O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Pu dialog - jak zaczynać

154 visualizações

Publicada em

Broszura do szkolenia

Publicada em: Educação
 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Pu dialog - jak zaczynać

 1. 1. 1 MATERIAŁY SZKOLENIOWE DLA TRENERÓW I RODZICÓW SZKOLENIE: PROFILAKTYKA ULICY. DIALOG - JAK ZACZYNAĆ? Ryzyka okresu dojrzewania Profilaktyka uzależnień Praca z dzieckiem i młodzieżą Komunikacja: rówieśnicza a między pokoleniami Pokolenie (F) Fragmentacji Jak funkcjonuje nasz mózg Jak uspokoić mózg – mindfulness Jak inaczej funkcjonuje mózg nastolatka Relacja dziecka z rodzicem Rodzice Dziecko Trener Wyzwanie lub Szansa Plan zajęć Ewaluacja Jak działać w trudnych sytuacjach Badania Teoria Praktyka Narzędzia Instytucjonalne wsparcie Wsparcie online offline Dialog
 2. 2. 2 SPIS TREŚCI OPIS I PRZEBIEG PROGRAMU SZKOLENIOWEGO…………………………………………………………………………..3 PRZEBIEG SZKOLENIA DLA TRENERÓW: 21-22.09.2018………………………………………………………………….4 PRZEBIEG SZKOLENIA INTEGRACYJNEGO DLA RODZICÓW I TRENERÓW.……………………………………….5 TEMAT: Jak funkcjonuje nasz mózg - według Nicka Chatera………………………………………………………….6 TEMAT: Jak uspokoić mózg – mindfulness…………………………………………………………………………………….7 FORMULARZ: Wyzwanie lub szansa................................................................................................8 FORMULARZ: Plan zajęć………………………………………………………………………………………………………….9 - 10 TEMAT: Komunikacja (w dialogu) „O2O – Obywatel do Obywatela”……………………………………………11 TEMAT: Komunikacja (blokady).………………………………………………………………………………………………….12 TEMAT: Komunikacja (w dialogu) „OSO – Oddolna Samopomoc Online/Offline”…………………………13 TEMAT: Jak działać w trudnych sytuacjach………………………………………………………………………………….14 FORMULARZ: Notatka ze zdarzenia ..............................................................................................15 TEMAT: Relacja dziecka z rodzicem/ opiekunem...........................................................................16 EWALUACJA: Wskazówki – jak rozumieć pojęcia kluczowe w szablonie ewaluacji........................17 KONTAKT......................................................................................................................................18 KOLOFON......................................................................................................................................18 SPIS TREŚCI
 3. 3. 3 „Profilaktyka ulicy. Dialog - jak zaczynać?” szkolenie to kierujemy przede wszytskim do trenerów sportowych oraz angażujemy rodziców. Szkolenie dotyczy następujących tematów: profilaktyka uzależnień, współczesna młodzież i jej rozwój, funkcjonowanie mózgu, komunikacja i relacja dziecka z rodzicem. W procesie szkolenia poprzez transfer wiedzy i ćwiczenia uczestniczący w nim trenerzy będą przygotowani do zrealizowania autorskich zajęć z młodzieżą oraz ich ewaluację. AKTYWNOŚĆ DATA (dzień) GODZINY DZIAŁANIE I BLOK SZKOLENIOWY 21.09 (pt.) 16.00 - 20.00 Szkolenie trenerów – spotkanie 1 22.09 (sb.) 8.00 - 16.00 Szkolenie trenerów – spotkanie 2 ZADANIE 24.9 - 9.11 Ustalone zostanie w grupie uczestników w czasie szkolenia. Autorskie zajęcie po szkoleniowe: 1 wydarzenie Trener prowadzi zajęcia z (dziećmi) młodzieżą według własnego planu opracowanego na szkoleniu pod opieką szkoleniowców. WSPARCIE 24.9 - 9.11 Ustalone zostanie w grupie uczestników w czasie szkolenia. Wsparcie szkoleniowców online: (12 spotkań online). Oddolna Samopomoc Online (OSO): Strona: Jitsi Meet - https://meet.jit.si/ Hasło: OSOPUjak2018 II BLOK SZKOLENIOWY 20.10 (sb.) 10:00 - 16:00 Szkolenie integracyjne - rodzice i trenerzy PRZYGOTOWANIE EWALUACJI 9.11 - 16.11 Uzupełnienie ewaluacji może potrwać maksymalnie ok. 45 minut. Trenerzy przygotowują się sami do spotkania ewaluacyjnego. Przygotowanie w domu ewaluacji w formie pliku w formacie .ppt Przesłanie pliku z wypwłnioną ewaluacją do szkoleniowców. EWALUACJA 17.11 (sb.) 9:00 – 11:00 Ewaluacja. Spotkanie z trenerami. Wspólna ewaluacja. PRZEBIEG I OPIS PROGRAMU SZKOLENIOWEGO
