O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Reglement editie 2019 versie 14 maart 2019

236 visualizações

Publicada em

Reglement Lazuur 2019
www.lazuur.be

Publicada em: Governo e ONGs
 • DOWNLOAD FULL eBOOK INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF eBook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB eBook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc eBook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF eBook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB eBook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc eBook here { https://tinyurl.com/y6a5rkg5 } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, CookeBOOK Crime, eeBOOK Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Responder 
  Tem certeza que deseja  Sim  Não
  Insira sua mensagem aqui
 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Reglement editie 2019 versie 14 maart 2019

 1. 1. De Lazuur van Tienen Wedstrijdreglement 2019 Versie 14/03/2019 Regel 1: doel en opzet De Lazuur van Tienen is een aflossingswedstrijd tussen de Tiense wijken en dorpen (vanaf nu ‘contreien’ genoemd, enkelvoud: ‘contrei’, cf regel 6). Het evenement vindt elk jaar plaats binnen de Tiense stadsgrenzen als onderdeel van de Tiense feestdag (Kweikersdag) op donderdag 10 oktober 2019. Elke deelnemende contrei legt 10 afstanden af op een vooraf vastgelegd parcours waarbij elk van de deelnemers steeds zijn of haar ‘schaap’ meedraagt (zie regel 2). De Lazuur heeft tot doel de samenhorigheid en samenwerking in de contreien te versterken en de fierheid over de stad aan te wakkeren. De organisatie is in handen van burgerbeweging opgewekTienen vzw, in samenwerking met stad Tienen. Deelname is gratis. Alle bijkomende mededelingen en/of publicaties door de organisatie in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement. Elke ploegkapitein wordt bij een wijziging op de hoogte gebracht. Door deel te nemen aan de Lazuur van Tienen aanvaardt de deelnemer dit wedstrijdreglement volledig. De wedstrijd heeft een ludiek karakter, maar wordt met de nodige ernst georganiseerd en is losjes gebaseerd op de Palio van Sienna. ‘Lazuur’ is een verwijzing naar het blauw uit het Tiense wapenschild en vlag. Regel 2: Het ‘schaap’ en het ‘schaapdragen’ Tienen heeft iets met schapen. Tienenaars hebben als spot- en geuzennaam niet alleen ‘Kweikers’, maar ook ‘Schapenkoppen’ (net zoals de Lierenaars). Als verwijzing naar de vroegere lakennijverheid vind je op ons wapenschild twee schapen terug. Ook deze editie wordt de sportieve uitdaging verdergezet: het schaapdragen. De Lazuur is een wedstrijd waarbij de deelnemers elkaar aflossen door middel van het overdragen van ‘het schaap’. Elke contrei maakt haar eigen schaap dat voldoet aan volgende vereisten:  Het schaap heeft een volume van minimum 0,6m³ en maximum 1m³  Het weegt minimum 4 kg
 2. 2.  Het schaap dient anatomisch correct te zijn: d.w.z dat het voorzien is van het voor een schaap normale aantal poten, koppen en staarten  De staart van het schaap is nooit langer dan zijn poten. Het schaap is herkenbaar als een schaap.  ‘Echte’ schapen (levend of dood) of delen van een schaap worden niet toegelaten, met uitzondering van de vacht. De vormvereisten van het schaap zijn niet veranderd ten opzichte van 2018. Contreien die deelnamen aan de eerste editie mogen hun schaap opnieuw gebruiken. Elk schaap wordt wel gecontroleerd (zie verder). De organisatie is steeds aanspreekbaar voor advies over het maken van het schaap. Het schaap van elke contrei wordt op maandag 30 september 2019 (19u30, Pand 10) en op donderdag 10 oktober 2019 voor de start van de Lazuur gecontroleerd op gewicht, uitzicht en volume. De jury die de schapen controleert bepaalt eveneens welke contrei het mooiste schaap maakte. Deze contrei krijgt een voorsprong bij de start (zie verder). Elke contrei beschikt over een eigen schaap dat in zijn oorspronkelijk toestand moet finishen. Op elk moment van de Lazuur is er fysiek contact tussen minstens 1 deelnemer en het schaap van zijn team. Het werpen van het schaap is verboden. Indien het schaap valt, mag de deelnemer op zijn/haar stappen terugkeren om het schaap op te rapen en de race te hervatten. Enkele voorbeelden van ‘Schaapdragen’ ziet u op onderstaande tekeningen. Duwen, trekken, sleuren, dragen: het staat de contreien vrij om hier varianten op te bedenken, zolang de richtlijnen uit het reglement worden gevolgd. Het schaap mag geen wielen bevatten of door een hulpmiddel worden verplaatst (bv kruiwagen).
