Anúncio

Agil förvaltning

Ola Berg
Konsult inom lean och agile. em Squeed
13 de Jan de 2011
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

Agil förvaltning

 1. Agil förvaltning ola.berg@iptor.com
 2. Empirisk process Följer inte planen Når istället målet
 3. Karta vs VERKLIGHET
 4. Inspect & Adapt
 5. Transparens och mandat
 6. Agila manifestet Individuals & interactions over processes & tools Working software over comprehensive documentation Customer collaboration over contract negotiation Responding to change over following a plan
 7. Product Backlog
 8. Product Backlog
 9. Product Backlog
 10. Nyckeltal ● Velocity: Kundnytta per tidsenhet ● Övriga mätetal: – Defekter – Utvecklarglädje (mad/sad/glad) – Testtäckning – Kodrenhet – Komplexitet – ... eller vad som nu ska inspekteras ...
 11. Agila praktiker ● Man kan blanda praktiker friskt ● Praktiker är ramverk eller element ● Kolla in litteraturen, metoderna, coacherna för tips: Scrum, Kanban, TDD, XP, retrospektiv, Lean, User Stories... ● Det viktiga är: – Pröva er fram – Folk ska ha mandat att själva bestämma
 12. Målstyrning ● Kundrepresentant, t ex produktägare ● KLAR-kriterium (Definition of DONE) ● Mätbara mål = testbar funktionalitet ● Demonstrerbara resultat ger insikt ● Teamet, ingen annan, lovar ● I allt: körbar kundnytta!
 13. Team ● Samkörda och stabila ● 5-9 personer ● Emergent ledarskap ● Fokuserade: samma mål, inga dubbla lojaliteter ● Hög bandbredd, mycket ärlighet ● Performing kräver Forming, Norming, Storming!
 14. Självstyre ● Baserat på vetenskapliga insikter – Kognitionsvetenskap (kommunikation) – Gruppsykologi (inre motivation) – Köteori (pull-system) ● Kräver fortfarande chefer, men inte folk som säger till dem vad de ska göra. ● Ansvarar även för metaprocessen. ● Effektivare än alternativen
 15. Ledarskap i teamet ● Emergent ledarskap, inofficiellt ledarskap – ger rätt sorts ledarskap i rätt tid ● Facilitatorer undanröjer hinder ● Endast svåra frågor kräver hård styrning – Personliga problem – Maktkamper ● Pull-flöden, makt att stoppa och säga nej ● Ingen vet mer än människan på golvet
 16. Frågor på det? ola.berg@iptor.com
Anúncio