O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

การยอมจำนนต่อพระคริสต์

1.420 visualizações

Publicada em

www.SatunAssembly.org

Publicada em: Espiritual
 • Seja o primeiro a comentar

การยอมจำนนต่อพระคริสต์

 1. 1. การยอมจำนนต่อพระคริสต์ วิคโทเรีย บ้อยสั้น
 2. 2. <ul><li>มี วิญญาณโสโครก ตนหนึ่งที่มีเป้าประสงค์อยู่เพียงอย่างเดียว </li></ul>
 3. 3. <ul><li>มี วิญญาณโสโครก ตนหนึ่งที่มีเป้าประสงค์อยู่เพียงอย่างเดียว </li></ul><ul><li>คือ ทำให้พวกเรา เชื่อ ว่ามันเป็นพระเจ้า </li></ul>
 4. 4. <ul><li>มี วิญญาณโสโครก ตนหนึ่งที่มีเป้าประสงค์อยู่เพียงอย่างเดียว </li></ul><ul><li>คือ ทำให้พวกเรา เชื่อ ว่ามันเป็นพระเจ้า </li></ul><ul><li>มันมาด้วย เสียง ที่เหมือนกับของพระเจ้ามากๆ </li></ul>
 5. 5. <ul><li>มี วิญญาณโสโครก ตนหนึ่งที่มีเป้าประสงค์อยู่เพียงอย่างเดียว </li></ul><ul><li>คือ ทำให้พวกเรา เชื่อ ว่ามันเป็นพระเจ้า </li></ul><ul><li>มันมาด้วย เสียง ที่เหมือนกับของพระเจ้ามากๆ </li></ul><ul><li>มันเล่นกับ ความอ่อนแอ ทั้งหลายของเรา </li></ul>
 6. 6. <ul><li>มี วิญญาณโสโครก ตนหนึ่งที่มีเป้าประสงค์อยู่เพียงอย่างเดียว </li></ul><ul><li>คือ ทำให้พวกเรา เชื่อ ว่ามันเป็นพระเจ้า </li></ul><ul><li>มันมาด้วย เสียง ที่เหมือนกับของพระเจ้ามากๆ </li></ul><ul><li>มันเล่นกับ ความอ่อนแอ ทั้งหลายของเรา </li></ul><ul><li>และ ความคิด และ ความปรารถนา ในทางบาป </li></ul>
 7. 7. <ul><li>มันถูกส่งมาเพื่อที่จะ หลอกลวง บรรดาผู้ที่มีของประทานแห่งการอธิษฐานวิงวอนอันเข้มแข็ง </li></ul>
 8. 8. <ul><li>มันถูกส่งมาเพื่อที่จะ หลอกลวง บรรดาผู้ที่มีของประทานแห่งการอธิษฐานวิงวอนอันเข้มแข็ง </li></ul><ul><li>มันเสาะหาที่จะหาทางเข้ามาในหัวใจและความคิดของเราโดยการ ใช้การอธิษฐานของเราเพื่อที่จะนำอันตรายมาสู่พระกายพระคริสต์ </li></ul>
 9. 9. <ul><li>มันถูกส่งมาเพื่อที่จะ หลอกลวง บรรดาผู้ที่มีของประทานแห่งการอธิษฐานวิงวอนอันเข้มแข็ง </li></ul><ul><li>มันเสาะหาที่จะหาทางเข้ามาในหัวใจและความคิดของเราโดยการ ใช้การอธิษฐานของเราเพื่อที่จะนำอันตรายมาสู่พระกายพระคริสต์ </li></ul><ul><li>มันเป็นเหตุให้ ปากของเราเห็นด้วยกับอาณาจักรของความมืด </li></ul>
 10. 10. <ul><li>มันอาจจะปลอมตัวให้เหมือนกับ ของประทานการหยั่งรู้ </li></ul>
 11. 11. <ul><li>มันอาจจะปลอมตัวให้เหมือนกับ ของประทานการหยั่งรู้ </li></ul><ul><li>หรือ การเปิดเผยแบบการเผยพระวจนะ </li></ul>
 12. 12. <ul><li>มันอาจจะปลอมตัวให้เหมือนกับ ของประทานการหยั่งรู้ </li></ul><ul><li>หรือ การเปิดเผยแบบการเผยพระวจนะ </li></ul><ul><li>มันอาจจะเริ่มต้นด้วยการ ยกยอปอปั้น คุณ </li></ul>
 13. 13. <ul><li>มันอาจจะปลอมตัวให้เหมือนกับ ของประทานการหยั่งรู้ </li></ul><ul><li>หรือ การเปิดเผยแบบการเผยพระวจนะ </li></ul><ul><li>มันอาจจะเริ่มต้นด้วยการ ยกยอปอปั้น คุณ </li></ul><ul><li>และพยายามและทำให้คุณเชื่อว่าคุณ เท่านั้น เป็นหนึ่งในคนไม่กี่คนผู้ที่ได้ยินพระสุรเสียงของพระเจ้าอย่างแท้จริงและมีสิทธิพูดแทนพระองค์ได้ </li></ul>