 3. 3. Regel 3: de winnende contrei De winnende contrei is het team dat zijn schaap als eerste over de finish brengt. Hiervoor moeten alle deelnemers het parcours afleggen. Bij de Lazuur valt er veel te beleven, maar geen geld te winnen. Naast de eer krijgt de winnende contrei ‘De Gouden Vlag’ die trots in de contrei gedurende een jaar kan worden opgehangen. Het winnende team krijgt bovendien een ereplaats tijdens de feestelijke intrede van de reuzen, die vlak na de Lazuur op 10/10 zal plaatsvinden. Tot slot volgt een eervolle vermelding in Pand 10, het huis voor burger- en buurtinitiatieven in het vroegere stationsbuffet. OpgewekTienen houdt als organisator toezicht op het correcte verloop van de wedstrijd. In geval niet aan alle voorwaarden van dit reglement is voldaan of in geval van misbruiken, misleiding, bedrog of kwade trouw, behoudt opgewekTienen zich het recht voor om de betrokken deelnemer of ploeg uit te sluiten van de wedstrijd. De uitslag van de wedstrijd is bindend en onherroepelijk. Beslissingen tot aanduiding van winnaars zijn definitief en kunnen niet worden aangevochten. Over de uitslag en het verloop van de wedstrijd kan niet worden gecorrespondeerd (per brief, e-mail of telefonisch) met opgewekTienen.
 4. 4. Er zijn 4 prijscategorieën. De Gouden Vlag is enkel voor de snelste ploeg, maar voor elke categorie is er een aparte prijs: - De wedstrijd zelf - Mooiste schaap (door jury gekozen en bekend gemaakt tijdens de ploeg- en schaapvoorstelling op donderdag 3 oktober, zie verder) - Mooiste outfit (wordt gekozen op donderdag 10.10 door jury) - Grootste supportersploeg (wordt gekozen op donderdag 10.10 door jury) De winnaars van elke categorie worden op 10/10 op het podium gehuldigd. De drie laatste categorieën krijgen een bonus aan de start van de Lazuur (zie regel 11) Regel 4: startuur en locatie De Lazuur vindt plaats tijdens de festiviteiten van de Kweikersdag op donderdag 10 oktober 2019. Om 19.00 uur wordt het startsignaal gegeven. Verdere praktische info wordt nog door de organisatie meegedeeld. Regel 5: het parcours Het parcours wordt op dinsdag 2 juli 2019, 100 dagen voor de start van de Lazuur, bekend gemaakt op de website van de Lazuur (www.lazuur.be). De afstand van één ronde bedraagt ongeveer 300 meter. Het gaat om een vlak parcours in open lucht. De organisatie beslist over de aard van het parcours, samen met de betrokken stadsdiensten en de politie. Op donderdag 10 oktober 2019 kan elke contrei het parcours verkennen, nét voor de wedstrijd. Regel 6: afbakening van en samenwerking tussen de contreien De organisatie heeft op basis van historische kaarten en de huidige wijk- en dorpswerkingen de stad in zones, ‘contreien’, verdeeld. Deze contreien werden op kaart gezet en zijn, samen met een beschrijving van de afbakening van deze contreien (cf appendix 2), te raadplegen via www.lazuur.be. Tot zondag 16 juni 2019, 23.59 uur kunnen opmerkingen over de afbakening van de contreien worden doorgegeven via lazuur@opgewekTienen.be. De organisatie bekijkt vervolgens of ze deze opmerkingen weerhoudt en, indien nodig, de afbakening aanpast. De kaart die vanaf zaterdag 29 juni 2019 online staat is de geldende afbakening voor de editie 2019. Bij betwisting heeft de organisatie het laatste woord. Contreien, die geografisch naast elkaar liggen, krijgen de mogelijkheid om te fuseren voor deze editie van de Lazuur. Maximaal 2 aangrenzende contreien kunnen een gemeenschappelijke contrei oprichten, gedurende deze editie van de Lazuur en dit na aanvraag en goedkeuring door de organisatie. De organisatie van de Lazuur kan de gefuseerde contrei terug ontkoppelen na de tweede editie van de Lazuur. Indien gekozen wordt voor een fusie van 2 aangrenzende contreien, kan elke contrei evenwel geen bijkomende teams afvaardigen (zie verder).
