Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Similar a презентація до лекції 7(20)

Anúncio

презентація до лекції 7

  1. Матеріальна відповідальність
  2. Опрацювавши матеріал лекції ти зможеш: •правильно застосовувати та пояснювати на прикладах поняття «матеріальна відповідальність»; •- описувати підстави матеріальної відповідальності; •-порівнювати види матеріальної відповідальності, матеріальну відповідальність і дисциплінарну відповідальність; •- характеризувати підстави настання матеріальної відповідальності, колективну відповідальність; •- аналізувати правові ситуації.
  3. • Матеріальна відповідальність як один з видів юридичної відповідальності становить собою обов'язок однієї сторони трудового договору — працівника або власника (уповноваженого ним органу) відшкодувати іншій стороні шкоду, заподіяну внаслідок винного, протиправного невиконання або неналежного виконання трудових обов'язків у встановленому законом розмірі й порядку.
  4. працівник роботодавець які перебувають у трудових правовідносинах Суб'єктами матеріальної відповідальності в трудовому праві в усіх випадках є
  5. Матеріальна відповідальність може бути покладена незалежно від притягнення працівника до дисциплінарної, адміністративної або кримінальної відповідальності.
  6. Повна матеріальна відповідальність без обмеження будь-якою межею за шкоду, заподіяну працівником, передбачена ст. 134 КЗпП. Перелік підстав притягнення до повної матеріальної відповідальності, що міститься в цій статті є вичерпним. До таких підстав відносяться: 1. Укладення між працівником і власником письмового договору про повну матеріальну відповідальність п. 1 ст. 134). 2. Одержання майна та інших цінностей працівником під звіт за разовим дорученням або за іншими разовими документами (п. 2 ст. 134). 3. Шкоди завдано діями працівника, які мають ознаки діянь, переслідуваних у кримінальному порядку (п. З ст. 134). 4. Шкоди завдано працівником, який був у нетверезому стані (п. 4 ст. 134). 5. Шкоди завдано недостачею, умисним знищенням або умисним зіпсуттям матеріалів, напівфабрикатів, виробів (продукції), в тому числі й при їх виготовленні, а також інструментів, вимірювальних приладів, спеціального одягу та інших предметів, виданих працівникові в користування підприємством, установою, організацією (п. 5 ст. 1341 Наведений перелік збігається з переліком, передбаченим п. 1 ст. 133 КЗпП, який передбачає обмежену відповідальність в межах середнього місячного заробітку, а різниця полягає у формі вини працівника. 6. Відповідно до законодавства на працівника покладено повну матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну підприємству, установі, організації при виконанні трудових обов'язків (п. 6 ст. 134КЗпІ1). 7. Шкода завдана не при виконанні трудових обов'язків (п. 7 ст. 134). 8. Службова особа, винна в незаконному звільненні або переведенні працівника на іншу роботу (п. 8 ст. 134 КЗпП) несе матеріальну відповідальність у повному розмірі шкоди.
  7. 1. Знайди і виправ помилки в тексті. На уроці правознавства Павло стверджував, що: 1) трудові відносини — це відносини власності між працівником і роботодавцем; 2) основний нормативно-правовий акт, що регулює відносини між працівником і роботодавцем, — це Трудовий кодекс України; 3) не допускається прийом на роботу осіб молодше 16 років; 4) під час укладення трудового договору працівник зобов’язаний подати паспорт, трудову книжку та медичну довідку; 5) в Україні примусова праця заборонена; 6) за угодою сторін до трудового договору можуть бути включені будь-які додаткові умови; 7) кожен працюючий має право на відпочинок; 8) працівник може бути звільнений за один прогул; 9) відповідальність за дисциплінарну провину та завдання матеріальної шкоди роботодавцю передбачена законодавством. Юридичний практикум.
Anúncio