O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
โหลดแนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษา (ดานหองปฏิบัติการ) วุฒิ : ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี
มัลติมีเดีย หรือ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรื...
- ความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
- แนวข้อสอบโครงสร้างและการจัดการฐานข้อมูล
- แนวข้อสอบระบบเครือข่ายและการสื่อ...
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนและสาย
วิชาการ จานวนรวม 9...
********************************************
รายละเอียดเพิมเติมคลิกที่นี่
คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีรา...
รีวิวลูกค้า
Loadแนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษา (ดานหองปฏิบัติการ) วุฒิ ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
Loadแนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษา (ดานหองปฏิบัติการ) วุฒิ ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
Loadแนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษา (ดานหองปฏิบัติการ) วุฒิ ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
Loadแนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษา (ดานหองปฏิบัติการ) วุฒิ ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
Loadแนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษา (ดานหองปฏิบัติการ) วุฒิ ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
Loadแนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษา (ดานหองปฏิบัติการ) วุฒิ ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
Loadแนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษา (ดานหองปฏิบัติการ) วุฒิ ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
Loadแนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษา (ดานหองปฏิบัติการ) วุฒิ ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Loadแนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษา (ดานหองปฏิบัติการ) วุฒิ ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

88 visualizações

Publicada em

Loadแนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษา (ดานหองปฏิบัติการ) วุฒิ ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย
- ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- ระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย
- พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
- แนวข้อสอบภาษาไทย
- แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
- แนวข้อสอบการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
- เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม่
- แนวข้อสอบ พรบ.คอมพิวเตอร์ พศ.2550
- ความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ
- แนวข้อสอบโครงสร้างและการจัดการฐานข้อมูล
- แนวข้อสอบระบบเครือข่ายและการสื่อสารบนเครือข่าย
- แนวข้อสอบเรื่องซอฟแวร์คอมพิวเตอร์
- แนวข้อสอบเรื่องฮาร์ดแวร์
- หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น
- แนวข้อสอบหลักการเขียนโปรแกรม
- แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์
- ความสำคัญการใช้งานและการดูแลรักษาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
- แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับโสตทัศนศึกษา
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (สิงหาคม)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กันยายน)
- แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ตุลาคม)
- เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

***พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถบฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์

ติดต่อข้อมูลการสั่งซื้อ
Tel.083-6794888
Line.ID:@i8888
Mail.thai4563@gmail.com

เว็บบล็อค
http://xn----vwfh5dzah9dju5acd5ab80ama0k.blogspot.com/2016_08_01_archive.html

แฟนเพจ
https://www.facebook.com/%E0%B9%82%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%9A-%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5-%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%87-549553551910713/?skip_nax_wizard=true

Publicada em: Dados e análise
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Loadแนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษา (ดานหองปฏิบัติการ) วุฒิ ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

 1. 1. โหลดแนวข้อสอบ นักวิชาการศึกษา (ดานหองปฏิบัติการ) วุฒิ : ปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี มัลติมีเดีย หรือ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ สาขาวิทยาการคอมพิวเตอรหรือสาขาที่เกี่ยวข อง/มีประสบการณฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี - ความรู้เกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี - ระเบียบและข้อบังคับของมหาวิทยาลัย - พรบ. ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 - แนวข้อสอบภาษาไทย - แนวข้อสอบภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) - แนวข้อสอบการใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น - เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม่ - แนวข้อสอบ พรบ.คอมพิวเตอร์ พศ.2550
 2. 2. - ความรู้เบื้องต้นในการวิเคราะห์และออกแบบระบบ - แนวข้อสอบโครงสร้างและการจัดการฐานข้อมูล - แนวข้อสอบระบบเครือข่ายและการสื่อสารบนเครือข่าย - แนวข้อสอบเรื่องซอฟแวร์คอมพิวเตอร์ - แนวข้อสอบเรื่องฮาร์ดแวร์ - หลักการเขียนโปรแกรมเบื้องต้น - แนวข้อสอบหลักการเขียนโปรแกรม - แนวข้อสอบความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ - การผลิตสื่อวีดิทัศน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ - ความสาคัญการใช้งานและการดูแลรักษาอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ - แนวข้อสอบความรู้เกี่ยวกับโสตทัศนศึกษา - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (สิงหาคม) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (กันยายน) - แนวข้อสอบ สังคม เศรษฐกิจ การเมืองปัจจุบัน (ตุลาคม) - เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ **พิเศษสุดๆ*** ชื้อเป็นเล่ม แถบฟรีทันที CD เทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ติดต่อข้อมูลการสั่งซื้อ Tel.083-6794888 Line.ID:bmw4888 โหลดแนวข้อสอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ทุกตาแหน่ง
 3. 3. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนและสาย วิชาการ จานวนรวม 96 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2559
 4. 4. ******************************************** รายละเอียดเพิมเติมคลิกที่นี่ คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2559 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายละเอียดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2559 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 2/2559 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน รายละเอียดรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 2/2559 สมัครออนไนลน์คลิกที่นี่ เปิดสอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกาศรายชื่อเลขที่นั่งสอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สถานที่สอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประกาศผลสอบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี รายงานตัว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ติดต่อ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 5. 5. รีวิวลูกค้า

×