 5. 5. Regel 7: naamgeving van de ploeg Elke contrei bepaalt zelf de naam van zijn ploeg. De organisatie raadt aan om een naam te kiezen die duidelijk refereert naar de eigenheid van de contrei (bijvoorbeeld vroegere of huidige naamgeving van de contrei). De organisatie heeft het recht om namen te weigeren. Regel 8: contreikleuren De kleuren maken de contrei! Alle deelnemers aan de Lazuur dienen uitgedost te zijn in de kleuren van hun contrei. Elke contrei bepaalt hiervoor 2 kleuren. Het staat de contreien vrij om hier tekeningen of andere symboliek aan toe te voegen. Inspiratie kan gehaald worden uit historische vlaggen, wapen- of familieschilden uit de contrei of op basis van wat de contrei vandaag typeert. De contrei bepaalt zelf haar kleuren indien er geen historische vlaggen of wapenschilden voor handen zijn. Politieke verwijzingen en bestaande logo’s worden geweigerd. Bestaande wapen- en familieschilden en vlaggen kunnen alleen maar als er een duidelijk link is met de contrei, ze worden afgetoetst bij de organisatie en indien de rechthebbenden hun akkoord hebben gegeven. In hun zoektocht naar de contreikleuren kunnen de contreien via de organisatie een vrijblijvend beroep doen op de door de organisatie aangereikte historici of kenners in kleurensymboliek en heraldiek. Op www.lazuur.be kan je voorbeelden van Tiense wapenschilden en vlaggen aantreffen. Om overlap tussen kleuren van verschillende contreien te vermijden dienen deze tegen vrijdag 30 augustus 2019, 23u59 ingediend te worden bij de organisatie via lazuur@opgewekTienen.be. De organisatie heeft het recht om kleuren en kleurcombinaties te weigeren. Voor reeds bestaande contreien stellen we voor dat ze hun kleuren van 2018 behouden. Een onafhankelijk jury zal op donderdag 10 oktober 2019 bekend maken welk team het mooist is uitgedost. Het zal hierbij kijken naar de creativiteit van de outfit/kostuums/eventuele grime in de contreikleuren en naar de manier hoe de contreikleuren werden bepaald (aandacht voor historische kleuren, betrekken van de wijk,…). De jury kiest 1 contrei die bij de start van de Lazuur een voorsprong krijgt.
 6. 6. Regel 9: supportersteam Supporters geven deelnemers vleugels. De organisatoren willen de contrei met de grootste en het meest creatieve supportersteam daarom belonen. De jury die instaat voor het bepalen van de meest creatieve outfit zal eveneens bepalen welke contrei het beste supportersteam heeft en hierbij kijken naar de aantallen en de mate waarin de supporters in hun contreikleuren gehuld zijn. De jury kiest 1 contrei die bij de start van de Lazuur een voorsprong krijgt (zie regel 11). Regel 10: preselecties Een Lazuur-team staat of valt met zijn deelnemers. Preselecties van deelnemers per contrei zijn niet verplicht maar worden aanbevolen om het sterkste team te vormen, liefst als openbare activiteiten, zodat de hele contrei kan participeren. Regel 11: voorsprong bij de start Zoals elders beschreven in het reglement kan een ploeg een voorsprong krijgen aan de start van de Lazuur indien ze een deelwedstrijd wint: nl. voor het mooiste schaap, het mooist uitgedoste team en/of de beste supportersploeg (zie boven). De voorsprong voor het ‘mooiste schaap’ bedraagt 50 meter. De voorsprong voor ‘mooiste outfit’ (ploeg) levert ook 50 meter op. De contrei die de dag zelf beschikt over de ‘grootste ploeg supporters die gekleed zijn in de contreikleuren’ krijgt een bonus van 100 meter. Elke contrei kan maximum twee keer één van de deelcompetities winnen en dus maximum 2 boni krijgen aan de start van de Lazuur (maximum 150 meter voorsprong dus). Regel 12: deelnemers uit de contreien Deelnemers aan de Lazuur van Tienen moeten in één van de Tiense contreien wonen. Eén deelnemer per contrei mag uit een andere contrei komen, of zelfs van buiten Tienen, voor zover er een aantoonbare familieband in eerste graad is met een andere inwoner van de contrei. Bovendien kunnen bewoners/patiënten (geen personeelsleden) van woon- en zorgcentra, geestelijke gezondheidszorg en andere zorginstellingen, die minstens 3 maanden vóór de Lazuur aldaar woonachtig zijn, deelnemen aan de Lazuur (vanuit contrei waarvan ze deel uitmaken). Vanaf 17/03/2019 kunnen teamleiders of lokale initiatiefnemers, de ‘ploegkapiteins’, zich melden bij de organisatoren via lazuur@opgewekTienen.be. Zij zijn verantwoordelijk voor de samenstelling van hun ploeg en kunnen hiervoor advies inwinnen vanuit de organisatie. De organisatie kan deze kapitein, alsook deelnemers, aanvaarden of weigeren.