 4. 4. 4 BLOK I: dzień 1 - piątek 21.09.2018 (16.00-20.00) Godzina Temat Materiały szkoleniowe 16.00 18.00 Komunikacja (na wideo) Film: https://dialogjak.wordpress.com/filmy/ Jak funkcjonuje nasz mózg Tekst w materiale szkoleniowym: (str.6) 18.00 20.00 Jak uspokoić mózg Tekst w materiale szkoleniowym: (str.7) Jak inaczej funkcjonuje mózg nastolatka Film: https://dialogjak.wordpress.com/filmy/ Tekst broszury (str.1-6) – do pobrania: https://dialogjak.wordpress.com/broszura-13-15/ Praca w formularzami: “Wyzwanie lub szansa” “Plan zajęć” Formularze w materiale szkoleniowym: (str.8-10) Formularze do pobrania: https://dialogjak.wordpress.com/dokumenty/ dzień 2 - sobota 22.09.2018 (8.00-16.00) Godzina Temat Materiały szkoleniowe 8.00 11.00 Komunikacja Film: https://dialogjak.wordpress.com/filmy/ Tekst broszury (str. 9-16) – do pobrania: https://dialogjak.wordpress.com/broszura-13-15/ Komunikacja (w dialogu) „O2O” Tekst w materiale szkoleniowym: (str.11) 11.00 13.45 Komunikacja (blokady) Film: https://dialogjak.wordpress.com/filmy/ Tekst w materiale szkoleniowym: (str.12) Komunikacja (w dialogu) „OSO” Tekst w materiale szkoleniowym: (str.13) Ryzyko: uzależnienie Film: https://dialogjak.wordpress.com/filmy/ Tekst broszury (str. 25-32, 38, 41) – do pobrania: https://dialogjak.wordpress.com/broszura-13-15/ 13.45 16.00 Jak działać w trudnych sytuacjach Tekst w materiale szkoleniowym: (str.14-15) Formularz do pobrania:: https://dialogjak.wordpress.com/dokumenty/ Jak ewaluować Tekst w materiale szkoleniowym: (str.17) Szablon ewaluacji w .ppt - do pobrania: https://dialogjak.wordpress.com/dokumenty/ “Plan zajęć” Tekst w materiale szkoleniowym: (str.9-10) Formularz do pobrania: https://dialogjak.wordpress.com/dokumenty/ PRZEBIEG SZKOLENIA DLA TRENERÓW: 21-22.09.2018
 5. 5. 5 BLOK II: sobota, 20.10.2018 (10.00-16.00) Godzina Temat Materiały szkoleniowe 10.00 12:30 Charakerystyki teraźniejszego nastolatka Film: https://dialogjak.wordpress.com/filmy/ Tekst broszury (str.7-8) – do pobrania: https://dialogjak.wordpress.com/broszura-13-15/ Ryzyko: uzależnienie Film: https://dialogjak.wordpress.com/filmy/ Tekst broszury (str. 32-37, 41) – do pobrania: https://dialogjak.wordpress.com/broszura-13-15/ Komunikacja (w dialogu) „O2O” Tekst w materiale szkoleniowym: (str.11) 12.30 14.00 Jak funkcjonuje nasz mózg Tekst w materiale szkoleniowym: (str.6) Jak uspokoić mózg Tekst w materiale szkoleniowym: (str.7) Komunikacja Film: https://dialogjak.wordpress.com/filmy/ Tekst broszury (str.9-16) – do pobrania: https://dialogjak.wordpress.com/broszura-13-15/ Relacja dziecka z rodzicem/ opiekunem Tekst w materiale szkoleniowym: (str.16) 14.00 16.00 Komunikacja (w dialogu) „O2O” Tekst w materiale szkoleniowym: (str.11) Praca w formularzami: „Wyzwanie lub szansa” Tekst w materiale szkoleniowym: (str.8) Formularz do pobrania: https://dialogjak.wordpress.com/dokumenty/ WSPARCIE DLA TRENERÓW - UCZESTNIKÓW SZKOLENIA 24.9 - 9.11.18 Daty konkretne i godziny ustalone zostaną w grupie uczestników w czasie szkolenia. Wsparcie szkoleniowców online: (12 spotkań online – około 60 minut). „OSO - Oddolna Samopomoc Online”: Strona: Jitsi Meet - https://meet.jit.si/ Hasło: OSOPUjak2018 PRZEBIEG SZKOLENIA INTEGRACYJNEGO DLA RODZICÓW I TRENERÓW
