O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Bài 2.2

301 visualizações

Publicada em

 • Entre para ver os comentários

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Bài 2.2

 1. 1. BÀI 2.2ĐỊNH KHOẢN CÁC NGHIỆP VỤ PHÁT SINH
 2. 2. -Ngày 4/9       Rút dự toán kinh phí hoạt động thường xuyên vềqũy tiền mặt 720.000                         ĐK               a)   Nợ TK 111     :720000                                                      Có TK4612 :72000                                   b)  Có TK 008         :           720.000-Ngày 6/9       Chi tiền mặt mua vật liệu về nhập kho dùng chohoạt động sự nghiệp 540.000ĐK                     Nợ TK 152          :540000 Có TK 111 : 540000                                                
 3. 3. -Ngày 8/9       Rút TGKB về  quỹ tiền mặt để chi lương 480.000              ĐK                     Nợ TK 111        :480.000                                                Có TK 112  :480.000            -Ngày 10/9      Chi mua TSCĐ bằng tiền mặt 600.000 dùng ch0HĐTX thuộc nguồn kinh phi đầu tư xây dựng cơ bản              ĐK                a)  Nợ TK 211      :   600.000                                               CóTK 4466    :600.000       
 4. 4. -Ngày 12/9      Chi quỹ tiền mặt trả lương 450.000,mua thẻ BHYT 13.500              ĐK                     Nợ TK 334:          450.000                                         Nợ TK 3322:   13.500                                                Có TK 111                 :  463.5000-Ngày 13/9      Thu sự nghiệp bằng TGKB 750.000              ĐK                      Nợ TK 112           :   750.000                                                Có TK 511                   :     750.000
 5. 5. -Ngày 14/9      Cấp phát kinh phí hoạt động thườngxuyên cho cấp dưới bằng TGKB 300.000, bằng tiền mặt120.000            Nợ TK 341         : 420.000                             Có TK112 :300.000                              Có TK111 :   120.000-Ngày 15/9      Thu phí,lệ phí  bằng tiền mặt 450.000              Nợ TK461   :        450.000                      Có TK511   :450.000   -
 6. 6.                                            -Ngày 18/9        Thu bán thanh lý TSCĐ bằng tiền mặt72.000             Nợ TK 111    :       72.000                  Có TK 5118        :   72.000-Ngày 20/9         Nộp cho ngân sách Nhà nước số thuphí,lệ  phí phải nôp  450.000 tiền mặt      a)      Nợ TK511           :    450.000                   Có TK 3332  : 450.000              b) Nợ TK 333 : 450.000                       Có TK 111           :  450.000
 7. 7. -Ngày 24/9         Thanh toán cho người  bán  bằng TGKB 330.000           Nợ TK 331  :       330.000               Có TK 112 :     330.000-Ngày 26/9          Rút dự toán kinh phí  hoạt động thường xuyênbằng TGKB   240.000           a)        Nợ TK 112      : 240.000                     C ó TK 4612     ; 240.000             b.  C ó TK 008    : 240.000
 8. 8. -Ngày 28/9          Nhận lệnh chi tiền bằng TGKB 720.000            ĐK     Nợ TK 112    :     720.000                          Có TK 4612  : 720.000            -Ngày 29/9         Rút TGKB về quỹ tiền mặt đểchi theo lệnh chi 720.000            ĐK      Nợ TK 112      :  720.000                             Có TK 111 :     720.000
 9. 9.                                             -Ngày 29/9        Chi theo lệ nh chi gồ m các  khoả n trong dựtoán bằ ng tiề n mặ t 720.000;trong đó chi sai  không đượ cduyệ t là 120.000,kinh phí thừ a nộ p cho Nhà nướ c bằ ng tiề nmặ t    a)         Nợ TK 461 :             600.000                 Nợ TK 3118 :          120.000                     Có TK 661  :      720.000       b)     Nợ TK 4612   :        120.000                        Có TK 111  :       120.000

×