O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
ThailandPost Presentation
ThailandPost Presentation
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 19 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Quem viu também gostou (20)

Semelhante a Post (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

Post

 1. 1. โอกาสของอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ไทย สู่ระดับโลก อานุสรา จิตต์มิตรภาพ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
 2. 2. 13 ไปรษณีย์ไทย Super Service Center ของคนไทย และ ผู้เชื่อมโยงคนไทยที่ดีที่สุด
 3. 3. 19 วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำในธุรกิจไปรษณีย์ ด้วยเครือข่ายที่มี คุณภาพกว้างไกล ใกล้ชิด คนไทย และ เชื่อถือได้ มากที่สุด
 4. 4. 2426 จัดตั้งกิจการไปรษณีย์ขึ้นเป็นครั้งแรก ในสมัยรัชกาลที่ 5 2441 จัดตั้งกรมไปรษณีย์โทรเลข โดยรวม กรมไปรษณีย์กับกรมโทรเลข 2477 ออกพระราชบัญญัติไปรษณีย์ พุทธศักราช 2477 2519 ออกพระราชบัญญัติการสื่อสาร แห่งประเทศไทย พ . ศ .2519 2520 จัดตั้งการสื่อสารแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2520 25 46 จัดตั้งเป็น บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2546 ทุนจดทะเบียน 1,250 ล้านบาท ก ระทรวงการคลังถือหุ้น 100% กรมไปรษณีย์โทรเลข การสื่อสารแห่งประเทศไทย
 5. 5. - เป็นผู้ให้บริการไปรษณีย์ที่มี เครือข่ายกว้างขวางและเชื่อถือได้มากที่สุด - เครือข่ายจุดให้บริการ ทั่วประเทศ - เครือข่ายการขนส่งที่ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศและเชื่อมโยงทั่วโลก - บุคลากรที่เข้าถึงทุกครัวเรือน กว่า 8,000 คน - แบรนด์ที่เข้มแข็ง
 6. 6. สามารถ สร้างกำไรได้ ยกเลิกแผน ฟื้นฟูกิจการ รางวัลการบริหารงานที่มีคุณภาพ 4 2547 2551 2548 2549 2550
 7. 7. <ul><li>รางวัลการบริหารงานที่มีคุณภาพ </li></ul>
 8. 8. ได้รับรางวัล ชนะเลิศ GOLD AWARD การประกวดสุดยอดแคมเปญการตลาด ( MAT AWARD ) ของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ประจำปี 2009 จากแคมเปญบริการใหม่ “อร่อยทั่วไทย สั่งได้ที่ไปรษณีย์”
 9. 10. มีบุคลากรที่เข้าถึงทุกครัวเรือนกว่า 8,000 คน
 10. 11. <ul><li>อุตสาหกรรมโลจิสติกส์จะกลายเป็นผู้กำหนดทิศทางและสร้างแบบแผนเพื่อความร่วมมือระหว่างกัน </li></ul><ul><li>10 อันดับเทรนด์ของโลกในอนาคต </li></ul><ul><li>- ผลการศึกษา หัวข้อ “ Delivering Tomorrow? Customer Needs in 2020 and Beyond ” </li></ul>โอกาสโลจิสติกส์ไทยสู่ระดับโลก
 11. 12. - การขยายตัวของเศรษฐกิจโลก - ลูกค้า “ ใหม่ ” - รูปแบบใหม่ของอุตสาหกรรม 10 อันดับเทรนด์ของโลกในอนาคต
 12. 13. จีน = ผู้นำของโลก ( เศรษฐกิจ & เทคโนโลยี ) Internet : เน้นปัจเจกบุคคล รวดเร็ว ใช้ได้ตลอดเวลา ผู้บริโภค เน้นความสะดวก สบาย เรียบง่าย Logistics กำหนดความร่วมมือ & Green Business การจ้าง Outsource เพิ่ม value chain LSP = Consultant อานุภาพของการสื่อสาร ระหว่างบุคคล การบริโภคอย่างมีจิตสำนึก รักษ์สิ่งแวดล้อม ความแตกต่างทางสังคม และเศรษฐกิจ ภาวะโลกร้อน : สินค้าและบริการเปลี่ยนแปลง 10 เทรนด์
 13. 14. กรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง
 14. 15. R3E Route Kunming Hub Bangkok Hub Sub-hub in North Thailand Qingkong Port Sub-hub in Laos Mohan Port
 15. 16. <ul><li>ยุทธศาสตร์ทางการค้า </li></ul><ul><li>ผ่านเส้นทาง ASEAN Road Network </li></ul><ul><li>จีนเป็นตลาดใหญ่ของโลก เส้นทางนี้สามารถเชื่อมต่อกัน </li></ul><ul><li>โอกาสการขยายตลาดส่งออกสินค้าทางการเกษตร (Consumer Product) </li></ul><ul><li>เป็นเส้นทางที่มีความปลอดภัย มีทางเลือก ที่หลากหลาย </li></ul>
 16. 17. <ul><li>โอกาสของ ปณท </li></ul><ul><li>พัฒนาระบบการขนส่งรองรับภาคธุรกิจ </li></ul><ul><li>โลจิสติกส์ </li></ul><ul><li>เพิ่มศักยภาพของเครือข่าย </li></ul><ul><li>ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ และระบบ IT </li></ul><ul><li>ยกระดับคุณภาพให้เป็นมาตรฐานสากล </li></ul><ul><li>Customize บริการให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า </li></ul>
 17. 18. <ul><li>ปัจจัยความสำเร็จ </li></ul><ul><li>ข้อตกลงการค้าเสรี ASEAN- จีน </li></ul><ul><li>ข้อตกลงการเปิดเสรีด้านโลจิสติกส์ ASEAN 2013 </li></ul><ul><li>ระบบศุลกากรแบบเบ็ดเสร็จ Single Window </li></ul><ul><li>ทิศทางการปรับตัวเพื่อความพร้อมของประเทศไทย </li></ul><ul><li>MOU on Regional Postal Business Cooperation ระหว่างการไปรษณีย์ ASEAN กับ จีน </li></ul>