 6. 6. 6 Mózg jest narzędziem, które ciągle od nowa tworzy spójne znaczenie z wkładu sensorycznego. Mózg tworzy reprezentację świata  Mózg gromadzi informacje w małych krokach. Naraz widzimy tylko: jeden kolor, 15 znaków, jeden wzór.  Nasze oczy biegają z ogromną prędkością po naszym otoczeniu.  Ignorujemy informacje, które nie są częścią wzoru.  Mózg tworzy z gromadzonych informacji stabilny, dokładny i bardzo szczegołowy świat.  W momencie, gdy skupimy się na czymś, mózg płynnie pokazuje szczegółowy obraz.  Ten świat nie zostaje na przyszłości. Nasze obrazy mentalne są tylko szkicowe. Odbudujemy takie obrazy krok po kroku tylko gdy są potrzebne.  Efekt funkcjonowania mózgu jest mylny: mózg udaje, że doświadczymy wszystkich szczegółów świata około nas w tym samym momencie i że nasze obrazy mentalne są szczegółowe. Mózg tworzy znaczenia  Mózg skupia się tylko na jednym zestawie informacji sensorycznych na raz, aby go organizować i interpretować .  Mózg bazuje na wcześniej stworzonej interpretacji.  Mózg stara się używać różnych fragmentów informacji.  Mózg tworzy jedną, zadowalającą interpretację.  Nieco inne zestawy informacji powodują zupełnie inne interpretacje.  Mózg już płynnie prowadzi odpowiedź w momencie, gdy formułujemy pytanie. W momencie, gdy formułujemy pytanie bardziej szczegółowe, mózg prowadzi bardziej szczegółową odpowiedź.  Efekt funkcjonowania mózgu jest mylny: mózg udaje, że istnieją wcześniej formowane przekonania, wcześniej formowane pragnienia, wcześniej formowane upodobania, wcześniej formowane podejścia, wspomienia jako uzasadnienia naszych działań. W wszystkich procesach mózgowych  Wszystkie mentalne aktywności mają miejsce w „tu i teraz”.  Punkty startowe to: sensoryczne informacje oraz nasze historyczne interpretacje informacji sensorycznych.  Procesy mózgowe używają małych kroków.  W momencie skupienia się na czymś powstaje cykl myśli, żadne, inne świadome procesy nie dzieją się w mózgu.  Jesteśmy tylko świadomi wyniku, nie procesu tworzenia. Wyniki  Mózg ciągle improwizuje kreatywnie.  Nie ma głębokości umysłu. Umysł jest płaski.  To co istnieje to skromny przepływ chwilowego, świadomego doświadczenia.  U innych spotykamy się z historycznymi interpretacjami sensorycznych informacji i z improwizjami mózgu “tu i teraz” a nie z wsześniej formowanymi, wewnętrznymi światami.  Małe zmiany w interpretacjach “tu i teraz” mogą spowodować duże zmiany w przyszłości. TEMAT: Jak funkcjonuje nasz mózg - według Nicka Chatera
 7. 7. 7 Definicja mindfulness  Zwracanie szczególnej uwagi na to co dzieje się z nami i wokół nas, celowo, w chwili obecnej bez oceny. Opis  Skupić się na rzeczywistości jaka jest i nie jaka spodziewasz, że będzie.  Bez zewnętrznych celów.  Bez oceny.  Być obecnym „tu i teraz”.  Być zaciekawionym, otwartym i akceptującym doświadczenia i siebie.  Poprawić umysł, który błądzi. Działa przeciw  Przemyśliwaniu.  Byciu za interesowanym ocenami innych.  Negatywnym myślom i emocjom.  Skupieniu się na przeszłych błędach.  Wycofaniu się z sytuacji “tu i teraz” . Efekty opisane  Większa odporność.  Lepsze samopoczucie.  Lepsze relacje z innymi.  Ale badania są stronnicze. Wyzwanie  Mindfulness pierwotnie ma jako cel zniszczenie poczucia siebie.  Młodzi ludzie potrzebują konsystetnej ramy, aby poczuć się bezpiecznie, jako punkt wyjściowy do „odejścia i powrotu”.  Mindfulness nie może powodować, że młodzi ludzie doświadczą nicości.  Mindfulness ma powodować, że młodzi ludzi doświadczą czegoś, co zawsze jest obecne w „tu i teraz”: swój oddech, swój dotyk np. z piłką lub z innym przedmiotem, komunikaty do nich od innych. Ogólna struktura ćwiczeń  Skup się na jednej rzeczy w „tu i teraz”: o Czucie swoich, konkretnych części ciała; o Swój oddech; o Aktywność, w którą jesteś zaangażowany; o Swoje myśli; o Komunikaty od innych (do ciebie).  Zauważaj kiedy stracisz swoje skupienie.  Uznaj, że tracisz swoje skupienia.  Akceptuj, że twój mózg produkuje myśli. Te myśli mogą być negatywne lub poniżające ciebie. A to nie ma znaczenia.  Nie oceniaj. Nazwij tę konkretną myśl.  Kieruj swoje skupienie znowu na pierwotną rzecz, na której zaczynałeś skupić się w „tu i teraz”. Oddech  Skup się na wdychaniu i wydychaniu.  Wdychanie wspiera współczulny układ nerwowy: powoduje wzrost tętna.  Wydychanie wspiera przywspółczulny układ nerwowy: powoduje spadek tętna. TEMAT: Jak uspokoić mózg - mindfulness
