O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Nordnetin Caverion-aamiainen 4.3.2014

521 visualizações

Publicada em

Petri Aho, analyytikko, Inderes Oy

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Nordnetin Caverion-aamiainen 4.3.2014

 1. 1. Inderes & Nordnet – Caverion aamuseminaari 4.3.2013
 2. 2. Caverion analyytikon silmin Arvoajurit • • • • Vahva kasvupotentiaali (orgaaninen ja yritysostot) Vähän pääomaa sitova liiketoimintamalli Suhteellisen matala suhdanneherkkyys Potentiaalia kannattavuuden parantamiseen Riskitekijät • • • Suhdanneriskit Projektitoiminnan riskit Yrityskauppariskit Osakkeen potentiaali • • • • Käänneyhtiön merkit täyttyneet Kassavirtapohjainen arvostus maltillinen Potentiaalisesti erinomainen osingonmaksaja Suhdanneriskit edelleen isot ja tehostusohjelma osin kesken Suositus: Lisää Tavoitehinta: 7,60 EUR Inderes Oy Equity Research & Business Analysis 2
 3. 3. 1. Vahva kasvupotentiaali • Orgaaninen kasvupotentiaali – Talotekniikan merkitys projektien arvosta kasvaa edelleen rakentamisessa (nyt >1/3 arvosta) – Huollon ja –ylläpidon tarve kasvaa – Tekniikan kehittyminen ja monimutkaistuminen – Tiukentuvat energiamääräykset ja kasvavat mukavuusvaatimukset • Yrityskaupat – Toimiala hyvin pirstaloitunut – Uusia asiakkuuksia ja teknologioita – Synergiat  Kasvupotentiaali rakennusmarkkinaa korkeampi Inderes Oy Equity Research & Business Analysis 3
 4. 4. 2. Vähän pääomaa sitova liiketoimintamalli • Kiinteistötekniset palvelut vaativat hyvin vähän investointeja kiinteään omaisuuteen – Ei omaa tuotantokapasiteettia – Ei isoja kalustoinvestointeja – Pienet tuotekehitysmenot • Käyttöpääoma voidaan pitää negatiivisena – Ennakkomaksut – Työt laskutetaan nopeammin kuin ostetut palvelut ja varasto maksetaan – Siirtovelat (palkat, vuosialennukset, yms.)  Vahva kyky generoida kassavirtaa Inderes Oy Equity Research & Business Analysis 4
 5. 5. 3. Suhteellisen pieni suhdanneherkkyys • Huollon ja ylläpidon osuus liikevaihdosta merkittävä – Perustason huollon ja ylläpidon toimia tehdään koko ajan ja suhdanteesta riippumatta – Huoltosopimusten näkyvyys hyvä, sillä niiden kesto on 1-3 vuotta – Huollon ja ylläpidon ulkoistukset kasvavat tyypillisesti heikossa suhdannetilanteessa – Osuus konsernin liikevaihdosta yli 50 % • Laaja ja maantieteellisesti hajautunut asiakasportfolio  Kasvupotentiaali ylittää keskimääräisen rakentamisen volyymikasvun ja vähemmän suhdanneherkkä Inderes Oy Equity Research & Business Analysis 5
 6. 6. 4. Kannattavuuspotentiaali Tavoite 6 % Inderes Oy Equity Research & Business Analysis 6
 7. 7. Riskit • Nopeat suhdannevaihtelut – Kulut muuttuvia vasta 6-18kk:n aikajänteellä – Viime vuosina ollut vaikeuksia sopeuttaa kustannuksia • Projektitoiminnan riskit – Viime vuosina paljon tappiollisia projekteja – Aikataulut eivät aina täysin omassa hallinnassa • Yrityskaupat – Ylihinnan maksaminen – Synergiaedut eivät toteudu suunnitellusti – Yhtiöllä kuitenkin erinomainen ”track record” Inderes Oy Equity Research & Business Analysis 7
 8. 8. Osakkeen potentiaali (1) - kannattavuus Inderes Oy Equity Research & Business Analysis 8
 9. 9. Osakkeen potentiaali (2) - osinko Matala Korkea CAPEX kassavirta Käyttöpääoman tehostus Inderes Oy Equity Research & Business Analysis Potentiaalia korkeaan osinkotuottoon 9
 10. 10. Ennusteet Inderes Oy Equity Research & Business Analysis 10
 11. 11. Arvostus Inderes Oy Equity Research & Business Analysis 11
 12. 12. Kysymyksiä? Inderes Oy Equity Research & Business Analysis 12
 13. 13. Kiitos! Inderes Oy Equity Research & Business Analysis 13
 14. 14. Disclaimer Inderes Oy (myöh. Inderes) on tuottanut tämän raportin asiakkaiden yksityiseen käyttöön. Raportilla esitettävä informaatio on hankittu useista eri lähteistä. Inderesin pyrkimyksenä on käyttää luotettavaa ja kattavaa tietoa, mutta Inderes ei takaa esitettyjen tietojen virheettömyyttä. Mahdolliset kannanotot, arviot ja ennusteet ovat esittäjiensä näkemyksiä. Inderes ei vastaa esitettyjen tietojen sisällöstä tai paikkansapitävyydestä. Inderes tai niiden työntekijät eivät myöskään vastaa tämän raportin perusteella tehtyjen sijoituspäätösten taloudellisesta tuloksesta tai muista vahingoista (välittömät ja välilliset vahingot), joita tietojen käytöstä voi aiheutua. Raportilla esitettyjen tietojen perustana oleva informaatio voi muuttua nopeastikin. Inderes ei sitoudu ilmoittamaan esitettyjen tietojen/kannanottojen mahdollisista muutoksista. Tämä raportti on tuotettu informatiiviseen tarkoitukseen, joten raporttia ei tule käsittää sijoitussuositukseksi, tarjoukseksi tai kehotukseksi ostaa tai myydä sijoitustuotteita. Asiakkaan tulee myös ymmärtää, että historiallinen kehitys ei ole tae tulevasta. Tehdessään päätöksiä sijoitustoimenpiteistä, asiakkaan tulee perustaa päätöksensä omaan tutkimukseensa, sekä arvioonsa sijoituskohteen arvoon vaikuttavista seikoista ja ottaa huomioon omat tavoitteensa, taloudellinen tilanteensa sekä tarvittaessa käytettävä neuvonantajia. Asiakas vastaa sijoituspäätöstensä tekemisestä ja niiden taloudellisesta tuloksesta. Tätä raporttia ei saa muokata, kopioida tai saattaa toisten saataville kokonaisuudessaan tai osissa ilman Inderesin kirjallista suostumusta. Mitään tämän raportin osaa tai raporttia kokonaisuudessaan ei saa missään muodossa luovuttaa, siirtää tai jakaa Yhdysvaltoihin, Kanadaan tai Japaniin tai mainittujen valtioiden kansalaisille. Myös muiden valtioiden lainsäädännössä voi olla tämän raportin tietojen jakeluun liittyviä rajoituksia ja henkilöt, joita mainitut rajoitukset voivat koskea, tulee ottaa huomioon mainitut rajoitukset. Lisätietoa Inderesin osaketutkimuksesta ja vastuurajoituksista osoitteessa http://www.inderes.fi/research-disclaimer/. Inderes Oy Equity Research & Business Analysis 14

×