: co to znaczy być człowiekiem sumienia? Nasuwają się różne odpowiedzi, ale jaką Ty zaproponujesz? Być człowiekiem sumienia to:…
 9. 9. Odpowiedź na wyżej postawione pytanie znajdujemy w słowach, które Jan Paweł II wygłosił podczas homilii, w czasie Mszy św. odprawionej na „Kaplicówce” w Skoczowie, 22.05.1995 r.
 10. 10. „Być człowiekiem sumienia, to znaczy przede wszystkim w każdej sytuacji swojego sumienia słuchać i jego głosu w sobie nie zagłuszać, choć jest on nieraz trudny i wymagający; to znaczy angażować się w dobro i pomnażać je w sobie i wokół siebie, a także nie godzić się nigdy na zło, w myśl słów św. Pawła: Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj” (Rz 12,21).
 11. 11. Być człowiekiem sumienia, to znaczy wymagać od siebie, podnosić się z własnych upadków, ciągle na nowo się nawracać. Być człowiekiem sumienia, to znaczy angażować się w budowanie królestwa Bożego, królestwa prawdy i życia, sprawiedliwości, miłości i pokoju, w naszych rodzinach, społecznościach, w których żyjemy, i w całej Ojczyźniequot;. Jan Paweł II Słowa wygłoszone w czasie Mszy św. odprawionej na „Kaplicówce” w Skoczowie, 22.05.1995 r.
 12. 12. Ja jestem drogą i prawdą, i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze Mnie. J 14,6 Jezus
 13. 13. Ciąg dalszy nastąpi… Prezentację przygotował ks. Wacław Pelczar, Liceum Ogólnokształcące im. ks. St. Konarskiego w Oświęcimiu.

×