341วันออกพรรษา

niralai
ครูศรีวรรณ ปานสง่า
ครูศรีวรรณ ปานสง่า
ครูศรีวรรณ ปานสง่า
อธิบายความสำาคัญ
และปฏิบัติตน
ได้ถูกต้องเหมาะ
สมในวันสำาคัญ
ทางพระพุทธศาสนา
ครูศรีวรรณ ปานสง่า
ที่พระสงฆ์อยู่จำาพรรษาครบ 3 เด
ตรงกับวันขึ้น 15 คำ่า เดือน 11
ครูศรีวรรณ ปานสง่า
อีกอย่างหนึ่งว่า "วันมหาปวาร
"ปวารณา"แปลว่า "อนุญาต" ห
ให้" คือ เป็นวันที่เปิดโอกาส
กษุสงฆ์ ว่ากล่าวตักเตือนกันได
ครูศรีวรรณ ปานสง่า
ปิดโอกาสให้ผู้อื่นว่ากล่าวตักเต
ยให้เห็นข้อบกพร่องของตน จะ
ปรับปรุงตน ส่งเสริมให้เกิดคว
คีในหมู่สงฆ์
ครูศรีวรรณ ปานสง่า
พระสงฆ์ทำาพิธีปวารณาออกพรรษา
ครูศรีวรรณ ปานสง่า
 ำาบุญใส่บาตร กรวดนำ้าอุทิศส่วนก
กิจกรรมที่ควรปฏิบัติ
ครูศรีวรรณ ปานสง่า
 ไปวัดเพื่อปฏิบัติธรรม ฟังพระธรร
ครูศรีวรรณ ปานสง่า
 
3. ร่วมกุศลธรรม "ตักบาตรเทโว
ครูศรีวรรณ ปานสง่า
ประดับธงชาติและธงธรรมจักรตาม
. จัดนิทรรศการให้ความรู้แก่ประช
ครูศรีวรรณ ปานสง่า
พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลก(ส
ในเวลาเช้าวันแรม 1 คำ่า เดือน 11
ครูศรีวรรณ ปานสง่า
 
ป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากส
ดึงส์ หลังจากที่ได้เสด็จไปจำาพรรษ
ระธรรมเทศนา โปรดพระพุทธม
ด็จลงจากดาวดึงส์ครั้งนั้น ได้เสด็จ
 งสังกัสสะ ใกล้เมืองพาราณสี
ประวัติความเป็นมา
ครูศรีวรรณ ปานสง่า
 
ะพุทธเจ้าเสด็จลงจากสวรรค์ชั้นดาวด
ครูศรีวรรณ ปานสง่า
 
พุทธศาสนิกชนเมื่อทราบข่าวจึงพ
บุญตักบาตร แด่พระพุทธเจ้า เรียกว
ตรเทโวโรหนะ คำาว่าเทโวโรหนะ
ยั่งลงจากเทวโลก
ครูศรีวรรณ ปานสง่า
 
ะแกกรังหรือวัดสังกัสรัตนคีรี จังหวัดอุทัย
ครูศรีวรรณ ปานสง่า
กิจกรรมที่ควรปฏิบัติ
1. ทำาบุญตักบาตร
ครูศรีวรรณ ปานสง่า
   2. อาราธนาศีล
สมาทานศีล และรักษาศีล
ครูศรีวรรณ ปานสง่า
3. ฟังธรรมและทำาสมาธิ เพื่อทำาให
  บริสุทธิ์ผ่องใส
ครูศรีวรรณ ปานสง่า
  4. แผ่เมตตาและกรวดนำ้าอุทิศส่ว
ครูศรีวรรณ ปานสง่า
1 de 21

Recomendados

Natchaporn por
NatchapornNatchaporn
NatchapornAkanay Natchaporn
155 visualizações6 slides
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๐๕ วินัยปิฎกที่ ๐๕ มหาวรรค ภาค ๒ por
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๐๕ วินัยปิฎกที่ ๐๕ มหาวรรค ภาค ๒พระไตรปิฎกเล่มที่ ๐๕ วินัยปิฎกที่ ๐๕ มหาวรรค ภาค ๒
พระไตรปิฎกเล่มที่ ๐๕ วินัยปิฎกที่ ๐๕ มหาวรรค ภาค ๒Tongsamut vorasan
680 visualizações242 slides
วันออกพรรษา por
วันออกพรรษาวันออกพรรษา
วันออกพรรษาsuchinmam
8.4K visualizações30 slides
334กุศลกรรมบถ10 por
334กุศลกรรมบถ10334กุศลกรรมบถ10
334กุศลกรรมบถ10niralai
2.7K visualizações23 slides
332วันอาสาฬหบูชา por
332วันอาสาฬหบูชา332วันอาสาฬหบูชา
332วันอาสาฬหบูชาniralai
1.1K visualizações13 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais de niralai

