O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Introduction to Open Source

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 27 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Anúncio

Introduction to Open Source

 1. 1. Open Source?
 2. 2. What is Open Source? 1. ແມ່ນໂປຣແກຣມ ທີ່ແຈກໃຫ້ໄປພ້ອມກັບຊອດໂຄດ (Source Code) 2. Free License ສາມາດແກ້ໄຂໄດ້ແບບອິດສະຫລະ 3. ອາດຈະມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນບາງກໍລະນີເຊັ່ນ Support 4. ມີເປົ້າຫມາຍເພື່ອເຂົ້າເຖິງຊຸມຊົນນັກພັດທະນາທີ່ ກວ້າງຂວາງ
 3. 3. What is Source Code? ● ແມ່ນພາສາທີ່ນັກຂຽນໂປຣແກຣມໃຊ້ໃນການຂ ຽນໂປຣແກຣມ ● ມະນຸດ ສາມາດອ່ານເຂົ້າໃຈໄດ້ ● ຄອມພິວເຕີ ອ່ານ [ບໍ່] ເຂົ້າໃຈ
 4. 4. Ex: Source Code
 5. 5. What is Binary? ● ແມ່ນພາສາ ຄອມພິວເຕີ ໃຊ້ເຮັດວຽກ ● ມະນຸດ [ບໍ່] ສາມາດອ່ານເຂົ້າໃຈໄດ້ ● ຄອມພິວເຕີ ອ່ານເຂົ້າໃຈ
 6. 6. Source To Binary ● ການປ່ຽນຈາກ Source Code ເປັນ Binary ແມ່ນເອ້ິນວ່າການ Compile
 7. 7. Source Code = Secret ● Source ປຽບເປັນຄູ່ມືປຸງແຕ່ງອາຫານ ເປັນຄວາມລັບສະເພາະ
 8. 8. Why Open Source? ● ໃຈດີ ຢາກແຈກ ● ຢາກສ້າງຊື່ສຽງ ● ເປີດໂອກາດໃຫ້ຄົນອື່ນພັດທະນາ ● ໂຕໂປຣແກຣມເອງ ກຳລັງຢູ່ໃນຂາລົງ
 9. 9. ຕໍ່ຍອດໄດ້ ● ເຊັ່ນ: ນັກພັດທະນາ 10 ຄົນເຮັດໂປຣແກຣມ ທຳມະດາໄດ້10 ໂປຣແກຣມ ແຕ່ຫາລວມກັນເຮັດ 1 ໂປຣແກຣມ ຈະໄດ້ໂປຣແກຣມລະດັບເທບທີ່ເປັນປະໂຫຍດ ສູງກວ່າ
 10. 10. Open Source is NOT Free ● ສາມາດຂາຍ Source Code ໄດ້ ● ລາຍໄດ້ຈາກການບໍລິຈາກ ● ສາມາດຫັນຈາກການຂາຍ Product ມາເປັນການຂາຍ Service ໄດ້ ໂຕຢ່າງ: Red Hat, Google.
 11. 11. ຂໍ້ດີຂອງ Open Source ● ບໍ່ຕ້ອງກັງວົນເລື່ອງ 'ລິຂະສິດ' ● ບໍ່ຕ້ອງຖ້າໃຫ້ເຈົ້າຂອງໂປຣແກຣມແກ້ໄຂປັນ ຫາ ● ຫລຸດຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ ● ສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້ ● ສ້າງສັງຄົມນັກພັດທະນາໃນວົງກວ້າງ
 12. 12. ແຍກກັນໃຫ້ອອກ ລະຫວ່າງ ● Shareware / DEMO ຮຸ້ນທົດລອງໃຊ້ໄດ້ຟຣີ ແຕ່ລຸ້ນພິເສດຕ້ອງໄດ້ຊື້ບໍ່ Open Source ● Freeware ໃຫ້ໃຊ້ງານໄດ້ຟຣີ ແຕ່ບໍ່Open Source ● Freeware (Open Source) ໃຫ້ໃຊ້ໄດ້ຟຣີ ແລະ ສາມາດແກ້ໄຂ Source Code ໄດ້ນຳ
 13. 13. Open Source ໃນບ້ານເຮົາມີຫຍັງແດ່? ● Open Source Operating (Linux, Unix, Android) ເປັນລະບົບປະຕິບັດການ ທີ່ໃຊ້ໄດ້ທຽບເທົ່າກັບ Windows
 14. 14. Open Source ໃນບ້ານເຮົາມີຫຍັງແດ່? ● Open Source Software ໂປຣແກຣມ ທີ່ເຮົາຄຸ້ນກັນດີ
 15. 15. Open Source ໃນບ້ານເຮົາມີຫຍັງແດ່? ● Open Source For Server
 16. 16. Open Souce CMS
 17. 17. Where is Open Source in Laos? ● ບ້ານເຮົາມີໃຜເຮັດ Open Source ແດ່? ● ມີໂປຣແກຣມໃດແດ່ທີ່ຄົນລາວເຮັດ? ● ໃຜສົນໃຈເຂົ້າຮ່ວມພັດທະນານຳກັນແດ່? ● ເວົ້າແທ້ບໍ່?
 18. 18. What to do?
 19. 19. Lao Language translation Status....
 20. 20. FireFox Translation Status.
 21. 21. And more And more And more And more And more And more And more And more And more And more And more And more And more And more And more And more And more And more And more And more And more And more And more And more And more And more And more And more And more And more And more And more And more And more And more And more And more And more And more And more And more And more And more And more And more And more
 22. 22. Any Question ???

Notas do Editor

 • DEMO
 • DEMO
 • DEMO

×