O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

GIS og Norge Digitalt

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 19 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Quem viu também gostou (16)

Semelhante a GIS og Norge Digitalt (20)

Anúncio

Mais de Oystein Johannessen (20)

GIS og Norge Digitalt

 1. 1. GIS og geodata: Utdanningstilbud og tilgang til Norge Digitalt Faglig Råd Elektro 15012007 Avdelingsdirektør Øystein Johannessen, Kunnskapsdepartementet [email_address]
 2. 2. Dagens tekst (JOH 15.01) <ul><li>Geografiske informasjonssystemer </li></ul><ul><ul><li>Videregående opplæring </li></ul></ul><ul><ul><li>Utdanningstilbud i høyere utdanning </li></ul></ul><ul><li>Den digitale allmenningen: Tilknytning til Norge Digitalt </li></ul><ul><li>http://slideshare.net/oysteinj/ </li></ul>
 3. 3. Hovedinntrykk mht GIS som fag og studium <ul><li>Geografiske informasjonssystemer er inne som kompetansemål i flere fag i vg opplæring. En skole med landsdekkende tlibud p.t. </li></ul><ul><li>Geografiske informasjonssystemer som eget tilbud ved læresteder i høyere utdanning </li></ul><ul><li>Geoforum har gode oversikter over utdanningsmuligheter i Norge </li></ul>
 4. 4. Kilde: Geoforum
 5. 5. Videregående opplæring <ul><li>Gauldal videregående skole </li></ul><ul><ul><li>Landsdekkende linje kart og oppmåling </li></ul></ul><ul><li>Kompetansemål i geografi – fellesfag studieforberedende utdanningsprogram </li></ul><ul><li>Kompetansemål i politikk, individ og samfunn – programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram </li></ul>
 6. 6. Høyere utdanning <ul><li>Universitetene i Oslo, Bergen, Stavanger, Tromsø + UMB og NTNU </li></ul><ul><li>Høyskolene i </li></ul><ul><ul><li>Bergen </li></ul></ul><ul><ul><li>Gjøvik </li></ul></ul><ul><ul><li>Hedmark (Evenstad) </li></ul></ul><ul><ul><li>Narvik </li></ul></ul><ul><ul><li>Nord-Trøndelag </li></ul></ul><ul><ul><li>Telemark </li></ul></ul><ul><ul><li>Ålesund </li></ul></ul>
 7. 7. Universitetet for miljø- og biovitenskap <ul><li>Studier i geomatikk ved Institutt for matematiske realfag og teknologi </li></ul><ul><li>Tilbyr Bachelor i geomatikk og Master i Teknologi – Geomatikk </li></ul><ul><li>Fordypningsretninger </li></ul><ul><ul><li>GIS </li></ul></ul><ul><ul><li>Geodesi </li></ul></ul><ul><ul><li>Fotogrammetri </li></ul></ul><ul><ul><li>Bildebruk </li></ul></ul>
 8. 8. Høyskolen i Gjøvik <ul><li>Tilbyr 3-årig studium i geomatikk (Bachelor) samt årsstudier innen Landmåling og GIS </li></ul><ul><li>Geomatikkstudiet : </li></ul><ul><ul><li>15 studieplasser </li></ul></ul><ul><ul><li>3. studieår byr på spesialiseringsmuligheter innen </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>Eiendomsdata </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Produksjon og forvaltning av geodata </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Grunnlagsnett </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Planlegging, areal, ressurs og miljø </li></ul></ul></ul><ul><ul><ul><li>Stikking på bygg/anlegg </li></ul></ul></ul><ul><ul><li>Video: </li></ul></ul><ul><ul><li>http://www.hig.no/geomatikk/studietilbud/Markedsfoering_Video/Del01_150.wmv </li></ul></ul>
 9. 9. Andre høyskoler <ul><li>Høyskolen i Bergen : 3-årig Bachelor-utdanning i ingeniørfag . </li></ul><ul><li>Høyskolen i Hedmark : Tilbyr kurs i GIS og bruker GIS som verktøy i skog- og utmarksfag </li></ul><ul><li>Høyskolen i Narvik : Tilbyr 3-årig utdanning i ingeniørfag , inkl kurs i landmåling </li></ul><ul><li>Høyskolen i Nord-Trøndelag : Tilbyr bl a årsstudium i GIS </li></ul><ul><li>Høgskolen i Telemark : 1-årig påbyggingsstudium i GIS </li></ul><ul><li>Høyskolen i Ålesund : Bachelor i informasjonssystemer </li></ul>