 14. 14. <ul><li>มันเสาะหาที่จะ ยกความคิดเห็น ของคุณเกี่ยวกับตัวคุณเองให้สูงขึ้นจนคุณคิดว่าตัวคุณนั้นเหนือกว่าบรรดาคนเหล่านั้นที่สมควรจะเป็นครูของคุณ เพื่อที่ทำให้คุณเป็นคนที่ “ถูกสอนไม่ได้” </li></ul>
 15. 15. <ul><li>มันเสาะหาที่จะยกความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับตัวคุณเองให้สูงขึ้นจนคุณคิดว่าตัวคุณนั้นเหนือกว่าบรรดาคนเหล่านั้นที่สมควรจะเป็นครูของคุณ เพื่อที่ทำให้คุณเป็นคนที่ “ถูกสอนไม่ได้” </li></ul><ul><li>นี่เป็นเพียงแค่สองสามวิธีที่วิญญาณชนิดนี้ทำงานอยู่ </li></ul>
 16. 16. <ul><li>มันเสาะหาที่จะยกความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับตัวคุณเองให้สูงขึ้นจนคุณคิดว่าตัวคุณนั้นเหนือกว่าบรรดาคนเหล่านั้นที่สมควรจะเป็นครูของคุณ เพื่อที่ทำให้คุณเป็นคนที่ “ถูกสอนไม่ได้” </li></ul><ul><li>นี่เป็นเพียงแค่สองสามวิธีที่วิญญาณชนิดนี้ทำงานอยู่ </li></ul><ul><li>วิญญาณชนิดนี้มีชื่อว่า </li></ul>
 17. 17. วิญญาณศาสนา <ul><li>มันเสาะหาที่จะยกความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับตัวคุณเองให้สูงขึ้นจนคุณคิดว่าตัวคุณนั้นเหนือกว่าบรรดาคนเหล่านั้นที่สมควรจะเป็นครูของคุณ เพื่อที่ทำให้คุณเป็นคนที่ “ถูกสอนไม่ได้” </li></ul><ul><li>นี่เป็นเพียงแค่สองสามวิธีที่วิญญาณชนิดนี้ทำงานอยู่ </li></ul><ul><li>วิญญาณชนิดนี้มีชื่อว่า </li></ul>
 18. 18. วิญญาณศาสนา
 19. 19. วิญญาณศาสนา <ul><li>อย่าให้ชื่อของมันหลอกคุณได้ มันเล่ห์เหลี่ยมมาก ถ้าไม่สังเกตให้ดีเราจะไม่รู้ตัวเลย และมันก็มีอำนาจทำลายล้างมากด้วย </li></ul>
 20. 20. วิญญาณศาสนา <ul><li>อย่าให้ชื่อของมันหลอกคุณได้ มันเล่ห์เหลี่ยมมาก ถ้าไม่สังเกตให้ดีเราจะไม่รู้ตัวเลย และมันก็มีอำนาจทำลายล้างมากด้วย </li></ul><ul><li>มันต้องการ เข้ามาทางปากของคุณ เพื่อที่คุณจะปลดปล่อยอำนาจทำลายล้างของนรกลงขึ้นมาบนโลก </li></ul>
 21. 21. วิญญาณศาสนา <ul><li>มันต้องการ เข้ามาในใจของคุณ ทางบริเวณต่างๆ ในหัวใจและ ในความคิดของคุณ ที่ยังไม่ได้ยอมจำนนทั้งหมดต่อพระคริสต์ หรือที่ได้ถูกทำให้แข็งกระด้างไปแล้วด้วย “ความรักที่เยือกเย็นลง” นั้น </li></ul>
 22. 22. วิญญาณศาสนา <ul><li>วิญญาณชนิดนี้ได้ หลอกลวง คนที่รักพระเจ้าด้วยความจริงใจมากมายและใช้พวกเขาให้แบ่งแยกและทำลายคริสตจักร </li></ul>
 23. 23. วิญญาณศาสนา <ul><li>พวกเขารู้สึกราวกับว่าได้รับ “ถ้อยคำจากพระเจ้า” ว่าคนอื่นๆ ในพระกายของพระคริสต์นั้น </li></ul><ul><li>ไม่เหมาะสมฝ่ายวิญญาณ หรือ มี “บาปลับๆ” </li></ul><ul><li>ซ่อนอยู่ </li></ul>
 24. 24. วิญญาณศาสนา <ul><li>พวกเขาอาจจะมีข้อขัดแย้งบางประการกับคริสตจักร หรือกับใครสักคน แต่แทนที่จะเดินในการยกโทษให้อย่างแท้จริง พวกเขากลับไม่พอใจคนเหล่านั้น </li></ul>