 7. 7. Regel 13: teamsamenstelling Elke contrei kan een ploeg inschrijven. Per contrei kunnen maximaal 2 ploegen deelnemen. De organisatie zal, indien er zich meerdere teams uit 1 contrei inschrijven, de ploegen steeds met elkaar in contact brengen zodat per zone de best mogelijke ploeg kan samengesteld worden. De organisatie kan het aantal deelnemende ploegen altijd beperken om veiligheidsredenen of praktische redenen. Elk team dat deelneemt aan de Lazuur van Tienen telt minimum 10 en maximum 13 personen. De procedure is deze editie een pak eenvoudiger geworden. Er werd besloten om volgende leeftijdscategorieën verplicht te houden (0-10, 11-20, 40-65, 65+). De rest is vrij te kiezen, maar met een minimumleeftijd van 350 jaar (optelsom van leeftijden van alle deelnemers). Er zullen geen strafpunten meer toegekend worden aan ploegen. Elke ploeg moet de 350 jaren halen, of meer. Indien niet volgt uitsluiting. Er zijn 4 vaste leeftijdscategorieën: 0-10 jaar 1-3 personen 11-20 jaar 1 persoon 40-65 jaar 1 persoon 65+ 1 persoon Uit deze categorie moet er altijd een deelnemer zijn. Verdeling man/vrouw wordt 50/50 (i.p.v. 40/60 in editie 1). De jongste categorie (< 10 jaar) mag met maximum 3 deelnemers aan de start verschijnen. Op die manier is het volume van het schaap makkelijker draagbaar. De contrei beslist zelf of de deelnemers van de jongste leeftijdscategorie het schaap gezamenlijk dragen, dan wel doorgeven tijdens het afleggen van hun ronde. Er dient steeds minstens 1 kind het schaap aan te raken. Begeleiding door een volwassene op afstand is toegestaan, deze mag evenwel niet helpen. De leeftijd van de deelnemers op de Kweikersdag (10/10) is de geldende leeftijd. Deelnemers moeten hun leeftijd kunnen bewijzen aan de hand van hun identiteitskaart. De deelnemers staan toe dat hun persoonsgegevens door de organisatie gecontroleerd worden. Als bewijs van deelname wordt een kopie van identiteitskaart, plus een mutualiteitsstrookje met vermelding van woonplaats (OF ander bewijs van woonst) gevraagd. De ploegsamenstelling en rangorde (volgorde aan de start) worden volledig zelfstandig door de deelnemende ploegen bepaald. Men kan dus evengoed starten met de jongste deelnemer, met de oudste, of eender wie er tussenin. Elke contrei moet zorgen voor een kapitein, een contactpersoon die de organisatie actief op de hoogte houdt van de deelnemers, de leeftijden en de woonplaatsen.