 8. 8. 8 POWERED BY AKADEMIA DYNAMICZNA TOŻSAMOŚC (adT) 2018 IMIĘ I NAZWISKO PASJA/ ZAINTERESOWANIA/ PROFESJA/ PLACÓWKA/ ADRES ADRES E-MAIL DATA/ PODPIS PROSZĘ DOKONAĆ JEDNEGO WYBORU, ZAZNACZYĆ I OPISAĆ KRÓTKO POMYSŁ: WYZWANIE SZANSA Co poprawić w jakości relacji rówieśniczych i międzypokoleniowych: Co dodać co może wpłynąć na rozwój pozytywnych relacji rówieśniczych i międzypokoleniowych: DLACZEGO WEDŁUG MNIE, TO JEST WAŻNE W ROZWOJU DZIECKA? FORMULARZ: Wyzwanie lub szansa (formularz do pobrania online) FORMULARZ WYZWANIE lub SZANSA: przygotowanie wspólnych ZAJĘĆ
 9. 9. 9 POWERED BY AKADEMIA DYNAMICZNA TOŻSAMOŚC (adT) 2018 IMIĘ I NAZWISKO TRENERA: GRUPA WIEKOWA: ILOŚĆ UCZESTNIKÓW: PLACÓWKA/ ADRES: DATA ZAJĘĆ: ADRES E-MAIL TRENERA: TEMAT ZAJĘĆ: WYZWANIE lub SZANSA: CEL/ CELE ZAJĘĆ KRYTERIA SUKCESU PLANOWANY WPŁYW: NA PODEJŚCIE DZIECI NA POCZUCIE WŁASNEJ WARTOŚCI DZIECI NA POZIOM KOMUNIKACJI DZIECI NA MOJE RELACJE Z RODZICAMI PLAN ZAJĘĆ (2 strony) FORMULARZ Plan zajęć (formularz do pobrania online)
 10. 10. 10 OPIS PLANU ZAJĘĆ/ PRZEBIEG: CZAS:
 11. 11. 11 „O2O" jako narzędzie do dialogu  Na delikatne tematy.  W sytuacjach, gdy istnieje jasny konflikt między uczestnikami.  W sytuacjach, gdy istnieje niewypowiedzany problem wśród uczestników.  Wyniki: więcej porozumienia wśród uczestników, więcej refleksji, więcej klarowności. Opis ogólny  Z grupy uczestników tworzy się pary (np. przez losowanie).  Każda z par składa się z dwóch uczestników (o różnych rolach: pytający i odpowiadający).  Pary zaangażują się w 90-sekundowy dialog.  Pomocnik daje wstęp i mierzy czasu w czasie dialogu, a trener analizuje dialogi.  Trener w czasie trwania dialogu nie może przedłużyć dialogu i nie może odzywac się.  Temat dialogu jest ustalany przed dialogiem i adekwatny do sytuacji. Wprowadzenie  Cała grupa jest pytana, ile trwa 90 sekund, czy to dużo, czy mało czasu.  Trener robi symulację odczuwania upływu czasu. Wyciąga stoper. Grupa zostaje poproszona o siedzenie w ciszy i nie robienie niczego przez 90 sekund, aby doświadczyć intensywnie tych 90 sekund. Na słowo “akcja” startuje stoper i w ciszy czeka do upływ czasu, potem mówi “stop”.  Czas ten może okazać się (bardzo) długi. Dialog „O2O” – przygotowanie  Trener dopiera pomocnika do mierzenia czasu.  Trener współpracuje z pomocnikiem: najpierw robi symulację 90 sekund, potem instruuje pomocnik jak ma postepowac w czasie każdego dialogu w parze.  Potrzebne są: dwa krzesła, stoper (np. w telefonie), karteczeki i długopis do losowania par z grupy i ról w parach (opcjonalnie).  Trener pobiera “kartę obserwacji” (https://dialogjak.wordpress.com/dokumenty/), a w czasie każdego dialogu obserwuje uczestników w dialogu i robi krótkie notatki. Dialog „O2O” – przebieg  Uczestnicy w parze, która jest aktywna, są posadzeni na krzesłach, twarzami do siebie. Inni uczestnicy oglądają ich jak “na scenie”, siedząc w kształcie litery „U”.  Para dostaje instrukcję jak komunikować. Istotne jest: intensywne słuchanie, cierpliwość, dobra wola, szczerość, szacunek, ciekawość innej perspektywy i zaniechanie wymuszenia zmiany stanowiska lub poglądu.  Jeden z uczestników w parze będzie pytał drugiego na dany temat. Drugi uczestnik odpowiada. Ale to nie jest wywiad.  Pomocnik siada za plecami osoby, która wylosowała rolę “odpowiedającego”.  Pomocnik startuje dialog słowem „akcja” i włącza stopper na 90 sekund.  10 sekund przed końcem dialogu, uczestnik zadający pytania dostaje umówiony wcześniej subtelny sygnał dłońmi (litera T) od pomocnika, że musi zakończyć dialog pamiętając o szacunku do drugiej osoby.  Pomocnik po upływie 90 sekund spokojnie i kategorycznie kończy dialog – mówi „stop”, „dziękujemy – brawa”.) Analiza  Z pomocą karty obserwacji instructor analizuje komunikację pomiędzy dwoma uczestnikami, tworzącymi parę w 90-sekundowym dialogu. Po zakończeniu zwraca się do każdej pary, po kolei i wskazuje pozytywne zachowania. TEMAT: Komunikacja (w dialogu) – „O2O - Obywatel do Obywatela”