Notas do Editor

 • f
 • การมี Brand “ ไปรษณีย์ไทย” ที่เป็นที่รับรู้และได้รับความเชื่อมั่นอย่างกว้างขวางไม่เพียงแต่จะช่วยเราในการสร้างความประทับใจและประสบการณ์ที่ดีให้แก่ลูกค้าเท่านั้น แต่ยังส่งผลไปยังการรับรู้ของธุรกิจอื่นๆ และกระตุ้นให้อยากเข้ามาร่วมดำเนินธุรกิจ เป็นคู่ค้า หรือเป็นพันธมิตรกับ ปณท มากยิ่งขึ้น การพัฒนาบริการใหม่หรือการปรับปรุงต่อยอดบริการเดิมก็สามารถดำเนินการได้ง่ายยิ่งขึ้นตามไปด้วย เพราะลักษณะการพัฒนาบริการในปัจจุบันนั้น ปณท จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือกับคู้ค้าหรือพันธมิตรมากยิ่งขึ้น Brand ที่ดีจึงเปรียบเสมือนเป็นกุญแจที่จะพา ปณท ไปสู่โอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ที่หลากหลายได้โดยง่าย
 • เริ่มตั้งแต่ในปีแรกที่จัดตั้งเป็นบริษัทจำกัด ปณท ก็เริ่มเห็นผลสำเร็จจากความรักสามัคคีและความรักในองค์กรซึ่งส่งผลให้ ปณท สามารถพลิกฟื้นกิจการจากที่ขาดทุนมาโดยตลอดให้กลับมีผลกำไรขึ้นมาได้เป็นครั้งแรก เมื่อก้าวเข้าสู่ปีที่ 2 ปณท ก็ยังคงรักษาความสามารถในการสร้างกำไรไว้ได้อย่างต่อเนื่องและมีผลกำไรเพิ่มขึ้น สคร . จึงยกเลิกแผนฟื้นฟูกิจการ ปณท ก่อนกำหนดซึ่งเคยวางเป้าหมายไว้ว่า ปณท จะต้องสามารถสร้างกำไรและเลื้ยงตัวเองได้ภายในปี 2550 เมื่อเข้าสู่ปี 2549 ปณท ก็ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นในสาขา “ พัฒนาปรับปรุงสถานภาพองค์กรดีเด่น” ซึ่งเป็นรางวัลที่มอบให้แก่รัฐวิสาหกิจที่ประสบปัญหาการขาดทุนและสามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้เป็นอย่างดี ความสำเร็จของ ปณท ก็ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องจนในปี 2550 ปณท ได้รับรางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่นอีกครั้งหนึ่ง แต่ครั้งนี้ได้รับในสาขา “ผลการดำเนินงานดีเด่น” ซึ่งเป็นรางวัลใหญ่ที่สุดของ สคร . สิ่งต่างๆ เหล่านี้นับเป็นความสำเร็จที่น่าภาคภูมิใจของไปรษณีย์ไทย และเป็นเครื่องยืนยันได้อย่างชัดเจนถึงพลังแห่งการรู้ รัก สามัคคี ของพวกเราชาวไปรษณีย์

×