 8. 8. De ploegsamenstelling en de rangorde worden, samen met een kopie van de identiteitskaarten van de deelnemers en de woonplaatsbewijzen (bv. een mutualiteitsstrookje of elektriciteitsafrekening met daarop naam en adres van de deelnemer), tegen maandag 30 september, voor 23u59 overhandigd aan de organisatoren van de Lazuur van Tienen via lazuur@opgewekTienen.be of overhandigd op de controle van de schapen (maandag 30 september 2019, vanaf 19u30 in Pand 10). Ploegen die zich niet gehouden hebben aan de reglementen, worden niet toegelaten aan de Lazuur van Tienen. Alle ploegsamenstellingen en rangordes worden door de organisatie geheim gehouden tot de dag van de Lazuur. Wie tegen maandag 30 september 2019, om 23.59 uur geen ploegsamenstelling en rangorde inleverde, kan niet meer deelnemen. De organisatie controleert vervolgens de ploegsamenstellingen en rangordes en laat aan de ploegkapiteins tegen dinsdag 1 oktober 2018 om 23.59 uur weten of de aanvraag ontvankelijk wordt verklaard Op 3 oktober 2019, om 19u30 vindt de ploeg- en schaapvoorstelling plaats in Pand 10 en vindt de bekendmaking plaats van het mooiste schaap. Indien de organisatie vindt dat er een wijziging dient doorgevoerd te worden, krijgt elke ploeg de tijd om dit tegen zondag 7 oktober 2019 om 23.59 uur te laten weten aan de organisatie via de bovenvermelde contactgegevens. Gebeurt dit niet, dan kan de ploeg niet meer deelnemen. Te allen tijde geldt dat eens de ploegsamenstelling en rangorde worden doorgestuurd aan de organisatie deze als definitief gelden. Enkel de organisatie kan een wijziging vragen. Eens de ploeg(en) ontvankelijk worden verklaard door de organisatie, ligt de ploegsamenstelling en de startorde van de deelnemers definitief vast. In geval van overmacht kan een deelnemer vervangen worden mits de man/vrouw verhouding in het team gerespecteerd blijft en de organisatie hier uitdrukkelijk toestemming voor geeft. De nieuwe deelnemer moet sowieso in de eigen contrei wonen. Ook de totaalleeftijd van minimum 350 levensjaren dient nog steeds gehaald te worden. Na controle van alle persoonsgegevens worden, op de dag van de Lazuur, de buik- en rugnummers uitgedeeld. De exacte timing en locatie worden nog meegedeeld aan de ploegen. Rugnummers moeten voor de start duidelijk en stevig aangebracht worden op de kledij, aan de buik- en de rugzijde van alle deelnemers. Regel 14: startvolgorde De eerste deelnemer van de ploeg start met nummer 1, de tweede met 2, de derde met 3, enz.. tot de tiende met 10. Hier wordt geen afwijking op toegestaan. Dat is niet alleen handig voor de organisatie, het stelt de kijker ook in staat om een inschatting te maken van de tussenstand tijdens de wedstrijd.
 9. 9. Regel 15: de deelnemers Alle deelnemers leggen een afstand af, éénmaal. Er zijn 10 (gelijkwaardige) afstanden. Elke deelnemer is zelfstandig onderweg. Van elke ploeg is er op elk moment één deelnemer onderweg (met uitzondering van de jongste leeftijdscategorie). De ronde wordt beëindigd met de overdracht van het schaap in een door de organisatie aangeduide zone. Eender welk hulpmiddel tijdens de overdracht of wedstrijd is verboden. Ook het gebruik van hazen is verboden. Mensen die geen deel uitmaken van de ploegen of van de organisatie mogen niet op het parcours (uitzondering bij de jongste deelnemers waar, mits toestemming van de organisatie, een begeleider mogelijk is). Regel 16: hinderen van de deelnemers Ploegen en deelnemers mogen elkaar niet hinderen. Inbreuken hierop worden bestraft met een tijdstraf van 30 seconden aan de finishlijn. De organisatie kijkt hier op toe. Regel 17: aanpassingen OpgewekTienen behoudt zich het recht om de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen of in te trekken indien de omstandigheden dit vereisen. De organisatie heeft het recht de reglementen indien nodig aan te passen. Aanpassingen zullen per mail doorgestuurd worden naar alle ploegkapiteins. Op de website van de Lazuur (lazuur.be) zal steeds het geldende reglement gepubliceerd staan. Regel 18: aansprakelijkheid OpgewekTienen is niet verantwoordelijk voor mogelijke schade, lichamelijke letsels of ongevallen die zich zouden kunnen voordoen tijdens de voorbereidingen op de Lazuur of deelname aan preselecties. Tijdens de Lazuur van 10/10 is er voor de deelnemers (de lopers/schaapdragers) van elke contrei een ongevallenverzekering en verzekering burgerlijke aansprakelijkheid voorzien. De organisatie wenst evenwel op volgende punten te wijzen:  sporten dient op een verantwoorde manier te gebeuren.  een goede voorbereiding op het evenement is noodzakelijk.  er wordt de deelnemers aangeraden een voorafgaand onderzoek te laten plaatsvinden bij de huisarts. Met hun deelname verklaart de contrei (inclusief de schaapdragers) zich akkoord met het volledige reglement. OpgewekTienen is niet aansprakelijk voor incidenten die zouden voortkomen uit het aanvaarden van de prijs door de winnaar. OpgewekTienen kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gesteld voor enig gebrek in de prijs of indien de prijs niet voldoet aan de gecreëerde verwachtingen.