 12. 12. 12 Dwa cele, które realizuje mózg w czasie procesów myślowych:  Interpretowanie życia jednostki jak najbardziej pozytywnie.  Tworzenie znaczenia. o Te cele powodują stronniczości interpretacji: złudzenie wyższości (jestem lepszy od innych), nierealistyczny optymizm (przeszacowanie pozytywnych skutków, a jednocześnie niedocenianie negatywnych skutków), efekt potwierdzenia (tendencja do wyszukiwania informacji wspierających istniejące interpretacje), asymetryczna aktualizacja (aktualizacja interpretacji raczej w kierunku dodatnim niż w kierunku ujemnym). Mózg musi tworzyć znaczenie z informacji przychodzącej  Ale nie da rady interpretować wszystkich informacji. Większość informacji jest strawiona nieświadomie.  I woli informacje, które potwierdzą istniejące interpretacje.  A informacja, która potencjalnie jest groźna dla realizacji celów mózgu, powoduje niepokój, i negatywne emocje i potencjalnie wrogość.  Kadrowaniem tej wrogości może być: lojalność do grupy, obrona spójnośi tożsamości, obrona modnej opinii, arogancja, obojętność lub preferencja dla intuicji stawianej ponad wiedzą. Nie wystarczy po prostu transferować informację na delikatne tematy, aby zmienić interpretacje i poprzez to, zachowania  Proces podejmowania decyzji nie jest racjonalny.  Polaryzacja postaw: ludzie z przeciwnymi poglądami znajdują wsparcie w tym samym zbiorze informacji.  Proces podejmowania decyzji nastolatka na delikatne tematy jest napędzany nagrodami, impulsywny. Nastolatek myśli hiperracjonalnie, bagatelizuje wady i jest silnie uzależniony od presji rówieśników. Jak potencjalnie zmienić interpretacje i zachowania  Wprowadzenie bezpieczeństwa o Słuchanie perspektywy nastolatka. o Pokazywanie szacunku, zaufania, troski, szczerości, pasji, afirmacji, dobrej woli. o Pokazywanie własnej wiedzy o techologii. o Unikanie moralizmu.  Wspieranie autonomii młodej osoby o Używanie dydaktyk interaktywnych. o Wspieranie pozytywnych pasji. o Wspieranie podejścia rozwojowego. o Wspieranie poszerzania etykiet tożsamościowych. o Wskazanie pozytywnych alternatyw.  Używanie skutecznych metod o Używanie narracji, używanie trafnych, konkretnych przykładów dotyczących konsekwencji krótkoterminowych. o Tworzenie skrótów myślowych. o Używanie obrazów i filmów, gier i technologii. o Używanie automatyzmów mózgu: zasada wzajemności, zobowiązanie i konsekwencja, dowód społeczny, lubienie kogoś, autorytet, niedobór czegoś. o Powodowanie wątpliwości o naiwnym realizmie (wszyscy są pod wpływem ideologii i egoizmu, tylko ja nie, bo widzę wszystko jak naprawdę jest) poprzez konstruktywną konfrontację - w zależności od sytuacji – ze sobą, z innymi, z tematem. TEMAT: Komunikacja (blokady)
 13. 13. 13 „OSO" jako narzędzie do dialogu  Na delikatne tematy.  W sytuacjach, gdy każdy uczestnik ma swoje doświadzenia i opinie a wstydzi się wypowiadać.  W sytuacjach, gdy nie chodzi o rozwiązania a chodzi o wymianę perspektyw.  Wyniki: więcej zaufania wśród uczestników, więcej refleksji, więcej konkretów do działania. Przebieg  Czas trwania: ok. 60 minut.  Role o Facylitator; o Uczestnik. Protokół postępowania - moduły narzędzia: Moduł 1 – check in (ok. 10 minut)  Każdy uczestnik komunikuje jak się czuje.  Brak reakcji na innych.  Brak interakcji między uczestnikami. Moduł 2 – deklaracja zamiaru (ok. 15 minut)  Facylitator podaje temat dialogu.  