 25. 25. วิญญาณศาสนา <ul><li>แทนที่พวกเขาจะอธิษฐานเผื่อคนนั้น เขากลับอธิษฐานต่อต้านคนนั้น และขอให้พระเจ้านำการพิพากษาลงโทษมาเหนือคนนั้นแทน </li></ul>
 26. 26. วิญญาณศาสนา <ul><li>แทนที่พวกเขาจะอธิษฐานเผื่อคนนั้น เขากลับอธิษฐานต่อต้านคนนั้น และขอให้พระเจ้านำการพิพากษาลงโทษมาเหนือคนนั้นแทน </li></ul><ul><li>พวกเขารู้สึกแม้กระทั่งว่าพวกเขา “รู้” ด้วยว่าการพิพากษานั้นจะเป็นอะไร แล้วพวกเขาก็อธิษฐานตามสิ่งที่พวกเขารู้สึกว่าน่าจะเป็นเช่นนั้น </li></ul>
 27. 27. วิญญาณศาสนา <ul><li>พวกเขากำลังทำสงครามอยู่กับพี่น้องในองค์พระผู้เป็นเจ้า โดยเชื่อว่าพวกเขากำลังทำสงครามกับเหล่าเทพผู้ครองอยู่ </li></ul>
 28. 28. วิญญาณศาสนา <ul><li>พวกเขากำลังทำสงครามอยู่กับพี่น้องในองค์พระผู้เป็นเจ้า โดยเชื่อว่าพวกเขากำลังทำสงครามกับเหล่าเทพผู้ครองอยู่ </li></ul><ul><li>แต่ในความเป็นจริงแล้ว พวกเขากลับกำลังต่อสู้โดยตรงกับพระคริสต์เองต่างหาก </li></ul>
 29. 29. วิญญาณศาสนา <ul><li>ข้าพเจ้าเคยได้ยินคนมาบอกกับข้าพเจ้าว่า “พระเจ้า” ได้บอกพวกเขาว่าพระองค์จะทำลายคริสตจักรนั้นๆ พันธกิจนั้นๆ หรือ คนๆ นั้น </li></ul>
 30. 30. วิญญาณศาสนา <ul><li>แต่แทนที่พวกเขาจะกลัวว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นเป็นจริง แล้วลงมืออธิษฐานป้องกันเพื่อไม่ให้มันเกิดขึ้นด้วยความจริงใจ </li></ul>
 31. 31. วิญญาณศาสนา <ul><li>แต่แทนที่พวกเขาจะกลัวว่าสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นเป็นจริง แล้วลงมืออธิษฐานป้องกันเพื่อไม่ให้มันเกิดขึ้นด้วยความจริงใจ </li></ul><ul><li>พวกเขากลับไม่รักสิ่งอื่นใดนอกเหนือจากการที่จะเห็นองค์กรนั้นหรือคนๆ นั้นถูกทำลายแทน </li></ul>
 32. 32. วิญญาณศาสนา <ul><li>โดยไม่รู้ตัวเลย คนเหล่านี้ได้ตกลงเห็นด้วยกับอำนาจของความมืดเสียแล้ว </li></ul>
 33. 33. วิญญาณศาสนา <ul><li>โดยไม่รู้ตัวเลย คนเหล่านี้ได้ตกลงเห็นด้วยกับอำนาจของความมืดเสียแล้ว </li></ul><ul><li>แทนที่พวกเขาจะยืนอยู่ในช่องโหว่ของกำแพงและอธิษฐานเพื่อเห็นแก่บรรดาพี่น้องของพวกเขา พวกเขากลับมองว่าพี่น้องเหล่านั้นอยู่ไกลเกินกว่าที่พระเจ้าจะเอื้อมไปถึงได้ </li></ul>
 34. 34. วิญญาณศาสนา <ul><li>พวกเขาได้เอาพี่น้องเหล่านั้นไปวางไว้ในหมวด “ไม่อาจไถ่คืนได้แล้ว” แทน </li></ul>
 35. 35. วิญญาณศาสนา <ul><li>พวกเขาได้เอาพี่น้องเหล่านั้นไปวางไว้ในหมวด “ไม่อาจไถ่คืนได้แล้ว” แทน </li></ul><ul><li>พวกเขากระทั่งรู้สึกว่าคนเหล่านี้กำลังยืนขวางหนทางที่พระเจ้าจะสำแดงฤทธิ์เดชของพระองค์ในคริสตจักรด้วยซ้ำ </li></ul>
 36. 36. วิญญาณศาสนา <ul><li>และในความพยายามที่จะ “ช่วย” พระเจ้า พวกเขาจึงอธิษฐานขอให้พี่น้องเหล่านั้นถูกย้ายออกไปเสีย </li></ul>
 37. 37. วิญญาณศาสนา <ul><li>และในความพยายามที่จะ “ช่วย” พระเจ้า พวกเขาจึงอธิษฐานขอให้พี่น้องเหล่านั้นถูกย้ายออกไปเสีย </li></ul><ul><li>แทนที่จะเชื่อว่าพระเมตตาของพระเจ้าสามารถมีชัยชนะในชีวิตของพี่น้องเหล่านั้นได้ </li></ul>
