Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Tarjolla OAJ:n tukea tyohyvinvointiin(20)

Mais de Opetusalan Ammattijärjestö OAJ(20)

Anúncio

Tarjolla OAJ:n tukea tyohyvinvointiin

  1. Tarjolla OAJ:n tukeatyöhyvinvointiin! • OAJ perusti syksyllä 2020 työhyvinvointirahaston OAJ:n valtuuston päätöksellä • tukea voivat hakea yhdistykset, jäsenten muodostamat yhteisöt ja OAJ:n jäsenet • rahasto myöntää varoja pääomatuotostaan, sen peruspääoma on 10 milj. euroa • työhyvinvointirahaston työtä ohjaa ja valvoo OAJ:n hallitus
  2. Toimi nyt – haku käynnistyy 1.3.2021 • hakuaikaa 2 kk, maalis-huhtikuu 2021 • rahoitusta myönnetään uusiin, tänä vuonna alkaviin hankkeisiin • tukea myönnetään työhyvinvoinnin kehittämishankkeisiin ja työelämän laatua edistävään toimintaan • päätökset tuen saajista tehdään elokuussa • avustukset maksetaan viim. 30.9. mennessä • hankkeita esitellään OAJ:n kanavilla
  3. Mitä rahaston tuella tavoitellaan? • etusijalla ovat toteutukset, joissa työhyvinvointia kehitetään laadullisesti ja mitattavasti niin, että se hyödyttää työntekijää ja työyhteisöä mahdollisimman laajasti • nyt on lupa ajatella isosti, toisaalta pienempikin hanke voi olla arvokas
  4. Pitääkö hanke toteuttaa itse? • hankkeen toteutuksen voi tilata esim. työhyvinvoinnin palveluja tarjoavilta asiantuntijoilta tai yrityksiltä
  5. Tuetaanko tutkimustyötä? • rahasto voi tukea myös OAJ:n jäsenten tekemää työhyvinvoinnin tutkimusta ja alan kehittämistyötä • rahasto voi myöntää myös stipendejä alan väitöskirjojen, pro gradu -tutkielmien ja YAMK-opinnäytetöiden tekemiseen
  6. Mitkä ovat tuen saannin veroseuraamukset? • yhdistykselle ei koidu veroseuraamuksia • rahaston myöntämät tukistipendit ovat verovapaita, myönnetyt stipendit ilmoitetaan kuin lakisääteisesti verottajalle • henkilöhakijalle työhyvinvointirahaston tuki on veronalaista tuloa
  7. Miksi OAJ perusti työhyvinvointirahaston? • OAJ on strategiassaan sitoutunut edistämään jäsenten työhyvinvointia • rahaston avulla OAJ haluaa toimia konkreettisesti koulutus-, kasvatus- ja tutkimusalalla toimivien jäsentensä hyväksi • tarjolla on uusi jäsenetu, joka säteilee hyvää työpaikoille!
  8. Mistä saan lisätietoa? • tutustu hakukriteereihin OAJ:n sivuilla oaj.fi/tyohyvinvointirahasto • haku tapahtuu sähköisessä hakujärjestelmässä, joka opastaa hakijaa • linkki hakujärjestelmään julkaistaan oaj.fi/tyohyvinvointirahasto - sivulla ma 1.3. klo 9.00 mennessä
Anúncio