Facylitator wyjaśnia dlaczego temat jest ważny.  Facylitator prowadzi wstęp do tematu.  Brak reakcji od uczestników. Uczestnicy skupiają się na obrazach, uczuciach i odczuciach cielesnych, które pojawią się jako reakcja na temat. Moduł 3 – cisza (ok. 3 minut)  Uczestnicy skupiają się na obrazach, uczuciach i odczuciach cielesnych, które pojawią się jako reakcja na temat. Moduł 4 – formułowanie obrazów (ok. 10 minut)  Każdy uczestnik formułuje obrazy, uczucia i odczucia cielesne, które pojawiły się u niego jako reakcja na temat.  Brak reakcji na innych.  Brak interakcji między uczestnikami. Moduł 5 – refleksje (ok. 10 minut)  Miejsce dla każdego uczestnika, aby dopytać innych o ich obrazy.  Z ciekawoscią.  Z szacunkiem.  Z intencją, aby zrozumieć lub wspierać. Moduł 6 – check out (ok. 10 minut)  Każdy uczestnik formułuje swoje wyniki i plany dotyczące tematu dialogu.  Brak reakcji na innych.  Brak interakcji między uczestnikami. TEMAT: Komunikacja (w dialogu) „OSO - Oddolna Samopomoc Offline/ Online”
 14. 14. 14 Podstawowe, chroniące zachowanie i postępownie dorosłego w sytuacji trudnej w pracy z młodzieżą. Zdarzenie.  Każda sytuacja emocjonalna może mieć znamiona trudnej sytuacji. Dla bezpieczeństwa osoby małoletniej, dla utrwalenia jak najbardziej obiektywnego przebiegu zdarzenia ważna jest umiejętność zarówno zachowania się w momencie zdarzenia, jak i po nim. Tym bardziej, że praca z młodzieżą odbywa się zgodnie z zasadami prawa. Każda placówka oświatowa posiada zapisane “Procedury Postępowania w sytuacjach trudnych wychowawczo oraz związanych z zagrożeniem dzieci i młodzieży przestępczością i demoralizacją”. Każda aktywność angażująca dzieci i młodzież powinna posiadać podobne procedury okreslając podstawowe kroki zachowania w sytuacji trudnej. Środki zaradcze.  Specyfika zdarzenie decyzduje o zastasowaniu adekwatnych środków zaradczych. W czasie zdarzenia.  Zgodnie z rodzajem sytuacji należy ocenić sytuację i zabezpieczyć zdrowie i życie uczestników, a także zabezpieczyć osoby, które obserwują zdarzenie. Następnie nalezy podjąć skuteczne działanie w celu zarzegnania agresywnych zachowań. W każdej z takich sytuacji należy szukać pomocnika. Optymalnie innego doroslego. Jeśli zachodzi potrzeba to należy zawiadomić niezwłocznie odpowiednie służby, a także rodziców. Po zdarzeniu. Rozmowa.  Jeśli przybycie rodzica (opiekuna prawnego) wydłuża się należy zaopiekować się dzieckiem. W rozmowie starać się zapewnić (dziecko) nastolatka, że rozmawiamy z nim, bo się o niego martwimy i powstrzymać się od krytyki i obwiniania. Notatka ze zdarzenia (formularz do pobrania (https://dialogjak.wordpress.com/dokumenty/)  Każdy dorosły odpowiadający za (dziecko) nastolatka jeśli uczestniczył w takim zdarzeniu powinien niezwłocznie po zakończeniu bezpośredniej pomocy (interwencji) sporządzić notatkę ze zdarzenia. Taka notatka to podstawa do kolejnych kroków w postępowaniu. Nawet jesli nie zostaną uruchomione procedury to proces naprawczy może być i powinien rozłozony w czasie. A osoby zajmujące się profesjonalną pomocą dziecku (a może rodzinie) po takim zadarzeniu dzięki takiej notace będzie miała więcej informacji do działnia w celu zapewnienia wsparcia emocjonalnego, poczucia bezpieczeństwa, zredukowaniu konsekwencji i działaniom naprawczym. Co dalej?  Każdy rodzic, opiekun prawny ma prawo zwrócić się do szkoły, w której uczy się jego dziecko i może liczyć na profesjonalne wsparcie. Każda szkoła posiada szkolny program profilaktyczny. Na stronie 41 naszej “Broszury 13-15” do pobrania w rozdziale: "Przykładowe miejsca, gdzie w Gdańsku szukać pomocy" znajdują państwo dane adresowe insytucji, które mogą Państwa wspierać w takie sytuacji, która wymaga interwencji lub tylko konsultacji. TEMAT: Jak działać w trudnych sytuacjach.