 38. 38. วิญญาณศาสนา <ul><li>พวกเขารู้สึกว่า คนๆ นั้นไม่ได้อยู่ใน “ฝ่ายวิญญาณ” มากเท่าที่ควรจะเป็น ดังนั้นพวกเขาจึงตัดสินในหัวใจของพวกเขาเลยว่า พระเจ้าคงต้องการที่จะลบคนๆ นี้ออกไปเสียให้พ้น </li></ul>
 39. 39. วิญญาณศาสนา <ul><li>พวกเขารู้สึกว่า คนๆ นั้นไม่ได้อยู่ใน “ฝ่ายวิญญาณ” มากเท่าที่ควรจะเป็น ดังนั้นพวกเขาจึงตัดสินในหัวใจของพวกเขาเลยว่า พระเจ้าคงต้องการที่จะลบคนๆ นี้ออกไปเสียให้พ้น </li></ul><ul><li>นี่ไม่ใช่หัวใจของพระเจ้า ! </li></ul>
 40. 40. <ul><li>คำอธิษฐานที่อธิษฐาน ออกนอก ความตั้งใจและพระประสงค์ของพระเจ้า </li></ul>
 41. 41. <ul><li>คำอธิษฐานที่อธิษฐาน ออกนอก ความตั้งใจและพระประสงค์ของพระเจ้า </li></ul><ul><li>คำอธิษฐานที่ออกมาจากความปรารถนาอัน เห็นแก่ตัว ในหัวใจของพวกเราเองนั้นเรียกว่า </li></ul>
 42. 42. <ul><li>คำอธิษฐานที่อธิษฐานออกนอกความตั้งใจและพระประสงค์ของพระเจ้า </li></ul><ul><li>คำอธิษฐานที่ออกมาจากความปรารถนาอันเห็นแก่ตัวในหัวใจของพวกเราเองนั้นเรียกว่า </li></ul><ul><li> “ soulish prayers” </li></ul>
 43. 43. <ul><li>คำอธิษฐานที่อธิษฐานออกนอกความตั้งใจและพระประสงค์ของพระเจ้า </li></ul><ul><li>คำอธิษฐานที่ออกมาจากความปรารถนาอันเห็นแก่ตัวในหัวใจของพวกเราเองนั้นเรียกว่า </li></ul><ul><li> “ soulish prayers” </li></ul>คำอธิษฐานแบบบีบบังคับ
 44. 44. คำอธิษฐานแบบบีบบังคับ
 45. 45. <ul><li>เมื่อพวกเราอธิษฐาน ต่อสู้ ใครก็ตาม พวกเราก็เป็นเหตุให้อำนาจต่างๆ ของความมืดได้รับการปลดปล่อยมาเหนือพวกเขา </li></ul>คำอธิษฐานแบบบีบบังคับ
 46. 46. <ul><li>เมื่อพวกเราอธิษฐานต่อสู้ใครก็ตาม พวกเราก็เป็นเหตุให้อำนาจต่างๆ ของความมืดได้รับการปลดปล่อยมาเหนือพวกเขา </li></ul><ul><li>สิ่งนี้จะก่อให้เกิดสงครามที่เลวร้ายแก่พวกเขา </li></ul>คำอธิษฐานแบบบีบบังคับ
 47. 47. <ul><li>เมื่อพวกเราอธิษฐานต่อสู้ใครก็ตาม พวกเราก็เป็นเหตุให้อำนาจต่างๆ ของความมืดได้รับการปลดปล่อยมาเหนือพวกเขา </li></ul><ul><li>สิ่งนี้จะก่อให้เกิดสงครามที่เลวร้ายแก่พวกเขา </li></ul><ul><li>นี่เป็น witchcraft </li></ul>คำอธิษฐานแบบบีบบังคับ
 48. 48. <ul><li>เมื่อพวกเราอธิษฐานต่อสู้ใครก็ตาม พวกเราก็เป็นเหตุให้อำนาจต่างๆ ของความมืดได้รับการปลดปล่อยมาเหนือพวกเขา </li></ul><ul><li>สิ่งนี้จะก่อให้เกิดสงครามที่เลวร้ายแก่พวกเขา </li></ul><ul><li>นี่เป็น วิทยาคม </li></ul>คำอธิษฐานแบบบีบบังคับ
 49. 49. <ul><li>เมื่อพวกเราอธิษฐานต่อสู้ใครก็ตาม พวกเราก็เป็นเหตุให้อำนาจต่างๆ ของความมืดได้รับการปลดปล่อยมาเหนือพวกเขา </li></ul><ul><li>สิ่งนี้จะก่อให้เกิดสงครามที่เลวร้ายแก่พวกเขา </li></ul><ul><li>นี่เป็น วิทยาคม หรือ การทำเวทย์มนตร์ </li></ul>คำอธิษฐานแบบบีบบังคับ
 50. 50. <ul><li>ถ้าพวกเรา เล่น กับสิ่งนี้ พวกเราก็ได้เปิดชีวิตของพวกเราแล้วให้พวกวิญญาณผู้ทำลายเหล่านี้ กลับเข้ามาสร้างความเสียหายในชีวิตของพวกเราด้วย </li></ul>คำอธิษฐานแบบบีบบังคับ