 10. 10. Den digitale allmenningen <ul><li>” Den digitale allmenningen bør vere så stor som mogleg og innehalde informasjon og materiale av høg kvalitet. På allmenningen står brukaranes behov i fokus. Det bør vere høve til digital gjenbruk til ikkje-kommerseielle føremål, og bruken bør vere gratis for den einskilde brukar” </li></ul><ul><li>(Stortingsmelding nr 17 (2006-2007) Eit informasjonssamfunn for alle ) </li></ul>
 11. 11. Norge digitalt - bidrar til det digitale spranget
 12. 12. Basis geodata <ul><li>FKB-data og ortofoto </li></ul><ul><ul><li>Fra Geovekst-samarbeidet </li></ul></ul><ul><ul><li>Fra kommunene utenfor Geovekst (min. 7 stk.) </li></ul></ul><ul><li>Nasjonale data fra Statens kartverk </li></ul><ul><ul><li>N50-5000 Kartdata, DTM, Vbase, SSR (Stedsnavn), Adm.grenser </li></ul></ul><ul><ul><li>Fastmerkeregister og transformasjonstjenester </li></ul></ul><ul><ul><li>Dybdeinformasjon for kystn æ re sj ø omr å der </li></ul></ul><ul><ul><li>Eiendomsdata (avtale med Norsk Eiendomsinformasjon) </li></ul></ul>
 13. 13. Tematiske geodata <ul><li>Nasjonale tematiske datasett fra ulike statlige etater </li></ul><ul><ul><li>Sorterer under ”Lov om miljøinformasjon” - og skal gjøres gratis tilgjengelig </li></ul></ul><ul><li>Tematiske datasett etablert lokalt i kommuner og fylker </li></ul><ul><ul><li>Plandata inngår i denne kategorien og er det mest etterspurte temadatasettet fra kommunene. </li></ul></ul><ul><ul><li>I ND diskuteres et opplegg for å stimulere til økt innsats på strukturering og tilgjengeliggjøring av plandata fra kommunene </li></ul></ul>
 14. 15. Deltakernes rolle i Norge Digitalt <ul><li>som bruker av ND-data </li></ul><ul><ul><li>basisdata </li></ul></ul><ul><ul><li>temadata </li></ul></ul><ul><li>som leverandør av geodata/tjenester til ND </li></ul><ul><ul><li>eksempler: </li></ul></ul><ul><ul><li>adm inndelinger </li></ul></ul><ul><ul><li>skoler, læresteder osv </li></ul></ul><ul><ul><li>biomangfold, arter, osv </li></ul></ul><ul><ul><li>kultur/samfunnsinfo, lokalhistorisk materiale osv </li></ul></ul>
 15. 16. Hjemmelekse: Utvikle kjøreregler for bruk av data/tjenester fra Norge digitalt <ul><li>Departement og direktorat </li></ul><ul><li>Museer og arkiver </li></ul><ul><li>Universiteter og høyskoler, herunder private høyskoler </li></ul><ul><li>Virksomheter som lager læremidler </li></ul><ul><li>Forskningsstiftelser </li></ul><ul><li>Grunn- og videregående skoler </li></ul><ul><li>Antall ansatte, studenter, elever </li></ul>
 16. 17. Avklare forhold <ul><li>Hvilke elever, studenter, ansatte </li></ul><ul><li>Hvilke typer produkter, tjenester, applikasjoner </li></ul><ul><ul><li>nedlastbare data </li></ul></ul><ul><ul><li>WMS </li></ul></ul><ul><ul><li>WFS </li></ul></ul><ul><ul><li>Ws </li></ul></ul><ul><li>Geografisk innsnevring av datatilfang, pr kommune, … </li></ul><ul><li>Tematisk innsnevring </li></ul><ul><li>Bruk gjennom applikasjoner, nettverk for miljølære </li></ul><ul><li>Bruk som kopier/bilder inn i trykte produkter.. </li></ul><ul><li>Hvordan blir bruken når offentlig og privat samarbeider </li></ul><ul><li>Kun bruk i undervisningssammenheng </li></ul><ul><li>Ikke kommersiell </li></ul><ul><li>Ikke privat, ikke i frivillige org. </li></ul>
 17. 18. <ul><li>Tilpasse ulike nivå/ ulike behov </li></ul><ul><li>Tilgang til data /tjenester </li></ul><ul><li>Tilrettelagte data/tjenester </li></ul><ul><li>Applikasjoner, barnetråkk, osv </li></ul><ul><li>Lenkesamlinger </li></ul><ul><li>Regionale fagsamlinger for lærere </li></ul><ul><li>Kartverket som nasjonalt fagorgan på kart og GIS </li></ul><ul><li>Eksisterende materiale fra Statens Kartverk </li></ul>Norge Digitalt som læringsressurs
 18. 19. Ressurser <ul><li>Kunnskapsdepartementet: http://kd.dep.no/ </li></ul><ul><li>GREP-basen: http://www.udir.no/grep </li></ul><ul><li>Norge Digitalt: http://www.statkart.no/IPS/?template=norgedigitalt </li></ul><ul><li>Geoforum: http://www.geoforum.no/ </li></ul><ul><li>[email_address] </li></ul>

Notas do Editor

×