 15. 15. 15 NOTATKA ZE ZDARZENIA_TRUDNA SYTUACJA FORMULARZ ROBOCZY powered by (adT) IMIĘ NAZWISKO OSOBY SPORZĄDZAJĄCEJ NOTATKĘ: FUNKCJA: KONTAKT: DATA ZDARZENIA: DATA SPORZĄDZENIA NOTATKI: MIEJSCE ZDARZENIA: NIE ODKŁADAJ SPORZĄDZENIA NOTATKI. W sytuacjach emocjonalnych i po nich nasz mózg ma predyspozycje do konfabulacji szczególnie po upływie czasu. CEL SPORZĄDZENIA NOTATKI Tak opisane zdarzenie w formie NOTATKI należy przechować dla siebie, dla wsparcia uczestników zdarzenia zarówno dorosłych jak i młodocianych. NOTATKA będzie przydatna zarówno w sytuacji interwencji profilaktycznej lub w sytuacji włączenia procedur. INSTRUKCJA – JAK WYPEŁNIĆ Proszę opisać zdarzenie bez swoich opinii. Proszę pisać z perspektywy obserwatora – bez emocji. Proszę odpowiedzieć na pytania tylko na podstawie osobistej wiedzy z momentu zdarzenia. 1. CO STAŁO SIĘ – PO KOLEJI? 1.1 NADAJ KRÓTKI TYTUŁ TEMU ZDARZENIU - np. jak artykułowi w gazecie. 2. KTO BRAŁ W TYM ZDARZENIU UDZIAŁ? 3.OGÓLNIE - WYNIK PIERWSZEJ INTERWENCJI: PODPIS OSOBY SPORZĄDZAJĄCEJ NOTATKĘ: FORMULARZ: Notatka ze zdarzenia (formularz do pobrania online)
 16. 16. 16 Rodzaje relacji Model bezpieczny  Rodzice powodują u dziecka w sposób mniej więcej konsystentny poczucie, że jest zauważane i że może czuć się bezpiecznie i uspokojone.  Młodsze dziecko po krótkim rozstaniu z rodzicami, najpierw szuka kontaktu z rodzicami, potem zaczyna odkrywać otoczenie.  Starsze dziecko jest w stanie spójnie postanawiać co jest dobre i co złe w swoim okresie dorastania. Model unikający  Rodzic lub rodzice powodują, że dziecko wielokrotnie doświadcza, że nie jest zauważane lub uspokojone.  Młodsze dziecko po krótkim rozstaniu z rodzicami unika conajmniej jednego rodzica.  Starsze dziecko twierdzi, że nie pamięta swojej młodości i że życie rodzinne nie ma wpływu na niego. Model ambiwalentny  Rodzice powodują u dziecka poczucie, że nie zawsze jest zauważane i że nie zawsze może czuć się bezpiecznie i uspokojone.  Młodsze dziecko po krótkim rozstaniu z rodzicami mocno trzyma się jednego z rodziców.  Starsze dziecko odpowiada na pytania o młodość z obfitością szczegółów autobiograficznych, które nie dotyczą zadanego pytania. Model zdezorganizowany  Rodzic lub rodzice przerażają dziecko.  Młodsze dziecko po krótkim rozstaniu z rodzicami, spróbuje zbliżyć się i wycofać się jednocześnie do rodzica lub rodziców.  Starsze dziecko odpowiada na pytania o młodość w sposób zdezorganizowany lub zdezorientowany. Podstawy dla relacji  Dziecko zawsze chce spędzić wolny czas z rodzicem lub rodzicami, to znaczy czas niedotyczący na przykład problemów w szkole lub braku porządku w pokoju.  