 51. 51. <ul><li>“ อย่า​ตัดสิน ​เขา​แล้ว​พระ​เจ้า​จะ​ไม่​ทรง​ตัดสิน​ท่าน อย่า​กล่าว​โทษ ​เขา แล้ว​พระ​เจ้า​จะ​ไม่​ทรง​กล่าว​โทษ​ท่าน จง​ให้​อภัย ​เขา​แล้ว​พระ​เจ้า​จะ​ทรง​ให้​อภัย​ท่าน </li></ul><ul><li>... เพราะว่า​ท่าน​ใช้​ ทะนาน​ใด​ตวง​ให้​เ ขา ​พระ​เจ้า​ก็​จะ​ทรง​ใช้​ ทะนาน​นั้น​ตวง​ตอบแทน​ให้ ​ท่าน​ด้วย” </li></ul><ul><li>พระเยซูตรัสใน ลูกา 6.37-38 </li></ul>คำอธิษฐานแบบบีบบังคับ
 52. 52. <ul><li>เป็นเรื่องอันตรายมากที่จะ คิดเหมาเอาเอง ว่าพวกเรารู้ความตั้งใจและพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตของคนอื่น แล้วอธิษฐานให้สิ่งนั้นเกิดขึ้น </li></ul>คำอธิษฐานแบบบีบบังคับ
 53. 53. <ul><li>พวกเราอาจจะพบว่าแท้จริงพวกเราเองกำลังต่อสู้กับความตั้งใจและพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตของพวกเขาต่างหาก </li></ul>คำอธิษฐานแบบบีบบังคับ
 54. 54. <ul><li>พวกเราอาจจะพบว่าแท้จริงพวกเราเองกำลังต่อสู้กับความตั้งใจและพระประสงค์ของพระเจ้าสำหรับชีวิตของพวกเขาต่างหาก </li></ul><ul><li>พวกเรา ควรจะรอการยืนยัน ของสิ่งที่พวกเรารู้สึกหรือที่พวกเราได้ยินในจิตวิญญาณนั้น ด้วยสันติสุขของพระเจ้า </li></ul>คำอธิษฐานแบบบีบบังคับ
 55. 55. <ul><li>ถ้าหากว่าพวกเรา ไม่มีสันติสุข เกี่ยวกับถ้อยคำที่พวกเราได้รับ และถ้ามัน ไม่ได้มาจากหัวใจที่เต็มไปด้วยความรักอันแท้จริง สำหรับพี่น้องแล้วละก็ </li></ul>คำอธิษฐานแบบบีบบังคับ
 56. 56. <ul><li>ถ้าหากว่าพวกเรา ไม่มีสันติสุข เกี่ยวกับถ้อยคำที่พวกเราได้รับ และถ้ามัน ไม่ได้มาจากหัวใจที่เต็มไปด้วยความรักอันแท้จริง สำหรับพี่น้องแล้วละก็ </li></ul><ul><li>พวกเราก็ควรที่จะ ทิ้งถ้อยคำนั้นไปได้เลย </li></ul>คำอธิษฐานแบบบีบบังคับ
 57. 57. วิญญาณศาสนา
 58. 58. <ul><li>วิญญาณศาสนาเป็นวิญญาณตัวเดียวกันที่ผลักดันเปาโลให้ข่มเหงคริสตจักรแรก </li></ul>วิญญาณศาสนา
 59. 59. <ul><li>วิญญาณศาสนาเป็นวิญญาณตัวเดียวกันที่ผลักดันเปาโลให้ข่มเหงคริสตจักรแรก </li></ul><ul><li>ในขณะที่เขาคอยรังควานคนกลุ่มเล็กๆ ที่เรียกว่า พวกนาซาเร็ธ เขารู้สึกได้อย่างซื่อตรงว่าเขากำลังทำงานให้พระเจ้า </li></ul>วิญญาณศาสนา
 60. 60. <ul><li>เขาได้ฆ่าและได้จับผู้ที่ติดตามพระคริสต์หลายร้อยคนเข้าคุก แล้วก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วที่ทำเช่นนั้นอีกด้วย </li></ul>วิญญาณศาสนา
 61. 61. <ul><li>เขาได้ฆ่าและได้จับผู้ที่ติดตามพระคริสต์หลายร้อยคนเข้าคุก แล้วก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วที่ทำเช่นนั้นอีกด้วย </li></ul><ul><li>เขาเชื่อเป็นมั่นเป็นเหมาะในหัวใจของเขาว่าสิ่งที่เขากำลังอยู่นี้เป็นการทำให้ความตั้งใจและพระประสงค์ของพระเจ้านั้นสำเร็จด้วยซ้ำ </li></ul>วิญญาณศาสนา
 62. 62. <ul><li>เปาโลหวังและเชื่อมั่นว่าเขาได้รู้หมดแล้วว่าอะไรเป็นสิ่งที่ถูกต้อง และคิดว่ากลุ่มคริสเตียนเหล่านี้ชั่วร้าย </li></ul>วิญญาณศาสนา