 10. 10. Regel 19: verwerking van persoonsgegevens De persoonsgegevens van de deelnemers worden door opgewekTienen in een bestand opgenomen. Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat zij eventueel met foto en een verwijzing naar de contrei waar ze wonen kunnen verschijnen op de website en andere online kanalen (zoals Instagram, Facebook, …). Dit geldt ook voor opname in de regionale pers als (film)reportages van de voorbereidingen en de wedstrijd zelf. De organisatie wenst iedereen een fijne Lazuur en een schitterende Kweikersdag. Algemene contactgegevens organisatie OpgewekTienen vzw Galgestraat 121 3300 Tienen lazuur@opgewekTienen.be www.lazuur.be 0499380558 0476322401 0498684410
 11. 11. APPENDIX 1 TIMING LAZUUR 1. Vanaf 19/03/2019 kunnen de teamleiders of lokale initiatiefnemers, de ‘ploegkapiteins’, zich melden bij de organisatoren via lazuur@opgewekTienen.be 2. Op 2 juli 2019, 100 dagen voor de start van de Lazuur, wordt het parcours bekend gemaakt op www.lazuur.be. 3. Tot zondag 16 juni 2019, 23.59 uur kunnen opmerkingen: over de afbakening van de contreien worden doorgegeven via lazuur@opgewekTienen.be 4. Vanaf zaterdag 29 juni 2019: kaart online met definitieve zonering van de contreien 5. Tegen vrijdag 30 augustus 2019 moeten de kleuren van de contrei afgetoetst zijn bij de organisatie. 6. Tegen maandag 30 september 2019, 23.59 uur wordt de naam van de contrei, ploegsamenstelling en startvolgorde overhandigd aan de organisatoren van de Lazuur, samen met een kopie van de identiteitskaarten van de deelnemers en de woonplaatsbewijzen (bv. een elektriciteitsafrekening met daarop naam en adres van deelnemer). Wie tegen 30 september 2019 om 23.59 uur geen ploegsamenstelling en rangorde inleverde, kan niet meer deelnemen. De organisatie controleert vervolgens de ploegsamenstellingen en rangordes en laat aan de ploegkapiteins tegen donderdag 3 oktober 23.59 uur weten of de aanvraag ontvankelijk wordt verklaard. Indien de organisatie vindt dat er een wijziging dient doorgevoerd te worden, krijgt elke ploeg de tijd om dit tegen 7 oktober 23.59 uur te laten weten aan de organisatie. 7. Op maandag 30 september worden de schapen van elk team in Pand 10 (vroegere stationsbuffet) achter gesloten deuren gekeurd. Elke team wordt apart uitgenodigd. We delen nog het exacte uur per team mee. We starten omstreeks 19u30. We zorgen voor creatieve en technisch aangelegde vrijwilligers om indien nodig samen met de contreien de afgekeurde schapen door de keuring te krijgen ;-) Na de keuring op 30 september mogen er aan het gewicht en de afmetingen van het schaap geen wijzigingen meer worden doorgevoerd. Ook de wijze waarop het schaap verplaatst wordt in de wedstrijd mag niet meer wijzigen. Op 10 oktober volgt een bijkomende controle. 8. Op donderdag 3 oktober volgt voor pers en publiek om 19u30 in Pand 10 de voorstelling van de verschillende deelnemende contreien en de schapen. Elk team zorgt dat minstens 1 afgevaardigde hierop aanwezig kan zijn. Dat mag een ploegkapitein of loper zijn, maar evengoed een lid van het supportersteam of createam zijn. De keuze laten we aan de contreien over. Ook het schaap dient aanwezig te zijn. Tijdens de voorstelling wordt ook het mooiste schaap bekend gemaakt. 9. 10 oktober 2018, 19.00 uur: start Lazuur. De timing op 10 oktober wordt op een later tijdstip aan de deelnemende ploegen meegedeeld. Op de Kweikersdag wordt bekend gemaakt wie het best/grootste supportersteam heeft en de mooiste outfit. Voor de start is er een bijkomende keuring van de schapen. Om 18u30 dienen alle schaapdragers aanwezig te zijn.