Rodzice maja powodować w sposób mniej więcej konsystentny u dziecka poczucie, że jest zauważane i że może czuć się bezpieczne i uspokojone – model bezpieczny. Relacja z dzieckiem ma dać to bezpieczeństwo, ale w tym samym czasie wspierać autonomię dziecka. o Permanentna obecność rodziców ma pozytywny wpływ na młodsze dzieci (do 4 lat), dla starszych ma wpływ negatywny. o Dziecko potrzebuje czasu z rówieśnikami, bez opieki dorosłych, aby zdobywać umiejętności społeczne. o Dziecko potrzebuje odkrywać swoją wewnętrzną motywację, aby osiągnać samodzielność, samosterowność, samoocenę, poczucie sprawstwa, zaradność życiową, samoregulację, szczęście. o Nadopiekunczość rodziców odbiera dzieciom doświadczenie niepowiedzenia oraz porażek, a więc poczucie, że mają wpływ na swoje życie, że mogą coś zmieniać i że mają odpowiedzialność za siebie. o Rodzice mają najpierw pozwolić dzieciom poszukać swojego rozwiązania trudnej sytuacji. A tylko potem rodzice mają angażować się. TEMAT: Relacja dziecka z rodzicem/ opiekunem.
 17. 17. 17  Ewaluacja powinna być przygotowana w szablonie, który jest do pobrania (.ppt): https://dialogjak.wordpress.com/dokumenty/  Zalecamy przgotowanie ewaluacji niezwłocznie po zakończeniu zajęć po szkoleniowych z dziećmi. W szablonie ewaluacji: Wpływ na podejście dzieci: Czy w grupie bardziej widać podejście rozwojowe, które obserwujemy poprzez komunikaty od dzieci:  Nie boją się niepowodzenia  Lubią uczyć się nowych rzeczy  Nie biorą komentarzy rówieśników do siebie  Nie spróbują unikać wyzwań  Kiedy czują się niepewnie, chcą dowiedzieć się dlaczego  Lubią nowe informacje  Nie jest ważne dla nich czy są uważane jako inteligentne osoby  Zmiany nie są problemami dla nich  Widzą krytykę jako zachętę  Nie zawsze chcą być tacy sami Wpływ na poczucie własnej wartości dzieci: Czy w grupie widać wyższą autoocenę, którą obserwujemy poprzez komunikaty od dzieci:  Czują, że coś znaczą dla siebie i dla innych  Lubią siebie  Cenią siebie  Mają wiarę w swoje umiejętności  Akceptują siebie  Nie martwią się o to co inni o nich myślą  Są optymystyczni  Nie chcą wyglądać jak inni Wpływ na poziom komunikacji dzieci: Czy w grupie komunikacja jest mniej defensywna, którą obserwujemy poprzez komunikaty od dzieci:  Często spodziewają się ataków od innych  Dają znać, że często oświadczają ataków od innych  Spróbują unikać ataków od innych  Spróbują złagodzić ataki od innych  Często zastanawiają się jak inni ich widzą  Spróbują być widzani bardziej pozytywnie  Spróbują wygrywaćw komunikacji  Spróbują dominować w komunikacji  Spróbują robić wrażenie w komunikacji  Spróbują unikać kary Wpływ na moje relacje z rodzicami: Czy komunikacja z rodzicami jest bardzej konstruktywna?  Więcej zaufania  Więcej szczerości  Częstszy kontakt  Mniej blokad Powodzenia – pamiętaj o wsparciu online ze strony szkoleniowców! EWALUACJA: Wskazówki - jak rozumieć pojęcia kluczowe w szablonie ewaluacji.
 18. 18. 18 Fundacja “OBUDŹ NADZIEJĘ” Ul. Siennicka 4/2, 80-758 GDAŃSK Tel.: 510 861 361 E-mail: obudznadzieje@wp.pl www.obudznadzieje.pl Szkoleniowcy: Akademia Dynamiczna Tożsamość (adT): Beata Staszyńska-Hansen i Onno Hansen-Staszyński E: staszynska.beata@gmail.com Opracowanie merytorycznie: Onno Hansen-Staszyński (Ezzev Foundation) i Beata Staszyńska-Hansen (Fundacja Citizen Project) Materiały szkoleniowe online: https://dialogjak.wordpress.com/ Licencja: CC BY-NC-ND 3.0 Copyright by Fundacja Citizen Project Gdańsk 2018 Kolofon Notatki Kontakt

×