337ประวัติพระพุทธศาสนา por
337ประวัติพระพุทธศาสนา337ประวัติพระพุทธศาสนา
337ประวัติพระพุทธศาสนาniralai
1.9K visualizações36 slides
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม) por
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)niralai
1.9K visualizações21 slides
336เบญจศีล por
336เบญจศีล336เบญจศีล
336เบญจศีลniralai
883 visualizações59 slides
340วัฒนธรรมชาวพุทธ por
340วัฒนธรรมชาวพุทธ340วัฒนธรรมชาวพุทธ
340วัฒนธรรมชาวพุทธniralai
436 visualizações13 slides
339ระวังอย่าให้อาย! por
339ระวังอย่าให้อาย!339ระวังอย่าให้อาย!
339ระวังอย่าให้อาย!niralai
341 visualizações20 slides
345สถานการณ์วัยรุ่นไทย por
345สถานการณ์วัยรุ่นไทย345สถานการณ์วัยรุ่นไทย
345สถานการณ์วัยรุ่นไทยniralai
508 visualizações10 slides

Mais de niralai(20)

337ประวัติพระพุทธศาสนา por niralai
337ประวัติพระพุทธศาสนา337ประวัติพระพุทธศาสนา
337ประวัติพระพุทธศาสนา
niralai1.9K visualizações
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม) por niralai
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)
335เข้าใจในมิตร(มิตรแท้ มิตรเทียม)
niralai1.9K visualizações
336เบญจศีล por niralai
336เบญจศีล336เบญจศีล
336เบญจศีล
niralai883 visualizações
340วัฒนธรรมชาวพุทธ por niralai
340วัฒนธรรมชาวพุทธ340วัฒนธรรมชาวพุทธ
340วัฒนธรรมชาวพุทธ
niralai436 visualizações
339ระวังอย่าให้อาย! por niralai
339ระวังอย่าให้อาย!339ระวังอย่าให้อาย!
339ระวังอย่าให้อาย!
niralai341 visualizações
345สถานการณ์วัยรุ่นไทย por niralai
345สถานการณ์วัยรุ่นไทย345สถานการณ์วัยรุ่นไทย
345สถานการณ์วัยรุ่นไทย
niralai508 visualizações
344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ por niralai
344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ
344สถานการณ์เด็กและเยาวชน ดร.อมรวิศ
niralai503 visualizações
343ศิลปการพูด por niralai
343ศิลปการพูด343ศิลปการพูด
343ศิลปการพูด
niralai530 visualizações
342วิธีสร้างสุข5 por niralai
342วิธีสร้างสุข5342วิธีสร้างสุข5
342วิธีสร้างสุข5
niralai522 visualizações
346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา por niralai
346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา
346สังคมศึกษา ป.3 เรื่องวันเข้าพรรษา
niralai814 visualizações
347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี por niralai
347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี
347สังคมศึกษา ป.5สมบัติของผู้ดี
niralai789 visualizações
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12 por niralai
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12
348สังคมศึกษา วันสำคัญทางศาสนาพุทธ12
niralai443 visualizações
350สารานิยธรรม6 por niralai
350สารานิยธรรม6350สารานิยธรรม6
350สารานิยธรรม6
niralai266 visualizações
349สังคหวัตถุ4 por niralai
349สังคหวัตถุ4349สังคหวัตถุ4
349สังคหวัตถุ4
niralai241 visualizações
351หน้าที่ชาวพุทธ3 por niralai
351หน้าที่ชาวพุทธ3351หน้าที่ชาวพุทธ3
351หน้าที่ชาวพุทธ3
niralai2.3K visualizações
098ชีวิตวัยรุ่น por niralai
098ชีวิตวัยรุ่น098ชีวิตวัยรุ่น
098ชีวิตวัยรุ่น
niralai737 visualizações
097คุณค่าของชีวิต por niralai
097คุณค่าของชีวิต097คุณค่าของชีวิต
097คุณค่าของชีวิต
niralai1.6K visualizações
096แบบฝึกหัด อกุศลมูล por niralai
096แบบฝึกหัด อกุศลมูล096แบบฝึกหัด อกุศลมูล
096แบบฝึกหัด อกุศลมูล
niralai1.1K visualizações
095ทศพิศราชธรรม por niralai
095ทศพิศราชธรรม095ทศพิศราชธรรม
095ทศพิศราชธรรม
niralai746 visualizações
094ทฤษฎีใหม่ por niralai
094ทฤษฎีใหม่094ทฤษฎีใหม่
094ทฤษฎีใหม่
niralai645 visualizações

341วันออกพรรษา