 63. 63. <ul><li>เปาโลหวังและเชื่อมั่นว่าเขาได้รู้หมดแล้วว่าอะไรเป็นสิ่งที่ถูกต้อง และคิดว่ากลุ่มคริสเตียนเหล่านี้ชั่วร้าย </li></ul><ul><li>มากยิ่งกว่านั้น เขาเชื่อว่าคนเหล่านี้จำต้องถูกทำลายและเขาก็รู้สึกว่าได้รับมอบหมายจากพระเจ้าโดยตรงให้จัดการคนเหล่านี้อีกด้วย </li></ul>วิญญาณศาสนา
 64. 64. <ul><li>แต่เมื่อองค์เจ้านายได้เปิดเผยตัวพระองค์เองให้เปาโลได้รู้จัก บนเส้นทางไปดามัสกัสนั้น พระองค์ได้เปิดเผยว่าแท้จริงแล้วเปาโลไม่ได้กำลังต่อสู้เพื่อความจริง แต่กำลังต่อสู้เพื่ออาณาจักรทั้งหลายแห่งความมืดต่างหาก </li></ul>วิญญาณศาสนา
 65. 65. <ul><li>เปาโลจะรู้สึกปวดร้าวใจสักแค่ไหน เมื่อเขารับรู้ถึงความจริงของสิ่งที่เขาได้ทำลงไป </li></ul>วิญญาณศาสนา
 66. 66. <ul><li>เปาจะรู้สึกปวดร้าวใจสักแค่ไหน เมื่อเขารับรู้ถึงความจริงของสิ่งที่เขาได้ทำลงไป </li></ul><ul><li>เขาต้องการอย่างยิ่งที่จะต่อสู้เพื่อพระเจ้า แต่เขากลับต้องพบว่าตัวเขาเองนั่นแหละที่กำลังต่อสู้กับพระองค์อยู่ </li></ul>วิญญาณศาสนา
 67. 67. <ul><li>อย่างไรก็ตาม เปาโลได้สารภาพและกลับใจใหม่ หันจากการเป็นผู้กดขี่ข่มเหงตัวเอกต่อคริสตจักรเริ่มแรกนั้น กลายมาเป็นผู้ปกป้องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคริสตจักรเริ่มแรกนั้นแทน </li></ul>วิญญาณศาสนา
 68. 68. <ul><li>พวกเราเองก็เช่นกันสามารถหันไปจากการอธิษฐานขอให้การลงทัณฑ์ของพระเจ้าลงมาอยู่คนเหล่านั้นที่พวกเราไม่เห็นด้วย แล้วเริ่มต้นอธิษฐานขอให้ความตั้งใจและพระประสงค์ของพระเจ้าที่จะปรากฎให้เห็นชัดในชีวิตของพวกเขาแทนได้ </li></ul>วิญญาณศาสนา
 69. 69. <ul><li>พวกเราสามารถถูกทำทางไปโดยพระวิญญาณแห่งความจริงที่ค้นพบได้ในพระวจนะของพระเจ้าที่ว่า </li></ul>
 70. 70. <ul><li>แต่​ปัญ​ญา​จาก​เบื้อง​บน​นั้น​บริ​สุทธิ์​เป็น​ประ​การ​แรก แล้ว​จึง​เป็น​ความ​สงบ​สุข การ​ผ่อน​หนัก​ผ่อน​เบา การ​ยอม​รับ​ฟัง การ​เต็ม​เปี่ยม​ด้วย​ความ​เมต​ตา​และ​ผล​ดี​ต่างๆ ไม่​มี​การ​ลำ​เอียง ไม่​มี​การ​หน้า​ซื่อ​ใจ​คด ผู้​ที่​สร้าง​สันติ​ย่อม​เป็น​ผู้​หว่าน​ใน​สันติ และ​จะ​เก็บ​เกี่ยว​ผล​เป็น​ความ​ชอบ​ธรรม​ </li></ul>ยากอบ 3.17-18
 71. 71. <ul><li>มีความจำเป็นอย่างยิ่งยวดที่พวกเราจะปกป้องหัวใจของพวกเราเอาไว้ด้วยความรักของพระเจ้า“ เพราะ​ความ​รัก​ให้​อภัย​บาป​มาก​มาย​ได้ ” </li></ul><ul><li>1 เปโตร 4.8 </li></ul>
 72. 72. <ul><li>องค์เจ้านายได้เตือนพวกเราเอาไว้ใน มัทธิว 24.12 ว่า “ความ​รัก​ของ​คน​จำ​นวน​มาก​จะ​เยือก​เย็น​ลง​เพราะ​ความ​อธรรม​แผ่​กว้าง​ออก​ไป” </li></ul>
 73. 73. <ul><li>องค์เจ้านายได้เตือนพวกเราเอาไว้ใน มัทธิว 24.12 ว่า “ความ​รัก​ของ​คน​จำ​นวน​มาก​จะ​เยือก​เย็น​ลง​เพราะ​ความ​อธรรม​แผ่​กว้าง​ออก​ไป” </li></ul><ul><li>“ แต่​ใคร​สู้ทน​ถึง​ที่​สุด​ก็​จะ​ได้​รับ​การ​ช่วย​ให้​รอด ” </li></ul>
 74. 74. <ul><li>มีเพียงวิธีเดียวที่จะปกป้องหัวใจของพวกเราเอาไว้ได้ นั่นก็คือ การยอมให้หัวใจของพวกเรานั้น พันผูกเอาไว้ กับองค์เจ้านาย </li></ul>