 12. 12. APPENDIX 2 Omschrijving van de contreien De onderstaande omschrijvingen geven de Tiense contreien weer voor de editie 2019. Tenzij anders aangegeven wordt beide zijden van de straat bedoeld. Bij straten gelegen op de grens van Stad Tienen wordt gekeken of de inwoners/deelnemers effectief inwoner zijn van Stad Tienen. De komende edities zijn aanvullingen en suggesties mogelijk. De omschrijving kan best bekeken worden in combinatie met de kaart die u kan terugvinden op www.lazuur.be. De nummering van de verschillende contreien is voorlopig, in afwachting van de benaming die de contrei aan hun gebied geven, al ligt die in een aantal gevallen voor de hand als het bijvoorbeeld om een dorp gaat. TIENEN CENTRUM Contrei 1 (Naam in 2018: ‘De bende van Gigi de Wolvenspoor’) Academiestraat (exclusief deel tussen ‘De Baron’ en de Ooievaarstraat), Albertvest (binnenring), Alexianenweg, Gilainstraat, Grote Markt, Heistraat, Ijzerstraat, Kabbeekvest (binnenring), Kalkmarkt, Ketelmakersstraat, Kliniekstraat, Kloostergang, Leuvenselaan, Leuvensestraat, Oude Leuvensestraat, Oude Vestenstraat, Raeymaekersvest, Strijdersstraat, Veldbornstraat richting ring vanaf Alexianenweg, Waaibergstraat, Withuisstraat (binnenring), Zegestraat Contrei 2 (Naam in 2018: ‘VeDoVe’) Ark Van Noëstraat, Donystraat, Eeuwfeeststraat, Generaal Guffenstraat, Kapelstraat tussen Donystraat en Veldbornstraat, Leopoldvest (binnen- en buitenring, inclusief residentie Beatrijs), Liefdestraat, Ooievaarsstraat, Oorlogsvrijwilligersstraat, Sliksteenvest (binnenring), Veldbornstraat tussen kruising met Kapelstraat en Alexianenweg. Contrei 3 (Naam in 2018: ‘Tienen-Zuid’) Beauduinstraat (tot aan Kapucijnenplein), Beggaardenstraat, Bergévest (binnenring), Bostsestraat vanaf kruising Vinckenboschvest en Moespikvest tot Torsinplein, Huidvetterstraat, Driemolenstraat, Gasthuismolenstraat, Goossensvest tussen kruising Hoegaardenstraat tot kruising met Meendijkstraat/Invalsweg, Meendijkstraat, Hoegaardenstraat, Kapelstraat tussen Donystraat en Kapucijnenplein, Kapucijnenhof, Kapucijnenplein, Kapucijnenstraat, Kloosterhof, Kortestraat, Lombardstraat, Moespikvest, Mulkstraat tussen Goossensvest en spoorlijn, Paardebrugstraat, Reizigersstraat, Sacreasgang, Sint-Helenavest, Sint-Katharinastraat, Torsinplein, Vinckenboschvest (binnenring)
 13. 13. Contrei 4 Astridvest, Beauduinstraat, Broekstraat, Croonestraat, Danebroekstraat, Delportestraat, Dr Geensstraat, Goossensvest vanaf kruising met Meendijkstraat tot Astridvest, Grote Bergstraat, Hennemarkt, Kattestraat, Kleine Bergstraat, Kleine Kattestraat, Menegaard, Minderbroederstraat, Oude Kleerkoperstraat, Peperstraat, Rijschoolstraat, Sint-Jorisplein, Spiegelstraat, Trapstraat, Veemarkt, Violetstraat, Vrijhofstraat, Wolmarkt. STADSRAND Contrei 5 Breisemstraat, Elsenbosveld, Elsenbosweg, Galgestraat, Grote Breisemstraat, Hortensialaan, Kaasweg, Leuvenselaan vanaf kruising met Withuisstraat tot aan kruising Westelijke Ring, Merelhof, Oude Aarschotsebaan, Schansstraat, Seringenhof, Swinnenstraat, Van Dormaelstraat, Veldstraat, Verzetstraat, Withuisstraat (buitenring), Zijpstraat Contrei 6 Aarschotsesteenweg tot kruising met Deken Rochettelaan, Acacialaan, Albertvest (buitenring), De Scheper, Deelberg, Kasteelstraat, Krekeldreef, Park Nieuwen Hoven, Park Passionisten, Pollepelstraat, Rozenhof, Soesterlaan, Valkenswaardlaan, Vissenakenstraat tot kruising met Deelberg, Vogelzangstraat, Watertorenstraat Contrei 7 (in 2018: ‘Het DOK van Tienen’) Gebied tussen Dietsesteenweg tot aan kruising met Houtemveldweg, Noordgrens afgebakend door Houtemveldweg en