 75. 75. <ul><li>มีเพียงวิธีเดียวที่จะปกป้องหัวใจของพวกเราเอาไว้ได้ นั่นก็คือ การยอมให้หัวใจของพวกเรานั้นพันผูกเอาไว้กับองค์เจ้านาย </li></ul><ul><li>เพราะว่าบริเวณใดก็ตามที่อยู่ในดวงใจของพวกเราที่ยังไม่ได้ยอมจำนนทั้งหมดต่อองค์เจ้านายนั้น ก็เป็นบริเวณที่ศัตรูสามารถเข้ามาโจมตีได้โดยง่าย </li></ul>
 76. 76. <ul><li>พวกเราจำต้องไม่อธิษฐานเพื่อคนอื่นโดยออกมาจาก ความไม่พอใจ หรือ จาก ความโกรธ </li></ul>
 77. 77. <ul><li>พวกเราจำต้องไม่อธิษฐานเพื่อคนอื่นโดยออกมาจากความไม่พอใจ หรือ จากความโกรธ </li></ul><ul><li>คำอธิษฐานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและปลอดภัยที่สุดที่พวกเราสามารถอธิษฐานเพื่อตัวเราเองและเพื่อคนอื่นได้นั้นก็คือ “ ขอให้เป็นไปตามพระทัยพระองค์ ” </li></ul>
 78. 78. <ul><li>ไม่ใช่ความตั้งใจและความประสงค์ของพวกเขา หรือ ความตั้งใจและความประสงค์ของพวกเรา </li></ul>
 79. 79. <ul><li>ไม่ใช่ความตั้งใจและความประสงค์ของพวกเขา หรือ ความตั้งใจและความประสงค์ของพวกเรา </li></ul><ul><li>แต่จงอธิษฐานอย่างจริงจังเพื่อที่ความตั้งใจและพระประสงค์ของพระองค์จะถูกทำให้สำเร็จในชีวิตของพวกเขาแทน </li></ul>
 80. 80. พระเจ้าจะอวยพรพวกคุณ
 81. 81. <ul><li>ถ้าหากคุณรู้สึกว่าคุณได้ตกเป็นเหยื่อของคำอธิษฐานแบบบีบบังคับ หรือ เวทย์มนตร์ ละก็ บางครั้งคุณก็จะสัมผัสได้ถึงความหนักอึ้ง หรือ ความพ่ายแพ้ที่มีอยู่รายรอบไปหมด </li></ul>พระเจ้าจะอวยพรพวกคุณ
 82. 82. <ul><li>อาจจะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ต่างๆ ของคุณ </li></ul>พระเจ้าจะอวยพรพวกคุณ
 83. 83. <ul><li>อาจจะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ต่างๆ ของคุณ </li></ul><ul><li>คุณอาจจะประสบกับความงุนงงสับสน หรือถูกโถมทับไปด้วยความรู้สึกเกลียดชังตัวเอง </li></ul>พระเจ้าจะอวยพรพวกคุณ
 84. 84. <ul><li>อาจจะมีความขัดแย้งเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ต่างๆ ของคุณ </li></ul><ul><li>คุณอาจจะประสบกับความงุนงงสับสน หรือถูกโถมทับไปด้วยความรู้สึกเกลียดชังตัวเอง </li></ul><ul><li>แต่จงชื่นใจเถิด แค่เพียงคุณรู้ว่าอะไรกำลังโจมตีคุณอยู่ คุณก็มีชัยชนะไปกว่าครึ่งแล้ว </li></ul>พระเจ้าจะอวยพรพวกคุณ
 85. 85. <ul><li>ไม่ว่าพวกคุณจะชอบหรือไม่ก็ตาม พวกคุณจำเป็นที่จะต้องอธิษฐานเพื่อบรรดาคนเหล่านั้นที่ได้อธิษฐานต่อต้านพวกคุณ </li></ul>พระเจ้าจะอวยพรพวกคุณ
 86. 86. <ul><li>ไม่ว่าพวกคุณจะชอบหรือไม่ก็ตาม พวกคุณจำเป็นที่จะต้องอธิษฐานเพื่อบรรดาคนเหล่านั้นที่ได้อธิษฐานต่อต้านพวกคุณ </li></ul><ul><li>จงอธิษฐานเพื่อที่ถ้อยคำของพวกเขาที่ต่อต้านพวกคุณนั้นจะไร้ผล และที่คนเหล่านั้นจะหยุดอธิษฐานออกนอกความตั้งใจและความตั้งใจของพระเจ้า </li></ul>พระเจ้าจะอวยพรพวกคุณ
 87. 87. <ul><li>จงขอพระเจ้าที่จะอวยพรพวกเขาด้วย สันติสุข ของพระองค์ ความรัก ของพระองค์ และ พระเมตตา ของพระองค์ </li></ul>พระเจ้าจะอวยพรพวกคุณ