Dwarsweg, Oplintersesteenweg (enkel Westzijde, richting Houtemstraat), Kabbekvest (buitenring) Contrei 8 Gebied tussen Oplintersesteenweg (zijde Viander) tot aan kruising met Grensstraat, Grensstraat, Industriepark, Slachthuisstraat en Leopoldvest/Sliksteenvest (deze 2 vesten behoren evenwel tot contrei 2) Contrei 9 (Grimde) Gebied tussen Slachthuisstraat/Industriepark (behorende tot contrei 8), Oude Getestraat, Oude Spoorweg, Ambachtenlaan, Oostelijke Ring, Zuidelijke Ring tot aan spoorlijn, zone Suikerraffinaderij, Vinckenboschvest (buitenring)
 14. 14. Contrei 10 (Potterie/Spanuit) Gebied tussen Moespikvest, Begijnhof, Mulkendelpad, Lovensteen richting Zuidelijke Ring, Zuidelijk Ring (binnenring) tot aan kruising met Invalsweg, Invalsweg (zijde Getestraat) tot aan Moespikvest. Contrei 11 (Mulk/(Klein)Overlaar/Groot Overlaar) Gebied tussen E40, Invalsweg tot aan kruising met spoorweg, spoorweg volgend tot kruising met Viaductstraat, Grijpenveldstraat tot aan kruising Walstraat, site Affilips, Driebek (behorende tot contrei 20), Dievendaal (contrei 20). Contrei 12 (De Grijpen/Stationsbuurt) Gebied tussen de Goossensvest/Astridvest (behorende tot contrei 4), Levenselaan tot aan kruising met Westelijke Ring (behorende tot contrei 1), Westelijke Ring, site Affilips, Grijpenveldstraat, Tramstraat, spoorlijn tot aan kruising met Mulkstraat. DORPEN Contrei 13 (Kumtich/Breisem) Gebied tussen Westelijke Ring met kruising Mene, Mene tot aan E40, E40 tot aan grens Stad Tienen, grens stad Tienen volgend tot aan Breisembroekstraat, Breisembroekstraat tot aan kruising met Wolmersweg richting Vossekortweg, Vossekortweg, Kumtichstraat, Bijvoordseweg, Kleinbeek tot aan Kruising Westelijke ring, Westeljke ring tot aan kruising met Mene. Contrei 14 (Vissenaken) Gebied tussen Breisembroekstraat, grens stad Tienen volgend tot aan Lindestraat, Lindeboonweg, Vissenakenstraat, Watertorenstraat en Deken Rochttelaan (behorende tot contrei 6), Kaasweg, Kumtichstraat, Vossekotweg richting Breisembroekstraat. Contrei 15 (Sint-Margriete-Houtem) Gebied tussen Vissenakenstraat (behorende bij contrei 14), Lindeboomweg, Lindestraat, grenzen Stad Tienen volgend, Uilstraat, Uilstraat tot aan kruising Herestraat, over velden richting Windmolenstraat, Oplintersesteenweg tot aan kruising met Dwarsstraat (behorende bij contrei 7), Houtelveldweg en Deelberg (behorende bij contrei 6).
 15. 15. Contrei 16 (Oplinter) Gebied tussen Grensstraat (behorende aan contrei 8), Oude Getestraat, bezinkingsputten, Oude Spoorweg, grens Stad Tienen tot aan Uilstraat, Uilstraat, Windmolenstraat en Oplintersesteenweg tussen Windmolenstraat en Grensstraat (deze grens vanaf Uilstraat behoort aan contrei 15). Contrei 17 (Hakendover/Meer) Gebied tussen Oude Spoorweg, grens Stad Tienen tot aan spoorlijn, spoorlijn tot aan Houbaertstraat, Ranshovenstraat tot aan kruising met Ranshovenveld, Bameling, Bostveld, Zuidelijke Ring, Oostelijke Ring en Ambactenlaan (behorende tot contrei 9) Contrei 18 (Goetsenhoven) Gebied met E40 tussen grens Stad Tienen en kruising met Lange Steen, lijn tussen Langesteen en Bameling, Ranshovenveld, Houbaertstraat tot aan grens Stad Tienen deze volgend tot aan E40. Contrei 19 (Bost) Gebied tussen Invalsweg tot aan kruising met Zuidelijke Ring, Zuidelijke Ring (buitenring), Bostveld, lijn tussen Bameling en Langesteen aan kruising met Waterplankstraat, Langesteen tot kruising met Aststraat, lijn richting E40 (zie kaart). Contrei 20 (Oorbeek) Gebied tussen Dievendal, Driebek, Westelijke Ring tot aan kruising met Mene, Mene volgend tot aan E 40, E40 tot lijn Dievendaal/Driebek.

×