 88. 88. <ul><li>เหนือสิ่งอื่นใด พวกเราจำต้อง ยกโทษให้ กับพวกเขา เพราะว่าพวกเขาไม่รู้ตัวว่าพวกเขากำลังทำอะไรอยู่ </li></ul>พระเจ้าจะอวยพรพวกคุณ
 89. 89. <ul><li>เหนือสิ่งอื่นใด พวกเราจำต้องยกโทษให้กับพวกเขา เพราะว่าพวกเขาไม่รู้ตัวว่าพวกเขากำลังทำอะไรอยู่ </li></ul><ul><li>พวกเขาได้ตกเป็นเหยื่อของวิญญาณโสโครกตัวนี้เหมือนกับที่พวกเราก็ได้ตกเป็นเหยื่ออยู่ด้วย </li></ul>พระเจ้าจะอวยพรพวกคุณ
 90. 90. <ul><li>“ เพราะ​เรา​ไม่​ได้​ต่อ​สู้​กับ​เนื้อ​หนัง​และ​เลือด ” </li></ul><ul><li>เอเฟซัส 6.12 นั่นหมายความว่า พวกเราไม่ได้ต่อสู้กันเอง แต่พวกเรา “ต่อสู้กับ” ซาตาน และพวกภูติผีปีศาจสมุนของมัน </li></ul>พระเจ้าจะอวยพรพวกคุณ
 91. 91. <ul><li>“ เพราะ​เรา​ไม่​ได้​ต่อ​สู้​กับ​เนื้อ​หนัง​และ​เลือด ” </li></ul><ul><li>เอเฟซัส 6.12 นั่นหมายความว่า พวกเราไม่ได้ต่อสู้กันเอง แต่พวกเรา “ต่อสู้กับ” ซาตาน และพวกภูติผีปีศาจสมุนของมัน </li></ul><ul><li>นั่นแหละที่เป็นศัตรูตัวเดียวของพวกเรา </li></ul>พระเจ้าจะอวยพรพวกคุณ
 92. 92. <ul><li>และพวกเราไม่ได้ต่อสู้ในธรรมชาติในโลกนี้ด้วย แต่ต่อสู้ในอาณาจักรฝ่ายเหนือธรรมชาติต่างหาก </li></ul>พระเจ้าจะอวยพรพวกคุณ
 93. 93. <ul><li>จง กลับใจเสียใหม่ สำหรับ การไม่ให้อภัย คนเหล่านั้นหรือใครก็ตามที่พวกคุณได้เก็บเอาไว้ในใจ </li></ul>พระเจ้าจะอวยพรพวกคุณ
 94. 94. <ul><li>แล้วจงขอให้พระเจ้าประทาน ความรักที่ไม่มีเงื่อนไขของพระองค์ ให้กับพวกคุณเพื่อที่พวกคุณจะมอบความรักที่ไม่มีเงื่อนไขนี้ให้กับพวกเขาได้ </li></ul>พระเจ้าจะอวยพรพวกคุณ
 95. 95. <ul><li>และถ้าเป็นไปได้ จงเป็นที่หนุนใจ แก่พวกเขา </li></ul>พระเจ้าจะอวยพรพวกคุณ
 96. 96. <ul><li>และถ้าเป็นไปได้ จงเป็นที่หนุนใจแก่พวกเขา </li></ul><ul><li>ด้วยว่าจะเป็นการยากยิ่งนักสำหรับพวกเขาที่จะยังคงเกลียดชังพวกคุณต่อไปในเมื่อพวกคุณตอบสนองต่อสิ่งที่พวกเขาทำด้วยความรัก </li></ul>พระเจ้าจะอวยพรพวกคุณ
 97. 97. <ul><li>หมายเหตุ มันอาจจะใช้เวลาสักหน่อยที่บรรยากาศฝ่ายวิญญาณรอบตัวคุณจะถูกทำให้สะอาดจากคำอธิษฐานทั้งหมดของพวกเขา </li></ul>พระเจ้าจะอวยพรพวกคุณ
 98. 98. <ul><li>หมายเหตุ มันอาจจะใช้เวลาสักหน่อยที่บรรยากาศฝ่ายวิญญาณรอบตัวคุณจะถูกทำให้สะอาดจากคำอธิษฐานทั้งหมดของพวกเขา </li></ul><ul><li>ดังนั้น จงปกคลุมตัวของพวกคุณเองในการอธิษฐานอยู่บ่อยๆ ต่อไป </li></ul>พระเจ้าจะอวยพรพวกคุณ
 99. 99. <ul><li>ประการสุดท้าย จงเฝ้าดูอย่างมั่นคงเถิดว่าพระเจ้าจะอวยพรพวกคุณโดยผ่านสิ่งที่พวกคุณทำนี้ เพราะว่าในทุกๆ ความทุกข์ยากลำบากที่พวกเราเผชิญนั้น มี พระพรซ่อนอยู่ ในนั้นสำหรับพวกเราเสมอ หากว่าพวกเรายอมจำนนทั้งหมดต่อพระเจ้า </li></ul>พระเจ้าจะอวยพรพวกคุณ
 100. 100. <ul><li>และถ้าหากศัตรูได้ตั้งเป้าหมายที่จะโจมตีพวกคุณ ก็จงมีกำลังใจขึ้นเถิด ด้วยว่ามันรู้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่ทรงพลานุภาพยิ่งนักอยู่ในอนาคตของพวกคุณแล้ว มิฉะนั้นมันจะไม่มาเสียเวลารังควานพวกคุณหรอก </li></ul>พระเจ้าจะอวยพรพวกคุณ

×